مدیریت عمومی

طراحی نظم به شیوه فنگ شویی

خلاصه كتاب:
«طراحي نظم به شيوه ي فنگ شويي»: كارن كينگستون – متولد و تحصيلكرده در كشور انگلستان – متخصص « فِنگ شويي » يا طراحي نظم و هماهنگي و پالايش مكان و رهايي از انباشتگي است . در اين كتاب شيوه ي رهايي از انباشتگي و آشفتگي بيروني و دروني – فيزيكي و ذهني و عاطفي و معنوی- را مي آموزيد.
گردآورندگان:
زهرا بیابانگرد
زهره بیابانگرد
طراحی نظم
به شیوه فنگ شویی
کارن کینگستون
مترجم :گیتی خوشدل
حروفچینی:سعید شبستری
لیتوگرافی :صحیفه نور
چاپ :چاپخانه زیبا
صحافی:پیکان
نوبت چاپ:نهم  ،1387 (اول ،1379)
تیراژ:5000
حق چاپ ونشر این اثر برای نشر پیکان محفوظ است.
دفتر نشروپخش :
خیابان شریعتی ،بالاتر از همت ،خیابان کوشا،خیابان بدیعی،کوچه بشردوست ،پلاک13
تلفن ودورنگار : 50-22903647

« طراحي نظم به شيوه ي فنگ شويي »:
كارن كينگستون – متولد و تحصيلكرده در كشور انگلستان – متخصص « فِنگ شويي » يا طراحي نظم و هماهنگي و پالايش مكان و رهايي از انباشتگي است . در اين كتاب شيوه ي رهايي از انباشتگي و آشفتگي بيروني و دروني – فيزيكي و ذهني و عاطفي و معنوی- را  مي آموزيد .
مفهوم « فِنگ شويي » :
فِنگ شويي يعني هنر ايجاد تعادل و هماهنگي در جريان طبيعي انرژي هاي پيرامونمان تا در زندگيمان تاثيراتي سود مند پديد آوريم .
« پالايش مكان »
پالايش مكان عبارتست از هنر پاك گردانيدن و تقديس انرژي هاي درون يك عمارت .
انسداد انرژي كه در « پالايش مكان » مورد بحث قرار مي گيرد سه علت اصلي دارد :
•    آلودگي فيزيكي
•    انرژي ساكنان قلبي
•    انباشتگي و درهم ريختگي
آلودگي فيزيكي : منظور هر گونه چرك ، دوده ، چربي و خاك آلودگي و خوراكيهاي مانده كه بوي نا مطبوع توليد مي كنند .
انرژي ساكنان قلبي : هر آنچه كه در عمارتي رخ دهد در ديوار ها و كف و اثاثيه موجود در آن فضا ضبط مي شود و مانند چرك به صورت لايه هايي روي يكديگر قرار مي گيرد . با اين تفاوت كه ما آن را نمي بينيم اما در زندگيمان تاثير بسزايي دارد .
انباشتگي و درهم ريختگي : هرگونه بي نظمي يا نگهداري انبوهي از اشياء غير ضروري و مواد زائد كه در زندگي ساكنان آن مكان اغتشاش و گرفتگي ايجاد مي كند .
« انباشتگي »
انباشتگي يعني تلنبار كردن . زماني ايجاد مي شود كه انرژي وجودتان را كه وايستاست و در واقع نمايانگر حال و روزتان است كه هرچند ميزان انباشتگي بيشتر باشد انرژي را که توی  را به سوي خود جذب مي كند . به عنوان مثال در حال عبور از خياباني هستيد و مي بينيد يك نفر
بي فكرانه پاكت خالي سيگارش را به گوشه اي از خيابان انداخته . روز بعد از همان نقطه
مي گذريد و مي بينيد دور پاكت سيگار چند آشغال ديگر هم جمع شده كه در كوتاهترين زمان همين چند تكه آشغال به انبوهي از زباله تبديل مي شود و پديده ي انباشتگي را بوجود مي آورد.
« راه كاري براي رهايي از انباشتگي »
يكي از راه هاي پالايش انباشتگي پرداختن به نوعي خويشتن سازي و رشد شخصي است . كه شخص به نقطه اي برسد كه ديگر نتواند آن انباشتگي و درهم ريختگي را تحمل كند . پس با حذف اشياء غير لازم خود زندگيتان را تنظيم كنيد تا شاهد تجديد حيات و جريان انرژي و نيرو و دررگهاي زندگيتان باشيد .
« رابطه ي هستي و خانه تان »
هنگامي كه جهان بيرونتان را منظم مي سازيد در درونتان نيز دگرگونيهايي پديد مي آيد . هرآنچه در پيرامونتان است – به ويژه خانه تان – آينه يي نمايانگر ضمير درونتان است . با كمي ايجاد تغيير در زندگيتان فضايي براي پديد آمدن فرصت هاي شگفت انگيز در زندگي
مي سازيد . پس به پا خيزيد و اشياء زائد را دور بريزيد و خود را از انباشتگي برهانيد .
« تعريف ديگري از انباشتگي »
مجموعه ي درهم ريخته و نا منظمي از اشياء كه به چهار دسته تقسيم مي شوند :
•    چيز هايي كه استفاده نمي كنيد يا دوستشان نداريد .
•    چيز هايي كه نامنظم و نا مرتب هستند .
•    اشيايي بسيار در محيطي كوچك .
•    هرچيز نا تمام .
« تاثيرات انباشتگي بر وجود آدمي »
•    حفظ انباشتگي مي تواند احساس خستگي و رخوت پديد آورد .
•    حفظ انباشتگي مي تواند شما را در گذشته نگاه دارد .
•    انباشتگي مي تواند در جسمتان گرفتگي و احتقان ايجاد كند .
•    انباشتگي مي تواند بر وزن بدنتان تاثير بگذارد.
•    انباشتگي مي تواند شما را گيج و آشفته كند .
•    حفظ انباشتگي مي تواند بر شيوه رفتار مردم با شما تاثير بگذارد .
•    مي تواند باعث شود كه كار امروز را به فردا موكول كنيد .
•    حفظ انباشتگي مي تواند عدم هماهنگي ايجاد كند .
•    مايه ي احساس شرمساري مي شود .
•    فعاليتهاي زندگيتان را دچار توقف مي سازد .
•    باعث ايجاد افسردگي در وجود آدمي مي شود .
•    حفظ انباشتگي مي تواند موجب اضافه بار شود .
•    مي تواند شفافيت وجودتان را كدر كند و از توانايي كامجويي از زندگي بكاهد .
•    موجب نياز به نظافت اضافي مي شود .
•    از شما شخصي نامرتب مي سازد .
•    تهديدي براي سلامت و عاملي براي آتش سوزي است .
•    مي تواند نمادي نامطلوب بيافريند .
•    از نظر مالي برايتان گران تمام مي شود .
•    همچنين حفظ انباشتگي مي تواند شما را از انجام امور مهم باز دارد .
« دلايل حفظ انباشتگي »
•    نگداري اشياء « به منظور احتياط »
•    هويت
•    جاه و مقام
•    امنيت
•    تملك جويي
•    انباشتگي ناشي از ارث
•    باور « هرچه بيشتر ، بهتر »
•    خساست
•    حفظ انباشتگي براي سركوب كردن عواطف
•    بي نظمي هاي وسواسي
« رها كردن »
فرآيند پالايش انباشتگي تماما درباره ي رها كردن است . آموختن رها كردن ترسي است كه وادارتان مي كند به متعلقات خود بچسبيد در صورتي كه وقتش فرا رسيده كه به راه خود بروند .
« محل گذر »
زندگي مدام در حال تغيير و محل گذر است . پس هرگاه هر چيزي به سراغتان آمد از آن حفاظت كنيد و زماني كه وقت رفتنش فرا رسيد رهايش كنيد . به همين سادگي ! در واقع اگر مالك چيزي هستيد به اين معنا نيست كه بايد هميشه در تملك شما باشد چون موقتاً نگهبان بعضي از اشياء هستيد . انسان حتي صاحب تني كه در آن به سر مي برد نيست . چرا كه اين تن را وام گرفته ايد و هنگامي كه كارتان با آن تمام شود خود به خود تغيير شكل مي يابد و به سيمايي ديگر مبدل مي شود . در واقع جسميت را اجاره كرده اي . پس عادت دور افكندن انباشتگي را در خود بپرورانيد و آن را نشانه ي پيشرفت خود برانيد !
« ترس را رها كنيد »
پالايش انباشتگي پاداشهايي ارزشمند دارد . عشق و ترس نمي توانند به طور همزمان در يك فضا به سر برند . پس هر چيزي كه به علت ترس به آن وابسته مي شويد مانع از عشق و ذات اصلي تان را بشناسيد و آنچه را كه براي انجامش به اين جهان آمده ايد به انجام برسانيد . ترس نيروي حياتتان را بند مي آورد . رهايي انباشتگي كمكتان مي كند كه بيروي طبيعي وجودتان را بيابيد و به معناي حقيقي « خود بودن » دست يابيد كه اين بزرگترين هديه يي است كه مي توانيد به خود بدهيد .
(انباشتگي و شبكه بندي « فِنگ شويي » )
شبكه بندي فِنگ شويي نشان مي دهد چگونه هر بخش از ساختماني كه در آن سكنا داريد به جنبه هاي خاص زندگيتان ارتباط مي يابد . اگر در خانه يا محل كارتان بخش ويژه اي هست كه همين كه آن را خالي و منظم مي كنيد دوباره انباشته و نامنظم مي شود توجه كنيد كه كدام بخش از شبكه بندي در آن نقطه واقع مي شود و آن جنبه از زندگيتان درچه وضعيتي قرار دارد . در اين روش در مي يابيد كه كدام بخش زندگيتان به توجه مداوم نياز دارد به مانع و گره بر
مي خورد . حفظ اشياء زائد در گوشه و كنار منزل مي تواند تاثير مخربي داشته باشد .
« كاربرد شبكه بنديها »
هدف اصلي اين است كه براي آغاز كار تشويق شويد كه به حذف مواد زائد و پالايش انباشتگي خود بپردازيد .
« روش شبكه بندي »
يك صفحه كاغذ معمولي برداريد و نقشه اتاق خود را بكشيد به طوري كه فقط ديوار ها و درهاي ورودي را به شكل ساده و به طوري كه از بالا ديده مي شود نشان دهد .
آنگاه صفحه كاغذ را طوري بچرخانيد كه ورودي جلويي اتاقتان موازي لبه ي كاغذ باشد . به شكلي كه گويي مقابل آن ايستاده ايد و مي خواهيد وارد اتاق شويد . ورودي جلويي عامل تعيين كننده طرز قرار دادن جدول فنگ شويي است . زيرا انرژي و همچنين افراد به اين صورت وارد اتاقتان مي شوند .
گام بعدي تعيين مركز يا نقطه كانوني اتاقتان است تا بتوانيد ببينيد هر يك از زمينه هاي زندگيتان درون كدام بخش از اتاقتان قرار مي گيرد . از هر يك از گوشه هاي نقشه ي اتاقتان خطي اريب به سوي گوشه ديگر رسم كنيد تا نقطه ي كانوني را بدست آوريد و آن را در مركز جدول قرار دهيد .
نقشه ساختمان يا تاق چهار گوش يا مستطيل :
در ورودی در ورودی 

« جدول متقاطع فنگ شويي »
روابط
عشق
ازدواج    شهرت و اعتبار
اعتبار
اشراق و تنويد     توانگري
ثروت
فراواني نعمات الهي
خلاقيت
اولاد
پروژه ها     سلامت
يگانگي    بزرگترها
خانواده
اجتماع
دوستان امدادگر
شفقت
سفر    حدفه
راه زندگي
غايت حيات    دانش
معرفت و حكمت
رشد شخصي

9 بخش جدول « فنگ شويي »
•    توانگري و ثروت و فراواني و نعمات الهي : انباشتگي و درهم ريختگي در اين ناحيه از اتاق جريان پول را بند مي آورد و موجب ركود مالي و اقتصاد مي شود .
•    شهرت و اعتبار و اشراق و تنويد : انباشتگي در اين ناحيه از اتاق موجب تيره شدن محبوبيت و شهرت و اعتبار شخصي شده و شور و شوق كاهش مي يابد .
•    روابط و عشق و ازدواج : انباشتگي در اين ناحيه از اتاق مي تواند يافتن شريك زندگي را دشوار كند . در نتيجه آنچه بدست مي آوريد شايد مطابق خواسته تان نباشد .
•    بزرگترها و خانواده و اجتماع : انباشتگي در اين ناحيه از اتاق مي تواند با صاحب قدرتان و و در رابطه با والدين و اعضاي خانواده و اجتماع مشكل ايجاد كند .
•    سلامت و يگانگي : انباشتگي در اين ناحيه به سلامت صدمه مي زند و موجب مي شود زندگيتان فاقد تمركزي پر معنا شود .
•    خلاقيت و اولاد و پروژه ها : انباشتگي در اين قسمت اتاق مانع خلاقيت و سبب دشواري در به ثمر رساندن پروژه ها و ايجاد مشكل در رابطه با فرزندان يا افرادي شود كه برايتان كار مي كنند .
•    دانش و فرزانگي و رشد شخصي : درهم ريختگي در اين ناحيه توانايي يادگيري و تصميم هاي خردمندانه و رشد شخصي را محدود مي كند .
•    حرفه و راه زندگي و غايت حيات : انباشتگي در اين قسمت اتاق روند زندگي را دشوار مي كند و حس مي كنيد بيهود دور خود مي چرخيد بدون آنكه به كارهاي مورد علاقه تان بپردازيد .
•    دوستان امدادگر و شفقت و سفر : انباشتگي در اين ناحيه از اتاق باعث مي شود بيشتر مواقع احساس كنيد كه مسير زندگي را به تنهايي مي پيماييد . همچنين در راه سفر و حركت مانع ايجاد مي كند .
« مراكز انباشتگي در خانه »
بعضي از نواحي و مراكز عمده يي از خانه است كه انباشتگي بيشتر در آن نقاط جمع مي شود .
زير زمين ها و اتاقهاي زير شيرواني و انباريها .
كمد يا كشوي اشياء زايد .
انرژي تيره و تاري كه از آن ساطع مي شود واقعاً نا مطلوب است و مي تواند بر هر زمينه زندگيتان كه انباري در آن نقطه قرار گرفته باشد تاثيري مغرب بگذارد .
1-    كمد يا كشويي كوچك را انتخاب كنيد .
2-    گهگاه از محتواي آن استفاده كنيد .
3-    به طور منظم به پالايش و حذف زايد و تنظيم آن بپردازيد .
« مجموعه ها »
بيشتر افراد مجموعه هاي ( كليكسيون ) دارند : از قاشق چايخوري ، تمبر ، قوطي كبريت كارت تلفن تا ساير چيز ها ….
•    به چه دليل مردم كليكسيون جمع مي كنند ؟
علاقه بعضي از افراد به آنچه كه امروز جمع مي كنند به دوران كودكي آنها ارتباط مي يابد .
« انباشتگي كاغذي »
•    كتابها : چسبيدن به كتابهاي كهنه به شما اجازه نمي دهد فضايي براي آرمانها و انديشه هاي نوبيافرينيد .
•    مجلات و روزنامه ها و بريده هاي جرايد .
•    حفظ تزئينات خاطره انگيز و احساساتي : وسايل تزئيني عروسي و كريسمس و تولد و ساير اعياد و كارت پستالهای دوستان از سالها پيش و نامه هاي عاشقانه دوره دبيرستان و نخستين نقاشيهاي فرزندان در دوران دبستان را در بر مي گيرند .
« انباشتگي ديگران »
انباشتگي همسر : هرگز تحت هيچ شرتيطي به پالايش انباشتگي آنها نپردازيد مگر اينكه خودشان واضح انجام اين كار را از شما خواسته باشند . چون به لنباشتگي هايشان دلبستگي عاطفي دارند و اگر كسي به آنها دست بزند .
ممكن است بسيار ناراحت يا خشمگين شوند .
انباشتگي بچه ها : از همان كودكي پرهيز از انباشتگي را به آنها بياموزيد تا در آينده به معتادان انباشتگي و درهم ريختگي تبديل نشوند .
انباشتگي نوجوانان : انباشتگي و درهم ريختگي نوجوانان معمولا اغتشاش و غوغاي درون آنهاست كه در بيرون نمايانده مي شود .
« چگونه رها از انباشتگي باقي بمانيم ؟ »
رهايي از انباشتگي يعني پرهيز از احتكار ، و تعيين جايي ويژه براي هر شي زيرا خانه منظم نمايانگر « ذهن منظم » است .
اگر هميشه دنبال عينك و دسته كليد و كيف پول و جوراب و دمپايي تان مي گرديد آيا واقعا بهتر نيست كه براي هريك از آنها جاي مخصوصي را در نظر بگيرد .
رعايت چند نكته :
•    اشياء مشابه را يكجا بگذاريد .
•    اشياء را نزديك جايي بگذاريد كه آنها را مورد استفاده قرار مي دهيد .
•    اشيايي را كه بيشتر استفاده مي كنيد جايي بگذاريد كه دسترسي به آنها آسان باشد .
•    روي جعبه ها بر چسب بچسبانيد تا بدانيد محتواي هر يك از آنها چيست .
•    لباسهايتان را مطابق با رنگ آنها در گنجه تان آويزات كنيد يا در كمدتان بچنيد .
« رهايي از آشفتگي »
اگر در خانه تان در هم ريختگي وجود دارد ، قطعاً در ذهنشان نيز بي نظمي و آشفتگي وجود دارد . اما با آن چه بايد كرد : ؟
•    نگراني را كنار بگذاريد .
•    انتقاد و داوري را كنار بگذاريد .
•    پشت سر مردم حرف نزنيد !
•    گله و شكايت را كنار بگذاريد .
•    گفتگوي ذهني را كنار بگذاريد .
•    كارهاي نيمه تمام را تمام كنيد .
•    برنامه روزانه تان را تعيين كنيد .
•    آرامش ذهن براي خوابي عميق و آرام
•    خود را در جريان اطلاعات روز قرار دهيد .
« رهايي از انباشتگي عاطفي »
بسياري از افراد كوله باري از انباشتگي و در هم ريختگي عاطفي را حمل مي كنند . حمل اين كوله بار موجب پيري زود رس مي شود . بكوشيد هرچه زودتر اين را بر زمين نهيد .
•    ناراحتيها
•    گله و شكايت
•    دوستانتان را غربال كنيد .
•    رها كردن سلاح عاطفي

شيوه پالايش انباشتگي
از سه طريق مي توانيد به پالايش انباشتگي بپردازيد :
1-    مي توانيد پالايش را به دست طبيعت بسپريد كه شيوه تفويض و واگذاري است : يعني آن شي را جايي بگذاريد تا به مرور زمان بپوسد و ديگر قابل استفاده نباشد .
2-    تا پايان عمر صبر كنيد تا خويشاوندانتان به پالايش انباشتگي تان بپردازند : اين شيوه سده هاي بسيار محبوب همگان بوده است . مي توانيد وصيت نامه يي تنظيم كنيد و به يكا يك خويشاوندانتان بگوييد كه با هريك از آنها چه كنند .
3-    مسووليت انباشتگي خود را به عهده بگيريد و شخصا به پالايش آن بپردازيد : اين شيوه را به شدت توصيه مي كنم زيرا علاوه بر اين كه توان بخش است « كارما » يا عواقب بهتري دارد . همچنين اجازه مي دهد بي درنگ – پيش از مرگ خودتان يا اشيا ء تان – درباره زندگيتان تصميم بگيريد .
براي شروع كار
بي ترديد شروع اين كار نيز مانند نخستين گام هر كار ديگر ، مستلزم اندكي همت است . خوشبختانه به محض آغاز كار ، چنان انرژي و نيرو مي گيريد كه مشتاق ادامه ددنش مي شويد . همه آن انرژي را كد و ايستا از ميان بر مي خيزد تا بتوانيد انرژي آزاد گشوده را به شيوه هاي مثبت به كار گيريد . و هرچه بيشتر به پالايش انباشتگي بپردازيد آسانتر مي شود .
قاعده ام اين است كه اگر قرار بود همين فردا به خانه تازه يي اسباب كشي كنم ، لازم بود يك يا دو كيسه آشغال يا لوازم اضافي را دور بريزيم به اين معناست كه هم اكنون بايد بنشينيم و به پالايش انباشتگي بپردازم . شخصاً اين گونه زندگي مي كنم زيرا تاثيرش را در زندگيم ديده ام . و چنان به نظرم معقول مي نمايد كه حاضر نيستم به شيوه ديگري زندگي كنم . انضباط دشواري را نيز در پيش نمي گيرم . فقط به طور منظم به پالايش انباشتگي مي پردازم تا همه چيز قابل تنظيم باشد .
شتاب مورد نياز براي پالايش انباشتگي
مقدار و نوع انباشتگي افراد – و ميزان علاقه شان به رها كردن اشياء كاملا متفاوت است . بعضي از افراد شايد به محض مطالعه اين كتاب مرخصي بگيرند تا تمام قرار ملاقاتهايشان را لغو كنند تا به پالايش انباشتگي بپردازند . بعضي از افراد نيز شايد با شتابي آهسته تر و مرحله به مرحله سرگرم اين كار شوند .
اگر به فرصت بيشتر نياز داريد ، پذيراي اين امر باشيد كه فرصت داريد . اگر پر مشغله يا آشفته ايد يا از ميزان انباشتگي خود مي هراسيد ، با شتاب مناسب خودتان به پيش برويد ، و در هر زمان كه مي توانيد .
اگر پر مشغله ايد :به خاطر آوريد كه همان گونه كه فرصت ايجاد انباشتگي را داشتيد ، پس قادريد كه فرصت پالايش و خلاص شدن از شر آنها را نيز به وجود آوريد .
اگر پريشان و آشفته ايد : بدانيد كه پالايش انباشتگي يكي از بهترين شيوه هاي درماني براي نگراني و اضطراب و پريشاني است .
اگر احساس ناتواني مي كنيد : بدانيد اگر اين نكات آسان را رعايت كنيد ، احساس ناتواني نخواهيد كرد .
بهترين زمان براي پالايش انباشتگي
هر زماني كه انتخاب كنيد عالي است . چون بيشتر پالايش انباشتگي در درون خانه انجام
مي پذيرد ، زمان آن – خواه روز و شب و خواه باراني و آفتابي – تفاوتي ندارد . اگر چه بيشتر افراد دوست دارند بهار خانه تكاني كنند : در زمان رشد طبيعت ! خودم ترجيح مي دهم در آغاز هر فصل خانه تكاني كنم و در پايان هر هفته به سرو سامان بخشيدن به خانه و زندگيم بنشينيم . آنگاه سراسر هفته مي كوشم نظمي را كه طراحي كرده ام حفظ كنم . لازم به توضيح نيست كه نظافت مكان در پالايش انباشتگي تاثيري بسزا دارد .
كنترل انديشه ها و عواطف
معتقدم همان گونه كه خانم لوييزهي در كتاب بي نظيرش « شفاي زندگي » مي گويد : « بايد » يكي از زيان آور ترين الفاظي است كه مي توانيم به كار ببريم . زيرا نشانه اجبار و الزام است . در حالي كه ما قدرت انتخاب داريم . به نظر من بهتر است واژه : « مي توانم » يا « مي توانستم » استفاده كنيم كه نمايانگر اقتدار و حق انتخاب ماست . مثلاً بجاي « همين امروز بايد به پالايش انباشتگي بپردازيم . » مي توانيد بگوييد : « مي توانم همين امروز به پالايش انباشتگي بپردازم . »
تهيه فهرست
نخست دفترچه يي در دست دور و بر خانه تان بگرديد و نواحي انباشتگي و درهم ريختگي هر اتاق را يادداشت كنيد . اگر در خانه نيستيد ( يا به دليل احساس تنبلي نمي توانيد دور و بر خانه تان برگرديد ) چشمانتان را ببنديد . آنگاه دقيقاً نواحي انباشتگي و درهم ريختگي را به خاطر خواهيد آورد .
آنگا برابر آن نواحي انباشتگي و درهم ريختگي كه بيش از همه ناراحتتان مي كند علامت بگذاريد . پالايش انباشتگي را نيز از همان نقاط آغاز كنيد . بهتر است نخست به جاهاي كوچكتر بپردازيد و آنگاه به سراغ نواحي بزرگتر برويد . بگذاريد آسودگي خاطر سرو سامان به سراغ نواحي بزرگتر برويد . بگذاريد آسودگي كنيد . آنوقت تشويق بخشيدن به ناحيه يي كوچك را نخست احساس كنيد . وقتي پي ببريد كه پالايش انباشتگي و درهم ريختگي چه احساس نيكويي پديد مي آورد . آرزو مي كنيد كه ايكاش انباشتگي خود به خود ذوب و ناپديد شود .
ايجاد انگيزه
راه ديگر ايجاد انگيزه براي پالايش انباشتگي ، استفاده از شبكه بندي « فنگ شويي » است تا ببينيد با ايجاد انباشتگي و در هم ريختگي در آن ناحيه از خانه يا اتاقتان به تخريب در كدام زمينه زندگيتان سر گرميد . آنگاه ببينيد دوست داريد اين زمينه از زندگيتان به چه شكل و شيوه يي باشد ، تا بتوانيد انگيزه لازم براي پالايش انباشتگي را بيابيد .
آماده سازي نهايي
اكنون ديگر مي دانيد كه قصد داريد به پالايش چه ميزان از انباشتگي بپردازيد . پس چند جعبه مقوايي يا كيسه زباله دم دست بگذاريد تا همچون « امداد گران » كمكتان كنند . اگر خواستيد از جعبه استفاده كنيد مي توانيد آنها را چنين نامگذاري كنيد :
•    جعبه آشغال :
محتواي اين جعبه دور انداختني است و وارد سطل زباله مي شود .
•    جعبه تعميرات :
محتواي اين جعبه همه اقلامي است كه مطمئن هستيد مي خواهيد نگاهشان داريد ولي به تعمير يا ايجاد تغيير نياز دارند .
•    جعبه معامله :
محتواي اين جعبه همه اقلامي است كه مي خواهيد بفروشيد يا ببخشيد يا مبادله و معاوضه كنيد .
•    جعبه اقلام عبوري :
محتواي اين جعبه همه اقلامي است كه بايد به جاي ديگري از خانه تان تغيير مكان يابند
( به اتاقي ديگر يا جايي كه شايد بعداً برايش تعيين خواهيد كرد : پس از پالايش انباشتگي و درهم ريختگي .
•    جعبه ترديد :
محتواي اين جعبه اقلامي است كه هنوز نمي دانيد مي خواهيد آنها را نگاه داريد يا دور بيندازيد.
اگر انباشتگي تان زياد باشد شايد در نيمه كار دريابيد كه به جعبه هاي بيشتري نياز داريد .
مانند جعبه هدايا . جعبه امور خيريه ، جعبه مرجوعي ، جعبه فروش ، و غيره ….
•    جعبه هدايا : شامل اقلامي است كه مي خواهيد به دوستان يا خويشاوندان هديه بدهيد .
•    جعبه امور خيريه : شامل اقلامي است كه مي خواهيد به سازمانهاي خيريه يا مدارس يا كتابخانه ها هديه كنيد .
•    جعبه مرجوعي : شامل اقلامي است كه مي خواهيد آنها را به صاحبانشان باز گردانيد .
•    جعبه فروش : شامل اقلامي است كه مي خواهيد آنها را بفروشيد يا با چيز هايي كه نياز داريد معاوضه كنيد .
شيوه پالايش انباشتگي
از مكانهاي كوچكتر آغاز كنيد
نخست از پالايش مكاني كوچك آغاز كنيد . از كشو يا كمدي كوچك ، تا بتوانيد آن را از فهرستتان حذف كنيد و به وجد آييد . به اين شيوه تشويق مي شويد كه با شتابي بيشتر به پالايش مكانهاي بزرگتر بپردازيد . همواره با شتاب مناسب خودتان به پيش برويد . و پالايش انباشتگي را از بخشهاي آسانتر شروع كنيد .