مدیریت و برنامه ریزی

قدرت ومدیریت برنامه ریزی

نویسنده: برایان تریسی
قدرت برنامه ریزی:
راندا برن درکتاب راز درخصوص اثرات قوی تجسم موفقیت وبهره گیری از قدرت جاذبه صحبت می کند اما اکثر مردم متوجه این موضوع شده اند که هر چه اندیشیدن به خواسته هایشان به عنوان شروع وسراغازخوبی به حساب می اید اما کافی نیست برایان تریسی در کتاب قدرت برنامه ریزی  راه های حقیقی دست یابی به موفقیت را معرفی می کند .برایان تریسی  بااستفاده از این اصول توانسته است از هیچ به این جایگاه برسد .
تهیه کنندگان :سعید سراوانی و امید محمدخانی
سرشناسه:تریسی.برایان.1944–
عنوان نام پدیداور:قدرت ومدیریت برنامه ریزی /نویسنده برایان تریسی.مترجم ازاده سخایی منش
مشخصات نشر:قم:بوکتاب.1390
مشخصات ظاهری:152ص
شابک:9-30-6052-964-978
وضعیت فهرست نویسی:فیپا
موضوع:برنامه ریزی استراتزیک
موضوع:مدیریت وبرنامه ریزی
موضوع:انگیزش
موضوع:سازمان دهی کارامد
موضوع:اجرای کار-مدیریت
شناسه افزوده:سخایی منش.ازاده-مترجم
رده بندی کنگره:1389 5 م 4 ت/29/اچ دی31
رده بندی دیویی:1/651
شماره کتاب شناسی ملی:2120579
شناسنامه کتاب
عنوان:قدرت ومدیریت برنامه ریزی
نویسنده:برایان تریسی
مترجم:ازاده سخایی منش
ویراستار:اتنااکبرزاده
ناشر:انتشارات بوکتاب
نوبت وتاریخ چاپ:دوم/1390
چاپخانه:نینوا-قم7232501
شمارگان:3000نسخه
قیمت:3000تومان

فهرست مطالب
درباره نویسنده
مقدمه
پیشگفتار
فصل اول:مقصدتان را انتخاب کنید
فصل دوم:گزینه های پروازتان را مورد بررسی وبازبینی قراردهید
فصل سوم:طرح پروازتان را بنویسید
فصل چهارم:اماده ی سفر شوید
فصل پنجم:باتمام  قواونیروحرکت کنید
فصل ششم:برنامه ریزی برای مقابله با اختلال
فصل هفتم:به طور مداوم اصلاحات انجام دهید
فصل هشتم:به یاد گیری وپیشرفت خودتان سرعت ببخشید
فصل نهم:ذهنیت فرا هوشیارخود رافعال کنید
فصل دهم:از میانبرها ویاسراب های فریب دهنده اجتناب نمایید
فصل یازدهم:برترس وواهمه های درونی خود مسلط شوید
فصل دوازدهم:تامرحله دستیابی به موفقیت اصرارنمایید
درباره نویسنده:
برایان تریسی از جمله سخنرانان بر جسته تجاری نویسنده های موفق ومشاورراهنما درتمامی امور پیشرفت وارتقای شغلی وفردی است .اکثراثارارزشمند او به زبان های دیگر دنیا  ترجمه و در52کشورجهان مخاطبان حرفه ای دارد . اوبه بیش از هزار شرکت وبالغ بر 2 میلیون نفر مشاوره می دهد  .
مقدمه:
قدرت برنامه ریزی:
راندا برن درکتاب راز درخصوص اثرات قوی تجسم موفقیت وبهره گیری از قدرت جاذبه صحبت می کند اما اکثر مردم متوجه این موضوع شده اند که هر چه اندیشیدن به خواسته هایشان به عنوان شروع وسراغازخوبی به حساب می اید اما کافی نیست برایان تریسی در کتاب قدرت برنامه ریزی  راه های حقیقی دست یابی به موفقیت را معرفی می کند .برایان تریسی  بااستفاده از این اصول توانسته است از هیچ به این جایگاه برسد .
انرزی بالقوه (پتانسیل) خود را برای موفقیت رها کنید:
برایان تریسی در این کتاب نشان می دهد  که چگونه به موفقیت وسعادت برسیم .تریسی در این کتاب می گوید: زندگی یک سفر است ودر این سفر میبایست افکار مثبت وخوشایند داشته تا به طور دقیق بدانید که کجا می روید به اهداف و برنامه های دقیقی  احتیاج دارید تا از جایگاه فعلی تان به اینده مطلوب رسید.
پیشگفتار:
راز واقعی موفقیت :
یک سفر هزار فرسنگی فقط با یک قدم شروع می شود(کنفسیوس)
-کشف بزرگ واندیشمندانه:
بزرگترین کشف درتاریخ بشریت براساس مذهب –فلسفه-متافیزیک وروانشناسی این است که تفکر همان علت وبه وجود اورنده ی معلول است .این مطلب بدان معناست که افکار شما واقعیت را می سازند .شما دنیا را نه انطورکه هست بلکه انگونه که خودتان هستید نظاره می کنیدبه هر کجا که نگاه می کنید خودتان را می بینید .                       زندگی یک سفر است:در طول سالهاچندین بار به نقاط گوناگون ازجهان سفر کرده ام.اگر دقت لازم را به طراحی وسازمان دهی نداشته باشیدزندگیتان در حقیقت مجموعه ایی متشکل از گام به جلو ویک گام به عقب خواهد بود .از زمان شروع سفر به سوی مقصد نهایی شما مجبورید دست به اصلاحات مداوم وماندگاربزنید.
-شما به یک برنامه پرواز احتیاج دارید:
فردفرزانه ای به من گفت :(موفقیت هدف است ودیگر مسائل حواشی ان هستند)
برای دستیابی به بهترین ها در حقیقت نیاز مند اهداف برنامه ریزی هاوطرح های شخصی می باشید که شما را ازشخصیت فعلی تان به انچه که دلتان می خواهد در اینده باشید برساند.
-رازاصلی واقعی در اجرای عملکرد:
راز واقعی واصلی موفقیت این است که بدانیم زندگی مثل یک سفر هوایی طولانی است.شمادرابتدا باید تصمیم بگیریدبه کجاقصد دارید بروید وسپس با هواپیما به سمت هدف ومقصد اصلی پرواز کنید .باید از قبل بدانیدکه99%مواقعازمسیر خارج خواهیدشد ووقتی کارتان را شروع کردیدشما باید اماده انجام اصلاحات مداوم باشید تابه مقصد برسید.
پروازراشروع کنید:
دوازده مرحله
وجوددارد که اگر انها را در پیش بگیریدسفری به مراتب سالمتر وقابل قبولتر از هر سفر دیگری خواهیدداشت.اکنون بااین مراحل اشنا می شویم.
فصل اول
مقصدتان را انتخاب کنید
اینک شما توانایی وقدر ت ان را دارید که بیشتر از حد تصورتان به کارها و مسائل زندگی تان بپردازید .استعدادو قوای درونی شما باقدرت و فوق العاده است کهاگر صدها بار به دنیا بیایید براحتی می توانید از آن  بهره ببرید. هرگز تا بدین اندازه فرصت وجود نداشته که با بکارگیری از آن بتوانید به سطوح بالاتر  سلامتی سعادت وخوشبختی  ورفاه مالی اقتصادی دست یابید.
همه ی ما انسان ها چهار هدف مشترک در زندگی داریم که شامل 1سلامتی آگاهی جسمانی و بر خورداری از طولانی 2انجام کاری که نهایت لذت را از آن ببریم واز حقوق ومزایای بالای برخوردار باشیم. 3 برقراری یکرابطه ی خوب و هدفمند با افرادی که دوستشان داریم وبهان ه احترام می گذاریم  وبرایشان ارزش زیادی قائلیم.4 دستیابی به استقلال مالی اقتصادی به گونه ای که هرگز نگران کمبود پول نباشیم.
نگرش و دیگاه فراوانی
در پرواز به سوی هر کدام از این چهر مقصد شما می توانید دیدگاه فراوانی یا کامکاری داشته باشید اگر از دیدگاه فراوانی برخوردار باشید از اعتماد به نفس خوش بینی و مثبت اندیشی زیادی برخوردار خواهید  بود ودر راستای رویاهای دیرینه تان با اطمینان خاطر و به طور کاملا  تدریجی بر می دارید.
مقصد نهایی را روی نقشه مشخص کنید :
هر چه زمان وانرزی  بیشتری را صرف تصمیم گیری در مورد مقصد و اهدافتان کنید سریعتر راحتتر  به آن می رسید . در حقیقت اهداف اینده تان عملکرد امروزتان را تعیین می کند. از مهمترین پرسش اغاز نمایید. واقعا قصد دارم با زندگیم چکار کنم؟
حرفه و در آمد ایده ال:
از شغل و شرایط کاریتان آغاز کنید و درآمد ایده ال تان چه مقدار است؟
توانا یی ها و استعداد های طبیعی (ذاتی) :
وین رایو در یکی از کتاب های خود چنین می گو ید :هرکودکی با نظم و انطباق راز گونه اش به این دنیا قدم می گذارد نظم و هماهنگیویزه شما چیست؟شما به دنیا امدهاید که چه کاری را انجام بدهید ؟دراینجاباده شاخص کلی اشنا می شوید که می توانید از انها برای تشخیص زمینه متناسب فعالیتهایتان وانجام همان کاری که برای ان متولد شده اید بهره ببرید
1-کارتان را دوست دارید وانجام ان علاقه مندید
2-قصد دارید در کارتان بهترین باشید.
3-افراد موفق در حوزه شغلی خود را مورد تحسین وستایش قرار می دهند.
4-قصدداریددرموردحوزه کاریتانمطالب بسیاری فرا بگیرید .
5-کار مناسب شما کاری محسوب می شود که یاد گیری وانجامش برایتان سهل واسان است.
6-زمانی که به طور کامل سرگرم کارتان باشید زمان ساکن وبی حرکت میماند.
7-تجربیات موفق وسازنده در این زمینه احساس خوبی از نفس و رضایت بهشما القا می کند .
8 دلتان میخواهد به کارتان بیاندیشید .
9 تمایل دارید با سایر افراد در زمینه کاریتان رابطه برقرار کنید .
10 هدفتان این است که در تمام طول زندگی هرگز بیکر و باز نشسته نشوید
زندگی شخصی ایدهال
یک اعصای جادویی حول محور خانواده روابط و زندگی شخصی تان بچرخانید اگر زندگی خانوادگی تان در سطح عالی قرار گرفته باشد به نظر تان به چه شکل خواهد بود؟
هیچ محدودیتی را در نظر نگیرید:

استقلال مالی اقتصادی:
هزینه ی مسکن –غذا-حمل و نقل-درمان –سفر وسرگرمیوتامین مایحتاجزندگی را در نظر بگیرید .این عدد را در 12(تعداد ماه های سال )ضرب کنید وسپس حاصل ضرب را در عدد 20(تعداد سالهای بعد از بازنشستگی)ضرب کنید.حاصل همان هدف بازنشستگی شما را نشان میدهد .این عددی است که می بایست شما پس اندازکنید تا از لحاظ مالی –اقتصادی به استقلال فردی برسید.
-اندیشه ی بازگشت از آینده:
در تعیین مقصد نهایی در هر دوره اییاز زندگیچشم انداز طولانی مدت را انتخاب کنید .این روش که اکثر افراد موفق در تمام حوزه ها بکار گرفته اندنیازمند این است که چندین سال بعد از زمان حال خودتان را نظاره گر باشید وتعیین کنید در انتهای این دوره ی زمانی کجا خواهید بود؟!
-بررسی چهار تکنیک قدرتمند:
درتعیین هدف شما می توانید از چهارتکنیک خاص برای تسریع پیشرفت وافزایش احتمال رسیدن به هدف در زمان مقرر استفاده کنید.این چهار تکنیک شامل:(بیان کردن .تجسم کردن .احساس کردن وتوجیه کردن )می باشد.
1-بیان کردن:با استفاده از این تکنیک یک هدف معین را می توانید بنویسید .شما نمی توانید به هدفی برسید که قادر نباشید ان را به روشنی یادداشت کنید .
2-تجسم کردن:تمامی پیشرفت ها در دنیای بیرون حاصل پیشرفت در تصاویر ذهنی ما از خود دراینده مطلوب ودرخشانمان خواهد بود.
3-احساس کردن:وقتی هدفتان راکه بیان وتجسم کرده اید به ان جنبه ی احساسی خواهید داددر حقیقتاز حسی بر خوردار خواهید بود که اگر به هدف موردنظرتان رسیده بودید ان را تجربه واحساس می کردید .
4-توجیه کردن :هدفتان را با نوشتن تمام دلایل نیاز درونی خود برای رسیدن به ان و مزیتی که از دستیابی به هدف نصیبتان می شود را مورد توجیه وبررسی قرار دهید.
-هدفتان را باور کردنی ودست یافتنی کنید:
یک نکته مهم:مطمئن باشید که اهدافتان باور کردنی و کاملا واقع گرایانه خواهد بود !ناپلئون هیل می گوید :انسان قادر است هر چه که در ذهن و اندیشه اش تصور می کند بدست اورد .
-قبل از دویدن قدم بزنید :زمانی که افراد زیادی به من می گویند قصد دارند تا خیلی سریع میلیونر شوند به انها اینطور پیشنهاد می کنم که ابتدا هزار دلار به دست اورند بعد از اینکه توانستند این مبلغ را پس انداز کنند واز شر بدهی ووام ها خلاص شوند می توانند ده هزار دلار  اندوخته داشته باشند و این روند ادامه دارد تا اخر برای دستیابی به اهداف بزرگ می بایست سعی وتلاش بسیاری از خود به نمایش گذاشت .ابتدا باید قدم زد بعد دوید .
-مسئله شایستگی:
امروزه مرز بزرگ انجام هر کاری فضای خارجی نیست بلکه با توجه به شناخت و درک توان شگفت انگیزفضای ذهن بسیارحائز اهمیت می باشد .به خاطر وجود تجربیات دوران کودکی ودیگر عوامل در درون خود مجموعه ایی از بلوک های روانشناختی یا(ترمز های ذهنی)در انرزی وتوانمندی های بالقوه خوددارید.
-برای دیگران ارزش قائل شدن :
حقیقت این است که شما شایستگی کسب تمام چیز های خوب زندگی را خواهید داشت تا وقتی که با ارزش دادن به دیگر افراد وبه جهان اطرافتان به ان چیزها دست یابید.درهنگام توسعه استعداد ها ومهارت هایتان خودتان را سرگرم انجام کارهایی کنید که به دیگران سود برساند شما در این صورت شایسته ی پاداش هستید.
-روش تبادل داوطلبانه :
این روش توجه وتمرکز ما را به نکته مهمی معطوف می سازد پول تنها از راه ایجاد ثروت به دست می اید .بیشتر دارایی و پس انداز ها ماحصل تبادل زمان یا کوششمان در تولید یک محصول یا ارائه خدماتی برای میزان مشخصی پول هستند .
-بررسی توان ونیروی کمک کردن :
(پیتردراکر)در یکی از مقالات خود این طور بیان می کند اگر بتوان کلمه کمک را جایگزین مفقیت کنیم اکثر سوء تفاهمات در تجارت و امور مالی –اقتصادی از بین خواهد رفت .اگر بیشتر دقت و تمرکز کنید متوجه این مطلب خواهید شد که پول دار ترین ودر حین حال ثروتمند ترین افراد کسانی هستند که بیشترین کمک را به بیشترین افراد کرده اند.
. فصل دوم
گزینه های پروازتان را مورد بررسی و بازبینی قرار دهید
-همچنان بر تعدد گزینه های برنامه ریزی تان بیافزایید:
از جمله مهم ترین قوانینی که تا به حال فرا گفتیم این است که به اندازه گزینه هایی که دارید ازاد ومختار هستید .به طور مثال اگر تنها یک راه برای انجام کاری داشته باشید واین را ه چندان کارساز نباشد از ادامه کارتان برای رسیدن به پیشبرد اهدافتان باز می مانید.
-گزینه های  خودتان را افزایش دهید:
اگر هدفتان رسیدن به سطح بالایی از تناسب اندام است لیستی با هفت مورد از انجام کارهایی را تهیه کنید که امروز برای بر خورداری از اندام منتاسب و سلامتی می توانید انجام دهید.
-گزینه های متناسب و تصمیمات بهتر :
زندگی مجموعه ایی از گزینه ها و تصمیمات می باشد.کیفیت گزینه ها و تصمیماتی که در گذشته گرفته اید کیفیت زندگی امروزتان را تعیین نموده است .
-بالاترین وبهترین  نوع استفاده از زمان را تعیین کنید :
شغلتان هر چه که باشد ودرهر شرکتی که مشغول به فعالیت باشید هر نوع سرمایه گذاری که با پولتان انجام دهید بایدا زقبل به ان خوب فکر کنید ومطئن  شوید که بالا ترین و بهترین نوع استفاده از زمان ومنابع را دران خواهید داشت.
-هرگز تسلیم نشوید:
(آبراهام مازلو)در یکی از کتاب های خود می نویسد (داستان نزاد بشر  داستان زنان ومردانی است که خودشان را دست کم می گیرند و هرگز روی توانایهایشان حساب باز نمی کنند.)ا
اکثر مردم به دلیل ترس به چیزهایی کمتر از شایستگی خود قانع می شوند ودر شغلی که علاقمند به انجامش  نیستند  باقی می مانند.بنابراین اگر از هر بخشی از زندگی یا از جایگاه فعلی تان رضایتمند  نیستید بخاطرز داشته باشید که شما همیشه می توانید بهایی را برای ازادی خود بپردازیدو خوب می دانید که این بها چیست وچقدر ارزشمند است .
-درپی یافتن وتحقق خوا سته هایتان باشید:
این مطلب را به خاطر داشته باشید هر موقعیتی که در کسب وکار وزندگی خصوصیتان بوجود می اید حاصل تصمیم یک فرد است و می تواند با تصمیم فرد دیگری تغییر کند .
-تور بزرگی برای صید بهترین ها بیاندازید:
قانون می گوید : کیفیت تابعی از کمیت به حساب می اید. این جمله بدان معنا ست که پیش از شروع سفر هر چه راه های بیشتری برای  رسیدن به هدف  داشته باشید  کیفیت انتخابتان  نیز بهتر خواهد شد.
-مشاور خودتان باشید.
تصور کنید مشاوری هستید کهمی بایست در مورد بهترین شیوه رسیدنبه هدف ودستیابی به مقصد خودتان مشاوره دهید .شما در جایگاه مشاور تلاش کنید خونسردی خودتان را حفظ کنید وکاملا ارام و بی طرف باشید در حین تصمیم گیری زمان و انرزی را به عواطف واحساسات تمایل  وتعهد اختصاص می دهید.
– برای خودتان یک فهرست تهیه وتدارک ببینید:
اینک برای کسب نتایج بهتر به هشت مثال زیر توجه کنید.
1-با شروع یک کسب و کار جدید به هدفتان می رسید .
2 -.شما متوانید کسب و کاری که از قبل وجود دارد را مورد برسی قرار دهید   تا ان را به صورت سود اور تر در بیاورید .
3-شما میتوانید در د کارتان به بهترین موقعیت برسید  ودر امد خوبی را بدست اورید حتی باید در کارتان به دقت سرمایه گذاری و پول پس انداز کنید.
4 -شما می توانید از استعدادهای و مهارتهای خود برای راه اندازی یک کسب و کار جدید در ازای گزینه های موجود  استفاده کنید.
5 -شما میتوانید در خصوص  املاک سرمایه گذاری  کنید و یا به باسازی ا ملاک سرمایه گذاری  کنید و یا به باسازی املاک سرمایه قدیمی بپردازید حتی بفروشید و یا اجاره دهید.
6-یک نمایندگی از محصول جدید و حتی مهم بزنید و ان را به موفقیت برسانید .
7 -شما می توانید سرگرمی و یا علاقه مندی خود را  به یک فرصت در آمد را تبدیل کنید .
8- خودتان را برای به موفقیت رساندن شرکت و یا موسسه تجاری تان وقف زمان و انرزی کنید تا در حیطه کاری خود به درجات بالایی برسید و یکی از پر در آمد ترین  افراد در رشته کاری خود شوید با این در امد بالا با سرمایه گذاری مناسب شما می توانید بسیار ثروتمند شوید.
-امید هرگز یک استراتزی کاری ومهم نیست:
این نکته را به خاطر داشته باشید که امید یک استراتزی نیست. پیش از سرمایه گذاری زمان پول یا احساس در کار تجارت یا روابط همه چیز را به خوبی مورد ارزیابی قرار دهید . تمام جزئیات پیشنهادی به مقصد را بررسی نمایید . توصیه افرادی که همین مسیر را طی کرده اند را با دل و جان قبول کنید . در بررسی گزینه های خود به احتمال بروز اشتباه بیاندیشید . اشتباهات خود را قبول کنید. و در صورت لزوم مسیری متفاوت را در پیش بگیرید.
-توانایی اندیشیدن:
ارزشمند ترین دارایی که در راه دستیابی اهداف و رسیدن به مقصد نهایی دارید ذهن شماست .ارزش مشمول توانایی فکر کردن در مورد هویت و خواسته هایتان خواهد بود.
فصل سوم
طرح پروازتان را بنویسید
اکثر مردم تصور میکنند که برخورداری از یک هدف مشخص و مثبت اندیشی و خوش بینی نسبت به هدف مشخص شده تنها عامل موفقیت و خوشبخت بودن است اگر ج چه انتخاب مقصد نهایی بسیار پر اهمیت است اما تنها نقطه ی آغاز کار محسوب می شود .
-تعیین هدف به شیوه ایی کاملا ساده:
1 -دقیقا تصمیم بگیرید که در حیطه ای از زندگی چه چیزی می خواهید.
2 -هدف و مقصد خود را بنویسید وآن را مورد اندازه گیری و ارزیابی قرار دهید .
3-یک زمان واقی و بدون تعریف تعیین کنید.
4-تمام موانعی را که باید برای دست یابی به هدف در سر راهتان بردارید و مورد ب شناسای قرار دهید .
5-دانش و مهارتهایی را که برای رسیدن به هدف به آن احتیاج خواهید داشت را مشخص کنید .
6-افرادی را تعیین کنید  که برای دست یابی به هدف یا مقصدتان به کمک و همکاری آنها احتیاج دارید.
7-لیستی از جواب ها به شش پرسش بالا تهیه کنید وبر مبنای اولویت آنها را مرتب نمایید .
-بررسی فرمول موفقیت و پیروزی تضمین شده:
مرحله ی اول:از شیوه ده هدفی بهره بگیرید :
یک ورق بردارید و کلمه ی هدف  را همراه با تاریخ امروز روی آن بنویسید ده هدفی را که می خواهید در ا آینده به آنها برسید یاداشت کنید .
مرحله ی دوم: مهم ترین هدف مقصد خودتان را انتخاب کنید.
وقتی اهدافتان را نوشتید تصور کنید اگر به میزان کافی برای آنه تلاش کنید دیر یا زود به تمام آنها دست خواهید یافت .
مرحله ی سوم: یک طرح آشکار ایجاد کنید :
این هدف را در بالای یک ورق بنویسید دقت لازم را مبذول داشته باشید که جمله را به زمان حال مثبت  وکاملا مشخص کنید .
مرحله ی چهارم: در مورد هدف(مقصدتان)تصویر سازی کنید :
تصویر سازی از هدف  تعیین شده شما  را مجبور میکند تا به شدت بر نحوه رسیدن به هدفتان تمر کز کنید.
فصل چهارم
آماده سفر شوید
آمادگی نشانه ی حرفه ای بودن در انجام کارها در طول زندگی  است  آمادگی ومهیا کردن به معنای وجود یک فرد موفق در انجام کارهای خود میباشد زمانی که در شغل و حرفه تان پیشرفت می کنید  متوجه این موضوع میشوید که افراد برتر و موفق زمان زیادی را صرف تهیه  و تدارک  می کنند حدود10 در صد افراد برتر در هر حیطه ایی نسبت به سایر افراد در همان شغل و حر  فه  همیشه تدارک بیشتری  می بینید.
بررسی شیوه های تدارک وامادگی:
به طور حتم شنیده اید که برخی از افراد می گویند (شروع خوب و منسجم  نینی از انجام کار بطور جدی است .)
در بخش زیر چند نکته مهم را با هم می خوانیم.
1-کجا مروید؟
2-لیستی از مواردی را تهیه کنید که باید برای دستیابی به هدف و رسیدن به مقصد نهایی انجام دهید.
3-تمام مسائل و مشکلات احتمالی تاخیرها یا شکست را در راه رسیدن به هدف موردبررسی قرار دهید.
4-با افرادی که قبلا همین راه را طی نموده اند مشورت کنید.
5-تا انجا که می توانید مطالعات خودتان را بالا ببرید ومطالبی را بخوانید که دیگران درباره مقصد وراه رسیدن به ان نوشته اند.
به برنامه ریزی دوم بپردازید:
زمانی که به سوی هدف ویا مقصدی قدم بر می دارید زمانی را برای شناسایی تا خیرها وقفه ها وانحرافات احتمالی در مسیر صرف کنید .همیشه یک برنامه ریزی دوم داشته باشید تا اگر برنامه اولتان دچار مشکل شد بتوانید از ان استفاده کنید.برنامه ریزی دوم را برای خود تهیه و تدارک ببینید:
هرگزقوانین (مورفی)را از یاد نبریدکه:
1-انچه که بتواند خراب شود خراب خواهد شد.
2-بدترین اتفاقی که امکان دارد بیافتد در بد ترین زمان ممکن رخ خواهد داد.
3-بد ترین اتفاق با حداکثر خسارت در بد ترین زمان ممکن رخ خواهد داد.
قانون کوهن نیز اینطور می گوید (مورفی بسیار خوش بین بوده است)
فصل پنجم
با تمام قوا و نیرو حرکت کنید
شمادر مورد مقصدتان تصمیم گرفته وبه فرود گاه رسیده ایددر نهایت سوار هواپیما می شوید سر جا ی تعیین شده خود می نشینید .اینک اماده انجام مهمترین مر حله هستید:برخواستن از زمین پرواز بدون اینکه ضمانتی برای موفقیت وجود داشته باشد .این حالت نقطه عطفی در زندگی شما و هر فرد موفقی قلمداد می شود.دررسیدن به موفقیت وپیروزی شاید هیچ چیز با اهمیت تر از تهیه  تدارک وامادگی شما برای انجام کار نباشد .باید با تمام وجود کار کنید تا به هدف برسید .از طرف دیگر افراد متوسط هرگز با تمام سرعت حرکت نمی کنند. انها در پی شیوه ای هستندکه حداقل میزان کار و تلاش را داشته باشند .در نتیجه  هرگز به لحظه ی بر خاستن از زمین به طور موفقیت امیز نخواهند رسید.
برای رسیدن به موفقیت وپیروزی باید مراحل زیررا با تلاش وکوشش طی کنید.
-قدم اول را محکم بر دارید .
-شجاعت مهم ترین عامل است.
-تا جایی که می توانید به جلو حرکت کنید.
-سعی و تلاش برای دستیابی به اهداف متعالی.
-هر چه زمان  بیشتری را صرف کنید بیشتردریافت خواهید کرد.
-در تمام ساعات کاری مشغول فعالیت باشید.
(هیچ چیز ی نمی تواند مانع پیشرفت وارتقا شما گردد حتی خودتان!!!!
فصل ششم
برنامه ریزی برای مقابله با اختلال
در یک پرواز زمانی که هواپیما از زمین بلند می شود خلبان به مسافران خاطرنشان می کند که سر جایشان بنشینند و کمربندهایشان را ببندند .در اکثر موارد خلبان می گوید :در ابتدا پرواز هواپیما انتظار اختلال را داریم پس لطفا کمر بندهای خودتان را ببندید.وقتی شغل وحرفه ی جدیدی را شروع می کنید همیشه در انتظار بروز اختلال باشید .در مرحله ی اول هر شغلی به طور معمول با مجموعه ایی از مشکلات پیش بینی نشده مواجه می شوید که هرگز تصورشرا هم نکرده بودید.
هیچ موفقیتی بدون ارتقا وتوسعه توانایی غلبه بر مشکلات و موانع موجود بر سر راه هدف بدست نخواهد امد .
-عکس العمل های خودتان را تحت کنترل قرار دهید:
انسان های قدرتمند انتظار بر خورد با مشکلات را را در مسیر دستیابی به اهدافشان دارند .افراد ضعیف در حین مواجه شدن با مشکلات غیر مترقبه غافلگیر شده ومی تر سند.
-مشکلات با قلمرو زندگی رابطه دارند :
قبل از هر چیز شما باید انتظار بروز مشکلات ناامید کننده وشکست های گذرا را داشته باشید .زمانی که این مسئل روی می دهند بهتر است غافلگیر  متعجب و یا  عصبانی نشوید بلکه نفس عمیقی بکشید .ارامش خودتان را حفظ کنید .
-به راه حل هافکر کنید :
افراد موفق راه حل گرا بوده ومرتب در پی راه حل های مناسب می باشند .انها به جای یافتن مقصد مشکلات به وجود امده به دنبال یافتن راه حل می باشند ان ها اینده نگرند.
-سوال کنید:
زمانی که در تجارت یا زندگی شخصی خود با بحرانی مواجه می شوید شما می توانید به جای ابراز عکس العمل وواکنش های تند  ارامش وتمرکز خودتان ررا حفظ کنید .پیش از هر چیز حقایق را مدنظر داشته باشید.
-فرد مسئولیت پذیری باشید :
زمانی که مشکل به وجود امده را برای خودتان معنا می کنید و به این نتیجه می رسید که این واقعا مشکل قلمداد می شود شما می توانید برای رفع  وبه حداقل رساندن ان به انجام کار های مختلفی فکر کنید .
-زبان خودتان را دستخوش تغییر وتحول کنید :
در پرواز با هوا پیما به زاویه پرواز یا زاویه افق توجه زیادی می شود .در زندگی نیز روش تفکر شما  نسبت به یک مشکل نگرش و زاویه دید گاهتان را مشخص کنید .
-نیرو و انرزی های ذهنییتان را  ازاد کنید :
مغز ادمی اندامی بسیار خارق العاده است .
-نیرو و انرزیهای ذهنتان را آزاد کنید:
مغز آدمی اندامی بسیار خارق العادهاست. وقتی در آرامش کامل به سر می برید نئوکورتکس مغز متفکر شما فعال وآماده به انجام کارو فعالیت  می شود اما وقتی دچار اضطراب و یا عصبانیت هستید نئوکورتکس خاموش می شود.
-پرواز در جهت بادهای مخالف:
زمانی که به سوی مقصد یا هدف جدیدی در حرکت می باشید مثل زمانی که سفری هوایی را شروع می کنید از زمان شروع سفر از زمان تقریبی رسیدن به مقصد مطلع هستید. برای خود برنامه ریزی می کنید و توقع دارید مطابق برنامه ریزی تان به مقصد برسید. اما وقتی از زمین بلند می شوید ناگهان خلبان می گوید: با بادهای توده ای مخالف روبرو شده ایم
-بررسی انواع بادهای مخالف:
بادهای مخالف در تجارت و زندگی تک تک افراد از منابع گوناگونی  ناشی می شوند منبع اصلی آنها در واقع سایر افراد هستند .آنها اصولا  شما را ناامید و مایوس کرده گولتان می زنند خیانت می کنند.
-باد های مخالف  مالی –اقتصادی:
نوع دیگری از باد های مخالف  که با ان ها روبرو می شویم مرتبط با مسائل مالی –اقتصادی است .برخی از افراد می گویند پول دراوردن کار ساده ای است  وتنها باید مثبت بیاندیشیید  وخود تان را ثروتمند به حساب اورید.
-تعجب نکنید:
انتظار بروز مسائل  ومشکلات به عنوان قسمتی طبیعی از کار  یکی از علائم بلوغ و رشد فکری و خصوصیات حیاتی برای پیشروی در مسیر موفقیت  خوشبختی وتعادل در زندگی است.
فصل هفتم
به طور مداوم اصلاحات انجام دهيد
دير يا زود بحراني در کارتان بروزمي کند و نحوه ي مقابله با آن خوشبختي و موفقيت آينده تان را مشخص مي کند. ازازل هر نوع حياتي با بحرانهايي مواجه بوده است
«رابرت کوليد»
مشکلات وموانع اجتناب ناپذيرند.با تعيين هدف بحران هاومشکلاتي مواجه مي شويد که انتظارش را نداشته و پيش بيني نشده.اما آزمون واقعي شخصيت در چالشهاي اجتناب ناپذير است.
توانايي شما در حل مسائل ومشکلات مهم اما توانايي تان در برخورد با چالشها (سطح بالاتر مشکل)تعيين کننده موفقيت يا شکست شما در زندگي است.بحران ها چون قابل پيش بيني تا قبل از بروز نيستند تنها کاري که ميتوان انجام دهيد برخورداري از واکنش تاثير گذار نسبت به آنهاست.
بررسي توانمندي هاي رهبري
پژوهشگران در دانشگاه استنوردعملکرد مديران اجرايي شرکت هاي تجاري(فورچون100)که در تجارت وصنعت موفق اند را مورد بررسي قرار دادند.اين بررسي نشان داده مديران موفق غالبا از دو خصوصيت برخوردار بودند.
1.عملکرد خوب آنها به عنوان يکي از اعضاي گروه محسوب مي شد.آنها در کار وفعاليتشان بازيکنان خوبي هستندکه کمک هايشان بسيار تاثيرگذار براي گروه محسوب مي شد.
    2.مهمترين خصوصيات رهبران برتر اين است کهدر شرايط بحراني به خوبي عمل مي کنند.
    توانايي مقابله با بحران تنها در يک بحران پيش بيني نشده مي توان فرا گرفت.

زندگي مجموعه اي متشکل از آزمون هاست
بحران هاي اجتناب ناپذيري که در زندگي روزانه تجربه و احساس مي کنيد همان آزمون هاي حقيقي صلاحيت وآگاهي شما هستند. همانطور که اپيکتتوس مي گويد: «شرايط انسان را نمي سازد بلکه اورا به خودش نشان مي دهد.»
بررسي چگونگي عملکرد مديران در بحران
مديران موفق در هنگام بروز يک مشکل يا شکست آرامش و خونسرد ي خود را حفظ کرده وعصباني و ناراحت نمي شوند همين طور به طور ناگهاني هيجان زده يا تحريک نمي شوندتا کنترل امور را در دست بگيرند. در حقيقت به نظر مي رسد در جهت مخالف آن رو به حرکت هستند. آرام مي شوند تا آرامششان را به دست بگيرند و رفتارمودبانه اي به خود ميگيرند وجملاتي مثل(خواهش ميکنم)(متشکرم)و(ممنونم)زياد استفاده ميکنند.
مهمترين کار
حال به نظرتان مهمتريت کاري که انجام مي دهيد چيست؟
پاسخ فکر کردن و عميق انديشيدن شماست.توانايي شما در تفکر روشن وتصميم گيري درست تاحدزيادي جريان وکيفيت زندگيتان رامشخص مي کند . اشخاصي که بهتر فکر مي کنند به نتايج بهتري دست مييابند. اقدامات و عملکرد ها ي بهتري انجام داده و نتايج بهتري دست خواهند يافت. افراد ي که به ميزان کافي زمان صرف فکر کردن نمي کنند گاهي به نتيجه گيري اشتباه رسيده و تصميمات غلطي اخذ مي کند و اقدامات نادرستي خواهد داشت و سرانجام به موفقيت نمي رسند وبارها دچار شکست مي شوند. ارزشمندترين مهارتي که در زندگي و کار داريد توانايي تفکر آرام وشفاف است.

از قبل فکر کنيد و تصميم بگيريد
از جمله مهمترين مهاتهاي انديشيدن که شما ميتوانيد در خودتان ايجاد کنيد پيش بيني بحران است. بدين منظور همواره به جاده زندگي و آينده بنگريد و از خودتان سوال کنيد بدترين ودر عين حال ناخوشايندترين موردي که امکان دارد اتفاق بيفتد چيست؟چه چيز مي تواند توانمندي مرا در دستيابي به هدف و يا مقصد دچار تزلزل و اختلال کند؟
ليستي از همه ي مشکلات وبحرانهاي احتمالي تهيه وتدارک ببينيد. از قانون 3در صد استفاده کنيد. حتي اگر يک مسئله ي جدي با احتمال 3 در صد رخ دهد آن را در ليست خود جاي دهيد.
بررسي اصلاح مسير
در هر ساعت و هر روز بايد تغييرات کوچک و بزرگي را در مقابله با حوادث غير منتظره انجام دهيد . توانمندي شما در انجام سريع و اثر بخش اين اصلاحات بيش از هر عاملي ديگر در موفقيت تان دخيل مي باشد.
در مقابل نيروي جاذبه در منطقه اي امن و بي خطر مقاومت کنيد
بسياري از مردم به دليل ترس از شکست و ناکامي در مقابل تغيير مقاومت مي کنند. حتي اگر اين تغيير و تحول به سودشان باشد. مردم بدليل قانون سکون (جسم در حال حرکت مايل به حرکت است مگر اينکه عاملي از خارج آن رااز حرکت نگه دارد)تمايل دارند هميشه کارهاي قبلي را ادامه دهند و بدون هيچگونه علتي از منطقه امن وراحت خود دور نميشوند.
گاهي افراد از اشتباه کردن متنفرند. حتي اگر کاملا مشخص باشد که اشتباه مي کنند و دلشان نمي خواهد به آن اعتراف کنند . به دليل تمايلات دروني خود حاضر به تاييد اشتباهتشان نمي باشند. اگر هم از آنها اشتباهي رخ دهد مي خواهند آن را ناديده بگيرند و يا ديگران را مقصر آن اشتباه تلقي کنند و ارز اصلاح مسير خود امتناع مي ورزند.
فصل هشتم
به ياد گيري و پيشرفت خودتان سرعت ببخشيد
تنها با چشم دل مي توان بدرستي نظاره کرد،هرآنچه که مهم است از نظر ها پوشيده است.«آنتون سنت اگروپري»

بررسي دارايي نامحسوس شما
توانايي کسب در آمدامروز شماحاوي دانش،مهارت، تجربه،تحصيلات،پس زمينه، خصوصيات،شخصيتي و فکري و رفتاري، همانند شجاعت،نظم وترتيب،مداومتوپشتکاراست.امکان دارد دو نفر با بهره ي هوشييکسان  وتوان فکرييکسان با تحصيلات برابر فارغ التحصيل شدند وبه طور همزمان فعاليتشان را شروع کردند ده سال بعد، يکي از آنها مي تواند5تا10 برابر ديگري در آمد حاصل نمايد، علت اين اتفاق چيست؟در آمد ممکن است صعودييا نزولي باشد.
ثروت و دارايي صعودي با گذشت زمان ارتقاء مييابد . زمانيکه متعهد مي شويد تا تمام عمرتان را به يادگيري و آموختن بپردازيد در حقيقت سطح دانش و مهارت هاي خودتان را براي افزودن ارزش افزايش مي دهيد و توانايي و در نتيجه قدرت کسب ميزان در آمدتان ارتقاء خواهد يافت. در اين راستا حقوق بيشتري دريافت مي کنيد چون ارزش بيشتري داريد . مطابق با قانون علت و معلول،وقتي توانايي کسب درآمدتان را افزايش مي دهيد ارزش کمک و سودرساني تان در بازار رقابت بيشتر مي شود.
پدال گاز پيشرفت را فشار دهيد
افزايش دانش و مهارت مثل به کارگيري سوختي با اکتان بالا در اتومبيل است.آموختن مهارت ها ي جديدي که مي توانند.
توانايي مالي شما را تغيير دهند همانند فشردن پا روي پدال گاز توانايي هاي بالقوه شماست. در حقيقت براي کسب در آمد بيشتر بايد در ابتدا مهارتهاي لازم را فرا بگيريد همانطور که «پت ريلي» مربي بسکتبال مي گويد:«اگر بهتر نشويد ، بدتر مي شويد»متاسفانه توانايي کسب در آمد بيشتر افراد بيشتر افراد ثابت وبدون تغيير بوده و يا حتي بدتر از قبل مي شود ويک دارايي نزولي محسوب مي شود.
دروسي را که فرا مي گيريد،بنويسيد:
يکي از دوستانم کار تجاري شروع کرد وسخت کار مي کرد.
سرانجام همه چيزش را از دست داد.دفترچه ييادداشتي برداشت و بالاي هر صفحه ييکي از پرسش هاي زير را نوشت:
1.به طور کلي چه دروسي را از تجارت فرا گرفتم؟
2.از اين شکست چه چيزي در مورد مشتريان وبازار هاي تجاري آموختم؟
3.از شرکا و همکارانم چه آموختم؟
4.در حيطه ي توليد و انتقال محصول چطور؟
سپس براي هر کدام ازاين پرسش ها،يک صفحه مطلب يادداشت کرد.او تصميم گرفت تا در زمينه ي فعاليتهاي مالي-اقتصادي آينده خوداز اين دفتر چه استفاده کند.هرزمان که مشکلي برايش رخ مي داد،به اين دفترچه رجوع مي کرد تا درسي را که ياد گرفته بود مرور کند. او وقتي 25سال داشت ميليونر شده بود و روز به روز درآمدش بيشتر شد.
دارايي هوشي خودتان را مستحکم کنيد
هر فردي مي تواند سه نوع سرمايه ي عقلي به دست آورد. اين کارنيازمند بررسي و کار بسيار است،اما سرانجام به در آمد بالاتري دست مييابيد.نوع اول اين سرمايه ها،حاوي  توانمندي ها وعلوم مهارتي است که شما مي توانيد کسب کنيد.
آنها ماحصل تحصيلات ،تجربه وآموزش اند ومشخص مي کنند که آيا کارتان را به خوبي انجام مي دهيد يا خير و ميزان ارزشي که مي افزاييد چقدر است؟آنها ميتوانند بدون هيچ گونه محدوديتي افزايش و بهبود يابند. گاهي ، افزودن يک مهارت باعث دو برابر ارزش و درآمدتان مي شود.
دانش دروني خودتان را شکل دهيد
نوع دوم اين سرمايه گذاري ها ،دانش و آگاهي تان در مورد نحوه ي عملکرد شما در مقايسه با رقيبان يادگيري تجربه هاست.
هر تجارتي متشکل از سيستم،تکنيک،روش وراهکارهاي ويژه وخاص خود است که به کمک آنها کالا ها و خدمات خود را به عرضه ي فروش مي رساند.هر سيستم تجاري مدتي طول مي کشدتا کارمندانش با نحوه ي کار سيستم آشنا شوند.
بااين وجودبخش اصلي کار قلمداد مي شود. فرد آشنا با اين سيستم داراي نوعي سرمايه ي عقلي است که جايگزين کردن او براي شرکت کار سخت و دشواري است.
امکان دارد ماه ها و يا سالها طول بکشد که شخصي به خود سرمايه ي فعلي برسد. سال ها طول کشيده است تا او در حيطه هايي از جمله مشتريان ، ارتباطات،قراردادها، روابط و پيچيدگي فعاليتهاي تجاري به علوم و مهارتهاي فعلي دست يابد.ارتقا دادن زماني کار آسان تلقي مي شود که آن را با هزينه جايگزيني شخص ديگري مقا يسه کنيم . او بسيار ارزشمند و مفيد است.
توانایی کسب نتیجه را در خود خلق کنید
سومين نوع سرمايه سرمايه ي عقلاني است که شماازآن بهره مندهستيد وبه احتمال بسيار تاثير شگرفي بر توانمندي هاي شما مي گذارد،علوم و مهارت شما در مورد چگونگي دستيابي به نتايج مطلوب در بازارهاي رقابتي است.اين مسئله حاوي علم واطلاع و آگاهي شما در مورد محصولات ،خدمات و طرز فروش آنهاست و اطلاعات مربوط به مشتريان و عرضه کنندگان و نحوه برخوردبا آنها را نيز در بر دارد.
بررسي رسيدن به مهارت قابل کار آمد
متخصصان وکارشناسان در طي پنجاه سال بررسي ومطالعه وجستجو در حوزه مهارت وتسلط دريافته اندکه حدود هفت سال طول مي کشدتا فردي خود را در جمع ده در صد برتر افراد موفق تر قرار گيرد.
امکان دارد که بتوانيد از اين حد متوسط بهتر شويد اما نبايد زياد هم اطمينان داشته باشيد. علت اينکه هفت سال لازم است،
اين نکته مي باشد اساسي که براي کسب مهارت و توانايي در انجام کار به اين مدت زمان احتياج داريد تا بتوانيد کارتان را به بهترين شکل ممکن انجام دهيد.
فصل نهم
ذهنيت فراهوشيار خود را فعال کنيد
معجزه چيزي بيشتر و کمتر از اين نخواهد بود. هرفردي که به هويت حقيقي خود و يگانگي اش،در قدرت عالم پي ببرد امکان دارد قوانيني برتر و خوشايند از آنچه که يک ذهن معمولي درک مي کند بر او آشکار و هويدا شود.
«رالف والدو ترين»
بهترين هواپيماهاي مجهز به خلبان احتياج دارند اما حضور خلبان در هواپيما ضرورت دارد زيرا اول اينکه بايد مقصد را مشخص کند.سپس ليست پرواز را بررسي کند. سپس چک ليست را مورد بررسي قرار دهدتا از نبود نقص فني اطمينان يابد.براي حرکت دادن هواپيما روي باند بلند شدن از روي زمين و رسيدن به ارتفاع مناسب به خلبان احتياج مي باشد.دوم اينکه خلبان بايد همواره کنترل کند که همه چيز درست کار مي کند.سوم اينکه،خلبان بايد بر فرود بدون مشکل هواپيما در فرودگاه نظارت کامل داشته باشد.
خوشبختانه در هواپيما حالت اتوپايلوت موجوداست ومسير را ادامه داده و بارها اصلاحاتي را انجام مي دهد و خلبان مي تواند کمي آسوده خاطر استراحت مي کند.
ذهن فراهوشيار،بزرگترين قدرت وتوانمندي شما
به همين منوال،ذهن فراهوشيار شما مثل تجهيزات الکترونيک پيشرفته اي براي سيستم هدايت،راهنمايي و کنترل شما عمل مي کند.براي بکارگيري درست ومستقيم از آن،البته بايد مقصود خود را تعيين نموده و سپس آن را زمينه ييادداشت برداري خود کنيد. ذهن ناخودآگاه خود را برنامه ريزي نماييد.زماني که هدف براي ذهن ناخودآگاه تعيين مي شود، به ذهن فراهوشيارتان منتقل شده و تمام روز روي آن کار مي کندتا شما به هدفتان برسيد.
ذهن هوشيار،افراد،نگرشها ومنابع مناسب و هماهنگ با افکار غالبتان را به زندگي جذب مي کند وتمام چيزهايي که براي دستيابي به موفقيت نيازداريد،دراختيارتان مي گذارد.شما مي توانيد ذهن فراهوشيار خود راقفل يک ابرکامپيوتر براي حل مشکلات و هدايت و کمک رساني،برنامه ريزي نماييد.زماني که از آن استفاده کنيد آن بسيار قدرتمند وتوانمندترخواهد شد.وقتي از آن به طور مستمر استفاده کنيد به راحتي وبه صورت خودکار مسائل ومشکلاتتان را حل  کرده و شما را به سوي هدف راهنمائي مي کند
به فرمان دقيق و واضح احتياج داريد
ذهن فرا هوشيار شما براي فعال شدن،به فرمانهايي روشن و واضح و در عين حال دقيق به صورت عبارات تاکيدي و مثبت نياز دارد.اين عبارت مثبت، به زمان حال ساده و مشخص مي باشد که ضمير ناخودآگاه به ضميرخودآگاه انتقال مييابد.هر زمان که يک جمله ي تاييدي مثبت را بيان مي کنيد و در مورد هدفتان به نوعي صحبت مي کنيد که انگار تحقق يافته است،ذهن هوشيارتان را فعال مي سازيد.
تصاوير ذهني احساسي و عاطفي و تجسم حالتهاي روحي مختلف ،فراهوشيارتان را فعال مي کند.هرچه اهدافتان را با وضوح  و شفافيت بيشتري  مشخص نماييد،هر چه دقيق تر بتوانيد آنها را تجسم کنيد ، ذهن فراهوشيارشما نيز سريعتر آنها را به زندگيتان اجازه ورود خواهد داد.
ذهن فراهوشيار به طور خودکار و پيوسته کار مي کند
ذهن فراهوشيار به صورت خودکار ومستمر تمام مسائل و مشکلات موجود سرراه دستيابي به هدف رااز بين مي برد،البته به شرطي که هدفتان شفاف باشد.با نگارش دقيق اهداف، آنها را در سيستم هدايت وراهنمايي ذهن فراهوشيار برنامه ريزي کنيد.ابتدا اهميتي ندارد که بيدار، خواب ويا سرگرم انجام کار ديگري باشيد.ذهن فراهوشيار شما در طول بيست وچهار ساعت در حال فعاليت است. زماني که هدف خودتان را مشخص مي کنيد ب راحتي ميتوانيد به زندگي روزمره خود بپردازيد.چون ذهن فراهوشيارتان همانند يک سيستم پيچيده کامپيوتري کار مي کند.ذهن فراهوشيارتان در آرامش مطلق عملکرد بهتري دارد.زماني که اطمينان داريد و باور مي کنيد به موقع به هدفتان خواهيد رسيد.ذهن فراهوشيار هميشه و بلافاصله تحت اختيار شماست.
تا به هدفتان رسيده وبتوانيد مشکلاتتان را حل و بر موانع مقابله کنيد.ذهن فرا هوشيار قادر است تا مسائل و مشکلات شما را حل کند،روح و روانتان را به درستي راهنمايي کند و شما را به هدف مطلوبتان برساند.
نحوه  ي فعال کردن ذهن فراهوشيار
ذهن فرا هوشيار،خدمتکار دائمي و هميشگي براي خوشبخت ي شماست.شما مي توانيد ذهن فرا هوشيار خود را به چند طريق فعال کنيد. راه اول بسيار ساده است.يک کاغذ برداريد و جزئيات مسئله اي را که با ان روبه رو شده ايد ،يادداشت کنيد.اغلب همين کارساده ،ذهن فراهوشيار شما را فعال مي سازد تا به راه حلي خوب دست يابيد.شيوه ديگر فعالسازي ذهن فرا هوشيار اين است که مشکل را به طور کامل فراموش کنيد به قدري خودتان را سرگرم کارهاي ديگر کنيد که فرصتي براي انديشيدن به اين مشکل نداشته باشيد.سپس در زمان مناسب راه حل مناسب راه حل مناسبي به ذهنتان خطور مي کند. اما به خاطر داشته باشيد که بايد بلا فاصله دست به کار شويد.
زماني که کاملا در آرامش باشيد و ذهنتان را از هر منزه نماييد،گاهي ايده اي مناسب به ذهنتان خطور مي کند.شيوه مورد علاقه من براي فعالسازي ذهن فراهوشيار،تمرين تنهايي است .براي استفاده ي بهتر از تنهايي از اين شيوه بهره بگيريد.ابتدا، مصمم شويد که سي دقيقه ساکت بنشينيد.آرام کردن ذهن به اين ميزان زمان احتياج دارد.دوم ، هر چيزي که امکان دارد حواستان را پرت کنداز محيط پيراموني خوددور کنيد.قهوه ،چاي و… را کنار بگذاريد اين کار «ورود به سکوت »نام دارد.زماني که ساکت مي نشينيد و هيچ چيز حواستان را پرت مي کند اجازه مي دهيد ذهنتان آرام باشد،اتفاق فوق العاده اي رخ مي دهد.
سوم اينکه هيچ تلاشي براي فکر کردن به مشکل يا هدفتان فکر نکنيد،به سکوت بيانديشيد و اجازه دهيد ذهنتان در حالت آرامش قرار بگيريد.سپس زماني که در چنين موقعيتي قرار گرفتيد.پاسخي  که در پي آن بوديد به ذهنتان خطورمي کند.
زماني که مطالبي در مورد ذهن فراهوشيار بياموزيد و به آن اعتماد نماييد،نيروهاي بالقوه شما بي نهايت خواهند شد. در حين کار از اين ذهن به طور پيوسته بهره بگيريد.مطمئن باشيد که به بهترين شکل در موعد مقرر به نتيجه ي مطلوب دست خواهيد يافت.

فصل دهم
از میانبرها و یا سرابهای فریبنده اجتناب نمایید
شايد بزرگترين دشمن موفقيت درون را قانون کمترين مقاومت به خوبي توضيح وتفسير کند.همانطور که آب به پايين تپه سرازير مي شود،گاهي افراد در پي سريعترين و راحت ترين راه براي دستيابي به خواسته هايشان مي باشد و دقت و توجه چنداني به پيامدهاي طولاني مدت رفتار و برخورد خود ندارد.اين گرايش طبيعي براي پيمودن مسير ساده دليل اصلي شکت وناکامي در زندگي افراد خواهد بود.
چيزي در برابر هيچ
از جمله قدرتمندترين ارزوها واميال بشر اين است که در برابر کاري که انجام نمي دهند،چيزي را دريافت کنند.اين موضوع بسيار ناراحت کننده است که اکثر مردم به دليل اميد يا خيال دستيابي به در آمد و سود بالا به راحتي وبه سرعت ،ازراه خود منحرف مي شوند. افرادي که مي خواهنديک شبه راه صد ساله را بروند.مدام از اين شاخه به آن شاخه مي پرند و سرانجام همه چيزشان رااز دست خواهند داد.«مالکوم فوربز» مي گويد:«اگر پيمودن مسيري به قدري خوب باشد که به نظر حقيقي و منطقي به نظر برسد،سپس به طور حتم خوب خواهد بود.»

چهار توصيه براي پرواز
زماني که مي آموزيد که با يک هواپيماي کوچک پرواز کنيد . چهار نکته ي اساسي را همه بايد فرا بگيرند.تا گم نشويد.اين چهار توصيه شامل «اقرار کردن»،«اوج گرفتن»،«تاکيدنمودن»و«پيروي کردن»است.
با واقعيت مواجه شويد
هرگاه درامرتجارت ويا درزندگي مالي خودو…با مشکلي مواجه مي شويد، موضوع را با کسي در ميان بگذاريد که بتواند به شما کمک کند.اگردرزمينه ي تجارت خود با مشکل مالي مواجه روبه رو شويد سريعا موضوع را با يک بانکدار در ميان بگذاريد.اصلاً احتياجي نيست که خودتان راه حل جديدي پيدا کنيد . بلکه بهتر است تا از يک فرد باتجربه کمک و مشورت بخواهيد.
چشم انداز مناسبي پيدا کنيد تا بتوانيد موفق شويد
دومين نکته ي اساسي حائز اهميت«اوج گرفتن»است . آنقدر اوج بگيريد تا ايده ونگرش وسيع تري بيابيد.در زندگي شخصي و تجاري خود بايد قدمي به عقب برداشته و موقعيت خود را نظاره کنيدو نسبت به وضعيت تان صادق باشيد،تا بتوانيد به آساني فکر کنيد.همانند مشاور خود عمل کنيدسوالاتي عيني از خود بپرسيد.البته مثل سوالاتي که قبلا در موردشان صحبت کرديم.از تفکر و مبدا صفر استفاده کنيد و احساسانتان را در اين زمينه دخيل نکنيد.توانايي شما براي آرامش و خونسردي و اطمينان داشتن باعث مي شود تا با ذهني باز با هر مشکلي برخورد کنيد.
صادق باشيد و با صراحت عمل کنيد
سومين موضوع«تاکيد کردن»است.در زندگي هر گاه از مسير اصلي خارج شديد ، سريعا شرايط و موقعيت خودتان را به افراد با تجربه وبا صلاحيت
بالاتر اطلاع دهيد به آنها بگوييد براي حل اين مشکل چه برنامه هايي داريد.
هرگز پنهان کاري نکنيد اطلاعات مورد نياز و حياتي را براي خود حفظ کنيد.
اين نکته را به خاطر داشته باشيد که اگر از مردم بخواهيد از شما حمايت نمايند اولين چيزي که بايد از آن برخودار باشيد«قابل اعتماد بودن» است.
از متخصصان و کارشناسان راهنمايي بگيريد
آخرين نکته پيروي کردن .وقتي ازمتصدي بانک،وکيل حسابدار و يا مشاوران تجاري راهنمايي مي خواهيد بايد سريعا به توصيه هايشان عمل کنيد. اين حالت بدان معنا نيست که بايد کورکورانه از آنها پيروي نماييد،بلکه بايد سريعا توصيه آنها اگر منطقي و قابل اجرا به نظر مي آيند و به شما کمک خواهند هکرد به کار بگيرند.هميشه آماده پرداختن بهاي موفقيت باشيد. در برابر وسوسه هاي طبيعي براي پولدار شدن بدون تلاش مقاومت نماييد.تنها کاري که براي رسيدن به هدف بايد انجام دهيد،کمک کردن و ارزش افزودن است هرگز تلاش نکنيد تا بدون کار کردن پاداشي را کسب کنيد که مستحق آن نيستيد.
فصل يازدهم
بر ترس و واهمه هاي دروني خود مسلط شويد
«شجاعت همان مقاومت در مقابل ترس است . شما بايد بر اين ترس و هراسها غلبه نماييد.»
«مارک تواين»
شايد بزرگترين چالش و بحراني که با آن مواجه مي شويد مقابله با ترس و رسيدن به شجاعت وجسارت است ترس بزرگتريت دشمن آدمي است.
ويژگي شجاعت را در خودتان شکوفا کنيد
خوشبختانه ويژگي شجاعت را مي توان مثل هر ويژگي ديگري از راه تکرار آموخت.لازم است به طور پيوسته بر ترسهايمان غلبه نماييم.ما بايد در خود شجاعتي ايجاد منيم تا بتوانيم با فراز و نشيب هاي زندگي کنار بياييم.
هر چه بيشتر بدانيد، کمتر متوجه ترس خواهيد شد
ترس ناشي از ناداني و عدم آگاهي است.وقتي اطلاعاتمان محدود است دچار شک وترديد مي شويم.از ناشناخته ها مي ترسيم و از دست زدن به انجام هر کار متفاوت و جديدي امتناع مي ورزيم.اما عکس اين موضوع صادق است. جمع آوري اطلاعات در مورد يک موضوع بر شجاعت ما خواهد افزود و اعتماد به نفسمان را افزايش مي دهد. همان طور در زمان خستگي و بيماري ترس بيشتر مي تواند به شما ميتواند غلبه کند.
ترسهاي خود را تحليل کنيد
عواملي که باعث ترس شما مي شود را شناسايي کرده و کاملا بي طرفانه مورد بررسي قرار دهيد.در بالاييک صفحه سئوال از چه مي ترسم؟ را بنويسيد. به ياد داشته با شيد که همه افراد موفق نيز مي ترسند.کاملا طبيعي است که نگران امنيت مالي ،احساسي و جسماني خود و آشنايانتان باشيد.
موضوع ترس نيست موضوع غلبه بر ترس وشجاعت است.طبق گفته ي امرسون«کاري که از انجام دادن آن مي ترسيد انجام دهيد و مطمئن باشيد که ترستان از بين خواهد رفت»
عکس اين موضوع موجود دارد وقتي از چيزي که مي ترسيد امتناع مي ورزيد ترستان بيشتر ودر نتيجه اعتماد به نفستان کاهش مييابد.
بررسي ترس هاي شايع
شايع ترين ترس ها ، هراس از شکست است.برخي از افراد در برخورد با ترس از شکست وناکامي ، انرژي و زمان زيادي را صرف توجيه و دفاع از اشتباهاتشان مي کنند.ديگران در سايه ترس از مورد پذيرفتن قرار نگرفتن ، به قدري ناراحت و نگران ديدگاه ديگران نسبت به خود واقعي شان هستند که ديگر نمي توانندهيچ گونه اقدام مستقلي انجام دهند.
خصوصيات شجاعت را تمرين کنيد
شما مي توانيد فرايند ايجاد شجاعت و رها شدن از ترس را با اتخاذ اقداماتي که با خصوصيات  شجاعت تطابق دارد و بر ميزان اعتماد به نفس مي افزايد آغاز کنيد.هرچه را بارها تکرار کنيد، به يک عادت و ويژگي تبديل می شود.اولين و مهمترين شجاعت براي دستيابي به موفقيت در کارهاي اين دنيا ، شروع کردن وقدم برداشتن با ايمان و باور راسخ بر مبناي رسيدن به هدف است.شما بايد خواستار خروج از ناحيه ي امن خود باشيد وکاري انجام دهيد.اين شجاعت ،انجام کاري جديد بدون هيچگونه ضمانتي براي موفقيت خواهد بود.
فصل دوازدهم
تامرحله ي دستيابي به موفقيت اصرار نماييد
تصميم بگيريد جزء بهترين ها در طول زندگي تان شويد اگر در زمينه ي کاري خود در زمره ي بهترين ها قرار بگيريد قاعدتا پول و ثروت کافي نيز کسب خواهيد کرد.
«دان جي ميچل»
براي برنامه ريزي و اولويت بندي بايد در خصوص تحقق هدف به نظم و انضباط فردي نياز مي باشد.
همچنين شما از نظم و ترتيب برخوردار باشيد تا بتوانيد همواره روي خودتان سرمايه گذاري کرده و شخصيت و حرفه خودتان را بهبود ببخشيد و هرآنچه که بايد بياموزيد تا به اهدافي برسيد که رسيدن به انها برايتان امکان پذير است.
اصرار و پافشاري نشانه ي نظم شخصي در عمل است
شايد بزرگترين نشانه نظم وانضبلط فردي ، پافشاري و اصرار رد اوضاع و شرايطي است که با مشکلي مواجه شديم.اگر در مشکلات اصرار اصرار خرج کنيم اين عادت را در خود شکوفا کرده وعزت نفس و اعتماد به نفس خود را پرورش داده ايم اين خاصيت شم را رو به جلو حرکت مي دهد واز موانع مي گذرد.
اصرار و پافشاري نشانه ي پيروزي
بازرگانان موفق از اراده و پافشاري بسياري برخوردارند هر شخصي که قصد دارد و کار و حرفه اش به موفقيت برسد بايد قدرت مقابله با ناملايمات را حتي اگر سالها طول بکشد ،داشته باشد تا بتواند به موفقيت دست يابد.
اصرار و پافشاري بزرگترين سرمايه ي شماست
بزرگترين سرمايه ي شمابرورداري از توانايي در ادامه دادن به کار وتکميل آن است و زماني که ديگران دست از کار کشيده اند شما بايد بر اساس توانمندي هاي خود فعاليت کنيد.«جان دي رافکلر» يکي از ثروتمندان بزرگ جهان مي نويسد:«تصور نمي کنم چيزي به اندازه اصرار و پافشاري  در موفقيت آدمي نقش به سزايي داشته باشد.
از ياس و نااميدي دوري کنيد
انسان هايي که براي آرزو هايشان تلاش مي کنند هر کاري مي کنند تا مشکلات روزمره ي خود را کم کنند.با وجود اينکه در حتي در بهترين اوضاع و شرايط ، مسائل جدي و نااميد کننده اي وجود دارد که امري طبيعي است.انها مي گويند:«تنها چيزي که در زندگي اجتناب ناپذير است مرگ و پرداخت ماليات است»اما کارشناسان ياس و نااميدي را امري اجتناب ناپذير مي دانند.البته اهميتي ندارد چقدر کارها را سازمان دهي ميکنيد به هر حال با ياس و نااميدي با شکست روبه رو مي شويد.
اصرار و پافشاري بزرگترين سرمايه ي شماست
در اين قسمت تضادي وجود دارد که شما هرگز نمي توانيد رشد کنيد و انرژي هاي درونتان را آزاد کنيد مگر با مشکلات مواجه شويد و آنها را به خوبي حل و فصل نماييد و تجربياتي از آنها بياموزيد.اکثر تجربيات ما ماحصل شکست است.بنابراين،مسائل و مشکلات به صورت غيرمنتظره و ناخواسته و عليرغم تلاشهاي شما روي ميدهند.اما بدون وجود مسائل و مشکلات هرگز نمي توانيد رشد کنيد و به اهداف بزرگ خود دست يابيد.
مسائل و مشکلات ما را مورد آزمايش قرار ميدهند
در طول تاريخ بشر ،متفکران بزرگ به اين تضاد پرداخته بودند و به اين باور رسيده اند که مشکلات معيار و سنجشي محکم براي دستيابي به هر چيز ارزشمندي در زندگي مي باشد که بايد ابتدا انها را پشت سر بگذاريد.
تفاوت بيتن افراد موفق و ديگر افراد جامعه تنها به اين موضوع برمي گردد که  گروه اول از مشکلات خود براي قوي تر شدن استفاده کردند اما گروه دوم به مشکلات اين اجازه را مي دهند که نااميد و مايوسشان کنند.
موفقيت هميشه در يک قدمي شکست است
بزرگترين موفقيت ها هميشه بعد از شکست ها و زماني ايجاد مي شود که قصد داريد دست از کار بکشيد.افراد موفق تاريخ همواره بعد از بزرگترين شکست ها خود در نتيجه پافشاري و غلبه بر نااميدي به موفقيت رسيده اند.اصرار و پافشاري که گاهي به عنوان آزمون مقاومت و ايستادگي محسوب مي شود ،براي هر موفقيتي لازم و ضروري است.
قدرت مقاومت و پافشاري کردن عليرغم تمام نااميدي ها وناکامي ها به عنوان خصوصيات افراد موفق قلمداد مي شود .اصرار و پافشاري توانايي غلبه بر مشکلات و تسليم نشدن است.
با آرزوي موفقيت روز افزون
به ياد داشته باشيد که راه هزار فرسنگي تنها با برداشتن يک گام آغاز مي شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *