اخبار مدیریت

دانشگاهها در پذیرش نهایی داوطلب دکتری مختارند

به گزارش پايگاه علمي مديريار به نقل از خبرگزاري مهر معاون آموزشی وزارت علوم درباره تصمیم برخی دانشگاهها برای برگزاری آزمون از داوطبان کنکور دکتری گفت: گرفتن آزمون کتبی از داوطلبان کنکور را به دانشگاهها توصیه نمی کنیم و اگرچه دانشگاهها در پذیرش نهایی داوطلب دکتری مختارند باید روش منطقی به کار بندند.دکتر حسین نادری منش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ما به دانشگاهها اعلام کردیم که زمانی که داوطلبان چند برابر ظرفیت از طرف سازمان سنجش آموزش کشور به آنها معرفی می شوند می توانند از مکانیزم ارزیابی و نمره گذاری خاص خود برای پذیرش نهایی استفاده کنند.
وی اظهار داشت: از این رو دانشگاهها به گرفتن آزمون کتبی مختار هستند اما با توجه به اینکه تعداد معرفی شدگان چند برابر ظرفیت نسبت به داوطلبان دکتری در سالهای گذشته بسیار کمتر است نیازی نیست که دانشگاهها آزمون کتبی برگزار کنند و این تعداد افراد را می توان در مصاحبه و بررسی سوابق شناسایی و ارزیابی کرد.
معاون آموزشی وزارت علوم گفت: اما در نهایت اگر دانشگاهی به این نتیجه رسید که آزمون کتبی برگزار کند باید از قبل مشخص کنند.
وی تاکید کرد: اگرچه دانشگاهها مختار هستند اما باید روش منطقی را برای این منظور به کار بندند.
نادری منش با تأکید بر اینکه گرفتن آزمون کتبی از داوطلبان دکتری که یک بار توسط سازمان سنجش غربالگری شده اند بار اضافی بر روی دانشگاه و داوطلب آزمون است به مهر گفت: ما نمی توانیم به دانشگاهها اعلام کنیم از چه روشی برای ارزیابی نهایی استفاده کنند اما آزمون کتبی را نیز به آنها توصیه نمی کنیم.
به گزارش مهر، برخی دانشگاههای کشور برای ارزیابی داوطلبان چند برابر ظرفیتی که از سوی سازمان سنجش به دانشگاهها معرفی می شوند آزمونهای درون دانشگاهی در نظر گرفته اند و برخی تنها به مصاحبه و ارزیابی علمی بسنده کرده اند.