مدیریت و مبانی سازمان

شادی و نقش آن در سازمان‌ها

تدوين: ابراهیم سالاری نهند

چکیده:
شادی احساس و هیجانی است که هنگام ارضای نیازهای انسان در او پدید می آیدوزندگی را خشنود می سازد.شادی دارای گستره وسیعی است اما در یک تقسیم بندی کلی به دو نوع شادی های واقعی،عمیق و تعالی بخش و شادی های گذرا تقسیم می شود.شاد زیستن پاسخی به چگونه زیستن بوده و عامل تقویت اراده انسان است.ویژگی های مشترک افراد شاد عبارتنداز:عمل مثبت علاوه بر اندیشه مثبت،طلب آنچه که احتیاج دارند،مشتاق تغییر بودن و هراس نداشتن از تغییروشناخت فرصت ها و برنامه ریزی برای آینده.

شادی به وسیله اصولی تحقق می یابدکه عبارتنداز:اصول زیستی،اصول روانشناختی،اصول اجتماعی و اصول معنوی
با توجه به تاثیر مسائل روانی بر عملکرد فردی و سازمانی کارکنان بحث “شادی” در سازمان ها دارای اهمیت خاصی بوده و بر اساس تحقیقاتی که توسط موسسه ای در بریتانیا صورت گرفته برای”شادی” شاخصی تعریف گردیده و بر این اساس افراد شاغل در سازمان ها دارای درجات مختلفی از شادی بوده اند.همچنین بر اساس مطالعات صورت گرفته رابطه مستقیمی میان شادی در سازمان و بهره وری برقرار بوده و با افزایش شادی کارکنان بهره وری آنها نیز افزایش می یابد،لذا آموزش شادی در سازمان ها دارای مزایای زیادی بوده و با صرف هزینه ای کم می توان به مزایای پایدار سازمانی و فردی دست یافت.
در این مقاله سعی گردیده تا با ارائه تعریفی از شادی و راههای تحقق آن افراد را به”شاد بودن”تشویق نموده و همچنین با برشمردن مزایای شادی برای سازمان ها و مدیران،آنها را به ایجاد محیطی شاد برای کارکنان ترغیب نمود.
مقدمه
انسان به طور فطری از غم گریزان و به سوی شادی در حرکت است. شادی و نشاط نه تنها بر روح و روان انسان، بلکه بر جسم او نیز تأثیر می گذارد. از نگاه اجتماعی، نیز شادمانی، قلب ها را به یکدیگر نزدیک و ترس، نگرانی، ناکامی و بدگمانی را بی اثر می کند. ارسطو می گوید: «شادی، بهترین چیزهاست و آن قدر اهمیت دارد که دیگر چیزها وسیله به دست آوردن آن هستند.» دین مقدس اسلام نیز که تأمین کننده صلاح دنیا و آخرت آدمی است، شادی های مناسب و حلال را تأیید می کند و پیروانش را از افسردگی و بی حالی برحذر می دارد.
مواردی مانند قدر زحمت ها و خوبی دیگران را به نیکی دانستن، از موهبت های الهی لذت بردن، مثبت عمل کردن و مثبت اندیشیدن، گشاده رو بودن، در زمان حال زندگی کردن، خودآرایی و آراستگی ظاهر و رضایت داشتن از زندگی، از نمونه های شادی هستند که می توان آنها را در زندگی تجربه کرد.
ارتباط مستقیم شادی کارکنان و بهره وری سازمانها موجب گردیده تا سازمانها جهت دستیابی به بهره وری بیشتر اقدام به ایجاد آموزش های شادی برای کارکنان خود نموده و آنها را ترغیب نمایند تا شاد بوده و این شادی را به خانه های خود نیز ببرند.
تعریف شادی
وقتی آدمی نیاز هایش ارضا می شود و به چیز های مورد علاقه اش دست می یابد احساس و هیجانی در او پدید می آید که از آن به شادی و نشاط تعبیر می شود و با واژه هایی چون شادمانی ، سرور ، وجد و … هم معناست.شادی زندگی را خوشایند می سازد و اشتیاق برای پرداختن به فعالیت های اجتماعی را آسان می سازد.ارسطو پروراندن عالی‎ترین صفات و خصایص انسانی را شادمانی می داند.یعنی شادی تنها در لذتهای مادی و گذرا خلاصه نمی شود ، شادمانی واقعی در نزدیک شدن به هدف والای آفرینش و آراسته شدن به خصلت ها و خوی های انسانی و الهی است .به طور خلاصه می توان گفت شادی به طور مطلق امکان پذیر نیست و هر انسانی مطابق جهان بینی و اندیشه های خود اگر به چیز های مورد علاقه اش برسد و از زندگی اش رضایت داشته باشد در خود احساس شادی می نماید.
شادی از انفعالات و کیفیات انسانی محسوب شده و زاده تاثر نفس از امری مطلوب و دوست داشتنی است .درروایات آمده است که معصومان و مومنان حزن و اندوهشان در دلشان و شادی و سرورشان در چهره شان است.در فرهنگ شیعی “شادی ” دارای معنا و تفسیر خاصی می باشد.حضرت علی (ع) در نامه 22 نهج البلاغه به عبد الله بن عباس می فرمایند: پس باید شادی تو از دسترسی به امور آخرتت باشد و حسرتت از آنچه از آخرت از دست داده ای.
شادی واژه ای فارسی است که در معنای حاصل مصدری به کار می رود و مهم ترین برابر های آن عبارتند از: شادمانی ، خوشحالی، بهج، بهجت، استبهاج، بشاشت، مسرت، نشاط، طرب، ارتیاح، وجد، انبساط، سرور، فرح، مرحان، خوشدلی، رامش و …
شادی مجموعه ای از صفات مختلف مانند مثبت اندیشی ، مهربانی ، بخشش ، پذیرش خود و دیگران و شاکر بودن است. هر فردی می تواند کاملا از روی میل و اراده بر صفات فوق تاثیر گذاشته و با تقویت آنها به شادی و نشاط زندگی خود بیفزاید.
در دانش روانشناسی تعریف های پراکنده ای از هیجان شادی شده است و در آنها شادی به عنوان ترکیبی از عاطفه مثبت بالا و عاطفه منفی پایین و احساس مثبتی که از حس ارضا و پیروزی ناشی می شود، معنی شده است.
هنری مور می گوید:یکی از غریب‎ترین نشانه های مشخص عصر ما که کم تر قابل تفسیر است غفلت روانشناسان از موضوع شادی است یعنی همان حالت درونی که افلاطون و ارسطو و تقریبا تمام متفکران برجسته گذشته آن را بهترین متاعی دانسته اند که از راه فعالیت قابل حصول است.

انواع شادي و شادماني :
نشاط و شادماني گستره اي وسيع دارد اما در يك تقسيم بندي مي توان آن را به دو قسمت تقسيم كرد :
1-شادي هاي واقعي ، عميق و تعالي بخش:
امام علي (ع) مي فرمايند: ((شادي انسان از بدست آوردن چيزي است كه هرگز آن را از دست ندهد ))
و براي او مفيد خواهد بود هم چنين اين شادي از آثار ايمان مذهبي است ،‌كه مذهب بر زمينه هاي پيدايش شادي سفارش كرده و نشانه هايش را ستوده و راه رسيدن به آن و بهره مندي كامل از آن را پيش رو قرار داده است .
راز و نياز عاشقانه دعا و نيايش باشور و حال ،‌نماز با حضور قلب ، كمك به انساني افتاده نوازش يتيمي غمگين ، سير كردن گرسنه اي بي نوا ، ديدار بستگان ، گفتگو با دوستي صميمي ، ابراز عشق به همسر و فرزندان و … كه همگي مصاديق ايجاد سرور در دلها است و از سفارشهاي دين مي باشد ، همان سرور و نشاطي را به دنبال دارد كه ديدن بهار طرب انگيز و صبح پر لطافت و قطره اي شبنم بر رخسار گل سرخ و زمزمه ي جويبار و وزش نسيم روح اقرا دارد ، بلكه بيشتر چرا كه در روايت داريم
(( در بهشت خانه اي وجود دارد به نام خانه شادي و تنها كسي كه يتيمان و بچه ها را خوشحال كند به آن داخل مي شود . )) و لذت شادي آخرت بسيار پايدارتر است .
2-شادي هاي گذرا :
كه به سبب هيجانات موقت و عوامل ساختگي و فعاليتهاي زيانبار پديد مي آيد مانند شادي ناشي از مصرف مواد مخدر و موسيقي هاي مبتذل و ….
نبودن لذت هاي واقعي سبب مي شود كه مردم به دنبال هيجانهاي تازه باشند و اين هيجانها وقتي به اوج مي رسند دلتنگي به دنبال دارند چرا كه هيجان تجربه مي شود ولي شخص رشد نكرده و مرزهاي رواني اش افزايش پيدا نمي كند . اين گونه شاديها كه توأم با هوسراني و شهوت است انسان را به سرعت از خدا دور كرده ،‌از درك حقايق باز مي دارد و واقعيت ها را شوخي جلوه خواهد داد. .
لذت و خوشي تنها با عوامل مادي بدست نمي آيد عوامل معنوي نيز در ايجاد شادي موثرند. گاهي انجام كارهايي كه عادتاً بايد لذت بخش باشند نه تنها لذتي به انسان نمي بخشد بلكه عذاب وجدان و تشويش روحي نيز مي آورد. چرا كه روح و وجدان آماده لذت بردن نيستند. ارضاي تمايلات به هر صورت و در هر شرايط شادي آور نيست گاه پرهيز از لذت ، لذت بخش تر از نيل به لذت است . اگر چه شادي يك احساس دروني با منشأ باطني است و آثار بيروني هم دارد ،‌اما تا قلباً خود را آماده خوش رفتاري و خوش رويي نكنيم در رفتارمان تجلي پيدا نخواهد كرد و در اين صورت است كه احساس انبساط خاطر و روحيه ي مثبت مي كنيم و احساس امنيت رواني و احترام به خويشتن ، آرامش روحي و رضايت مندي كرده ، هيجاني مثبت و انرژي زا به نام شادي و شادماني در خود به وجود آورده .
ضرورت شادي و شاد زيستن :
شاد زيستن پاسخي به چگونه زيستن است براي جواناني كه زندگي هدفمند را جستجو مي كنند و از بي حسي بي حالي و پوچي كه از شاخصه هاي انسانهاي وابسته به دنياست گريزانند .
نشاط نيروزا ، تكاپو بخش و عامل تقويت اراده انسان است كه به پشتوانه ي آن استعدادها و توان منديهاي او رشد مي كند و به راحتي به اهداف خود دست مي يابد، ‌شادماني زندگي را خوشايند مي سازد و اشتياق افراد را براي پرداختن به فعاليتهاي اجتماعي آنان مي نمايند .
امام رضا (ع) در ضرورت شادي و تفريح جايگاه ويژه اي در تقسيم بندي اوقات و نظم روزانه اختصاص داده اند و توصيه نموده اند كه (( ساعتي از روز را به تفريحات خود اختصاص دهيد و از مسرت وشاديِ ساعات تفريح نيروي انجام وظايف وقتهاي ديگر را تامين كنيد . ))
با شادي زندگي معنا مي يابد و عواطف منفي مانند ناكامي و نااميدي و ترس و نگراني بي اثر مي شود انسان در پرتو شادي مي‎تواند خويش را بسازد و قله هاي سلوك را بپيمايد و در اجتماع نقش سازنده ي خود را در زمينه هاي فرهنگي و ساير و اقتصادي ايفا كند.
ضرورت شادي در برنامه ريزي اقتصادي و اجتماعي دولتها نيز خود را نشان مي دهد و اگر دولت به بالابردن سطح شادي در جامعه توجه كنند در اجراي برنامه هاي خود موفق ترند چرا كه با شاد يا غم گين شدن يك نفر تمامي جامعه تأثير مي پذيرد ، يعني غم يا شادي فردي نيست و در يك جا باقي نمي ماند بلكه به همه افراد سرايت مي كند .
انسان اگر بخواهد ، به طور يقين مي تواند زندگي شاد و سالمي داشته باشد . فقط كافي است كه از داشته هاي خود بهتر بهره‎گيري كند تا بر اساس آن شادتر و با نشاط تر زندگي كند . (( رحيمي ، يگانه ، 1386، (37-25 )  ))
شادي و نشاط نياز طبيعي انسان است و در همه افراد وجود دارد و بايد به درستي به آن پاسخ داده شود . استاد مطهري ، نياز به شادي و نشاط را مانند نياز به غذا مي داند كه ضرورتي اساسي براي ادامه حيات و سلامت جسم و روان انسان است . روانشناسان علاقمند به مطالعه در حوزه شادي و شادابي ، بر شيوه هاي مثبت زندگي كردن و از جمله بر قضاوت هاي شناختي و ادراكي ما درباره آسايش متمركز شده اند . به عبارت ديگر مي خواهند بدانند چه چيزي انسان را شاد مي كند و تعريف و درك ما از شادي و شادابي چيست ؟ به عنوان مثال : آيا پول و ثروت كليد شادي و شادماني است و آدم هاي ثروتمند از آدام هايي كه زندگي آنان تامين نيست شادترند ؟ شايد كساني كه دچار مشكلات اقتصادي و معيشتي هستند بر اين باور باشند كه افراد ثروتمند حتما از زندگي شادمانه تري برخوردارند اين افراد اگر معتقدند كه پول شادي مي آورد در اين باور خود تجديد نظر كنند !
برنامه ريزي براي شادي و شادمانه زيستن
برنامه ريزي براي شادمانه زيستن كار بزرگ و دشواري است و تلاش كردن براي رسيدن به شادي و نشاط به اين معناست كه زحمت زندگي دشوار را به جان بايد خريد. اگر فلسفه اصلي شما اين باشد كه عنان زندگي تان در دست شماست و با وجود تمام مشكلات پيش روي خود مي توانيد با انتخاب هاي درست خويش شادمان باشيد و فرصت بي نظيري به دست خواهيد آورد تا از زندگي لذت ببريد. با جستجوي شادي و گشاده رويي تقريباً به فردي تبديل خواهيد شد كه ديگران مي توانند روابط سودمند و صميمانه اي با شما داشته باشند. برخورداري از فرهنگ تفسير مثبت وقايع روزمره ي زندگي نگاه مثبت به محيط و اطرافيان و خلاصه اعتقاد به معني دار بودن حيات و اين كه حتي در رنج و سختي هاي زندگي هم نوعي دليل و معنا وجود دارد، ‌مي تواند سلامت هيجاني و نشاط ما را تأمين كند. دكتر اليس از مشهورترين روان شناسان باليني در جهان معتقد است كه از جمله موانع اصلي يك زندگي پر نشاط و آرام داشتن تصورات نامعقول و افكار منفي و مخرب است. باورهاي منفي موجب بروز احساسات و هيجانات منفي، نابساماني مانند احساس گناه و ناشكيبائي در برابر مشكلات ، ‌احساس ناكار آمدي، كمال گرايي افراطي،‌ انتظارات و توقعات بي جا، ‌عصبانيت و آذردگي شديد از اطرافيان و همكاران مي شود كه هر يك به نوبه ي خود مي تواند مانعي براي شادي و نشاط ما باشد .
براي شادمانه زيستن نيازمند درمان عقلاني هيجاني هستيم تا افكار و هيجانهاي منفي خود را كشف كنيم و كنار بگذاريم .
محققان معتقدند كه ويژگي هاي عاطفي ، رواني و شخصيتي افراد ، نوع تربيت و فضايي كه در آن پرورش يافته اند، نقش اساسي در شادابي و غم گيني آنان دارد. در عين حال جدا از دلايل و موارد خاص مي توان عوامل مشتركي را بر شمرد كه معمولاً خاستگاه شادي انسانها به شمار مي آيند.
مثبت انديشي شادي آفرين است ،‌مثبت انديشان به نتايج مثبت مي رسند ،‌احساسات مثبت افكار مثبت مي آفريند و احساسات مثبت هم موجب پيدايش افكار و احساسات مثبت مي شود خوش بيني نسبت به حال و آينده و تفسير مثبت داشتن از رخدادهاي زندگي شادي آفرين است در حالي كه بدبيني و بدگماني و اطرافيان رنجش آور و مشكل ساز است. ياد آوري خاطره ها و رويدادهاي خوش زندگي مي‎تواند شادي آفرين باشد.
خير خواهي و داشتن افكار و احساسات خيرخواهانه ،‌نشاط و شادي آفرين است. انسان به طور طبيعي و ذاتي از كمك به ديگران لذت مي برد و نوعي احساس رضايت و آرامش دروني را تجربه مي كند و براي او شادي بخش است .
امام علي (ع) به نقل از پيامبر اعظم (ص) مي فرمايد : كسي كه براي رفع نياز و حاجت انسان مومني مي كوشد مثل اين است كه تا قيامت عبادت كرده است و به قول حكيم توس :
كسي نيك بيند به هر دو سرا             كه نيكي رساند به خلق خدا
توجه داشته باشيم كه انديشيدن به نعمت ها و قدر شناسي از آنها موجب آرامش و نشاط بيشتر ما در زندگي خواهد شد. در حالي كه ناسپاسي و بي اعتنايي نيست به داشته ها و توانايي ها ما را دچار رنجش و جدال ذهني و رواني دائمي مي كند. اميدواري مانند نيك بيني و قدر شناسي نقش شگفت آوري در برخورداري از زندگي سالم و پر نشاط ايفا مي كند در حالي كه نوميدي و يأس موجب رنجوري هميشگي و شكست در زندگي خواهد شد. آموزه هاي قرآني ما همواره انسانها را به رحمت خدا و امدادهاي الهي اميدوار مي كند و نوميدان را شايسته بهره مندي از رحمت خداوندي نمي داند.
برخوردار بودن از يك شبكه خانوادگي دوستانه گسترده و صميمي دلگرم كننده و نشاط آور است زيرا رابطه خواهي و پيوند جويي مثبت نياز طبيعي و ضروري انسان در زندگي خانوادگي و اجتماعي است.
از جمله عوامل ديگر و مهم شادمانه زيستن مي توان به عفو و بخشش نسبت به ديگران و فرو نشاندن حس انتقام جويي اشاره كرد . انتقام گيري و كينه توزي نسبت به ديگران ما را در يك كشمكش خطرناك فكري و رواني قرار مي دهد و موجب تخريب جسم و جان مان مي شود.
قابل تأمل است كه در قرآن كريم در سوره آل عمران فرو خورندگان خشم، شكيبايان و عفوكنندگان را در شمار انسانهاي نيكوكار و متقي قرار مي دهد و الگوهاي رفتاري پيامبر بزرگوار و امامان معصوم ما هم بر اين مهم دلالت دارد.
بايد توجه داشته باشيم كه گذشت نسبت به ديگران به معني چشم پوشي از حقوق مشروع و قانوني خود نيست، بلكه در عفو در عين قدرت بر انتقام، پاسخ خداپسندانه و انسان دوستانه اي است كه مي تواند نقش آموزشي و تربيتي سازنده اي داشته باشد .
شادي جرياني طبيعي است خداوند انسان را براي شاد بودن و لذت بردن از زندگي خلق نموده و تنها يك شرط براي بهره‎مندي كامل از شادي براي انسان قائل شد . و آن رسيدن به دانايي است كه در سايه ي دانايي ما مي توانيم از شادابي و نشاط بهره مند شويم و طنز هم در زندگي نقش بسيار موثري دارد. طنز مي تواند لبخند را به لب ،‌درد را به دل و فكر را به ذهن بياورد.
شادی کردن و دوری ازغم منفی و احساس خوشبختی کردن از اصلی ترین برنامه های آن است. با عنايت به سخنان بزرگان دين و سفارشاتي كه در قرآن كريم شده است اگر بگوییم دین اسلام و فرهنگ اسلامی مساوی است با نشاط، امید و شادی، سخنی به گزاف نگفته ایم. چون در واقع دستورات دين اسلام مبتني و منطبق بر خواسته های فطری انسان هاست. و برای درست زندگی کردن و سعادتمند شدن هم دراین دنیا و هم درجهان آخرت است. دقت در سخنان ائمه و پیامبر اعظم (ص) اهمیت فوق العاده ي شادی و تبسم و خوشرویی را نشان می دهد.
مصاديقي از غم و شادي در قرآن كريم:
قرآن كريم در آياتي پراکنده عوامل متعددي که موجب شادي و دوري از غم است بيان مي كند. در اين مجال برخي از آن ها ارائه مي گردد:
– ايمان: مهمترين عامل شادي ايمان به خداست. «الا بذکر الله تطمئن القلوب »
– رضايت :  « قل بفضل الله  وبرحمته فبذلک فليفرحوا هو خير ممّا يجمعون..اي رسول به خلق بگو شما بايد منحصراً بفضل و رحمت خدا شادمان شويد که آنها بهتر ومفيد تر از ثروتي است که برخود اندوخته ايد .»
-کمک به مسکين (انفاق ):« ويطعمون الطعام علي حبه مسکيناً و يتيماً و اسيراً» و طعامشان را به سبب دوستي خدا به مسکين و يتيم و اسير مي دهند وبراي رضاي خدا و خداوند در روز قيامت ، روز حساب از آنها استقبال مي کند در حاليکه شادمان و مسرورند .
– شادي هاي بي جا و آثار شوم آن (غم) : « و إذا اذقنا الناس رحمة فرحوا بها إن تصبهم سيئة بما قدّمت ايديهم إذا هم يقنطون..
و مردم بر آنند که هرگاه ما به لطف خود رحمتي به آنها چشانديم شاد شده واگر رنج و بلائي از کرده خودشان ببينند درآن حال از خداوند نوميد مي‎شوند.» يعني اگر ما امور را واگذاربه خداوند کنيم دردرونمان شاد خواهيم بود.
ویژگی های افراد شاد:
افراد شاد فقط مثبت نمي انديشند بلكه مثبت عمل مي كنند.
انسان ها در حقيقت در نيازهاي كلي خود با هم مشترك هستند ، ولي در شيوه رسيدن به اين نيازها با هم متفاوتند . زيرا ديدگاه ها و باورهاي آنها از زندگي با هم فرق مي كند و چون اين ديدگاه ها و باورها فرمان چرخ زندگي را بر عهده دارند ، براي رسيدن به نيازهاي كلي ، اين چرخ را به مسيرهاي گوناگون حركت مي دهند . گاه اين چرخ به سمت نيازهاي مالي و گاه به طرف نيازهاي معنوي ، هنري و فرهنگي كشيده مي شود.
ديدگاه هاي انسان را نمي شود به آساني ديد، زيرا در وجود انسان نهفته هستند . از عمل انسان است كه مي شود به ديدگاه‎هاي او پي برد، چرا كه عمل انسان نماينده ديدگاه ها و باورهاي اوست. براي شاد بودن بايد افكار خود را عوض و ذهنيت منفي را از خود دور كنيد. افراد، داراي قدرت كنترل مستقيم بر چگونه عمل كردن و چگونه انديشيدن خود هستند. بنابر اين اگر مي‎خواهيد شخص شادتري باشيد ، شادمانه تر و مهربان تر و با عاطفه تر عمل كنيد.
انسان هاي شاد آنچه را كه احتياج دارند طلب مي كنند .
همان طور كه نعمت ها خود به خود از آسمان به زمين نمي افتند ، از شكايت كردن نيز چيزي عايد اشخاص نمي شود. اگر به ضرب المثل « هر چه بكاريد همان را درو مي كنيد » اعتقاد داريد پس به جاي شكايت كردن به دنبال خواسته ها و عادتهاي قبلي خود برويد . اين انتخاب شماست. مي توانيد به همين روش ادامه بدهيد ، ديگران را متهم كنيد و همچنان چيزي عايدتان نشود يا مي توانيد خيلي راحت آن چه را كه مي خواهيد طلب نموده و در راه رسيدن به آن تلاش كنيد.
شادها مشتاق تغيير هستند و از تغيير هراسي ندارند.
ثابت ماندن و تغيير نكردن مخالف تمام قوانين طبيعت است . اگر تلاش كنيد كه هميشه همه چيز ثابت باشد، در اين صورت هميشه ناراحت خواهيد بود. اگر اجازه دهيد ترس از تغيير كردن ، شما را متوقف كند با محروم شدن از خواسته هاي خود موافقت كرده ايد. شما مي توانيد بر اين باور باشيد كه تغيير موجب آزار افراد مي شود و در مقابل آن مقاومت به خرج دهيد . يا در عوض مي‎توانيد تغييرات را با آغوش باز پذيرا باشيد و معتقد باشيد كه وجود آنها به شما كمك خواهد كرد. همه اينها بستگي به اين دارد كه شما تصميم بگيريد كدام عقيده را باور كنيد.
شكست دليلي براي دست كشيدن از هدف نيست. شك تنها يك معني دارد : شما به تمرين و تجربه بيشتري احتياج داريد ، مشتاق اشتباه كردن باشيد و تسليم نشويد. اجازه ندهيد شكست در يك مسأله شما را به گونه اي تحت تأثير قرار بدهد كه همه تلاش هاي خود را ناديده بگيريد .
*  افراد شاد فرصت ها را مي شناسند
اگر نسبت به لحظه حال آگاه هستيد و در كنار آن منتظر آينده نيز هستيد قادر خواهيد بود از فرصت ها سود ببريد . اگر با خود خوري غم گذشته را مي خوريد چشمانتان به روي امكانات و فرصت هاي حال بسته خواهد شد و آينده را نيز از دست خواهيد داد. زندگي شاد محصول زندگي كردن در لحظه حال است كه اگر از آن خوب استفاده شود تكيه گاه و ضريب اطميناني براي داشتن آينده اي خوب و فوق‎العاده است. اشخاص فقط با آنچه كه امروز انجام مي دهند مي توانند آينده خود را تحت تأثير قرار دهند. توجه داشته باشيد زمان به صورت مساوي و يكسان ميان همه تقسيم مي شود و آن را بر خلاف پول و طلا و اجناس ديگر نمي توان پس انداز كرد .
*  اشخاص شاد براي آينده برنامه ريزي مي كنند
انسان هاي شاد مي دانند كه بايد تسلط داشتن بر زندگي را تمرين كنند و بر زندگي خود كنترل داشته باشند تا بتوانند در برابر احساساتي مانند قرباني بودن يا بي دفاع بودن مقاوم باشند. برنامه ريزي براي درست انجام دادن كارها ضروري است. براي آنچه كه برايتان مهم است برنامه ريزي كنيد و به خاطر داشته باشيد زماني اهداف و برنامه ريزي هاي شما به نتيجه مي رسد كه آنها را به مرحله اجرا درآوريد.
چگونگی تحقق شادی
الف ) اصول زيستي شادي :
1-تغذيه سالم : تغذيه ي سالم و كامل ( شامل پروتئين ها به اندازه ي كافي ، كربو هيدرات هاي مهم حياتي و عناصر شيميايي حياتي ،‌مواد معدني و قيبر دار ، چربي كم كم ، نه تنها اندام و وضع جسماني را بهبود مي بخشد ،‌بلكه تأثيرات مثبتي بر زندگي مي گذارد .
2- ورزش كنيد . شادابي در گرو سلامت بدن است انسان وقتي از شادي و نشاط لذت ميبرد كه در سلامت جسماني به سر برد ورزش اين توانايي را در انسان فراهم مي آورد و به سلامتي روح او نيز كمك مي كند و او را شاداب نگه مي دارد .
ورزش روحيه ي شجاعت . از خود گذشتگي ،‌ مبارزه با ظلم و ظالم و دفاع از مظلوم را در انسان تقويت مي نمايد و او را در ارائه نقش هاي اجتماعي اش ياري مي كند به او حس اعتقاد به نفس مي بخشد و موجب توسعه ي شخصيت در وني مي‎شود.ورزش همچنین اراده را قوي و باعث عزت نفس فردي و اجتماعي مي شود .
3-به طرز صحيح تنفس كنيد : تنفس مهمترين عملي است گرما در زندگي خود انجام مي دهيم ، درست نفس كشيدن و در هواي پاك تنفس كردن ،‌انرژي حياتي بدن را افزايش مي دهد و اكسيژن را به سلولها كه كوچكترين اجزاي سازنده ي بدن ما هستند مي رساند و بدين وسيله انرژي مورد نياز بدن را براي داشتن عمر طولاني تامين مي كند .
4- به اندازه كافي خواب و استراحت داشته باشيد : خواب چشمه اي پر بركت براي رفع خستگي و استراحت جهت تجديد قوا و كسب انرژي مي باشد. در قرآن نيز به ارزش اشاره شده است : اوست    كه … خواب را مايه ي آرامش قرار داد . در روايات هم داريم كه خواب سبب تسلط قواي ذهني و استواري و قوت بدن است .
ب ) اصول روان شناختي شادي :
1-روي امور مثبت تكيه كنيد : به جاي ايراد گرفتن ،‌اعتراض كردن ،‌سخنان منفي و قضاوت سريع در رابطه با ديگران بايستي سعي كنيم با برقراري امنيت و آرامش رواني و عاطفي و احترام به عقايد و نظرات طرف مقابل ،‌او را به تكرار رفتارهاي مثبت تشويق نمائيم در اين صورت موجبات شادي او را نيز فراهم كرده ايم .
2-در زندگي اعتدال داشته باشيد : اصولاً رعايت اعتدال و ميانه روي در تمام ابعاد زندگي موجب يك زندگي سالم و پر نشاط مي شود و بر عكس عدم اعتدال موجبات نابودي خانواده را فراهم خواهد كرد و در نتيجه بدبيني و دلزدگي ايجاد مي كند. اگر نيازمندي هاي آدمي ارضاء نشود تعادل روحي انسان به هم خورد . و موجب اضطراب مي گردد. در اين ميان غم و شادي هر دو از نيازهاي روح انسان هستند .
3-افراط و تفريط در غم و شادي نشانه نوعي بيماري روحي است و تعادل در آن نشانه سلامت روح مي باشد .
4- در زمان حال زندگي كنيد : زندگي ،‌ مثل آب رودخانه است كسي كه در آن قدم مي گذارد هر لحظه در گذر است ، زندگاني يك تحول دائمي است و تنها چيزي كه محقق و مسلم است همين (( امروز )) است . كساني كه در حسرت به دست آوردن آرمانها و آرزوهاي دراز شادي آور در آينده مي سوزند، ‌از رفتارهاي امروز خود كه مي تواند برايشان مسرت بخش باشد غافلند.
5-خلاقيت داشته باشيد : همه انسانها كم و بيش ذهن خلاق دارند مهم آن است كه بتوانند آن را بكار گرفته و و از آن استفاده نمايند افرادي كه قدرت خلاقيت خود را شكوفا نموده اند براي هر مساله و مشكل راه حلي پيدا مي كنند و وقتي با حادثه اي ناگوار بر خورد مي كنند با روشهاي خلاق احساس بد و منفي خود را به احساس مثبت و خوب تبديل مي كنند آنها از هر فرصت استفاده مي كنند تا شرايطي به وجود آورند كه زندگي شان شاد و متفاوت باشد.
6-موارد زير در پرورش خلاقيت كمك مي كند : مطالعه، ‌نوشتن داستان، ‌بازي با كلمات، ‌بازي با اعداد، حل معما،‌ نقاشي، ‌صريح سوالات باز، ‌تمركز حواس، ‌مثبت نگري ….
7– در ابراز محبت رقابت داشته باشيد : از اساسي ترين نيازهاي رواني افراد – كه همواره روان شناسان آن را در درجه ي اول اهميت قرار مي دهند برخورداري از محبت است . محبت ،‌در واقعيت زندگي ،‌ عميق ترين ،‌ پايدارترين ،‌جدي ترين و در عين حال زيباترين معاني را دارد .
در خانه اي كه محبت حاكم است غلبه جويي و تسلط بر ديگري و فخر فروشي و توقعات خارج از اندازه وجود ندارد. براي اينكه زندگي شادي داشته باشيد در ابراز محبت رقابت كنيد.
6- روحيه سپاسگذاري و قدرداني داشته باشيد : براي پر فروغ نگه داشتن شمع محبت و صفا تنها انجام دادن وظيفه و محبت قلبي كافي نيست بلكه اظهار محبت و تشكر بسيار مهم است . اظهار (( عشق و قدرداني )) حتي مي توان با به كار بردن كلمه ي متشكرم از او تقدير به عمل آوريد در اين صورت امكان تكرار آن عمل بيشتر مي شود از طرف ديگر او نيز ياد مي گيرد عشق و محبت شما را جبران كند و به همين عمل نشاط و شادي به همراه دارد .
7- براي خود دوست يابي كنيد : يكي از نيازهاي اساسي روان انسان دلبستگي و تعلق به گروه است انسانها در هر مرحله از رشد محتاج گروه يا دسته اند كه به آن تعلق داشته باشند . زندگي حقيقي ،‌زيستن با مردم و شريك بودن در لذتها و شادي هاي آنان است و بزرگترين مجازات براي انسان زندان انفرادي است .

ج ) اصول اجتماعي شادي :
1- روابط اجتماعي با نشاط داشته باشيد : كساني كه به درستي مهارتهاي عملي ارتباطات اجتماعي را فرا گرفته باشند داراي وسعت فكر و هوش و فراستي خواهند شد كه در روابط درون خانواده نيز تأثير گذاشته و قوه ي دور انديشي و آينده نگري را در آنها تقويت مي نمايد .
مهارتهاي اجتماعي با نشاط نه تنها شروع و تداوم روابط متقابل مثبت با ديگران را فراهم مي آورد بلكه توانائي نيل به اهداف ارتباط با ديگران را نيز در شخص ايجاد مي كند و در نهايت باعث شادي دروني مي گردد. عوامل ايجاد كننده ي روابط متقابل مثبت به قرار زير مي باشد : لبخند زدن – اداي احترام به ديگران خوب گوش كردن به سخنان ديگران همكاري و مشورت، ‌ظاهر آراسته داشتن و …
مهمترين،‌ زيباترين و شادي آورترين روابط اجتماعي ،‌برقراري روابط خويشاوندي و رخت و آمد با بستگان مي باشد برقراري روابط خويشاندي باعث مي شود افراد خود را در شبكه ي وسيعي از حمايت اجتماعي ببيند و عواطف خود را نسبت به هم اظهار كنند .
2- در انجمن های خیریه عضو شوید:
گستره ي حمايت از محدوده ي كوچك خانواده آغاز مي شود خويشاوندان، ‌همسايگان، ‌شهروندان، فقرا مسكينان، ‌يتيمان و … را نيز مي شود.
اين حمايت هاي اجتماعي لذتي به همراه دارد كه همه ي وجود انسان را در بر مي گيرد و علاوه بر اجر اخروي، فرد به حد اعلاي خوشي زندگي كه با رضايت ، سرور ، خوشحالي و نشاط همراه است واصل مي شود.
3- حتماً اشتغالي براي خود داشته باشيد . اشتغال همه ي جنبه هاي شادي از جمله عاطفه ي مثبت ،‌رضايت از زندگي و عزت‎
نفس را تحت تأثير قرار مي دهد و به نوعي بهداشت رواني را ارتقاء مي بخشد .
4- اگر علم هم داريد باز هم مشورت كنيد : هم انديشي در حائل علاوه بر اينكه تصميمات را پخته مي سازد نوعي احترام و توجه به شخصيت ديگر از هم به حساب مي آيد و باعث شادي مي شود .
5- در مراسم شادي حضور داشته باشيد : براي انسان روزها و موقعيت هايي شاد و فرح انگيز پيش مي آيد بعضي از اين شاديها در واقع حالت شخصي و دروني است كه بر روان او مي گذرد،اما برخي ديگر هم متناسب با دين و فرهنگ و آداب و رسوم مي باشد و عمومي است از قبيل روزهاي عيد و ميلادائمه و يا مراسم ازدواج .

د- اصول معنوي شادي :
در زندگي احساسي معنا كنيد : از بهترين مصاديق معنا دادن به زندگي دين داري است دين بر زندگي معنا و مفهوم واقعي مي‎بخشد ،‌چرا كه معنا برخاسته از هدف زندگي است و اينكه ما در جستجوي خدا باشيم و هميشه خدا را احساس كنيم و در زندگي‎مان آنچه او مي خواهد پياده نماييم . در حقيقت همان پشتوانه را يافته ايم و به آن تكيه خواهيم كرد . بدين ترتيب همه ي وقايع و رويدادها در صفحات تقويم زندگي مان شرين خواهد بود .
2- خدا با شماست، ‌با او ارتباط برقرار كنيد : هدف نهايي زندگي، خداست و تنها اوست كه مي تواند زندگي را برايمان معني كند او تنها كسي است كه به ما آرامش مي دهد نشاط و شادي كه در نتيجه ي ارتباط با خداست كه دلها آرام مي يابد .
3- دعا كنيد : در دعا نوعي رابطه ي عاطفي بين انسان و خداوند برقرار مي شود و در مواردي اين رابطه منحصر به فرد است زيرا بعضي از مشكلات را با نزديكترين دوستان و اقوام نيز نمي توان در ميان گذاشت ولي در دعا آنها را با خداوند در ميان گذاشته دست به درگاه او بلند مي كنيم و اين خود عاملي براي برون ريزي عاطفي در ما مي شود و به آرامش و نشاط دروني خواهيم رسيد.
4- با يك ذكر انس بگيريد : تكرار عبارت ، دعا يا واژه اي مثبت شيوه اي كهن براي پالايش و تحول ذهن است و (( تمرين معنوي )) ناميده مي شود يعني به جاي آنكه اجازه دهيم ذهن روي مشكلات و عواطف گوناگون مكث كند و باقي بماند به تكرار واژه يا عبارتي بپردازيم كه به ما كمك كند تا با ادراك عيني تر ،‌فلسفي تر و يا معنوي تر از واقعيت پيوند برقرار كنيم .
شادی در سازمان  ها:
مسایل روانی در چند دهه اخیر بر عملکرد فردی و سازمانی کارکنان تاثیر منفی گذاشته و این مسایل و تاثیر آن در قرن بیست و یک فزاینده است به طوری که برنامه های بهبود سلامتی فقط شامل ارایه خدمات بهداشتی نمی گردد، بلکه بیش از گذشته باید به سلامتی روانی و فکری افراد توجه گردد ، زیرا رفتار افراد تحت تاثیر سلامتی جسمی و روانی آنان قرار می گیرد.
وقتی نیروی انسانی شاغل در سازمان ها و کارخانه ها شاد و سالم باشند بی تردید میزان کارایی آنها نیز افزایش می یابد. سالها پیش پژوهشگران کشورهای صنعتی دریافته بودند که تنظیم میزان روشنایی، دما، رطوبت و سر و صدای اطراف بر افزایش کارایی افراد اثر مستقیم دارد. بنابر این می توان نتیجه گرفت که یک راه بسیار موثر در افزایش بهره وری در محیط کار استفاده از کارکنان شاد است.
شاخص شادی
بر اساس تحقیقی که در ماههای نوامبر و دسامبر سال 2006 میلادی توسط موسسه ای در بریتانیا و از طریق پرسشنامه آنلاین از 1063 نفر (547 نفر مرد و 516 نفر زن )که بین 18 تا 65 ساله بوده و به صورت پاره وقت و تمام وقت در موسساتی با حداقل 20 نفر کارمندانجام گرفته ، شاخص شادی با توجه به پاسخ های افراد امتیاز بندی و به این صورت  تعریف شده که صفر به معنی خیلی نا شاد ،5/3 به معنی ناشاد ، 5/6 به معنی شاد و 10 به معنی خیلی شاد در نظر گرفته شده است.یافته های این تحقیق نشان می دهد که 25% افراد خود را در محیط کار خیلی شاد می دانستند در حالی که حدود نیمی از آنها (56%)نسبتا شاد بوده و 20% آنها در محیط کار ناشاد بودند.73% پاسخگویان “روابط میان همکاران” راعامل کلیدی شادی در سازمان دانسته و”فقدان ارتباط از بالا( مافوق )” به عنوان یکی از مهم ترین علل ناشادی در سازمان ها عنوان گردیده بود.
کاوشی در یافته های تحقیق مذکور بیانگر نکات مهمی است:
1-کوچک زیباست:
افرادی که در سازمان های کوچک (بین 20 تا 100 نفر پرسنل) کار می کنند شاد تر هستند.86% این کارکنان ادعا        می کنند شاد هستند در حالی که 78% کارکنانی که در سازمان هایی با بیش از 1000 نفر کار می کنند خود را شاد تصور        می کنند.
2-هفت سال زحمت در مقابل یک دوره راحتی بلند مدت:
افرادی که مدت زمان زیادی را در یک سازمان کار می کنند کمتر شاد هستند.کارکنانی که به مدت 2 سال یا کمتر در سازمانی مشغول به کار بوده اند به طور متوسط 82% شاد یا خیلی شاد هستند در حالی که افرادی با سلیقه کار 10 سال یا بیشتر در یک سازمان 76% شاد می باشند.
3-رابطه میان شادی و سالهای ایفای نقش در یک شغل:
افرادی که به مدت 8 سال یا بیشتر شغلی را داشتند کمتر از افرادی که به مدت یک سال یا کمتر شغلی را ایفا می کردند ، شادتر بودند(75% در مقابل 83%)
4-شادی در بخش های مختلف کاری:
تفاوت قابل ملاحظه ای میان درجات شادی در کارکنان بخش خصوصی و دولتی وجود ندارد در حالیکه کارکنان بخش های غیر انتفاعی وعام المنفعه شامل هر دو بخش شاخص شادی می باشند (26% کارکنان خیلی شاد و 24% آنها خیلی ناشاد می باشند)
5-هرم بالای سازمانی در مقابل بخش فروش:
85% مدیران با سابقه و هیات مدیره شاد ترین گروه سازمان هستند.در حالی که کارکنان بخش های خدمات و فروش به ترتیب با 83% و 76% در رده های بعدی کارکنان شاد قرار دارند.
6-کارکنان نیمه وقت و کارکنان تمام وقت:
افرادی که به صورت نیمه وقت کار می کنند شادتر از افرادی هستند که تمام وقت کار می کنند.(84% در برابر 79%)
7-زنان در برابر مردان:
82% زنان شاغل احساس می کنند که شاد هستند در صورتی که این نسبت در میان مردان 78% می باشد.
8-سن کارکنان:
85% افراد بالای 55 سال در کار خود شاد هستند.شاید به این دلیل که آنها به انتها و قله ی دوره ی زندگی خود رسیده اند.
در این تحقیق 10 عامل وجود دارد که افراد را شاد می کند و 10 عامل نیز وجود دارد که افراد را ناشاد می کند.
عواملی که افراد را شاد می کندعبارتند از:
1-همکاران پشتیبان و صمیمی
2-کار لذت بخش
3-رییس یا مدیر خوب
4-تعادل کاری و زندگی مناسب
5-کار متنوع
6-اعتقاد به اینکه کاری که انجام می دهیم با ارزش است.
7-احساس اینکه کاری که انجام می دهیم باعث ایجاد تفاوت می شود.
8-بخشی از یک تیم موفق بودن
9-شناسایی موفقیت های بزرگی که حاصل می شود.
10-حقوق رقابتی
عواملی که افراد را ناشاد می کندعبارتند از:
1-فقدان ارتباط از بالا(مافوقها)
2-حقوق غیر رقابتی
3-عدم شناسایی موفقیت هایمان
4-مدیر یا رییس نامناسب
5-توسعه فردی کم
6-نادیده گرفته شدن ایده ها
7-عدم ایجاد فرصت برای عوامل و مجریان فعال
8-فقدان مزایا
9- لذت بخش نبودن کار
10- احساس اینکه کاری که انجام می دهیم باعث ایجاد تفاوت نمی شود.
رابطه میان شادی و بهره وری:
Alexander Kjerulf مدیر Chief Hapiness Officer  بامدیران و کارکنان موسسات مختلفی در سراسر دنیا صحبت و مشاوره کرده و به آنها آموزش می دهد که چگونه محل کار خود را از یک محیط استرس زا و ملال آور به محیطی شاد و انرژی زا تبدیل نمایند.او در مقاله ای به ارتباط میان شادی و بهره وری پرداخته و عنوان می کند:
پیوند و رابطه آشکاری بین “شادی در کار” و “بهره وری” وجود دارد.آیا بهره وری ما را شاد می کندیا شادی موجب بهره وری می شود؟ بله.رابطه دو طرفه ای بین این دو وجود دارد، اما پیوند “از شادی به بهره وری” قوی تر است.به این معنی که اگر        می خواهید بهره ور باشید،بهترین چیزی که می تواند کمکتان کند تمرکز بر شاد بودن در کاری است که انجام می دهید.
او 10 دلیل بیان می کند تا نشان دهد شادی در کار تقویت کننده بهره وری است:
1-افراد شاد بهتر  با دیگران کار می کنند:
کار با دیگران شامل کار گروهی بهتر با همکاران ، داشتن روابط کارمندی خوب برای یک مدیر ، به دست آوردن رضایت بیشتر مشتریان برای نیروی کار فعال در بخش خدمات و فروش بیشتر برای فرد شاغل در بخش فروش است.
2-افراد شاد خلاق تر هستند.
3-افراد شاد به جای گله و شکایت از مشکلات آنها را حل می کنند.
4-افراد شاد انرژی بیشتری دارند.
5-افراد شاد خوش بین تر هستند.
6-افراد شاد انگیزه های بیشتری دارند.
7-افراد شاد غالبا کمتر بیمار می شوند.
8-افراد شاد سریع تر یاد می گیرند.
9-افراد شاد کم تر از بروز اشتباهات نگران می شوند و غالبا کم تر اشتباه می کنند.
10-افراد شاد بهتر تصمصم می گیرند.

مزایای شادی در محیط کار:
آموزش شادی در محیط کار برای شرکت ها بسیار سود آور است همانطور که برای تک تک کارکنان نیز مفید است.با چند جلسه کوتاه آموزشی می توان مزایای زیادی به دست آورد،در حالی که هزینه آن حداقل است ولی تاثیرات آن پایدار و جاودان.
مزایای شادی را می توان در سه بعد مزایابرای سازمان، مزایا برای مدیران و مزایا برای کارکنان مورد بررسی قرار داد.نگاهی کوتاه به هر کدام از آنها می تواند حاوی نکات جالبی باشد:
1- مزایای شادی برای سازمان:
الف-افزایش تولید:
کارکنان شاد مولدتر هستند.هنگامی که کارکنان شاد هستند توانایی انجام کار در آنها افزایش می یابد،شادی نه تنها باعث بهبود کمی تولید می شود بلکه با افزایش بهره وری موجب ایجاد محصول با کیفیت بهتر و همچنین افتخار و غرور و تعهد به کار در کارکنان می شود.
ب-بهبود توانایی تصمیم گیری:
شادی استرس و عدم اطمینان را که نوعی سردرگمی است کاهش می دهدو با این کار آنها به جای بخشی از یک مساله شدن یا ایجاد مشکل تبدیل  به ابزاری برای حل مشکلات  می شوند.وقتی کارکنان احساس خوبی در مورد کارشان داشته باشند آن را بهتر انجام می دهند.
ج-تجربه کارکنان شاد برای مشتریان:
کارکنان شاد عموما با مشتریان بهتر رفتار می کنند.رفتار و آرامش کارکنان ، طرز حرف زدن آنها،حتی آهنگ صدای آنها باعث ایجاد احساس مطلوبی در مشتریان شده و آنها را به تعامل با سازمان ترغیب می کند.اگر کارکنان سازمانی شاد باشند،مشتریان آن شادی را دریافت می کنند و مشتریان جدیدتری جذب کارکنان شاد سازمان ها می شوند و بدین شکل شادی باعث فروش بیشتر می شود.
د-کاهش غیبت و مرخصی استعلاجی کارکنان:
شادی دارای یک ارتباط سالم مثبت است.احتمال سرماخوردگی کارکنان شاد کمتر است و آنهاهنگام بروز حوادث و بیماری ها زودتر بهبود می یابند.
ه-انرژی بیشتر افراد شاد برای کار کردن:
گفته می شود:اگر می خواهید کاری درست انجام شود،آن را از یک فرد فعال بخواهید.همین حرف را می توان در مورد افراد شاد نیز به کار برد: اگر می خواهید کاری درست انجام شود،آن را از یک فرد شاد بخواهید.بیشتر کارکنان کاری را که با انرژی بیشتری انجام می دهند دوست دارند.شادی مسرس است و این انرژی می تواند در کل سازمان گسترش یابد.
و-بهبود ارتباطات:
مهم ترین جنبه کسب و کار ارتباطات است.ارتباطات خوب اولین دلیل موفقیت است.ارتباطات به صورت درون فردی شروع می شود.کسی که می تواند به خوبی با خود ارتباط یرقرار کند می تواند با دیگران هم ارتباط خوبی داشته باشد.افراد شاد با عزت نفس زیاد می توانند ارتباطات صادقانه تر و موثر تری با دیگران برقرار کنند.
ز-بهبود کار تیمی:
سازمان به منزله زنجیری است که کارکنان حلقه های آن هستند.با شادبودن تک تک حلقه های زنجیر کل زنجیر شاد گردیده و  شادی موجب افزایش قدرت کل سازمان می شود.به همان میزان ناشادی سبب تضعیف قدرت سازمان خواهد شد.
ح-تعهد به کسب و کار:
افراد این احساس را دارند که آنها بخش جدایی ناپذیر سازمان هستند و فعالیت هایشان حمایت ها و ارزش هایی را برای کارشان ایجاد می کند.اخلاق سازمانی اصلاح می گردد و عامل وفاداری ترقی می یابد.در این سازمان ها وفاداری ، صداقت و رفتار های اخلاقی حاکم می شود.
2-مزایای شادی برای مدیریت:
الف-سرپرستی یک کار رقابتی:
حاکم کردن آموزش شادی در سازمان ها این امکان را به مدیران می دهد تا از این روش ابداعی جدید سود بیشتری حاصل نمایند.انگیزه های افراد همیشه مادی نیست بنابر این مدیران اقدام به جذب افرادی  می کنند که دارای تعهد شغلی بیشتری هستند.
ب-مزایای عالی:
وقتی کارکنان شاد هستند آنها موثرتر کار می کنند و در نتیجه تمایل به خروج از سازمان در آنها کمتر است.در چنین سازمان هایی مهارتهای بهتر تیمی وجود خواهد داشت و در نتیجه تاکید مدیریت بر داشتن کارکنان شاد موجب سود و ارزش بازار بیشتر برای سازمان خواهد شد.
ج-تحقق بیانیه رسالت سازمان:
اگر درشرکت یا سازمانی شادی آموزش داده شود، کارکنانش بیانیه رسالت را بهتر درک خواهند کرد.آنها قادر به درک دیدگاه مدیریت و کارهای شخصی خود با توجه به واقعیت های موجود خواهند بود.
د-قدردانی عمومی:
روزنامه ها به تاکتیک های شادی که توسط سازمانها اجرا می شوند علاقمند شده و به پیشرفت دید مدیریت بیشتر کمک      می کنند.آنها جذب کارکنان صالح و شایسته ای می شوند که در این سازمانه هستند و این نتیجه همان تاکتیک های شادی است.روابط عمومی تلاش می کند این پیشرفت بیشتر شود.
ه-کارمندان برای کار خود ارزش قائلند:
رضایت شغلی به این معنی است که پول تنها دلیل انجام کار توسط افراد نیست.انگیزش یک محرک مهم برای فعالیت افراد است.محیط کاری و کیفیت کار باتغییر نگرش افراد طور قابل توجهی بهبود می یابد.محیط کار دوستانه باعث تولید بیشتر و پیشرفت می شود.
و-بهبود نظارت:
افراد شاد بهتر و بیشتر با مدیران خود تعامل می کنند.نظارت و سرپرستی همراه با انتقاد کم موجب موثر تر شدن نظارت و افزایش خروجی پربار تر می شود.
ز-ارزش های رهبری:
برای رهبران ساز مان ها فرصتی ایجاد می شود تامفهوم و طرز فکری بیشتر از این را دریابند که:
“پول تنها چیزی است که اهمیت دارد”
آنها به همراه کارگران و خانواده شان بخشی از یک زندگی پر معنا می شوند.
3-مزایای شادی برای ا فراد:
الف-شادی در خانه:
یکی از فواید شادی این است که افراد خوشحال تر به خانه می روندشاد بودن در خانه به مزیتی برای کار تبدیل می شود به این معنی که کارکنان در روز کاری بعد موثر تر و بهره ورتر کار می کنند،آنها همچنین تمایل کمتری به بهانه جویی برای تعطیل کردن کار خواهند داشت.
ب-هوش هیجانی:
یک راه برای کاهش هیجان وجود دارد،همانطور که افراد برای شاد بودن و تمرین شادی در کار آموزش دیدند،شادی باعث افزایش کنترل هیجان و احساس برای افراد می شودو خود کنترلی را بهبود می بخشد.
ج-افزایش تمرکز:
شادی باعث افزایش توانایی تمرکز بر شغل و حل مشکلات می شود.افراد شاد کمتر وقتشان را تلف می کنند و بیشتر در جریان امور قرار می گیرند.
د-عشق به کار:
شادی در کار محیطی را برای کارکنان ایجاد می کند که در آنجا کار خود را با عشق و علاقه انجام می دهند.وقتی فردی روزانه 8 ساعت و در هر هفته 5 روز صرف کار می کند،کار به عنوان بخش مهمی از زندگی وی محسوب می شود.
ه-ارزیابی موقعیت خود:
دلیلی که باعث می شود افراد کارشان را دوست داشته باشند این است که مدیریت به آنها فرصت استفاده از شادی را در زندگیشان در ضمن کار می دهد.شادی به کارکنان امکان می دهد تا موقعیت خود را در کار ارزیابی کنند و احساس خوبی نسبت به مسئولیت ها و وظایفشان داشته باشند.
و-احساس قدردانی:
یکی از عناصر تشکیل دهنده شادی “قدردانی” است.زمانی که شما باعث می شوید کسی احساس قدردانی کند،او احساس بهتری درباره ی خود و کاری که انجام می دهد خواهد داشت و خود را بخشی از شراکتی تصور خواهد کرد که درآن همکاران و خریداران محصولات و خدمات سازمان نیز سهیم هستند.
اقدامات موثر برای شاد بودن در محیط کار:
حال که دانستیم شاد بودن مزایای زیادی دارد چه کنیم تا در محیط کار شاد باشیم؟
اقداماتی که کارکنان بایستی انجام دهند تا در محیط کار شاد باشندعبارتند از:
1-سعی کنید خوش بین باشید.
2-نگرش خود را تغییر دهید.
3-قدردان و سپاسگزار شغلتان باشید.
4-از “خود انتقادی” اجتناب کنید.
5-نسبت به همکارنتان گذشت داشته باشید.
6-به احترام خودتان بایستید (به خودتان احترام بگذارید)
7-غیبت و سخن چینی نکنید.
8-دوستانه رفتار کنید.
9-منتظر تغییر بوده و آماده تغییر باشید.
10-اگر از کارتان خسته شده اید و کارتان شما را شاد نمی کندآن را ترک کنید.

نتیجه گیری:
با اینکه شادی و نشاط احساسی درونی است که اگر خود افراد نخواهند،هیچکس قادر نخواهد بود آنها را به شادی وادار کند، ولی با توجه به ارتباط مستقیم شادی کارکنان با بهره وری سازمان ها و اینکه ثابت گردیده “سازمان هایی که دارای کارکنان شاد تری هستند،بهره ور ترند”،لذا سازمان ها و مدیرانی که به دنبال افزایش بهره وری هستند،می توانند با صرف حداقل هزینه و ایجاد محیطی شاد که در آن افراد راحت تر شادی خود را به دست بیاورند،درجهت ارتقای سازمان خود بکوشند.

منابع و مآخذ:
منابع فارسی:
قرآن مجید
امام علی(ع)،نهج البلاغه
رحيمي يگانه ، زهرا ، خانواده موفق و  با نشاط ، (3) 1386 چاپ اول ، انتشارات پيام نور
علم الهدايي ، حسن ،‌ مهارتهاي خوب زندگي كردن ج2 ،‌1386 ،‌چاپ اول ، انتشارات دانشگاه فردوسي
نعمتی به نام شادی،مهدی یار احمدی خراسانی،سایت جامع مدیریت(مدیر یار)

http://www.modiryar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2298:—q–q&catid=56:2008-12-20-11-13-22&Itemid=82
روانشناسی شادی،مهین کوشک آبادی، سایت جامع مدیریت(مدیر یار)
http://www.modiryar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2094:1388-04-24-13-33-12&catid=100:2009-02-08-19-07-00&Itemid=130
نقـش مـديـران در آفرينش محيط سازمانـي شـاد، محمـد علــي طاهــري،سایت اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان مازندران www.mazandaranprisons.ir
منابع لاتین:
be happy zone, Happiness at work, January 21,2003,lionel ketchain http://www.happinessclub.com/FairfieldCitizen/012104.htm
, http://positivesharing.comChief Hapiness Officer,Alexander kjerulf,
،Happiness at work index,research report2007 http://www.arboraglobal.com/documents/Happiness%20at%20Work%20Index%202007.pdf
http://www.streetdirectory.com/travel_guide/190765/careers_and_job_hunting/top_10_ways_to_be_happy_at_work.html

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *