مقالات مدیر مسئول

‫ جشنواره يا آموزش

هرساله جشنواره های متعددی با موضوع های زیست محیطی در کشور برگزار می شود. جشنواره هایی که عاقدتاً هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهد. در این میان سؤالی به ذهن خطور می کند که آیا این جشنواره ها به نسبت هزینه هایی که دارد دارای اثر مناسب هستند یا خیر؟ ویا اینکه برای بهبود ارتباط مردم با محیط زیست برگزاری جشنواره اثر بیشتری دارد یا آموزش های منظم و برنامه ریزی شده؟ آگاهي، سر منشأ رشد و تعالي انسان و به مفهوم افزايش دانش و مهارت وي در مواجهه با جهان تلقي مي شود. آگاهي از مهمترين نيازهاي مشترك جامعه معاصر است كه تأثير مستقيمي در بهبود كيفيت محيط زيست زندگي انسان دارد. تأمين اين نياز عالي در سيستم پيچيده زندگي شهري امروز تا حدود زيادي مستلزم آموزش است. آموزش غير رسمي گروه هاي مختلف شهروندان در مورد مسائل محيط زيست شهري مثل آلودگي هوا، آلودگي آب، مشكلات دفع زباله هاي شهري و مانند آن يكي از روش هاي كارآمد در بهبود رفتار آنها در مواجهه با محيط زيست به شمار مي آيد. بنابراين مي توان آموزش محیط زیست را  فرايندی دانست که به گسترش اطلاعات افراد در زمينه اثرات ناشی از فعاليتهای بشر بر محيط زيست کمک می کند و اين مسئله موجب ترغيب افراد به حفظ محيط زيست و بهبود کيفی شرايط زيست محيطی هنگام تقابل نيازهای بشری و محيط زيست می گردد. آموزش محيط زيست به منظور ترويج دانش زيست محيطی و حساسيت زايي در افراد يک فرآيند ساختاری گام به گام است. فرآيندی ميان رشته ای که موجب می شود يادگيرنده موارد زير را کسب کند: آگاهی(درباره محيط زيست)، ارزش(محيط زيست از طريق دانش)، رويکرد(مسئوليت در مورد محيط زيست) و قابليت انجام عمل(مهارت های لازم برای حل مشکل).

با اين حال جشنواره های متعددی که در این زمینه برگزار می گردد با توجه به هزينه هايي كه در بردارد متاسفانه بهره وري لازم را در مقايسه با بازدهي فرآيند آموزش ندارد لذا كاربري آموزش ها به مراتب بيشتر از برگزاري جشنواره ها خواهد بود چرا كه آموزش محيط زيست همه سطوح و سنين را در برمي گيرد.
با اين وجود ايجاد احساس مسئوليت در عموم مردم برای دستيابی به محيط زيستی سالم در حال حاضر و تعهد به حفظ محيط زيست برای نسل های آينده امری بسيار مهم است. بديهی است اين نوع آموزش نمی تواند تنها از طريق کلاس های درس اجرا شود بلکه ايجاد سواد زيست محيطی نياز به يک تلاش مستمر دارد تا بتواند دانش، نگرش و رفتارهای اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد. آموزش محیط زیست عبارت است: از شناسایی ارزش ها و توضیح مفاهیم به منظور ایجاد مهارت ها و گرایش های مورد نیاز برای درک و شناخت وابستگی های میان انسان، فرهنگ و محیط زیست. آموزش محیط زیست همچنین فعالیت هایی اعم از تصمیم گیری و خودالقایی قوانین رفتاری مرتبط با کیفیت محیط زیست را شامل می شود.

http://shahrara.com/news/1392/1/26/pdf/7.pdf

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *