عمومی, مدیریت ذهن و هوش

قدرت هوش اجتماعی

نویسنده: تونی بوزان

خلاصه كتاب: هوش اجتماعی، صرفاً یعنی قدرت کنار آمدن و ارتباط برقرار کردن با دیگران است . انسان به هر حال یک حیوان اجتماعی است و اجتماعی بودن برای اینکهبتوانیم زندگی کنیم و از آن لذت ببریم ، بسیار ضروری است. برای شروع باید بتوانیم با مردم یک رابطۀ فرد به فرد داشته باشید، اینمردم ممکن است یک گروه کوچک ، یا یک سالن پر از جمعیت ، یا حتی اجتماعات بزرگ تر باشد. در واقع شما درگیر ارتباط میان یک مغز با مغز دیگر هستید.

تونی بوزان
ترجمۀ دکتر سعید مینویی
نوبت چاپ : سوم، تاریخ چاپ :1390
تیراژ:2000 جلد
شابک :9-078-182-964-978
چاپخانه کتیبه
نشر بخشایش :قم ، خیابان صفایی، کوی بیگدلی، پلاک 43، واحد5
ارائه دهنده: یلدا طوسی
استاد مربوطه: جناب آقای مهدی یار احمدی خراساني
آیا رفتن به یک مهمانی پر از افراد غریبه و جور واجور برای شما سخت یا آزار دهنده است؟
آیا صحبت کردن با کسانی که قرار است با خانوادۀ شما وصلت کنند، مانند کوه کندن برایتان دشوار است؟
آیا اتفاق افتاده که شما را به کسانی معرفی کنند و بلافاصله بعداز آشنایی ، اسامی آنها را فراموش کنید و ندانید آنها را چه صدا کنید؟
آیا می خواهید که در یک مصاحبۀ شغلی اثر خوبی از خود به جا بگذارید، یا آن قدر عصبی هستید کهبه زحمت می توانید صحبت کنید؟
هوش اجتماعی، صرفاً یعنی قدرت کنار آمدن و ارتباط برقرار کردن با دیگران است . انسان به هر حال یک حیوان اجتماعی است و اجتماعی بودن برای اینکه  بتوانیم زندگی کنیم و از آن لذت ببریم ، بسیار ضروری است.
برای شروع باید بتوانیم با مردم یک رابطۀ فرد به فرد داشته باشید، این مردم ممکن است یک گروه کوچک ، یا یک سالن پر از جمعیت ، یا حتی اجتماعات  بزرگ تر باشد. در واقع شما درگیر ارتباط میان یک مغز با مغز دیگر هستید.
مغز بشر یکی از پیچیده ترین ، حساس ترین و  با قدرت ترین عضوی  است که در کائنات وجود دارد. انسان حتی در ارتباط با  مغز خودش هم دارای مشکل است چه رسد به اینکه بخواهد با مغز انسان های دیگر ارتباط برقرار کند .
این هوش مهم باید بتواند که هنر کنار آمدن را در اوج در گیری ها و مذاکرات و اشتباهات و سایر موقعیت های خطیر دریابد.
افزایش هوش اجتماعی کمک می کند که فرد مصاحب و شنونده خوبی باشد و با قدرت با همه ارتباط بر قرار کند . افرادی که این هوش اجتماعی درشان رشد کرده، می توانند به راحتی با همۀ افراد از هر گروه سنی ، فرهنگی یا اجتماعی رابطه برقرار کنند و کسانی هم که با چنین کسی مواجه می شوند، با او راحتند.
بسیار مهم است که شخص بتواند از تعالیم این هوش شگفت انگیز برای دوام موفقیت در اوضاع اجتماعی  فعلی و زندگی، استفاده کند. استفاده از هوش تنها به سود زندگی اجتماعی شما و اطرافیانتان نیست، بلکه موفقیت اجتماعی اثر مستقیمی بر ثروت و سلامت شما دارد.
بخش دوم
پیش بینی رفتارهای دیگران
حرکات بدن و مهارت یافتن در آن
بدن شما برای ارتباط گرفتن با دیگران طراحی شده است. صدا و کلمات شما نقش بسیار مهمی در ارتباطات اجتماعی بازی می کنند. اما بدانید که بخش بزرگی از ارتباطات شما با دیگران ، توسط بدنتان انجام می شود . در واقع تحقیقات نشان داده است که 55% از ارتباط ما با دیگران از طریق بدن مان انجام میشود.
بدن شما بدون ادای حتی یک کلمه ، با مردم و محیط اطراف ارتباط می گیرد. بدن شما در هر حالتی که باشد ، اعم از خوشحالی یا غمگینی ، خوشی یا نا خوشی ، خوش هیکلی یا بد هیکلی، بیکاری یا در استخدام، با یا بدون اعتماد به نفس، عصبی ، خسته یا پر انرژی ، بی تفاوت یا با اشتیاق، منفعل یا تدافعی، ناموفق یا موفق، یا در موضع قدر ت یا ضعف، به هر حال حرف می زند. مسلماً دیگران نیز با همین زبان با شما حرف می زنند.
اگر از قانون زبان غیر کلامی را بشناسید، افکار و اعمال دیگران را می توانید نسبتاً دقیق پیش بینی کنید و هوش اجتماعی تان را ارتقا بخشید.
من کیستم؟
کلید هوش اجتماعی در این است که بتوانید با بقیه ارتباط مستقیم برقرار کنید،آنها بتوانند در کنار شما احساس آرامش کنند،از این که در کنار شما هستند احساس خوشحالی کنند و آنها هم بتوانند با دیگران ارتباط برقرار کنند. اینها نکات خود شناسی هستند.
اگر شما باخودتان در آرامش هستید، اعتماد به نفس هم دارید. پس ارزش ها و معیارهای خودتان را می شناسید. اگر چنین باشید، این کیفیت از شما تراوش می کند و بوسیله حرکات بدن روی اطرافیان تان اثر مثبت می گذارد.
شما می توانید از علم هوش اجتماعی به نفع خودتان استفاده نمایید. حتی در موقعیت هایی که کمترین مقدار اعتماد به نفس را دارید، اگر محکم بایستید و در چشمان طرف مقابل نگاه کنید ، هاله ای از اعتماد به نفس را از خودتان به نمایش خواهید گذاشت و هرچه نقش کسی را که اعتماد به نفس دارد بیشتر بازی کنید ، این حالت در شما افزایش خواهدیافت.
توانایی حاصله از تقویت هوش اجتماعی، در مدارس موفقیت های چشمگیری را بوجود آورده است. جامعه روانشناسان آمریکا نتایج تست هایی را اعلام کرد که در آن 1011 دختر و پسر مورد ازمایش قرار گرفتند.در این تحقیقات نشان داده شد بچه هایی که قادر به حرکت بدنی هستند ،از نظر عاطفی و روانی از بقیه با ثبات ترند وهمچنین در درس هم موفق ترند. فهمیدن حرکات بدنی در ارتباطات اجتماعی بسیار حائز اهمیت است.
لبخند انسان منعکس کننده گرما ، اعتماد ، رفتار مثبت و خوشحالی است و ضمناً باعث می شود که دیگران نیز جذب شما شوند.
یک لبخند ساده بهترین راه پیدا کردن دوست و تحت تأثیر قرار دادن مردم است. یکی از اولین چیزهایی که باعث جذب مردم به سوی ما می شود، لبخندی است که بر لب داریم. وقتی ما لبخند را می بینیم ، مغزمان نیز واکنش نشان می دهد و به عضلات مخصوص لبخند فرمان می دهد و ما لبخند آنها را جواب می دهیم.
برایان بیتس، نویسندۀ کتاب “چهرۀ انسان” لبخند زدن در اجتماع را توصیه می کند و می گوید: « اکثر اوقات ما ترجیح می دهیم که اعتمادمان را ،آرزوها و ثروت هامان را با افراد خنده رو سهیم شویم. البته این نکته دلایل عمیقی دارد و خارج از ضمیر ناخودآگاه ماست. افراد خنده رو به مراتب درامور زندگی و شغلی  موفق ترند.»
بخند تا دنیا به توبخندد
خنده مسری است، مانند سرما خوردگی ، وقتی کسی به من لبخند می زند ، من هم به او لبخند می زنم.امروز که از خیابان می گذشتم، به کسی لبخند زدم و متوجه شدم که لبخند به او هم سرایت کرد. وقتی راجع به لبخند فکر کردم، ارزشش را فهمیدم یک لبخند ساده مثل لبخند من ، می تواند به دور دنیا سفر کند. وقتی حال لبخند زدن داری ، لبخند بزن، بگذار لبخندت به همه سرایت کندوآن را به دور دنیا بفرست.
حرکات بدنتان با کلمات تان هماهنگ باشد
وقتی در حال توضیح نکته ای هستید، سعی کنید بدن تان مثل یک آلت مسیقی با حرف هایتان هماهنگی داشته باشد. . سعی کنید صدایتان هماهنگ با آن نکته ای باشد که مشغول توضیح دادنش هستید و با حرکات دست مانند یک مجسمه ساز، نکات یا صحنه ها را تعریف کنید.
خوشامد گویی و دیداربا اشتیاق
هنگام دیدار و خوشامد گویی به مردم، حرکات بدنی آنها را زیر نظر داشته باشید. به خاطر داشته باشید که حرکات بدنی مردم بین آن دو حالتی است که ابتدای بخش راجع به آنها صحبت کردیم. در این هنگام باید سعی کنید حرکات بدنی ای را که افراد در دقایق اولیه نشان می دهند ، بررسی کنید.
از حرکات محبت آمیز مناسب استفاده کنید
در بعضی از فرهنگ ها، همدیگر را زیاد بغل می کنند. مثلاً در روسیه، مردم وقتی به هم می رسند، یکدیگر را بغل می کنندو می فشارند. این عمل در آنجا بسیار طبیعی است ولی در انگلستان  مردم بسیار محتاطانه عمل می کنند.دکتر هارولد فالک در مورد بعضی از نکات مثبت بغل کردن ، می گوید که سیستم ایمنی بدن را هماهنگ می کند و باعث می شود که خستگی فرد را کاهش دهد و احساس شادابی کند. در همین راستا، هلن کلتون ، نویسندۀ کتاب « لذت لمس کردن » می نویسد که بغل کردن باعث افزایش هموگلوبین خون میشود. همان طور که می دانید هموگلوبین حامل اکسیژن به نقاط مهم بدن از قبیل قلب، مغز و بقیه اندام هاست. بغل کردن، به طور کلی عمل مثبتی است برای افزایش اعتماد به نفس و هوش اجتماعی.
خودتان را در آینه نگاه کنید
قبل از هر ملاقات خودتان را در یک آینۀ تمام قد نگاه کنید. به جای یک نگاه سطحی، فکر کنید شما مدیر تدارک لباس، یا تهیۀ فیلم هستید و باید لباس همۀ افراد را بررسی کنید و آنها را با صحنه های مناسب فیلم هماهنگ کنید. حالا این کار را به جای اینکه در مورد هنرپیشه ها انجام دهید در مورد خودتان انجام دهید،زیرا شکل و نوع لباس باعث ایجاد آرامش و اعتماد به نفس می شود.
همۀ دنیا صحنۀ تئاتر است
به مردم نگاه کنید . این کار هم سرگرم کننده است و هم اطلاعات زیادی را به شما می دهد .از خودتان یک فرد خبره در تشخیص حرکات بدنی بسازید. در هر جا هستید، خیابان ، رستوران ، محافل عمومی ، ساحل دریا، خلاصه هر جایی که مردم جمع می شوند . هر وقت در هر کدام  از این مکان ها حرکات بدنی هماهنگ و مناسبی دیدید سعی کنید آن را تقلید و جزئی از ساختار حرکت بدنی خود کنید.
بخش سوم
هنر گوش کردن یا شنونده بودن
شاعر رومی به نام پابلیلیوس سایروس ، که راجع به هوش اجتماعی اطلاعات زیادی داشته می گوید اگر کسی علاقمند آشنایی با ما باشدو بخواهد که ما را بهتر بشناسد ، ما هم به همین نسبت به طرف او جذب می شویم. گوش کردن به حرف های طرف مقابل یکی از بهترین و مؤثرترین راههایی است که نشان می دهد او برای ما جالب است. منظورم این است که واقعاً گوش دهیم ، یعنی چنان روی حرف هایش تمرکز کنیم که انگار خودمان موضوعی را تعریف کنیم.چنین گوش کردنی ، نشان میدهد آن شخص برای ما قابل توجه است و ما به عنوان یک فرد برای او ارزش  قائلیم . وقتی چنین رفتاری از خود نشان دادیم، آن شخص هم نسبت به ما واکنش مثبت نشان خواهد داد.

گوش کردن ، هنری منسوخ
تحقیقات نشان داده است که انسان چیزی حدود 50 تا 80 درصد زمان بیداریش را صرف ارتباط گیری می کند و به طور متوسط ، نیمی از این ارتباطات از طریق گوش کردن است.
چند عادت بد در شنونده بودن
در شنونده بودن ده عادت بد وجود دارد ، که می تواند به توان شنونده بودن وهوش اجتماعی شما لطمه بزند. اینها عبارتند از:
1-تظاهر به گوش کردن، در حالی که گوش نمی کنید.
2- در حال گوش کردن کارهای جانبی انجام دهید.
3- نشان دهید که موضوع بحث جالب نیست.
4-نشان دهید که گوینده طرز بیان جالبی ندارد.
5-با گوینده بیش از حد بحث کنی.
6-بیش از حد هیجان زده شوید.
7-بیشتر روی موضوعات جانبی تکیه کنید.
8-با موضوع یک بعدی برخورد کنید.
9-فقط به اصل موضوع بپردازد.
10- مسائل مشکل را نادیده بگیرید.
خود را ارزیابی کنید . در کدام یک از موارد بالا نقطه ضعف دارید و کدام یک را می توانید ارتقا دهید.
شنوندۀ فعال
در یک مکالمۀ موفق و مؤثر ، شنونده بودن یک کار منفعل ، یا بی احساسی و خنثی نیست. بلکه بخش حساس و فعال ماجراست.
اگر بتوانیم حین گوش کردن به سخن گوینده، به حرکات بدنی او هم دقت کنیم ، به مراتب محتوای دقیق تری از حرف های او دستگیرمان می شود.
افکارتان را متمرکز کنید
اگر بدانید که مغز روی بعضی از صداها تمرکز دارد ، از توان شنونده بودن استفادۀ بهتری خواهید کرد. همچنین می بینید که چطور می شود این عمل را به طور منظم انجحام داد.مثلاً فکر کنید در یک مهمانی یا رستوران پر سرو صدا هستید. در چنین موقعیتی مغز می تواند بیش از 50 دسیبل از صداهای مختلف را مسدود کند و روی حرف های شخص تمرکز کند. یک مادر می تواند صدای بچه اش را بین سرو صداهای زیاد تشخیص دهد و به سوی او برود. رمز این کار در این است که شما روی چیزی که می خواهید تمرکز کنید، نه چیزی که نمی خواهید.
کسر دو به یک
به خاطر بسپارید که شما دو گوش دارید و یک دهان. پس اگر به یک مراسم اجتماعی دعوت شدید ، سعی کنید دو برابر حرف زدن بشنوید. مطمئن باشید که هوش اجتماعی شما افزایش پیدا خواهد کرد. یک ضرب المثل قدیمی می گوید : « عاقل بیشتر گوش می کند و کمتر حرف می زند.»
نگاه کردن کار را درست می کند
برقراری ارتباط از طریق نگاه ، بسیار با ارزش است. در واقع نشان دهندۀ اهمیتی است که شما برای مخاطب تان قائلید. اما متأسفانه اکثر افراد به این اصل توجه نمی کنند. البته بدانید که منظور از ارتباط برقرار کردن از طریق نگاه این نیست که، تمام مدت در چشم او خیره شوید ، خیلی ها از این کار خوششان نمی آید. البته در خیلی از موقعیت ها هم باید مستقیماً در چشم طرف نگاه کرد. البته بستگی به شرایط و مسائل دارد. به طور عادی وقتی کسی با شما صحبت می کند، مناسب است که هر چند ثانیه یک بار نگاه گرمی به او کنید و نشان دهید چیزی که او درباره اش صحبت می کند، برای تان جالب است.
نقاشی فکر در حال گوش کردن
خیلی ها حین گوش کردن به مطالب یک سمینار یا گوینده، یا حتی هنگام حرف زدن با تلفن ، روی کاغذ طرح های کوچکی با مداد نقاشی می کنند. بر خلاف تصور بعضی ها، این عمل تمر کز شما را حین گوش کردن بالا می برد.
با فکر باز گوش کنید
انسان به سادگی می تواند تحت تأثیر حرفهای دیگران قرار گیرد و از خود احساسات منفی بروز دهد. در این موقعیت شخص باید به خود بگوید اینها فقط کلمات هستند و باید مفهوم را جستجو کند و معنی ذهنی آنها را بفهمد.
از سرعت مغزتان استفاده کنید
مغز شما قادر است چهار تا ده برابر سرعت حرف زدن فکر کند. یعنی هنگام گوش کردن فرصت زیادی دارید که از مغزتان استفاده های دیگری ببرید. به حرکات بدنی و مفاهیم تلویحی حرفهای گوینده توجه کنید. سازماندهی کنید، خلاصه کنید، تجزیه و تحلیل کنید. فکر را نقاشی کنید.
در چنین شرایطی شما یک شنوندۀ فعال خواهید بود و مردم مایل خواهند بود با چنین فردی معاشرت کند.
محتوا را دریابید نه طرز بیان
به جای انتقاد و برداشت منفی از طرز بیان گوینده، روی محتوای مطالب گفته شده تمرکز کنید. اگر از محتوای کلام گوینده برداشت منفی کنید، در حرکات بدنی تان منعکس می شود و بر گوینده و حتی اطرافیان تان اثر منفی می گذارد و موفق نمی شوید در آن مراسم دوستان زیادی را به دور خود جمع کنید.
به نکات بر جستۀ حرف ها توجه کنید
خیلی ها هنگام گوش کردن فقط به دنبال اصل مطلب هستند و این باعث میشود نتوانند از نکات جانبی صحبت استفاده کنند . اگر یک تصویری کلی از داستان گوینده را در فکرتان ترسیم کنید ، مغزتان قضایا را راحت تر تحلیل می کند.
بخش چهارم
برقراری ارتباط
هر وقت قرار ملاقاتی داریم و می خواهیم شخص مهمی را برای اولین بار ببینیم، همیشه گرفتار ندانم کاری می شویم، مثلاً چه لباسی بپوشم؟آیا سر وقت می رسم؟ یا چطور سر حرف را باز کنم و غیره. در حالی که تمام ملاقات های ما باید حساسیت ملاقات اول را داشته باشند. در این بخش توضیح می دهم که چه طور می توانیم در اولین ملاقات چنان تأثیر مثبتی روی طرف مقابل بگذاریم، که یک ملاقات ساده و موقت را تبدیل به یک دوستی خوب و دائمی کند.
اولین تأثیر به حساب می آید
مغز شما به طور طبیعی چیزهایی را که برای اولین بار می بیند یا یاد می گیرد، به مراتب بهتر به یاد می آورد، تا چیزهایی را که بعد از اولین بار می بیند یا یاد می گیرد. طبق این اصل نتیجه می گیریم مغز ما اولین بارهایی را که یک شخص مهم را در زندگی ملاقات می کنیم ، یا به یک کشور خارجی سفر کردیم، یا به یک مهمانی رفتیم، به عنوانافراد یا محیط ها خیلی خوب به یاد می آورد.
افرادی که از هوش اجتماعی خوبی برخوردارند، همیشه در اولین برخورد و آشنایی در مهمانیها و محافل ، تأثیری گرم و مثبت روی دیگران می گذاردند.

آخرین تأثیر هم به حساب می آید
برای مغز اصل آخرین بار هم، مثل اصل اولین بار وجود دارد و یکسان عمل می کنند.
یعنی شخص آخرین چیزی را که دیده بهتر از وقایع ما قبل آن به یاد می آورد.
خداحافظی با روحیۀ شاد
موقعیت های خداحافظی یا آخرین دیدار افراد با همدیگر بهتر است که با ساعات یا دقایق بسیار شاد برگزار شود. وقتی با لبخند و شادی و حرف های مثبت صحنۀ ملاقات را ترک می کنید، اثر بسیاری خوبی از خودتان بجا می گذارید که همیشه به یاد می ماند. به موازات آن ، انرژی مادی و نیروی سلامتی هم برای خود و دوستان تان باقی می گذارید. ملاقاتهای مثبت در اولین و آخرین بار، مقاومت بدن را در مقابل بیماری افزایش می دهد و قدرت ایمنی بدن را تقویت می کند.
« نه »گفتن و حفظ دوستان
با توضیحاتی که در مورد اصل اولین بار و آخرین بار داده شد ، نتیجه می گیریم که گفتگو همیشه باید در یک جو مثبت و سازنده انجام شود. چطور می توانیم هم نه بگوییم و هم اثر مثبت از خود به جا بذاریم. راهش این است که نه را با محبت به مردم بگوییم و ضمناً به آنها بفهمانیم که منظور ما واقعاً نه است و به اصطلاح دیگر جای چانه زدن نیست، اما در همین حال به طرف مقابل دلیل منطقی نه گفتن را توضیح دهیم. ضمن اینکه در صورت امکان راه حلی به او پیشنهاد کنید، تا به طریقی جبران شود. مثلاً اگر برایتان مقدور نیست کاری را در این ماه برایشان انجام دهید، بگویید سعی می کنم ماه بعد انجام دهم. یادمان باشد که جبران کردن، کلید و راه حل کنار آمدن با مردم است.
هنر گفتگو
هدف از گفتگو، برقرار کردن ارتباط با دیگران برای تبادل افکار یا اطلاعات است و نکتۀ مهم در برقراری این ارتباط ، این است که آنها احساس کنند مهم هستند و برای شما اهمیت دارند.

سخنرانی کوتاه، جایزۀ بزرگ
معمولاً سخنرانی کوتاه در مراسم اجتماعی برای اکثر مردم سخت است . آنها نگرانند مبادا حرف شان جالب نباشد، از نظر مخاطبین کسالت آور باشند، یا صحبت شان در یک نکتۀ کور متوقف شود. مطالب زیر به برطرف شدن این نگرانی ها کمک می کند.
بر نامه ریزی کنید وآگاه باشید
قسمت هنری و ورزشی روزنامه را بخوانید. معمولاً اطلاعات زیادی راجع به رویدادهای خبری یا ورزشی که در شهرتان یا دنیا اتفاق می افتد به شما می دهد. یا اگر خبر دارید که شخص خاصی در مهمانی ای که شما دعوت شده اید حضور دارد، سعی کنید از دوستان مشترک راجع به مسائل مورد علاقۀ او اطلاع پیدا کنید که بتوانید گفتگوی جالبی با او داشته باشید.
چند داستان کوتاه آماده داشته باشید
بیان یک داستان کوتاه راه بسیار خوبی بری شروع گفتگوست. داستانهایی دربارۀ تعطیلات یا مسافرت معمولاً صحبت های جالبی هستند. بخصوص اگر کمی طنز هم به آن اضافه کنید، طنز نشان دهندۀ هوش اجتماعی است.
روان حرف بزنید
گفتگو بین دو نفر یا بیشتر را می توان به مسابقۀ دوی ماراتون تشبیه کرد. به این ترتیب که فردی کلمات را بر می دارد و با آنها تا جایی که می تواند  می دود و وقتی قادر به ادامۀ دو نبود، آن را به فردی دیگر تحویل می دهد. او هم متقابلاً همین کار را انجام می دهد.
اگر دو طرف به یک اندازه صحبت کننند، گفتگو می تواند برای مدت طولانی ادامه یابد.
مکالمات مناسب
یکی از علائم افراد با هوش اجتماعی، قابلیت های آنهاست، که مسی توانند در هر موقعیتی با عدۀ زیادی رابطه برقرار کنند. این گفتگو می تواند به هر نحوی باشد.با یک منشی دفتری ، یک مکانیک، یا مرور موردی از کار با رئیس تان. همۀ گفتگوهای با هوش اجتماعی مثل هم هستند.
معرفی خود
مواقعی می رسد که شما باید اول خودتان را ببینید و بعد دیگران را . ابراز و معرفی خود. فرق زیادی با بازاریابی برای یک محصول ندارد. یعنی همان طور که شما سعی می کنید چیزی مثل اتومبیل ، تور مسافرتی، یا حتی یک جعبه کورن فلکس را بفروشید، در مورد خودتان هم همین طور است. خودتان محصول فروشی هستید. شما باید برای خریدار جذابیت داشته باشید. منظور از خریدار کسی است که شما می خواهید بشناسید یا تحت تأثیر قرارش دهید، تا به همین نسبت  او هم برای شما ابراز احساسات کند.
خوشامد گوی خوبی باشید
راههای زیادی برای سلام و احوالپرسی با مردم وجود دارد، دوست، رئیس ، همکار، کسانی که در طول روز می بینیم و بالاخره کسانی را که برای اولین بار ملاقات می کنیم .
با روحیه مثبت و نیک اندیشی به مردم نزدیک شوید.
لبخند بر لب داشته باشید.
دست بدهید، یاآنها را به گرمی بفشارید.
برای باز کردن سر حرف از مطالبی که مدنظر آنهاست شروع کنید.
واقعاً به مردم توجه کنید
اگر شما به مردم توجه واقعی نشان دهید آنها هم به شما توجه واقعی نشان می دهند زیرا وقتی چیزی واقعاًبرای شما جالب است. تمام حرکات بدن شما هم این ارزش را منعکس می کند، اما اگر این قضیه برایتان جالب نباشد وسعی کنید فقط نمایش دهید آن وقت حرکات بدن شما با کلمات شما همکاری لازم را نمی کند و  مردم می فهمند.
اگر در حال حاضر هیچ کار خاصی در زندگی نمی کنید، سعی کنید کاری بوجود آورید . نقاشی فکر ابزار مناسبی است برای کمک کردن به شما و قابلیت های شما. ببینید که برای پنج سال آینده و اصولاً برای بقیه زندگی چه طور برنامه ریزی کرده اید. به یاد داشته باشید که اهداف و تصورات شما با گذشت زمان تغییر می کنند. بنابراین اگر فقط در مورد یک هدف فکر کنید، کافیست. برنامه ریزی اهداف در زندگی می توانند به صورت زیر باشند:
مسافرت به دور دنیا
بهترین فرد خانواده باشید.
فن یا هنر جدیدی یاد بگیرید.
رئیس خودتان باشید.
به همه اطرافیانتان کمک کنید.
بخش پنجم
چه طور در میان جمع بدرخشیم
بسیاری از مردم حتی کسانی که فکر می کنند اجتماعی هستند و اعتماد به نفس کافی دارند ، وقتی صحبت از رفتن به مراسم یا مهمانیهای بزرگ می شود خودشان را می بازند. لذا گوشه ای پیدا می کنند و فقط به چهره ها نگاه می کنند ، بلکه چهره مهربانی پیدا کنند و کمی با او حرف بزنند. در آخر هم به خودشان می گویند که دیگر در چنین جمعی شرکت نخواهم کرد.
کار با گروه
برای موفقیت در محیط کاری که عده زیادی در آن مشغول به کار هستند باید راههای موفقیت را یاد گرفت تمرین کرد و توسعه داد.
اولین نکنه این است که اعتماد به نفس داشته باشید. اگر از ابتدا از دیگران تقاضای کمک کنید یا بگویید که نمی خواهید آنجا باشید مسلما وجهه مثبتی از خود نشان نداده اید.
اما خوب است قبل از نشستن پشت میزتان یک نفس عمیق بکشید و با چهره ای مطمئن شروع به کار کنید. آرامش داشته باشید و در نتیجه محیط کاری مناسب تری بوجود آورید.
اصل معاشرت
اصل معاشرت می گوید که اگر می خواهید از نظر روانی جسمانی و اجتماعی تعادل داشته باشید باید معاشرت کنید.
قوانین فون رستورف
درک چنین اصل مهمی درباره رفتار انسانها به ما امکان می دهد درون مردم را ببینیم و فرهنگ اجتماعی آنها را درک کنیم. به همین دلیل است که دلمان می خواهد دوستان همکاران و دیگران ما را به یاد آورند و سعی می کنیم به نوعی در خاطر دیگران باقی بمانیم.
آنها را به خاطر بسپاریم
به یاد داشتن اسم یک نفر به مراتب ساده تر از این است که بخواهیم نکته خاصی درباره او پیدا کنیم. مثلا می توانیم از او بپرسیم مهیج ترین اتفاقی که بری او افتاده چیست. هدف اصلیش در زندگی چیست. به این صورت اصل فون رستورف را کاملا رعایت کرده ایم. حالا اگر شما آن را با اصل معاشرت بیامیزید می توانیم اسم آنها را به اثر فون رستورف مربوط کنید. پاداش شما در این کار این است که دیگران می فهمند در نظر شما مهم هستند و آنها هم نسبت به شما چنین احساسی ابراز می کنند و به این ترتیب یک مکالمه مثبت شکل می گیرد.
مورد توجه قرار گرفتن
حالا شما می دانید که در محافل اجتماعی مصاحبه های شغلی چه طور به خاطر سپرده شوید.
خودتان را طوری معرفی کنید که تا حدودی با دیگران فرق کنید. همزمان می توانید سرگرمی جدیدی پیدا کنید و با تعداد بیشتری از افراد ارتباط بر قرار کنید.
هنر آشنا کردن مردم با یکدیگر
راز یک گردهمایی موفق برنامه ریزی است.نقاشی فکر یکی از بهترین ابزار برای این  کار است. میزبانی با هوش اجتماعی، مهمانان را به سوی یکدیگر جلب می کند و اگر فقط چند نفر از آنها میزبان را بشناسند و بقیه منزوی باشند آنها را به سوی یکدیگر هدایت می کند.در هر مراسمی جو موجود بسیار مهم است.
در نقاشی فکرتان ، اطرافیانتان را وارد کنید
افراد اجتماعی موفق اطلاعات دقیقی راجع به خصوصیات و زندگی دوستان  همکاران مشتریان و آشنایان خود دارند و این اطلاعات را حفظ می کنند.
نقاشی فکر راه بسیار مناسبی برای انجام این کار است .
گوش کنید
با استفاده از مهارت گوش کردن به سادگی افراد را تحت تأثیر قرار خواهید داد بخصوص اگر از مدعوین مهمانی هیچ اطلاعاتی هم نداشته باشید.
طوری رفتار کنید که مردم احساس آرامش کنند
چیزهایی را که در دیگران احساس ناخوشایند ایجاد می کند در نظر داشته باشید مثلا گرما یا سرما و غیره. مثلا در ابتدای ورودشان به مهمانی از آنها بپرسند که آیا راحت هستند یا به چیزی احتیاج ندارند.این کار باعث می شود که شما را شخصی اجتماعی و مبادی آداب بدانند.
مهارتهای معاشرتی خود را بر چسب دار کنید
صورت اسامی خصوصیات یا سر گرمی افراد را با تصاویرذ جالب و با مزه همراه کنید خواهید دید که به یاد آوردن آنها در زمان مناسب بسیار آسان خواهد شد.
بخش ششم
طرز برخورد با « نگرش »
آیا رفتار و طرز برخورد می تواند اثر مهمی روی موفقیت اجتماعی بگذارد. مطمئنا بله. این پاسخ متفکرین بزرگ و نتیجه تحقیقات انجام شده است. برای این که بدانید طرز برخوزد با ؟« نگرش» چه تأثیر بسزایی روی شکست یا موفقیت کامل دارد ، این بخش را حتما بخوانید.
تقلید کردن
یکی از بزرگترین قابلیت های مغز قدرت نسخه برداری است. حوزه عمل این قابلیت  استثنایی نا محدود است و یکی از بهترین راههای یاد گیری است . در واقع تقلید کردن یکی از اصول طبیعت است. بچه های حیوانات از همین راه زنده می مانند. نیاز به تقلید کردن در رفتار و رحیه اجتماعی ما مستتر است و بازتاب دارد.
فرار دفاع و تعمق کلیشه ای بودن به دلیل نا آگاهی است. انسانها وقتی با پدیده های ناشناخته روبرو می شوند، واکنش اولیه شان ترس یا پنهان شدن است و سپس واکنش فرار یا دفاع نشان می دهند . در واقع مغز در چنین موقعیتی از فرد ناشناس و تازه وارد یک برآورد کلی و دقیق می کند و سپس تصمیم می گیرد که فرار کند یا بماند و دفاع کند. منظور این است که لحظه ایتأمل کنید و اجازه دهید چشم و مغزتانرجع به شخص مورد نظر اطلاعات کافی کسب کند.

اعتماد به نفس چیزی که همه باید یاد بگیرند
اعتماد به نفس کلید هوش اجتماعی و موفقیت است.به همین دلیل بسیار مهم است که از هماناوان کودکی هوش اجتماعی و اعتماد به نفس مثبت را به فرزندانمان بیاموزیم.
افکار منفی رفتار منفی تولید می کند. افکار مثبت رفتار مثبت تولید می کند و هر چه بیشتر تکرار شوند ، در ما انعکاس قوی تری ایجاد می کنند.
مکالمات خودتان را بررسی کنید
در مجاورت خانواده ببینید در چه مواقعی مستقیم یا غیر مستقیم آنهارا حمایت  و یا تکذیب می کنید. حالا که می دانیم افکار و افعال منفی مسائل را حادتر و افکار و افعال مثبت مسائل و شرایط را بهتر می کند مکالمات اجتماعی خود را بسنجید و آنها را به سمت مثبت سوق دهید.
مکالمات درونی تان را بررسی کنید
از خودتان قدر شناسی کنید فعالیت های خودتان را جشن بگیرید حتی اگر کوچک و نا ملموس باشند.
بخش هفتم
تعامل
چه طور دوست پیدا کنیم و بر دیگران تأثیر بگذاریم
هدف هر انسانی این است که دوستان خوب پیدا کند افراد را تحت تأثیر قرار دهد معاملات موفق داشته باشد و با مردم روابط اجتماعی پر ثمر ایجاد کند . تعامل یا کنار آمدن با مردم یکی از مهم ترین مهارت های هوش اجتماعی محسوب می شود.

راههای برنده شدن
گفتگو تعامل میان گروهی است . اگر در معامله راه پیشنهادی خود رابه عنوان تنها راه حل به طرف مقابل تحمیل کنید این دیگر تعامل نیست استبداد است. در معامله حتی اگر قوی باشید و بتوانید شرایط خود را تحمیل کنید باید بدانید که طرف مقابل هم می تواند به همان اندازه برای شما جنگ اعصاب ایجاد کند. چنین موقعیتی در هر حال به نفع هیچ کدام از طرفین نیست.
راه هماهنگی یا راه دنیا
فرق بین حل و فصل منصفانه معاملات از طریق هوش اجتماعی و راه حل های مرسوم در اجتماع را می توان در هنر رزمی اکیدو مشاهده کرد.اگر در کاراته به سوی شما مشتی پرتاب شود راه دفاع این است که ضربه او را از مسیرش خارج کنید و مچ او رابشکنید. به او صدمه بزنید و با دست دیگر مشتی به سینه او بزنید.
در هنر رزمی اکیدو اگر کسی مشتی به طرف شما پرتاب کند نیازی نیست دفاع کنید بلکه کافی است بدن خود را از مسیر ضربه خارج کنیدو طرف مقابل را نیز از مسیر خود خارج کنید،اکیدو یعنی هماهنگی.
منظور طرف مقابل را هم در نظر بگیرید
برای نقطه نظرهای طرف مقابل ارزش قائل شوید. ممکن است این کار برای تان مشکل باشد. بخصوص اگر کاملا با آنها مخالف باشید . البته این کار آن قدر ها هم که فکر می کنید مشکل نیست. یادتان باشد که شما در حال برقراری یک رابطه هستید نه تعیین امتیاز بیشتر برای یکی از دو طرف.
احساس قدر شناسی تان را ابراز کنید
همه دوست دارند از آنها قدر شناسی شود . افراد با هوش اجتماعی قدر شناسی خود را به مردم ابراز می کنند و از آنها تشکر می کنند. احساس قدر شناسی و تشکر و مجموعه مطالبی را که در بخش قدرت هوش اجتماعی خوانده اید ، افزایش دهید و آن را به حداکثر برسانید.

هدیه دادن
دادن هدیه یکی دیگر از راهایی است که شخص احساس قدر شناسی خود را نشلن می دهد. بسیاری از مردم هدایای خوراکی مثل کیک را با خود به مهمانی می برند، که معمولاً این نوع هدیه ها به نوعی در مهمانی حل می شوند و به اصطلاح به یاد نمی مانند. اگر مایلید هدیه شما به یاد بماند ، چیزی مثل یک گلدان را با خود ببرید.
طرز جشن گرفتن
جشن گرفتن مناسبتیاز قبیل تولد، سالروز ازدواج و بعضی از موارد خاص باید به گونه ای انجام شود که خاطره ها باقی بماند.
سالروز ازدواج و جشن تولد به این مناسبت جشن گرفته می شوند که به ما ،در مورد چیز مهمی را یاد آوری کنند و آن این است که زمانی از اولین ها بودیم و همچنین به بقیه اعضای خانواده و دوستان این پیغام را بفرستد که آنها  برای ما مهم هستند.
مراسم مختلف سایر اقوام
اطلاع داشتن از فرهنگ و مراسم مردم مختلف و ابراز علاقه به آنها مهم است. بخصوص در دنیای کسب و کار از اهمیت خاصی برخوردار است. هر چه که دنیای تجارت بیشتر بین المللی شود، اطلاع داشتن از فرهنگ های مختلف حساس تر می شود. اگر به کشورهای مختلف مسافرت کنید، در کشورهای مسلمان مثلاً هدیه دادن یک بطر شراب مناسب نیست، یا در انگلستان با دست چپ غذا خوردن نشانه احترام است، ولی در کشورهای اسلامی یک نوع بی احترامی حساب می شود.
شریک غم یکدیگر بودن
یکی از کارهایی که برای مردم سخت است این است که در مواقعی که فردی خبر ناگوار یا بدی دریافت می کند، به او تسلی می دهند . مثلاً با اینکه می دانیم باید با او صحبت کنیم اما نمی دانیم چه بگوییم، یعنی می ترسیم در او واکنش منفی را بوجود آورد. لذا هیچ حرفی نمی زنیم. کاری که می شود کرد این است که  یادداشت کوچکی برای آن شخص بفرستیم و تسلیت بگوییم.مطمئناً تأثیر بسزایی خواهد داشت.
تمرین اجتماعی
کارها را به طور مثبت برنامه ریزی کنید
در شروع سال هنگام وارد کردن برنامه هایتان در دفتر یادداشت تمام جشن تولد ها ، سالگرد ها و مراسم کوچک دیگر را یادداشت کنید و جلوی هر کدام توضیح کوچکی بدهید که چه طور به بهترین صورت آنها را بر پا خواهید کرد و بیشترین لذت را از آنها خواهید برد.
بخش نهم
علائم موفقیت
اگر شما به تمام چیزهایی که تا به حال از این کتاب یاد گرفته اید عمل کنید، در زمینه هوش اجتماعی فردی موفق محسوب می شوید. در این بخش مباحث جدید و بسیار جالبی را دربارۀ بعضی نکات دقیق سرشت و مکانیزم روابط اجتماعی توضیح خواهیم داد.
مطالعه موردی ، مرگ یک فرضیه آزار دهنده
قرن هاست که جوامع و محققین بر سر یک حقیقت تلخ به توافق رسیده اند و آن این است که علت همکاری بین انسان ها نفع شخصی است.
اما خوشبختانه این نظریه تلخ در حال تغییر است. دلائل و شواهد تازهای به دست آمده که عکس این قضیه را ثابت می کند.جوزف هنریش از دانشگاه میشیگان و روبرت بوید از دانشگاه کالیفرنیا، هر دو انسان شناس هستند و تحقیقاتی درباره تقابل رفتارهای اجتماعی و فرهنگی میان انسانها انجام داده اند و به نتایج جالبی رسیده اند و آن این است که : همکاری نتیجه خود خواهی نیست بلکه نتیجه دو روند مغزی است.
در روانشناسی انسانی دو عنصر وجود دارد: یکی میل به تقلید از اکثریت و دیگری میل به تقلید از افراد موفق.
بسیاری از ما ، من غیر مستقیم کارآیی خود را به نصف می رسانیم. علت این استکه فقط از نصف توان هوش اجتماعی و مغزی مان استفاده می کنیم. شما حتماً راجع نیمکره چپ و راست مغز ، که نشان می دهد ما دو نوع توان فکری و اجتماعی داریم:
نیمکره راست    نیمکره چپ
ترسیم    کلمات
هوش اجتماعی    منطق
تصورات    اعداد
فکر و خیال    توالی
رنگ    تجزیه و تحلیل

خصوصیات هوش اجتماعی
1–اعتماد به نفس
2-دوست داشتن دیگران
3-داشتن تجسم و فکر در باره زندگی
4-احترام گذاشتن به دیگران
5-قدرت درک حرکات
6-دانستن اینکه چه وقت صحبت کنید
7-داشتن ذهنیت مثبت

بخش دهم
قدرت ده
هوش اجتماعی یکی از ده هوشی است که هر یک از ما داریم. هوش را به طور معمول به سه وجه هوش کلامی ، هوش عددی و هوش حجمی تقسیم کرده اند. که تستهای آی کیو هم بر این اساس بوجود آمده اند جدا از اینها ما دارای هوش خلاق ، عاطفی ، جسمانی ، شخصیتی ، جنسی و معنوی هستیم.
هوش حجمی
هوش حجمی شما ، توانایی سیستم چشمی / بدنی شماست در درک و تعامل موفقیت آمیز با محیط سه بعدی و جهان اطرافتان. لذا این هوش در بر گیرنده توانایی شماست در دیدن رابطه میان فرم ها و اشکال و آگاهی شما از وجود فضای میان چیزها . نقشه خوانی و وجوه زبان غیر کلامی در قلمرو همین هوش می گنجد.
هوش جسمانی
هوش جسمانی به شما توان هماهنگی جسمی تعادل و آمادگی می دهد . کمک می کند درست غذا بخورید ، ورزش کنید و خود را قوی و سالم نگه دارید. اگر هوش جسمانی خود را تقویت کنید خود به خود دوستان جدیدی پیدا خواهید کرد.همه کسانیکه نقشی در تبلیغات بازی می کنند افرادی سالم و با اندامهای متناسب هستند، این مسلماً برای آن است که مردم را جذب کنند.
مطالعه موردی – افرادی که کامپیوتری شده اند در گروههای اجتماعی است که فایده دارند !
اندرو از دانشگاه وارویک، در سال 2001 مقاله ای را چاپ کرد که در آن از 2500 انگلیسی آماری تهیه شده بود . اسوالد در این آمار نشان می داد که اکثر کسانی که ورزش موج سواری میکنند، به گروه یا سازمانی وابستگی دارند. آنها غالباً به طور منظم به کلیسا می روند و تحصیلات بهتری از غیر موج سواران دارند.همچنین داده شد اینها میان استفاده از وسائل الکتریکی و اجتماع تعادل دارند.وقتی از اینترنت استفاده می کنند باز هم مشغول دوست یابی هستند.این دو مطالعه نشان می دهد که ابزار و ماشین ها ، کارد دو لبه هستند و ما هستیم که از آنها استفاده مثبت یا منفی می کنیم.
هوش حسی
هوشی که از نظر لئوناردو داوینچی خیلی مهم بود. شامل پنچ حس است که عبارتند از بینایی ، شنوایی ، بویایی ، چشایی و لامسه.می توانید سیستم نقاشی فکر را با این پنچ حس پیاده کنید و ببینید چه طور می توانید از آنها برای گسترش هوش اجتماعی تان استفاده کنید.
هوش کلامی
هوش کلامی یعنی قابلیت شما در بازی با حروف و میلیون ها کلماتی که در اختیار دارید. این هوش بستگی به میزان علم کلامی شما دارد. یعنی سرعتی که می توانید کلمات را به هم ربط دهید و ازآنها استفاده کنی.
هوش خلاق
ضمن مطالعه درباره هوش خلاق ، ببینید از چه راههایی  می توانید هوش اجتماعی تان را تقویت  کنید. هوش خلاق یعنی توانایی استفاده همزمان از دو نیمکره مغز در جهت ابزار بهترین ایده ها. با استفاده از سرعت بالایی که دو نیمکره با هم ایجاد  می کنند، می توانید ایده های جدید و منحصر به فردی به وجود آورید و مسائل را از دید وسیع تری ببینید. یا ایده ای را بگیرید و بوسیله خلاقیت فکر بسط و توسعه دهید .
تبریک فراوان. شما اکنون فارغ التحصیل قدرت هوش اجتماعی شده و به کلیه دانش و ابزار مورد نیاز مجهز شده اید، تا به جهان اجتماعی قدم بگذارید.
شما از قدرت و تأثیر حرکات بدنی اطلاع دارید. ضمناً میدانید که برای داشتن یک گفتگوی عالی چه طور یک شنونده فعال باشید. با تمام این قابلیت ها شما می توانید روابط جدید و درستی با دیگران برقرار کنید و در موقعیت های اجتماعی بدرخشید.
جدا از اینها، اکنون خواهید دید که با رفتار و ذهنیت مثبت در همۀ معاملات و تعامل های با مردم ، نتایج بهتری حاصل می کنید و با دوستان مطلوب آشنا می شوید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *