عمومی

هدفمند كردن «مسووليت اجتماعي» شهروندان

بني آدم اعضاي يك پيكرند / كه در آفرينش ز يك گوهرند/ اين شعر سعدي حاوي يك مفهوم جهانشمول است. شيخ اجل با دميدن در روح كلمات، پيامي انساني را صادر مي كند تا ديگر باره به انسان ها انذار دهد.از اين دست اشعار در ادبيات ايران كم نيست چنانچه هر يك از اديبان اين مرز و بوم با فن بياني، روح انسان ها را به سوي معاني  فراروزانه و معنوي دعوت كرده اند و به پيرو همين آگاهي، كه ملهم از آيين مردمان نيك سرشت است، امروزه ايراني جماعت به سخا و كرم شهره اند.
براساس همين فرهنگ، ايرانيان از قديم تا امروز به زعم و توان خود در كارهاي خيريه و اجتماعي مشاركت داشته اند كه از نمونه هاي موفق آن مي توان به نهضت مدرسه سازي اشاره كرد تا جايي كه آموزش و پرورش را در اين حوزه به استقلال نسبي رساند.
اما در جهان فرامدرن امروز، ديگر مانند گذشته رفع و رجوع بسياري از كمبودها با شيوه هاي سنتي امكان پذير نيست الابا عزم ملي و كار كارشناسي. تجربه موفق نهضت مدرسه سازي از سوي خيرين، افق هاي روشني را براي ساير حوزه ها كه نيازمند اقداماتي از اين دست است، گشود.
اما نكته مهم تبديل كارهاي فردي نيكوكارانه در راستاي ايجاد يك نهضت بزرگ و ملي است، نهضتي كه به عنوان يك دغدغه در جامعه مطرح شود. بدون شك استفاده از پتانسيل هاي ديني و فرهنگ ايراني اين چرخه را تسريع مي بخشد. اين بستر مي تواند زمينه فرهنگ سازي بنيادين در اين عرصه باشد، مشروط بر اين كه پيش از اقدام كار كارشناسي صورت گرفته شود.
اما در مورد چرايي تبديل اين اقدام به يك نهضت ملي بايد اذعان كرد؛ امروزه در سراسر كشور نيكوكاران به اندازه توان خويش در اين كار وارد شده اند اما بيشتر مواقع به دليل جزيره اي عمل كردن مانع از استفاده از ظرفيت هاي كلان نيكوكاران مي شود. براي حل اين مساله با ايجاد يك بانك اطلاعاتي غني مي توان دو فرد نيكوكار كه يكي ملك اهدا مي كند و ديگري آماده ساخت آن است، به هم پيوند داد و نتيجه مطلوب تري را براي گروه هدف به ارمغان آورد.
سخن در اين وادي بسيار است، اما در حال حاضر نيازمند بسط و هدفمند كردن اين فعاليت ها در راستاي اولويت هاي جامعه هستيم. در حال حاضر بيشتر نيكوكاران از راهكارهاي سنتي همچون ديدار و گفت وگوي رودررو يا معرفي ديگران گام در راه كمك هاي خيريه به گروه هاي نيازمند جامعه مي گذارند، اما براي جلب و افزايش كمك هاي بخش ديگري از نيكوكاران بايد گزاره هاي جديدي را در دستور كار قرار داد. گزاره هايي كه به صورت مهندسي شده به مخاطب منتقل شود و مخاطب با خوانش آن بازخورد لازم را نشان دهد.
شايد تبديل مشاركت هاي مردمي به عرصه آزمون و خطا چندان مطلوب نباشد از اين روي بهره گيري از تجربه هاي داخلي به عنوان گام اول و اطلاع و استفاده از تجربه ساير كشورها در مرحله دوم، راه را براي رسيدن به هدف، كوتاه و نتيجه و بازدهي را بيشتر كند.
با توجه به اين مطالب آن چه رخ خود را در جامعه عيان ساخته، وجود بسياري از ناملايمات در زندگي روزمره گروهي از شهروندان است كه برخي از آنها تحت پوشش نهادهاي ذي ربط هستند، اما نهادهاي مزبور هم به تنهايي قادر به پيشبرد همه اهداف خود نخواهند بود، الابه مدد مردمان بزرگوار اين ديار.

جام جم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *