اخبار مدیریت

شیوه پذیرش نهایی داوطلبان دکتری در صنعتی اصفهان

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: آزمون کتبی در پذیرش نهایی دانشجویان دوره دکتری دانشگاه صنعتی اصفهان به احتمال زیاد حذف و دانشجویان بر اساس سوابق علمی و تحصیلی ارزیابی می شوند.
به گزارش مدیریار محمد اسماعیل همدانی گلشن در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تاکیدمان بر این است دانشجویانی که از آزمون نیمه متمرکز دکتری با سه برابر ظرفیت پذیرش به دانشگاه صنعتی اصفهان معرفی می شوند با شیوه بررسی سوابق علمی و تحصیلی سنجیده شوند.
وی افزود: با این وجود، کمیته های کارشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان در حال بررسی نحوه برگزاری این امتحان هستند و هنوز به جمع بندی نهایی نرسیده اند حدس می زنیم تا اوایل اسفند نوع پذیرش را به اطلاع دانشجویان برسانیم.
رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان از نحوه برگزاری آزمون نیمه متمرکز دکتری توسط سازمان سنجش ابراز رضایت کرد و گفت: با شیوه جدیدی که وزارت علوم در برگزاری این آزمون ها در نظر گرفته است به سیستم جهانی برگزاری این آزمون نزدیک می شویم و دانشجو بر اساس نمره ای که در آزمون عمومی و بررسی سوابق علمی کسب می کند در این دوره تحصیل می کند.
گلشن خاطرنشان کرد: با برگزاری آزمون نیمه متمرکز دکتری بسیاری از مشکلاتی که دانشجویان در سال های گذشته هنگام برگزاری این آزمون داشتند، مواجه نمی شوند.