مباحث ویژه و کاربردی

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی

تهیه کننده: زینب صهبائی زارعی
طرح تجاري پرورش گل و گياهان زينتي در گلخانه با ظرفيت توليد 900 هزار شاخه گل بريده و 20 هزار گلدان گياه آپارتماني
 يكي از مهم‌ترين مباحث جوامع بشري جهان امروز، مسئله مبادرت ورزيدن به كاري مفيد براي افراد آن جامعه است. شغل مرتبط با توانايي‌ها و استعدادهاي ذاتي هر فرد، امري است كه هر شخص لزوما با آن در زندگي روزمره مواجه خواهد شد، حال اين شغل مي‌‌تواند مورد پسند و علاقه فرد واقع گردد و يا چيزي خارج از انتظارات او باشد، براي برخي افراد نيز هم حتي دستيابي به اين شغل خارج از علاقه ميسر نمي‌‌گردد.

مقدمه
مردم بر سه گروهند:
1- تكاپوگر پوپاكه نجات پيدا مي كنند
2- جوينده كندرو كه براي او اميدي است
3- تقصيركننده تبهكار كه سقوطش در آتش است
حضرت علي (ع)

خداوند شما را از زمين آفريده است و آن را مستعمره قرار داده و خواسته است که با سعی و عمل آنرا معمور و آباد نماييد” (سوره هود،آيه 61)
«كارآفرينان تحصيلكرده دانشگاهي و مهارت ورزيده بهترين سلاح هر جامعه براي دستيابي به بالاترين سطح فناوري قابل عرضه در عرصه اقتصاد ميباشند.»
امروزه یکی از دغدغه های مهم و  اصلی کشور؛ معضل بیکاری است. افزایش قهری عرضة نیروی کار، کمبود فاحش سرمایه¬گذاری، مهاجرت ناگزیر روستاییان به شهرها، گسترش موجه نرخ مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی، افزایش روزافزون فارغ التحصيلان دانشگاهها، جواني جمعيت و …، از جمله دلایل ساختاری هستند كه  بازار نيروي كار در  كشور را با عدم توازن مواجه نموده است.
يكي از مهم‌ترين مباحث جوامع بشري جهان امروز، مسئله مبادرت ورزيدن به كاري مفيد براي افراد آن جامعه است. شغل مرتبط با توانايي‌ها و استعدادهاي ذاتي هر فرد، امري است كه هر شخص لزوما با آن در زندگي روزمره مواجه خواهد شد، حال اين شغل مي‌‌تواند مورد پسند و علاقه فرد واقع گردد و يا چيزي خارج از انتظارات او باشد، براي برخي افراد نيز هم حتي دستيابي به اين شغل خارج از علاقه ميسر نمي‌‌گردد.
كشور ايران نيز از اين امر مستثني نبوده است. به ويژه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي نيز كه تا سال 1367 سياست افزايش جمعيت به دلايل استراتژيك منطقه‌اي مطرح بود به‌گونه‌اي‌ كه در جنگ عراق عليه ايران و افزايش تعداد تلفات و كشته‌هاي جنگ شاهد ميزان باروري بالايي در خانواده‌هاي ايراني بوديم كه اين افزايش تعداد فرزندان در خانواده‌ها، باعث شد عرضه نيروي كار در چندين سال بعد از جنگ تحميلي بروز و ظهور داشته باشد و مسائل گريبانگير و مبتلا به خود را به وجود آورد. در حال حاضرتعداد بيكاران كل كشور جمعيتي بالغ بر سه ميليون نفر را تشكيل مي‌‌دهند كه از ميان آنها 87 درصد و به عبارتي دو ميليون و سيصد هزار نفر جوان هستند، مديريت كشاورزي كشور نيازمند بهره‌گيري از نيروهاي متخصص است و موفقيت و كارآيي آن بستگي به استفاده بهينه از نيروي انساني به عنوان مهمترين عامل توسعه كشاورزي دارد. از سوي ديگر، دانشكده‌هاي كشاورزي دولتي و غير دولتي در سال‌هاي اخير گسترش فراواني يافته‌اند و بيكاري دانش‌آموختگان كشاورزي به يكي از معضلات اجتماعي تبديل شده است. جهت فائق آمدن بر اين  پديده مهم  اجتماعي و اقتصادي ، بايد علل و عوامل به‌وجود آورنده آن را شناخت و راه‌حل‌هاي اصولي و عملي را بررسي نمود.

آمادگی و تصمیم راسخ برای ورود به دنیای کسب و کار
زندگي شغلی    یاwork life

دوراني است كه فرد مهمترين و بيشترين وظيفه اش در ارتباط با انتخاب شغل و پیشرفت در آن تحقق می یابد و به عوامل ذیل بستگی دارد:
شرایط فردی
اوضاع اجتماعی
عوامل اقتصادی
عوامل فرهنگی
از مهمترين دلائل نارضايتي از شغل
•غلب افراد هنگام آغاز زندگي شغلي، آگاهانه و بر اساس معيارهاي صحيح، واقعي و واضح براي خود برنامه ريزي نمي كنند.
براساس نيازهاي بازار كار، قراردادهاي اجتماعي و ارزشهاي گروههاي مرجع و حرف ، رشتة تحصيلي و شغل خود را انتخاب مي كنند نه استعدادها، مهارتها و علائق خود
براي اين كه شغل مناسبي را براي خود انتخاب كنيم:
• بايد بدانيم چند نوع زندگي شغلي وجود دارد؟
•ررسی کنیم که كدام يك از انواع زندگی شغلی با اهداف، ايده ها، روحيات، گرايش ها، توانائي ها، علائق و مهارتهاي ما سازگار است؟

انواع زندگی شغلی
استخدام
خوداشتغالی
کارآفرینی
جدول مقايسه ويژگيهاي كارآفرينان، خوداشتغالان و مستخدمين

الف-تشخيص
انگيزه، تخصص و تفكر خلاق
– پذيرش شرايط موجود
– درك تغيير شرايط محيطي
– تشخيص نيازهاي جديد
– ارائه راه حل براي نياز جديد
– ايده تجاري+ امكان سنجي
فرق فرصت و ايده
فرصت‌ها ايجاد مي‌شوند چون شرايط در حال تغييرند
همه ايده‌ها فرصت نيستند، اما همه فرصت‌ها
يك ايده در خود دارند.

نکته : لازمة تشخيص قطعي نسبت به اين كه افراد كدام زندگي شغلي را انتخاب كرده اند يا خواهند كرد اين است كه مدتي در حدود 3 تا 5 سال از انتخاب شغلشان گذشته باشد.
بنابراين گذشت 3 تا 5 سال از شروع فعاليت، نشانة آن است كه فرد احتمال تغيير زندگي شغلي كمتري خواهد داشت.
دسته بندي مشاغل بر اساس علائق:
«استرانگ» تمام مشاغل را در هفت گروه عمده زير تقسيم بندي كرده است.
1- شغلهاي علوم زيستي                5- شغلهاي تجارت كوچك
2- شغلهاي علوم فيزيكي               6- شغلهاي تجارت بزرگ
3- شغلهاي تكنيكي                      7- شغلهاي ادبي
4- شغلهاي خدمات رفاهي
روانشناس ديگري بنام «هات»مشاغل را از نظر اقتصادي بشرح ذيل تقسيم كرده است:

1- سياسي                    5- كشاورزي
2- حرفه اي                    6- كارهاي دستي
3- تجاري                      7- نظامي
4- تفريحي                     8- رفاهي

روانشناس معروف ديگري كه در زمينة سنجش علائق كار كرده است « كودر» علائق را به ده گروه بشرح ذيل تقسيم  كرده است:
1- رغبت مكانيكي                            6- رغبت به فضاي باز
2- رغبت محاسباتي                         7- رغبت ادبي
3- رغبت علمي                                8- رغبت موسيقي
4- رغبت هنري                               9- رغبت خدمات اجتماعي
5- رغبت تماس با مردم                 10- رغبت به كار دفتري
مفهوم كارآفريني :Entrepreneurship
•    پروسة ‌ارزش‌آفريني؛
•    پروسة ‌خلق ثروت؛
•    پروسة تخريب خلاق؛
•    پروسة خلق سازمان‌ جديد، روش‌ جديد يا محصول جديد؛
•    پروسه‌اي است فراتر از شغل و حرفه بلكه يك شيوة زندگي است؛
•    ايجاد چيزي ارزشمند از هيچ

 

•    كارآفرين كسي است كه فرصت‌هاي بازار را درك و جهت استفاده از آنها سرمايه ‌و دارايي لازم را فراهم مي‌كند.
كارآفرين كسي است كه مؤسسه اقتصادي (خصوصاً كسب و كاري) را معمولاً مستلزم ابتكار و ريسك قابل توجهي باشد سازماندهي و اداره مي‌كند.

ويژگي‌هاي روانشناختي كارآفرينان:
•    ريسك‌پذيري؛
•    نياز به توفيق؛
•    مركز كنترل دروني؛
•     نوآوري، خلاقيت، ايده‌سازي؛
•    اعتماد به نفس؛
•    پشتكار زياد؛
نياز‌هاي محيطي كارآفرينان:

•    نيازهاي مالي و اعتباري از قبيل: وام‌هاي بلند مدت با بهره كم، معافيت‌هاي مالياتي، سرمايه‌گذاران مخاطره‌پذير و …

•    نيازهاي تكنولوژيكي از قبيل: دانش فني، آزمايشگاه و ارتباط با دانشگاهها و …
•    نيازهاي بازاري از قبيل: اطلاعات و آمار توليد، عرضه، تقاضا، صادرات و …
•    نيازهاي تأميني از قبيل: مواد اوليه، زمين، دفتر كار، قطعات، نيروي كار و …
•    نيازهاي قانوني از قيبل: قانون ثبت اختراعات، قانون كار مناسب ، قانون بيمه و قوانين گمركي مناسب و …

نياز‌هاي سازماني كارآفرينان:
•    نياز‌ به توجه، اعتماد، احترام، تشويق و حمايت
•    آزادي در انتخاب نقش خود در سازمان
•    آزادي در تجسس و تحقيق در كليه واحد‌ها
•    نياز به ارتباط نزديك، سريع و راحت با خارج سازمان
•    نياز به ارتباط نزديك، سريع و راحت با مديران ارشد سازمان
•    رهايي از زنجيره فرمان و سلسله مراتب، سازماني
•    آزادي در انتخاب همكاران و پرسنل خود
روشهاي پاسخ به نيازهاي كارآفرينان
•    نيازهاي مالي و اعتباري
•    نيازهاي فيزيكي
•    نيازهاي آموزشي
•    نيازهاي پرسنلي
•    نيازهاي مقرراتي
•    نيازهاي اطلاعاتي
•    نيازهاي اجتماعي
•    نيازهاي اقتصادي
•    نيازهاي سياسي

روشهاي پاسخ به نيازهاي كارآفرينان:
نيازهاي مالي و اعتباري:
•    ايجاد صندوق حمايت از كارآفرينان
•    توسعه سرمايه‌گذاري مخاطره‌پذير و تشويق سرمايه‌گذاران مخاطره‌پذير
•     شناسائي، شبكه‌سازي و تشويق فرشتگان مالي كسب و كار
•      Business angle
اعطاي اعتبارات خرد ( Micro credit)
نيازهاي فيزيكي :
•     ايجاد مراكز رشد و پارك‌هاي علمي
•     تحقيقاتي و فناوري
•     تشكيل بازارچه‌هاي خوداشتغالي
•     مراكز رشد مجازي
ايجاد شهرك‌هاي صنعتي و …
نيازهاي آموزشي :
ارائه آموزش‌هايي در خصوص :
•     روابط عمومي
•     روش مذاكره با بانك‌ها و مؤسسات مالي ـ اعتباري و سرمايه‌گذاران ريسكي
•     حسابداري

•     آئين‌نامه‌هاي دولتي مرتبط با فعاليت‌هاي اقتصادي از قبيل قوانين كار، بيمه، صادرات ، استخدام و … ، بازاريابي، خلاقيت، كارآ‏فريني ، مديريت، آموزش‌هاي شغلي و تخصصي و …

نيازهاي پرسنلي :
•    تربيت نيروي انساني متخصص
•    ايجاد مراكز كاريابي تخصصي
•    ايجاد امكان دسترسي به كارورز و كارآموز
•    قوانين كار عادلانه و …
نيازهاي مقرراتي :
•    ثبت دارائي‌هاي فكري و معنوي
•    ثبات قوانين
•    اجراي قانون ثبت اختراعات و دارائي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي فكري به طور مستمر
•    اجراي قوانين و جلوگيري از تخلفات و …
نيازهاي اطلاعاتي :
•    ايجاد تسهيلات براي دسترسي آسان و سريع به اطلاعات و آمار موثق و به روز
•    دادن مشاوره‌هاي حقوقي، مالي، تخصصي، مديريتي، بازاريابي، تكنولوژيكي و …
نيازهاي اجتماعي :
•     شناسايي و تشويق مستمر كارآ‏فرينان و معرفي آنها به جامعه
•     نهاد سازي
•     شبكه سازي
•     انتشار نشريات
برقراري عدالت اجتماعي
نيازهاي اقتصادي :
•    كنترل نرخ تورم
•    ثبات و امنيت اقتصادي
•    ايجاد اقتصاد غير‌سياسي
•    استقرار نظام اقتصادي باز و …
نيازهاي سياسي :
•     ايجاد فضاي آرام و ثبات سياسي

برداشت انسان از زمان، مبناي كارآفريني است.
الف- درجه تكامل جامعه
ب- فرصت شناسي و تهاجم به فرصت
ج- خساست در زمان

اهميت کارآفرينی

درسال 2000 در دنيا بيش از 62 درصد از جمعيت دنيا اظهار داشتند که میخواهند  دارای شغل مستقل (فعاليت خوداشتغالی) داشته باشند.34 درصد از کل  جمعيت  بالا  آماده پذيرش  ريسک  به منظور دستيابی به رضايت شغلی متکی بر فعاليتهای  فرد تاکيد داشتند.
آندسته از افرادی  که در آمريکا  دورههای ( حداقل يک دورهای) کارآفرينی گذراندند  بيش از 798% بيشتر از افرادی  که  دوره  يا  دورههای  ويژه  کارآفرينی را فرا نگرفتند موفق بودند.به عقيده بيگريو (1989) كارآفريني يكي از جوان ترين پارادايمها در زمينه تحقيق مديريت است با وجود تعاريف متعدد از كارآفريني هنوز تعريف منحصر به فرد و جهان شمولي كه توافق روي آن وجود داشته باشد ارائه نشده است و اين تشتت آراء از سويي بيانگر گستردگي و اهميت موضوع و از سويي ديگر نشان دهنده پويايي آن است كه ميتواند زمينه ارائه الگوها، مدلها، فرضيهها و تئوريهاي متفاوت را فراهم آورد.

استيونسن و جاويلو (1990) Javillo & Stevenson  سه طبقه اصلي، تحقيق در حوزه كارآفريني تعريف ميكنند:
1- نتايج فعاليت كارآفريني چه خواهد بود؟
2- چرا كارآفرين عمل ميكند؟
3- چگونه كارآفرين عمل ميكند؟

جاويلو و استيونسن(1990) دو حوزه اصلي تحقيق با اتكاءبه بررسي تجارب كارآفرينان موفق در مورد چگونگي عمل كارآفرين بيان ميكنند:
حوزه اول: به چرخههاي زندگي متعدد كه كسب و كارهاي جديد عبور ميكنند و مسايل؛ و مشكلات و موانعي كه در فرآيند توسعه شركت اتفاق ميافتد، مربوط ميشود.
حوزه دوم: عوامل متعدد تعيينكننده موفقيت و مرتبط كردن آنها به ديدگاه و پيشينه كارآفرينانه، استراتژي و ملاحظات محيطي يا تركيبي از اينها مربوط ميشود.
از دهه 1960 سه موج به عنوان پيش رانهاي كارآفريني در دنيا معرفي شدهاند  اين سه موج عبارتند از: (احمد پور- 1378)
1- موج اول: انفجار عمومي مطالعه و تحقيق در قالب انتشار كتب زندگي كارآفرينان موفق (شواهد و مستندات تجربي) و تاريخچه شركتهاي آنان و چگونگي ايجاد كسب و كار شخصي (ارائه الگوها و مدلهاي كارآفريني بر اساس تجربههاي كارآفرينان موفق)
2- موج دوم: ارائه رشتههاي آموزشي كارآفريني در حوزههاي مهندسي و بازرگاني است بطوريكه از دهه 60 تا كنون حدود 500 دانشگاه در آمريكا و كانادا رشتههاي كارآفريني ايجاد كردهاند آنچه در اين بخش بيان آن ضروري به نظر ميرسد اين است كه دانش كارآفريني همانند ديگر شاخههاي دانش بشري نتيجه و حاصل كوششهاي گروه عظيمي از مردمان صاحب نظر و صاحب انديشه است كه با تلاش و دقت بسيار در مفاهيم نظري و شواهد، مستندات تجربي، اين بخش از معرفت انساني را بنيان گذاشتهاند و آن را به صورت يك كوشش علمي پي ريزي كرده و سپس بوسيله آموزش آن را گسترش دادهاند.

3-موج سوم: تشويق رشد شركتهاي كوچك، افزايش علاقه مندي دولت به تحقيقات در زمينه بنگاههاي كوچك و تحقيق در زمينه نواوريهاي صنعتي

بنابراين مي توان چنين نتيجه گرفت توسعه كارآفريني در دنيا از دهه 60 با بررسي، مطالعه و تحقيق زندگي كارآفرينان موفق و تدوين مستندات تجربي آنان آغاز گرديده است.

تعريف شغل و شاغل:

شغل به معناي مشغول شدن در انجام فعاليتي  است . از نظر مباني اشتغال هر فعاليتي كه بتواند در آمدي براي فرد ايجاد كند كه با آن در آمد بتوان نيازهاي اوليه را كه شامل غذا؛پوشاك؛ آموزش؛  درمان و بهداشت ميباشد تامين كرد ؛آن فعاليت را مي توان يك شغل كامل ناميد. و شاغل كسي است كه مشغول انجام فعاليتي باشد كه از در آمد آن بتواند نياز هاي اوليه خود و اعضاي خانواده خود را تامين نمايد

بحران بزرگ؛ بيكاري تحصيلكرده‌ها

ميزان بيكاري افراد تحصيلكرده، حداقل دو برابر ميزان بيكاري عمومي جامعه ايراني است. آماري كه در پايان هر ترم تحصيلي بر ارقام آن افزوده مي‌‌شود، رقم‌هايي كه به دست‌اندركاران هشدار مي‌‌دهد كه در عين بالا بردن ظرفيت دانشگاه‌ها، تدبيري نيز براي افزايش فرصت‌هاي شغلي بينديشند.كارشناسان معتقدند براي كاهش ميزان رشد بيكاري در كشور بر رشد اقتصادي هشت درصدي در سال نيازمنديم. همچنين به جاي سوق دادن سرمايه كشور به صنايعي چون نفت و گاز، پتروشيمي و… بايد به پروژه‌هاي اشتغال‌‌زايي و كارآفريني توجهي جدي شود. بطور كلي ؛رشد بالاي جمعيت وپايين بودن رشد اقتصادي دو عامل هم در افزايش نرخ بيكاري در جامعه است بسياري از صاحب‌نظران بر اين عقيده‌اند كه جذب فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور در بازاركار منوط به داشتن توانايي و ويژگي‌هايي است كه بخشي از آنها در طول دوران تحصيل در دانشگاه و  بخش عمده‌تري نيز  از آن در جريان كار كسب مي‌‌شود
بررسي اجمالي كشورهاي صنعتي نشان مي‌‌دهد كه بخش عمده‌اي از برنامه‌هاي آموزشي دانشگاه‌ها در اين كشورها به آموزش كارآفريني اختصاص دارد. وجود بيش از پنجاه دانشگاه در آمريكا، 42 دانشگاه در آلمان، 13 دانشگاه در لهستان، هشت دانشگاه در سوئد و… كه در آنها كارآفريني و مديريت واحدهاي كوچك اقتصادي تدريس مي‌‌شود، حاكي از درك نقش كارآفريني و اهميتي است كه در اين كشورها براي كارآفرينان در فرآيند توسعه اقتصادي قائل مي‌‌شوند.در ايران نيز طي سال‌هاي اخير نسبت به ايجاد مراكز كارآفريني در تعدادي از دانشگاه‌ها اقدام شده كه به‌جز چند دانشگاه مابقي فعاليت چنداني نداشته‌اند كه اين امر حكايت از توفيق نيافتن دولت در فرهنگ‌سازي در اين زمينه دارد.

مهمترين اقدامات لازم در زمينة اشتغال

1.برنامه ريزي ، سياست¬گذاري و مديريت منابع انساني کشور با هماهنگي دستگاههاي ذيربط؛
2. شناسائي ظرفيت هاي اشتغال در زير بخش هاي مختلف كشاورزي و در مناطق جغرافيائي مختلف بر اساس پتانسيل هاي محيطي
3. توسعة کارآفريني و فراهم آوردن بسترهاي مناسب براي تشکيل واحدهاي کوچک و متوسط و فراهم آوردن زمينة اشتغال غير مزد بگيري؛
4. اعمال حمايتهاي لازم و تحول در ساختار مراکز مشاورة شغلي و کاريابيهاي غيردولتي جهت شناسايي ظرفيتها و فرصتهاي اشتغال ايجاد شده و هدايت کارجويان به بازار کار؛
5. جايگزيني نيروي کار ايراني به جاي اتباع خارجي غير مجاز؛
6. اجراي طرح کارورزي فارغ التحصيلان دانشگاهي به منظور آشنائي آنان با شرايط حاكم برفضاي اشتغال در بخش .

7. گسترش آموزش مهارتهاي کسب و کار با ايجاد مراکز سنجش مهارت
8. ايجاد مراکز کارآفريني در تمام دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي کشور و گنجانيدن دروس کارآفريني در تمامي رشته‌هاي تحصيلي  كشاورزي و منابع طبيعي

9. انعطاف در برنامه‌هاي آموزشي و فراهم آوردن تسهيلات لازم در دستيابي به آموزشهاي تکميلي؛

10. افزايش مشارکت مردمي در تقويت بخش غيردولتي در فعاليتهاي آموزشي و تشکيل مراکز آموزش فني و حرفه¬اي خصوصي؛
11. تحول در رشته‌هاي آموزشي و کيفي نمودن آنها با تأکيد بر پرورش خلاقيتها و نوآوري و کارآفريني.
12. ترويج و گسترش فرهنگ کار و تقويت وجدان کار با استفاده از بينش الهي و دستورات متعالي اسلام؛

13. پيش بيني روشهاي گوناگون اشتغال از جمله کار پاره وقت و اشتغال مجدد؛
تصوير اجمالي از اشتغال در كشور

بنا بر حكم سند فرابخشيِ توسعة اشتغال و كاهش بيكاري، بايستي نرخ بيكاري از 3/12 به 4/8 درصد در سال 1388 كاهش يافته و همچنين نرخ مشاركت اقتصادي از ميزان 39 درصد به 43 درصد در اين دورة زماني افزايش يابد.
مطابق با برنامة چهارم توسعه، براي دستيابي به اهداف فوق الذكر به طور متوسط سالانه
مي بايست 900 هزار فرصت جديد شغلي ايجاد گردد. ليكن با روشن شدن اشتباهات آماريِ اعلام شده پيرامون نرخ واقعي بيكاري در ابتداي برنامة چهارم (75/13 نرخ واقعي بيكاري در ابتداي برنامه)، براساس سرشماري جديد نفوس و مسكن، نه تنها ايجاد سالانه 900 هزار فرصت شغلي قادر نخواهد بود نرخ بيكاري را تا پايان برنامه (1388 ) به 4/8 درصد تقليل دهد، بلكه با ايجاد سالانه یک ميليون و دویست هزار فرصت شغلي، تنها مي¬توان نرخ بيكاري را در حد پيش بيني ابتداي برنامه مهار نمود. براساس طرح آمارگيري نيروي كار كه از سال 1384 با هدف ارتقای طرح اشتغال و بيكاري خانوار اجرا مي گردد، برخي شاخصهاي كليدي بازار كار محاسبه و ارائه مي شود. سرشماري عمومي نفوس و مسكن آبان ماه سال 1385 كه هم اكنون گزيده اي از نتايج آن توسط مركز آمار ايران اعلام شده است و نتايج طرح آمارگيري نيروي كار پاييز 1385 و 1386، براي برآورد شاخصهاي نيروي كار در اين سال مورد استفاده قرار گرفته است.
بر اساس اطلاعات جمع آوری شده، نرخ بيكاري و نرخ مشاركت اقتصادي در سالهاي 1384، 1385 و 1386 به ميزان 3 درصد بيش تر از پيش بيني برنامة چهارم توسعه تجربه مي شود و اين در حالي است كه ميزان تحقق يافته نرخ مشاركت اقتصادي در اين سال، 3/41 درصد بوده و پيش بيني برنامه، 8/39 درصد را در نظر گرفته است.اما وضعيت مشروحه فوق براي سال 1385 كاملاً عكس مي باشد. البته بايد خاطر نشان نمود كه نرخ بيكاري حاصل از سرشماري 75/2 درصد به دست آمده، اما اين نرخ براساس طرح آمارگيري نيروي كارِ فصل پاييز سال 1385، 6/11 درصد احصاء شده است و در سال 1386 به عدد 6/10 رسيده است كه اين رقم نشانگر كاهش نرخ بيكاري به ميزان 4 درصد بيشتر از پيش بيني برنامة چهارم توسعه مي¬باشد كه اين رقم نشانگر كاهش نرخ بيكاري به ميزان 4 درصد بيشتر از پيش بيني برنامة چهارم توسعه مي باشد.

معرفي اجمالي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی؛ سازمان صنفی، تخصصی و غیر دولتی دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقلو متشکل از دانش آموختگان رشته های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست و رشته های مرتبط؛ در راستای نظام بخشیدن بهفعاليت تخصصي و اشتغال  مهندسین کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در چارچوب مجموعه قوانين، مقررات، آيين نامه ها در سال 1380 تشكيل گرديد. تا كنون 139 هزار نفر ازمهندسين كشاورزي و منابع طبيعي عضو اين سازمان شده اند. كه در قالب 2130 شركت خدمات مشاوره اي ( با 18 هزار نفر) سازماندهي شده اند.
اركان اين سازمان متشكل ازمجامع عمومي (مجمع ملی و استانی)- شوراي مركزي- شوراي استاني- هيأت هاي انتظامي (هیأت های بدوی و عالی انتظامی)- شورای شهرستاني مي باشد. شوراي مركزي؛بالاترين مرجع تصميم گيري سازمان متشكل از پانزده نفر اعضاي انتخابي و انتصابي:شامل- ده نفر از متخصصين كشاورزي به انتخاب اكثريت آراي مجمع نمايندگان شوراهاي استاني- دو نفر نماينده وزارت جهاد كشاورزي با معرفي وزير جهاد كشاورزي- يك نفر نماینده وزير علوم از اعضاي هيأت علمي دانشكده هاي كشاورزي- يك نفر متخصص آبياري با معرفي وزير نيرو به عنوان نماينده- يك نفر متخصص كشاورزي با معرفي رييس سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان نماينده برايدوره فعاليت چهار ساله است.

الزامات و اقدامات برای برون رفت از بحران بیکاری در جامع:

براي برون رفت از بحران بيكاري در جامعه ؛ خاصا در بخش كشاورزي لازم است اقداماتي در اين زمينه توسط عوامل و دست اندر كاران موثر و دخيل انجام گردد . كه خلاصه اي از آن به شرح ذيل مي باشد.

رديف
عوامل
اقدامات و انتظارات
1    جامعه ترویج و پذیرش فرهنگ کار و تلاش در جامعه
2    جوینده کار
همت- پشتکار-اعتماد به نقس- توانمندی و مهارت
3    نظام آموزشی هدغمند-کاربردی و کارآمدی
4    دولت
حمایت-رهائی از امورات تصدی گری-امکانات-
تسهیلات
5    مجلس
وضع قوانین مورد نیاز
6    موسسات مالی
ارائه تسهیلات
7    صاحبان سرمایهسرمایه گذاری

انتظارات از دانش آموختگان بخش:

وقتي كه سخن از اشتغال دانش آموختگان در بخش كشاورزي و منابع طبيعي به ميان مي آيد انتظار اين است كه رويكرد جديدي و تحول گرا در بخش بوجود آيد.و نگاه و نگرشي كه يك فارغ التحصيل بخش به اهداف و توسعه بخش دارد بايد متفاوت از نگاه و نگرش شاغلين عادي بخش باشد. لذا انتظار مي رود دور نماي حضور فارغ التحصيل بخش كشاورزي به عنوان شاغل در بخش يك نگاه

–    نگاه علمی به فعالیت های بخش
–    تولید محصولات کشاورزی با هزینه کمتر
–    افزایش راندمان تولید
–    صرفه جوئی و مصرف بهینه نهاده ها در تولید محصول
–    کاهش درصد ضایعات محصولات کشاورزی
–    توان تولید بهینه در شرایط محدودیت نهاده(ازجمله محدودیت آب در مناطق خشک و کم آب)
–    توان رقابت با کشاورزان برتر
–    افزایش توان ریسک پذیری در میان کشاورزان و بهره برداران بخش
–    توان پذیرش مقبولیت کارشناسی خودشان  در میان کشاورزان

نقش دانش آموختگان بخش در توسعه اشتغال:

دانش آموختگان بخش با توجه به تخصص و مهارت مي توانند در زمينه هاي مختلف توسعه بخش كشاورزي ايفاي نقش نمايند از جمله مي توان به موارد ذبل اشاره نمود

–    آموزش و تربیت فنی و مهارتی شاغلین بخش
–    ارائه خدمات در تامین و مصرف بهینه نهاده ها
–    ارائه خدمات مشاوره ای به کشاورزان برای تولید اقتصادی محصول
–    ورود مستقیم برای تولید محصولات کشاورزی
–    ارائه خدمات بازاریابی و بازار رسانی محصولات
–    ارائه خدمات مالی و اعتباری
–    حضور فعل در تشکل های بخش
–    فعالیت مستقیم در صنایع کشاورزی(تبدیلی-تکمیلی-ماشین الات و..)
–    مشارکت با کشاورزان در تولید
–    مشارکت با سرمایه گذاران بخش در تولید
–    مشارکت با صاحبان صنایع کشاورزی
–    مشارکت در اجرای طرح های تحقیقاتی
–    ارائه ایده و طرح های نو برای توسعه

راهنماي تهيه طرح:

براي تهيه هر طرحاشتغالزايتوليدي وخدماتي لازم است از چهار چوب و فرمت مشخصي تبعيت كند كه اين فرمت مي تواند شامل مواردي به شرح ذيل باشد

–    عنوان طرح
–    مشخصات تهيه كننده
–    معرفي محصول و يا خدمات
–    خلاصه طرح
–    اهداف طرح
–    برنامه اجرائي
–    معرفي مشاركت كنندگان
–    نيروي انساني(مديريتي-مشاوره- اجرائي -…)
–    تجهيزات مورد نياز(اداري- فني – تخصصي …..)
–    حجم محصول و يا خدماتي كه ارائه خواهد شد در دوره زماني معين
–    هزينه هاي مورد نياز(سرمايه ثابت- جاري – سرمايه در گردش -…)
–    توجيهه اقتصادي و نرخ برگشت سرمايه
–    تحليل از وضعيت بازار و نحوه بازار رساني محصول و يا خدمات

شناخت عوامل داخلي و محيطي بازاركار
    عوامل داخلي بازاركار عبارتند از:
    عرضه
    تقاضا
    دستمزد
شناخت عوامل محيطي
    قوانين و مقررات
    تشكل هاي كارگري و كارفرمايي
    شرايط اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي

اصول كليدي
مقدمه ای در مورد پرورش گل و گیاه

توجه و علاقه انسان ها به گل و نقش گياهان در زندگي بشر موضوعي كاملا شناخته شده است. گل از دير باز به عنوان نمادي براي ابراز عشق و محبت و همچنين ابزاري براي اداي احترام شناخته شده است. چنانكه در اوايل قرن بيستم ، بقاياي دسته اي از گل هاي بريده در مقبره فرعون كشف شد كه متعلق به هزار سال پيش از ميلاد مسيح بود.
هر بخش از اندام هاي مختلف گياهان زيبايي خاص خود را داراست . به اين جهت استفاده از گل هاي بريده به موازات توجه به انواع گياهان آپارتماني داراي رونق فراوان است. همچنين به دليل افزايش روزافزون شهر نشيني و خصوصا آپارتمان نشيني و دوري هر چه بيشتر افراد از طبيعت ، ميل به نگهداري از گياهان در محيط آپارتمان افزايش بيش از پيشي يافته است.
علاوه بر تقاضاي بازار داخلي براي انواع گل ها و گياهان زينتي با در نظر داشتن حجم زياد تقاضا در عرصه بين‌المللي و موقعيت جغرافيايي و اقليمي مناسب ايران براي كشت انواع گياهان ، پرورش و صادرات انواع گل و گياهان زينتي مي‌تواند سهم كشور را در بازار تجارت اين محصولات ارتقا بخشيده و موجب عايد شدن درآمد ارزي مناسبي براي اقتصاد كشور گردد.
اجراي اين طرح به عنوان يك فعاليت توليدي ، ضمن اينكه گامي به سوي افزايش توان توليــد و صادرات كشور  در بخش محصولات كشاورزي به شمار مي‌رود، مي‌تواند بســــترساز اشتغال به كار نيروهاي متخصص ( خصوصا در علوم كشاورزي ) و فاقد تخصص گردد. ضمن اينكه بانوان كارآفرين نيز مي‌توانند با پياده سازي اين طرح، گامي در جهت توسعه ميهن بردارند.

گلخانه شیشه ای

گلخانه ای بزرگ و همگن با استحکام و زیبایی منحصر بفرد که امکان مجزا نمودن گلخانه به واحدهای مستقل را داراست. این گلخانه مناسب برای تولید، تحقیق و ایجاد فضاهای نمایشگاهی و فروشگاهی است.
آب بندی کامل بوسیله نوارهای EPDM با قابلیت هدایت آب ناشی از تعریق داخل به بیرون گلخانه از دیگر مزایای این گلخانه می باشد.
ابعاد گلخانه : عرض : 4/6 متر (دوقلو 2/3 متر) – ارتفاع تا زیر ناودانی : 4 متر – ارتفاع نهایی : 8/4 متر
فاصله بین ستون ها : 3 متر
جنس سازه : ناودانی : ورق 2 گالوانیزه – ستون ها ، خرپاها و بادبندها تمام گالوانیزه – اتصالات

نگهدارنده شیشه، آلومینیومی
پوشش : شیشه با ضخامت 4 میلیمتر

گلخانه شیشه ای

گلخانه پیوسته
اهداف کشت گیاهان گلخانه‌ای
•    پرورش تعداد فراوانی از گلهای زینتی و آپارتمانی و بعضی از ارقام محصولات زراعی.
•    در فصول غیر زراعی مناطق سرد سیری هیچگونه امکان تولید محصولات کشاورزی در خارج از گلخانه وجود ندارد.
•    بازده و میزان تولید گیاهان گلخانه‌ای در مقایسه با گیاهان غیرگلخانه‌ای بسیار زیاد است.
•    در کشتهای گلخانه‌ای امکان مبارزه غیرشیمیایی با آفات و بیماریها ، اقتصادی و امکان پذیرتر است.
•    با حداقل مصرف آب ، کود و سم حداکثر تولید بدست می‌آید.
•    اشتغال و در آمد بیشتری برای تولیدکنندگان فراهم می‌شود.
•    امکان تولید محصولات سالم و مشتری پسند فراهم شده ، ضایعات آن کاهش می‌یابد.

•    زمینه بسته بندی محصول و عرضه بهداشتی آن در مقایسه با سایر محصولات بیشتر است.
انواع گیاهان گلخانه‌ای

غیر از اغلب گیاهان زینتی و آپارتمانی که فقط در گلخانه‌ها و محیط‌های حفاظت شده قابل پرورش می‌باشد، تعدادی از محصولات باغی نیز در محیط‌های گلخانه‌ای براحتی پرورش داده می‌شوند که خیار داربستی ، فلفل دلمه‌ای ، گوجه فرنگی ، بادنجان و توت فرنگی از جمله این گیاهان هستند.

انواع بسترهای کشت گلخانه‌ای
کشت هیدروپونیک

در این نوع کشت برای پرورش گیاهان ، خاک استفاده نمی‌شود بلکه برای استقرار ریشه از پرلیت یا از بسترهایی حاوی بسترهای پشم سنگ استفاده می‌شود. معمولا پس از استقرار بوته‌ها در بستر ، بلافاصله آبیاری و تغذیه کامل گیاه با استفاده از قطره چکانهای مخصوص که در کنار هر گیاه در نظر گرفته شده انجام می‌گیرد.

کشت هیدروپونیک یا آبکشت مطلق

در این نوع کشت معمولا کلیه کودهای مورد نیاز گیاه را به آب مقطر اضافه نموده در منبعی که دارای یک پمپ آب و چندین لوله متناسب با وسعت گلخانه است وارد می‌نمایند. گیاهان در سوراخهای در نظر گرفته شده ، لوله‌های آب مستقر شده ، بطوری که ریشه این گیاهان کاملا در داخل آب قرار گرفته ، با جریان یکنواخت آب در داخل لوله‌ها مواد مورد نیاز گیاه را جذب می‌نمایند.

کشت در بستر خاک

خاک مورد استفاده در گلخانه‌ها باید دارای بافتی سبک ، هوموس‌دار و نفوذپذیر باشد. در صورت سنگین بودن بافت خاک (خاک رسی) باید با اضافه کردن مقداری شن به همراه مقداری کود حیوانی پوسیده خاک را اصلاح کرد.

تنظیم دمای گلخانه و ارتباطش با میزان نور و رطوبت نسبی

گیاهان گلخانه‌ای در دمای بین 20 تا 25 درجه سانتیگراد بالاترین عملکرد را دارند. و درجه حرارت مورد نیاز در شب بطور متوسط 4 ، 5 درجه کمتر از روز است. در درجه حرارت معمولی چون فعالیت گیاه به حداکثر می‌رسد بنابراین به نور بیشتری هم برای انجام فتوسنتز نیاز دارد. رطوبت نسبی مورد نیاز در گلخانه بین 70 تا 80 درصد است.
تامین گاز کربنیک مورد نیاز گلخانه
برای تامین این گاز یا باید در روز تهویه کامل صورت گیرد و یا از کپسول‌های گاز کربنیک استفاده شود. در گلخانه‌های کوچک از چراغها و یا والرهای نفتی هم می‌توان برای رفع نیاز گلخانه‌ها استفاده کرد به شرطی که شعله آنها کاملا آبی باشد تا از تولید گازهای سمی دیگر جلوگیری شود.
گلخانه ها از نظر شکل و مصالح مورد استفاده با یکدیگر تفاوت دارند؛این تفاوت ها به علت نوع استفاده و محصول و همچنین میزان بودجه در دسترس برای ساخت گلخانه میباشد.از یک دیدگاه،گلخانه ها به دو نوع دائمی و موقت تقسیم میگردند،در گلخانه های دائمی پوشش از نوع شیشه میباشد،برای ساخت این نوع گلخانه ها معمولا هزینه زیادی صرف میگردد.شیشه در بین سایر پوشش های گلخانه ای از مزیت جذب حداکثری نور برخوردار است،نکته ای که یک امر بسیار مهم در احداث گلخانه و سود آوری آن به شمار میرود.مزیت دیگر این نوع از گلخانه ها تهویه مناسب آنهاست،بطوری که فواصل بین شیشه ها موجب خروج هوا و انجام عمل تهویه بطور خودکار میشود،البته این امر گلخانه را از وجود فن بی نیاز نمیکند.از معایب این نوع گلخانه نیز میتوان به پرت حرارتی در زمستان و شکننده بودن شیشه اشاره نمود.اصولا هرچه شیشه ها در احداث این نوع گلخانه ها کوچکتر انتخاب گردند احتمال شکستن آنها کمتر است ولی به علت زیاد شدن اتصالات نور کمتری به داخل گلخانه راه میابد،همچنین پرت حرارتی در زمستان بیشتر میگردد.این گلخانه ها همچنین در سیستم بانکی کشور میتواند به عنوان وثیقه وام تلقی گردند(به علت دائمی بودن).نکته دیگر در مورد شیشه این است که هر چه آهن موجود در آن بیشتر باشد شیشه کدرتر میگردد و نور کمتری را از خود عبور داده و در نتیجه برای احداث گلخانه مناسب نمیباشد.
در مقابل گلخانه های دائمی٬ گلخانه های موقت قرار دارند،پوشش این نوع گلخانه ها معمولا از پلی اتیلن یا پلی کربنات یا… تشکیل میگردد. در بین این پوششها پلی اتیلن دارای جذب حرارتی بیشتری میباشد و کاربردی ترین نوع پوشش در ایران است.این پوشش از پلی اتیلن ضد UVتشکیل شده که مانع نفوذ اشعه ماوراء بنفش(که تاثیر منفی بر روی رشد گیاه دارد) میگردد.عمر این پوشش معمولا بین دو تا سه سال است و بعد از آن باید تعویض گردد.
تقسیم بندی از نظر جنس اسکلت گلخانه
گلخانه ها از نظر اسکلت به دو نوع چوبی یا سنتی و فلزی یا مدرن تقسیم میگردند.
اسکلت چوبی که اولین نوع گلخانه وارد شده به ایران میباشد و هنوز هم در برخی جاها کاربرد دارد،دارای ساختمانی از جنس چوب های بلند و مقاوم است،پوشش این نوع گلخانه نیز از چنس پلاستیک UV دار میباشد.مزیت این نوع گلخانه ها هزینه بسیار پایین احداث آن میباشد،از معایب آن میتوان به مقاومت بسیار پایین در مقابل باد و برف،کمبود نور به علت قطر زیاد چوبهای بکار رفته در آن،فرسودگی سریع چوبهای مورد استفاده و پرت حرارتی بالا در زمستان اشاره نمود.به طور کلی استفاده از چنین اسکلت هایی در احداث گلخانه در اکثر مناطق منسوخ گردیده است
بعد از گلخانه های چوبی،گلخانه های فلزی یا مدرن بوجود آمدند.در ساخت این نوع گلخانه که امروزه بسیار متداول است از آهن گالوانیزه(ضدزنگ) یا آلومینیوم استفاده میگردد. اتصال لوله های تشکیل دهنده این نوع گلخانه ها بوسیله جوش یا پیچ و مهره صورت میگیرد.البته اتصال مورد تایید فائو اتصال پیچ و مهره میباشد که دارای انعطاف و مقاومت بیشتری نسبت به جوش است.بهرحال اگر اتصال با جوش بصورت مناسب و با کیفیت صورت بگیرد هم دارای مقاومت بالایی خواهد بود.بدیهی است استفاده از پیچ و مهره هزینه بیشتری نسبت به جوش میطلبد.پوشش این نوع گلخانه ها میتواند پلاستیک(پلی اتیلن)یا شیشه باشد.
معمول ترین شکل ساخت گلخانه های فلزی شکل قوسی یا کوانست میباشد،برای گلخانه های قوسی معمولا پوشش پلاستیک در نظر گرفته میگردد،پلاستیک در این اسکلت خوب مینشیند و به خوبی محکم میگردد.گلخانه های قوسی میتواند به صورت تک واحدی و یا مرکب ساخته شوند که هر کدام مزایا و معایب خود را دارا هستند.به طور کلی برای ایران بهتر است گلخانه فلزی از نوع پیچ و مهره ای و بصورت مرکب ساخته شود. سطح گلخانه نیز برای دارا بودن توجیه اقتصادی نباید کمتر از 2500 متر مربع باشد.
علاوه بر گلخانه های قوسی یا کوانست،انواع دیگری از گلخانه از نظر شکل وجود دارند که عبارتند از:
گلخانه های دو طرفه
در این نوع گلخانه ارتفاع دو دیواره تشکیل دهنده گلخانه یکسان میباشد.سقف بصورت شیروانی است و پوشش میتواند از نوع شیشه ای باشد.
گلخانه نیمه دوطرفه

در این نوع گلخانه ارتفاع یکی از دیواره ها از دیگری بیشتر است.این نوع گلخانه ها رواج کمتری دارند.
گلخانه یکطرفه
در این نوع گلخانه که تقریبا منسوخ شده و کاربرد تجاری ندارد،یکی از دیواره ها از آجر و مصالح ساختمانی تشکیل شده است و دیگری از پوشش شیشه ای تشکیل گردیده و بیشتر برای پرورش گل های زینتی مناسب است.
استاندارد فائو برای ایران
گلخانه 3 واحدی است که طول هر واحد 40 متر و عرض آن 8 متر در نظر گرفته میشود.بنابراین
40 * 8 * 3 = 960 متر مربع

مباني و مزاياي تاسيس گلخانه
بهره برداري بهينه از منابع آب و خاك با توسعه كشت گلخانه

از آن جايي كه ايران از جمله كشورهايي است كه در مناطق خشك و نيمه خشك جهان قرار دارد، همواره با معضل كمبود آب مواجه بوده است و همچنين بحران خشكسالي در سال هاي اخير، كشور را بيشتر از گذشته با اين معضل درگير نموده است. بنابراين براي ادامه ي حيات، تامين آب از نيازهاي ضروري كشاورزي اين كشور بوده و براي سازگاري با محيط، استفاده ي بهينه از منابع آب و خاك امري اجتناب ناپذير است. كمبود آب يكي از تنگناهاي توسعه اقتصادي در كشور مي باشد و هر گونه مساعدت در بهبود وضعيت اين عامل، مي تواند گامي در جهت توسعه اقتصادي بخصوص در مناطق روستايي باشد. افزايش جمعيت و به طبع آن تقاضا براي تهيه محصولات كشاورزي و همچنين فصلي بودن توليد محصولات سبب شده كه براي تامين نياز مردم راهكارهايي در نظر گرفته شود تا هم ميزان توليد افزايش يابد و هم امكان توليد محصولات در خارج از فصل ميسر باشد، از جمله اين راهكارها كشت محصولات (اعم از سبزي و ميوه) در گلخانه است، از اين طريق نه تنها توليد افزايش مي يابد، بلكه در هر فصلي مي توان نسبت به توليد اقدام نمود. استفاده از تكنيك هاي كنترل عوامل محيطي به ويژه در مناطقي كه شرايط جوي ناسازگار باشد، توانسته است ارزش بيشتري از خود نشان دهد. اساسا در شرايط طبيعي عوامل اصلي رشد گياه (آب و خاك) را تنها مي توان از طريق آبياري، وجين، كودپاشي و غيره تا حدودي مناسب رشد گياه ساخت، اما كنترل و تنظيم دماي محيط و همچنين نور، از دست كشاورز خارج بوده و دخل و تصرف در آنها ممكن نيست؛ در صورتي كه در كشت گلخانه اي مي توان اين دو عامل را كاملا كنترل و در جهت رشد مطلوب گياه تنظيم نمود.
سال هاست كه اروپا كشت گلخانه اي را با توجيه اقتصادي و سودآوري فراوان انجام مي دهد. كشور ما با توجه به كمي بارندگي و زمين هاي حاصلخيز، خيل عظيم كارشناسان و فارغ التحصيلان بخش كشاورزي و از طرفي نزديكي به بازارهاي مصرف كشورهاي خليج فارس، مي تواند از ويژگي ارزاني خدمات (در كشور امارات از طريق ايجاد باران ساز و شيرين كردن آب دريا براي كشت گلخانه اي استفاده مي گردد) دانش فني مهندسين و توانمندي كشاورزان بهره برداري كرده و با ترويج اصول علمي و فني كشت گلخانه اي تغيير عمده اي در زندگي كشاورزان اين رشته به وجود آورد. از جمله محصولاتي كه توليد آنها در گلخانه ساده و بدون دردسر صورت مي گيرد مي توان به گوجه فرنگي، خيار، بادمجان، توت فرنگي، تربچه، فلفل و انواع مختلف سبزيجات داراي برگ اشاره نمود.

انواع گلخانه

گلخانه را بر حسب درجه حرارت و موارد استفاده طبقه بندي مي كنند. البته اين طبقه بندي نمي تواند جامع و كامل باشد. از نظر درجه حرارت گلخانه را به گلخانه سرد، گلخانه گرم و گرم و مرطوب و گلخانه نيمه گرم تقسيم مي كنند.
گلخانه سرد داراي درجه حرارتي كمتر از گلخانه هاي گرم و نيمه گرم مي باشد و به منظور حفظ نباتاتي كه تحمل يخبندان زمستان را ندارند، مورد استفاده قرار مي گيرند حداقل درجه حرارت اين گلخانه 13-7 درجه و حداكثر آن 18-13 درجه در زمستان مي باشد. اما گلخانه هاي گرم و گرم و مرطوب مخصوص گياهان مناطق حاره مي باشد كه در تابستان به حرارتي معادل 38-30 درجه سانتيگراد در روز نياز دارد و در زمستان حرارت آن از 18 درجه سانتيگراد كمتر نمي باشد. در صورتي كه مقدار رطوبت گلخانه هاي گرم به حد اشباع برسد، آن را گلخانه گرم و مرطوب مي نامند.
گلخانه هاي نيمه گرم: درجه حرارت در اين گلخانه ها حدود 21-18 درجه سانتيگراد در روزهاي زمستان مي باشد و اين نوع گلخانه ها براي نگهداري نباتاتي كه تا اندازه اي به سرماي زمستان حساس بوده و حرارت كمتر از 10 درجه سانتيگراد برايشان مضر مي باشد، استفاده مي شود.

بر حسب نوع استفاده، گلخانه ها به دو دسته ثابت و متحرك تقسيم مي شوند.

1- گلخانه هاي ثابت، دايمي هستند كه در ساختمان آنها از آهن و ساير مصالح استفاده مي گردد.
2- گلخانه متحرك: اين گلخانه به منظور پيش رس كردن پاره اي از محصولات در نواحي سردسير مورد استفاده قرار مي گيرد و معمولا از پايه و تعداد معيني پنجره هاي شيشه اي شبيه شاسي و پلاستيك تشكيل شده اند.
مزاياي كشت گلخانه اي (محصولات صيفي و سبزي)
1ـ از آن جا كه محصولاتي كه از اين طريق توليد مي شوند به صورت نوبرانه به بازار عرضه مي شوند، بنابراين از قيمت قابل توجهي برخوردارند و درآمد بيشتري را نصيب توليدكنندگان مي كنند. اين امر زمينه ساز توسعه كشاورزي و به طبع آن توسعه اقتصادي مي گردد.
2ـ ميزان عملكرد در كشت گلخانه اي نسبت به كشت روباز بالاتر است. اين امر كسب درآمد كافي براي كشاورزاني را كه داراي اراضي كوچك و مقدار محدودي آب مي باشند، مهيا مي سازد.
3ـ به علت استفاده از سيستم آبياري تحت فشار در كشت گلخانه اي، در مصرف آب صرفه جويي مي گردد، سيستم آبياري قطره اي باعث افزايش بهره وري آب مصرفي و تا حدودي كاهش تبخير و ممانعت از رشد علف هاي هرز مي گردد؛ همچنين در نتيجه ي استفاده از آبياري قطره اي در نيروي كارگري نسبت به آبياري غرقابي صرفه جويي مي گردد.

4 ـ محصولات به دست آمده از كشت در گلخانه به دليل كنترل عوامل موثر در توليد داراي كيفيت بالاتري مي باشند. كيفيت مطلوب محصول امكان صادرات به خارج از كشور را فراهم نموده و از اين طريق باعث افزايش صادرات غير نفتي مي گردد.
5ـ امكان كنترل عوامل نامساعد جوي، بيماري ها و آفات در محيط گلخانه نسبت به فضاي آزاد آسان تر و راحت تر مي باشد.
6ـ از مزاياي ديگر كشت گلخانه اي مي توان به اشتغال زايي اشاره نمود. در شرايط فعلي كه كشور ما با بحران بيكاري مواجه است، گسترش اين نوع كشت مي تواند در كاهش بيكاري موثر باشد.

شهرك گلخانه اي
مجموعه اي از گلخانه ها هستند كه در يك فضاي مشترك متمركز مي باشند. اين شهرك ها داراي مزايا و معايبي هستند كه از جمله مزاياي شهرك هاي گلخانه اي عبارتند از:
– كشت يكپارچه و هماهنگ و جلوگيري از خرد شدن مجدد اراضي، كاهش هزينه هاي توليد، بالا بردن توليد و در نتيجه افزايش درآمد كشاورزان.
– استفاده ي مشترك از ماشين آلات و تسهيل در ارايه خدمات با توجه به افزايش سطح مكانيزاسيون در نتيجه صرفه جويي در منابع مالي.

– ايجاد صنايع تبديلي و جلوگيري از گسترش مهاجرت.
– تشويق كشاورزان به مشاركت در كارهاي دسته جمعي.
معايب شهرك هاي گلخانه اي آن است كه به علت جمع شدن گلخانه ها داراي اثرات زيست محيطي مي باشند و باعث آلودگي محيط زيست مي گردند.

نكات قابل توجه در كشت گلخانه اي (سبزي و صيفي جات)
1ـ محل احداث گلخانه : در اين مورد بايستي دسترسي به راه هاي حمل و نقل، دسترسي به منابع آب با كميت و كيفيت مناسب مدنظر قرار گيرد. حتي الامكان محل احداث گلخانه مسطح باشد (ناهمواري و شيب دار بودن هزينه هاي گلخانه را چندين برابر مي كند)، دور بودن گلخانه از مسير بادهاي قوي و توفان هاي شديد زمستان در ذخيره انرژي حرارتي و دوام گلخانه تاثير به سزايي دارد. مناطق با خاك هاي عميق قابل زه كشي كه دور از سايه درختان و ساختمان هاي بلند هستند، مي توانند محل مناسبي براي احداث گلخانه باشد.
2ـ جهت گلخانه: در ايران در صورتي كه جهت باد خيلي تعيين كننده نباشد، بايستي امتداد و طول گلخانه ها شمالي- جنوبي باشد؛ ولي روي هم رفته گلخانه بايد در جهتي ساخته شود كه عمود بر باد نباشد.
3ـ چون گلخانه محيط كنترل شده اي است، معمولا رطوبت زيادي در داخل آن جمع مي شود؛ بنابراين بايد سيستم هاي لازم براي تهويه و خروج رطوبت اضافي در نظر گرفته شود.
4ـ مساحت گلخانه هر چه بيشتر باشد، كنترل دما و تهويه در آن مشكل تر مي شود. تقسيم زمين به قطعات كوچك بين 300 تا 500 متر و ساختن گلخانه براي هر قطعه باعث كنترل دما و سهولت تهويه مي گردد.

5 ـ در هنگام ساخت گلخانه توجه به شيب مناسب سقف و ارتفاع مختلف از زمين مفيد است. سقف بلند گلخانه باعث ايجاد فضا براي هواي مرطوب، داغ و آلوده گلخانه مي گردد. هواي مزبور در فضاي بالاي گلخانه جمع مي شود اين باعث خواهد شد كه هواي اطراف گياه كاسته شده، سالم تر بماند.
6ـ همچنين در مديريت گلخانه انتخاب ارقام اصلاح شده هيبريد، انتخاب ارقام مقاوم به برخي از آفات و بيماري ها، استفاده از شيوه هاي نوين آبياري تحت فشار به منظور صرفه جويي حداكثر در مصرف آب، رعايت فواصل كشت، استفاده از نشاء مناسب، استفاده بيشتر از دي اكسيد كربن از طريق تامين مصنوعي آن، استفاده به موقع از سيستم گرم كننده و سردكننده در صورت نياز، در صورت توانايي استفاده از سيستم كامپيوتري براي تنظيم برنامه آبياري و كنترل شرايط جوي داخل گلخانه مفيد به نظر مي رسد.

خـلاصــه طــرح
موضوع طرح :پرورش گل و گياهان زينتي
ظرفيت : 900 هزار شاخه گل بريده و 20 هزار گلدان گياه آپارتماني
محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور
سرمايه گذاري كـل: 53/635 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 53/65 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 570 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 25 ماه

توجيه اقتصادي طرح :
الف – سرمايه گذاري ثابت
الف – 1 ) زميـن :
متـراژ ( متر مربع )    هزينه واحد ( هزارريال )    هزينه كل ( ميليون ريال )
20000    5/1    30
الف – 2 ) محوطه سازي :
رديف    شــرح    مقدار    هزينه واحد ( هزارريال)    هزينه كل (ميليون ريال )
1
2
3    محوطه سازي
حصاركشي
جدول كشي    400مترمربع
600مترمربع
–    10
20
–    4
12
9
جـــمـــع    25
الف – 3 ) ساختمانها:
رديف    شــرح    زيربنا(m2)    هزينه واحد ( هزارريال)    هزينه كل (ميليون ريال )
1
2
3
4
5    انبار
موتورخانه
سرويس بهداشتي
اداري و نگهباني
گلخانه شيشه اي    36
20
12
40
2000    400
400
500
450
120    4/14
8
6
18
240
جــــــمـــع    4/286

الف – 4 ) ماشين‌آلات و تجهيزات:
ارقام به ميليون ريال
رديف    شــرح    تعداد    هزينه واحد     هزينه كل
1
2
3
4
5    سمپاش پشتي موتوري
وسايل باغباني
فرغون
هواكش
وسايل ايمني    2
3سري
8
12
1سري    3
2/1
15/0
1
1    6
6/3
2/1
12
1
جـــمـــع    8/23

الف – 5 ) تاسيسات:
رديف شــرح تعداد هزينه واحد(هزارريال)  هزينه كل(ميليون ريال)
1
2
3
4
5 حق انشعاب برق سه فاز
كابل كشي ونصب تابلوي برق
موتور پمپ آب و لوله كشي
كوره هواي گرم و ضمايم
تاسيسات حرارت مركزي    –

1
6عدد
–    –

20000
800
–    40
10
20
8/4
40
جـــمـــع    8/114

الف – 6 ) وسايل نقليه :
ارقام به ميليون ريال
رديف    شــرح    تعداد    هزينه واحد     هزينه كل
1    وانت نيـــسان     1    78    78
جــــــمـــع    78

الف – 7 ) تاسيسات اداري:
ارقام به ميليون ريال
رديف    شـــرح    هزينه كل
1
2
3
4    تلفـن
ميز و صندلي اداري
وسايل آشپزخانه
وسايل رفاهي كاركنان    3
1
1
2
جــــــمـــــع    7

الف – 8 ) هزينه‌هاي قبل از بهره‌برداري :
ارقام به ميليون ريال
رديف    شـــرح    هزينه كل
1
2    هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهيلات
آمــوزش    5/2
5/1
جــــــمـــــع    4

جمع كل سرمايه گذاري ثابت

شـــرح    هزينه ( ميليون ريال )
زمـين
محوطه سازي و ساختمان ها
ماشين آلات
وسايل نقليه
تاسيسات
تاسيسات اداري
هزينه هاي قبل از بهره‌برداري    30
4/311
8/23
78
8/114
7
4
جــــمــــع    569
پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )    45/28
جمـــــع كل    45/597

ب- هزينه هاي جاري :
ب – 1 ) مواد اوليه و نهاده هاي توليد :

رديف    شـرح    مصرف سالانه    هزينه واحد (هزارريال)    هزينه كل(ميليون‌ريال)
1
2
3
4
5
6
7 سموم ضدعفوني كننده
سموم قارچ كش
سموم حشره كش
كود شيميايي
كوددامي و خاك
گلدان پلاستيكي
جعبه و كيسه پلاستيكي
بوته‌هاي مادري 300كيلوگرم
8كيلوگرم
8ليتر
400كيلوگرم
8تن
20000
5000
–    50
60
60
65/0
50
1/0
5/0
–    5/1
48/0
48/0
26/0
4/0
2
5/2
5/2
جــــمــــع    12/10

ب – 2 ) حقوق و دستمزد :
ارقام به ميليون ريال
رديف    شــرح    تعداد – نفر    حقوق ماهانه    حقوق كل
1
2
3
4    مدير طرح
كارگر دائم
راننده
نگهبان و موتورچي    1
4
1
2    2/1
8/0
9/0
9/0    8/16
8/44
6/12
2/25
23% سهم حـق بـيمه كارفـرما    6/19
جـــمــــع كل    8    –    119

ب – 3 )هزينه نگهداري و تعميرات :
ارقام به ميليون ريال
رديف    شـــرح    ارزش دارايي    نرخ     هزينه كل
1
2
3
4
5    ساختمان و محوطه سازي
تاسيسات
ماشين‌آلات
وسايل نقليه
تاسيسات اداري    4/311
8/114
8/23
78
7    2%
4%
4%
10%
10%    2/6
6/4
9/0
8/7
7/0
جــــــمـــــــع    2/20

ب- 4 ) هزينه استهلاك :
ارقام به ميليون ريال
رديف    شـــرح    ارزش دارايي    نرخ     هزينه كل
1
2
3
4
5    ساختمان و محوطه سازي
تاسيسات
ماشين‌آلات
وسايل نقليه
تاسيسات اداري    4/311
8/114
8/23
78
7    10%
12%
10%
20%
10%    14/31
77/13
38/2
6/15
7/0
جــــــمـــــــع    59/63

ب- 5 ) سوخت و انرژي :

شـــرح    واحد    مصرف سالانه    هزينه واحد (ريال)    هزينه كل(ميليون ريال)
برق
بنزيـن
گازوئيل
تلفـن    كيلووات ساعت
ليتر
ليتر
–    20000
6000
20000
–    250
650
160
–    5
9/3
2/3
1
جــــــمـــــــع    1/13

جمـع هزينه هاي جاري طرح

شـــرح    هزينه ( ميليون ريال )
مواد اوليه و نهاده هاي توليد
حقوق و دستمزد
نگهداري و تعميرات
استهلاك
سوخت و انرژي    12/10
119
2/20
59/63
1/13
جــــمــــع    01/226
پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )    3/11
جمـــــع كل    31/237

سرمايه در گردش
شـــرح    هزينه ( ميليون ريال )
مواد اوليه ( براي يك دوره – شش ماهه )
حقوق و دستمزد ( سه ماهه )
سوخت و انرژي ( سه ماهه )    06/5
75/29
27/3
جمـــــع كل    08/38

جمع كل سرمايه گذاري طرح
شـــرح    هزينه ( ميليون ريال )
سرمايه ثابت
سرمايه در گردش    45/597
08/38
جمـــــع كل    53/635

ج – فروش:

رديف    شرح    ارزش واحد (ريال)    ميزان توليد    ارزش كل(ميليون ريال)
1    گل بريده (رز، ميخك، شب‌بو)
گياهان زينتي گلداني     450
2000    900 هزار
20 هزار    405
40
جــــــــمـــــــــع         445

برآورد هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي

رديف    شــرح    هزينه ( ميليون ريال )
1
2    استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري ( 4 ساله )
هزينه فروش و اداري ( معادل 2% فروش سالانه)    1
9/8
جــمـــع    9/9

پيش بيني مالي طرح
شــرح    ميليون ريال
درآمد ( فروش )    445
كسر مي شود : قيمت تمام شده    31/237
سود ناويژه    69/207
كسر مي شود : هزينه هاي اداري و فروش    9/8
سود عملياتي    79/198
كسر مي‌شود : استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري    1
سود ويژه قبل از كسر ماليات    79/197

محاسبه دوره برگشت سرمايه:
دوره بازگشت سرمايه = 05/2 سال ( تقريبا 25 ماه )
محاسبه نقطه سر به سر ( در 100% توليد )

( ارقام به ميليون ريال )
شــرح    هزينة متغير    هزينة ثابت    هزينة كــل
مبلغ    درصد    مبلغ    درصد
مواداوليه    12/10    100    0    –    12/10
حقوق و دستمزد    65/41    35    35/77    65    119
سوخت و انرژي    48/10    80    62/2    20    1/13
تعمير و نگهداري    16/16    80    04/4    20    2/20
استـهلاك    0    –    59/63    100    59/63
توزيع و فروش    9/8    100    0    –    9/8
استهلاك قبل ازبهره برداري    0    –    1    100    1
پيش بيني نشده    6/9    85    7/1    15    3/11
جمـــع    91/96    –    3/150    –    21/247

بر اساس محاسبات مبتني بر اطلاعات جدول فوق نقطة سر به سر توليد معادل17/43%مي باشد.
محاسبة كارمزد وام
1 – عقد مشاركت مدني:
مبلغ قرارداد:
مدت قرارداد
كارمزد
كارمزد عقد مشاركت مدني:
570 ميليون ريال
شش ماه
13%
05/37 ميليون ريال
2 – عقد فروش اقساطي:
مبلغ قرارداد
مدت قرارداد
كارمزد تسهيلات
كارمزد عقد فروش اقساطي
كل كارمزد تسهيلات
كارمزد سالانه
اصل تسهيلات سالانه
05/607ميليون ريال
54 ماه
13%
56/177 ميليون ريال
61/214 ميليون ريال
69/47 ميليون ريال
67/126 ميليون ريال

جدول بازپرداخت اصل و كارمزد تسهيلات :
ارقام به ميليون ريال
شرح    سال 1    سال 2    سال 3    سال 4    سال 5
اصل بازپرداخت تسهيلات    33/63    67/126    67/126    67/126    67/126
كارمزد تسهيلات    84/23    69/47    69/47    69/47    69/47
جمــع    17/87    36/174    36/174    36/174    36/174

نتيجه گيري و پيشنهادات

از جمله روش هاي نوين بهره برداري بهينه درواحد سطح، احداث گلخانه مي باشد. اين روش داراي مزايايي است كه از جمله آنها به افزايش عملكرد، ايجاد اشتغال، صرفه جويي در مصرف آب، كنترل عوامل نامساعد جوي، بيماري ها و آفات و توليد در خارج از فصل مي توان اشاره كرد. از آن جا كه كشور ما در طي سال هاي اخير با بحران خشكسالي مواجه بوده است، اين روش كشت يكي از مهمترين روش هاي كشاورزي براي صرفه جويي در مصرف آب محسوب مي شود و با توجه به اينكه راندمان آبياري در اين روش بالاي 90 درصد است، بهترين جايگزين براي روش هاي سنتي كشاورزي محسوب مي شود. با توجه به سرمايه گذاري زيادي كه در اين زمينه صورت مي گيرد، فقدان مديريت صحيح در احداث گلخانه، انتخاب مكان، نوع گلخانه و پوشش آن باعث عدم بهره وري مناسب تر سرمايه و امكانات خواهد شد.
لذا به عنوان حسن ختام بحث و با در نظر گرفتن حساسيت و اهميت كشت گلخانه اي در توسعه بخش كشاورزي، موارد زير پيشنهاد مي گردد:

1ـ تشكيل اتحاديه هاي تعاوني گلخانه داران به منظور هماهنگي و دستيابي به آخرين تحولات و پيشرفت هاي اين نوع كشت موثر مي باشد كه مي تواند زمينه صادرات و حمل و نقل مطلوب و به موقع را مهيا سازد.

2ـ اجراي سياست تضمين خريد و بيمه محصولات گلخانه اي كه زمينه را براي گسترش اين كشت فراهم مي آورد، مطالعه وضع گلخانه هاي خارجي و استفاده هايي كه گلخانه داران كشورهاي ديگر كه از نظر اقليم به پاي ما نمي رسند، مي برند، ضرورت حمايت مستقيم و حتي كمك هاي بلاعوض دولت را در اين امر لازم مي دارد.
3ـ ايجاد مراكز آموزش و تحقيقات در زمينه توسعه كشت گلخانه اي

منابع و ماخذ
–    علی مراد زاده .لوح فشرده آموزشی مفاهیم کار آفرینی. موسسه پارتیان.
–    لوح فشرده اصول کسب و کار. موسسه آموزشی مهد دانش پارسیان.
–    سایت گل ها و گیاهان زینتی www.baharbist.blogfa.com
–    لوح آموزشی اشتغالزایی برای بانوان. اداره تعاون استان خراسان رضوی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *