معرفی کتب مدیریت

شما برنده به دنیا آمده اید

مقدمه: گاهی اوقات حس میکنیم که در زندگی، زیر با غم و غصه هایمان خرد شده ایم. لحظات سختی پیش می اید که دانایی،توانگری و درصد قدرت بودن مطلقاّ بی ارزش می شود وهیچ کمکی به ما نمیکند.در اینگونه موارد ثابت شده است که یک چشم انداز مثبت به زندگی می تواند ارزشمند ترین دارایی ما به حساب اید. مهمترین موضوعی که در زندگی وجود دارد نگرش ما نسبت به زندگی است. ذهن ما میتواند مثبت یا منفی بیندیش.کل کاری که باید انجام دهید،زندگی توام با شور واشتیاق، خوشی ،صداقت ودرست کاری است.اینها فقط جند عدداز سلاحهای ضراد خانه مثبت اندیشی هستند. نگرش هت هستند که برنده و بازنده  را مانند گندم از پوسته جدا میکند.
این کتاب پیشنهادی است تا به شما کمک کند تا با زیر بم های زندگی با استواری رو به رو شوید.

کارخانه مثبت اندیشی را آغاز کنید

سر شناسنامه: باترا، پرمود              
عنوان ونام پدید اورنده:شما برنده به دنیا امده اید/پرمود باترا /(مترجم: مامک بهادر زاده)
مشخصات نشر:تهران:اوین،1386.
مشخصات ظاهری:112 ص. :جدول ؛17*11   س  م.
شابک:9-29-8148-964-978
وضعیت فهرست نویسی:فیبا.
موضوع:اندیشه وتفکر خلاق.
رده بندی کنگره:1386  2ک2ب/408
رده بندی دیویی:35/153
شماره کتابخانه ملی:1037296
طرح جلد:مهرنوش هاشمی
چاپ و صحافی: معراج
خلاصه نویسی :سید مرتضی رضوی
فهرست
مقدمه………………………………………………………………………………….3
1.کارخانه مثبت اندیشی را آغاز کنید……………………………………………….4
2.افسردگی هایت را با خنده از خود دور کن……………………………………….6
3.عاشق خودت باش………………………………………………………………..7
4.دعا های یک دقیقه ای را انجام بده……………………………………………….8
6.وقتی منظورتان “نه” است نگویید “بله” ………………………………………….9
7.خونسرد باش……………………………………………………………………10
8.به کاری که می کنید عشق بورزید……………………………………………..11
9.ایا شما یک فرد نیکو کارید……………………………………………………..12

مقدمه
گاهی اوقات حس میکنیم که در زندگی، زیر با غم و غصه هایمان خرد شده ایم. لحظات سختی پیش می اید که دانایی،توانگری و درصد قدرت بودن مطلقاّ بی ارزش می شود وهیچ کمکی به ما نمیکند.در اینگونه موارد ثابت شده است که یک چشم انداز مثبت به زندگی می تواند ارزشمند ترین دارایی ما به حساب اید. مهمترین موضوعی که در زندگی وجود دارد نگرش ما نسبت به زندگی است. ذهن ما میتواند مثبت یا منفی بیندیش.
کل کاری که باید انجام دهید،زندگی توام با شور واشتیاق، خوشی ،صداقت ودرست کاری است.اینها فقط جند عدداز سلاحهای ضراد خانه مثبت اندیشی هستند. نگرش هت هستند که برنده و بازنده  را مانند گندم از پوسته جدا میکند.
این کتاب پیشنهادی است تا به شما کمک کند تا با زیر بم های زندگی با استواری رو به رو شوید.
کارخانه مثبت اندیشی را آغاز کنید

برنده به دنیا بیایید
مراقب افکارتان باشید ،گفتارتان خواهد شد،مراقب گفتارتان باشید،کردارتان خواهد شد، مراقب کردارتان باشید،عادتان خواهد شد،مراقب عادتان باشید ،شخصیتتان خواهد شد. یک ذهن منفی نتیجه احساست سرکش و نا فرمان است. وقتی از این موضوع اگاه شوید می توانید اطمینان حاصل کنید  که چه چیزی برایتان خوب است.هرچه را بکاریم همان را درو میکنیم، بدون شک حقیقت ان است که بزرگ ترین دوست یا دشمن ما خودمان هستیم.ما در طی روز، مقداری نگرانی، حسادت و رنجش اندخته میکنیم که باید از ذهنمان بیرون ریخته شود. اگر تمام این اقلام را از ذهنمان بیرون نیندازیم، ذهنمان را مسموم خواهند ساخت. این خوشکشویی روزانه ذهنی به ما کمک میکند 6 تا 9 درصد حجم مغزی خود را برای ورود افکار جدید خالی نگه داریم.اگر افکار شادی بخش داشته باشیم، شاد خواهیم بود. اگر افکار مصیبت بار داشته باشیم مصیبت زده خواهیم بود. اگر افکاری هراس اور داشته باشیم،هراسان خواهیم بود.مغز ما کارخانه اندیشه سازی است و می تواند هم افکار خوب و هم ید تولید کند. مغز ما مانند یک جریب زمین است که می توانیم در ان گل یا علف هرز بپرورانیم. متاسفانه طبیعت بشر اگر برای کاشتن و پروردن بذرهای ذهنی مثبت در وجود خود تلاش نکند،بیشتر گرایش به پروراندن علف های هرز دارد.
افسردگی هایتان را با خنده از خود دور کنید
خنده نیرو بخش ترین داروی حیات است.یک خنده خوب در همه حال بلافاصله حال مارا بهبود       می بخشد. کتاب های کمدی بخوانید ، با ادم های شوخ نشست و برخاست کنید. فیلم های خنده دار ببینید،لطیفه های خوب بشنوید، از شرکت در مجالسی که زنان ومردانش لبخند زدن را فراموش کرده اند بپرهیزد.
شوخ طبع باشید،اگر نمی توانید به لطیفه های خودتان نمیخندید،هرگز لطیفه نسازید.
اگر ما بتوانیم اراده کنیم و موجب شویم که برای یک ساعت مشخص در سال همه دنیا بخندند، به گمان من در نلابودی تیرگی ها ، خشونت ها، حماقت هاو… کمک شایان توجهی کرده ایم. فقط یک خنده کوچک هم میتواند زندگی را برای زیستن ارزشمند کند.
خنده قدرتمندی می اورد ، امروزه حتی علم هم ثابت کرده است که خنده یکی از مهم ترین و موثرترین داروهایی است که بشر در اختیار مردم گذاشته است.
عاشق خودت باش
هرگز عزت نفست را از دست نده زیرا اگر ان را از دست بدهی،همه چیزت را از دست داده ای. کسی که به خودش احترام نگذارد، نباید انتظار احترام از جانب دیگران را داشته باشد .تفکر خلاقانه وقتی انجام میگیرد که عزت نفس و خود باوری شما دست نخورده و سالم باشد. عزت نفس و خود باوری خود را با کمک دیگر مردم وقتی شما را مورد پذیرش قرار نمی دهند، افزایش دهید. این شما نیستید که مورد پذیرش قرار نگرفته اید  بلکه عمل یا رفتارتان است که مورد پذیرش قرار نگرفته است.نگرش مثبت ،ارزشمند است. از یک حالت سنج برای ارزشیابی نگرش هتی خود استفاده کنید. این دستگاه وسیله ای است که میتواند فاکتور های مثبت یا منفیخود را ارزشیابی کنید. مطمئن شوید که به عوامل مثبت گرایش دارید. عواملی که شما را بالا و بالاتر میبرد.
{کس نخوارد پشت من          جز ناخن انگشت من}
دعا های یک دقیقه ای را انجام دهید
به نیایش های مذهبی بپردازید  از دانه های تسبیح برای کاهش استرس وعصبانیت استفاده کنید. قصد گفتن حرف های خوب است حتی به خودمان.این کاربه شما کمک میکند که مثبت بیندیشید.ببینید چه چیزی مناسب شماست و دعایتان با شرایط خاص خودتان، خلاصه کنید.مادامی که در تلاش برای رسیدن به خواسته های خود هستید، از آنچه در حال حاضر دارید لذت ببرید.این یک سناریو است. شما میتوانید به سناریوهای دیگری مطابق با شرایط خاص خودتان فکر کنید. هدف این است که حتی زمانی که در مرحله بسیار بدی از زندگی هستید، مملو از تفکرات مثبت باشید. به خاطر داشته باشید که گرچه سختی های بشر به اتمام نمی رسد،اما انسان های سخت تمام می شوند.
وقتی منظورتان “نه” است نگویید “بله”
وقتی “نه” گفتن را یاد بگیرید همچنین به پذیرفتن “نه” دیگران عادت کنید، مدیریت کارها اسان میشود.هر کدام از ما توان انجام چند کار مشخص را داریم ، این مطلب باید درمغزها جای گیرد که، همه مردمی که با انها سروکار داریم چه بالادستی وچه پایین دستی ها توان مندی های محدودی دارند.
اگر خواهان کاهش استرس هایمان هستیم باید این واقعیت را چه در هنگام پذیرش کارها و چه در هنگام واگذاری کارها، این موضوع را در نظر بگیریم . بگذارید این مطلب از یادمان نرود که هر گاه توان انجام کاری که به ما محول شد را نداشتیم ، با یک عقل سلیم با گفتن “نه”رک و راست کدورتی که بعداً به وجود خواهد امد از بین ببریم. 
خون سرد باش
در قلاب کسی که به شما توهین می کند نیفتید و خود را هم سطح او نکنید. در جاگاه رفیع خود بایستید، جایی که از گزند سنگ ها در امان باشید…
وقتی ما عصبانی یا از خود متشکر می شویم،حرف هایمان به مانند تیر هایی برگشت ناپذیر است. انها به استرس ما ذامن میزنند در حقیقت تک تک ما از این نقیصه بشری رنج میبریم.اتهامات بی فکرانه ،لا قیدانه یا عیب جویانه که اغلب از روی حسادت انجام می پذیرد،خالق مشکلات ما هستند. اگر شما میبینید که کسی دارد اشتباه میکند، در صورتی که خودتان خبره ان کار هستنید اشکالی ندارد که به ان اشاره کنید، در غیر این صورت ساکت بمانید.
به کاری که می کنید عشق بورزید
اگر خواهان شادی مادام العمر هستید یاد بگیرید به کاری که میکنید عشق بورزید.
اکنون سه سال است که من با این اندیشه زندگی میکنم، ودر طول این مدت زندگی ام بسیار روشن تر وشفاف تر شده است.
افکار من به طور معمول مثبت از افکار دوستانم است
اگر تلاش هایت با شکست رو به رو شد، استاندارد هایت را پایین بیار….
ایا شما یک فرد نیکو کارید
همه میتوانند بزرگ باشند ، زیرا هر کس قادر به خدمت کردن است.
«برای خدمت کردن نیازی نیست مدرک دانشگاهی داشته باشید… لزومی ندارد افلاطون و ارسطو را بشناسید… یا تئوری نسبیت انیشتین را بدانید. برای خدمت گذاری فقط باید قلبی سرشاراز عطوفط و گذشت و بزرگواری داشته باشید ش ، روحی نشلت گرفته از عشق»
از خداوند به خاطر این که مرا در موقعیتی قرار داد که بتوانم به یاری دیگران بشتابم سپاس گزارم، زیرا با کمک به دیگران به خود نیز کمک کرده ام . شما متوانید به همه خواسته ها یتان که در زندگی دارید برسید، به شرطی که به دیگران در رسیدن به خواسته هایشان کمک کنید.
 
پایان