مقالات مدیر مسئول

راز ناپيدايي شب قدر؛ راهي پيدا در شبي ناپيدا

مي خواهيم از شبي مقدس و بزرگ كه تقدير انسان در آن رقم مي خورد سخن گوييم. شبي كه برتر از هزار ماه است. شبي كه ملائك و روح بر زمين فرود مي آيند و باران رحمت الهي بر آفرينش نازل مي گردد. شبي كه دقيقاً زمان آن را نمي دانيم؛ “شب قدر”. پيامبر اعظم(ص) می فرماید: «خداوند از میان روزها،روز جمعه، از میان ماه ها، ماه رمضان و از میان شب ها، شب قدر را برگزید». رسول اکرم(ص) دهه آخرماه رمضان را اعتکاف می کردند و آن را مقدمه درک شب قدر قرار می دادند. اما راز ناپیدایی شب قدر چيست؟ خداوند، شب قدر را در میان شب های ماه مبارک رمضان یا شب های سال مخفی قرار داده تا مردم به همه شب ها اهمیت دهند. همان گونه که خداوند رضای خود را در میان انواع عبادت ها پنهان کرده تا مردم به همه آنها روی آورند، غضبش را در میان گناهان پنهان کرده تا از همه معاصي بپرهیزند، دوستانش را در میان مردم مخفی کرده تا همه را احترام کنند، اجابت را در میان دعاها پنهان کرده تا به همه دعاها رو آورند، اسم اعظم را در میان اسم هایش مخفی ساخته تا همه را بزرگ دارند و وقت مرگ را مخفی ساخته تا همه آماده سفر آخرت باشند. دلايل عظمت و فضیلت این شب بر سایر شب ها را مي توان در موارد زير جستجو كرد؛
آمرزش گناهان: رسول گرامي اسلام(ص) فرمودند: “هر کس شب قدر را احیا بدارد و مؤمن باشد و به روز جزا اعتقاد داشته باشد، تمامی گناهانش آمرزیده می شود”
نزول قرآن: طبق روایات، مجموع قرآن در شب قدر یکباره بر پیامبر اعظم(ص) نازل شده است. این نزول دفعی قرآن است، اما نزول تدریجی قرآن طی 23 سال دوران نبوت پیامبر گرامی(ص) نازل شده است.
قلب رمضان و برتر از هزارماه: امام صادق(ع) فرمودند؛ “از کتاب خدا استفاده می‌شود که شماره ماه های سال نزد خداوند، دوازده ماه است و سرآمد ماه ها ماه رمضان است و قلب ماه رمضان لیلة القدر است” نزول همه‌ی ملائکه و روح در شب قدر بر زمین و سلام دادن بر بندگان خدا نشانه شرافت آن بر هزار ماه است. 
هرچند شب قدر به صورت قطعي پيدا نيست ولي هدف انسان در اين شب كاملاً پيداست: “قرب و دوستي با مهرِثابت و عشقِ پايدار خداي مهربان” و اين مهم در مسيري شفاف مشخص است؛ در شب قدر شب‌زنده‌داری می‌کنیم و خداوند نام ما را در زمره سعادتمندان ثبت می‌نمايد و آتش قهر خويش را بر ما حرام می‌سازد. توفیقی بالاتر از این نصيب انسان نمي شود که آتش جهنم بر او حرام شود و بخدا نزدیک‌تر شود. شب قدر فرصتی است بي نظير برای زدودن زنگار از آینه دل. این شب بهترین فرصت است تا نيكي‌ها را جایگزین بدی ها، صلح و دوستي را جایگزین كينه و تفرقه، احسان و خوبي را جایگزین ظلم و ستم، نيكي به والدین را جایگزین عاق والدین و صله رحم را جایگزین قطع رحم نماییم. نیکو و شایسته است با صدقات قدمی در جهت آبادانی خانه آخرت برداریم و با اعمال نیک و خیر، ثواب دو چندان ببریم. آن شب که باید به امید وصل و دیدار بیدار نشست و از جام طهور “سلام” تا “مطلع فجر” سرمست بود. قدر شبي است که لسان الغيب، با الهام از قرآن آن را «شب وصل» می نامد و نامه هجران را در آن شب طی شده و پایان یافته می خواند. شبی که باید در عاشقی ثابت قدم بود، در طلب کوشید و بیدار ماند، دیدار جست، احیا گرفت، به نیایش پرداخت، اشك ريخت، توبه كرد، به نیازمندان رسید، دانایی طلبید و مذاکره علم کرد، شبی که در آن، کاری بی اجر نخواهد ماند. شبی که باید حجاب گناه را از مقابل ديدگان زدود به یاد روی آن شب شكن دشت عشق آن یار پنهان رخسار، با دردمندی های عاشقانه نالید و دیدار روی مهدي موعود(عج) را از خداوند مهربان خواستار شد.
شب وصل است وطی شد نامه هجر 
سلام فیه حتی مطلع الفجر