مدیریت اجرایی

تمركز روی هدف

نويسنده: برايان تريسی
 مترجم: منيرالدين اعتضادي
تخليص: كاری مشترك از مليحه محمودي ثانی و مهناز اناركی
خلاصه كتاب:
مقدمه: همانطور كه انرژي متمركز در اشعه ليزر مي تواند فولاد را برش دهد، توانايي شما درتشخيصِ مهمترين عامل موفقيتتان، در هر وضعيتي، شمارا قادر مي كند تا در هر كاري به بالاترين ستون موفقيت برسيد. امروزه شايد ما در بهترين عصر در تاريخ بشر به سر مي بريم. تا كنون هرگز براي اين تعداد زياد مردم تا اين حد فرصت و امكانات براي رسيدن به اهداف وجود نداشته است. ميزان رفاه، طول عمرمفيد، انتخاب گسترده و ثبات جهان از نظر صلح و كاميابي تا اين حد بي سابقه است.

ضمنا تركيب انفجار اطلاعات و تكنولوژي در سالهاي اخير از يكطرف و تشديد رقابت در كليه زمينه ها از طرف ديگر باعث ايجاد شتاب در سرعت تحولات شده است، روز به روز كارها بيشتر و وقت كمتر مي شود بنظر مي رسد وظايف و مسئوليت ها مدام در حال افزايش است و هرگز در شبانه روز وقت كافي براي انجام تمام كارها وجود ندارد.اين نوشته گامي است براي پيش بردن شما در موفقيت كاريتان واين كه در عين حال وقت بيشتري براي فعاليتهاي شخصي داشته باشيد شما در مي يابيد چطور توانايي هايتان را بشناسيد و چگونه از آنها در حوزه هاي جديد استفاده كنيد و بتوانيد پاسخي براي اين سوال كه “حقيقتا مي خواهيد با زندگي تان چه كنيد ؟”داشته باشيد.

از تمام توانتان استفاده كنيد
با پيروي از روش تمركز روي كارهاي كم ولي ارزشمند و نپرداختن به امور كم ارزش مي توانيد كيفيت زندگي تان را طي چند ماه به نحو چشمگيري افزايش دهيد.
بيشتر مردم به اين ادعا با نظر ترديد مي نگرند آنها نمي توانند باور كنند دو برابر كردن درآمد و بطور هم زمان دو برابر كردن اوقات فراغت امكان پذير باشد. اغلب مردم در دام اين باور قديمي گرفتارند كه تنها راه افزايش در آمد افزايش ساعات كاري است. پيتر دراكر عصر حاضر را عصر دانش كار مي نامد.  در اين عصر ديگر به شما نه براي مدّت زمان انجام كار، بلكه بابت كيفيت انجام كار در همان مدّت، دستمزد پرداخت مي شود. اين تحول در ماهيت كار فرصت هاي نامحدودي را براي افراد خلاقي كه آن را غنيمت بشمرند و از آن استفاده كنند به وجود مي آورد.كارايي خود را دو برابر كنيددر اينجا روش ساده را براي شما توضيح مي دهيم كه تقريبا كاريايي آن را براي دست يافتن به اين مطلوب، مي توان تضمين كرد و ارزش خود و درآمدتان را دو برابر كنيد.
قانون 20/80
نخست فعاليت هايي را كه براي شما و سازمانتان بالاترين ارزش را دارند را شناسايي كنيد . قانون 20/80 چنين است:20 درصد از فعاليت هاي شما بيش از 80 درصد ارزش كليه فعاليت هاي شما را در بر دارد. اوقات خود را بيشتر صرف كارهايي كنيد كه داراي بالاترين ارزش هستند و اين امكان را براي شما بوجود مي آورند تا بهترين نتايج ممكن را به دست آوريد. به اين ترتيب بهره وري، عملكرد، كارايي و نهايتا دستمزدتان افزايش پيدا مي كند و پس از چندي دو برابر مي شود.
خود را مسئول بدانيد
قبول مسئوليت كامل زندگي تان به اين معني است كه ديگران را به خاطر ناكامي هاي شخصي تان سرزنش نكنيد و آن ها را توجيه شكست هاي خود ندانيد. از اين لحظه به بعد به هيچ دليلي ديگران را مورد انتقاد قرار ندهيد.در مورد وضعيت خودتان يا مواردي كه در گذشته روي داده است شكايت نكنيد. تمامي اي كاش ها و چه مي شد اگر ها را حذف و در عوض به آنچه كه خواسته واقعي شما و مقصدتان است تمركز كنيد.از اين به بعد هر اتفاقي كه بيفتد به خودتان بگوييد “من مسئولم” يعنياگر اشتباهي رخ داد مسئوليت آن را قبول كنيد و به دنبال راه حل بگرديد.
قبول مسئوليت اساس بها دادن و احترام به خود و احساس شايستگي است. “قبول مسئوليت” اساس شخصيت همه ي انسان هاي برجسته است.
روي هر چيز تمركز كنيد در همان زمينه رشد مي كنيد
اساس زندگي توجه است. توجه شما به هر چيز جلب شود قلبتان نيز به همان سو مي رود معطوف كردن توجه از فعاليت هاي كم ارزش به موارد ارزشمند براي انجام هر كاري در زندگي اساس است.
روانشناسان و سايرين متوجه شدند كه فقط مشاهده يك رفتار توسط ديگران باعث بهبود آن مي شود.وقتي شما خود را درحين فعاليت تحت مشاهده قرار مي دهيد. آن كار را با هوشياري بيشتر و بهتر انجام مي دهيد.اگر توجه خود را به هر جزئي از رفتارتان معطوف كنيد، عملكرد شما در آن زمينه در مقايسه با وضعيت معمولي بسيار بهتر خواهد شد.

قانون بازده مضاعف
قانون بازده مضاعف مربوط به استفاده از روش تمركز است . اين قانون چنين است: هرچه بيشتر بر ارزشمند ترين فعاليت هاي خود تمركز كنيد در انجام آن ها متبحر تر مي شويد و زمان كمتري براي انجام آنها نياز داريد.
عادهايتان تعيين كننده سرنوشت تان هستند
تقريبا هر كاري كه انجام مي دهيد عادت هاي شما در آن نقش تعيين كننده دارند. به جرات مي توان گفت كه حداقل 95 درصد از فعاليت اوقات بيداريتان مانند گفتار، كردار و عكس العمل ها تحت تاثير عادت هاي شما قرار دارند.
خوشبختانه همه ي عادات قابل يادگيري هستند.عادت را مي توان يك عكس العمل طبيعي به محركات تعريف كرد.يك عادت پس از ايجاد از بين نمي رود فقط مي توان آن را با عادت جديد و بهتري جايگزين كرد ما شكل دهنده عادت هاي خود هستيم و عادت هاي ما نيز شكل دهنده ما.
گوته مي نويسد :((هر چيز قبل از اينكه آسان شود مشكل است.)) ممكن است شما براي پرورش عادات فكري و رفتاري جديد به تلاش و انضباط بسيار زيادي نياز داشته باشيد اما پس از دستيابي به آنها مي توانيد كارهاي بسيار بيشتري را با كمترين تلاش به انجام برسانيد.
قانون برنده
فرمول برنده در روش تمركز از چهار بخش تشكيل شده داست: ساده كردن، استفاده از اهرم، سريع بودن و پيشرفت تصاعدي .
ساده كردن
بياموزيد كه هركاري را چگونه ساده كنيد شما بايد دائما به كاهش و حذف فعاليت هايي بپردازيد كه بسيا زمان بر هستند و كمك شاياني نيز به هدف هايتان نمي كنند.
استفاده از اهرم
شما بايد نيرو ها و توانايي هاي خود را اهرم كنيد تا نتايجي بيش از آنچه فكر مي كنيد بدست آوريد. هفت نوع اهرم وجود دارد كه شما مي توانيد از آنها استفاده كنيد كه مي توان نام برد از:
1-دانش ديگران: اين دانش مي تواند موجب صرفه جويي بزرگي در هزينه شود و همچنين از پرداختن به كار دشوار به مدت طولاني جلوگيري كند، جستجو در كتاب ها ،مجله ها، نوارها ، مقاله ها و كنفرانس ها براي يافتن ايده ها و الهامات منابعي هستند كه ميتوان در قالب دانش ديگران از آنهااستفاده كرد.
2-انرژي ديگران: انسان هاي بسيار موثر همواره به دنبال راه هايي براي واگذاري و ارجاع كارهاي كم ارزش به ديگران هستند تا بتوانند وقت بيشتري را صرف فعاليت هايي كنند كه بيشترين سود را براي آنها داشته باشد.
3-پول ديگران: توانايي وام گرفتن ازمنابع مالي ديگران به شما امكان مي دهد تا كارهاي بزرگي انجام دهيدشما بايد هميشه به دنبال فرصتي براي قرض وسپس سرمايه گذاري در كارهايي كه بازدهي بالايي دارند باشيد.
4-موفقيت هاي ديگران: با مطالعه موفقيت هاي ساير مردم و سازمان ها مي توانيددر وقت خود صرفه جويي كنيد و كيفيت كار خود را بسيار افزايش دهيد.
5-شكست هاي ديگران: بنيامين فرانكلين مي گويد: ))انسان مي تواند قدرت تشخيصِ خود را بخرد يا آن را قرض بگيرد.اگر آن را بخرد تمام بهاي آن را بر حسب زمان و هزينه پرداخت مي كند. اما با درس گرفتن از شكست هاي ديگران وبدون صرف وقت و هزينه در واقع اين توانايي را قرض مي گيرد.))
6-ايده هاي ديگران
7-ارتباط با ديگران: هر كسي را مي شناسيد،افراد زيادي را مي شناسد كه بسياري از آنها ممكن است براي شما مفيد باشند.يك معرفي به فردي كليدي مي تواند روند زندگي تان را كاملا تغيير دهد.
سريع بودن
در اجتماع امروزي ما نياز مبّرم به سرعت عمل داريم. در زندگي به دنبال راه هايي براي انجام سريع تر كار ها براي افراد و مشتريان كليدي تان باشيد.
پيشرفت تصاعدي
روش اصلي براي پيشرفت تصاعدي،كار كردن با افرادي است كه مهارت ها و توانايي هاي مكمل شما را دارند.
روش الف ب پ ت ث را روزانه به كار گيريد
از اين روش براي الويت بندي كارها استفاده كنيد.
 فعاليت نوع ((الف)) مهم است.اين فعاليت حتما انجام شود چون منجر به كسب نتايج مهمي مي شود.
فعاليت نوع ((ب))كاري است كه بايد انجام شود اما ميزان تاثير نتايج حاصله از آن به اندازه نتايج بدست آمده از فعاليت نوع الف نيست در ضمن تا زماني كه فعاليت نوع الف به اتمام نرسيده فعاليت ب را آغاز نكنيد.
 فعاليت نوع ((پ))خوب است كه انجام شود اما تاثير چنداني در موفقيت شما ندارد. مانند خواندن روزنامه،صرف چاي و…
فعاليت نوع ((ت)) قاعده اين است كه شما مي توانيد حتي الامكان انجام كاري را كه فرد ديگري قادر به انجام آن است به وي واگذار كنيد تا فرصت كافي براي كارهايي كه تنها خود شما مي توانيد انجام دهيد به دست آيد.
 فعاليت نوع ((ث)) اين نوع فعاليت شايد در گذشته مهّم بوده ولي در حال حاضر توقف آن اثري بر زندگي حرفه اي شما نخواهد داشت كه مي توانيد آن را به كلي حذف كنيد.
هفت كليد براي بهره وري بيشتر
1-سخت كار كنيد:
تمام طول ساعت كاري را كار كنيد و وقت را تلف نكنيد.محل كار جايي براي گپ زدن با دوستان نيست.
2-سريع تر كار كنيد:
براي انجام دادن كار در خودتان احساس فوريت ايجاد كنيد.كار را فورا به دست بگيريدو هيچ زماني را از دست ندهيد.
3-كارهاي ارزشمندتر را انجام دهيد:
به خاطر داشته باشيدميزان ساعات كاري شما در مقايسه با ارزشِ كارِ به اتمام رسيده وكيفيت و كميت آن اهميت چنداني ندارد.
4-كارهايي را كه در آن مهارت داريد انجام دهيد:
هنگامي كه فعاليت هاي تخصصي خود را انجام مي دهيد،حاصل كارتان نسبت به شخصي كم تجربه بسيار بيشتر خواهد بود.
5-كارها را دسته بندي كنيد:
چند كار مشابه را همزمان انجام دهيد به اين ترتيب،سرعت انجام كار بيشتر مي شود و زمان صرف شده براي هر فعاليت تا 80درصد كاهش مي يابد.
6- كارها را ساده كنيد:
ساده كردن كار آن را آسان مي كند. چند بخش از كار را بايكديگر ادغام كنيد تا تعداد مراحل انجام آن كاهش يابد.
7- ساعات بيشتري كار كنيد:
درمورد فراغت از كار اينكه يك واقعيت است كه قدري كار رازودتر شروع كردن و ديرتر دست كشيدن،بهره وري را افزايش مي دهد.
زندگي تان را ساده كنيد
شش راه براي ساده كردن زندگي روزانه:
1-زندگيتان را سامان دهي كنيد.قبل از شروع فضاي محل كارتان را مرتب كنيد،كارهاي اضافي را روي زمين بگذاريد هر بار نبايد بيش از يك كار روي ميزتان قرار داشته باشد.
2-نوشته هاي بدرد نخور خود را دور بريزيد.
3-براي ايجاد لحظاتي سكوت در زندگيتان بعضي كارها را نكنيد.بگذاريد تلويزيون خاموش باشد تا با ايجاد سكوت ذهنتان به آرامش برسد تا بتوانيد بهتر عمل كنيد در اين راه براي گفتگو با اعضاي خانواده و دوستانتان وقت بيشتري را پيدا مي كنيد.
4-اتومبيل ،كمد و كاراژ خود را وارسي كنيد و خود را از هرچه كه از مد افتاده،غير قابل استفاده يا غير قابل تعميراست خلاص كنيد. وسائل اضافي خود را به افراد محتاج و مؤسسات خيريه اهدا كنيد.
5-هر روز تنهايي را تمرين كنيد. روزانه نيم تا يك ساعت تنها باشيد واجازه دهيد كه ذهنتان استراحت كند نفس عميق بكشيد و بگذاريد افكارتان شناور شود.
6-خود را متعهد كنيد كه مراحل ساده كردن زندگي روزانه را انجام دهيد. همين كه اولين قدم را برداريد،خود به خود به انجام ساير اقدامات ترغيب مي شويد.
از با ارزش ترين سرمايه تان استفاده كنيد
بزرگترين سرمايه شما توانايي فكر كردن است.قابليت اتخاذ تصميم و سپس عمل به آن تعيين كننده تمام چيزهايي است كه برايتان پيش خواهد آمد.علاوه براين شما ميتوانيد بر انتخاب افكار و عكس العمل هاي خودتان كنترل كامل داشته باشيد.
گرانبهاترين سرمايه شما ذهنتان است توانايي تفكر،برنامه ريزي، تصميم گيري و عمل، قدرتمندترين نيرو بر زندگي شماست.ما اكنون به مرحله اي وارد شديم كه هارلو شاپلي از دانشگاه هاروارد آن راعصر سيكوزوئيك يا عصر ذهن مي نمايد. هم اكنون درون شما منابع دست نخورده عظيمي وجود دارد و بقدري نيرومند است كه در تمام طول زندگيتان قادر نيستيد حتي جزء كوچكي از اين توان را بكارگيريد.
قانون علت و معلول
اين قانوني است كه ارسطو نامگذار آن بوده و در كتب مقدس به قانون كاشت وبرداشت ياد شده و نيوتن نيز آن را قانون عمل وعكس العمل ناميده است واين قانون بزرگ زيربناي تمدن غرب و اساس بيش از2000سال پيشرفت درعلوم پايه،پزشكي،تكنولوژي و تجارت است. قانون علت و معلول مي گويد:براي هر معلولي علت يا علتهايي وجود دارد وهراتفاقي به دليلي رخ مي دهد.درساده ترين شكل خود قانون علت و معلول چنين مي گويد:اگر معلولي است كه مي خواهيد در زندگيتان آن را بدست آوريد فقط كافيست سلسله علت و معلول پيشين آن را بررسي كنيد و كسي را پيدا كنيد كه زماني آن معلول را نداشته و ببينيد او براي بدست آوردن آن، چه كرده است سپس شما هم همان مراحل را انجام دهيدنهايتا همان نتايج نصيبتان مي شود. اين معجزه نيست بلكه يك قانون است.
برتراند راسل فيلسوف معروف مي گويد:((بهترين دليل براي اينكه انجام كاري ممكن است اين است كه ديگران قبلا آن را انجام داده اند.))
شرط موفقيت در اين دنياي تحولات سريع،داشتن ديد بازوتمايل تجديد نظردرافكاربراساس اطلاعات جديد است.مهمترين كاربرد قانون علت و معلول اين است: افكار علت هستند و موقعيت ها معلول.
جهت زندگيتان و هر چيزي كه برايتان اتفاق مي افتد توسط نحوه تفكر شما تعيين مي شود، بوسيله افكاري كه در ذهن شماست، چه افكار مثبت ويا منفي، سازنده يا مخرب.
مانند يك برنده فكر كنيد:
مردم موفق بيشتراوقات درمورد آنچه كه مي خواهند ونحوه دستيابي به آن فكر مي كنند. به دليل همين تمركز ذهني، آنها بسيار موفق تر از افراد عادي هستند.اما افراد ناموفق اغلب در مورد آنچه كه نمي خواهند فكر و صحبت مي كنند.آنها قالبادرمورد اينكه چه كسي مسبب مشكلاتشان است فكروصحبت مي كنند كه اين كار موجب عادت كردن به اين نوع تفكردرآنها مي شود ووضع ازگذشته هم بدترمي شود.
ميزان خوش بيني شما بهترين معيار تعيين كننده ميزان خوشبختي،تندرستي،ثروت و طول عمرتان است .
عمق خوش بيني شما برابر است با ميزان ورزيدگي ذهنتان

برنامه هفت قسمتي براي پرورش ذهن:
هفت تمرين ذهني يا نحوه تفكر وجود دارد كه مي توانيد بياموزيد و روزانه تمرين كنيد
1-به آينده فكركنيد
در قرون متمادي محققين دريافتند كه در كليه تحقيقات يك صفت مشترك بين رهبران وجود دارد كه آن آينده نگري است. افراد زمان حال و گذشته نگر معمولا در مورد آينده خود ابهام دارند.
يك تمرين مؤثر كه مي توانيد براي تقويت تفكر و تسريع در كسب نتايج انجام دهيد تمرين ايده آل سازي است. شما سه تا پنج سال آينده و يا بيشتر را در نظرمي گيريد وسپس يك تصوير ايده آل از زندگي و يا كارتان خلق مي كنيد.
2- به هدف هايتان فكر كنيد
دومين هدف انسانهاي بسيار موفق هدف گرايي آن هاست. افراد موفق بيشتر اوقات در  مورد هدفهايشان و اينكه چگونه به آن برسند فكر مي كنند. برعكس افراد ناموفق بيشتر اوقات به مشكلاتشان فكر مي كنند و وقتشان را صرف انتقاد، شكايت و بهانه آوردن مي كنند.
آينده نگري در واقع داشتن ديد بلند مدت ايده ال است، در حالي كه هدف گرايي داراي دقت بيشتري است.ديويد تاور مي گويد(( آيا قلعه هايي در هوا ساخته ايد؟ بسيار خوب اين همانجايي است كه بايد باشيد .اكنون موقع قرار دادن پي در زير آن هاست.))
افراد بدون هدف محكوم هستند كه تا ابد براي افراد هدف دار كار كنند.كليد تعيين كردن هدف، مكتوب كردن افكار است.
هفت گام براي هدف گذاري
1-مشخص كنيد در هر زمينه از زندگي تان چه مي خواهيد.شفاف بودن خواسته ها بسيار مهم است.
2-خواسته هايتان را واضح و دقيق بنويسيد، طوري كه قابل سنجش و اندازه گيري باشد.
3-براي دسترسي به هدف هايتان مهلت تعيين كنيد و اگر هدفي هدف يا هدف هاي فرعي هم دارد براي آن ها هم مهلت تعيين كنيد.
4-يك ليست از كليه اقداماتي كه بايد انجام دهيد تا به هدفتان برسيد تهيه كنيد.
5-ليست تهيه شده را بصورت برنامه اي تنظيم و اولويت بندي كنيد.
6-بر اساس برنامه فوق فورا كار را شروع كنيد.
7-از همين امروز تصميم بگيريد هر روز براي نزديك تر شدن به هدف اصلي كاري بكنيد. اين عادت كه هر روز در اين جهت اقدامي بكنيد به كارتان شتاب مي دهد.اقدام روزانه عزم تان را راسخ، انرژي شما را افزايش و مي تواند نقطه عطفي در زندگي تان باشد.
3-خودتان را متعهد كنيد كه هميشه برتر باشيد
براي دستيابي به عملكرد برتر خود را متعهد كنيد و از همين امروز تصميم بگيريد كه در حوزه كاري تان جزء 10 درصد برتر باشيد و در اين راه از هيچ تلاش، فداكاري و صرف وقت دريغ نكنيد.
اشخاصي كه به علت تجربه محدود و خود ناباوري هرگز به فكرشان خطور نكرده كه مي توانند در كاري عالي باشند اگر گاهي عملكرد خوبي هم داشته باشند آن را به شانس و اتفاق نسبت مي دهند.
اين را باور داشته باشيد كه هر كس كه امروز عملكرد خوبي دارد، زماني عملكرد ضعيفي داشته است.
زندگي مانند يك سلف سرويس است. هيچكس چيزي را به شما نمي دهد. شما نمي توانيد سر ميز بنشينيد و انتظار داشته باشيد ديگران به شما خدمت كنند. بايد بلند شويد، قبول مسئوليت كنيد و به خودتان خدمت كنيد.
خوشبختانه راه موفقيت در زندگي هرگز تعطيل نمي شود و به مدت 24 ساعت باز است. شمامي توانيد با تصميمات بهترتان دوست يا دشمن خودتان باشيد.
4-روي نتايج تمركز كنيد
ويژگي لازم براي رسيدن به خوش بيني و عملكرد برتر ، نتيجه گرايي است. افراد موفق همواره به نتايجي كه از آن هاي انتظار مي رود مي انديشند.آنها مرتبا در حال نوشتن، برنامه ريزي و تعيين اولويت براي مهمترين وظايفشان هستند.
نتيجه گرايي جدي موجب افزايش بهره وري، عملكرد و كارايي شما مي شود براي اين كار بايد 4 سوال زير را هر روز مرتب از خود بپرسيد:
1-ارزشمندترين فعاليت هاي من كدامند؟ مهمترين نتايجي كه از شما انتظار مي رود چه هستند. فراموش نكنيد بدترين نوع اتلاف وقت اين است كه كاري را كه اصلا لازم نيست به بهترين وجه انجام دهيد.
2-نتايج كليدي كه من بايد به آن ها برسم كدامند؟ مشخص كنيد نتايجي كه بايد به بهترين وجه ممكن به ثمر برسد تا مسئوليت هايتان را تمام و كمال ايفا كنيد كدامند؟
3-چه كارهايي كه من و فقط من مي توانم انجام دهم و اگر آن ها رابسيار خوب انجام دهم تاثير واقعي بر سازمانم مي گذارند؟
4-بهترين استفاده من از وقتم چيست؟ در مديريت زمان اين مهمترين پرسش است. هم اكنون بهترين استفاده شما از وقتتان چيست؟ پرسش و پاسخ به اين سوال كليد عملكرد مطلوب است.
5-بر رو ي راه حل ها تمركز كنيد
بيشتر اوقات بجاي تعيين مقصر به اين فكر كنيد كه چه مي شود كرد و چگونه مي توان مشكل را رفع كرد. اين را بياد داشته باشيد كه زندگي زنجيره اي از مشكلات بي پايان است كه مانند امواج اقيانوس پي در پي از راه مي رسند و بعلاوه اگر يك زندگي فعالي داشته باشيد احتمالا هر دو يا سه ماه يكبار دچار بحران خواهيد شد نكته اصلي اين است كه هنگام وقوع مشكلات چقدر مي توانيد موثر عمل كنيد. هر وقت مشكلي پيش مي آيد بجاي عصباني شدن، سرزنش كردن ديگران يا عذر آوردن، سوالاتي از اين قبيل را مطرح كنيد: (( راه حل چيست؟ قدم بعدي چيست؟ چگونه مشكل را حل كنم؟ چگونه مي توان از بروز مجدد آن جلوگيري كرد؟))
6- خود را وقف يادگيري مستمر كنيد
اين يك حقيقت است كه زندگي شما وقتي بهتر مي شود كه خودتان بهتر شويد. افرادي كه علاقمند به رشد فكري هستند به خود و آينده شان متعهد هستند. آن ها مشتاق آموختن ايده ها، افكار ، تكنيك ها ، روش ها و راهبردهاي جديد هستند. جمله معروفي هست كه مي گويد: (( اگر در حال بهتر شدن نيستيد، پس در حال بدتر شدن هستيد.))
بزرگترين سرمايه شما خودتان هستيد. ذهن شما داراي منابع دست نخورده عظيمي است و شما قدرت يادگيري زمينه ها و حرفه هاي بسيار زيادي را داريد و مي توانيد در تمامي اين حوزه ها در سطح عالي باشيد اما ذهن شما مانند عضله است. اگر از آن استفاده نكنيد حاقل بطور موقت ضعيف مي شود.
براي رشد فكري 3 كليد ساده وجود دارد كه عبارتند از:
1-هر روز يك ساعت يا بيشتر در مورد حرفه خودتان مطالعه كنيد تا خود را بروز نگه داشته و عملكرد ذهنتان را بهبود ببخشيد.
2-در حين رانندگي، ورزش يا گردش و يا زمان انجام فعاليت هاي روزانه تان به برنامه هاي صوتي گوش دهيد. گوش دادن منظم به اين برنامه معادل حضور تمام وقت در دانشگاه خواهد بود.
3-در هر دوره آموزشي و سمينار مفيد شركت كنيد.
اگر به خود و آينده تان اعتقاد داشته باشيد بر روي خود و توانايي تان سرمايه گذاري خواهيد كرد. عكس آن نيز صادق است هر چه روي خودتان بيشتر سرمايه گذاري كنيد خودتان را بيشتر قبول خواهيد داشت.
7- همين امروز آن را انجام دهيد
يك حس فوريت در كارتان ايجاد كنيد. ديوار بزرگي كه افراد موفق را از ناموفق جدا مي كند عمل گرايي است. صحبت، بي ارزش و عمل همه چيز است.

برنامه ريزي راهبردي فردي را تمرين كنيد
برنامه ريزي راهبردي فردي وسيله ايست براي حركت از هرجا كه هستيد به هر جايي كه قصد داريد به آن جا برسيد. تفاوت بين استفاده از برنامه ريزي راهبردي فردي به عنوان يك اقدام اساسي و اينكه بگذاريد زندگي تان بدون برنامه ريزي و خود بخود بجلو برود مانند تفاوت حركت با اتومبيل و يا با دوچرخه است. هر دو وسيله شما را از يك نقطه به نقطه ديگر مي رسانند اما اتومبيل يا برنامه ريزي راهبردي فردي شما را بسيار سريع تر و راحت تر به مقصد مي رساند.
خوشبختانه اين نوع برنامه ريزي يك روش سيستماتيك براي تفكر وعمل است و بنابراين قابل يادگيري است،  درست مانند آموختن ماشين نويسي يا رانندگي. اين مهارت كليدي جزئيات زيادي دارد اما با تمرين عادت خواهيد كرد كه در تمام طول زندگي و بطور استراتژيك فكر و عمل كنيد و وقتي چنين شود پيشرفت زندگي آينده شما موشك وار اوج مي گيرد.
مزاياي داشتن استراتژي خوب
•برنامه ريزي راهبردي در زمان و هزينه صرفه جويي مي كند.
دليل مفيد بودن برنامه ريزي راهبردي اين است كه در زمان و هزينه بسيار صرفه جويي مي كند. با فكر كردن در مورد سوالات و مفاهيم كليدي، خيلي زود خود را در موقعيتي مي يابيد كه وظايف مهم بيش تري را در جهت هدفي اصلي تان به انجام مي رسانيد و هم زمان نيز كمتر فعاليت هايي كه چنان مفيد نيستند انجام مي دهيد.هدف از برنامه ريزي فردي افزايش بازده انرژي انسان است.
•طراحي زندگي شخصي و شغلي تان
سرمايه شخصي شما عبارت است از انرژي هاي ذهني، احساسي و فيزيكي كه بايد آن ها را در زندگي شغلي تان سرمايه گذاري كنيد. هدف تان بايد اين باشد كه در هر كاري كه انجام مي دهيد بالاترين بازده ممكن را از سرمايه هاي فردي تان بدست آوريد. اگر مي بينيد درزندگي شخصي و حرفه اي نتيجه دلخواهتان حاصل نمي شود بايد بدانيد كه زمان بررسي مجدد برنامه راهبردي تان فرا رسيده است.
هفت سوال در برنامه ريزي راهبردي مديريت:
1-تعريفي واضح از كارو آينده شغلي تان داشته باشيد. اولين و مهمترين سوالي كه بايد از خودتان بكنيد اين است (شغل يا حرفه من چيست؟) . كارتان را براساس آنچه براي مشتري و سازمانتان انجام مي دهيد تعريف كنيد. تا آنجا كه ممكن است در اين مورد تعريفي روش ارائه كنيد هرگز با اولين پاسخ راضي نشويد.
2-به آينده فكر كنيد. در آينده بايد چه شغلي داشته باشيد. به خودتان نگاه كنيد و به استعداد ها، توانايي ها، تمايل به پيشرفت، انرژي و مخصوصا خواست قلبي تان و سپس تعيين كنيد كه مي خواهيد در آينده به چه شغلي بپردازيد.
3-مشتري هاي خود را شناسايي كنيد. قرن 21 عصر مشتري ناميده شده است. مشتري پادشاه يا ملكه است. توانايي شناخت و كسب رضايت مشتري هاي كليدي عامل حياتي موفقيت شما و رسيدن به نتايج مطلوب است. مشتري را مي توان چنين تعريف كرد: كسي كه براي موفقيتش به شما وابسته است و كسي كه شما نيز براي موفقيت خود به او وابسته ايد. بااين تعريف همكاران و زير دستان شما نيز مشتري هاي شما محسوب مي شوند. هر كسي در اطراف شما كه به او كمك مي كنيد يا او به شما كمك مي كند به نحوي مشتري شما است. مشتري شما به چه عواملي بها مي دهد؟ براي رضايت كامل، او از شما چه مي خواهد و نيازش چيست؟ محصول شما چگونه باعث بهبود زندگي شخصي و كاري او مي شود.
4-مهارت هاي خود را شناسايي كند. مهارت هايي را كه براي بهتر شدن نياز داريد به عنوان هدف تعيين، براي كسب آن ها برنامه ريزي و سپس هر روز براي يادگيري آن ها تلاش كنيد واين سوالات را مدام از خود بپرسيد چه كاري را من خوب انجام ميدهم؟ امتياز من نسبت به سايرين در اين حوزه چيست؟
5-با ارزش ترين فعاليتتان را مشخص كنيد. در اينجا نيز از قانون 20/80 را استفاده مي كنيم.
6-محدوديت هاي اصلي خود رادر راه رسيدن به هدف بر طرف كنيد.
7-اقدام كنيد.
آينده شغلي تان را پربار كنيد
كليد موفقيت شما در هر كاري كه به عهده داريد اين است كه خود را مستقل بدانيد. بايد دائما در جستجوي راه هايي باشيد كه هر روز به ارزشتان بيفزايد. شما در قبال اين كار مسئول هستيد.
كنترل داشتن بر خود مثبت انديشي و قدرت فردي ايجاد مي كند . هنگامي كه مسئوليت كامل زندگي تان را مي پذيريد، سرنوشتتان را بدست مي گيريد و احساسي فوق العاده خواهيد داشت. نخستين مسئوليت شما در قبال خودتان اين است كه بجاي اين كه قرباني شرايط باشيد  بر وقايع مسلط شويد و آينده تان را آنگونه كه مي خواهيد طراحي كنيد.
ارزش هاي مرتبط با كار و آينده شغلي تان را مشخص كنيد
شما بايد ارزش هاي مهم و ترتيب آن ها را براي خود مشخص كنيد و آينده حرفه اي خود را بر مبناي اين ارزش ها پايه ريزي كنيد . انسان هنگامي بيشترين احساس رضايت را دارد كه زندگي اش مطابق والاترين ارزش ها و عميق ترين اعتقاداتش باشد.
جهت زندگي شما از درون به بيرون است. هسته اصلي وجودتان متشكل از باورهايي است در مورد صفات خوب و بد انسان ها. ارزش هاي شما تعيين كننده احساسات ، انگيزه ها و عكس العمل هايتان نسبت به دنياي اطراف است. اين ارزش ها نوع افرادي را كه دوست داريد، جذب آنها مي شويد و از كار و زندگي با آن ها لذت مي بريد را تعيين مي كند.
ارزش هاي هر فردي تعيين كننده رفتار اوست. ارزش هاي شما داراي سلسله مراتب هستند. بعضي در رده هاي بالاتر و برخي پايين ترند، برخي ارزش هاي اوليه و بعضي ثانويه هستند.
كلام راهنما در زندگي خود داشته باشيد
اين كلام توصيفي است ايده آل از آنچه مي خواهيد در آينده شغلي تان به آن برسيد كه هم قابل دسترسي و هم قابل سنجش است.بطور مثال مي توان از كلام راهنماي شركتAT&T كه سال هاي متمادي اين بود:” دسترسي هر آمريكايي به تلفن”. راهنماي شركت كوكاكولا” برنده شدن از پپسي ” و كلام راهنماي شركت پپسي كولا” برنده شدن از كوكاكولا”.
هدف هاي شغلي خود را مشخص كنيد
هدف هاي شما براي كار و آينده حرفه تان چه هستند؟
هدف هايتان علت اصلي فعاليت هاي شماهستند. هدفها بايد روشن، مكتوب، قابل دسترسي وداراي برنامه زمان بندي شده براي اجرا باشند.هر هدف بايد معياري براي سنجش عملكرد داشته باشد. با اين معيار مي توانيد نزديك يا دور شدن از هدف را به وضوح تشخيص دهيد.
چهار كليد براي موفقيت هاي شغلي
1-تخصص گرايي
توانايي هدايت استعدادها و توانايي هايتان به حوزه اي حياتي از كارتان است. كه براي شركت يا مشتري هايتان ارزش قابل توجه دارد.
2-ممتاز سازي
توانايي متمايز كردن خود از ديگران از طريق داشتن عملكرد برتر در يك تخصص يا بيشتر است اين توانايي شايد مهمترين اصل در آينده شغلي شما باشد.
3-جدا سازي
توانايي تشخيص افراد يا سازمان هايي كه بيشترين سود را در سريع ترين زمان از عملكرد شما در يك حوزه خاص خواهند بود. در جداسازي ابتدا مهمترين مشتري خود را به وضوح مشخص كنيد و سپس تصميم مي گيريد كه او را بيش از هر كس ديگر راضي كنيد.
4-تمركز
تمركز يعني توانايي توجه مدام به ارئه خدمات و توليدات در آن بخش خاص از بازار خودتان كه كار شما از نظر مشتري ها، چه فرد و چه سازمان در اين بخش عالي است.
عادت هاي عالي بودن در كار و زندگي را در خود ايجاد كنيد
پرورش عادت هاي جديد يك مسئوليت دائمي براي هر فردي است و به قدري اهميت دارد كه نبايد به حال خود رها شود بلكه بايد مدام بر روي آن كار شود.
برخي عادت هاي انسان هاي بسيار موفق عبارت است از وقت شناسي، انظباط، مديريت زمان عالي، تكميل وظايف و انديشمندي. اين ها عادت هايي هستند كه شما مي توانيد از راه تكرار آن ها را بدست آوريد، عاداتي كه به شما كمك مي كنند تا سريع تر پيشرفت كنيد. مسئوليت شما اين است كه در هر حوزه از زندگي تان عادت هايي را پرورش دهيد كه به مرور زمينه عملكرد بهتر در آن بخش را فراهم مي كنند.
براي پرورش عادت دلخواه خود كافي است در هر فرصتي طوري عمل كنيد كه گويي آن عادت را داريد با انجام اين روش و تكرار آن شما به ترتيب عادت دلخواهتان را درخود ايجاد مي كنيد بطوري كه اين عادت جزئي دائمي از شخصيت شما مي شود.
زندگي شخصي و خانوادگي تان را بهبود ببخشيد
خوشبختي در زندگي عمدتا به دليل داشتن روابط خوب بااعضا خانواده، دوستان و همكاران حاصل مي شود. تحقيقاتي كه توسط دانيل گلمن و ديگران انجام شده نشان مي دهد كه مهارت در ايجاد روابط اجتماعي خوب تاثير بيشتري بر موفقيت دارد تا مجموعه توانايي هاي ذهني، تحصيلي و تجربه.
ارزش هاي خانوادگي و فردي را معين كنيد
ارزش هاي شما درارتباط با خانواده و ساير افراد مهم زندگي تان چه هستند؟ اصول مشترك اين ارزش ها چيست و در روابط خود با ديگران شما مظهر چه ارزشي هستيد؟ در روابط اجتماعي چه نوع رفتاري را مناسب مي دانيد و از نظر شما چه عواملي در شخصيت و رفتار خود و ديگران بيشترين اهميت را دارد؟
هنگامي كه رفتارتان با ديگران انعكاس والاترين ارزش هايتان باشد احساس خوشحالي و اعتماد به نفس بيشتري به شما دست مي دهد. براي خود بها و احترام بيشتري قائل مي شويد احساس آرامش و رضايت بيشتري مي كنيد و در زندگي تان با سايرين هماهنگي بيشتري را تجربه مي كنيد. اگر همواره بر طبق ارزش هايتان عمل كنيد، يك زندگي طبيعي همراه با آرامش را خواهيد داشت.
ارزش هاي شما در رفتارتان منعكس مي شود، بخصوص هنگامي كه تحت فشار قرار بگيريد يا دچار وسوسه شويد. وقتي كه خسته، عصباني، تحت فشارو يا احساس بيهودگي كنيد اغلب گفته ها يا اعمالي انجام مي دهيد كه كاملا غير منتظره است و اين اوقات ارزش يا اعتقاداتي را اظهار مي كنيد كه خودتان از آن ها اطلاع نداشته ايد.
تصوير ذهني شفافي براي آينده خود و خانواده تان بسازيد
تصوير ايده آل و شفاف 5 ساله اي براي خود و خانواده تان بسازيد.
مي توانيد براي تصوير سازي بهتر پاسخ به پرسش هاي زير را در نظر بگيريد:
-نظرتان در مورد يك زندگي خانوادگي كامل (بي عيب و نقص) چيست؟
– دوست داريد چه نوع محيط زندگي و خانه براي خودتان وخانواده تان بسازيد؟
– دوست داريد در زندگي خانوادگي چه چيز هايي را تجربه كنيد؟
– دوست داريد با هر يك از اعضاء خانواده و كساني كه با آن ها بسيار صميمي هستيد چه نوع روابطي داشته باشيد؟
– و….
هدف هاي زندگي خانوادگي و شخصي تان را مشخص كنيد
اهداف شامل دو دسته :
1-اهداف قابل لمس :
شامل خانه، اتومبيل، لباس و ساير اشياء. اين اهداف مهم هستند و شما بايد در مورد اين اهداف خوب فكر كنيد.
2- غير قابل لمس :
اهداف غير قابل لمس كيفي هستند، از قبيل صرف وقت با خانواده و دوستان، گذراندن تعطيلات، قدم زدن، كيفيت زندگي، تندرستي، امنيت خانواده و بهداشت هر يك از اعضاي خانواده. اين اهداف در مقايسه با اهداف ملموس به علت ارتباط داشتن با عواطف و احساسات اهميت بيش تري دارند.
مهارت هاي مربوط به روابط فردي و خانوادگي خود راافزايش دهيد
دانش و مهارت هايي را كه براي كيفيت زندگي شخصي تان نياز داريد افزايش دهيد. زندگي شما هنگامي بهتر مي شود كه خودتان بهتر شويد.
عادت هايي را كه موجب موفقيت شما در روابط خانوادگي و فردي مي شود در خود پرورش دهيد
شرايط خود را كامل و دقيق بررسي كنيد و عادت ها و رفتارهايي كه كيفيت روابط شخصي ما را افزايش مي دهند شناسايي كنيد. شايد ضروري باشد به ديگران بيشتر گوش بدهيد يا سوالات بهتري را مطرح كنيد يا لازم باشد صبر و علاقه واقعي بيشتري نسبت به فعاليت هاي مربوط به خانواده ودوستان نشان دهيد يا لازم باشد به اين نتيجه برسيد كه زمان فراغت بيشتري براي فعاليت هاي خانوادگي در نظر بگيريد.
نحوه برخورد شما با اعضاء خانواده به نحوي كه گويا هريك از آن ها مهمترين انسان روي زمين است روش عالي است كه موجب مي شود عزت نفسشان بيشتر شود و احساس كنند ارزش بيشتري پيدا كرده اند اگر هر روز به آن ها بگوييد كه چقدر دوستشان داريد تاثير فوق العاده بر اعتماد به نفس آن ها خواهد داشت.
ايجاد و حفظ روابط خوب
از ويژگي هاي يك رابطه شخصي خوب سعه صدر داشتن در مورد ايده ها و نظرات جديد توسط طرفين است. با اين كار ايجاد هماهنگي ها و سازگاري هايي كه براي داشتن يك رابطه خوب و سالم ضروري است برايتان بسيار آن مي شود.
بخاطر داشته باشيد در زندگي شما دو نوع وقت وجود دارد يكي وقت كار كه معيارسنجش آن نتيجه كار و بهره وري آن است، ديگري وقت شخصي كه معيار سنجش آن محبت و رضايت است.
براي زندگي خانوادگي و فردي خود تعهد به عمل ايجاد كنيد
هنگامي كه خود را مقيد به ايجاد و حفظ يك زندگي شخصي متعالي كنيد كيفيت كليه بخش هاي زندگي تان بهبود مي يابد و خوشحال تر، سالم تر، آسوده تر، فعال تر و ثمر بخش تر در زندگي فردي و شغلي تان مي شويد.
استقلال مالي پيدا كنيد
“پول ريشه همه بدي هاست”. اين جمله اي عموما به اشتباه در گفته هاي عامه مردم نقل مي شود.اما حقيقت گفته و تعبير درست آن اين است كه:”پول دو ستي ريشه همه ي بدي هاست.”
شايد دقيق تر هم اين باشد كه بگوييم پول نداشتن ريشه ي همه ي بدي هاست.پول زياد داشتن ممكن است مشكلات معدودي را ايجاد كند ولي مشكلاتي كه موجب بروز اختلال در زندگي، سلامتي و احساسات انسان مي شود تقريبا هميشه به علت كمبود پول است.
يكي از مسئوليت هاي مهم شما نسبت به خودوخانواده تان رسيدن به استقلال مالي است تا حدي كه ديگري هرگز نگران پول نباشيد.
موفق ترين افراد از نظر مالي در هرجامعه اي آنهايي هستند كه نگرش بلند مدت دارند و فكر و برنامه ريزي مي كنند. اين افراد فعاليت هاي روزانه و هفتگي خود را به نحوي سامان دهي مي كنند كه همه چيز با اهداف بلند مدت آن ها مطابقت داشته باشد .
دليل اينكه مردم به استقلال مالي نمي رسند اين است كه اگر چه اينكار به عنوان يك هدف برايشان مطرح است، اما يك هدف اصلي نيست و فقط يكي از اهداف متعددي است كه گاه گاه به آن فكر مي كنند. موقعي كه هنگام عمل فرا مي رسد هدف هاي ديگري تقدم پيدا مي كنند.
تصوير ذهني خود را در مورد امور مالي شفاف كنيد
پنج، ده يا بيست سال آينده را در نظر بگيريد. مجسم كنيد كه وضعيت مالي شما از هر جهت عالي است. زماني كه گويي همه ي آرزوهاي شمابه حقيقت پيوسته است. اين آينده چگونه بنظر مي رسد؟
هدف هاي مالي خود را مشخص كنيد
هدف هاي شما چه هستند؟ در ميان اين اهداف كدام از همه مهم تر است؟ هدفي كه مي خواهيد بيشترين تمركز را در آن داشته باشيد كدام است؟
بطور كلي شما بايد 4 هدف مالي داشته باشيد:
بيشترين درآمد ممكن را كسب كنيد، كمترين مخارج را داشته باشيد، تا آنجا كه ممكن است پس انداز و سرمايه گذاري كنيد و خود را در مقابل ضررهاي مالي و تعقيب هاي قانوني غير منتظره محافظت كنيد.
دانش و مهارت مالي خود را به روز كنيد
چه دانش و مهارت هاي ديگري نياز داريد تا به اهداف مالي تان برسيد؟ چه مهارت ها و توانايي هايي نياز داريد تا بالاترين درآمد ممكن را كسب كنيد و سرانجام به استقلال مالي برسيد؟ موضوع پول پيچيده است ولي اگر بخواهيد وضعيت مالي خود را تحت كنترل درآوريد بايد به آن مسلط شويد. نخستين دانشي كه براي رسيدن به استقلال مالي نياز داريد، ميزان درآمد امروز، ميزان هزينه ماهيانه و ميزان دارايي هايتان است. هرچه بيش تر به هزينه هاي روزمره توجه كنيد با مقدار پولي كه بدست مي آوريد عاقلانه تر برخورد خواهيد كرد.

فرمول ثروت
كمتر از درآمدتان هزينه كنيد و باقي مانده را پس انداز و سرمايه گذاري كنيد اين فرمول مي تواند شما را ثروتمند كند.
مهارت هاي مالي قابل يادگيري هستند
يك مهارت مورد نياز شما داشتن دانش عميق در مورد پول و امور مالي است. بايد بهترين كتاب هاكتاب ها و مجله ها را اين مورد مطالعه كنيد و در سمينارهاي مفيد كه در مورد برنامه ريزي مالي برگزار مي شود شركت كنيد. با افرادي كه در امور مالي موفق بودند مشورت كنيد و در مورد جمع آوري و حفظ پول هرچه مي توانيد بياموزيد.هيچ چيز را به شانس واگذار نكنيد.
در خود عادت هايي ايجاد كنيد كه موجب عملكرد عالي در امور مالي شود
اولين و مهمترين عادت اين است كه اول از همه حق خودتان رابدهيد. جرج كليسون در كتاب برجسته خود، ((ثروتمند ترين مرد بابل)) مي نويسد: (( بخشي از درآمد كل شما متعلق به خودتان است.))
هدفتان اين باشد كه ده تا بيست درصد از درآمدتان را در طول زندگي پس انداز كنيد، با اين هدف كه اين مبلغ را مرتبا كنار گذاشته و سپس با نظر اهل فن در جايي مناسب سرمايه گذاري كنيد و بگذاريد به مرور زمان به مقدار آن افزوده شود. پس انداز را حتي قبل از پرداختن بدهي ها انجام دهيد.اين موضوع خيلي اهميت دارد.
مهمترين عاداتي كه مي توانيد در جهت كسب استقلال مالي در خود ايجاد كنيد صرفه جويي است. قبل از صرف هر هزينه آن را به دقت بررسي كنيد. در صورت امكان يك خريد بزرگ را به تاخير بيندازيد و از اين زمان براي دوباره فكر كردن درباره آن استفاده كنيد. اغلب وقتي كه يك خريد عمده را براي مدتي به تاخير بيندازيد اصلا آن را نمي خريد. بيش تر مردم پس انداز را مترادف با از خود گذشتگي، رنج، محدوديت و محروميت مي دانند. به همين دليل اغلب پس انداز نمي كنند زيرا در اين مورد ذهنيت غلطي دارند.
براي بهبود وضعيت مالي خود تعهد به عمل ايجاد كنيد
موفقيت مالي قابل پيش بيني است.حداقل اقدامي كه شما را به سوي استقلال مالي سوق مي دهد و مي توانيد فورا آن را شروع كنيد انتخاب نماييد. اين برنامه مي تواند به سادگي بازكردن يك حساب بانكي براي واريز درصد معيني از حقوق ماهيانه تان و يا مي تواند به پيچيدگي طرح ريزي يكبرنامه مالي براي تمام زندگي تان باشد.
از سلامتي و تناسب اندام كافي برخوردار شويد
در طول تاريخ بشر، عصر حاضر از لحاظ طول عمر و تندرستي عصري درخشان است.هرگز در گذشته تا به اين حد امكان زندگي طولاني و خوب وجود نداشته است.
در سال 1901 متوسط طول عمر كمتر از پنجاه سال بود. در سال2001 متوسط عمر هفتادو پنج سال بوده و هر سال در حال افزايش است.
هدف شما بايد اين باشد كه عمر طولاني داشته باشيد.چند نفر از شما درمورد عمرتان تصميم گرفته ايد و مي خواهيد چند سال عمر كنيد؟
پس از پاسخ به اين پرسش اكنون مي توانيد كليه بخش هاي زندگي تان را كه با جسم تان در ارتباط است بررسي كنيد و ببينيدآيا راه و روش فعلي تان مي تواند شما را به سن دلخواهتان برساند.
يكي از بهترين كارهايي كه هم اكنون مي توانيد بكنيد اين است كه هر چيزي را كه مانعي بر سر راه يك زندگي طولاني و سالم است از سر راه برداريد.
به ياد بياوريد كه چهار طريق براي ايجاد تغيير وجود دارد:
مي توانيد كارهايي را بيشتر انجام دهيد، كارهايي را كمتر انجام دهيد، كارهايي را تازه شروع كنيد و كارهايي را كه براي شما و رسيدن به هدف هايتان مفيد نيستند متوقف كنيد.بهرحال شما در انتخاب كارهايي كه مي خواهيد انجام دهيد و آنهايي كه نمي خواهيد انجام دهيدآزاد هستيد ودر قبال آن مسئوليد.
مشخص كنيد تا چه حد براي سلامتي خود ارزش قائليد
افرادي كه ورزيده و سالم هستند اغلب اوقات به آن فكر مي كنند. آن ها تمامي زندگي شان را حول رفتارها و فعاليت هايي سازمان دهي مي كنند كه براي آن ها يك زندگي طولاني و شاد بوجود مي آورد.
ارزش هاي خود را در مورد سلامتي شفاف كنيد.بعضي از ارزش هاي مرتبط با تندرستي و ورزيديگ عبارتند از: خوشحالي، انرژي داشتن، زيبايي، انضباط، كنترل بر خود، پشتكار و ورزيدگي.كداميك از ارزش ها برايتان داراي درجه اهميت بيش تر است؟
تصوير ذهني روشني از سلامتي و تناسب اندام آينده خود داشته باشيد
تصوير آينده بلند مدت شما براي سلامتي تان چيست؟ايده آل هايتان را مورد وضعيت سلامتي و تناسب اندام تان شرح دهيد.اگر يك زندگي از هر جهت ايده آل و كامل داشته باشيد، چه خواهيد كرد و چگونه؟
براي تندرستي و وضعيت فيزيكي خود هدف هاي مشخصي تعيين كنيد
تمركز خود را براي دستيابي به شرايطي عالي و تناسب اندام قرار دهيد، در وضعيت كنوني يك توصيف كامل و صادقانه از وضعيت فيزيكي خودتان تهيه كنيد و مبنا يا معياري براي مقايسه پيشرفت خود مشخص كنيد.
دانش و مهارت هاي مربوط به حفظ سلامتي وتناسب اندام خود را به روز كنيد
دانش و مهارت هاي لازم براي دست يابي و حفظ تندرستي و تناسب اندام را شناسايي كنيد. يكي از عاقلانه ترين كارها اين است كه فرض كنيد در مورد اين بخش مهم از زندگي تان اطلاعات زيادي وجود دارد كه شما هيچ چيز درباره آن ها نمي دانيد. فرض كنيد كه بسياري از آنچه را هم كه مي دانيد غير دقيق و ناقص است. يك دانش آموز بشويد. خود را در معرض همه ي ايده ها، اطلاعات و تاثيرات قرار دهيد. با موضوع سلامتي و تناسب اندام طوري برخورد كنيد كه گويي در اين مورد كشف هاي بزرگ و باور نكردني به وقوع پيوسته، كه همين طور هم هست و اين كه هر يك از اين ايده هاي بزرگ مي توانند تاثير مهمي بر طول عمر و احساس شما نسبت به خودتان داشته باشد.
عادت هايي را كه باعث حفظ سلامتي و تناسب اندام مي شوند در خود ايجاد كنيد
براي دستيابي به سلامت كامل فيزيكي و ذهني اقدامات مهمي وجود دارد كه مي توانيد هر روز و در راستاي رسيدن به زندگي طولاني همراه با رضايت خاطر انجام دهيد. هدف شما بايد اين باشد كه آن ها را بياموزيد و بكار بگيريد بطوري كه ديگر برايتان عادي شود.
هفت رمز سلامتي كامل
1.اولين رمز سلامتي، نشاط و طول عمر داشتنِ وزن مناسب و حفظ آن است. يك فرمول ساده 6 كلمه اي براي كنترل وزن وجود دارد:”كمتر بخوريد و بيش تر ورزش كنيد.”
2.خوردن غذاي مناسب. از غذاهاي متنوعي كه طيف گسترده از مواد غذايي را دارند استفاده كنيد. تعريف يك رژيم غذايي عالي ساده است: ميوه و سبزيجات بيش تر، پروتئين بدون چربي، مواد غذايي سبوس دار، آب زياد و پرهيز مصرف زياد از شكر، نمك و مواد غذايي تهيه شده با آرد سفيد.
3.انجام ورزش مناسب است. شما بايد 3 تا 5 روز در هفته و هر روز 30 تا 60 دقيقه ورزش كنيد.
4.خواب و استراحت كافي. شما به 7 تا8 ساعت خوابِ شبانه نياز داريد تا بتوانيد بهترين عملكرد را داشته باشيد. حداقل يك روز كامل در هفته كار نكنيد و طي آن خود را مقيد كنيدكه به هيچ وجه درگير كار نشويد. تمام مدت روز هيچ فعاليتي كه مربوط به كارتان باشد انجام ندهيد.
5.استفاده از مكمل هاي غذايي مناسب. اغلب غذاهايي كه ما امروزه مصرف مي كنيم حاوي ويتامين ها و مواد معدني لازم براي بهترين عملكرد نيستند. رژيم غذايي متعادل از نظر متخصصان اين است كه شما بايد در روز حدود 10 كيلو مواد غذايي مصرف كنيد تا تمام مواد لازم براي سلامتي كامل تامين بشود. بادكتر خود مشورت كنيد گاهي اگر بدنتان نياز داشته باشد اضافه كردن فقط يك عنصر مانند آهن، سلنيوم يا كروم مي تواند وضعيت سلامتي شما را دگرگون كند. مي توانيد خودتان هم تحقيق كنيد و بهترين مواردي را كه براي بهترين عملكرد خود نياز داريد استفاده كنيد.
6.سيگار نكشيد. سيگار كشيدن شايد بدترين كاري است كه مي توانيد با بدن خود بكنيد. سيگار كشيدن باعث بروز 32 نوع بيماري مختلف مي شود. از سرطان بيني، حنجره، تارهاي صوتي، ريه ومعده گرفته تا تصلب شريان ها، نارسايي قلبي، كاهش عملكرد مغز، بيماري هاي استخوان و از بين رفتن بافت هاي لثه كه منجر به نَفسِ بد بو و دندان هاي فاسد مي شود.
7.عدم مصرف الكل. علت بروز بسياري از مشكلات جسمي، ذهني و اجتماعي مانند اختلافات خانوادگي، حوادث رانندگي، از بين رفتن كبد، آسيب مغزي و….
براي سلامتي و تناسب اندام خود برنامه زمان بندي شده روزانه تهيه كنيد
فعاليت هاي روزانه اي را كه براي دستيابي به سطح بالايي از سلامتي و حفظ آن لازم است انتخاب كنيد آنها را بنويسيد و بر اساس ساعت مرتب كنيد.
براي حفظ سلامتي و تناسب اندام خود تعهد و عمل ايجاد كنيد
به ميدان بيايد و بازي را شروع كنيد. برنامه اي را در جهت داشتن زندگي سالم و تناسب اندام براي تمام عمر آغاز كنيد.
نيرو هاي بالقوه خود را بالفعل درآوريد
قانون بزرگِ حاكم بر جهان و سرنوشت بشر اين است: “موفقيت و شكست اتفاقي نيست.”
براي موفقيت بيشتر در دنياي بيرون بايد ابتدا روي دنياي درون كار كنيد و در اين زمينه رشد و پيشرفت كنيد.گوته مي نويسد: ((براي بيشتر داشتن،بايد نخست بيشتر باشيد.))
رشد شخصي و حرفه اي قدرتمند ترين ابزاري است كه مي توانيد براي دست يابي به هدف هاي مورد نظرتان از آن ها استفاده كنيد.
توانايي و نيروي ذهني اغلب مردم با يكديگر بسيار مشابه است. انسان ها داراي منابع عظيمي از توان بالقوه هستند كه بر حسب عادت از آن بهره اي نمي برند.هر انسان داراي اين توانايي است كه بسيار فراتر ازآنچه هست بشود.
آبراهام مازلو مي گويد داستان نسل بشر حكايت از مردان و زناني است كه ((خود را به بهاي كمي مي فروشند)). بيش تر مردم به چيزي بسيار كمتر از توانايي هاي واقعي شان راضي مي شوند و انواع توجيهات و دلايل را براي عملكرد ضعيفشان ارائه مي دهند.آنها خود را متقاعد مي كنند يا اجازه مي دهند با سست ترين شواهد متقاعد شوند كه نيرو و توان كساني را كه موفق تر از آن ها هستند را ندارند. آنها به جاي اينكه غل و زنجيرهاي ذهني خود را پاره كنند و از زندان ذهني خود رها شوند يك زندگي متوسط را مي پذيرند.
فرمول1000
اساس فرمول 1000 درصد قاعده بهبود گام به گام است كه چنين مي گويد: ((گام بزرگ برداشتن مشكل است اما گام كوچك برداشتن آسان است.))
اگر شما دائما به مطالعه، يادگيري وبه روز آوري مهارت ها، شفاف كردن هدف ها، تعيين اولويت هاي بهتر وواضح تر و تمركز روي وظايف ارزشمند خود بپردازيد مي توانيد بهره وري كلي و كارايي خودرا هر روز و براي مدت زمان نامحدودي به ميزان 1/0 درصد افزايش دهيد و اين بهبود پنج روز در هفته ادامه پيدا كند، در پايان هفته ميزان افزايش بهره وري شما 5/0 درصد و در پايان چهار هفته 2درصد خواهدشد. پس از گذشت 52 هفته ميزان افزايش بهره وري نسبت به شروع كار به 26 درصد خواهد رسيد. اگر شمابه يادگيري، رشد و موثر و كارا بودن خود ادامه دهيدظرف مدت ده سال ميزان بهره وري شما 1004 درصد افزايش خواهديافت.
هفت مرحله مربوط به فرمول 1000 درصد
1-دو ساعت قبل از شروع كار از خواب بلند شويد و به مدت 1 ساعت در رشته ي خود مطالعه كنيد. اين زمان را كه آن را زمان طلايي ناميده اند آهنگ باقي مانده روز را تعيين مي كند. تلويزيون را خاموش كنيد، روزنامه را كنار بگذاريد. 60 دقيقه اول روز را صرف خودتان و ذهنتان بكنيد. اولين ساعت روز جهت دهنده بقيه آن است.
2-هر روز قبل از شروع به كار هدف هاي اصلي خود را مجددا بنويسيدو آن ها را مرور كنيد. جمله ها را به زمان حال بنويسيد درست مانند اينكه به هدف هايتان رسيده ايد.
3-براي كارهاي هر روز از شب قبل برنامه ريزي كنيد. با اين كار، ذهن ناخودآگاه شما درحالي كه خواب هستيد روي اين ليست كار مي كند. هنگام بيدار شدن ايده هايي خواهيد داشت كه به شما در دستيابي به هدف هاي روزانه تان كمك مي كند.
4-هميشه روي با ارزش ترين استفاده از وقتتان تمركز كنيد. كاري را انتخاب كنيد كه بيش ترين تاثير مثبت رادر زندگي شغلي تان داشته باشد.
5-به برنامه هاي آموزنده صوتي گوش دهيد.
6-پس از هر تجربه كاري، عمل خود را مورد تجزيه و تحليل قرار دهيد و از خود بپرسيد: ((چه كاري را درست انجام دادم؟ و چه كاري را بايد به صورت ديگر انجام مي دادم؟)) اين دو سوال موجب مي شود شما از هر كاري كه مي كنيد بياموزيد و رشد كنيد.
7-با هر مشتري احتمالي يا مشتري واقعي طوري رفتار كنيد كه گويي مبلغ بسيار زيادي از توليدات و خدمات شركت خريداري كرده و قرار است مجددا چنين كند. همين طور با افراد خانواده مانند باارزش ترين مردم جهان رفتار كنيد زيرا واقعيت هم همين است.
براي جامعه تان موثر باشيد
شما بدنيا آمديده ايد كه از زندگيتان استفاده عالي بكنيد. هرگز كسي مانند شما نبوده و نخواهد بود. شما بي نظيرهستيد.تركيب خاصي از استعدادها و توانايي ها، احساسات،ايده ها وطرز تلقي ها،شما را از تمام موجوداتي كه تا ابد وجود خواهد داشت متمايز مي كند.
استيون كاوي در پرفروش ترين كتاب سال خود به نام هفت عادت مردمان بسيار موفق مي نويسد: چهارهدف مهم زندگي عبارتند از: زندگي كردن،دوست داشتن،يادگرفتن و باقي گذاشتن ميراث مفيد.
درطول تاريخ افرادي كه برجامعه خود تاثير واقعي به جاگذاشتن معتقد بودند كه زندگي آنها داراي معني و هدف خاصي است.آنها باور داشتند كه وجودشان در زمين براي اين است كه براي خدمت به بشريت بايد كار بزرگي انجام دهند.نمونه اي از افراد بزرگي كه خود را وقف خدمت به بشريت كردند را مي توانيم به آلبرت شوآيتزر و مادر ترزا و باغچه بان و … اشاره كنيم.
ارزش هاي انسان دوستانه خود را مشخص كنيد
وقت و پول خود را صرف فعاليت هاي معنوي هدفمند كنيدو يا سعي كنيد از راه سياسي و اقتصادي تاثيرگذار باشيد. وجه مشترك عشق به خدمت است افرادي بيشترين تاثير را برجامعه شان مي گذارند كه عاشق خدمت به مردم باشند.
به شكوفايي معنوي وآرامش دروني برسيم
همه ما تمايل به اتصال به موجودي بالاتر و بزرگتر از خودمان داريم. اين تمايل دروني بصورت طبيعي و خود به خود ايجاد مي شود و اغلب بدون هدايت با آموزش خاصي بوجود مي آيد.
شكوفايي معنوي يك موضويع پيچيده و جدال برانگيز است افراد معتقد به هر دين و مذهبي معمولا مطمئن هستند كه ايده هاي آنها در مورد خداوند درست است و بقيه همه در اشتباهند و با درجات مختلف در گمراهي بسر مي برند. جنگ هاي مذهبي از خوفناك ترين جنگ هاي تاريخ است كه وقوع آنها به سبب اختلاف نظر در عقايد، اصول وتفسيرهاي معنوي بوده است.
بيشتر اديان مي گويند كه خداوند خداي عشق، رحمت و گذشت است اما شگفت آور است كه به نام خداوندچه اعمال خشونت آميزي صورت گرفته و يا در حال انجام است. شكوفايي معنوي متعالي ترين و مهمترين كمالي است كه كسي مي تواند دنبال كند. شكوفايي معنوي، اگر درست درك شود، مي تواند كليد آرامش، كاميابي، رضايتمندي و تكامل فردي باشد.ارسطو در كتاب اخلاق نيقوماخوس وجه مشترك انسان ها را تمايل به شاد بودن مي داند.
زيگموند فرويد به پيروي از نظريات ارسطو آن را اصل لذت مي داند فرويد مي گويد كه انسان ها مشتاق دستيابي به لذت، دوري از رنج و متمايل به آسايش و دوري از هر نوع ناراحتي فيزيكي، احساسي و مالي هستند.
والاترين فضيلت انسان 
والاترين فضيلت براي انسان آرامش درون است. ميزان موفقيت خود را براساس ميزان شادي و آرامش دروني و اينكه در مورد خود ودنيايتان چه احساسي داريد بسنجيد. آرامش موقعي حاصل مي شود كه به نداي باطني گوش دهيد و چيزهايي را بگوييد و انجام دهيد كه آنها را كاملا درست بدانيد.يك اصل ساده براي آرامش درون باور اين است كه يك قدرت يا موجود مافوق وجود دارد كه ما را بسيار دوست دارد، مي شناسد، درك مي كند و بهترين چيزها را براي ما مي خواهد. مهم نيست او را چه بناميم. در سايه پذيرش اين قدرت مافوق در جهان و با گوش دادن به نداي درونمان  مي توانيم به او پناه ببريم، او خير ما را مي خواهد و ما را در جهت گفتار و كردار درست هدايت مي كند و به ما آرا مش مي دهد.
تمرين تنهايي
يكي از مؤثر ترين تمرينات معنوي، خلوت نشيني و مراقبه است. پاسكال مي نويسد: ((تقريبا تمام مشكلات انسان نشات گرفته از اين واقعيت است كه او نمي تواند براي مدتي در يك اتاق با خودش خلوت كند.))
اگرواقعا به دنبال پاسخي براي يك پرسش، راه حلي براي گرفتاري يا مشكلي باشيد به خلوت پناه ببريد گوشه ساكت و آرامي را انتخاب و به مدت 60 دقيقه آرام بگيريد.درطي اين مدت ذهن شما شفاف مي شود و پس از حدود 30 دقيقه مراقبه احساس شادي مي كنيد.شما با جهان احساس يگانگي مي كنيد وسپس در لحظه اي خاص ايده ها و افكار به ذهنتان راه مي يابد.
قانون طلايي
((با ديگران همان گونه رفتار كن كه ميل داري با تو رفتار كنند.)) حقايق بزرگ ساده اند.
اين قانوني است طلايي كه مي توان آن را به تمامي رفتار و عاداتمان بسط داد.
اصل جهاني
((چنان زندگي كن كه گويي هر عمل تو به يك قانون جهاني تبديل مي شود))
اين اصلي مشترك در آيين هاي مذهبي جهان است كه توسط ايمانوئل كانت به بهترين وجه بيان شده و او آن را اصل جهاني ناميده است.
ايده عجيبي است! تصور كنيد كه هر كس چنان زندگي و رفتار كند كه گويي همه افراد دقيقا به همان روش عمل خواهند كرد. مجسم كنيد رفتارهمه با مردم مانند رفتار شما با آنها باشد.
چهار سؤال بزرگ
اين سؤالات به شما كمك مي كندتا اصل جهاني را در زندگي خود بكار بگيريد.
1-اگر همه درست مثل من عمل مي كردن، دنيا به چه صورت بود؟
2-اگر همه درست مانند من بودند، كشور من چگونه جايي بود؟
3-اگر همه درست مانند من بودند، سازمان من به چه صورتي در مي آمد؟
4-اگر همه اعضاي خانواده من همه درست مانند من بودند، خانواده ام چگونه بود؟
طريق شكوفايي معنوي
در هر شرايطي به دنبال خوبي ها باشيد. از هر مشكل يا شكستي چيزهايي را كه برايتان سودمنداست بدست آوريد. ايمان كامل داشته باشيد وبدانيد براي هر اتفاقي كه برايتان رخ بدهد دليل محكمي وجود دارد. درس گرفتن از آنچه اكنون براي ما اتفاق مي افتد به ما كمك مي كند تا در آينده موفق تر و راضي تر باشيد.
نورمن وينسنت پيل مي گويد: ((وقتي خداوند مي خواهد هديه اي به ما بدهد، آن را دريك مشكل مي پيچد هر چه بزرگتر باشد مشكل بزرگتر است.))
در هر مشكلي به دنبال درسي پرارزش باشيد، با ايمان كامل به اينكه نيرويي مراقب شماست و هر قدم شما را هدايت مي كند. هنگامي كه با اين طرز تفكر به مسائل نگاه كنيد از اتفاقات خوبي كه برايتان مي افتد شگفت زده خواهيد شد.
هفت درس براي زندگي در قرن بيست و يكم
1-زندگي شما هنگامي بهتر مي شويد كه شما بهتر شويد.
2-مهم نيست از كجا آمده ايد. نكته اساسي اين است كه به كجا خواهيد رفت؟
3-هر كاري كه ارزش خوب انجام شدن را داشته باشد، در ابتدا ارزش بد انجام شدن را دارد.
4-ميزان آزادي شما بستگي به تعداد انتخاب هايتان دارد.
5-درون هر مسئله يا مشكلي كه تجربه مي كنيد هسته سود يا منفعتي وجود دارد كه از آن مشكل يا مسئله بزرگ تر است.
6-براي هر هدفي كه معين كنيد مي توانيد هر چه را كه لازم است بياموزيد.
7-تنها محدوديت هاي ايجاد شده در مورد آنچه مي توانيد باشيد يا انجام دهيد آن هايي است كه با ذهنتان براي خود خلق مي كنيد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *