معرفی کتب مدیریت

مدیریت زندگی

خلاصه كتاب: نرجس خاتون هاشمی- مقدمه: مدیریت پروژه ای است چندین ده ساله در پیش روی هر یک از ما که نیاز به مدیریتی درست و هوشمندانه دارد تا در پایان آن بتوانیم خود را مدیر پروژه ای موفق بدانیم.مدیریت زندگی یک هنر است . هنر زیبا آفرینی تعریف کرده اند و زیبایی را داشتن تناسب و هماهنگی دانسته اند.
ما پروژه زندگی را توشه ای از سرمایه های فکری و هوشمندی ها وتوانایی ها و استعدادها یی برای خود آغاز میکنیم. مدیریت پروژه زمانی هنرمندانه پیش خواهد رفت که با رعایت توازن و تناسب و هماهنگی سرمایه و داشته هایمان را بکار بگیریم و شاهکاری خلق کنیم.
نویسنده: جان ماکسول
مترجم: شمس آفاق یاوری
شناسنامه کتاب
نام کتاب: مدیریت زندگی
نویسنده: جان ماکسول
مترجم: شمس آفاق یاوری
ویراستار علمی: دکتر فریبا لطیفی
صفحه آرایی: نرگس میر صانع
طراح جلد: آزاده شیبانی
فرایند چاپ: مصطفی تاجیکی
نوبت چاپ: اول
شمارگان: 3000جلد
شابک: 1-04-6092-600-978                    ISBN978-600-6092-04-1                      
ناشر: فرا
مقدمه: مدیریت پروژه ای است چندین ده ساله در پیش روی هر یک از ما که نیاز به مدیریتی درست و هوشمندانه دارد تا در پایان آن بتوانیم خود را مدیر پروژه ای موفق بدانیم.مدیریت زندگی یک هنر است . هنر زیبا آفرینی تعریف کرده اند و زیبایی را داشتن تناسب و هماهنگی دانسته اند. ما پروژه زندگی را توشه ای از سرمایه های فکری و هوشمندی ها وتوانایی ها و استعدادها یی برای خود آغاز میکنیم. مدیریت پروژه زمانی هنرمندانه پیش خواهد رفت که با رعایت توازن و تناسب و هماهنگی سرمایه و داشته هایمان را بکار بگیریم و شاهکاری خلق کنیم.
ماکسول در این کتاب تلاش کرده است تا این هنر را به خوانندگانش بیاموزد که با تصمیمات دوازده گانه و مدیریت درست آن تصمیمات تنها برای چند دقیقه در روز فرد را چنان قدرتمند میسازد که با تشخیص اولویتهای خود به سمت موفقیت و یک زندگی کامل گام بردارد.
در این کتاب خواهید آموخت که برنامه کاری خود را نظم ببخشید خلاقیت و تفکر را پرورش ، پول خود را مدیریت ، برقراری ارتباط درست و مناسب با دیگران و آموزه های دیگرکه در راه زندگی ما را راهنمایی میکند.
زندگی هنر هم نفسی با غم هاست
زندگی هنر هم سفری با رنج است  زندگی هنر سوختن تا روشنی آینده است 
زندگی هنر ساختن پنجره در بیداری ست  
زندگی هنر روزنه در تاریکی ست 
زندگی گاهی آری به همین باریکی ست

امروز خود را به شاهکار بدل کنید
شما زندگی خود را چگونه توصیف می کنید؟ آیا تمام امور زندگی خود را به انجام رسانیده اید ؟ آیا خود را فرد موفقی میدانید؟ شما با اتخاذ چند تصمیم کلیدی و کاربردی و به کاربردن آنها در زندگی و در برنامه کاری خود موفقیت را از آن خود سازید.
شما میتوانید زندگی خود را به شاهکار بدل کنید . آری ایده جالبی که هیچ هزینه و پولی نمی خواهد برای هدف گذاری و رسیدن به هدف باید دو عنصر تصمیمات درست و انضباط روزانه در کنارهم و با هم باشند در غیر اینصورت فاقد ارزش است.                          
زمان کار فرمایی است که در تمامی فرصتها یکسان عمل میکند اما نوع برخورد ما با زمان یکسان نیست. ما میتوانیم با توانایی هایمان و بکارگیری استعدادهایمان هنرمندی برای زندگی خود شویم
تصمیمات درست  –  انضباط روزانه  =  یک برنامه بی نتیجه   
انضباط روزانه  –  تصمیمات درست  =  گروه بندی بی نتیجه     
تصمیمات درست  + انضباط روزانه  =  یک شاهکار بالقوه      
تصمیمات درست امروز منادی فردایی بهتر هستند.

اصول دوازده گانه روزانه
ماکسول یک فهرست دوازده گانه از موارد بسیار مهم برای نیل به موفقیت را به صورت زیر معرفی میکند. وآنرا اصول دوازده گانه می نامد. 
1.طرز برخورد : انتخاب و نمایش درست هر روزه
2.اولویتها : مصمم بودن و عمل به اولویتهای مهم روزانه
3.بهداشت : شناخت و پیروی از راهنماهای بهداشتی هر روزه
4.خانواده : مراوده و مراقبت هر روزه از خانواده ام
5.اندیشیدن : تمرین وتوسعه خوش فکری هر روزه
6.تعهد : خلق و حفظ تعهدات مناسب هر روزه
7.امور مالی : مدیریت درست پولی هر روزه
8.اعتقاد : عمق بخشی و بیان اعتقاد هر روزه
9.ارتباطات : بنیان نهادن ارتباط محکم و سرمایه گذاری هر روزه برآنها
10.سخاوت : برنامه ریزی و مدل سازی سخاوت هر روزه
11.ارزش ها : پذیرش و کاربرد هر روزه ارزش های درست
12.رشد : جستجو و تجربه بهتر شدن هر روزه
با تصمیم گیری درست در هریک از این بخش ها و سپس مدیریت کردن بر آنها خواهید توانست مدیریت را از آن خود کنید.

طرز برخورد
طرز برخورد شما انتخاب خودتان است. اگر مایلید که روزتان را به یک شاهکار بدل کنید باید برخوردتان را با دیگران اصلاح کنید ، اگر فرد خوش برخوردی نیستید ، باید به تغییر آن دست بزنید و میتوانید اینگونه تصمیم گیری کنید که :
•    تصمیم گیری روزانه برای طرز برخورد درست
•    مسئولیت طرز برخوردتان را بپذیرید
هریک از انسانها وظیفه دارند تا مسولیت نحوه برخورد شان را برعهده بگیرند پس نحوه نگاهتان را به آن تغییر دهید .        
•    تصمیم بگیرید تا نگرش بد خود را تغییر دهید
مواردی از زندگی مانند نژاد ویا والدین غیر قابل تغییرند اما نگرش از آن جمله است که قابل تغییر است وبخش هایی از نحوه تفکر تقریبا همه آدمها قابل تغییر است.
•    فکر ، رفتار ، صحبت و عملتان را شبیه فردی کنید که میخواهید مثل او باشید
برای تغییر کار را از ذهن خود شروع کنید بهبود را باور داشته و قبول کنید تبدیل به فردی شویدکه در آرزویش هستید. زمانی نحوه تفکر تغییر یابد هر چیز دیگر هم از آن متابعت خواهد کرد
•    مردم را ارزشمند بشمارید
نمی توان از دیگران بیزار بود و همزمان برخورد درستی با آنان داشت. تعامل شما با دیگران و با ارزش شمردن و رفتار درست با دیگران مانند شنیدن ملودی شیرینی است.
•    حس قدردانی از دیگران را در خود پرورش دهید
قدردانی ربطی به ذوق و سلیقه یا دلیل و برهان ندارد بلکه به چشم انداز فرد مربوط است.

مدیریت کردن طرز برخورد
برای حفظ نحوه برخورد درست ، تعدیل را در زندگی هر روزه خود الزامی کنید. اگر برای شما تازگی دارد و لابد میپرسید چگونه میتوان آنرا اجرانمود. به راهنمایی های زیر در این امر به شما کمک میکند توجه کنید:
•    تعدیل برای طرز برخورد روزانه
طرز برخورد به خودی خود پابرجا نمیماند باید به طور روزانه مورد مراقبت قرار گیرد ، هرچه نهاد بدگویی و عیب جویی شما بیشتر باشد طرز برخورد شما به توجه بیشتری نیاز خواهد داشت سعی کنید هر روز را با بررسی طرز برخورد خود آغاز کنید مراقب خطری باشید که حاکی از خطرات احتمالی رفتار شماست. 
•    یافتن موارد مثبت هر چیز در زندگی روزانه
هرچند ممکن است کار سختی به نظر برسد ولی با کمی تلاش میتوان در هر چیز حتي میان وضعیت های دشوار هم نکات مثبت را یافت.
•    یافتن افراد مثبت در تمام وضعیتها
به دنبال یافتن افراد مثبت باشید در برابر مشکلات از آنها کمک بگیرید و اگر آنها در مشکل قرار گرفتن به کمک آنها بشتابید. دو فرد مثبت بهتر از یک نفر میتواند با سختی و مشکلات بجنگند
•    استفاده از کلمات مثبت در مکالمات
تعریف وتمجید ، قدردانی و قوت قلب دادن ، ستایش ، ترفیع و پاداش دهی به دیگران را صمیمانه انجام دهید بدانید کاری است که برای خودتان هم مانند دیگران لذت بخش خواهد بود.
•    حذف کلمات منفی از حرفهای روزانه
شما هم میتوانید از چنین روشهایی بهره بگیرید کلمات منفی خود را بیابید و دست به اصلاح آن بزنید ، جستجو و پذیرش مداوم مثبت ها و حذف منفی ها به شما کمک میکند تا مثبت اندیشی را در زندگی هر روزه وارد کنید.
•    بیان سپاسگذاری هر روزه از خودتان
وقتی تشکر کردن را بیاموزید به جای تمرکز بر بدی ها بر موارد خوب زندگی خود تمرکز میکنید اندیشیدن به موارد خوب به ما در سپاسگذار بودن کمک میکند و موجب قرار گرفتن در فاز مثبت خواهد شد و این مورد باعث تفکر به سمت موارد خوب به جای بدی ها وا می دارد.
اولویتها   
زمان با ارزش ترین سکه موفقیت در زندگی شماست تنها شما هستید میتوانید نحوه خرج کردن آنرا تعیین کنید مراقب باشید و اجازه ندهید دیگران آنرا خرج کنند.
زندگی خودرا اولویت بندی نمایید و تمام تمرکز و انرژی را صرف اموری نمایید که بیشترین نتیجه را دارد از آن به بعد دیدتان نسبت به خود و شغلتان تغییر مییابد.
تصمیم گیری روزانه برای مصصمم بودن واعمال و اولویتهای مهم با رعایت موارد زیر میتوان از طریق تصمیم گیری بر اساس اولویتها روش نگاه خود و اعمالتان را تغییر دهید:
-امروز را باز پس گیرید
وقتتان را برای خود اختصاص دهید اجازه ندهید دیگران آن طور که میخواهند وقت شما را در اختیار بگیرند
سه سوال از خود بپرسید
-چه انتظاری از من میرود؟
-بیشترین نتیجه مثبت از چه اعمالی ناشی میشوید؟
-بیشترین پاداش از چه اعمالی ناشی میشود؟
-توانایی های خود را حفظ کنید
از طریق آزمایش و خطا ، مشاوره با دیگران ، آزمون های شخصیتی و تجربه های شخصی از توانایی های خود مطلع شوید و البته باید بدانید برای رسیدن به موفقیت شکست را هم باید بپذیرید.
مدیریت کردن انضباط اولویتها
•    ارزیابی روزانه اولویتها
اولویتهایتان را هر روزه مورد بررسی قرار دهید چرا که در هر روز اولویتها در زندگی تغییر میکند
•    برنامه ریزی دقیق برای وقتتان
اگر میخواهید تاثیر گذار باشید باید برنامه ریزی را در زندگی خود متحول سازید.
•    تعقیب برنامه های خود
بدانید به برنامه ریخته شده باید عمل نمود و از انجام آن غافل نشوید و گرنه بازده کار و برنامه تان مانند کسی است که برنامه نداشته و از این اولویتها بی نصیب مانده است.
•    استفاده از جایگزین در هر زمان
•    سرمایه گذاری روزانه برای افراد واجد شرایط
مواردی که به هنگام ارزیابی سرمایه گذاری از وقتم به آنها توجه میکنم از این قرار است که گروه را ارزشمند شمرده ، قابلیت های ذاتی ، مسوولیت ، زمان بندی ، پتانسیل و مربی گری صحیح و زمانی که برای دیگران صرف میکنید یک سرمایه گذاری عظیم است.
سلامتی
•    تصمیم گیری روزانه برای شناخت و تعقیب رهنمودهای سلامتی
•    یک هدف با ارزش برای زندگی خود تعیین کنید تمایل به زندگی طولانی در شما
•    به انجام کارهای لذت بخش روی آورید آنچه که به شما انرژی میبخشد
•    سرعت مناسب حال خود را بیابید
اگر سرعت زندگی کمتر از میزان توانایی باشد ممکن است موجب احساس سستی شود. و اگر سرعت بیش از توان فرد باشد ممکن است آزار دهنده باشد ، شما باید حد تعادل خود را کشف کنید.
•    ارزش فردی خود را بشناسید
•    از همه مهمتر خنده را فراموش نکنید

مدیریت کردن سلامتی
•    تغذیه درست و مناسب
•    ورزش
•    در مقابل استرسها خود را نبازید

خانواده
ساخت یک خانواده مستحکم به خودی خود ممکن نیست احتیاج به تلاش سخت دارد برای رسیدن به موفقیتهای دیگر اما نباید خانواده را فدا کرد زیرا او یک موفق واقعی نیست.
شعار هر روزتان و عمل به آن : برای جلب عشق و احترام نزدیکانم هر روز سخت کار خواهم کرد
•    تصمیم برای ارتباط و توجه روزانه به خانواده
•    اولویتهای خود را مشخص کنید خانواده-شهرت-مقام و…
•    معنا بخشی به خانواده                                     
•    ایمان بخدا                                              
•    تداوم در رشدتوانایی فردی خود و فرزندان
•    اعتماد به تجربیات
•    اطمینان به خدا و خودمان و به دیگران
•   همکاری در زندگی راهبرد حل مشکلاتتان را در خانه خویش بهبود بخشید که موجب پرورش سه چیز میشود درک بهتر-تغییر مثبت-رشد ارتباطات.

مدیریت کردن انضباط خانواده
اگر مایلید زندگی خود را تحکیم بخشید و آنرا منبعی از پایداری کنید انضباطهای زیر را اعمال کنید
•    در صدر قراردادن ازدواج سالم
•    قرار دادن خانواده در اولویت اول
•    حفظ سنتهای خانوادگی
•    یافتن راههای مناسب و حذف برنامه های تفریحی فردی و صرف وقت با خانواده
•    بیان قدردانی از یکدیگر
•    حل هر چه سریع درگیری ها و مشکلات

نحوه تفکر
تمام پیروزی ها و شکستهای یک انسان در راه موفقیت از افکار او برمیخیزد پس سعی کنیم به تمام چیزهایی که به ارزش خود و دیگران می افزاید بیاندیشد و خوش فکری را با موارد زیر بخشی از زندگی خود کنید:
– تصمیم روزانه برای تمرین و پرورش خوش فکری ( بیشتر فکر کنید ، ایده های ظاهر شده و بهتر میشود به محض بهتر شدن بهبود هم خواهند یافت ).
– فکر عالی زاییده خوش فکری است
انواع مختلف تفکر را تشخیص دهید ( مانند تفکر خلاق ، متمرکز ، راهبردی ، واقع گرایانه ، مشترک و….)
– توانایی خود را گسترش و ضعفتان را به کارکنان خود بسپارید
مدیریت کردن انضباط تفکر
وضعیت های مختلف در زندگی و همچنین افراد میتواند فکر ما را نسبت به زندگی مثبت و یا منفی کند باید خودعهده دار اندیشه خود باشید اگر مایلید چنین عمل کنید این اعمال را از یاد نبرید:
هر روز زمانی را برای تفکر به خود اختصاص داده و مصممانه به موضوعات درست بیاندیشید.
•    یافتن محلی برای تفکر
•    تخصیص زمانی برای تفکر به طور روزانه
•    زمانیکه بهترین حال را برای تفکر دارید
•    حفظ افکار
•    به اجرا در آوردن سریع افکار
•    تلاش هر روزه در جهت بهبود تفکر ( تمرکز بر موارد مثبت ، گرد آوری اطلاعات درست ، وقت گذرانی با خوش فکران )
تعهد
سرسختی در انجام خواسته ها و تصمیم گیری برای پذیرش صمیمانه تعهد در زندگی نیازمند کارهایی است که در زیر به آن اشاره میکنیم:
•    اگر کاری ارزش انجام دادن دارد خود را متعهد به انجامش کنید
•    تصمیم گیری روزانه برای ایجاد و حفظ تعهد
•    در برابر تعهدات خود احساس مسوولیت کنید
•    همیشه در تلاش به رسیدن کمال باشید
مدیریت کردن انضباط تعهد
هر روز تعهد خود را مورد بررسی قرار داده و به فواید حاصله بیاندیشید .
•    هر روز تعهد خود را مورد بررسی قرار داده و به فواید آن بیندیشید
•    پذیرش تعهد به عنوان یک تلاش
•    متکی نبودن بر استعدادها
•    تمرکز بر انتخاب ها به جای تمرکز بر شرایط
•    مصمم بودن
•    انجام کار درست حتی در صورت عدم تمایل
امور مالی
اگر داشتن انتخابهای متعدد یکی از آرزوهایتان است ، ولی در مورد درآمدزدایی و مدیریت مالی روزانه خود دچار مشکل هستید انجام کارهای ذیل میتواند به شما در اتخاذ تصمیمات درست مالی کمک کند:
•    امروز مان را برای داشتن انتخاب فردا قربانی نکنیم
•    در تصمیم روزانه برای کسب درآمد و مدیریت مالی
•    دورنمایی از ارزش هر چیز تصور کنید
•    دوره زندگی خود را بشناسید ( یادگیری – کسب درامد )
•    بدهی های خود را کاهش دهید
•    یک فرمول مالی برای زندگی خود تهیه کنید
•    فرمول مالی خود را به مرحله اجرا در آورید
مدیریت کردن انضباط امور مالی
•    هر روز بر برنامه مالی خود تمرکز کنیم تا انتخاب های هر روزمان بیشتر و نه کمتر شود
•    کسب در آمد برای سر و سامان بخشیدن به امور مالی
•    هزینه ها را در نظر بگیرید و در اسرع وقت آنها را بپردازید
•    تمرکز بر روی امور مالی خود
•    سپاس گذاری هر روزه در برابر آنچه که دارید
•    عدم مقایسه خود با دیگران
•    بخشش تا حد امکان
ایمان و اعتقاد
ایمان امری فردی است که نمی شود از فرد به فرد منتقل و یا به شخص ارث برسد بلکه باید فرد آن را باور و به آن عمل کند ، ایمان بیشتر از هر تصمیم دیگری به زندگی شکل می بخشد و جهان بینی را وسیع میکند ، هنگامی که در یک مشکل گیر میکنید به ایمان خود روی می آورید و هر چه ایمان عمیق تر باشد عبور از گذرگاه مشکلات راحتر میشود.
•    ایمان در وجود همه ما هست …فقط باید جایی برایش انتخاب کنیم
•    تصمیم روزانه برای عمق بخشی به ایمان و تداوم آن
•    بدانید که در هنگام مشکلات به ایمان روی می آورید
•    زمانی که ایمان را درک کرده باشید توانایی اش در گذر مشکلات بیشتر میشود
مدیریت کردن انضباط ایمان
•    زندگی هر روز خود را مانند نیکان بگذرانید
•    اینکار امکان ندارد مگر به اینکه به سه توصیه برای مدیریت انضباط ایمان توجه کرد
•    1- خدا را در نظر داشته باشید
•    2- با مردم معتقد معاشرت کنید
•    3- ایمان خود را کشف کنید و آنرا عمق ببخشید و پرورش دهید
ارتباطات
انسانها در مورد روابطشان احساس مسوولیت نمی کنند باید این نکته را بدانند برای برقراری روابط ناب شما باید ذهنیت خود را تغییر دهید. در زیر روشهایی برای کمک به شما ذکر شده است ، به آنها توجه کنید
•    تصمیم گیری روزانه برای پیش قدم شدن و سرمایه گذاری بر ارتباطاتی استوار
•    پیش قدم شوید و بر ارتباطاتتان با دیگران سرمایه گذاری کنید
•    برای دیگران ارزش قائل شوید
•    سعی کنید دیگران را درک کنید
•    بدون چشم داشت به دیگران احترام بگذارید اما احترام دیگران را کسب کنید
•    افزودن به ارزش دیگران را جزو تعهدات خود قرار دهید
مدیریت کردن بر انضباط برقراری ارتباط
از خود بپرسید آیا امروز به فکر دیگران بوده ام؟ آیا آنها از کنار من بودن لذت برده اند؟ اگر میخواهید جواب این سوالات مثبت باشد پس انجام اعمال زیر را در خاطر داشته باشید:
•    هر روز ارتباطاتم را با دیگران با حسن نیت همراه کنید
•    اولویت دادن به دیگران
•    با دیگران چنان رفتار کن که مایلی با تو رفتار کنند
•    عدم دخالت احساسات در روابط
•    تخصیص وقت برای با ارزش ترین ارتباطات
•    خشنودی از رفع مشکل دیگران
•    بیان کردن عشق و قدر دانی
سخاوت
بخشش تابع درامد نیست- بلکه از دل برمی خیزد. بخشش درباره کمک به دیگران و یافتن راههای افزودن به ارزش آنان است. راهی برای دستیابی به موفقیتهای مهم در زندگی شماست. اگر میخواهید فردی سخی شوید سخاوت را بخشی از زندگی روزانه خود سازید کارهای زیر را انجام دهید:
•    تصمیم روزانه برای برنامه ریزی و نمونه سازی سخاوت
•    از پول خود بخشش کنید
•    سعی کنید اگر پولی برای بخشش ندارید از عمل و یا حرف محبت آمیز دریغ نکنید
مدیریت انضباط سخاوت
•    با دیگران محترمانه صحبت کنید
•    گوش دادن به دیگران و تلاش جهت درک انها
•    سعی کنید بر ارزش خویش بیفزایید زیرا تا چیزی نباشید نمیتوانید ببخشید
•    کارهایی که خداوند با ارزش شمرده را انجام دهید
•    برای سخاوت منتظر کامیابی نباشید
•    چه کاری باید برای دیگران انجام دهیم
•    چگونه دست نیازمندان را بگیریم
ارزش ها   
شما یکبارفقط زندگی می کنید اما اگر درست عمل کنید همین یکبار کافی است. مردم چگونه می توانند درست عمل کنند؟ با شناخت ارزشها و عمل هر روزه به آنها و بدانید شما در این کار با ندامت روبرو نخواهید شد. توصیه های زیر برای شروع کار به شما کمک میکند
•    تصمیم روزانه برای پذیرفتن و اجرای ارزش پسندیده
•    فهرستی از ارزش های پسندیده تهیه کنید
•    به توصیف ارزشها بپردازید
•    منفعت آنها را برای خود مشخص کنید
•    ارزشهای پسندیده خود را بشناسید
•    برای کاربرد روزانه ارزشها تصمیم بگیرید

مدیریت انضباط ارزشها
هر روز ارزشها مورد آزمایش قرار میگیرند. افراد منفی ممکن است به خاطر رفتار مثبت شما را به دیده تحقیر بنگرد و یا مثلاً افراد بی خانواده از خود گذشتگی شما را نسبت به خانواده درک نکنند و…. این افراد سعی دارند تا شما را به تبعیت از خود راضی کنند. برای این امر اتفاق نیفتد به راهنمایی های زیر  توجه کنید:
•    هر روز ارزشهای خود را بررسی کنید و بازتاب آنرا ببینید
•    پذیرش روزانه ارزشها
•    مقایسه ارزشهایتان با کارهای روزانه
•    پایداری بر ارزشها با حفظ احساساتتان
•    ارزیابی هر روزه بر اساس ارزشها
رشد
انسانها اگر در محیط خشن و محدود قرار گیرند کوچک باقی خواهند ماند اما اگر بیایید و آنها را در محیطی قرار دهید که مشوق رشد است شاهد رشد و شکوفایی آنها تا نیل به تواناییهایشان باشید.
در زندگی یک برنامه رشد فردی تهیه و آنرا اعمال کنید ، اگر آمادگی یافته اید تا برای دنبال کردن رشد و تجربه بهبود هر روزه خود تصمیم گیری کنید به توصیه های زیر عمل نمایید.
– تصمیم گیری برای جستجو و تجربه روزانه رشد
-از خود بپرسید توانایی من در چه زمینه ای است؟
– برای تغییر متعهد تغییرات فردی در زندگی شوید
– برای رشد اهدافی را تعیین کنید
– لذت بردن از مسیر را بیاموزید
– خود را در محیط رشد قرار دهید
مدیریت انضباط رشد
•    هر روز هدفمند و با یک برنامه به رشد خود ادامه دهید
•    هدف قرار دادن رشد به نحوی هر روزه
•    اختصاص دادن وقت و برنامه ریزی برای رشد فردی به صورت هر روزه
•    یادداشت مطالب جدید که در آینده بکار آید ( بایگانی کردن آموخته ها )
•    بکار گیری مطالب یادداشت شده قبلی ( بکارگیری آموخته ها )

ماحصل
پیاده سازی این زمانها کار ساده ای نیست به همین جهت توصیه می شود که ابتدا دوازده تصمیم درست را در زندگی خود بیابید و با این اصول و با توجه به اصول زندگی خود آنرا تعدیل نمایید سپس بر تصمیم گیری ها کار کنید هر ماه تصمیمی اتخاذ و نوع مدیریت آنرا مشخص کنید. بعد از یک سال از تمرکزی که بر زندگیتان حاکم شده و جریان یافتن در مسیری که آرزویش را داشتید شگفت زده خواهید شد.
با بهسازی امروز به بهسازی زندگی خود دست زنید ، زیرا که وقتی از امروزتان مراقبت میکنید ، فردا به خودی خود مراقب خواهید بود.
بدانید برنامه ریزی برای کارهای روزانه راز موفقیت شما در زندگی است