مدیریت تکنولوژی

تکنولوژی فکر(چگونه راه سعادت را یافتم)

نویسنده: دکتر علیرضا آزمندیان
بنیان گذار تکنولوژی فکر در ایران
خلاصه كتاب: وحید آذرکیش

فصل اول: تکنولوژی فکر راهی به سوی یک زندگی عالی:
نگاهی به تاریخچه پیدایش تکنولوژی فکر: از قرن بیست به بعد بشر تحولات عظیمی در زمینه های علم و تکنولوژی را پشت سر گذاشته و به دستاوردهای شگفتی رسیده است. در زمینه صنعت، کشاورزی، ارتباطات و مخابرات، بخصوص در حوضه کامپیوترها و ماهواره ها امروز بشر به پیشرفت های بزرگی رسیده است.
امروز کامپیوترها در همه عرصه های زندگی انسان ها وارد شده اند و اداره همه امور آن ها را به عهده گرفته اند به گونه ای که اگر روزی کامپیوتر ها بخواهند اعتصاب کنند و با بشر قهر کنند، زندگی روی کره زمین دچار نابسامانی و اختلال می شود.
قبل از آغاز قرن بیست و یکم در سال های اخیر بشر سئوالی بسیار حیاتی و اساسی را مطرح کرد و از خود پرسید من که امروز توانسته ام این گونه مقتدرانه در همه عرصه های علم و تکنولوژی حکومت کنم و این گونه کامپیوترها را برنامه ریزی کنم و هرچه می خواهم به دست آورم و هر تحولی در پدیده های جهان که بخواهم به وجود آورم، پس چرا برای «خودم» کاری نکرده ام.
بشر در آستانه قرن جدید دچار انواع نابسامانی های فکری، روحی و روانی شده، بد زندگی می کند. به الکل و مواد مخدر و انواع داروهای خواب آور و آرام بخش پناه می آورد.چرا بشر فقیرانه و مأیوس زندگی می کند. اعتماد به نفس ندارند، مأیوس و افسرده، دل خوشی ندارند، نهادشان نا آرام است و خود را متزلزل احساس می کنند.
کنجکاوی بشر در راستای چنین کشفی او را به پدیده ای رساند بنام «تکنولوژی فکر» که از طریق آن، انسان می تواند با یک حرکت نرم افزاری و کامپیوتری در وجودش، تمام حالات منفی روحی، روانی و شخصیتی خود را کاملاً تغییر داده و با تحول در نظام باورهایش و تغییر اساسی در نحوه تفکرش، از خود «انسان دیگری» بسازد که پیوسته مثبت بیندیشد و زیبا خلق کند.
راز این تکنولوژی جدید این است که بشر دریافت در وجودش کامپیوتر عظیمی وجود دارد بنام «ضمیر ناخودآگاه» که اگر این کامپیوتر را صحیح  برنامه ریزی کند تمام سیستم وجودی خود را می تواند تغییر دهد و هرآنطور که می خواهد خود را بسازد.
رسیدن به سعادت و خوشبختی که مستلزم کاربرد توانایی های شگرفی است که خدا در وجود او قرار داده و این توانایی ها زمانی بروز می کند که انسان، به شناسایی قدرت بی کران خود بپردازد.
به همین دلیل اسن که پیامبر بزرگ اسلام می فرماید«هر کس خود را شناخت خدای خود را شناخته است».

فصل دوم
نظام باورها
نظام باورها و رابطه آن با فکر
فکر اولین قدم برای رسیدن به هر دستاوردی برای بشر است به این علت در دین مبین اسلام به پدیده فکر اینگونه بها داده شده است، که «یک ساعت درست و زیبا اندیشیدن را معادل هفتاد سال عبادت می داند» اینجاست که فکر عامل اولیه تحول و دستاوردهای آدمی است و اصولاً در قرآن کریم آنجایی که خدای رحمان به پاره ای از آیات تفکر آمیز خود اشاره می کند در پایان می فرماید «این ها آیات و نشانه هایی است برای انسان هایی که تفکر می کنند».
انسان همان گونه که باور داشته باشد می تواند بیندیشد. باورهای اأمی است که در هر لحظه به او القاء می کند که چگونه بیندیشد. پس آنچه که انسانی را از انسان دیگر متمایز می سازد باورهای اوست و اصولاً فرق بین انسان ها، فرق میان باورهای آنان است. انسان های موفق با باورهای عالی موفقیت را برای خود خلق می کنند.
قانون زندگی قانون باورها است. باورهای عالی سرچشمه همه موفقیت های بزرگ است.
حال ببینیم اصولاً «باور» چه پدیده ای است و چگونه در طول عمر ساخته می شود.
اصولاً نوع و کیفیت باورهای شماست که اندیشه های شما را می سازد. زیرا توانمندی یک انسان را باورهای او تعیین می کند.
باورها حتی در ساختن روحیه انسان هم نقش اساسی دارند. باور خوب شما از خود، یک روحیه خوب در شما ایجاد می کند و باور ضعیف در شما یک روحیه ضعیف می سازد. آری قانون زندگی قانون باورهاست.
تکنولوژی فکری، سیستمی علمی است که از طریق برنامه ریزی در کامپیوتر ضمیر ناخودآگاه ابتدا باورهای انسان را متحول و عالی می کند و از این رهگذر در نحوه اندیشه های انسان ها تحول اصولی و سیستماتیک پدید می آورد.
عامل بسیار مهم دیگری که در کیفیت تولید اندیشه در کارگاه ذهن، نقش اساسی را به عهده دارد «روحیه» انسان است. یک روحیه خوب و با نشاط در انسان تولید اندیشه ای مثبت، امید آفرین و خلاق می کند. در مقابل، یک روحیه پژمرده، افسرده و نا امید در انسان اندیشه منفی، مخرب و بیماری زا تولید می کند.
باور و روحیه به عنوان دو ماده اولیه در ذهن ممزوج و پردازش شده و سپس فکر را می سازد.

فصل سوم
ضمیر ناخودآگاه
ضمیر ناخودآگاه : کامپیوتر قدرتمند درون انسان
انسان دو نوع ضمیر دارد یکی ضمیر خودآگاه و دیگری ضمیر ناخودآگاه. ضمیر خودآگاه انسان پست فرماندهی وجود است که در واقع همان بخش از انسان است که به مَنِ آدمی اطلاق می شود. وقتی شما هر کاری را آگاهانه اراده می کنید، تصمیم میگیرید و انجام می دهید این ضمیر خودآگاه شماست. ضمیر ناخودآگاه انسان دقیقاً یک کامپیوتر است که تمام سیستم بدن انسان را اداره و کنترل می کند. این ضمیر کنترل تمام اعضاء و جوارح بدن را که به طور غیر ارادی کار می کنند به عهده دارد. ضمیر ناخودآگاه است که باورهای انسان را می سازد و شخصیت، اعتماد به نفس و هویت آدمی را شکل می دهد و نیز ضمیر ناخودآگاه است که روحیه فرد را در هر لحظه می سازد.
ورودی های ضمیر ناخودآگاه عبارت است از اطلاعاتی که از طریق حواس پنج گانه دریافت می کند بعلاوه هر رشته فکری انسان که مجموعه این شش کانال ورودی، ضمیر ناخودآگاه را در هر لحظه تغذیه می کند.
به طور مثال هنگامی که شما یک گل زیبای رز قرمز رنگ را که علامت عشق و محبت و دوستی است مشاهدخ می کنید. علاوه بر اینکه این تصویر زیبا در ضمیر خودآگاه شما تأثیری خواهد داشت، عین این تصویر به ضمیر ناخودآگاه شما می رود و پس از پردازش یک روحیه زیبا در شما می سازد. ضمن اینکه یک باور زیبا هم در شما ایجاد می کند که مثلاً چقدر زندگی زیباست. هنگامیکه شما اینگونه باور داشته باشید که زندگی واقعاً زیباست اولاً روحیه ای مثبت و شاد خواهید داشت و ثانیاً چنین باوری در شما امید و حرکت را القاء می کند و اندیشه های مثبت و کار آفرین در ذهن شما تولید می شود.
چگونه ضمیر ناخودآگاه (کامپیوتر وجود انسان) را پروگرام و برنامه ریزی کنیم؟

فصل چهارم
اعتماد به نفس و خود باوری
چگونه با تکنولوژی فکر با خود ملاقات کنیم و عالی ترین اعتماد به نفس را بدست آوریم
در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد
عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد
جلوه ای کرد رخت، دید ملک عشق نداشت
عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد
عزت نفس اولین ایستگاه موفقیت شماست. تمام شخصیت شما در راستای عزت نفس شما شکل می گیرد. عزت نفس، پیش نیاز اعتماد به نفس است. معنای عزت نفس در واقع این است که هر انسانی در دنیای تنهایی خود چقدر برای خود بها و ارزش قائل است و چقدر خود را عزیز می شمارد.
اصول هجده گانه اعتماد به نفس
اصل اول : یاد و اعتماد و اتکال به قدرت و یاری خدای رحمان
خداوند رحمان زیباترین وجودی است که یقیناً می تواند استوارترین و پایدارترین تکیه گاه او باشد. خداوند بنده شایسته، خوب و متحول شده خود را هز هر گونه گزندی در امان نگه می دارد و در عرصه زندگی از او دفاع می کند «خداوند از انسان هایی که به او ایمان آورده باشند، دفاع می کند».
اصل دوم : خود هشیاری، خود بیداری و اشراف و بصیرت لحظه به لحظه به خود
این اصل مهم ترین و موثرترین اصل تکنولوژی فکر و اعتماد به نفس است. این اصل از حقیقتی پرده بر می دارد که دقیقاً اشراف لحظه به لحظه به خود است. انسانی که هر لحظه بر خود نظر می کند و بر ضمیر باطنش القاء می کند که او دیگر آدم سابق نیست و خود را به اذن خداوند از نو خلق کرده است. او دیگر باورهای منفی سابق را ندارد.
مهم ترین اصل تکنولوؤی فکر این است که اصولاً انسان ها تحول را خود در وجودشان ایجاد می کنند.
اصل سوم : اصل تغییر در الگوها و ایجاد نشانه ها
این اصل عامل تضمین اجرای اصل دوم اعتماد به نفس است. انسان ها فراموش کارند برای همین منظور در دنیای خود نشانه هایی تعبیه می کنیم که این نشانه ها هر لحظه به ما فریاد یادآوری بزند که آری تو دیگر آدم سابق نیستی و تو انسان زیبای دیگری شده ای (اصل تغییر در الگوها و ایجاد نشانه ها) . مثلاً اگر یکی از الگوهای شما این است که شما معمولاً ساعت خود را به دست چپ خود می بندید در همین لحظه لطفاً ساعت خود را از دست چپ خود باز کنید و به دست راست خود ببندید و بقیه این مطلب را در شرایطی گوش کنید که همواره ساعت بر دست راست شماست. بنابراین از این لحظه به بعد هر وقت که بی اختیار برای آگاهی از وقت و زمان به سراغ ساعت خود می روید، می بینید که در دست چپ ساعتی موجود نیست بلکه ساعت در دست راست شماست، بی اختیار از خود سئوال می کنید که چرا؟ و بی اختیار در جواب به خود می گویید زیرا من انسان زیبای دیگری شده ام!! این حرکت را تغییر در الگو و ایجاد نشانه می گویند.
اصل چهارم : اصل خود یابی (من کیستم)
من کیستم؟ شما با این سئوالی که مرتباً از خود می کنید باعث می شوید خود زیبای درونتان را بهتر پیدا کنید و آن شخصیت زیبایی که مورد نظر شماست در وجودتان شکل بگیرد.
به طور مثال وقتی از خود و ضمیر ناخودآگاهتان سئوال می کنید که من کیستم؟ ضمیر ناخودآگاه شما به دنبال جستجوهای کامپیوتری در پرونده های شخصی شما در جواب، این گونه باور می سازد که مثلاً تو شجاعی، تو زیبایی، تو توانمندی، تو مهربانی، تو عاشقی، تو انسان آرامی هستی. و بدین ترتیب نفس چنین سئوال هایی در شما ایجاد اعتماد به نفس می کند.
اصل پنجم : اصل خود احساسی (احساس خود شایستگی، خود سالاری و احساس شخصیت)
خود را باور کنید تا خود را زیبا ببینید. مطمئن باشید که انسان های دیگر در شما آن را می بینند که شما در خود نمی بینید. اگر می خواهید متوجه شوید که دیگران چه احساسی نسبت به شما دارند کافیست ببینید که شما نسبت به خودتان چه احساسی دارید و مطمئن باشید که دیگران هم همین احساس را نسبت به شما خواهند داشت. اصل خود شایستگی از اصول مهم اعتماد به نفس است آن را با تمام وجود احساس کنید.
اصل ششم : اصل خود باوری و خود محوری در راستای خدا محوری
اصل هفتم : اصل اقتدار در مقابل ضعف
اصل هشتم : اصل تشویق خود و دیگران
اصل نهم : اصل احساس رهبری و مدیریت
اصل دهم : اصل مسئولیت پذیری
اصل یازدهم : اصل عدم شماتت و سرزنش خود و دیگران
اصل دوازدهم : اصل لبخند !
اصل سیزدهم : اصل کمک به دیگران و بخشایش
اصل چهاردهم : اصل قاتعیت و گفتن نه
اصل پانزدهم : اصل دانش و تجربه
اصل شانزدهم : اصل مدیریت زمان
اصل هفدهم : داشتن هدف و برنامه در زندگی
اصل هجدهم : اصل ژست و حالت بدنی

فصل پنجم
ثروت و تکنولوژی فکر
واژه ثروت در تکنولوژی فکر معنای گسترده و جامعی دارد که شامل هر دستاوردی در زندگی می شود. به عبارت دیگر پول ثروت است. علم ثروت است. معنویت و کمال ثروت است. یک ازدواج موفق ثروت است. آرامش و نشاط هم ثروت است.
اصولاً فقر با دین مغایرت دارد. پیامبر گرامی اسلام می فرماید «فقر عامل رو سیاهی انسان در دنیا و آخرت است» . حدیث دیگری می فرماید «هر کس معاش ندارد نمی تواند دین داشته باشد» به نظر می رسد که جمع بین فقر و ایمان اگر محال نباشد لااقل بسیار مشکل است.
کسب ثروت و پول حلال توسط یک انسان تکنولوژی فکری اصولی دارد و به شما شیوه های بدست آوردن پول از مجرای حلال را تشریح می کنیم.
اصل اول : فکری ثروت جویانه داشته باشیم
فکر ثروت جویانه زمانی در انسان ایجاد می شود که آدمی باور ثروت آفرینی داشته باشد. خدای رزاق برای آدمیان ثروت را به گونه ای قرار داده است که بدست آوردن آن رابطه مستقیم با باورهای آنان دارد و فاکتور باور، فاکتور تعیین کننده ایست که می تواند میزان آن را مشخص کند.
از سوی ضمیر ناخودآگاه در وجود انسان بصورت سیستمی قدرتمند برای کسب ثروت و یا هر خواسته دیگر عمل می کند. به گونه ای که اگر شما ثروت جویانه بیاندیشید و این اندیشه را با احساسی زیبا و عمیق عجین کنید ضمیر ناخودآگاه شما با دریافت چنین اندیشه ای فرمانی قدرتمند و مأموریتی مهم دریافت می کند که به ازاء آن موظف است به دنبال اسباب و وسایلی برود تا اینکه آن هدف و آن ثروت محقق شود.
اصل دوم : خود را ثروتمند احساس کنید و در کمال ثروت و رفاه ببینید و انفاق کنید
سعی کنید که همواره خود را ثروتمند ببینید و تجسم کنید که خدای رزاق به شما روزی فراخی داده است و حتی در حد توان خود انفاق کنید تا ضمیر ناخودآگاه شما باور کند که شما ثروتمند هستید تا اینکه شرایط یک انسان ثروتمند را در شما فراهم کند. نگوئید که ندارم و لذا نمی توانم ببخشم.
اصل سوم : با ارتباط عالی با خدای رزاق طلب رزق و روزی حلال کنید
جمله ریبایی از انجیل نقل می کنند که می گوید «بخواهید تا بدست آورید» پرسش شرط لازم بدست آوردن است. اگر چه اصل پرسش معمولاً همه جا صادق است ولی بهترین مصداق این سخن وقتی است که انسان از خدای رحمان و خدای رزاق کاری یا ثروتی را بخواهد. خدای رحمان بندگان خود را این گونه تشویق کرده است که «مرا بخوانید تا اجابت کنم» .
یکی از مصادیق این بار عام الهی تقاضای مال و ثروت الهی است. انسان هایی که به خدا تکیه می کنند و از او تقاضای مال حلال می کنند این امید را دارند که خداوند مسبب الاسباب است و خدا روزی دهنده است و خداوند چاره ساز است و تمام این باورهایی که ما نسبت به خدای رزاق داریم به ضمیر ناخودآگاه این نوید را به عنوان یک سیگنال مثبت می دهد که بخواه و می شود.
اصل چهارم : به پول و ثروت عشق بورزید و آن را طلب کنید
شرط اصلی برای رسیدن و خلق یک پدیده، عشق ورزیدن به آن است. شما اگر احساس خوبی نسبت به هدف مورد نظرتان نداشته باشید بعید است که به آسانی به آن هدف برسید. این اصل کلی در مورد کسب ثروت هم صدق می کند . مثلاً کسانی که می گویند «پول چرک دست است» و یا اینکه «مال و منال دنیا باعث درد سر است» چنین انسان هایی با چنین طرز تفکری نمی توانند ثروتمند شوند. یک ضرب المثل خارجی می گوید «شما هر آنچه که محکوم کنید آن را از دست می دهید».
اصل پنچم : حد و میزان درخواست مالی خود را تعیین و زمان حصول آن را کاملاً مشخص کنید
همان طور که می دانید نفس هر هدف بایستی کاملاً واضح و زمان رسیدن به آن از قبل مشخص باشد. اینکه شما بگویید که من می خواهم ثروتمند شوم کافی نیست. شما باید دقیقاً حد و میزان ثروت را تعیین کنید و زمان مشخصی را به آن اختصاص دهید. مثلاً بگویید که من می خواهم فلان رقم پول را در فلان مدت زمان بدست آورم.
اصل ششم : برای رسیدن به ثروت در زمان معین برنامه ریزی کنید
شما می دانید که هدف گذاری به تنهایی کافی نیست بلکه برای رسیدن به هدف (ثروت) در زمان معین، نیازمند برنامه ریزی و تعیین مسیر رسیدن به آن هدف و یا ثروت است. اگر شما قرار است تا فلان زمان به حد معینی از ثروت برسید باید برای رسیدن به آن برنامه ریزی کنید و مشخص کنید که از چه طریقی می خواهید به آن ثروت در آن زمان برسید. انعطاف پذیری در راه رسیدن به هدف بسیار مهم است. مرتباً راه حل های خود را تغییر دهید تا بهترین آن ها برای شما پیدا شود.
اصل هفتم : ارقام بزرگ را به ارقام کوچک تر و در زمان های کوتاه تر تبدیل کنید و منتظر قطرات اولیه باشید
هنگامی که هدف شما یک رقم بزرگ مالی باشد که احتمالاً زمان نسبتاً زیاد و طولانی برای رسیدن به آن هدف و به آن ثروت انبوه در نظر گرفته اید این شبهه را ممکن است برای شما ایجاد کند که رسیدن به این هدف بسیار بزرگ مالی برای شما غیر ممکن و دور از دسترس و دور از دایره باورهای شماست.
این احساس منفی و نا امیدانه ممکن است شما را در تلاش و کوشش برای رسیدن به چنین هدفی متوقف کند. راه حل بسیار زیباتر این است که شما رقم های بزرگ را به ارقام کوچکتر در زمان های کوتاه تر تبدیل کنید. مثلاً یک رقم بسیار کم و سهل الوصول را برای خود در یک زمان کوتاه انتخاب کنید و آن را هدف شماره یک مالی خود قرار بدهید. به محض اینکه این هدف برای شما محقق شد این باور در شما و در ضمیر ناخودآگاه شما ایجاد می شود که شما به راحتی می توانید به اهداف مالی خود برسید و این باور شما می شود. ولو اینکه هدف های بعدی ارقام بزرگ تری باشند.
مسئله مهم ایجاد باور و روحیه امیدواری در شماست که آری شما می توانید هر هدف معقول مالی را خلق کنید. این انگیزه بزرگی برای شما می شود تا به طور مستمر در دنیایی از امید و اطمینان تلاش کنید و به ثروت برسید.
اصل هشتم : مرتب اقدام کنید و خود را مغناطیس ثروت احساس کنید تا آن را جذب کنید
اصل نهم : به وفور نعمت در جهان هستی ایمان داشته باشید و امیدوار باشید که به ثروت کلان می رسید
اصل دهم : منافع خود را از طریق منافع دیگران تأمین کنید (خیر برسانید تا خیر خداوندی را دریافت کنید)
اصل یازدهم : از کاری که می کنید قطعاً باید لذت ببرید وگرنه ضرر کرده اید
اصل دوازدهم : از تجربیات دیگران استفاده کنید و انسان ها موفق ثروتمند مشروع را مدل و الگوی خود قرار دهید (سعی و خطا نکنید)
اصل سیزدهم : از قدرت تخیل مثبت برای ثروتمند شدن استفاده کنید
شما به خوبی می دانید که تخیل مثبت و تصویر ساز ذهنی فرمان قدرتمندی به ضمیر ناخودآگاه است. می گویند ثروتمندترین انسان ها کسانی هستند که توانسته اند بیشتر از دیگران تخیل های مثبت کنند. هنگامیکه شما در رویاهای خود ثروت و توانمندی مالی و مظاهر آن را ببینید، همان را می توانید خلق کنید. عکس این موضوع هم صادق است.
اصل چهاردهم : جملات تأکیدی و تصدیقی مثبت و طرح سئوالات ثروت جویانه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *