خلاصه كتب مديريتي

دو ضريح فراموش شده

خلاصه كتاب: و امر كرد پروردگار تو، كه بندگي نكنيد، مگر خدا را و نسبت به پدر و مادر نيكي و مهرباني كنيد.  در مقام والاي پدر و مادر همين بس كه خداوند در هر جاي قرآن بعد از توحيد و يگانگي ذات بي مثالش از مقام اين دو ضريح صحبت به ميان آورده است كه متاسفانه آنها را فراموش كرده ايم.  همه ي ما مشتاق آنيم كه به زيارتگاهي رفته و يكي از اهل بيت عصمت و طهارت (ع) را زيارت كنيم، در صورتي كه در منازل تمام ما انسانها دو ضريح مقدس وجود دارد كه از آنها غافل بوده و به زيارتشان نرفته ايم.
عنوان كتاب :
دو ضريح فراموش شده
در رابطه با :
مقام عظماي پدر و مادر وچهارده معصوم (ع)
تاليف :
اصغر حبيبي
گردآورنده :
بهاره نوروززاده نقابي
استاد گرامي :
جناب آقاي مهدي يار احمدي
حبيبي ، اصغر ، 1352 –
دو ضريح فراموش شده : در رابطه با ارزش پدر و مادر / تاليف اصغر حبيبي – تهران : احمدي، 1381. 312 ص.
فهرستنويسي براساس اطلاعات فيپا.
كتابنامه بصورت زيرنويس.
1 . اسلام و خانواده. 2. والدين – جنبه هاي مذهبي – اسلام. 3. اخلاق اسلامي. الف. عنوان.
9د2ح/6/253 BP                             646/297
كتابخانه ملي ايران      19144- 81م

(بسم الله الرحمن الرحيم)
وقضي ربك الا تعبدو و ااياه و بلو الدين احسانا.  ( سوره اسراء – آيه 33 )
و امر كرد پروردگار تو، كه بندگي نكنيد، مگر خدا را و نسبت به پدر و مادر نيكي و مهرباني كنيد.
در مقام والاي پدر و مادر همين بس كه خداوند در هر جاي قرآن بعد از توحيد و يگانگي ذات بي مثالش از مقام اين دو ضريح صحبت به ميان آورده است كه متاسفانه آنها را فراموش كرده ايم.  همه ي ما مشتاق آنيم كه به زيارتگاهي رفته و يكي از اهل بيت عصمت و طهارت (ع) را زيارت كنيم، در صورتي كه در منازل تمام ما انسانها دو ضريح مقدس وجود دارد كه از آنها غافل بوده و به زيارتشان نرفته ايم.
بوسيدن ضريح عبادت است و بوسيدن پدر و مادر عبادت، طواف ضريح عبادت است و طواف پدر و مادر عبادت، نگاه كردن به ضريح عبادت است و نگاه كردن به پدر و مادر عبادت. نگاه كردن فرزند به پدر و مادر از روي دوستي و محبت آنان، عبادت و بندگي و پرستش خداوند است.
رسول اكرم (ص) مي فرمايند :
نگاه كردن فرزند به پدر و مادر از روي دوستي و محبت آنان، عبادت و بندگي و پرستش خداوند است.
با اين وصف و استناد وحي و كلام معصومين نظاره و محبت و بوسيدن كدام ضريح را ارجح و گرامي مي داريد. آيا واقعا از اين دو ضريح مقدس غافل نبوده اي؟ پس خوشا به حالت كه نيكو عاقبتي را گزيده اي.
راه سعادت و خوشبختي :
از جمله اموري كه مسلم و هيچگونه جاي شك و ترديد در آن نيست تاثير داشتن امور نيك در سعادت و خوشبختي انسان است. مي توان گفت غالبا اثر معنوي اين امور كه انسان انجام مي دهد ، آنقدر ظاهر و محسوس است كه گاهي سبب مي شود مرگهايي كه در نظر انسان مسلم پيش آمده است برطرف مي نمايد.
امام باقر (ع) در حديثي مي فرمايند:
نيكي به پدر و مادر و صدقه دادن پنهاني به فقرا تنگدستي را از بين مي برد و عمر را زياد مي كندو هفتاد نوع مرگهاي بد را از انسان دفع مي كند.
رسول اكرم (ص) مي فرمايند:
ثلاثه من الذنوب تعجل عقوبتها ولا توخر الي الاخره، عقوق الوالدين، و البغي علي الناس، و كفران الاحسان.
سه گناه است كه عقوبت آنها در دنيا انجام مي شود و به آخرت نمي رسد:
1) بدي كردن به پدر و مادر.
2) ظلم بر مردم.
3) بدي كردن نسبت به كسي كه احسان نموده است.
پدر و مادر با اراده و اختيار و صميميت به فرزند خود رسيدگي مي نمودند و در آن وقت از هرگونه فداكاري دريغ نداشتند. از اين جهت است كه در ميان تمام دستورات عاليه اسلام بعد از اطاعت خداوند متعال از همه پيشي گرفته و مقدم بر تمام مسائل در زندگي انسان مي باشد.
حضرت علي (ع) مي فرمايند:
برالوالدين اكبر فريضه.
نيكي به پدر و مادر از بزرگترين واجبات خداوند است.
و تا حدي است كه رضاي خداوند با رضايت پدر و مادر و خشم خداوند با خشم پدر و مادر قرين هم قرار گرفته است.

نظريه ي علامه مجلسي :
علامه مجلسي مي گويد : مقصود از عاق والدين مودب نبودن فرزند در مقابل پدر و مادر است و بجا آوردن اموري كه موجب اذيت آنها شود و يا گفتن سخني كه ناراحتي آنها را فراهم كند و يا مخالفت نمودن به اغراض و خواسته هاي پدر و مادر.
رسول اكرم (ص) مي فرمايند:
من احزن والديه عقهما. كسي كه محزون كند پدر و مادر خود را، عاق پدر و مادر قرار گرفته است.
قرآن مجيد بهترين احترام را نسبت به پدر و مادر قائل شده است و غالبا امر به احسان پدر و مادر را قرين امر به توحيد قرار داده است.
نشانه هاي شناخت خداوند :
امام صادق (ع) در حديثي مي فرمايد:
نيكي به پدر ومادر از نشانه هاي خوب شناختن بنده از خداي خود مي باشد.
زيرا هيچ عبادتي از نيكي كردن به والدين انسان را زودتر به رضاي خداوند نمي رساند ، زيرا حق پدر و مادر مشتق حق خداوند است. همانطور كه شكر و ستايش پروردگار از دو جهت است : اول ،‌ براي آنكه خداوند انسان را بوجود آورد و دوم : آنكه سپس انسان را مشمول نعمتهاي بعدي خود فرموده است.
احسان به پدر و مادر سبب و موجب بوجود آمدن فرزند است ، و دوم ، تربيت و فداكاري پدر و مادر براي فرزند است.
اطاعت اويس قرني از مادر:
اما پيروان قرآن كه غير از دوستي خدا و عشق خدا و مهر معبود خود چيزي در دل ندارند ، مانند اويس قرني كه تصميم مي گيرد به زيارت حضرت رسول اكرم (ص) در شهر مدينه منوره بيايد ولي مادرش اجازه ي ماندن در مدينه را بيش از نصف روز به او نمي دهد. اويس وارد شهر مدينه شده و متوجه شد كه رسول اكرم (ص) تشريف ندارند ، هرچه انتظار كشيد حضرت نيامد. هرچه گفتند : بمان ،‌چند ساعت ديگر رسول اكرم (ص) مي آيد ، اويس گفت : مادرم بيش از اين مرا اجازه نداده است در شهر مدينه بمانم و برگشت. وقتي رسول اكرم (ص) آمدند فرمودند :
يفوح روائح الجنته من قبل القرن و اشوقاه اليك يا اويس القرن.
نسيم بهشت از جانب يمن و قرن مي وزد، چه بسيار مشتاقم به ديدارت اي اويس قرن.
عبدي مي گويد : پس از جستجوي زياد به ديدار اويس قرني رسيدم ، به او گفتم : دلم مي خواهد سخني از رسول خدا (ص) برايم نقل كني. تا نام رسول خدا (ص) را شنيد آهي كشيد ، اشك در چشمش حلقه زد ، عقده گلويش را گرفت و با گريه گفت : افسوس ، هزار افسوس ، عمري براي او سوختم و عاقبت به ديدارش نرسيدم زيرا مادرم بيش از نصف روز به من اجازه ماندن در مدينه را نداده بود و بعد شروع كرد به نقل كلام رسول خدا (ص) :
آبروي اهل ايمان خاك پاي مادر است
هرچه دارند اين جماعت از دعاي مادر است
آن بهشتي را كه قرآن مي كند توصيف آن
صاحب قرآن بگفته : زير پاي مادر است
قدر و جاهي را كه در اسلام دارا شد اويس
از كمال طاعت و خدمت براي مادر است
گريه شيخ مرتضي انصاري كنار جنازه مادر:
شيخ مرتضي انصاري يكي از بزرگترين اهل كتاب است. صاحب كتاب ( فقه و اصول) كه به قول علما ( كتاب نردبان اجتهاد است) مرد بزرگي كه هر طلبه اي بخواهد به درجه اجتهاد برسد بايد اين كتاب را مطالعه كند. اين مرد بزرگ و اهل عمل ، با اين مقام عظمي ، كنار جنازه ي مادرش اشك مي ريخت و گريه ها مي كرد. بعضي از شاگردانش به او گفتند : مثل شما مرد بزرگ و با شخصيتي كه داراي ارزنده ترين مقام شيعه هستند ، سزاوار نيست بر بالين پيرزني اينطور اشك بريزي. شيخ انصاري با نگاهي ناراحت فرمود : گويا شما از مقام والاي مادر خبر نداريد.
در تشييع جنازه ي آيت الله حكيم ، فرزندش پاي برهنه به دنبال جنازه ي پدر راه مي رفت.
اگر مقداري در تاريخ ،‌زندگي نامه بزرگان و مراجع عاليقدر مطالعه كنيد ، مي بينيد كه آنها خود را در   مقابل پدر و مادر كوچك كردند و خداوند آنها را بزرگ كرد ، و به عزتشان افزود. اينها كساني هستند كه واقعا پي به ارزش  مقام پدر و مادر برده اند و موقعيت پدر و مادر را به حقيقت درك كرده اند.
حقوق والدين در حيات و ممات :
از اربعين سليماني نقل شده والدين را بر فرزند هشتاد حق است ،‌چهل حق در حال حيات ايشان و چهل حق در حال ممات آنها. اما آن چهل كه در زمان حيات پدر و مادر است ، ده تا از آنها به وسيله ي تن ،‌ ده تا به واسطه ي زبان ، و ده تا با مال و ده تاي آخر به دل است :
آن ده حق كه به تن است :
1)خدمت كردن.
2) كمال حرمت كردن.
3) جلو ايشان منشين بلكه پشت سر آنها بنشين.
4) فرمان آنها را اگر شرع نهي نكرده انجام بده و از نهي آنها اگر واجب نيست خودداري كن.
5) روزه مستحبي را با اجازه آنان بگير.
6)به رضاي ايشان به سفر نرود.
7) چون آنان ظاهر شوند براي آنان برخيزي و تا اجازه ندهند ننشيني و جاي آنان ننشيني بلكه پايين تر بنشيني.
8) در وقت راه رفتن پشت سر آنها راه روي مگر در جاي گل و يخ و خطر و شب تار.
9)هميشه با مهرباني به روي آنها بنگري.
10)آماده خدمت آنان بودن.
آن ده حق كه به زبان است :
1)سخن گفتن با آنان به نرمي.
2)صدايت را بر آنان بلند نكني.
3)گستاخي و پرخاشگري نكني.
4)آنان را به نام نخواني ، بلكه بگويي پدرجان ، پدر بزرگوار.
5) سخن ايشان را قطع نكني و در ميان سخن ايشان وارد نشوي.
6) گفته ايشان را رد نكني.
7) به صورت امر و نهي آنان را خطاب نكني.
8) بر سر آنان داد و فرياد نزني.
9) بر آن دو بزرگوار اف نگويي ، رويت را برنگرداني و سرنپيچي.
10) آنانكه با ايشان با ادب سخن بگويي و مواظب كلام خود باشي كه به آنان برنخورد و آن دو را هميشه دعا كني و تقاضاي دعا نمايي.
آن ده حق كه به مال است :
—1 ) لباس آن دو را پيش از لباس خود تهيه كني.
— 2) آن دو را از طعام خويش « بلكه بهتر» تخوراني ، زيرا در هر اتفاقي پدر و مادر خلو هستند.
— 3) قرض آن دو را بدهي.
— 4) مخارج سفرشان را چه واجب و چه مستحب از زيارت بدهي.
— 5) اگر فوت كرده اند و حج و نماز و روزه اش دارند از جانب آنها ، نايب بگيريد يا اينكه خودت انجام بدهي.
— 6) اگر مسكن و خانه ندارند برايشان تهيه كني يا اجاره خانه آنها را بدهي.
— 7) از مال خود در اختيارشان گذاري كه هرگاه احساس نياز كردند خودشان رفع نياز كرده و به ديگر از شما درخواست نكنند.
— 8) امور آنان را « از پزشك و دارو ، تعميرات مسكن و برف پارو كردن منزلشان و وصول طلب و امور اداري و امثال اينها » يا خود انجام بدهي يا مخارج آنها را تحمل كني.
— 9) با مال خود به آنها عزت ببخشي.
— 10) مال خود را مال ايشان بداني و هرچه از روي اموالت برداشتند ، به روي آنان نياوري.
— آن ده حق به دل است :
— 1) هميشه با آن دو نرم دل باشي و ترحم كني.
— 2) آن دو را هميشه دوست بداري ، اگرچه از حيث اقتصاد ، آنها در مضيقه باشند ، اگرچه خيال كني به تو خوبي نكرده اند ، اگرچه تو را به ناحق بزنند ، حتي بايد دوستان پدرت را دوست بداري ، زيرا كه آنها نيز به ياد دوست خود باشند ، جلسات تبليغي و طعام دادن و رسوم پدر و مادر را حفظ كني.
— 3) به شادي آن دو شاد باشي.
— 4) در غم آنان شريك بوده و غمخوار آنان باشي.
— 5) با دشمنان آنها دوستي نكني كه آن دو مي رنجند.
— 6) از بدگويي يا كج گويي آنان نرنجي.
— 7) اگر به تو ستم كردند بر آنان خشم نكني ، و حتي اگر تو را زدند دستشان را ببوسي.
— 8) هرچقدر هم حق آن دو را رعايت كردي باز هم بيم تقصير داشته باش.
— 9) هميشه در دل قصد كسب رضاي آنان را داشته باشي و اگر پير و فرتوت شدند قصد آزارشان را نكني.
— 10) در دل طول عمر آندو را بخواهي هرچند از زحمت و فقر و بيماري آن دو به تنگ آمده باشي.
چهل حق بعد از وفات والدين :
— 1) تسريع در غسل و كفن و نماز دفن آن دو نمايد.
— 2) از بهاء زياد و هزينه آنها ناراحت نشود.
— 3) مراسم را به دستور شرع اسلام انجام دهد نه مانند روز.
— 4) طبق وصيت پدر و مادر عمل نمايد و خلاف آن و دلخواه ديگران نكند.
— 5) در شب دفن، نماز وحشت بخواند و به دعاي آنها بپردازد.
— 6) از آن كساني كه در مراسم قرآن خواني و مرثيه خواني و سخنراني شركت مي كنند دعوت كرده و با دادن وجه ( و اگر مالي ندارد با تشكر از آنان ) مراسم برگزار كند.
— 7) اگر اهل بازار بوده حساب او را فورا تسويه كند كه ميت گرفتار دين نباشد.
— 8) اگر سفارش به ثلث كرده بايد فورا آن مال را جدا كنند و حق هر وارثي را به خودش بدهند.
— 9) براي آنها هر روز قرآن بخواند ، اقلا بعد از هر نماز سه قل هو الله بخواند و بر آن دو هديه كند ، خداوندا او را و والدين او را و بچه هاي او را مي آمرزد.
— 10) بعد از هر نماز براي آنها دعا كند به ويژه در نماز شب و اوقات دعا.
— 11) هر روز به نيابت از آنها تصدق دهد كه يك بر هفتاد هزار حساب مي شود.
— 12) اگر بتواند هر روز نماز والدين را بخواند.
— 13) بر مصائب آنها صبر نمايد.
— 14) قضاء نمازهاي واجب او را بخواند يا اجير گيرد.
— 15) روزه هاي او را هرچه هدر شده قضا كند يا پول بدهد كه ديگران بگيرند ، اگر روزه ايام پر فيض مي گيرد ثوابش براي آنها بفرستد.
— 16) به زيارت قبر آنها رود كه ثواب حج دارد و در طريق عامه وارد شده رسول خدا (ص) كه فرمود : هركه به زيارت قبر مادر رود فرشتگان به زيارت قبر وي آيند.
— 17) در قبرستان آيه الكرسي و قرآن بخواند و صلوات بفرستد و براي آنان هديه بدهد.
— 18) وقتي كه به زيارت يكي از مشاهد مشرفه مانند : حضرت رسول اكرم (ص) يا ائمه (ع) مي رود به نيابت از آنان نيز زيارت كند.
— 19) به نيابت آنان عمره رود و اگر در حج واجب است ،‌به نيابت آنان ،‌وقت فراقت ،‌طواف كند.
— 20) به نيابت آنان اگر حج واجب كرده ،‌حج واجب برود و اگر آنها مستطيع نبوده اند براي آنها مستحبي انجام دهد.
— 21) اگر كسي از آنها ناراحت باشد كه پندارد به او ستم كرده اند او را با زبان يا وجه يا امر ديگر راضي كند.
— 22) براي آنان رد مظالم بدهي و به نيت آنها وجهي را به فقير مي دهي به عنوان اينكه اگر حقي از كسي به گردن آنها است ادا شود.
— 23) اگر مجلس هفتگي يا ماهيانه از مرثيه خواني داشته احياء نمائي.
— 24) اگر طعام ساليانه داشته يا گوسفندي قرباني مي كرده سنتهاي خوب او را بپا داري.
— 25)‌اگر كار خير ناتمامي از او مانده بايد به اتمام برساني.
— 26) خداي ناكرده اگر آنان مالي را غضب كرده اند و تو هم خبر داري ،‌ بايد براي نجات آنان در آن جهان ،‌ مالهاي غصبي را به صاحبانشان برگرداني ،‌ اگرچه آنها ندانند و ادعا نكنند.
 27) اگر خمس و زكات بدهكار باشند حتما بايد آنها را رد كني.
— 28) به پدر و مادر كسي بدنگوئي كه به پدر و مادر تو بد بگويند.
— 29)‌در جامعه اي كار نكني كه مردم به پدر و مادرت بد گويند كه در اين صورت عاق مي شوي ،‌ مردم آزاري نكرده و به مردم ظلم روا نداري.
— 30) با مردم به نيكي رفتار نمائي تا مردم پدر و مادر تو را دعا كنند و آن باعث بالا رفتن مقام والدين و باعث عزت تو خواهد شد.
— 31) دوستان و آشنايان پدر و مادر را احترام كني ،‌زيرا آنها هرگاه تو را ببينند به ياد والدين تو مي افتند.
— 32)‌احتمال گرفتاري آنها را بدهد و از پي نجات برآيد.
— 33) آثار آنان را از كتب و حسينيه و مسجد و درمانگاه و غيره ، اگر گذارده اند حفظ نمايد تا آنان از او خشنود باشند.
— 34) بجاي زيارت پدر و مادر به زيارت عمو و عمه و دائي و خاله رود و آنچه پدر و مادر به آنان خوبي مي كرده اند از او به نيابت آن دو انجام دهد.
— 35) اگر در حال حيات به حقوق آن دو كوتاهي كرده بعد از فوتشان بكوشد تا رضاي آن دو را بدست آرد.
— 36) سعي كند تا آنان را در خواب ببيند تا از حالشان آگاه شود.
— 37) خيرات و مبرات و زيارت و صدقات را تداوم بخشد در هر حال شده از آنان قطع نكند و آنها را به مرور زمان فراموش نكند.
— 38) احترام نام آنان را بهتر از حيات آن دو داشته باشد ، نگذارد كسي آنان را به بدي ياد كند يا در قبور آنان هتك حرمت نمايد.
— 39) چنانچه آنان مومن بوده اند شوق لقاء آنان را داشته به همان صورتي كه ائمه (ع) شوق پدران و مادران خود را داشته اند.
— 40) چنانچه قبر آنان ويران شده ترميم نمايد ، نگذارد قبرشان ويران شود.
بازگشت ارواح به سوي خانواده :
رسول خدا (ص) مي فرمايند:
هرشب جمعه ارواح مومنين جلو درب خانه خود مي آيند و به هزار حسرت و اندوه فرزندان و خويشان خود را مي خوانند.
مناجات حضرت موسي :
امام باقر (ع) فرمود : حضرت موسي (ع) يه هزار و پانصد كلمه مناجات كرد ، آنگاه به خداوند عرض كرد : مرا موعظه كن.
خطاب رسيد كه موسي ، تو را به خدم سفارش مي كنم . ( تا سه مرتبه ).
باز عرض كرد خداوندا ،‌ پندم ده ، موعظه ام كن.
خطاب رسيد به موسي ،‌كه به مادرت احسان و نيكي كن و دو بار فرمود :
(( ان رضاها رضاي و عضبها غضني ))
همانا رضاي مادر رضاي من است و خشم او خشم من است.
عرض كرد : خداوندا ،‌باز هم پندم بده.
بار سوم خداوند فرمود : تو را سفارش مي كنم به پدرت.
در كتاب تورات به حدي احترام به پدر و مادر تاكيد شده است كه در همين كتاب فعلي آمده است : « اگر فرزندي پدر و مادر خود را فحش و ناسزا بدهد به حكم تورات كشته مي شود. »
سفارش پروردگار به موسي :
همانا كسي كه به پدر و مادر نيكي كند و مرا ترك كند اسم وي را نيكوكار مي نويسم. و كسي كه مرا نيكي كند و پدر ومادر را واگذارد وي را عاق نويسم.
عاقبت بي احترامي به والدين :
رسول اكرم (ص) فرمود : موسي (ع) به درگاه پروردگار عرض كرد : خدايا آن رفيق من كه در راه تو به شهادت رسيد حالش چگونه است ؟
خطاب رسيد : اي موسي او در جهنم است.
عرض كرد : پروردگارا مگر شهدا را وعده ي بهشت نداده اي ؟
فرمود : چرا ، ولي او اصرار داشت به آزردن پدر و مادر ، و من عمل كسي را كه ستم به پدر و مادر را روا دارد قبول نمي كنم .
دعاي مادر در حق اسكندر:
خداوند به تو بهره ي روزي بدهد كه خردمندان به تو خدمت كنند و به تو عقلي را روزي نكند كه تو، خدمت به آنها بكني. و همانطور هم بود كه بزرگاني همچون ارسطو در خدمت اسكندر بودند و به اسكندر خدمت مي كردند.
هر عهد كني به جان وفا خواهم كرد
گر جان طلبي تو را عطا خواهم كرد
خاك قدمت اگر بگيرم مادر
بر ديده ي خويش توتيا خواهم كرد
نافرماني كردن از پدر و مادر عمر را كوتاه مي كند :
امام صادق (ع) فرمودند : پناه مي برم به خداوند از گناهاني كه در نابودي شتاب مي كنند و مرگها را نزديك مي سازند و آنها : قطع رحم ، آزردن پدر و مادر و دست كشيدن از احسان و نيكي است.
عاق والدين مانع ارتباط با خداوند است:
بر طبق احاديث و رواياتي كه از ائمه بزرگوار دين رسيده ، از عوامل موثر و خطرناكي كه مي تواند اين نعمت بزرگ را از دست ما بگيرد و ريشه ارتباط ما با خدا قطع كند و بالخصوص توفيق دعا و توجه به حق را از ما سلب كند عاق والدين شدن و بي احترامي به آنها است.
امام صادق (ع) مي فرمايند :
« الذنوب التي ترد الدعاء و تظلم الحواء عقوق الوالدين »
آن گناهاني كه باعث عدم استجابت دعا مي شوند و فضا را تيره و تار مي كنند، عقوق والدين است.
يكي عابد و ديگري خادم پدر و مادر:
پيري روشن دل دو پسر داشت ، يكي مادام العمر به عبادت مشغول بود و ديگري به پدر و مادر خدمت مي كرد . شبي آن عابد در سجده بود و از خداوند آمرزش طلبيد كه ناگاه خواب او را گرفت و در عالم خواب شنيد كه خداوند به او فرمود : كه عبادت آن است كه برادرت شيوه و روش خود قرار داده است و خدمت به پدر و مادر مخصوصا مادر پير و ناتوان خود را واجب تر شمرده است ، محبوب من است ،‌او را برگزيدم و تو را به او بخشيدم . عرض كرد : خدايا ، من سالها اين همه عبادت كردم و زحمت كشيدم جهت اينكه برادرم را به من ترجيح دادي چيست ؟حضرت حق فرمود : آنچه تو كردي من از آن بي نيازم ولي آنچه او كرد پدر و مادر ناتوانت به آن محتاج بودند.
كسي باشد پسنديده مرامش
كه دارد احترام باب و مامش
مرنجان اي پسر از خود پدر را
مكن بي احترامي بر مقامش
رسول اكرم ( ص) مي فرمايند:
خداوند چهار چيز را در چهار چيز قرار داده است:
—1) بركت علم را در تعظيم نمودن از استاد.
— 2) بقاء ايمان را در تعظيم نمودن به خداوند.
— 3) لذت زندگي را در نيكي به پدر و مادر.
— 4) نجات از آتش را در ترك از آزار خلق.
ثواب حج به نگاه كردن والدين:
حضرت رسول اكرم (ص) مي فرمايند:
« هيچ فرزندي به والدينش به نظر مهرباني نگاه نمي كند مگر او را به هر نگاهي كه مي كند يك حج قبول شده براي او ثبت مي گردد.»
راوي سئوال كرد : اگر كسي روزي صدبار بر پدر و مادر به اين صورت نگاه كند ، صد حج براي او هست ؟
رسول اكرم (ص) فرمودند : بلي ، اگر فرزندي صدبار بر پدر و مادر خود با مهرباني و رافت نظر كند خداوند ثواب صد حج  بر او مي دهد و خداوند بزرگترين و پاكيزه ترين است.
نگاه كردن به والدين عبادت است :
حضرت رسول اكرم (ص) مي فرمايند :
نظر كردن به علي ابن ابي طالب عبادت است و نظر كردن با رحمت و مهرباني به پدر و مادر عبادت است و نظر كردن به قرآن عبادت است و نظر كردن به خانه كعبه عبادت است .
همچنين امام صادق (ع) مي فرمايند:
از جمله نشانه هاي عاق آن است كه انسان به پدر و مادر به تندي نظر كند و فرمود : كسي كه به پدر و مادر به دشمني بنگرد، نمازش را خداوند قبول نمي گرداند، گرچه پدر و مادر به او ظلم كرده باشند.
در نزد خدا، رضاي مادر شرط است
 از بهر بقا، رضاي مادر شرط است
از بهر شفاهتت محمد (ص) فرمود:
 در روز جزا، رضاي مادر شرط است
يكي از وظايف فرزندان دعا براي والدين است :
مرحوم طبرسي مي فرمايد :
به سپاس زحمات بي دريغ پدر و مادر و مشقتهايي كه آنان در راه تربيت فرزندان خود در كودكي آنان متحمل شده اند از خداوند بخواه كه آنان را مورد رحمت و مغفرت خود قرار دهد و اين وظيفه ( طلب مغفرت و آمرزش ) فرزند هميشه هست چه پدر و مادر زنده باشند و چه مرده . البته دعا در صورتي بنمايد كه پدر و مادر مومن و مسلمان باشند و از آنجا كه خداوند در قرآن امر كرده فرزند را به دعا نمودن براي پدر ومادر، دانسته مي شود كه دعاي فرزند براي پدر ومادر در پيشگاه خداوند قبول مي شود.والا امر به دعا نمودن نمي فرمود .
دعاي امام سجاد (ع) بر پدر و مادر :
(( پروردگارا، به روان محمد (ص) و آل محمد (ع) رحمت بفرست و آن خدمت و ارادت را كه شايسته مقام پدر و مادر باشد را به قلب من بياموزد به من الهام كن تا بدانم كه در حق پدر و مادر چه بايد كرد و آنگاه توفيقي عنايت فرماي تا آنچه شايسته و بايسته آنان دانم در حقشان بجاي آورم . توفيقي ده كه تكليفهاي خود را نسبت به پدر و مادرم انجام دهم آن چنان كه در اداء و انجام تكليف فرزندي خود دقيقه اي فرو گذاري نكرده و سستي و اهمال روا ندارم.))
مادري بر دوش فرزند به طواف كعبه :
مردي مادر پير و ناتوان خود را بر دوش گرفته بود و به طواف مشغول بود . در همين هنگام خدمت پيامبر (ص) رسيد و عرض كرد : هل اديت حقها ؟ آيا حق مادرم را در اين حال ادا كردم ؟
پيامبر (ص) در جواب فرمود : لا و لا بزفره واحده نه . حتي يك نفس او را جبران نكردي .
خداوند در قرآن مكرر فرموده است كه هم شكر مرا بجاي آور و هم شكر پدر و مادرت را و چقدر زيباست اين بيان كه خداوند شكر پدر و مادر را در كنار شكر خود قرار داده است كه اين حقيقتا حق اين دو گوهر گرانبها ، يعني پدر و مادر است .
اثر نفرين والدين :
جواني پدر و مادر خود را آزار مي داد و پدر ومادري كه حق حيات به گردن اولاد دارند، در مقابل او خوار و ذليل بودند. پدر و مادر به ناچار دست نياز به درگاه الهي برداشته و درباره جوان نفرين كرده و از خداوند منتقم قهار خواستندكه خداوند عنايتي كند و شر چنين فرزندي بي ادب و گنهكار را از زندگيشان قطع كند. از آنجا كه نفرين و آه والدين اثر عجيبي دارد و گاهي از اوقات زودرس است ، طولي نكشيد كه آن جوان با دوستان و رفقاي خود سواره به عنوان شكار از منزل بيرون رفته و رو به صحرا نهاد و در اين حال كه مشغول به پيدا كردن صيد و شكار بودند هوا تيره شد و ابرهاي سياه و متراكمي نمودار گرديد و صداي رعد و برق برخاست ، در اين ميان برقي زد و صاعقه اي از بالا بر زمين آمد و در ميان آنهمه سوار آن جوان را هدف قرار گرفته و با برق صاعقه ي آسماني سوخت و چيزي از او باقي نماند.