اخبار مدیریت

شرايط انتقال دانشجويان ايراني خارج از كشور به دانشگاه‌هاي داخلي

شرايط عمومي و اختصاصي انتقال دانشجويان ايراني خارج از كشور به دانشگاه‌ها و موسسات اموزش عالي داخل كشور اعلام شد. به گزارش مدیریار به نقل از خبرگزاري فارس، انتقال دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در دانشگاه‌هاي خارج از كشور به دانشگاه‌ها، مؤسسه‌هاي آموزش عالي و مراكز پژوهشي داخل كشور با تدوين آئين‌نامه و تايئد آن توسط وزير علوم، تحقيقات و فناوري وارد مرحله اجرايي شده است.بر اين اساس شرايط عمومي انتقال اين دانشجويان به داخل كشور، معتبر بودن دانشگاه مبدأ از نظر اداره كل امور دانش آموختگان وزارت علوم است و انتقال از ديگر دانشگاه‌هاي خارجي كه مورد تأييد وزارت ذيصلاح آن كشور باشد فقط براي دوره‌هاي كارداني و كارشناسي و به مؤسسه‌هاي پيام نور، علمي كاربردي، غيردولتي-غيرانتفاعي و آزاد اسلامي امكانپذير است. 
نداشتن منع قانوني براي ادامه تحصيل از نظر مقررات آموزشي وزارت و خدمت وظيفه عمومي، نداشتن بيش از يك سال وقفه تحصيلي در زمان تسليم تقاضا و دارابودن مدارك تحصيلي مقاطع قبلي مورد تأييد مراجع ذيصلاح از ديگر شرايط اين انتقال است.
به گزارش فارس، در صورتي كه مدارك تحصيلي مقاطع قبلي در خارج از كشور اخذ شده باشند، مدارك ديپلم و پيش‌دانشگاهي بايد توسط وزارت آموزش و پرورش تأييد و مدارك مقاطع بالاتر بايد توسط اداره كل امور دانش‌آموختگان وزارت ارزشيابي گردد و دانشجوياني كه با ديپلم 3 ساله دوره متوسطه در هر يك از دانشگاه‌هاي خارج از كشور مشغول به تحصيل شده‌اند براي انتقال و ادامه تحصيل در هر يك از مؤسسه‌هاي داخل، دارابودن و ارائه مدرك پيش دانشگاهي يا پايه چهارم دوره متوسطه الزامي است و چنانچه مدرك مذكور پس از ورود به دانشگاه مبدأ نيز اخذ شده باشد، بلامانع است.
در شرايط اختصاصي اين انتقال براي دوره‌هاي كارداني و كارشناسي (پيوسته و ناپيوسته)، گذراندن حداقل 12 واحد درسي اصلي با ميانگين كل حداقل 12 از 20 يا معادل آن و براي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته، گذراندن حداقل 6 واحد درسي اصلي (غير از واحدهاي جبراني) با ميانگين كل حداقل 14 از 20 يا معادل آن الزامي است.
همچنين براي دوره‌هاي كارشناسي ارشد پيوسته و دكتراي حرفه‌اي دامپزشكي، گذراندن حداقل 30 واحد درسي اصلي با ميانگين حداقل 13 از 20 يا معادل آن و براي دوره دكتراي تخصصي نيز، ثبت نام و اشتغال به تحصيل حداقل دو نيمسال تحصيلي به صورت حضوري يا نيمه حضوري در دانشگاه مبدأ و دارا بودن گزارش پيشرفت تحصيلي ضروري است.
بر اساس اين آئين‌نامه دانشجويان متقاضي واجد شرايط در كليه مقاطع تحصيلي، اعم از دانشجويان اعزامي با هزينه شخصي و همسر و فرزندان مأمور مي‌توانند تقاضاي انتقال و مدارك مورد نياز را از طريق تكميل تقاضانامه اينترنتي ارائه كنند.
متقاضيان مي‌بايست مؤسسه‌هاي را براي انتقال پيشنهاد كنند كه رشته تحصيلي آنان در همان مقطع تحصيلي در آن مؤسسه وجود داشته باشد و متناسب با وضعيت تحصيلي (معدل و محل اخذ مدارك تحصيلي مقاطع قبلي، معدل و تعداد واحدهاي گذرانده در دانشگاه مبدأ) و همچنين سطح دانشگاه مبدأ و جزو نزديك‌ترين مؤسسه‌ها به محل سكونت دائمي (خود يا والدين) در داخل كشور باشد.
همچنين متقاضيان انتقال دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكتري در صورت داشتن پذيرش از مؤسسات داخل در اولويت انتقال خواهند بود.