معرفی کتب مدیریت

زندگی نامه ابن مسعود از مهدی سردار

فهرست
پیش گفتار……………………………………………………………………………………………5
ابن مسعود کیست؟…………………………………………………………………………………..15
تداوم موضعگیری………………………………………………………………………………….29
سخنان ابن مسعود……………………………………………………………………………………46
احادیثی درباره ابن مسعود………………………………………………………………………….57
ابن مسعود و قرآن…………………………………………………………………………………..60
آموزشها و تعالیم ابن مسعود…………………………………………………………………………73
ابن مسعود در دوران خلافت ابوبکر و عمر ……………………………………………………….93
ابن مسعود در دوره خلافت عثمان……………………………………………………………….104
پایان زندگی ابن مسعود……………………………………………………………………………141
منابع ومصادر……………………………………………………………………………………..150

پیش گفتار:
در سرگذشت وقصه های آنان عیرت
وتجربه ای برای خردمندان است….
(سوره یوسف آیه 111)
نسل ها نیاز به الگو دارند. امت مسلمان ،برای تربیت اسلامی –انسانی پیروان اسلام،نیازمند به نشان دادن الگوی تربیتی وارایه قهرمان ونمونه است.این را به هیچ شکل وعنوان نمیتوان انکار کرد .سخن از تربیت وسازندگی است .بحث از شکل دادن به وجود است.گفتگو از بارور کردن شخصیت انسانی و به ثمررساندن هستی است .تنها دراین صورت است که زندگی،هدف وجهت پیدا میکند واز پوچی بیرون می آید زیرا زندگی ، زراعت وجودی انسان است وهر کسی دهقان بذر خویش.
چگونه باید بود ؟
چگونه باید زیست؟
چگونه باید مرد؟
انها سوالاتی است که برای انسانهای جویای یقین پویای راه ،که به ارزش های اصیل و واقعی علاقمند هستند ،پیش می آید،چه بخواهند،چه نخواهند.
…..هر مذهب یا مکتب اعتقادی  واخلاقی ،یک کارخانه سازنده انسان است.خصوصیات وارزش های واقعی یک کارخانه را از دو طریق می توان شناخت:
طریقه اول:که به همان اندازه که طولانی وپیچیده و دشوار است مشکوک و غیر مطمین تیز هست این است که خود کارخانه رامستقیما مطالعه کنیم واصول فنی ومکانیسم کار ووسایل وشعبه های مختلف و محاسبات ریاضی وشیوه های تکنیکی آن را بررسی کنیم و بر اساس اصول علمی وتیوریک صنعت و قوانین مکانیک وریاضیات ،ارزشهای آن را بسنجیم و درباره آن نتیجه گیری وقضاوت کنیم.این کار در عین حال تنها از عده ی معدودی متخصص بر می آید.
راه دوم :که بر عکس،به همان اندازه که ساده و کوتاه است نتیجه اش مطمین وصریح وبسیار روشن است این است که ارزش فنی و علمی ومیزان توفیق ودرستی ادعاهای آن را از روی چند نمونه کالایی که ساخته ودر معرض دید عموم قرار داده است ارزیابی می کنیم وآنها را با نمونه های مشابهش که از کارخانه های همانندش بیرون آمده است مقایسه نماییم
چرا ابن مسعود:
پیرامون خورشید فروزان محمئ(ع)ستاره های تابناکی چونان علی(ع)،سلمان،ابوذر،میثم،یاسر؛عمار،مقداد،بلالو………………….می درخشند وبرای هر کدام از اینان ،کتابها وجزوه های جداگانه نوشنه شده است وبیوگرافی اکثرشان معلوم می باشد که میتوان شرح حال وزنگی نامه اینان را در آن کتابها دید وخواند وبا سیمای درخشانشان آشنا شد. اما درباره ابن مسعود که یکی از برجسته ترین یاران پیامبر و وبزرگترین شخصیت ها  و مصممترین چهره ها ی پیرامون رسول خداست ،که تا زمان عثمان هم به زندگی مبارزاتی خود با ظلم وتبعیض وناحق ،مبتنی بر عقیده وجهاد وایمان و عمل صالح ادامه میدهد ودر پایان شهید می شود کتاب جداگانه ومستقلی در دسترس نیست واین صحابی مجاهد شهید مخصوصا در میان فارسی زبانان  گمنام وناشناخته باقی مانده است.
ابن مسعود کیست:
ملاک کار پایان آنست .
و……………شریفترین مرگ ها ،کشته شدن ومرگ شهیدان است……….
ابن مسعود
عبدالله بن مسعود (مشهور به ابن مسعود)از مردم مکه واز قبیله هذیل بود.ششمین نفری بود که مسلمان شدواز پیشگامان پیوستن به نهضت جدید اسلام بود.دوبار هجرت کرد.یکبار از مکه به حبشه،همراه جمعی ازمسلمانان.باردوم از مکه به مدینه در سیزدهمین سال بعثت پیامبر اسلام. دز زمان عمر به عنوان آموزگاری شابسته برای شناساندن دین اسلام به کوفه اعزام شد.کوتاه فد ولاغر بود.به حدی که در حال ایستاده به اندازه مردان بلند قد بود که نشسته باشند.میوی سرش تا پشت گوشش میرسید.منظم آراسته بود وهمواره خود را معطر می ساخت.ساق پایش حیلی باریک بود.روزی پیامبر فرمانش داد که از درختی بالا برود ومیوه بچیند.اصحاب پیامبر به باریکی ساقش نگاه کرده خندیدند.پیامبر فرمود:برای چه می خندید؟…………دو ساق ابن مسعود ،در هنگام سنجیدن ومقایسه و در میزان ،از کوخ احد سنگین تراست . دو ساقی که مدام در راه خدا راه رفته و فعالیت کرده وضربه دیده و آزرده شده است.به دو قبله نماز خواند(مسجدالاقصی وکعبه )وپیامبر بر بهشتی بودن او شهادت داد.جز کسانی بود که در نماز بر فاطمه زهرا(س)شرکت داشن ونیز ابوذر غفاری پس از شهادتش در تبعیدگاه ((ربذه)) نماز خواند.
در جوانی پیش از مسلمان شدن گوسفندان غقبه بن ابی معیط را درمکه می چرانید.روزی پیامبر بر او گذشت وازاو شیری خواست: جوانک شیر داری؟آری .اما امانت دار هستم و گوسفند وشیر از آن دیگری است.پس یک گوسفند نر ندیده ای بیاور.ابن مسعود ،گوسفند مورد خواسته پیامبر را حاضر کرد.پیامبر دستی بر آن کشید وپستانش پر از شیر شد.مقدار فراوانی از آن شیر دوشید و خودش خورد وبه همراهش نیز داد وسپس ابن مسعودرا دعا کرد.این حادثه،موجب تمایل ابن مسعود به پیامبر وآیین اوشد وبعدا نسلمان گشت.
سخنان ابن مسعود:
1-پرهیزکاران ،سروران هستندوفقیهان پیشوایانند ونشست و بر خاست با آنها سبب فزونی است.
2-یا معلم دانا باش یا فراگیرنده دانش.و جز این دو در حالن دیگری مباش .واگر نتوانستی لااقل  دوستدار دانشمندان باش نه دشمن آنان.
3-درس وبررسی ،خود،نماز است.
4- راستترین سخن قرآن است وا ستوارترین دستگیره ها تقوااست.
5-بدترین کوری،کوری دل است. بدترین پشیمانی ،پشیمانی در قیامت است
6-از حرف های زیادی بپرهیزید.برای هر کس ،حرف زدن به مقدار نیازش ،کافی است.
7-با منافقان با دستتانونیرهایتان پیکار کنید .اگر آنرا نتوانستید دست کم با چهره های در هم و خشمگین با آنها روبه رو شوید.
8-ای مردمن علم آگاهی بدست آورید .پس هر کس که دانست به دانسته اش عمل کند.
احادیثی درباره ابن مسعود:
1-پیامبر فرمود : برای امتم آنچه را که خداوند وابن مسعودبپسندد می پسندم واز آنچه که خداوند وابن مسعود از آن خشمناک وناخشنود شوند ،خشمناک وبیزارم.
2-علی (ع) فرمود:ابن مسعود در قیامت ،هنگام سنجش در میزان از کوح احد سنگین تر است.
3-شبیه ترین مردم به پیامبر در روش و خضوع و وقار طمانینه ابن مسعود است.
4-اصحاب محمد (ص)میدانستند که عبدالله ابن مسعود ،در روز قیامت از مقرب ترین بندگان به درگاه خداوند است .
5-تمیم ابن حرام گفته است :من با اصحاب رسول خدا همنشینی کردم در این میان ابن مسعود از همه بی رغبت تر نسبت به دنیا و مشتاق تر به آخرت بود.وبیشتر دوست داشتم که در صلاح ونیکی شبیه او باشم.
آموزشها وتعالیمابن مسعود:
آموزشهای ابن مسعود درباره :
1-نشان دادن الگو
2-دعوت به اتحاد وهمبستگی
3-دعوت به حفظ موضع ها
4-کوبیدن روحیه جاهلی
5-عفاف و پاکدامنی
6-مقابله با دنیا زدگی
پایان زندگی ابن مسعود :
سرانجام ابن مسعود در سال 32هجری  درگذشت وبه خاک سپرده شد.