گفتار مدیران اسلام

چرا مذهب شیعه را جعفری می خوانند؟

ارائه: رامين باقري

من مردی هستم مسلمان دارای مذهب شیعه اثنی عشری ولی تا امروز نمی دانستم چرا مذهب شیعه  را شیعه جعفری می خوانند.و تنها راجع به امام جعفر صادق اطلاعات جزیِی داشتم مگر امام اول ما  امام علی نیست.چرا مذهب مارا علوی نخوانده اند؟و نمی دانستم امام جعفر صادق(ع)چه گفت و چه کرد؟وقتی کتابی در قبال خلوص و فداکاری امام حسین(ع)می خواندم با خود گفتم ایا شایسته نبود مذهب مارا حسینی می خواندند؟روز هفدهم ماه ربیع الاولسال82هجری در خانه ی  زین العابدین  واقع در مدینه  طفلی از صلب محمد باقر ع قدم بدنیا گذاشت نوزاد لاغر و نحیف بود امه زائو به صرف پسر بودن ان مژدگانی دریافت کرد .زن قابله هنگام دریافت مژدگانی جرات نکرد بگوید طفل نحیف است اما گفت چشمهای ابی طفل بسیار زیباست.زین العابدین گفت از این قرار چشمهای او شبیه به چشمهای مادرم رحمت الله علیه است.چشمهای شهر بانو دختر یزد گرد سوم و مادر زین العابدین (ع )ابی رنگ بود .روایتی وجود دارد مشعر حمل بر اینکه  چشم های کیهان بانو خواهر شهر بانو هم که جزو اسیران خانواده ی یزد گرد سوم  از  مدائن به مدینه   اورده شد نیز ابی رنگ بود.اگر این روایت درست باشد جعفر صادق ع چشمهای خود را از دو شاهزاده ی ایرانی به ارث برده است کیهان بانو جده ی مادری  جعفر صادق است  .علی ابیطالب ع شهر بانو را به عقد پسرش حسین  در اورد  و کیهان بانو را به عقد محمد بن ابوبکر  پسر خلیفه اول که او را مانند پسر خود دوست داشت در اورد .
تولد جعفرصادق (ع)
روایات کودکی جعفر صادق ع متعدد است . قسمتی دارای راوی است و قسمتی راوی ندارد از روایات بدون راوی این است  که امام جعفر صادق ع  ختنه شده و با دندان بدنیا امد .روایت ختنه شده بدنیا امدن  بعید نیست اما دارای دندان بودن در عین شگفتی دارای تامل است  روایت دیگر این است که جعفر صادق ع  بعد  از بدنیا امدن شروع به حرف زدن کرد .ابو هریره از اصحاب  نزدیک پیامبر نقل کرده فرزندی از نسل پیامبر می اید که نامش صادق است و هیچ کس دیگر به این نام نیست این فرزند بطوری است که هر جا اسم او گفته شود همه می فهمند منظور گوینده اوست .چهار اتفاق   در زندگی جعفر صادق ع  رخ داد  که نشانگر اینست که زمانه از همان ابتدا به جعفر صادق روی خوش نشان داده است .
1.با وجود تمامی امراضی که در دوره ی  جعفر صادق ع بود  و او که طفل نحیفی بود  نمرد  و بعد از دو سالگی فربه گشت .
2. جعفر صادق ع در خانواده ای مرفه چشم به جهان گشود  و پدر و پدر بزرگش از مردان با بضاعت  مدینه بودند
3.مادرش ام فروه مثل اکثر زنهای دودمان ابوبکر خلیفه اول زنی با سواد بود و پدرش فردی دانشمند
4.و در اخر اینکه پدر و مادر جعفر صادق ع او را از دو سالگی تحت اموزش  قرار دادند که این زمان  از نظر علمابرای اموزش است و گفته می شود در سن بین 2 تا 6 سالگی می توان 2 زبان غیر از زبان مادری به طفل اموخت   . جعفر صادق ع فرزند منحصر به فرد خانواده  نبود اما پدرش  و جدش علاقه ای به تدریس دیگر فرزندان نداشتند . برخی هوش  جعفر صا دق (ع  )را از صفات امامت او می دانستند اما در شرق و غری نیز افرادی مثل ابن سینا و ابوالعلا معری بودند بدون اینکه امام باشند.در شرق و غرب مدرسین بدون کتاب تدریس میکردند.و شاگردان انهارا به خاطرمیسپردند.
کسی که مذهب شیعه را از نابودی نجات داد ؟
شیعیان عقیده دارند محمد باقر از این جهت  ملقب به باقر شده است.که کشت زار علم را شکافت چون معنای  مجازی باقر کسی است که بشکافد وباز کند.در قرن اول هجری اول  هجری و به احتمال زیاد پایان قرن اول که امام جعفر صادق(ع) در هفده یا بیست سالگی بود پدرش علوم جغرافیا و سایر علوم غرب را به تدریس خود افزود.کتاب بطلمیوس مصری  کمک به ستاره شناسی جعفر صادق(ع) کرد.برای اینکه نسان دهیم امام محمد باقر(ع) سایر  علوم را نیز  به خود افزود سند تاریخی در دست نیست اما ما دو قرینه داریم:اول اینکه بعید است شیعیان بمناسبت اینکه محمد باقر علم جغرافیا و هیئت را وارد علم مدرسه کرد در نتیجه ملقب به محمد باقر شد.
قرینه دوم این است که وقتی امام جعفر سادق به مرحله ای از علم رسید که خود عهدا دار تدریس گردید علاوه بر جغرافیا و هیئت فلسفه . فیزیک را نیز تدریس میکرد.اما در زمان تدریس محمد باقر محقق است که فلسفه و فیزیک هنوز به زبان عربی ترجمه نشده بود مترجمین تازه در حال ترجمه آن از زبان سوریانی به زبان عربی بودند.
محمد باقر (ع) پدر جعفر صادق (ع)
به نظر شیعیان هر فردی دارای یک شعور ظاهری و شعور باطنی حائل قرار داد.شعور باطنی یعنی اینکه تمام معلومات جهان و بشری علوم امروزی در آن قرار دارد.به نظر شیعیان کسی که به امامت میرسد حائل بین شعور ظاهری و شعور باطنی ان برداشته می شودی ک نمونه  این بعثت پیغمبر اسلام حضرت محمد (ص) است که سواد خواندن و نوشتن نداشت و در شب مبعث در غار حرا در جوار مکه وقتی جبرئیل بر او نازل شد.گفت : و بخوان …
در زمانی که پیامبر شروع به خواندن کرد حائل بین شعور ظاهری و باطنی از بین رفت و در یک لحظه پیامبر از مقام علوم انسانی برخوردار گردید  به همین علت علم امام جعفر صادق(ع)لدنی می دانند.
در سال 86هجری که امام جعفر صادق(ع)سه ساله بود عبدالمالک بن مروان را  بر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟                                          گفت  و پسرش ولید  بن عبدالمالک خلیفه شد.ولید بن المالک بعد از رسیدن به خلافت سریعا به محضر امام محمد باقر(ع) با اینکه طفلی پنج  یا هشت ساله بود در کار های نبائی شرکت میکرد.
زمانی که در مدینه ابله شیوع پیدا کرد ام فروه مادر امام جعفر صادق(ع)  فرزندان خود را به طنفسه برد تا مبتلا نشوند.
امام ام فروه خود مبتلا به ابله شده بود بعد از اولین ابله در بدن او چون زنی با سواد بود متوجه شد.گ سریعا فرزندان او را به شهر دیگری بردند زمانی که محمد باقر(ع)متوجه شد همسرش در طنفسه دچار ابله شده بود  این بیماری یک مرض خطرناک بود.محمد باقر(ع)درس را تعطیل کرد و به طنفسه رفت و البته قبل از رفتن بر مزار پیامبر(ص)رفت و از روح او خواست تا همسرش شفا یابد.ام فروه وقتی شوهرش را دید گفت نباید می آمدی تو نیز مبتلا خواهی شد ام محمد باقر(ع)گفت من از روح پیامبر(ص)خواستم تا  تو را شفا بدهد و چون به تاثیر روح  ایمان دارم تو شفا خواهی یافت و من نیز مبتلا نمی شوم.و می بینیم همان طور که محمد باقر (ع) گفت:از بیماری رهایی یافت و نقصی هم دراو بوجود نیامد و شفای آن زن از نوادر می باشد.زیرا بیماری ابله   به ندرت به بزرگسالان سرایت میکند واگرسرایت کندشفای بیمار بعید است .
جعفر صادق در محضر درس پدر
تحصیلات عالی جعفر صادق از 10 سالگی شروع شد و این برای او غیر عادی نبود .در مغرب زمین نیز می توان  اشاره به کسانی کرد که در سن ده سالگی چیزهایی که در دانشگاه به دانشجویان می اموزند را فرا میگرفتند.جعفر صادق ع در جلسه ی اول درس پدر که جغرافیا بود  از زبان پدر شنید که زمین مدور است و اولین بار محمد بن فتی از مصر برای محمد باقر ع کره جغرافیایی به ارمغان اورد و این کره به شکل یک پایه مدور بود که کره ای روی ان قرار گرفته بود ان پایه ی مدور زمین بود و کره ای که روی ان قرار داشت اسمان بود و روی کره مجموعه ستارگان بر طبق انچه بطلیموس  در قرن دوم میلادی  گفته بود     به چشم میرسید         بطلیموس برای ستارگان اسمان که در زمان او با چشم دیده میشد چهل و هشت تصویر در نظر گرفت .و روی ان کره اسمانی شکل هر مجموعه را کشیده و اسم ان را به مصری نوشته بود .در ان کره اسمانی دوازده مجموعه از ستارگان از حمل تا حوت یعنی از بره تا ماهی چون کمر بند  ان  کره را احاطه می کرد و خورشید را هم در ان قسمت از کره کشیده بودند تا نشان بدهند که خورشید هر سال یک بار  یک مرتبه در اسمان از ان منطقه عبور میکند و ماه و سیارات نیز اطراف ان میگردند خلاصه در ان کره اسمانی  مرکز دنیا زمین بود و ان کره اسمانی اولین شکلی بود که که جعفر صادق ع از زمین دید و بیش از یازده سال نداشت که بر ان کره و بر کل جغرافیای بطلیموس ایراد گرفت .و گفت خورشید سالی یک مرتبه اطراف کره ی زمین می گردد و خط سیر ان دازده برج است و در هر یک از برجها سی روز مقام دارد و مدت سی روز طول می کشد تا اینکه یک برج را بپیماید و و ارد برج دیگر شود پس چرا خورشید شب از نظر ما نا پدید می شود و صبح مجددا طلوع می کند بطلیموس  بزرگترین  دانشمند ان ان زمان در کشور خود یونان می گوید زمین دو حرکت دارد یکی در منطقه البروج و سالی یک مرتبه از دوازد ه برج  میگذرد و اطراف زمین می گردد و حرکت دوم که پیرامون کره ی زمین می گردد و در هر شبانه روز یک مرتبه اطراف زمین می گردد .ودر نتیجه هر بامداد و هر شامگاه غروب میکند جعفر صادق ع گفت این امکان ندارد این دو حرکت با هم جفت شوند چون در حالی که خورشید در منطقه البروج در حال گردش است چگونه ان را ترک کند تا اطراف زمین گردش نماید ؟ اورنده ی ار مغان گفت خورشید در شب منطق البروج را  ترک می کند تا اینکه دور زمین بگردد و بتواند بامداد از مشرق زمین طلوع کند .زمانی که  جعفر صادق ع ان کره ی اسمانی را دید تقریبا 560 سال از مرگ بطلیموس می گذشت .و تا ان زمان هیچ کس نتوانسته بود بر هیءت  او ایراد بگیرد و بگوید گردش افتاب دور زمین با خروج ان از منطقه البروج از لحاظ عقلانی درست نیست و یک پسر بچه 11 ساله متوجه شد که سیستم نجومی بطلیموس مورد ایراد می باشد و نمیتوان ان را پذیرفت  .علم جغرافیا هم مانند هندسه و هیئت از راه مصر بویسله ی دانشمندان قبطی به محمد باقر رسید .هر کس که از یونان قدیم خبر دارد میداند که  در بین دانشمندان قدیم یونان به ندرت کسانی بوده اند که در صدد بر امده اند بعلت تفاوت روز و شب پی ببرند سه نفر از معروف ترین انها سقراط و افلاطون و ارسطو می باشد به علم الاجتماع بیش از چیزهای دیگر علاقمند بودند و حتی ارسطو که فیزیک و هواشناسی را نیز نوشته  به علم الاجتماع علاقه مند بوده و از فلسفه مشایی او ((از مشی به معنای راه رفتن  چون در موقع تدریس راه میرفت ))دور از علم الاجتماع نیست که در اینجا مجال بحث ان نمی باشد.اقلیدس که یک مهندس بود نه یک منجم در صدد پی بردن به علت تفاوت روز وشب  بر امد .او که تقریبا 450 سال قبل از بطلیموس در اسکندریه می زیست .گفت خورشیدی که از مشرق طلوع می نماید خورشید روز قبل است  و علت اینکه روز بعد از مشرق طلوع میکند این است که در هر شبانه روز  دور زمین که مدور است می پیماید .
اولین کسی که نظریه عناصر اربعه را متزلزل کرد
همانطور که می دانید عناصر اربعه عبارتند از : آب ، خاک ، هوا و آتش .
با توجه به این مسئله امام جعفرصادق (ع) برای هریک از این عناصر اجزا و عناصر مجددی قائل اند . به عبارت دیگر هرکدام از این عناصر خود از عناصر دیگری تشکیل شده اند . به عنوان مثال ، هوا از دی اکسید کربن ، اکسیژن ، نیروژن و…
و همچنین اّب از هیدروژن و اکسیژن .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *