مدیریت مالی و اقتصادی, مقالات مدیر مسئول

بايسته های جهاد اقتصادی

نویسنده: مهدی ياراحمدی خراسانی
اشاره: نامگذاري سال 90 با عنوان سال «جهاد اقتصادي» نشان دهنده اهميت و وزن اصلاحات و تحولات اقتصادي در انديشه مقام معظم رهبري است. حال اگر بخواهيم به اختصار اين رويكرد را واكاوي كنيم بايد دقت در تعبير به كار برده شده توسط ايشان با عنوان « جهاد اقتصادي» داشته باشيم. عبارت جهاد اقتصادي به دليل استفاده از واژه «جهاد» در دو بعد ديني و وظيفه محور براي هر ايراني حائز اهميت است. بعد وظيفه محوري به لحاظ مردمي بودن آن و سهم توده مردم در اين حركت بسيار اهميت دارد چرا كه شكل گيري اصلاحات اقتصادي از يك موضوع دانشگاهي و نخبگي وارد فاز مردمي و به عنوان يك وظيفه عمومي ترسيم شده است.
نگاهي به مفهوم جهاد اقتصادي
در باب مفهوم و نسبت دو كلمه جهاد و اقتصاد دو نكته حائز اهميت است، نكته اول اينكه مفهوم جهاد اقتصادي و خصوصاً كلمه جهاد يك تعبير استعاره گونه و داراي معاني و دلالت هاي خاصي است. كلمه جهاد به نوعي تلاش مقدس اطلاق مي شود و يكي از كلماتي است كه در گفتمان ديني ما معنا پيدا مي كند و هميشه صبغه تقدس را در درون خودش دارد. اين يكي از پيام هاي بزرگ انقلاب است كه مسايل معنوي و مادي و يا به عبارتي حسنه دنيا و آخرت چگونه مي توانند با هم، هم راستا شوند اگر مسئولان از ظرفيت هاي معنوي، انساني و فرهنگي كشور به درستي استفاده كنند ما مي توانيم از كلمه جهاد بركات زيادي را نصيب اين مرز و بوم كنيم.
نكته دوم : در گفتمان ديني ما كلمه جهاد در كنار كلماتي مانند هجرت ،‌ايمان ، عبادت و… پازل گفتمان و ديني را تكميل مي كنند. در برخي موارد مفاهيم ديني به ما اشاره مي كند كه بايد موانع را دور زد اما كلمه جهاد هميشه برخورد با مانع و رفع مانع را مورد توجه دارد. در همين راستا يكي از استراتژيهاي مهم در سال  جهاد اقتصادي شناسايي موانع اقتصادي كشور است.
نكته سوم: هرگونه جهادي نيازمند ديده باني و رصد دقيق است در همين زمينه اقتصاد دانان كشور بايد افق 20 ساله آينده اقتصاد دنيا و همچنين مزيت هاي نسبي كشور را رصد كرده و شناسايي كنند.
نكته چهارم : يكي ديگر از استعاره هايي كه كلمه جهاد براي ما به ارمغان مي آورد بحث نقشه و طرح است، هر جهادي نيازمند طراحي نقشه عملياتي است و اين امر در واقع خواسته ايست كه از سوي مقام رهبري در نخستين نشست انديشه هاي راهبردي مطرح شد.
نكته پنجم : پنجمين نكته در خصوص مفهوم جهاد اقتصادي مسايل مربوط به آرايش جهادي است. دستگاه هاي اجرايي كشور، دستگاه‌هاي قانونگذار ، نهادهاي قضايي ، بخش هاي مردمي ، بخش هاي غير انتفاعي وخصوصي كشور بايد با يك راهبردي كه از سوي دستگاه هاي سياستگذار مشخص مي شود يك آرايش جهادي به خود بگيرد.
آموزش نيروها نيز آخرين نكته در باب مفهوم جهاد اقتصادي است. اگر در هر عملياتي آموزش نيرو نداشته باشيم و نيروهاي اقتصادي كشور را آماده نكنيم در صحنه جهاد دچار مشكل خواهيم شد.

چرا جهاد اقتصادي
انتخاب واژه جهاد اقتصادي به جاي واژه هاي ديگر همچون تلاش ، جهش ، حركت و… ، خود داراي پيام و معناي خاصي است، آنچه از اين عنوان استنباط مي شود حاوي دو نكته مهم است . 1) تلاش هاي اقتصادي سال هاي گذشته قابل انكار نيست چرا كه از پيروزي انقلاب تاكنون حركت هاي اقتصادي بسيار زيادي را شاهد بوده‌ايم. 2) تفاوت بين جايگاه و نقش اقتصاد در نظام مردم سالار ديني با نظام هاي غربي لازمست رعايت شود چرا كه مباني فكري نظام هاي سرمايه داري با مباني اسلامي متفاوت است، جهان ، انسان ، ثروت ، طبيعت و در مجموع رفتار اقتصادي در منظر اسلام با منظر نظام سرمايه داري غربي كاملاً مغاير و متماز است. سود و سود پرستي زياده‌خواهي، اسراف و تبدذير ، ظلم و استثمار، طبيعت اوليه فعاليت هاي اقتصادي غير اسلامي است در حاليكه فعاليت اقتصادي در نگاه اسلام به عنوان ابزاري در راستاي ارتقاء و تعالي و كمال بايد داراي صبغه و روح الهي و انساني باشد.

پاتك هاي احتمالي دشمن در جهاد اقتصادي
يكي از ترفندهايي كه دشمن در سال هاي اخير در خصوص نظام اسلامي جامعه ما سرمايه گذاري كرده است ناكارآمد جلوه دادن نظام است. دشمن در واقع سعي كرده است تا نظام ديني و الگوي حكومت مردم سالارانه ديني ناكارآمد جلوه دهد كه خوشبختانه در عرصه هاي مختلف كه دشمن اين امر را مطرح كرده است با شكست روبرو شده است.
همچنين برنامه هاي دنباله دار و سريالي رسانه هاي خارجي دائماً تأكيد داشته اند كه تحريم هاي اقتصادي چه مشكلات عديده اي را براي كشور ما به وجود آورده است. البته اين تحريم ها براي ما عاري از مشكل نبوده اما هر تحريمي طبق تئوريهاي اقتصاد بين الملل فرصت هاي مناسب و مزيت هاي نسبي را نيز به همراه دارد.

سخن پاياني
امروز دنياي غرب قصد جلوگيري از پيشرفت ما را كرده است. آنها مي خواهند با تحميل تحريم و جلوگيري از پيشرفت ملت ايران ، استقلال و عزت ما را هدف قرار دهند. حال كه رهبر انقلاب با ايستادگي هاي خود فضاي جهادي جديدي را براي جوانان و ملت ايران آماده كرده است بايد قدر آن را دانسته و تمام همت و نيروهاي خود را براي شكست طرح هاي ظالمانه غرب عليه كشور عزيزمان بسيج كنيم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *