مقالات مدیر مسئول

ترافیک هم فرهنگ می خواهد!

 

تا کنون چندبار اتفاق افتاده که با عجله از خانه بیرون آمده اید تا به یک قرار مهم برسید و در ترافیک سنگین یک بزرگراه یا یک خیابان گیر کرده و با بی حوصلگی منتظر شده اید تا هر چند ثانیه یک بار مسیر مقابلتان باز شود و بتوانید چند متری جلوتر بروید و درهمین حال ناگهان ماشینی به سرعت جلوی شما می پیچد و سعی می کند با هر سختی که شده خود را در بین سایر ماشین ها جابجا کند؛ هر راه باریکی را که می بیند سریعاً ماشین را به همان طرف هدایت می کند و راه سایرین را می بندد و بجای اینکه به روان سازی ترافیک کمک کرده باشد آن را سنگین تر می کند!
ترافیک از زندگی شهری غیر قابل انفکاک است. در شرایطی که شهرها هرروز شلوغ تر می شوند، ماشین های بیشتری در شهر تردد می کنند، ساختمان های بیشتری ساخته می شوند و جمعیت نیز افزایش می یابد، تردد هم بیشتر می شود و افزایش ترافیک نیز غیر قابل اجتناب است. اما ممکن است این پرسش برای بسیاری از افراد پیش آید که چرا در شهرهای کشورهای توسعه یافته چنین  ترافیکی کمتر وجود دارد؟ پاسخ به این پرسش در دونکته می گنجد؛ نکته اول تمهیدات و تجهیزاتی است که برای روان سازی ترافیک در شهرهای توسعه یافته فراهم می شود و نکته دوم که شاید بتوان آن را از نکته اول مهمتر دانست رعایت فرهنگ ترافیک توسط مردم است. اینکه رانندگان به همان اندازه که برای خود حقوقی قائلند نسبت به حقوق سایر رانندگان نیز خود را مسئول بدانند و به این مساله توجه کنند که با قرار گرفتن در ترافیک، شرایط همه باهم برابر بوده و لازم است هرکدام برای روان شدن ترافیک به وظیفه خود عمل کنند. متاسفانه عده ای هنوز به این نتیجه نرسیده اند که هنگام قرار گرفتن در ترافیک بهترین راه حل، افزایش صبر و حوصله  و رعایت حقوق یکدیگر است. بسیاری از مواقع دعواها و درگیری های زیادی بین رانندگان رخ می دهد زیرا هرکدام سعی کرده به طریقی راهی برای خود باز کند غافل از آنکه مسیر راننده کناری خود را بسته است.
یکی دیگر از دلایلی که باعث ایجاد ترافیک می شود تصادفات ساده ای است که بعضا در وسط خیابان رخ می دهد و هیچ یک از طرفین حاضر به قبول اشتباه خود و یا حتی بخشش دیگری نیست و با خودخواهی تمام یک خیابان را می بندند و راه بسیاری از مردم را سد می کنند تا بالاخره افسر راهنمایی و رانندگی از راه برسد و مقصر را مشخص کند در حالی که با کمی سعه صدر و گذشت و انتقاد پذیری به راحتی می توان از این معضل جلوگیری کرد. در پایان باید گفت ترافیک بعلت شرایط ویژه ای که در زندگی مردم دارد و همه به نوعی با آن درگیر هستند نیازمند فرهنگسازی های خاصی نیز می باشد. رفتار شهروندان خصوصاً در کلان شهرها باید به گونه ای باشد که در آن علاوه بر احترام به قانون و رعایت حقوق دیگران باکمی چاشنی گذشت و صبر همراه باشد تا زندگی در فضای صنعتی شهرها بیش از بیش سخت نگردد. فرهنگ ترافیک در کشور نیازمند بازنگری است. وقت آن رسیده که کمی به رفتارهای خود در ترافیک نگاه کنیم و اندکی خودمان را بجای دیگران بگذاریم و آن وقت راه را بر سایرین ببندیم.

 

http://www.khorasannews.com/Page.aspx?type=1&year=1391&month=10&day=7&pageid=16

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *