مدیریت فرهنگی

مجموعه مقالات ناتوی فرهنگی

بامقدمه دکتر محمد رضا سنگری

خلاصه کتاب: مقدمه :ذفرهنگ و باورهای اصیل و سازنده ، گرانبها ترین سرمایه های هر جامعه اند و کدام کالای قیمتی و ناب است که در معرض سرقت و غارت آزمندان و دزدان و حرامیان نباشد ؟این اشارت روشن قرآن را باید جدی گرفت که غفلت آرزوی دشمن است .”ود الذین کفروا لوتغفلون عن اسلحتکم و امتعتکم فیمیلون علیکم میله واحده. کفر پیشگان آرزو دارند که شما از سلاح و سرمایه هایتان غافل شوید و ناگهان بر شما هجوم و شبیخون آورند .
کتاب مجموعه مقالات ناتوی فرهنگی ( 525 مقاله )
بامقدمه دکتر محمد رضا سنگری
استاد گرامی : جناب آقای یار احمدی
ارائه دهنده : فرشته نصیری

مقدمه …………………………………………………………………… 3
بیان رهبر معظم انقلاب …………………………………………………. 5
ابزارهای تبلیغاتی غرب …………………………………………………..8
نقش زن و تهاجم …………………………………………………………9
نقش نیرو های فرهنگی …………………………………………………10
راه های ورود نیروهای فرهنگی برای مقابله …………………………….11
تهدیدات ………………………………………………………………….12
انواع تهدیدات …………………………………………………………….13
راه کارهای مقابله با ناتوی فرهنگی …………………………………….14
چه باید کرد ؟ ……………………………………………………………16
پیشنهادات ………………………………………………………………17
نتیجه گیری ………………………………………………………………18
مقدمه 
فرهنگ و باورهای اصیل و سازنده ، گرانبها ترین سرمایه های هر جامعه اند و کدام کالای قیمتی و ناب است که در معرض سرقت و غارت آزمندان و دزدان و حرامیان نباشد ؟این اشارت روشن قرآن را باید جدی گرفت که غفلت آرزوی دشمن است .
“ود الذین کفروا لو تغفلون عن اسلحتکم و امتعتکم فیمیلون علیکم میله واحده. کفر پیشگان آرزو دارند که شما از سلاح و سرمایه هایتان غافل شوید و ناگهان بر شما هجوم و شبیخون آورند .
یعنی تاما شبیخون پذیر نشویم ، هیچ دشمنی را گستاخی و جرات شبیخون نخواهد بود . این هشدار و انذار قرآنی را بارها از حنجره معمار بزرگ انقلاب اسلامی ، امام خمینی ( ره ) شنیدم و اینک نگاه بیدار و بصیر رهبر معظم انقلاب ، با واژگانی چون هجوم فرهنگی ، شبیخون فرهنگی و ناتوی فرهنگی به آن اشارت دارد .
تشکیل ناتوی فرهنگی نشانگر تجمیع ظرفیت های فرهنگی دشمنان و آنهایی است که اسلام را مانع جدی اهداف خود می دانند .
هراس از موج بیداری اسلامی در جهان اسلام در آغاز قرن بیست و یکم ، لیبرال ها را بر آن داشته تا با استفاده از این امکانات فرهنگی مانع استمرار ، رشد ، بیداری ، آزادی خواهی و استقلال طلبی ملت ها شوند و با استحاله فرهنگی و مسخ ارزش های معنوی آنها سر رشته تحولات سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی کشورها و ملت ها را به دست بگیرند .
برای این کار از طریق تشکیل باند های آشکار و نهان مافیایی ، نشریات ، کتب ، فیلم ، ماهواره ، اینترنت و توسعه شبکه های فساد و … باعث ترویج فساد و ابتذال اخلاقی و فرهنگی ملت ها شده اند .
بدلیل دو بخش نمودن کتاب ، از این پس به مبحث بخش دوم می پردازم که شامل نقش زن و تهاجم، نقش نیروهای فرهنگی و راهکارهای مقابله ، تهدیدات ، راهکارهای مقابله با ناتوی فرهنگی ، پیشنهادات و نتیجه گیری می باشد .
بیان رهبر معظم انقلاب :
طرح بحث ناتوی فرهنگی از سوی مقام معظم رهبری ، سالها پس از طرح بحث شبیخون فرهنگی و تهاجم فرهنگی از سوی ایشان نشان دهنده اهمیت و جدیت طرح های فکری _ فرهنگی دشمن و پیاده کردن آنها در محدوده نظام جمهوری اسلامی ایران است .
ایشان می فرمایند : دولت و دستگاه های مختلف فرهنگی ، باید پایه های ایمان و استوار و به دور از خرافه و سست اندیشی را در ذهن نسل های جوان تقویت کنند و ایمان به دین ، انقلاب ، نظام ، مردم ، استقلال کشور ، وحدت ملی و آینده روشن را در دل و ذهن مردم مستحکم سازد .
نباید تردید داشت که امروز مهم ترین چالشهای بیرونی نظامی از ضدیت آمریکا با ملت ایران سرچشمه می گیرد پس از این نیز توطئه های دیگری نیز در راه خواهد بود که باید ملت شریف ایران آگاه باشد .
رهبر معظم در جلسه اعضای شورای عالی انقلاب که مرکز مهندسی کشور می باشد در استان سمنان چنین فرمودند : خطرناک ترین تحولات منفی در سطح بین المللی در دست کسانی می باشد که آنه به وسیله این تحولات می خواهند اهداف خودشان را که یا زر است یا زور تامین کنند و برای آنها چیزی به نام هویت ملی اصلا ارزش ندارد که متاسفانه در صد سال اخیر اتفاق افتاده است .
برای صهیونیست ها انچه مهم است کسب قدرت سیاسی است که بتوانند در کشورها و دولت های اروپایی و غیره نفوذ کنند و قدرت سیاسی را در دست بگیرند و پول کسب کنند و این کمپانی ها سرمایه های عظیم کارتل ها و تراست ها را به وجود آورند .
باید با نو آوری دینی و استخراج روشمند افکار جدید از گنجینه منابع اسلامی ، هویت اسلامی را به دور از هر گونه خرافه و انحراف ، به ملت ها و اندیشمندان مسلمان عرضه کرد . نباید دست دشمن را برای انتشار گازهای سمی فکری و بر اندازی خاموش باز گذاشت .
اسلام با تکیه بر توحید و مکتب بالنده دینی و بحث کرامت انسانی ، آموزه های کمونیستی را به چالش کشاند . استکبار جهانی به رهبری آمریکا پس از آن که پی برد نمی تواند حرکت اسلامی ، جنبش اسلامی را با قدرت نظامی سرکوب کند با تغییر رویکرد نظامی به فرهنگی در صدد ایجاد ناتوی فرهنگی برآمد .
شناخت ترفندهای دشمنان شرط ضروری مقابله با آنان است .
شناخت مبانی فرهنگ بیگانه ، نقاط ضعف آسیب پذیری الگوهای فرهنگ مهاجم ، از اساسی ترین ابزار مقابله با این تهاجم است .
ابزارهای تبلیغاتی غرب :
ابزارهای تبلیغاتی فرهنگ مبتذل غرب ، کتاب ، مطبوعات ، ماهواره ، لباس ، نوع پوشش ، فیلم و سریال ، موسیقی و حتی ورزش و تکنیک های پیشرفته دیگر که مبتنی بر روانشناسی خاص نوجوانان جامعه فاسد غربی تهیه می شوند ، می کوشند تا برتری فرهنگ منحط غرب بر فرهنگ مولد اسلام را در افکار جوان مسلمان ما تلقین کنند و از سوی دیگر با استفاده از جذابیت هاو علائق ویژه ، نسل جوان و مسلمان ما را در راستای اهداف توسعه طلبانه شان به نحوی تامین و تنظیم کنند تا وقتی برای نوجوانان وجوانان حتی فرصت اندیشه و تامل درباره معنی و ارزش زندگی و فلسفه باقی نماند .
نقش زن و تهاجم :
یکی از گروه هایی که در مقابله به هجوم فرهنگی بیگانه نقش موثری دارد زنان مسلمان هستند .
بنابراین زنان جامعه ما در این باره مسئولیت دارند که :
• در راه فرزانگی و خودسازی معنوی و اخلاق تلاش کنند و در میدان جهاد و مبارزه پیش قدم باشند .
• در محیط خانه مایه آسایش و آرامش خانواده باشند .
• خانم های جوان و خانه دار سراغ تبلیغات مصرف گرایی نروند و خانم های مسئول از لحاظ دوری از اسراف باید برای دیگران الگو باشند .
• بهترین حجاب برای زن مسلمان ایرانی چادر است .
• محیط دانشگاه باید محیط برای رشد انسان و زن مسلمان باشد .
• از کارهای بسیار مهم در این زمینه ، کتاب خوان کردن خانم هاست برای مقابله با هجوم فرهنگی
مقام معظم رهبری در این باره فرمودند :
نقش زنان در انقلاب و جنگ ثابت کرد که او در سایه ایمان ، آگاهی و احساس مسئولیت می تواند نقش اول را در تحولات تاریخی و جهانی ایفا کند به شرطی که ما جهات ارزشی زن را رعایت کنیم .
نقش نیرو های فرهنگی :
این مسئله ای تازه نیست که بتوان آن را از طریق نیروهای مسلح خنثی کرد ، بلکه باید با استفاده از نیروهای فرهنگی ، حوزه های علمیه با این جریان مقابله کرد .
کشورهای سلطه گر با ایجاد ناتوی فرهنگی در جوامع اسلامی به دنبال دور کردن مردم از اسلام ناب و جایگزینی پوسته اسلام و اسلام دور از سیاست هستند .
درطی سالهای اخیر نیروهای فرهنگی و حوزه های علمیه نقش بسیار مهمی در مقابله با جریان های فکری ، فرهنگی و اندیشه های انحرافی وابسته به بیگانگان داشته اند ، در این مقطع که با افزایش تحرک دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی با ناتومواجهیم .
راه های ورود نیروهای فرهنگی برای مقابله :
نیروهای فرهنگی باید با افزایش تحرک به ایفای نقش فعال و موثر در هدایت جامعه و ایجاد مصونیت نسبت به برنامه های ناتوی فرهنگی در سراسر کشور بپردازند.
ایجاد اتاق فکر مبانی نظری مقابله با تهدیدهای ناتوی فرهنگی را مورد بررسی و کنکاوش قرار دهد .
باید این مقوله در سطوح جامعه باور شود ، زیرا سالها طول کشید دولتمردان تهاجم فرهنگی را باور کنند .
باید قدم به قدم مقابله کرد . بسیاری از فیلم های وارداتی ، کتاب های ترجمه ای ، دروسی که در دانشگاه تدریس می شود .
طرح ریزی برنامه های راهبردی مقابله و اجرای آن ها
مقابله با تهاجم فرهنگی از 15 سال قبل که رهبر انقلاب در سخنان خود یاد کردند در قالب طرح و برنامه های خاصی تعریف شد که به تصوی شورای عالی انقلاب رسید اما بعد از گذشت یک دهه هنوز به اجرا نرسید .
تهدیدات :
مصنوعات فرهنگی پیشرفته ترین امکانات تکنولوژی محسوب می شوند و هر روز با گسترش کمی و کیفی آنها روبرو هستیم .
اینترنت ، ماهواره ، وبلاگ نویسی است که با توجه به مضراتی که در کنار مزایای آن قرار دارد و با عنایت به جوانی جامعه ایران و گرایش فعال ترین و آماده ترین نیروهای انسانی جامعه ما که همان نسل جوان کشورند ضرورت آشنایی با آسیب های آن اهمیت می یابد .
بطور مثال اینترنت هنوز آثار مثبت آن را حس نکرده ایم آثار منفی آن را مشاهده می کنیم .
جامعه شناسان و کارشناسان امور تربیتی که در مراکز مشاوره فعالیت می کنند آثار منفی فناوری جدید را گوشزد می کنند .
جریان رشد و گستردگی فناوری اطلاعات آنقدر شدید است که تقریبا همه خانواده ها را تحت تاثیر قرار می دهد .
انواع تهدیدات :
تهدیدها به دو دسته فرهنگی – اجتماعی و سیاسی تقسیم می شود .
الف ) تهدیدهای فرهنگی واجتماعی که بنیان خانواده را سست می کند و موجبات مسخ هویت فرهنگی را باعث می گردند.
مثال : رواج فرهنگ غربی در ایران / فقدان سانسور / اعتیاد به اینترنت / چت زدن های بی هدف / رواج بی بند و باری / از بین رفتن سلامت جسمی و روانی جوانان و…
ب ) تهدید های سیاسی که در سطح گسترده ای وجود دارد .
مثال : حذف نهاد های انقلابی / حذف ولایت فقیه / بزرگ نمایی مشکلات / ایجاد یاس و ناامیدی مردم از نظام / گسترش جنگ روانی علیه انقلاب و …
راه کارهای مقابله با ناتوی فرهنگی :
در هر صورت کشور های عضو ناتوی فرهنگی به سردمداری آمریکا در یک برنامه ریزی منسجم و هماهنگ و با استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات سعی در نابودی بنیان های فکری ، فرهنگی و هویت ملل مسلمان به ویژه جمهوری اسلامی ایران هستند .
به این معنا که تهدیدی که امروز ما با آن روبرو هستیم و مسیری که اعضای ناتوی فرهنگی در پیش گرفته اند از جنس فرهنگ و نرم افزاری است .
آنها قصد دارند هویت دینی و ملی ما را از بین ببرند و تلاش می کنند به گونه ای که همه را مرعوب و به عبارتی متقاعد کنندکه اساسا همانطوری که در برابر قدرت نظامی و اقتصادی غرب ، توان مقاومت برای هیچ کشوری نیست .
در این رویارویی نیز راهی جز تسلیم و راهی با غرب متصور نخواهد بود.
1 ) مبانی مقابله با ناتوی فرهنگی می بایست در مراکز علمی همچون حوزه و دانشگاه ترسیم شود البته این مسئله مسبوق به دو اصل زیر خواهد بود :
الف : موضوع تهاجم فرهنگی سازمان یافته توسط نخبگان این دو نهاد علمی باور شود که دولتمردان باورشان نشد.
ب : ورود حوزه و دانشگاه به عرصه تولید علم و نظریه پردازی در حوزه های مختلف علوم به ویژه علوم انسانی قابل تحقق است .
2 ) ایجاد شورای فرهنگی و راهبردی متشکل از افراد نخبه و کارشناس و با تجربه مدیریت کلان به ترسیم نقشه مقابله با سیاستگذاری دشمن
3) ایجاد عزم ملی و خود باوری فرهنگی و با برنامه ریزی منسجم ،باید به اعتلای معرفت و بصیرت دینی در سایه قرآن ، اهل بیت و تقویت فضائل اخلاقی ، تقویت روحیه ایثار و شهادت و وحدت ملی با توجه به مشترکات فرهنگی
4) آسیب شناسی و پیرایش چهره فرهنگی کشورکه آقا فرمودند باید ذهن نسل جوان را تقویت کنید .
فکر مقابله با این هجوم ، همه ذهن های درد آشنا را متوجه خود نموده است و در ، دو طرز تفکر ، خود را نمایانده است :
اندیشه اول : واکنشی عمل کنیم .
یعنی خود ما این ویروس ضعیف شده را وارد رگ های جامعه کنیم تا مبادا جامعه در برخورد بااین پدیده غارتگر هجوم فرهنگی دچار شوک شود و اذهان عمومی را آماده برخورد مناسب با این پدیده بسازیم.
اندیشه دوم : مقابله کنیم .
جامعه را محدود کنیم تا امکان دسترسی به آن ضد ارزش ها نباشد . مثلا محدودیت و ممنوعیت ورود نشریات و ورود اتباع خارجی و قطع رابطه با بیگانگان
اندیشه اول به ظاهر زیباست ولی در باطن ریشه سوز و اندیشه دوم در عین اینکه ممکن است به صورت مسکن نتیجه بدهد ولی درمان کننده نیست .
پیشنهادات :
 کنترل واردات کالاهای فرهنگی
 تبلیغ ارزشها و شاخص نمودن آنها
 خنثی کردن تبلیغات دشمن با صداقت و اعتماد به نیروی ملی
 تلاش در جهت قطع وابستگی در همه ابعاد
 عملکرد صحیح مسئولین نظام در جهت جلب اعتماد مردم
 باوراندن اینکه دشمن خیر خواه ما نیست .
 تلاش در جهت خودیابی ملت و رهایی از قید و بند و فرهنگ وارداتی
 تقویت آموزه های دینی و افشا ماهیت ناتوی فرهنگی
 یکپارچگی و انسجام بر اساس مبانی اسلام
 بیداری و هوشیاری امت اسلامی ، اتحاد و ترویج گفتگوی متقابل بین فرهنگ ها و تمدن ها
1 ) مدیریت تحولات کشور باید در دست نخبگان دانشگاهی و حوزوی باشد و در این روند ، علاوه بر معیارهای جهانی پیشرفت ، معیارهای نو و ملاک های ویژه نظام اسلامی مورد توجه اکید قرار گیرد .
2 ) ویژگی هایی از جمله شور و شوق ، استعداد وافر ، آرزوی پیشرفت ، امید به آینده ، تحرک و آمادگی برای کار و تلاش را که بشارتی بزرگ برای جامعه دانشجویی می باشد این ویژگی ها باید با شناخت راه رسیدن به آرمان ها – برنامه ریزی – همت و تلاش خستگی ناپذیر و گم نکردن اهداف ، همراه شوند تا راه رسیدن به قله های بلند پیشرفت و افتخار را هموار کنند .
3 ) توجه به مهندسی فرهنگی کشور برای مقابله با ناتوی فرهنگی لازم و ضروری است و نسل جوان باید در مهندسی فرهنگی مورد توجه قرار گیرند .
4 ) آشنا کردن بیشتر جوانان با فرهنگ و هویت اصیل اسلامی ، ایرانی برای مقابله با هجوم فرهنگی غرب
و …
ما باید در این جنگ نرم بسیار هوشیار و آگاه باشیم ، خصوصاً مسئولین این حوزه که می بایستی با رفتارهای این چنینی برخورد قاطعی داشته باشند و اجازه اینگونه رفتارها را ندهند ، همانطور که گفته شد جنگ و نبرد بین دو جبهه حق و باطل است ،تفکر لیبرالیستی و تفکر اسلام تشیع ، دشمن تمام سعی خود را برای پیروزی بر تفکر اسلام تشیع می کند . پس باید بسیار مراقب و هوشیار باشیم.
دشمن تمام سعی خود را می کند اما غافل از آن که وعده خدا حق است و تخلفی در آن رخ نمی دهد که فرمود :
« یُرِیدُونَ لِیُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ کَرِهَ الْکَافِرُونَ »
مى ‏خواهند نور خدا را با دهان‏ هاى خود خاموش کنند، ولى خدا کامل‏ کننده ‏ى نور خویش است، هر چند کافران خوش نداشته باشند .
با تقدیر و تشکر از تلاش بیکران شما در تدریس و القائ مفاهیم دینی و تنوع در کلاس داریتون  و عذرخواهی بدلیل نقص ارائه کتابم .
أحسنت بر شما
أجرکم عند الله
قیامت قامت و قامت قیامت
قیامت می کند آن قد و قامت
موذن گر ببیند قد و قامت
به قد قامت بماند تا قیامت
ای خدای مهدی !
آنچنان زمین گیر دنیایمان مکن که هنگام ظهور حضرت ، توان برخاستن نداشته باشیم .
یاعلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *