موضوعات طبقه بندی شده

اهانت به پیامبر اعظم(ص) با تحریف مفهوم آزادی بیان

برای مقابله با هجمه ی صهیونیستی به مقدسات اسلامی، ابتدا باید هدف های آن ها را از این تهاجم ها شناسایی کرد تا بتوان عکس العمل مناسب را برنامه ریزی نمود. ساخت فیلم اهانت آمیز نسبت به ساحت مقدس پیامبر اعظم(ص) از سوی یک صهیونیست بی اصل و نسب دو ملیتی از طرفی ناشیاز در هم ریختگی جامعه سیاسی آمریکا و از سوی دیگر ناشی از تحریف کلمات مقدسی همچون آزادی بیان است. نومحافظه‌کاران آمریکایی که مهم ترین عوامل اتفاقات فاجعه آمیز بعد از نمایشنامه یازده سپتامبر هستند و از دوستان نزدیک صهیونیست‌ها نیز می باشند از دیگر عوامل سیاسی پشت پرده اهانت‌های برنامه ریزی شده به اسلام و مقدسات اسلامی محسوب می‌شوند.یکی از مهم‌ترین عوامل سیاسی دیگر در توهین به پیامبر اسلام، صهیونیسم است که دارای نفوذی انکارناپذیر در رسانه‌های غربی نیز هستند. بنیان اصلی هالیوود که زبان اصلی فرهنگ آمریکا محسوب می‌شود را سرمایه‌داران صهیونیست تشکیل می‌دهند و تقریباً تمام رسانه‌های غربی تحت نفوذ صهیونیسم می‌باشند. اسرائیل مسلمان ها را جدی ‌ترین خطر برای دوام خود می‌داند و به همین‌خاطر از هر گونه سیاه‌نمایی آنها در پندار مردم جهان کوتاهی نمی کنند، لذا اهانت به مقدسات اسلامی را در برنامه‌های اساسی خود قرار داده اند. هر چند اهانت به مقدسات اسلامی طی سال‌های اخیر در غرب اتفاق تازه ای نیست و تری جونز، کشیش هتاک آمریکایی تاکنون دو بار کتاب مقدس آسمانی مسلمانان را به آتش کشیده است ولی به تازگی شاهد هجمه گسترده تری از توهین‌های رسانه‌ای غرب به مهمترین ارزش معنوی مسلمان ها یعنی وجود شریف پیامبر اسلام(ص) بوده ایم. این اهانت‌ها که با انتشار فیلمی در شبکه یوتیوب آغاز شد، به وسیله ی یک مجله فرانسوی به نام «شارلی هبدو» ادامه یافت. البته بحث توهین به اسلام دارای زمینه‌های سیاسی پیچیده‌ای نیز هست. اینکه آزادی بیان غربی با تابوشکنی مذهبی گره خورده است، تنها عامل اهانت به اسلام در سرزمین‌های غربی نیست بلکه محرک‌های سیاسی در این بین بسیار اثرگذارند. صهیونیسم و استکبار جهانی که به دلیل خیزش های بیداری اسلامی در کشورهای منطقه و جهان اسلام منافع استکباری خود را در معرض خطر می بینند، به مقدسات اسلامی و پیامبر اعظم(ص) اهانت کردند.کاملاً واضح است که این رفتارهای اهانت آمیز به صورت عمدی صورت می پذیرد. فیلمی که به وسیله ی سام باسیل در شبکه یوتیوب منتشر شد، فاقد هرگونه ارزش هنری می باشد و تنها با هدف اهانت رسانه ای گردیده است. امری که زمینه بروز آن را تفسیر غیر اخلاقی غربی ها از مفهوم آزادی بیان بوجود آورده است، تفسیر غم انگیزی که اهانت به باورهای دینی را نه تنها ضدارزش نمی داند، بلکه به عنوان ارزش تلقی می نماید و این امر تحریف مفهوم آزادی بیان است. 

در نگاه جامعه انسانی، آزادی در بعد عام و آزادی بیان به صورت خاص مقوله ای صحیح است زیرا که آدم می‌تواند در هر صورت آرا و عقیده های خود را بیان کند. البته برای نگاه عاقلانه و سلیم انسان آزادی نمی‌تواند امری مطلق و بدون حد و مرز باشد. این مقوله به انواع مختلف آزادی مربوط می شود که آزادی بیان نیز یکی از آنهاست. بشر به صورت فطری می‌پذیرد که اهانت همچون مواردی از قبیل دروغ گفتن، رنجاندن دیگران و زخم زبان زدن از اموری نیست که در آزادی بیان گنجانیده شود. در نگاه مغرضانه گروهی از غربی ها آزادی بیان را نباید محدود کرد چون اگر در یک‌جا محدود شود، این محدودیت زمینه را برای تعمیم محدودیت‌های بیشتر باز می‌کند. البته همین مدعیان دروغین حقوق بشر، در اعمال محدودیت علیه کسانی که بر ضد هولوکاست سخن می‌گویند، ابایی ندارند. در واقع مساله اساسی اینجاست که در غرب، مفهوم آزادی بیان از اساس در ضدیت با مذهب است. مذهبی که در قرون وسطی بر اروپا حاکمیت داشت و ضامن باورهایی بود که سخن گفتن بر ضد آنها در آن زمان ممنوع بود(حتی زمین باید مسطح تلقی می‌شد و نه گرد). دادگاه‌های تفتیش عقاید (انگیزاسیون) تلاش داشتند تا هر صدایی را که مخالف عقاید دیکته شده از سوی کلیسا بود، خاموش کنند. بعد از رنسانس که مردم اروپا را از شر این تفکرات کلیسا خلاص کرد، بزرگ‌ترین دشمن اهالی علم و دانش همچنان کلیسا انگاشته می‌شد و همین امر در نزد فرزندان رنسانس، گفتن سخنان شکننده تابوهای مذهبی را به یک ارزش خاص بدل کرد، ارزشی که بعدها در بی‌حرمتی به تمام انواع اعتقادات مذهبی خود را نشان داد.وارثان رنسانس برای تمام انواع دین از جمله اسلام، همان جایگاهی را قائلند که برای کلیسای قرون وسطی در نظر داشتند. آن ها بدون توجه به اینکه علم و اندیشه از ابتدا در کتاب و سنت مسلمانان از چه ارزشی برخوردار بوده است، تصورشان از دین اسلام همان تصوری است که از مسیحیت قرون وسطایی خود دارند. متأسفانه این تصور عمومی متفکرین غربی، زمینه مناسبی را برای مشتی هتاک در کشورهای غربی به وجود آورده است تا دین اسلام و مقدسات آن را آماج حملات خود قرار دهند. وبا معنای جعلی که از آزادی بیان ارائه می کنند زمینه هرگونه اعتراض و مقاومتی را از بین ببرند و این است حال و روز عصر آخرالزمان در تفسیر احمقانه از آزادی بیان، عصر جاهلیت مدرن و هتک حرمت به ساحت مقدس برگزیده ی مخلوقات خداوند متعال “پیامبر اکرم(ص)”. بی شک اهانت به پیامبر اعظم(ص) و ساخت فیلم توهین آمیز از زندگی پربار آن حضرت به بهانه آزادی بیان، نشانگر درماندگی و اوج حقارت دشمنان قسم خورده اسلام است.
http://shahrara.com/news/1391/7/11/pdf/11.pdf