اخبار مدیریت

افتتاح پروژه های آموزشي دانشگاه‌ها در دهه فجر

21 پروژه آموزشي، 55 پروژه رفاهي، اداري و خدماتي و 19پروژه كمك‌آموزشي دانشگاه‌ها در دهه فجر با هزينه 129 ميليارد توماني افتتاح مي‌شود.
به گزارش مدیریار به نقل از خبرگزاري فارس، همزمان با ايام سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي و دهه مبارك فجر 55 پروژه رفاهي، اداري و خدماتي در دانشگاه‌هاي كشور به بهره‌برداري خواهد رسيد، در همين زمينه 21 پروژه آموزشي و 19پروژه كمك‌آموزشي نيز افتتاح خواهد شد.
بر اين اساس در مجموع 129 ميليارد تومان براي احداث اين 87 پروژه عمراني در دانشگاه‌هاي كشور هزينه شده و اين پروژه‌هاي عمراني در 21 استان كشور توزيع شده است.
يادآور مي‌شود كه علي‌اكبر متكان معاون اداري مالي و مديريت منابع وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در همين زمينه از بهره‌برداري از طرح‌هاي عمراني در دانشگاه‌هاي تربيت معلم آذربايجان، تبريز، ايلام، اردبيل، صنعتي اصفهان، كاشان، علم و صنعت ايران، موسسه آموزش عالي علمي كاربردي صنعت آب و برق، هنر تهران، پرديس قم دانشگاه تهران، پرديس ابوريحان، كشاورزي كرج، مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان، موسسه آموزش علمي كاربردي جهاد دانشگاهي كاشمر، فردوسي مشهد، شهيد چمران اهواز، كشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان، جندي شاپور دزفول، مجتمع آموزش عالي بهبهان، زنجان، پارك علم و فناوري استان سمنان، دانشگاه سمنان، صنعتي شاهرود، پارك علم و فناوري سمنان، دانشگاه زابل، ايرانشهر، مركز آموزش عالي فسا، دانشگاه شيراز، مركز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري در شيراز، دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين، دانشگاه كردستان، دانشگاه ولي عصر رفسنجان، دانشگاه شهيد باهنر كرمان، صنعتي سيرجان، ياسوج ، گيلان، مازندران، كشاورزي و منابع طبيعي ساري، تفرش، اراك، بوعلي همدان و يزد به عنوان برخي دانشگاهها و موسسات آموزشي و پژوهشي خبر داده بود.
به گفته متكان، اين پروژه‌ها در دهه فجر امسال با حضور اعضاي شوراي معاونان وزارت علوم افتتاح خواهند شد، ضمن اينكه حدود 2 ميليون و 800 هزار مترمربع پروژه عمراني در دانشگاه‌هاي كشور در دست ساخت قرار دارد كه يك و نيم ميليون مترمربع آن فضاهاي آموزشي است،
معاون اداري مالي و مديريت منابع وزارت علوم همچنين خاطرنشان كرد: با اين حجم بهره‌برداري‌ها در دانشگاه‌هاي كشور، اميدواريم كه ركورد دولت نهم در پروژه‌هاي عمراني در دانشگاه‌ها را بشكنيم.