خلاصه كتب مديريتي

پیروزی افکار هدفمند

 خلاصه كتاب: مقدمه: مراحل ذکر شده در این کتاب آنقدر راحت و دقیق و حساب شده است که شما در هر شرایطی که باشید میتوانید به تمرینات ادامه دهید.مطمئن باشید که درمان یک یا دوماه طول نمیکشد و شما به نتیجه مطلوب تان میرسید. اگر در ابتدای تمرینات چنین افکاری دارید مطمئن باشیدخیلی سریع به بهبود موارد مورد نظرتان میرسید ، زیرا در حال حاضر خیلی حالتان تحت کنترل خودتان است . در ضمن مطالبی که مطالعه میکنید طی سالها تجربه و مطالعه بر روی افراد بی شماری است و در اختیار شما قرار داده شده است.

نشر پل با همکاری نشر اخلاق
سرشناسنامه : لیندن فیلد گیل Lindenfield , Geal
عنوان و نام پدیدآور : پیروزی افکار هدفمند ؛راهی کوتاه برای یافتن هدف زندگی و حرکت به سوی آن …

نویسنده : گیل لیندن فیلد مترجم : الهام مبارکی زاده
مشخصات نشر : تهران : پل .1384.
مشخصات ظاهری : 128 ص
شابک : 8_80_6935_964_978
وضعیت فهرست نویسی : فهرست نویسی قبلی
یادداشت :shortcuts to finding your get up and go
موضوع : انگیزش
موضوع :خودسازی
شناسنامه افزوده : مبارکی زاده ، الهام : 1359 _مترجم
رده بندی کنگره :1384  2پ9ل / 503 BF
رده بندی دیویی : 153/ 8
شماره کتابشناسی ملی :15421 _ 84م
چاپ :سجده
شمارگان : 5000 نسخه
نوبت چاپ : سوم 1389
اعضای گروه تلخيص: محمد مستمند و رضا کیانی

مقدمه
مراحل ذکر شده در این کتاب آنقدر راحت و دقیق و حساب شده است که شما در هر شرایطی که باشید میتوانید به تمرینات ادامه دهید.مطمئن باشید که درمان یک یا دوماه طول نمیکشد و شما به نتیجه مطلوب تان میرسید .
اگر در ابتدای تمرینات چنین افکاری دارید مطمئن باشیدخیلی سریع به بهبود موارد مورد نظرتان میرسید ، زیرا در حال حاضر خیلی حالتان تحت کنترل خودتان است . در ضمن مطالبی که مطالعه میکنید طی سالها تجربه و مطالعه بر روی افراد  بی شماری است و در اختیار شما قرار داده شده است.
اولین خصوصیتی که در هریک از مراحل ذکر شده ی این کتاب قابل ملاحظه میباشد، روش مناسبی است که قبل از توضیح هر مرحله از فعالیت ها و تمرینات قرار گرفته است تا شما را برای درک کامل مطالب گفته شده آماده سازد.شما در پایان کتاب دریافت میکنیدکه قابلیت حل مشکلات شخصی خود به تنهایی دست یافته اید.در پایان  از تمرینات این کتاب  لذت ببرید.
پیشگفتار
چیزی که شما احتیاج دارید یک سری فعالیت سازنده ای است که با درنظر گرفتن توانایی ها و خواسته های شما کمک میکند تا راه رسیدن به آن را بیابید وبه سوی آن گام بردارید.
چگونه میتوانم بیان کنم که این تمرینات چقدر موثرند؟
این تمرینات در شما قدرت تشخیص راه مناسب را از دیگر راهها بوجود می آورد .همین تمرینات به هزاران نفر کمک کرده تا مسیر مناسب ادامه زندگیشان رابیابند.
هرکدام از ما به تنهايي داراي منبع انرژي بيکراني هستيم که براي فعاليتهاي مان مجبوريم از آن استفاده کنيم.
حرکتي که در زمينه خودشناسي مي توانيد داشته باشيددرک عميق از خود ، خواسته ها و نيازهايتان است و تنها انگيزه اي که باعث پيشرفت شما در زندگي مي شود شناخت صحيح خود و خواسته هايتان است که مي تواند راه صحيحي در پيشرفتتان قراردهد .مهمترین مشکلات تان میتواند مسائل احساسی باشد که انگیزه و خواست هر فردی را تحت تاثیر قرار میدهد.
هدف ازميانبرچيست؟
همانطوري که خواهيد ديد ميانبري براي يافتن هدف زندگي وحرکت به سوي آن شامل چهار مرحله مي باشد:
مرحله اول : آماده شويد.
مرحله دوم : منبع انرژي جديدي براي خود مهيا سازيد
مرحله سوم : آينده خود را شفافترببينيد
مرحله چهارم : ادامه کاررابراي خودآسان نمايي
هر يک از اين مراحل شامل گامهاي متعددي است که بسيار مفيد مي باشند و در خاتمه کار افرادي که با دقت و توجه مراحل را طي نموده اند راحت تر از گذشته مي توانند مشکلات زندگيشان را درک کنند .
مرحله اول : آماده شويد
مطمئن باشيد بدون تعامل و همکاري انرژي هاي ذهني و زمان نمي توانيد باعث پيشرفت انگيزه هايتان شويد . اولين گام کمک مي کنيد تا بسياري از نگراني ها و منفي گرايي ها که شايد ذهن شما را به خود مشغول کرده است از خود دور سازيد و افکار سازنده و مثبت را جايگزين نماييد .
( هرگز قادر به انجام کاري نخواهيم بود مگر آنکه آنرا باور داشته باشيم . )
محکوميت آزادي نمي آورد بلکه عاملي براي پريشاني است ( کارل يونگ(
گام اول : فعاليت هاي خسته کننده را متوقف سازيد .
شايد عجيب باشد که براي شروع مجبور باشيد توجه خود را به فعاليت ها و سرگرمي هايي که تا کنون به آنها اشتغال داشتيد را کمتر سازيد و به امر ديگري مشغول شويد . هرگز خود را براي انجام کاري که دوست نداريد مجبور نکنيد زيرا اين کار باعث نابودي شما مي شود و پيشرفتي نخواهيد داشت پس بايد امواج منفي را از خودتان دور سازيد در حال حاضر بهترين کار اين است که کنترل بيشتر بر افکار و حالات خود داشته باشيد در هر حال سعي کنيد توجه خاصي به سيستم عصبي خود داشته باشيد تا با اين کار به نتيجه مطلوب که همان آرامش در کارها و ثبات در برنامه ريزي زندگيتان است دست يابيد هرگز فراموش نکنيد که از اين به بعد فعاليت و همکاري با مغزتان وظيفه اصلي شماست .
کنترل بيشتري به ذهنتان داشته باشيد و به جاي اينکه آنرا همچون غولي بسازيد اين حالت را مشوق خود بدانيد .
زمان فعالیت: از این مسئله که امواج مثبت ، سازنده و مفید از ضمیر نا خودآگاه به خو داگاه انتقال پیدا کند زیرا باعث میشود جسارت وشهامت شما تحریک شود.
جملات زيرادرزندگي روزمره خودعملي سازيد :
• باتلاش خوب عمل نماييد .
• اززمان استراحت خودبخوبي استفاده کنيد .
• براي استراحت زمان مناسبي دراختيارداشته باشيد .
• درهرشرايط مسئوليت کارهاي خودرابه عهده بگيريد .
درحال حاضر اصلاً نياز نداريد بدانيد چه کاري صحيح است , خوب است وظايفي راکه آسانتر و لذت بخش تراست درابتداي کارانجام دهيد.
گام دوم : توانايي هايتان را با زمان هماهنگ سازيد .
اگردرزمان مناسب به فکر حل مشکلاتتان نباشيد , خيلي زودتر از آنچه فکرکنيد در شرايطي قرار مي گيريد که ديگر قادر به هيچ کاري نمي باشيد . اين کار معمول ترين عکس العمل در ميان افرادي است که توانايي لازم را براي انجام کارهاي شخصي شان ندارد . درحال حاضر مدت زمان کوتاهي را صرف انجام فعاليتهايي کنيد که در زمان نه چندان دور زمان قابل توجهي را برايتان ذخيره کند
هرگزبراي انجام کاري زمان پيدا نخواهيدکرد , اگربه زمان نيازداريد بايد آنرا خلق کنيد(چارلزبوکسن)
زمان فعاليت
در دو ماه آينده تمام برنامه هايتان را دوره نماييد و زمان فراغت خود را مشخص کنيد تا بدانيد چه مواقعي بيکار هستيد , براي خود مشخص کنيد چه مدت زماني را مي توانيد به اين راهنمايي ها اختصاص دهيد , هرچه زمان و انرژي بيشتري براي اين کار صرف کنيد به نفع خودتان خواهد بود . هرگز سعي نکنيد اين برنامه را کمتر از يک هفته به پايان برسانيد , البته خيلي مهم است که در زمان تعيين شده برنامه هايتان را به پايان برسانيد , اما عجله نکنيد . بهترين راه يافتن زمان , پاسخ منفي و نه گفتن به خيلي کارها و امتناع از انجام انهاست . با برنامه ريزي کمتر و بر هم زدن خيلي از قرار ملاقات هاي بي ثمر زمان لازم را بدست آوريد . اين هنر را مديريت شخصي مي نامند .
بهترین راه یافتن زمان ،پاسخ منفی و نه گفتن به خیلی از کارها و امتناع از انجام آنهاست. با برنامه ریزی های کمتر وبر هم زدن خیلی از قرار ملاقات های بی ثمر ،زمان لازم را بدست می آورید. این هنر را مدیریت شخصی می نامند… اگر نتوانيد راهنماي کشتي خود باشيد مطمئناً شخص ديگري مي تواند ( شرلي ريچاردسون )
مرحله دوم : تامين انرژي ابدي
اين مرحله ضمن تامين انرژي هاي درونيتان ، اين قدرت را در اختيارتان قرار مي دهد که طعم خوب زندگي را بچشيد و از آن لذت ببريد .
براي پيشرفت و ترقي ابتدا پاهاي سالم نياز داريد تا بتوانيد در مسير راه همراهتان باشند منبع اصلي يعني انگيزه و تفکرات مثبت ، جسم , ذهن و احساساتتان را نبايد فراموش کنيد زيرا اين موارد مخزن انرژي شما در طول مسير مي باشد که موتور حرکتتان را روشن نگه مي دارد . هدف اکثر گامهایی که در این کتاب ذکر شده است ،شارژ وتقویت درباره نیروهای درونی تان در یک زمان است .اما بر عهده شماست که چگونه و در چه زمانی از آنها استفاده کنید.
گام سوم : وجودتان را سرشار از احساسات مسرت بخش کنيد .
اين گام يکي از بهترين مراحل اين کتاب است ، نه فقط به خاطر لذت و شعفي که به دنبال دارد بلکه به خاطر قدرت فوق العاده اي که در مدت بسيار کوتاه به افراد مي بخشد . هرگز خودم را از ساعاتي که احتياج به تفريح و لذت دارم محروم نمي کنم و به دليل کار و مشغله روزانه , نيازهاي اصلي زندگيم را بر هم نمي زنم حتي اگر عقيده ام اشتباه باشد . براي خود من بارها و بارها اتفاق افتاده است که در حين کار ياحتي گفتگوهاي تلفني احساس نموده ام که به آرامش و تنهايي نياز دارم ، اولين راهي که به نظرم مي رسد ، حمام معطر و آرامش بخش با روغن هاي معطر است . اين تمرين را هر وقت که مايليد درمنزل انجام دهيد و ازمحيط گرم ، مطبوع و معطرحمام منزل لذت ببريد.
هرگاه در معرض فشارهاي کاري و اجتماعي قرار مي گيرم و شرايط را غير قابل تحمل احساس مي کنم ، تصور مي کنم که بر قله کوهي در ميان ابرها نشسته ام وغذاي مورد علاقه ام را مي خورم و از اين کار نهايت لذت را مي برم و فشارهاي عصبي را از مغزم کاهش مي دهم و باعث بهبودي وضعيتم مي شوم . فراموش نکنيد که شما مقادير زيادي از اين انرژي را دراختيار داريد و بايد بدانيد که با استفاده صحيح از اين انرژي قادرخواهيد بود ، آينده خود را آنگونه که مايليد بسازيد
تزريق مقدار زيادي احساس به زندگي روزمره افراط نمي باشد بلکه انگيزه اي براي پيشرفت است . آموختن مهرباني و قدرداني ازخود بسيار مهم است زيرا وقتي به قلبمان فکر مي کنيم تنها خودمان نيستيم که مهم جلوه مي کنيم بلکه انعکاسي از کل مخلوقات جهان است که درحجم کوچکي ظاهرشده است .
زمان فعاليت
تفريح لذت بخشي را براي خود برنامه ريزي کنيد و همين امروز شروع کنيد . به طورمثال قدم زدن يانشستن برروي صندلي در پارکي که در نزديکي محل زندگيتان است و يا يک حمام گرم که آرامش شما را تامين کند . يک دوش آب سرد که احساس درونيتان را تحريک کند و احساس خوبي به شمادهد . يک ليوان آبميوه تازه با شکلات ، نيم ساعت گوش دادن به موسيقي مورد علاقه تان ، نگاه کردن به آلبوم خانوادگي يا کتابي از مجموعه عکسهاي زيبا يکي دو هفته آينده برنامه هاي معمول زندگي خود را تغيير دهيد به سينما يا تئاتر برويد ، يک بعد از ظهر را در مزرعه اي سرسبز بگذرانيد در استخري زيبا شنا کنيد ، قايقراني کنيد و يا از صميمي ترين و عزيزترين فرد زندگيتان براي شام دعوت کنيد ، به ديدن کنسرت زنده وجالب برويد .
اين برنامه هاي جديد که تا بحال در روال عادي زندگيتان نبوده ، شايد تغييرات قابل توجهي در روحيه شما ايجاد کند يا حداقل باعث تحريک انگيزه هايتان براي يک زندگي نو با روالي جديد شود .
گام چهارم : موفقيت را به خود تلقين نماييد
آيا مي دانيد چه نقش سازنده اي در موفقيت کارهايتان داريد ؟ اگر فکر مي کنيد اين امر ذاتي و موروثي است سخت در اشتباهيد زيرا هدفمند بودن و داشتن انگيزه امري کاملا بيروني و هيچ ربطي به وراثت ندارد . ممکن است شما فعاليت هايي انجام داده باشيد که به نتيجه نرسيده باشد و تنهاخستگي آن برايتان به جا مانده باشد ، اين حالت تنها نتيجه بي انگيزه بودن و بي هدفي است که در بعضي افراد پيش مي آيد . اين گام در مورد نقش پذيري هاي جديد در زندگي است بعلاوه شايد قصد داشته باشيد در زندگي قهرمان باشيد پس ابتدا فقط لازم است که نقش آن را بپذيريد .
قهرمان زندگي خود را بيابيد و از او الهام بگيريد .
زندگي افراد موفق و مشهور به ما مي آموزد که ما هم مي توانيم زندگي مفيدي داشته باشيم زيرا بعد از گذشت زمان تنها چيزي که از ما به يادگار مي ماند ، نقش خاطرات ما برطرح زمان است .
زمان فعاليت:
يک بعد از ظهر را در کتابخانه عمومي يا يک کتابفروشي سپري کنيد ، سعي کنيد زندگينامه افراد معروف را مطالعه نماييد و بهترين نکته اي که در اين کتابها به چشمتان مي خورد در جايي يادداشت کنيد و درصورت تمايل سه عنوان از اين سبک کتابها را خريداري کنيد و درهفته آينده مطالعه کنيد و ازداستانها و سرگذشت افرادي که در زمان گذشته مي زيسته اند لذت ببريد . درمورد انگيزه هاي افراد گوناگون چند صفحه اي مطالعه نماييد و سعي کنيد هرچند روز يکبار به مطالعه آنها بپردازيد .
گام پنجم : غرق درشادي ولذت شويد .َ
اکنون دیگر زمان آن است که در ماجراجویی که برایتان اتفاق افتاده است غرق شوید . این گام وقایع مهمی را که رخ داده است ، به زمان حال منعکس مینماید . بدانيد لذتي که هم روحي و جسمي باشد , حس عجيبي در ما بوجود مي آورد که شايد براي بسياري از شما آشنا باشد . شايد بايد اين مطلب را دوباره به شما گوشزد کنم ، کارهايتان را کمي آسانتر از حد معمول فرض کنيد ، تا به راحتي قادر به انجام آن باشيد . به هرحال چه با شرايط زندگيتان تغيير کنيد يا زندگي با شرايط شما مطابقت کند به هرحال باعث پيشرفت شما خواهد شد . اين حالت شامل نيرويي است که صرف مي کنيد،، صرف انرژي لازم سبب مي شود ، غدد شما آدرنالين ترشح کنند که اين هورمون موجب شادي و آرامش در شما مي شود .
افراد با انگيزه سرگذشت هيجان آوري دارند که ترس از ناشناخته ها در زندگيشان جايي ندارد .
حادثه طعم زندگي است .
زمان فعاليت :
در طول هفته آينده تغييري جزي در برنامه روزانه تان ايجاد کنيد ، به طور مثال پنج يا شش دقيقه زودتر از خانه خارج شويد و از مناظر اطرافتان لذت ببريد، روزتان را با گوش دادن به موسيقي مورد علاقه تان آغاز کنيد ، غذاي ظهرتان را در جايي خوش منظره صرف کنيد ، کتابي جذاب که اطلاعات مفيدي به شما مي دهد مطالعه کنيد ، شب هنگام ديدن تلويزيون برنامه کانالي را تماشا کنيد که دوست داريد و اطلاعاتي که به تنهايي قادر به درک آن نيستيد از شبکه علمي و فرهنگي بدست آوريد و اماکن دوري را که نمي توانيد به تنهايي به ديدن آن برويد ، از طريق برنامه هاي مستند تماشا کنيد ، در کلاسهايي که فکر مي کنيد با ديگر برنامه هايتان متفاوت است , ثبت نام کنيد .
يادداشتي از اين نوع کارها در برنامه روزانه خود داشته باشيد و يا خواسته هاي خود را با دوستي در ميان بگذاريد تا در انجام اين فعاليتها به شما کمک کند و در لذت شما سهيم شود .
گام ششم : محيط زندگي خود را سرشار از لبخند سازيد .
با افرادي که بشاش و خوشرو هستند رابطه بيشتري برقرار کنيد و ارتباطتان را با افراد کسل کمترنماييد . ممکن است گاهی اوقات از برخوردي که با اطرفيانتان داريد ، آزرده شويد زيرا هر وقت قصد دارید باچهره اي شاداب با آنها روبرو شويد، موفق نمي شويد و باچهره اي عبوس با ديگران برخورد مي کنيد و اين وضعيت شما را از ادامه تمرينات دلسرد مي کند . روند پيشرفت را تثبيت نماييد تا در اين زمينه با خيال راحت پيش رويد و بيشتر از احساساتتان استفاده کنيدتادیگر حواستان.
امواج منفي را به ذهنتان راه ندهيد و درعوض با امواج مثبت و سازنده روح وجانتان را تغذيه کنيد .
انسان مثل کارخانه اي است که صاحب آن براي نگهداري آن بايد تلاش بسياري نمايد ( ضرب المثل اروپايي)
زمان فعاليت:
سعي کنيد عکسهايي که در منزل داريد و آنها را روي ميزتان قرارداده ايد ، چهره هايي شاداب وخندان باشند .
با استفاده از کتابهاي آموزشي عکاسي ، يافتن سوژه هاي مورد نظرتان را بياموزيد ، اخيرا همسرم مجموعه عکسهايي از افراد مسن که لبخند بر لب دارند تهيه نموده و آنرا در آشپزخانه نصب کرده است وبا اين کار سبب تلقين روحيه شاد درخانه شده است .
کتابي از نقل قولهاي مفيد ، جوک و شعرهاي فکاهي تهيه کنيد و متن آنها را براي خانواده و دوستاني که مايليد در شادي هايتان سهيم باشند بخوانيد .
مجموعه اي از فيلمهاي شاد و کمدي تهيه نماييد و آنها را جايي در دسترس قرار دهيد تا هرزمان که احساس افسردگي نموديد به سراغ آنها برويد . سعي کنيد از فيلمهاي احساسي و درام استفاده نکنيد
گام هفتم : راههاي گرايش به افزايش نيروهاي درونيتان را بيابيد .
اگر احساس میکنید که به تنهای یا با کمک فرد دیگری میتوانید به برنامه های سلامتی خود دست یابید ، مطمئن باشید که این بدترین حالت ممکن است که برای تان اتفاق می افتد .اما دراین هنگام وظیفه شما این است برنامه مفید و کمل را جایگزین کنید
تمريناتي مناسب است که علاوه بر آماده سازي جسم و سلامت آن برنامه هايي نيز براي شور و هيجان ذهني در بر داشته باشند .(گالن)
زمان فعاليت :
برقصيد ، رقص يکي از راههايي است که شما را سرحال مي کند ، اگررقص سخت و پيچيده اي را انتخاب کنيد , باورکنيد ذهن و حتي احساساتتان را بخوبي ورزيده خواهيد کرد (تانگوي آرژانتيني و اسپانياي تغييرات بسزايي در زندگيتان ايجاد خواهد کرد).
در آينده اي نزديک ، درروزهاي تعطيل منزلتان را به مزرعه اي سرسبز تبديل کنيد .
چند روز قبل از شروع برنامه هايتان ، آشپزخانه تان را تميز کنيد و وسايل و موادتاريخ مصرف گذشته رادور بريزيد .کابينت ها و يخچالتان را خلوت کنيد . يخچال و فريزر خودرا از مواد غذايي دلخواهتان که ضرري براي سلامتي تان ندارد ، پر کنيد .
يک ظرف بزرگ سالاد ميوه با سبزيجات تازه تهيه نماييد .
وسايل موردنياز ورزش يوگا ، رقص و فيلمهاي آموزشي و تمرينات کششي را تهيه کنيد و با آنها تمرين کنيد .
خود را با ورزشها يا تحرکي در خارج از منزل مانند : اسب سواري ، قايقراني و شنا سرگرم کنيد .
تعدادي روغن خوشبو با رايحه درماني خريداري کنيد . روغن هايي مانند : اوکاليپتوس ، سنبل ريحان و نعناع تاثير بسزايي در آرامش اعصاب دارند .
چند سي دي آموزشي براي آرامش ذهني خود تهيه نماييد .
تعدادي حوله کرکي و لباسهاي نرم که از پوشيدن آنها احساس رضايت مي کنيد , تهيه کنيد .
نزديکترين و عزيزترين فرد زندگيتان را درآشپزي با خود همراه سازيد و در پختن غذاي مورد علاقه تان از او کمک بخواهيد .
اين کارها بهترين تمرينات شخصي است که مي توانيد زمان تنهايي آنها را انجام دهيد .
مرحله سوم : آينده خود را شفاف تر ببينيد .
حال آنکه احساس آرامش و راحتي بيشتري مي کنيد بايد اهميت بيشتري به تمرينات و پيشنهادهاي توصيه شده بدهيد ، تا راهي که براي خود در نظر گرفته ايد را با موفقيت به پايان برسانيد .
بنابراين در اين مرحله سعي داريم بر روي توان درونيتان کار کنيم تا کاملا ورزيده شوند و ديدتان نسبت به خواسته هايي که داريد کاملا شفاف و روشن شود . همچنين راهي را برايتان ترسيم مي کنيم تا فعاليت هايتان را در مسيري درست و صحيح هدايت کنيد و در کوتاهترين زمان لازم به آنچه که مي خواهيد ، دست يابيد .
گام هشتم : نيرو و قدرت تمرکزتان را بافردي که با او احساس راحتي و لذت مي کنيد , امتحان نماييد .
زمانی که از مشخصه زمانی مان استفاده میکنیم ، انگیزه و تمایل بیشتری نسبت به کارهای روزانه در خود احساس میکنیم و به آنچه در زندگیمان از ما انتظار دارند ، بیشتر توجه میکنیم.درست به گونه اي در مسير زندگيتان حرکت نماييد و از انرژي هايتان استفاده کنيد که انگار فردي در اين مسير با شما همگام است و از شما انتظاراتي دارد .دقيقاً راه درستي که جلوي درب منزلتان است در پيش گيريد و به دنبال راههاي انحرافي نباشيد و اگر در مسير اشتباه زندگي خود قرار گرفته ايد ، قبل از آنکه به نتايج پوچ و بي اساس دست يابيد ، بازگرديد و به اشتباه خود اعتراف کنيد .
ما تنها کارههايي که مايل به انجامش هستيم به خوبي انجام مي دهيم . ( کولت )
زمان فعاليت :
کاغذي برداريد و آنرا به هفت قسمت تقسيم کنيد ، به طور مثال در هرقسمت موفقيتي را که در نظر داريد يادداشت کنيد ، پاسخ به سولات زير را در ستون هاي در نظرگرفته شده بنويسيد .
الف : سه خصوصيت ذهني خود را که دردست يابي به خواسته هايتان نقش دارد ، انتخاب کنيد (مانند : حافظه ، يادآوري ، ابداع ، طراحي )
ب : سه خصوصيت جسماني مانند توانايي هاي بدنتان را که در کارها به شما کمک انتخاب کنيد ( مانند : سرعت ، انرژي و زيبايي )
پ : سه مهارت دروني تان که در کارها شما را ياري مي کند ، انتخاب کنيد ( مانند : خوب شنيدن ، قدرت راهنمايي وکارگروهي )
ت : سه خصوصيت شخصيتي که نقش کليدي در حل مسئوليت هاي واگذار شده به شما دارند را بيابيد( مانند : استقامت ، صداقت و اعتماد )
ث : سه مورد از آگاهي و اطلاعاتي که از محيط اطرافتان داريد ، بنويسيد ( مانند : علم رياضيات ، تجربه مفيد از يک زندگي سالم ، موسيقي و يا ادبيات)
ج : سه مهارتي که اگر بياموزيد در زندگي به نفع تان خواهد بود ( مانند : سوارکاري،، تعميير ماشين و آموزش هاي اکادميک )
با توجه به پاسخهايي که در همين زمينه به سوالات بالاداده ايد ، جدول ديگري نيز تنظيم کنيد .
1- در مورد پنج يا شش ارتباط که از نظر شخصيتي شما را به نتيجه مطلوب مي رساند ، فکر کنيد و براي آن جدولي تنظيم کنيد .
2- به پنج يا شش مورد از تجربياتي که از اتفاقات اجتماعي داشته ايد و لذت وافري برايتان داشته است فکرکنيد و در جدولي که تنظيم کرده ايد يادداشت کنيد .
3-به پنج يا شش مورد مسائلي که در زمينه هاي زندگي باعث موفقيت شما شده است ، فکر کنيد و در جدول يادداشت نماييد .
نکته : زماني را به مطالعه و مقايسه هر جدول صرف کنيد و معتقد باشيد با استفاده از اين روش مي توانيد به هر آنچه مي خواهيد برسيد .
گام نهم : احساسات خود را از ترس جدا کنيد .
خوشبختانه هنگامي که در حال امتحان توانايي هاي خود در گام پنجم بوديد ، توانستيد به يک مورد از ترسهايتان که همان رفتن به سوي نا دانسته هاست ، غلبه کنيد ، اما هنوز ترس هاي ديگري وجود دارند که مانع پيشرفت تان مي شوند ترس هايي از اين قبيل :
• اگر چيزي را که بدست آورده ام از دست بدهم ، چه وضعيتي پيش خواهد آمد ؟
• اگر تغييري در زندگيم رخ دهد و آن اتفاق وضعيتم را بدتر کند ، چه وضعيتي خواهم داشت
• چه اتفاقي مي افتد اگر جنگ شود ، زمين لرزه حادث شود يا ازمريخ به ما حمله شود ، چه مي شود ؟
• اگر متوجه شوم فردا قرار است بميرم ؟
مطالبي را که مطالعه کرديد , خلاصه افکاري است که افراد نا اميد به ان مبتلا هستند . اولين گام براي غلبه بر ترس ، اعتماد به نيروهاي درونيتان است . بايد قادر باشيد بر نيروهاي خود غلبه کنيد و گرنه آنها بر شما غلبه مي کنند .امروزه هرگونه ترس ،حال از هرنوع ، دیگر برای شما که قصد دارید به اجتماع وسیع خود پیوند ید،اصلا مناسب نیست و اجازه ندهیدکه این امر بر شما یا هرکس دیگری غلبه کند. ترس قابل درک است و معمولا غير قابل امتناع اما هرگز دليلي براي نابودي و تسخير روياهايتان نمي باشد .
تنها مسئله اي که روزي باعث پشيماني تان مي شود ،کارهايي است که انجام نداده ايد ( ميکائيل کورتز )
زمان فعاليت :
مطمئنا هدف شما از خواندن اين کتاب اين است که قدم در راهي بگذاريد که مسير اول آن مقابله با مشکلات کوچکي است که در سر راهتان سبز مي شود و مسير دوم آن حل مسائل دشواري است که اضطراب و وحشت را در طول زندگي برايتان به همراه دارد . پس لطفا به مطالب زير توجه کنيد :
* براي هر مشکلي که اعصابتان را تحريک مي نمايد ، لحظه اي به خود آرامش دهيد و سريعاً ذهن خود را بر روي تنفس تان متمرکز کنيد و اطمينان حاصل نماييد که عميقاً از انتهاي شکمتان نفس مي کشيد و اکسيژن لازم به تمام نقاط بدنتان مي رسد .
* مراحل دستيابي به آرامش را هنگام تنفس به ياد آوريد . به طور مثال : هنگام دم و بازدم به خود بگوييد”من…”سپس نفس عميقي بکشيد و ادامه دهيد”…آرامش دارم”.
* اگر زمان کافي در اختيار داريد ، صحنه اي آرام را تصور کنيد و حس کنيد در وسط باغي ايستاده ايد و قوهاي زيبا در رودخانه اي که در آنجا وجود دارد ، شنا مي کنند يا اينکه صورت شخصي را که به او علاقه منديد درهنگام خواب تصور کنيد .
* اصوات و صحنه هاي دلخواهتان را بياد آوريد . به طورمثال : بوي علف هاي تازه وجين شده ، صداي آبشار و يا صداي تنفس آرام کودکي زيبا هنگام خواب
* سعي کنيد در اتاق خلوتي آرام و تنها بنشينيد و چند حرکت کششي انجام دهيد تا اضطراب هاي وارد شده به عضلات بدنتان رفع شود . به طور مثال : پاهايتان را روي هم نيندازيد و دست به سينه ننشنيد و شانه هايتان هم خميده نباشد .
* چشمانتان را ببنديد و بر روي تنفس تان تمرکز کنيد و مسير عبور هوا را از شش هايتان تصور کنيد و تصويري در ذهنتان بسازيد که قلبتان در وسط آن قرار دارد و آنرا مانند پمپي ببينيد که خون حاوي اکسيژن را به تمام نقاط بدنتان مي رساند . عمل اکسيژن رساني به قلب را تا آنجا که مي توانيد آرام و آرامتر سازيد ، تا بتوانيد به راحتي عميقاً تنفس نماييد .
* سعي کنيد خود را در حالت دراز کشيده در بستري نرم يا استخري زيبا ، ميان باغي سرسبز تصور کنيد . خورشيد گرم است ولي نمي سوزاند و شما به آرامي در استخر در حال شنا مي باشيد و تنها صدايي که مي شنويد ، صداي عبور باد از ميان درختان و آواز پرندگان زيباست . همانطور که در استخر دراز کشيده ايد،خود را درآرامش کامل روحي تصور کنيد و هر کاري که تمايل داريد انجام دهيد . براي مدتي در اين حالت بمانيد تا احساس رضايت را با تمام وجود درک کنيد .
* در کلاسهاي يوگا ، آموزش شنا ، کلاسهاي دستيابي به آرامش ، سفالگري يا حتي پياده رويهاي  گروهي شرکت نماييد .
* يک شب قبل از خواب ، در رختخواب دراز بکشيد و در اين زمان با چشماني بسته و آرام حالاتي از خود را که با اعتماد به نفس کامل مشغول به کار هستيد و اثري از ترس درشما ديده نمي شود را مجسم کنيد .
* سناريوي خواسته هايي که داريد ، اما جرات انجامشان را نداريد در ليستي بنويسيد .
براي هر يک از ماردي که ذکر کرده ايد ، طرح سطحي در ذهن داشته باشيد ، در ضمن براي بهبود شرايط خود يا موقعيتي که در آن قرار داريد تصور کنيد زماني که در چنين شرايطي قرار گرفته ايد ، چه رفتاري خواهيد داشت .
گام دهم : براي تحقق روياهايتان ، احساسات خود را با تاسف تحريک نماييد .
غم , مهمترين عامل تحريک احساسات است .آيا نمي خواهيد از اين محرک قوي براي انگيزهايتان استفاده نماييد ؟ مي دانم زماني که ان حالت در من بوجود مي آيد به سختي مي توانم گوشه اي بنشينم و کتابي در مورد راه هاي پايداري احساساتم مطالعه نمايم .این را میدانم که همانند یک روان درمانگر ماهر عمل کردن تا حدودی برای برای بهبودی وضعیت در این فرضیه به موضوعی که بر روی آن کارمی شود ،وابسته است اما معتقدم که ناراحتي يکي از موثرترين و سريعترين روش ها براي دستيابي و درک اهدافي است که در ذهن مجسم کرده ايد این روزها اکثر افراد بالغ اهمیت این امر را ایجاد انگیزه و تحریک ذهن آدمی فراموش کرده اند.
نیازهای درونی تان را به دنیایی که با میل خود ساخته اید منتقل سازید.تنها دو راه براي به ثمر رسيدن تلاش هاي يک فرد وجود دارد و آن ترس از مجازات و اميد به دريافت پاداش است . ( جان ام ويلسون )
*حقيقت بخشيدن به روياهايتان سبب ترسيم زندگي جديدي در برابرتان مي شود .
زمان فعاليت :
* در اين تمرين بايد از انرژي عصبانيت در زمينه هاي سازنده استفاده کنيد . تصور کنيد بر روي صندلي نشسته ايد و در حاليکه با پا ضربه هاي منظمي به زمين مي کوبيد ، سعي کنيد از کج خلقي هاي خود بکاهيد و به جاي عبارت “من همه چيز و همه ي فرصت ها را از دست داده ام”سعي کنيد ، تعادل خود را حفظ کنيد و اين عبارت را بگوييد ” از اين که به راهي بروم که بن بست باشد و به آنچه مي خواهم نرسم ، واقعا عصباني مي شوم”.
* زمانيکه از موضوعي خسته شده ايد ، تنفس عميق و حرکات کششي را تمرين نماييد و يک نوشيدني مطلوب بنوشيد .
* بعضي وقتها خود را در آينده تصور کنيد و از موفقيت هايي که براي خود ترسيم مي کنيد لذت ببريد .
* اين الگوي زندگي جالب را حداقل يک يا دوبار، تکرار کنيد .
1- نامه اي به يکي ازدوستان و اقوامتان بنويسيد و در آن توضيح دهيد که چگونه روياهايتان به حقيقت پيوسته است . در هفته آينده چندين بار نامه را با صداي بلند بخوانيد و هر بار به صدايتان قدرت بيشتري دهيد تا تاثير بيشتري داشته باشد .
2- با رنگ هاي جذاب و قوي از يکي از روياهايتان طرحي بکشيد ، که تمام جزئيات خيالتان را به تصوير کشيده باشد و براي چاپ به دفتر مجله اي بفرستيد . ( انتظارکارحرفه اي از خود نداشته باشيد ) .
3- نقاشي تان را به ميل خود تزيين نماييد و جاييکه هرروز چشمتان به آن بيفتد نصب کنيد ( تصورات روزانه شما نبايد بي تحرک باشد ، بلکه بايد با چرخه پيشرفت و روند زندگيتان پيشرفت نمايد . )
4- بهترين نظراتي که براي زندگي تان درنظر داريد ، با دوستاني که به آنها اطمينان داريد ، در ميان بگذاريد.
* اگراين کارها را انجام داديد و بعد از گذشت مدتي متوجه شديد ، ترس شما از مواجه شدن با زندگي کمرنگ تر شده است ، موثرترين و بهترين راه قدرتمند ساختن روحيه خود را در پيش گرفته ايد .
5- هر زمان که وقت کافي در اختيار داشتيد ، روياهايتان را به خود يادآوري کنيد وآنها را مجدداً تصوير نماييد تا آن لحظات دوست داشتني برايتان زنده بماند . بهترين زمان براي يادآوري خاطرات زماني است که در اتوبوس ايستاده ايد ، در حين مسافرت در هواپيما هستيد و يا در صف بانک ايستاده ايد .
6- در مورد تصوراتتان طوري صحبت کنيد که انگار واقعاً اتفاق افتاده است . به طور مثال نگوييد “اگر به آنجا مي رفتم”بلکه بگوييد “وقتي به آنجامي رفتم”
گام يازدهم : با نيروي قابل توجهي ادامه دهيد .
حداقل روزي يک بار به زندگي واقعيتان بازگرديد . با نهايت تعجب بايد بگويم ، برنامه هايي که براي فعاليت در نظر گرفته ايد ، تنها به اندازه يک برنامه خيالي ارزش دارد . اين برنامه ها به ظاهر فريبنده تر از روياهاي روزانه ما هستند اما اگر شما به اصل قضيه پي ببريد ، بسيار راحت تر و سريع تر مي توانيد از بکار بردن اين قضايا احساس رضايت نماييد و مطمئناً منبع اصلي تغذيه ديد شما نسبت به زندگي خواهدبود . هرگز اين گام را بعنوان يک مرحله تجملي و لوکس در نظر نگيريد .
سه راز طلايي و ارزشمند که مي بايست هنگام تهيه راه هاي مورد نيازتان درنظر داشته باشيد ، در زير آورده ایم
1-اهداف خود را بالاترين هنر فردي ببينيد. زيرا آن نيروي دروني که براي يک شخص مفيد واقع مي شود ، شايد براي فرد ديگر اصلا مفيد واقع نشود حتي اگر هر دو شخص اهداف مشترکي داشته باشند .
2- از استواري برنامه ها و چگونگي پيشبرد آنها اطمينان حاصل کنيد .
3- زمان قابل توجهي را براي لذت و تفريح در برنامه هايتان بگنجانيد . خيلي مهم است که کمي هديه براي خود در نظر بگيريد . داشتن چنين وضعيتي در شروع کار , سود قابل توجهي در آخر کار نصيبتان خواهد کرد .
* همه ما مطمئن هستيم که شما هميشه در اين چرخه براي برنامه ريزي زندگي وروحيه تان باقي    نمي مانيد . پس مي توانيد خلاصه اي از برنامه هايتان را با فرد ديگري در ميان بگذاريد .
* طرح فعاليت هايي که در ذهن رشد مي دهيد ، دنياي واقع تان را برايتان ترسيم مي کند که همان فضاي جذاب و دلخواه زندگيتان خواهد بود .
* چشمانتان به آسمان باشد و پاهايتان را هر چه محکم تر روي زمين نگه داريد  . (روزولت)
زمان فعاليت :
* زمان کارها و اهدافتان را مشخص کنيد . درآمد نهايي شما بايد نتيجه تفکراتي باشد که به آنها فکر کرده ايد .
* چگونگي روند پيشرفت خود را يادداشت کنيد . باافرادي که احساس مي کنيد براي انجام کارهايتان مي توانند به شما کمک کنند ، در ارتباط باشيد .
* براي دستيابي به نتيجه نهايي ، حداقل سه هدف غيرضروري خود را در ذهن برنامه ريزي نماييد . اگر ممکن است در هفته آينده سعي کنيد يکي از هدف ها را عملي سازيد ، حتي اگر دستيابي به اين هدف خيلي ساده باشد . به طورمثال :
تا هفته آينده :
تلفن هاي ضروري که داريد بزنيد ، يک قطعه مورد نياز کارتان را خريداري کنيد , خوراکي هاي غير قابل استفاده درون يخچال را بيرون بريزيد و مواد غذايي تازه جايگزين کنيد .
تا آخرماه :
با سه نفر از افراد فاميل ملاقات داشته باشيد و يک کيلو از وزنتان را کم کنيد .
در سه ماه آينده :
ده خصوصيت خوب و رضايت بخش داشته باشيد , بياموزيد از وسيله جديدي که خريده ايد , استفاده کنيد , پنج کيلو وزن خود را کم کنيد .
* از پاداشي که به ازاي دستيابي به هر مرحله کوچکي که براي رسيدن به اهداف نهايي موثر بوده اند دريافت کرده ايد ليستي تهيه کنيد . خواسته هاي دروني تان را که انگيزه لازم براي انجام بعضي از کارها را در شما تقويت مي نمايد , يادداشت کنيد . اين خواسته ها را در کاغذي بنويسيد و آن را در جايي قرار دهيد که ديده شود و هميشه جلوي چشمتان باشد .
مرحله چهارم : ادامه کار را براي خود آسان کنيد .
خوشبختانه دراين مرحله ، مسئوليت شما برقراري آرامش و تسکين تشنج هاي موجود براي هميشه مي باشد . این مرحله کمک میکند تا مراقب محیطی که برای انجام اینگونه کارها در نظر گرفته اید، باشد.همچنين شايد با موانعي که بر سر راهتان قرار مي گيرد مواجه شويد و روند برنامه هايتان را کمي با مشکل پيش ببريد ، بنابراين حواستان باشد که اين مرحله کمي دشوار است .
مانند هر شخص با اراده اي نياز داريد با دو حقيقت روبرو شويد . ابتدا بايد آنقدر موثر واقع شويد که بتوانيد برنامه ها را خودتان به تنهايي پيش ببريد . ثانياً اتفاقات غير منتظره و تغييرات اجتناب نا پذيري وجود دارند که حقيقت زندگي زميني را تشکيل مي دهند . دراين مرحله روندکار شما بايد اينگونه باشد که اين دو اصل را قابل فهم سازد تا درک عميقي از زندگي داشته باشيد .
گام دوازدهم : بدنبال محيط مناسبي جهت انجام فعاليت هايتان باشيد .
اين مهم نيست که چقدر هدفمان بزرگ و مهم باشد بلکه چگونگي موقعيت محيطي که براي انجام کارهايمان درنظر گرفته ايم اهميت دارد اگر چنین زمینه ای مساعد نباشد ،در بین رته متوجه خواهید شد که ادامه کار چقدر مشقت بار است. اين اواخر در اسپانيا اقامت داشتم جايي که آرامش کامل دارم و مي توانم به راحتي بنويسم وسعي کنيد به محيطي سرسبز برويد زيرا آنجا احساس آرامش بيشتري خواهيد داشت. محیط سرسبز و مصفا جای مناسبی برای کار خواهد بود زیرا در چنين محيطي است که انسان از نظر روحي و جسمي به تعادل خواهد رسيد و در اين صورت پيشرقت کارها بخوبي خواهد بود و من اين مکان را اسپانيا يافتم .
– برای رسیدن به هدفی که در دارید تاچه اندازه قدرت مقابله با مشکلات را دارید؟
– آیا این توتنایی ها را در خود میبینید تا با محیطی که در آن در سر هستید، هماهنک شوید؟!!
حدس میزنم صادقانه تری جوابی که میتوانید داشته باشید این است که ((نه خیلی سخت نیست)).
همواره محيط اطرافتان را در نظر داشته باشيد تا هماهنگي لازم را با شما ، خواسته ها و انگيزه هايتان داشته باشد .
براي تغيير خود ، ابتدامحيط اطرافتان را تغيير دهيد و مطئن باشيد که يک شخص با انگيزه و با نشاط در محيطي هدفدار زندگي مي کند ، درحاليکه فرد کسل در محيطي کسالت آور زندگی مي کند . ( ديويدفرنيتال)
زمان فعاليت :
* درطول هفته آينده کارهايتان را در محيطي که به ميل خود طراحي کرده ايد ، انجام دهيد .
* به طور کامل مراقب موارد نااميد کننده و کسالت آور اطرافتان باشيد . به طورمثال : صداهايي که در ترافيک بوجود مي آيند ، صندلي نامناسب و رنگهاي تند
ليستي از وسايلي که براي مساعدکردن محيط اطرافتان نياز داريد تهيه کنيد . به طورمثال : رنگين کردن محيط با دسته گل و يا نقاشي و يا کتابي در مورد فنگ شويي بخريد .
* مدتي خود را در فضاي آزاد قرار دهيد تا از محيط طبيعي خارج الهام بگيريد .
اين تمرين نه تنها شما را از نظر روحي درمان مي کند و به آرامش مي رساند , بلکه قادر خواهد بود مشکلات جسمي شما را نيز برطرف سازد .
گام سيزدهم : يک گام جلوتر ازخواسته هايتان حرکت کنيد
خوشبختانه تمام تلاشهای طاقت فرسایی که برای پیشرفت تان انجام داده ای، منجربه اشتباه نخواهد شد .در حقیقت شما در این حالت مثل فردی هستید که از نظر ذهنی تمام توانایی خود را برای پیششرفت بکار گرفته است محیط را با خود هماهنگ کنید. با توجه به اينکه دنياي مادي را در نظرگرفته ايم ، مقدس ترين و جذابت رين موجودي که در عالم وجود دارد ، ما انسانها هستيم . اين رادرنظر داشته باشيدکه شيطان سعي دارد از نيروي وجودي شما استفاده کند تا بتواند به بقا عمر خود بيفزايد . اگر به اصوات نااميدکننده درونتان گوش کنيد ، بي هيچ انديشه نيروي شيطاني را برنده اعلام خواهيد کرد . به اين کشش اجازه ندهيد تا به جاي انديشه شما تصميم گيري کند و تلاشهاي شما را نقش برآب کند .
در اين گام شايد به مرحله اي برسيد که در مورد انگيزه هايتان از اعتماد به نفس بالايي برخوردار شويد و هرجا و هر زماني که اراده کنيد به خواسته هايتان دست يابيد . درچنين شرايطي مي توانيد بسيار جذاب جلوه کنيد و نظر و احساسات ديگران را به خود جلب کنيد و نسبت به اطرافيان خود احساس برتري نماييد . به همين روش ادامه دهيد ونقش آهن ربا را براي جذب اطرافيان داشته باشيد و به جاي ترس از تحسين و تشويق ديگران به خاطر کارهاي مفيدي که انجام داده اند ، مي توانيد از تجربيات و روش کار و نحوه موفقيتشان براي پيشرفت کاري خود استفاده نماييد و خود را تحت تاثير طرح هاي موفقيت آميزي که استفاده کرده اند ، قراردهيد . بعد از مدت کوتاهي خواهيد ديد ، هرچه زمان مي گذرد ، بيشتر تمايل مراوده با آنهارا داريد و مايليد که تجربيات مشترک بيشتري داشته باشيد .
هرگز به طور کامل حسساسات دروني تان را انکار نکنيد فقط کافيست با درنظر گرفتن شرايط محيطي که درآينده احساساتتان را به مسيرصحيح هدايت مي کند ، کمي منطقي برخورد کنيد.
دنيا غني تر از آن است که با اشتباهات ما فقير شود ، پس تا آنجا که مي توانيد در غني سازي دنيا بکوشيد . (ويليام جيمز)
زمان فعالیت:
از مواردی که باعث وسوسه و گمراه شدن تان میشود ،لیستی تهیه کنید ونیز در کنار هرکدام مواردی را که باعث مقاومت و امتناع از انجام آنها میشود ،در آن یادداشت کنید.
نام افرادی که با خواسته هایشان شمارا در دستیابی به اهدافتان با مشکل مواجه کرده اند، را در لیستی بنویسد.
گام چهاردهم : براي مرحله اختياري در روند کار آماده شويد .
بعد از تمام کارهایی که در راهکار انجام داده اید، امید وارم بتوانم تضمینی مطمئنی برایتان داشته باشم. برای من بسیار لذت بخش است که این توانایی را داشته باشم که به شما قول دهم تنها زمانی روند پیش خواهد رفت که واقعا مایل به انجام آن باشید. در اين مرحله شخصيت شما را به آرامي تقويت مي کنيم تا با استفاده از آن بتوانيد به فعاليت بپردازيد و در راه پيشرفت روحي گام برداريد . اين مرحله بايد شامل هدف هايي باشد که نقش کليدي در زندگي تان دارد . اين توانايي ها را بدست آوريد تا بتوانيد تعادل مناسبي را ميان روح و جسم تان ايجاد نماييد . تقويت نيروي ذهني مفيدترين قدرتي است که مي تواند به شما کمک کند . حال اين وظيفه شماست که آنرا ارتقا دهيد يا آنرا در همان مرحله راکد نگه داريد .
شکست تنها فرصتي است که مي توانيد دوباره با قدرت بيشتري شروع نماييد . ( هنري فورد)
زمان فعاليت :
ليستي از رفتارهايي که باعث ارتقا سطح رفتاري تان مي شود ، تهيه کنيد . به طورمثال :
1- درک صحيح فيلمها و ويدئوها
2- متني براي قدرداني از اطره هاي تمام افراد و اشيايي که در زندگي شما نقش داشته و شما مايليد که آنها همچنان در کنارتان باشند .
3- کاست هايي در مورد تفکرات مثبت
4-موسيقي هاي آرامش بخش و هيجان آور
5- کتاب هاي کمدي و جدول
6-آلبوم عکسي ازمناطق زيبا و ساختمان هاي قديمي
7- کارت هاي جذابي که بر روي آنها کلمات مثبت و اميدوارکننده نوشته شده است.
9- جمع آوري کلکسيون عکس ها و وسايلي که شما را به ياد موفقيت هايتان مي اندازد .
10- خواندن راحت کتاب
11- ويدئوهاي تمرين شادي
12- شغلي نيمه وقت که انجامش آسان باشد . وبه راحتي بتواند توجه شما را براي مدتي از ناراحتي هايتان به مسائل ديگر منحرف سازد .
13- غذاهاي مغذي که حاوي کربوهيدرات باشند تا ميزان ترشح” سروتونين” را براي مدتي طولاني افزايش يابد.
گام پانزدهم : برنامه هايي را که در سرداريد ، عملي سازيد .
يکي از راه هايي که مي توان با آن مشکلات موجود را حل و فصل نمود ، شکل دادن به خواسته هايتان است . مطمئناً ترس از خجالت مهمترين علت بازدارنده اين حالت مي باشد که باعث مي شود شما از اين گونه عملکردها منصرف شويد اما اين را هم بدانيد که خود شما تنها دليل اين حالت هستيد . در اينجا بايد اعتماد به نفس نقش شکست ناپذير خود را ايفا کند تا به غرور و شخصيت شما لطمه اي وارد نشود (در حقیقت اعتماد به نفس و شخصیت افراد بطور محض ، کامل نمیباشد). براي اينکه اين حالت در شما بوجود نيايد با افرادي که خصوصيت زير را دارند ، ارتباط برقرار نکنيد :
* کسي که دوست دارد شاهد شکست شما باشد .
* افرادي که اهميتي به پيشرفت شما نمي دهند .
برخلاف افراد بالا، افرادي با خصوصيت زير را براي اين تمرين درنظر بگيريد :
* افرادي که حواسشان به شما باشد و در مسير کارهاي شخصيتان همواره ياري تان کنند .
* اگردرزندگي با مشکلي مواجه شديد ، هميشه شجاعت و استقامت شما را تحريک نمايند .
* افرادي که از پيشرفت شما خوشحال شوند و دوست داشته باشد در شادي هاي شما سهيم باشند ..
* بزرگ نمايي اهدافتان مي تواند کمک بسزايي به نظرات شما نمايد ، اما اگر در اين زمينه دچار اشتباه شويد ، بدون شک تحقير و حسادت را در خود پرورانده ايد .
در مورد اهدافتان ثابت قدم باشید و از این شاخه به آن شاخه نپرید. افرادی که در اطراف شما زندگی میکنند اصلا تمایل ندارند که نظر احساس تحت فشار قرار بگیرند زیرا این حالت آن را وادار میکند تا از رویاها و تخیلات شان فاصله بگیرند…
مطمئنا اصلا دوست ندارند که این وضعیت را دوست عزیزشان برایشان پیش بیاورد و همیشه به فردی نیاز دارند به آنها اعتقاد داشته باشد و شهامت را در آنها افزایش دهد و از آنان حمایت کند.(جان راج و پیترمک ویلییامز)
زمان فعاليت:
ليستي در نظر بگيريد و به افرادي که با آنها درارتباط هستيد توجه کنيد ، درنظر بگيريد کداميک از آنها بهتر مي توانند شما را در رسيدن به اهدافتان ياري نمايند . به طور مثال افرادي را درنظر بگيريد که ازنظر ذهني ، نظر ثابتي داشته وکمک بسزايي مي توانند براي رسيدن شما به خواسته هايتان انجام دهند
خلاصه اي ازکارهايي که براي يک جشن لازم داريد ، تهيه کنيد زيرا اين کار تاثير بسزايي در روحيه شما خواهد داشت .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *