مدیریت و مشاوره

چگونه یک مشاور سازمانی ماهر شوید

نویسنده: مارسیلیا سیدنی پورتر
مشاوران به طور معمول به عنوان عوامل تغییر و یاگاهی به عنوان مربیان تغییر دیده می شوند . به ندرت از مشاوران برای چیزهایی که ثابت و بدون تغییر می مانند برای پیشنهاد دادن کمک خواسته می شود . اگر چنین جریانی رخ دهد ، مشاور باید در جریان شرایط سیاسی بازار باشد ؛ زیرا ممکن است از او به عنوان یک مهره پیاده شطرنج بین آغاز کنندگان تغییر و کسانی که در برابر تغییر مقاومت می کنند استفاده شود.
مشاوره داخلی چیست ؟ مشاوره داخلی در قسمتی از سازمان به منظور کمک به قسمت دیگر همان سازمان کارمی کند .

چرا افراد از مشاوران داخلی استفاده می کنند ؟
جهت نصب یا تعمیر چیزی
معرفی محصول یا خدمات جدید
حل یک مشکل
بررسی امکان پذیر بودن تغییراتی که باید صورت گیرد .
انجام مهندسی مجدد ، سازماندهی مجدد ، بازسازی مجدد ، کوچک سازی ، فروش و ادغام تعطیلی
ایجاد و حمایت از انجام عملکردی جدید بر پایه بینشی روشن و انگیزه ای صحیح
تفاوت مشاوره داخلی با مشاوره بیرونی در این است که مشاوران داخلی در داخل سازمانی که مشاوره آن را انجام می دهند به سر می برند .
چالش های خاص مشاوران
مشاوران به طور معمول به عنوان عوامل تغییر و یاگاهی به عنوان مربیان تغییر دیده می شوند . به ندرت از مشاوران برای چیزهایی که ثابت و بدون تغییر می مانند برای پیشنهاد دادن کمک خواسته می شود . اگر چنین جریانی رخ دهد ، مشاور باید در جریان شرایط سیاسی بازار باشد ؛ زیرا ممکن است از او به عنوان یک مهره پیاده شطرنج بین آغاز کنندگان تغییر و کسانی که در برابر تغییر مقاومت می کنند استفاده شود.
چرا و چگونه افراد مشاور داخلی می شوند
1- داوطلبانه : بعضی از متخصصان به دلایل مختلفی از جمله علاقه به چالش ، تأثیر بیشتر و روح کارآفرینی یا اهداف کاری متخصصان مشاوره دادن داخل سازمان هایشان را انتخاب می کنند .
2- غیر داوطلبانه : بعضی از کارکنان ، کار مشاوره به آنها تحمیل شده است ، زیرا مدیریت چنین تصمیمی گرفته است و آنها باید کار خود را تغییر بدهند .
چگونه خود را به عنوان یک مشاور معرفی کنید
زنجیره عرضه کننده – مراجعه کننده
چگونه شما در این زنجیره قرار می گیرید

مشتریان از شما چه می خواهند
برای اینکه مورد توجه مشتریان قرار بگیرید ، بهترین نقطه شروع این است که بدانید اهداف مشتریانتان ، استراتژیشان ، نیازهایشان و علایقشان چیست .
در بعضی از کارهایتان ممکن است با سایر واحدهای حمایتی کار کنید . به خاطر داشته باشید که آنها همان کیفیت ، کمیت و سرعت کاری را توقع دارند که کاکنان واحد مقدماتی دارند . زیرا مشتریان داخلی شان توقعات بالایی از آنها دارند .
چرا نیاز است که مشاوران راستگو و واقع گرا باشند .
مدیران زندگی تناقض آمیزی را می گذرانند . آنها می خواهند بدانند در سازمان چه اتفاقی می خواهد روی دهد اما به افراد واقعی دسترسی ندارند . در خلال چند دهه گذشته مشاوران ، مسائل حساسی را در سازمان به عنوان شنوندگان و ایجاد کنندگان صداقت و بازخورد هدفمند به عهده گرفته اند .
مراحل هشت گانه مشاوره
1.    C   ONTACT
2.    U  TCOMES
3.    N   E GOTIATE NEEDS
4.    S   EARCH FOR DATA
5.    U   NDERSTAND AND FEED BACK DATA
6.    L   AY OUT ACTION PLAN
7.    T   RACK RESULTS
8.    S   SETIN
مرحله یک : ارتباط
نکاتی که در این مرحله باید به خاطر سپرد :
ارباب رجوع و مشاور نیاز به تغییر و ایجاد ارتباط با دیگران را برای یک گردهمایی تشخیص دهند .
تاحد ممکن درمورد ارباب رجوع واحد کاری او و محل کارش قبل از اولین دیدار شناخت پیدا کنید .
مشکلات ، ترسها ، غرض ورزی ها و نا امنی ها را پشت در جا بگذارید .
با ارباب رجوع ارتباطی بی غل و غش ایجاد کنید . ارتباطات چشمی ، مهارتهای شنیداری و توانایی همدردی را تمرین کنید .
به مشاهده ها ، دریافتها و عکس العمل های غریزی توجه کنید .
مفهوم ارباب رجوع را در ذهن خود واضح سازید .
سعی نکنید که بخشی از مراحل را کنار بگذارید . همه را فدم به فدم انجام دهید .
مرحله دوم : بازده
نکاتی که در این مرحله باید به خاطر سپرد :
ارباب رجوع را تشویق کنید تا نتایج و بازدهی را که خواهان آن است به صورت روشن بیان کند .
به ارباب رجوع کمک کنید که از تصاویر ذهنی ، استعاره ها ، سمبل ها و مثالها برای به دست آوردن این وضوح و روشنی استفاده کند .
از خودتان بپرسید در مورد آن بازده چه حسی دارید ؟ آیا این همان چیزی است که شما به راحتی می توانید از آن حمایت کنید .
از ارباب رجوع بپرسید تا توصیف کند بازده او از همه جنبه های مربوط چگونه دیده می شود .
مرحله سوم : الزامات و بایسته های مباحثه
نکاتی که در این مرحله باید به خاطر سپرد :
توقعات ، خواسته ها و نیازها را روشن و شفاف سازید .
در مورد یک قرارداد رسمی یا غیر رسمی بحث کنید و به توافق برسید .
تصمیم های اولیه برای اینکه ، چه کاری را چه هنگام انجام دهید بگیرید.
اگر حس می کنید علایم مقاومت و کشمکش در حال بروز است روی نتیجه تمرکز کنید . آن را جمع و جور کنید .
همه توافق ها و مباحث قبلی را خلاصه کنید .
توافقنامه یا قرارداد پیش نویس را همانگونه که توافق شده است تهیه کنید .
مرحله چهارم : جست جوی اطلاعات
نکاتی که در این مرحله باید به خاطر سپرد :
سعی کنید برای بهترین روش جمع آوری اطلاعات تصمیم بگیرید .
در مورد فرهنگ کاری قبل از کصاحبه جست جو کنید .
مصاحبه ها ، نظر سنجی ها و بازدید از واحدها را رهبری کنید .
به کار به اندازه مسائل ارتباطی توجه کنید .
اطلاعات را به روشی واضح وخوانا گرد آوری کنید .
مرحله پنجم : درک و بازخورد اطلاعات
نکاتی که در این مرحله باید به خاطر سپرد :
اطلاعات را به شکل مناسبی برای ارائه به ارباب رجوع آماده کنید .
بازخورد یافته هایتان را برای ارباب رجوع فراهم کنید .
عقاید و پیشنهاد های ارباب رجوعتان را بگیرید .
همان قدر که تز فن راهکار دادن استفاده می کنید از راهکار گرفتن هم استفاده کنید .
بدون قضاوت برای گوش دادن زمان زیادی را صرف کنید .
بین بازخوردهایتان نسبت به اخبار خوب و نه چندان خوب تعادل برقرار کنید .
مرحله ششم : بیان کردن طرح کاربردی
نکاتی که در این مرحله باید به خاطر سپرد :
    با همه کسانی که در قضیه دگیرند روابط مداوم و پایدار را حفظ کنید .
    با وضعیت های داخلی و خارجی که روی برنامه و نقشه اثر می گذارند هماهنگ باشید .
    فرصت نهایی را در نظر داشته باشید و مکان هایی که کاربرر سی کردن راانجام می دهند کنترل کنید.
    برای عملکرد های مناسب به طور مشترک نقشه بکشید . این عملکرد بیان میکند چگونه در هر سطح وظایف تقسیم می شود . نقش ها را برای مرحله اجرا مشخص کنید .
    برای اینکه از آنچه هستید به آنچه می خواهید باشید انتقال یابید طرح بریزید .
    برای مسائلی که احتمال رخ دادن دارند ، طرح ریزی نمایید .
مرحله هفتم : مسیر نتایج
نکاتی که در این مرحله باید به خاطر سپرد :
مکانیسمی را طراحی کنید که بتوانید موفقیتها و مشکلات را اندازه بگیرد .
بازخوردهای سازنده را با آغوشی باز بپذیرد .
موفقیتهای موقت را جشن بگیرد .
برای پروژه هایی که باشکست مواجه می شود کلاسهای آموزشی بگذارید .
مداخله را در سطح کوچکی قبل از آنکه فرایند کامل شود انجام دهید .
حمایتها و منابع در دست اقدام را معرفی کنید .
برای کارهای بعدی درها را باز بگذارید و موقعیت ایجاد کنید .
مرحله هشتم : ماندگاری در حرکت
1- راههای ارتباطی ایجاد کنید . زیرا صحبتهای راحت و غیر تدافعی می تواند از به وجود آمدن مشکل جلوگیری کند .
2- معماران تغییر باید قادر باشند که علایم مقاومت و حرف های مخفیانه یا طرحهایی برای خرابکاری را دریافت کنند .
3- مدیریت از راه سرکشی به اندازه همیشه مهم است . با گشتن و نظارت در محیط کار اگر چیزی نا آگاهانه از طرح حذف شود یابا موضوعاتی ناخواسته مواجه شوید به راحتی در جریان قرار می گیرید .
چگونه خود را در سازمان نشان دهید :
جای خودتان را در بازار باز کنید اگر فکر می کنید کار مشاوره مانند یک مغازه روباز است باید جای امن یا گوشه دنجتان در میان  آن شلوغی به طرز مشخصی هویدا باشد .آسانترین راه برای اینکه به ذهن کسی راه پیدا کنید این است که اولین باشید .

منبع : کتاب چگونه یک مشاور سازمانی ماهر شوید / مارسیلیا سیدنی پورتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *