اخبار مدیریت

دغدغه های شغل دانشجويان با شركت در كلاس‌هاي سنتي

يک استاد دانشگاه، گفت: نياز به روش‌هاي جديد يادگيري و استفاده از ابزارهاي الكترونيكي امري است كه ضرورت آن را صاحبنظران آموزشي احساس مي كنند.
به گزارش مدیریار مهنوش خزايي کارشناس ارشد علوم تربيتي گرايش تکنولوژي آموزشي در گفت‌وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) – منطقه کرمانشاه، در خصوص ضرورت آموزش‌هاي الكترونيكي در دنياي کنوني، اظهاركرد: در دنياي کنوني که دنياي اطلاعات و ارتباطات است، يادگيري و آموزش الکترونيکي امري ضروري و اجتناب ناپذير است.
وي افزود: اولين ضرورت آموزش‌هاي الكترونيكي مربوط به حجم بالاي فراگيرها مي‌باشد که در اين خصوص بايد گفت نمونه‌هاي آماري بسيار بالايي از جوانان و نوجوان آماده به تحصيل در مقطع متوسطه و دانشگاه و … بيانگر اين مهم است که ديگر ظرفيت آموزشگاه‌ها به هيچ وجه پاسخگوي اين نياز وسيع نيست و در عوض آموزش الكترونيكي پاسخ مناسبي مي تواند به هر حجمي از فراگيران ارائه دهد.
اين استاد دانشگاه در ادامه تصريح کرد: حجم زياد اطلاعات نيز يکي ديگر از ضرورت‌هاي آموزش الکترونيک است؛ چرا که پيشرفت زياد علم و گستردگي آن در همه زمينه‌ها و تخصصي شدن فنون دنياي وسيعي از موضوعات را به فراگير پيشنهاد مي كند، لذا مطالعه و يادگيري در اين زمينه‌ها به روش سنتي امري امكان پذير نيست.
وي خاطرنشان کرد: درگيري‌هاي زماني و محدوديت اساتيد نيز از ديگر ضرورت‌هاي آموزش الکترونيک است که با استفاده از روش‌هاي الكترونيكي تا حد زيادي از مشكلات زماني اساتيد كاسته مي شود و تعليمات آنها به نحوي مناسب به تعداد بسياري از فراگيران خواهد رسيد.
خزايي با بيان اينکه درگيري‌هاي زماني فراگيران نيز از ديگر موارد مطرح در اين زمينه است، افزود: كارمندان و دانشجويان با درگيري‌هاي شغلي و تحصيلي خود قادر به شركت در كلاس‌هاي سنتي نيستند و اين افراد به كمك ابزارهاي الكترونيكي مي توانند در منزل و در فرصت‌هاي بدست آمده دانش خود را ارتقاء دهند.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: به كمك روش‌هاي الكترونيكي هزينه‌هاي مربوط به برپائي كلاس‌ها و دوره‌هاي آموزشي تا حد زيادي مخصوصاً در دراز مدت كاهش مي‌يابد.
وي در پايان با بيان اينكه روش‌هاي جديد فراگيري از ديگر ضرورت‌هاي آموزش الکترونيک است، گفت: تئوري‌هاي جديد آموزشي بر خلاف روش‌هاي سنتي در جهت ارائه روش‌هائي است كه فراگيري، محور آن قرار مي گيرد و آموزش الكترونيكي فراگير محور است و ابزار مناسب در جهت هدايت تحصيلي دانش پژوهان را در اختيار استاد قرار مي دهد.