مدیریت بازرگانی

شرکت های چند ملیتی وپیشرفت کرده/دوزبانه

Multinational companies from China, India, Brazil, Russia and even, Egypt global markets Wings open We are so rise The equations have changed the game The number of ambitious multinational companies in the world arena is increasingand their successes and challenges of globalization has created opportunities for older players . The rising number of multinational companies of the region’s social and economic development of nations and countries like Brazil, China, India, Russia, Egypt and South Africa are even. They are active in the agricultural and refrigeration industries ranging from aviation and telecommunication services. These companies have changed the rules of global competition. The top ten participants will learn:

شركت‌هاي چند مليتي كه از كشورهاي چين، هندوستان، برزيل، روسيه و حتي مصر بر بازارهاي جهاني بال گشوده‌اند، چنان در حال اوج‌گيري هستند كه معادلات بازي‌هاي جهاني را تغيير داده‌اند. تعداد اين شركت‌هاي چند مليتي پرانگيزه در صحنه جهاني در حال افزايش است و موفقيت‌هاي آنها هم چالش‌ها و هم موقعيت‌هايي را براي نقش‌آفرينان قديمي عرصه جهاني به‌وجود آورده است. اين شركت‌هاي چند مليتي از نواحي مختلفي برخاسته‌اند و باعث توسعه اجتماعي و اقتصادي ملت‌هاي كشورهايي چون برزيل، چين، هندوستان، روسيه و حتي مصر و آفريقاي جنوبي شده‌اند. آنها در همه صنايع فعالند از تجهيزات كشاورزي و يخچال گرفته تا خدمات هوايي و مخابراتي. اين شركت‌ها قوانين رقابت‌هاي جهاني را تغيير داده‌اند. با اين ده شركت برتر آشنا مي‌شويم:

Name of company:Embraer
Place of establishment: Brazil
Field of activity: Aerospace

The company pioneered the world’s fourth largest producer of jet aircraft in the region, through the development of countries and the joint venture has entered into international markets.

نام شركت: امبرار
محل تاسيس: برزيل
زمينه فعاليت: هوافضا
اين شركت كه چهارمين توليدكننده بزرگ هواپيماي جهان و پيشتاز توليد جت در منطقه است، از طريق رشد در كشورهاي مختلف و سرمايه‌گذاري مشترك به بازارهاي بين‌المللي وارد شده است.

Company Name: Mahindra & Mahindra Limited
Place of establishment: India
Field of activity: propulsion equipment
The company’s leading light commercial and agricultural machinery and equipment, especially the tractor. Further development of our tractor parts in China and the United States is the world’s largest tractor.

نام شركت: ماهيندرا اند ماهيندرا
محل تاسيس: هندوستان
زمينه فعاليت: تجهيزات نيرومحركه
اين شركت توليدكننده تجهيزات و ماشين‌آلات تجاري سبك و تجهيزات كشاورزي به‌خصوص تراكتور است. توسعه اين شركت بيشتر در زمينه قطعات تراكتور در بزرگترين بازارهاي تراكتور جهان يعني چين و آمريكا بوده است.

Company Name: U.S. Mowil
Place of establishment: Mexico
Field of activity: service
The company’s largest mobile phone operator in Latin America and has more than 100 million subscribers. 14 countries in the Americas, the company has set up a telephone network.

نام شركت: آمريكا موويل
محل تاسيس: مكزيك
زمينه فعاليت: خدمات مخابراتي
اين شركت بزرگ‌ترين اپراتور تلفن‌هاي همراه آمريكاي لاتين است و بيش از 100ميليون مشترك دارد. اين شركت در 14 كشور قاره آمريكا شبكه تلفني راه‌اندازي كرده است.

Company Name: Look evil
Place of establishment: Russia
Field of activity: burning fossil fuels
Look evil Russia’s number one oil company and downstream industries is more than 90 percent of its sales. The U.S. company has purchased part of the Getty Pump Gasoline Network.

نام شركت: لوك‌اويل
محل تاسيس: روسيه
زمينه فعاليت: سوخت‌هاي فسيلي
لوك‌اويل شركت نفتي شماره يك روسيه است و بيش از 90درصد فروش خود را از صنايع پايين‌دستي دارد. اين شركت در ايالات متحده بخشي از شبكه پمپ‌بنزين‌هاي گتي را خريداري كرده است.

Company Name : infuses  Technology
Place of establishment: India
Field of activity: Information Technology Services
Many information technology services and consulting company, is offering the 40,000 employees worldwide. Much of the expansion of the company through occasional purchases that has been done to enhance the product portfolio .

نام شركت: اينفوسيس تكنولوژي
محل تاسيس: هندوستان
زمينه فعاليت: خدمات فناوري اطلاعات
خدمات زيادي در زمينه فناوري اطلاعات و مشاوره شركت‌ها از طريق 40000 كارمند اين شركت در سرتاسر جهان ارائه مي‌شود. بخش اعظم گسترش اين شركت از طريق خريد‌هاي گه‌گاهي بوده كه به قصد افزايش پورتفوليوي محصولاتش انجام مي‌شده است.

company Name: pharmaceutical products Ranbaxy
Place of establishment: India
Field of activity: Pharmaceutical Products
India’s largest pharmaceutical company to market the same drug used to attack the United States, is Ranbaxy .The company purchases the increasingly important markets such as the U.S., Germany and Spain to become a global company.

نام شركت: محصولات دارويي رانباكسي
محل تاسيس: هندوستان
زمينه فعاليت: محصولات دارويي
بزرگ‌ترين شركت دارويي هندوستان كه به بازار داروهاي مشابه ايالات متحده حمله برده، رانباكسي است. اين شركت به‌طور روزافزوني از طريق خريدهايش در بازارهاي مهمي چون آمريكا، آلمان و اسپانيا به شركت جهاني تبديل شد.

Company name: Technology Huawei
Place founded: China
Field of activity: telecommunications equipment
The company is China’s largest telecommunications equipment manufacturer and has a strong presence in emerging markets as well as in Europe and the U.S. continues to grow.

نام شركت: هوآوي تكنولوژي
محل تاسيس: چين
زمينه فعاليت: تجهيزات مخابراتي
اين شركت بزرگ‌ترين سازنده تجهيزات مخابراتي چين است و حضور قدرتمندي در بازارهاي نوظهور دارد و به همان نسبت نيز در اروپا و آمريكا به رشد خود ادامه مي‌دهد.

Company name: Tektronic Industry
Place founded: China (Hong Kong)
Field of activity: Production Engineering
World’s leading producer of quality housing products including power tools, building materials, floor care products and laser industries is Tektronic. The company’s production sites in China, Germany and the United States works and has a strong presence in the U.S. market.

نام شركت: صنايع تكترونيك
محل تاسيس: چين (هنگ كنگ)
زمينه فعاليت: محصولات مهندسي
توليدكننده عمده جهان در زمينه محصولات بهبود كيفيت مسكن از جمله ابزار برقي، مواد مراقبت از كف‌پوش‌هاي ساختمان و محصولات ليزري شركت صنايع تكترونيك است. اين شركت در سايت‌هاي توليدي كشور چين، آلمان و آمريكا فعاليت مي‌كند و در بازار آمريكا حضوري قدرتمند دارد.

Company Name:orascom Telecom
Place of establishment: Egypt
Field of activity: service
The company is the largest operator of mobile phones in seven countries in Africa and the Middle East’s telecommunications network. orascom followed by successive purchases of its leading position in the world has been able to achieve.

نام شركت: اوراسكام تلكام
محل تاسيس: مصر
زمينه فعاليت: خدمات مخابراتي
اين شركت بزرگ‌ترين اپراتور تلفن‌هاي همراه آفريقا و خاورميانه است كه در هفت كشور جهان شبكه مخابراتي دارد. اوراسكام متعاقب خريدهاي پي‌در‌پي خود توانسته است به جايگاه پيشتازي در سطح جهان دست يابد.

Company Name: Cemex
Place of establishment: Mexico
Field of activity: building materials
Third leading producer of cement and ready mixed concrete producers in the world Cemex name .
The company purchases its successive companies in different parts of the world, including the rest of the world has thirty England in 2005 could be.

نام شركت: سمكس
محل تاسيس: مكزيك
زمينه فعاليت: مواد ساختماني
سومين توليدكننده سيمان و توليدكننده پيشتاز بتن آماده جهان سمكس نام دارد. اين شركت با خريدهايي پي‌درپي شركت‌هاي خود در مناطق مختلف جهان، از جمله گروه آرام سي انگليس در سال 2005 توانسته است در سطح جهان مطرح شود.

1. Staples
Staples Inc. is an office supply chain based in Massachusetts, with more than 2,000 stores worldwide in 26 countries. Staples sells supplies, office machines, promotional products, furniture, technology and business services both in stores and online. The company opened its first store in Brighton, Mass., in 1986.
Staples currently has a store in St. Augustine in the plaza south of Florida 312, at 1940 U.S. 1.
2. Ross Dress For Less
Ross Stores Inc. is a chain of American off-price department stores headquartered in Pleasanton, Calif., operating under the name Ross Dress for Less. It is the third-largest off-price retailer in the U.S., behind T.J. Maxx and Marshalls, both of which are owned by TJX Cos. Ross currently has a store in St. Augustine in Cobblestone Plaza on Florida 312.
3. Ulta Salon, Cosmetics & Fragrance
Ulta Salon, Cosmetics & Fragrance Inc. is a national chain of beauty superstores founded in 1990. The company is headquartered in Illinois. Ulta carries a variety of cosmetics and skin-care brands, fragrances and professionally licensed hair-care products. Each of its stores is outfitted with a full-service salon as well.
Ulta does not currently have a location in St. Augustine but has two stores in Jacksonville.

1.استیپلز
شرکت استیپلز زنجیره تامین دفتر مستقر در ماساچوست است، با بیش از 2000 فروشگاه در سراسر جهان در 26 کشور جهان است. استیپلز منابع، ماشین های اداری، محصولات تبلیغاتی، مبلمان، فناوری و خدمات کسب و کار هر دو در فروشگاه ها و آنلاین به فروش می رساند. این شرکت افتتاح شد اولین فروشگاه خود را در برایتون، ماساچوست، در سال 1986
استیپلز در حال حاضر دارای یک فروشگاه در سنت آگوستین در جنوب میدان فلوریدا 312، در سال 1940 ایالات متحده.
2.لباس Ross کمتر
شرکت راس فروشگاه های زنجیره ای از فروشگاه های خارج از قیمت آمریکایی که مقر آن در Pleasanton، کالیفرنیا است، عامل تحت نام راس لباس برای کمتر است. این خرده فروش سومین خاموش قیمت در ایالات متحده است، در پشت TJ مکس و مارشال، که هر دو متعلق به TJX Cos. راس در حال حاضر دارای یک فروشگاه در سنت آگوستین قلوه سنگ پلازا در فلوریدا 312
3. اولتا
شرکت و سالن، آرایشی و بهداشتی و عطر
اولتا سالن آرایش، آرایشی و بهداشتی و عطر شرکت های زنجیره ای ملی زیبایی superstores در سال 1990 تاسیس شده است. این شرکت در ایلینویز که مقر آن شده است. اولتا حمل انواع آرایشی و بهداشتی و مراقبت از پوست، رایحه و محصولات مراقبت از مو حرفه ای دارای مجوز است. هر یک از فروشگاه های خود را با سرویس کامل سالن نیز مجهز شده است.
اولتا در حال حاضر یک محل در سنت آگوستین، اما دارای دو فروشگاه در جکسون ویل

Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen

مرکز تحقیقات در شرکت های چند ملیتی

پاسخ SOMO به
مشاوره در توصیه های گروه متخصص در سطح بالا در اصلاح ساختار بخش بانکداری اتحادیه اروپا
13 نوامبر 2012
درباره SOMO
مرکز مشاوره و پژوهش غیر انتفاعی SOMO هلندی ، که در سال 1973 تاسیس شد.  SOMO به بررسی عواقب بین المللی کسب و کار و سیاست های شرکت های چند ملیتی، به ویژه کشورهایی که در آن توسعه پایدار و در حال توسعه مربوط است . از این دیدگاه، SOMO بخش مالی از سال 2004 تحقیق شده است.
گروه های اصلی هدف SOMO و ذینفعان سازمان های جامعه مدنی در سراسر جهان اگر چه SOMO ندارد لیکن درعضویت هستند. SOMO عضو سازمان دیده بان امور مالی و پشتیبانی تسلیم مالی سازمان دیده بان است .
علاقه مندان به ثبت نام درنمایندگی ID SOMO (Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen) با شماره 70953241037-94تماس حاصل فرمایند.
برای اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به: www.somo.nl
SOMO می خواهد برای تاکید بر جنبه های از دست رفته از ecommendations R از گروه متخصص در سطح بالا در اصلاح ساختار بخش بانکداری اتحادیه اروپا استفاده کند.(درآخر به عنوان Liikanen گزارش اشاره شده) اما نیازدارد به در نظر گرفتن توسط اتحادیه اروپا که درگیر شدن در بازسازی موثر از بخش بانکداری اتحادیه اروپا است.
1. گزارشLiikanen این گزارش طول می کشد به اندازه کافی تا بررسی شود به حساب چقدراز بانکهای اروپایی ونیز بانکهای فعال در کشورهای غیر اروپایی، نه تنها در کشورهای توسعه یافته وهمچنین کشورهای در حال توسعه که در آنها بانکهای اروپایی می توانند موقعیت غالب داشته باشند.
این امر نه تنها به این معنی است که اتحادیه اروپا نیازدارد اطمینان حاصل شود که اصلاحات ساختاری خود را از بانک های اروپایی نیز به طور موثر در کشورهای در حال توسعه، اجرا، کندبلکه ارتباط اتحادیه اروپا با قانونگذاران و ناظران از این کشورها نیز باید تقویت شود.
به عنوان مثال، EBA، دانشکده سرپرستان و انجمن های ریسک سیستماتیک اروپا بایدبا اختیارات خود اطمینان حاصل کنند که ناظران مربوطه در کشورهای در حال توسعه به طور موثر در جلسات شرکت می کنند که بحث در مورد بانک ها را بهبود بخشند که ساعت عملیات مهم در توسعه IESچقد است؟  [1] علاوه بر این، اتحادیه اروپا نیاز به بهبود آن الگوها دارد، در حقیقت از مطالعات ارزیابی ،تاثیر خود را به عنوان مربوط به تاثیر از اتحادیه اروپا (بانکی ساختاری) واصلاحات در کشورهای در حال توسعه است.
2. در شرایط کنونی که در آن بانک ها باید برای افزایش ذخایر سرمایه خودتلاش کنند در حالی که (پایه بانکداری) عملیات در اتحادیه اروپا بسیار سود آور نیست، اتحادیه اروپا در حال گسترش بانک های مختلف به بازارهای سود آور، و نه در کشورهای دارای بازار حداقل، در حال ظهور است.  این است که در میان دیگران با حمایت از موافقتنامه های تجارت آزاد (FTAS) که در باز شدن بازار، حمایت از سرمایه گذاری و محافظت در برابر اقدامات خاص نظارتی در کشورهای غیر اتحادیه اروپا هدفگذاری انجام می شود. موافقتنامه های تجارت آزاد که آزاد سازی خدمات مالی در سازمان تجارت جهانی (WTO) تحت موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (GATS) مذاکره FTAS با شیلی، کره جنوبی، کشورهای کارائیب، مکزیک و دیگران.
در حال حاضر در حال آزادسازی خدمات مالی هستند در سازمان تجارت جهانی دوحه دور (به طور کامل نه متوقف شده)، مذاکرات plurilateral بین المللی توافقنامه خدمات در میان گروهی از اعضای WTO (اتحادیه اروپا هنوز هم نیاز به دارد در دستور خود تصمیم گیری کند) مذاکره و موافقت نامه های مختلف تجارت آزاد ( FTAS) از کانادا، ایالات متحده، سنگاپور، هند، و کشورهای دیگر.
به همان شیوه به عنوان بازار بدون چارچوب کافی (مقامات نظارتی و مرزی نظارتی) نهادی به عنوان اشاره به گزارش Liikanen ‘(صفحه 91، در زیر نقطه 5.2)، که کمک به بحران آزاد شدن وجود دارد ،بسیار کمی در نظر گرفتن در مذاکرات خدمات مالی آزادسازی و توافق نامه اعم از خانه و کشور میزبان، قادر خواهد بود به مقابله با چالش های قانونی و نظارتی از گسترش بیشتر، همپیوندی بیشتر و اغلب غلظت بیشتر است که به پیروی از آزادسازی بیشتربپردازد.  همچنین، از بخش مالی اتحادیه اروپا هنوز تمام اصلاحات مالی قرار نگرفته «Liikanen » به عنوان گزارش نشان می دهد، که سوال برانگیز است که چرا خدمات مالی هستند که در مذاکرات جاری برای موافقتنامه های تجارت آزاد استفاده می شوند.
3. GATS FTA و آزاد سازی تجارت و سرمایه گذاری در خدمات مالی قابل توجهی به رقابت های بزرگی در بخش مالی دارد، که منجر به استراتژی بسیار خطرناک است و مدل های کسب و کار در سراسر اقیانوس اطلس و جاهای دیگر وبه ترویج و بحران مالی حاصل کمک و ترویج رشد مالی کنگلومرا که Liikanen ‘گروه بازسازی نیاز را در نظر گرفته است. این رقابت شدید بین المللی است، و همچنان به، کمک به فشار و لابی برای تضعیف مقررات به دلیل مقررات اتحادیه اروپا است که سختگیرانه تر از آن است که از یک کشور غیر اتحادیه اروپا / کشورهای عضو WTO است دیده می شود برای از بین بردن رقابت از بخش مالی اتحادیه اروپا.
4. مذاکرات جاری به آزاد سازی خدمات مالی به عنوان بخشی از مذاکرات دوحه سازمان تجارت جهانی در GATS، مذاکرات plurilateral توافق نامه بین المللی برای خدمات FTA و آزاد سازی تجارت و سرمایه گذاری در خدمات مالی، هنوز هم در قبل از بحران مدل GATS است که افتخار و حتی بر اساس ترویج مقررات “لمس نور” در بخش مالی است.
یک مثال، اتحادیه اروپا’درخواست’ خود را ساخته شده در چارچوب مذاکرات GATS تغییر نداده، چند سال پیش در حالی که اتحادیه اروپا درخواست برای از بین بردن مقررات خاص در بسیاری از کشورها (در حال توسعه) و برخی از این مقررات در حال حاضر نیزبه عنوان بحران جلوگیری مالی در نظر گرفته شده در اروپا در حال اجراست. [2]
5. در صورتی که اتحادیه اروپا می خواهد به طور موثر و با موفقیت اعمال اصلاحات گسترده مالی و برنامه های بازسازی را اجراکند، اتحادیه اروپا می تواند مدل قبل از بحران که در آن مذاکره خدمات مالی در موافقت نامه های تجارت آزاد و سرمایه گذاری است قابل ادامه نیست.
برای مثال ، مذاکره اتحادیه اروپا برای آزادسازی از طیف گسترده ای خطرناک است، از خدمات مالی مانند مشتقات OTC بدون هرگونه اثباتی تضمین می کند که مقررات راست (G-20 اظهارات را ببینید) در محل، در صورتی که بحران مالی هرگز اتفاق نیافتاده بود.
مشکل عمده این است که قوانین گنجانیده شده در متون GATS و همچنین در FTAS، باعث محدود کردن امکانات به تنظیم بخش مالی است. به عنوان مثال، GATS و قواعد دسترسی به بازار FTA (GATS هنر را ممنوع کرده است: “اقداماتی که محدود می کندو یا نیاز به انواع خاصی از شخصیت حقوقی دارد”، تعهد اتحادیه اروپا با پایبندی به اصول ممکن است ،راهی اتحادیه اروپا می خواهد تاثیر بگذارد برای مقابله با اصلاحات ساختاری بانکی ارائه شده در گزارش Liikanen.
همچنین، تلاش برای محدود کردن اندازه فعالیت  بانک ها ممکن است بر خلاف قوانین GATS و FTA باشد که تنظیم کننده را ممنوع کرده است به اعمال محدودیت در ارزش کل معاملات یا دارایی “(GATS هنر. XVI.2. (ب)).  تناقضات زیادی بین قوانین GATS / FTA و یا پیشنهاد مقررات جدید مالی اتحادیه اروپا، و همچنین خطرات ناشی از تعهدات FTA و درک جدید، GATS تعهدات خدمات مالی وجود دارد.  [3]
GATS وFTAS یک قانون است که اجازه می دهد استثنا به قوانین مقررات احتیاطی برای محافظت از ثبات و یکپارچگی سیستم های مالی و برای محافظت از سرمایه گذاران و سپرده گذاران، مراجعه کننده به عنوان محتاطانه بریدن ازقانون است “.  این ماده با توجه به مقامات اتحادیه اروپا اجازه می دهد تا استثنا به قوانین کافی است. با این حال، «محتاطانه بریدن از” بیش از حد مبهم فرموله شده و نیاز به احترام به تعهدات و مقررات دارد، به طوری که هیچ تضمینی وجود ندارد که قوانین جدید اتحادیه اروپا چه خواهد شد به طور کامل در تطابق با پیمان تجارت آزاد (به عنوان مثال EC شک و تردیددارد  که آیا تراکنش های مالی در نظر گرفته است مالیاتی می تواند مطابق با متون GATS / FTAوضع شود).  این به معنی آن است که مستثنی نیست که قوانین تجاری جدید را می توان به چالش کشید، قبل از اختلاف WTO پانل عین حال تا کنون اتفاق افتاده است که نمی توان نادیده گرفت.
به طور کلی، این واقعیت است که بسیاری از مقررات جدید باید به اساس محتاطانه بریدن از “این بدان معنی است که GATS مدل های FTA و اساس اشتباه به آزاد سازی خدمات مالی است.

در نتیجه:
بازسازی بانکی توسط گزارش ارائه شده Liikanen مستلزم آن است که زمینه های بین المللی و تعهدات حقوقی بین المللی اتحادیه اروپا انجام شودو چهار چوب حق ، حق چارچوب قانونی و نهادی بین المللی است.  بنابراین اتحادیه اروپا نیاز به تغییر سیاست خود در موافقتنامه های تجارت آزاد (GATS و FTAS) که پوشش آزاد سازی خدمات مالی در راه دارد که ترویج رقابت های پر مخاطره و مقررات را تضعیف می کند.
این مقاله نشان می دهد که نمونه های خاص از GATS، Cariforum و اتحادیه اروپا توافقنامه همکاری اقتصادی (EPA) و اتحادیه اروپا و کره جنوبی FTA.

Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen
Centre for Research on Multinational Corporations
Response by SOMO to the
Consultation on the recommendations of the High-level Expert Group on Reforming the structure of the EU banking sector
13 November 2012
About SOMO
SOMO is a Dutch non-profit research and advisory centre, which was established in 1973. SOMO investigates the consequences of internationalisation of business and of multinationals policies, particularly where sustainable development and developing countries are concerned. From that perspective, SOMO has researched the financial sector since 2004.
SOMO’s main target groups and stakeholders are civil society organisations worldwide although SOMO has no membership. SOMO is member of Finance Watch and supports Finance Watch’s submission to this consultation
The Interest Representative Register ID number of SOMO (Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen) is 70953241037-94
For more information see: www.somo.nl
Contact person: Myriam Vander Stichele, Senior Researcher
Contact information:
SOMO
Sarphatistraat 30
NL: 1018 GL Amsterdam
Tel.: (+ 31) 020-631291
Fax: (+31) 0206391321
email: mvanderstichele@somo.nl
SOMO would like to emphasize aspects it considers missing from the Recommendations of the High-level Expert Group on Reforming the structure of the EU banking sector (hereafter referred to as the ‘Liikanen report’) but which need consideration by the EU when engaging in an effective restructuring of the EU’s banking sector.
1. The ‘Liikanen report’ report takes insufficiently into account how much European banks are also active in non-European countries, not only in developed countries but also developing countries where European banks can have dominant positions. This not only means that the EU needs to ensure that its structural reforms of European banks are also effectively implemented in developing countries, EU cooperaton with regulators and supervisors from these countries also need to be strengthened. For instance, the EBA, the college of supervisors and the European Systemic Risk Boards should improve their mandate to ensure that relevant developing country supervisors are effectively participating in meetings that discuss banks that have important operations in developing countries . In addition, the EU needs to improve its methodology of its impact assessment studies as relating to the impact of EU (structural banking) reforms on developing countries.
2. In the current climate in which banks have to increase their capital reserves while (basic banking) operations are not very profitable in the EU , different EU banks are expanding to profitable markets, not in the least emerging market countries. This is being done amongst other with the support of free trade agreements (FTAs) that aim at market opening, investment protection and protection against certain regulatory measures in non-EU countries. Free trade agreements that liberalize financial services have been negotiated in the World Trade Organisation (WTO) under the General Agreement on Trade in Services (GATS), FTAs with Chile, South Korea, the Caribbean countries, Mexico  and others.
Liberalisation of financial services are currently being negotiated in the WTO’s Doha round (not fully stalled), plurilateral talks for an International Services Agreement among a group of WTO members (the EU still needs to decide on its mandate) and the different free trade agreements (FTAs) with the Canada, the US, Singapore, India, and other countries.
In the same way as the single market was liberalized without sufficient institutional frameworks (cross border supervisory and regulatory authorities) as the ‘Liikanen Report’ mentions (page 91, under point 5.2), which contributed to the crisis, is there very little consideration during financial services liberalization negotiations and agreements whether home and host countries, will be able to meet the regulatory and supervisory challenges of further expansion, further interconnectedness and often further concentration that follows from more liberalization. Also, since the EU financial sector has still not undergone all financial reforms as the ‘Liikanen Report’ indicates, it is questionable why financial services are being included in current  negotiations for free trade agreements.
3. GATS and FTA liberalization of trade and investment in financial services has significantly contributed to the huge competition in the financial sector, which resulted in very risky strategies and business models across the Atlantic and elsewhere and promote and the resulting financial crisis and promoted the growth of financial conglomerates which the ‘Liikanen group’ considers need restructuring. This fierce international competition has, and continues to, contribute to the pressure and lobby to weaken regulation because EU regulation that is stricter than that of a non-EU country/WTO member country is seen to undermine the ‘competitiveness’ of the EU financial sector.
4. The current negotiations to liberalise financial services as part of the WTO Doha talks on GATS, plurilateral negotiations for an International Services Agreement  and FTA liberalization of trade and investment in financial services, are all still based on the pre-crisis  GATS model that honoured and even promoted the ‘light touch’ regulation of the financial sector. As an example, the EU has not changed its ‘requests’ made in the context of the GATS negotiations some years ago while the EU requested to eliminate particular regulations in many (developing) countries and some of these regulations are currently considered as preventing financial crises.
5. If the EU wants to effectively and successfully apply its wide-ranging financial reform and restructuring agenda, the EU cannot continue the pre-crisis model on which it negotiates financial services in free trade and investment agreements. For instance the EU continues to negotiate liberalization of a wide range of risky financial services, such as OTC derivatives, without any guarantees that the right regulation (see G-20 declarations) is in place,  as if the financial crisis never happened.
A major problem is that the rules incorporated in the texts of GATS as well as in the FTAs, limit the possibilities to regulate the financial sector. For instance, the GATS and FTA ‘market access’ rules (see GATS Art. XVI) prohibit “measures which restrict or require specific types of legal entity”, a commitment the EU has to adhere to and might affect the way how the EU wants to deal with the structural bank reforms proposed in the ‘Liikanen Report’. Also, attempts to limit the size of the banks might be contrary to the GATS and FTA rules that prohibit regulators to apply “limitations on the total value of service transactions or assets” (GATS Art. XVI.2.(b) ). There are many contradictions between the GATS/FTA rules and the new or proposed EU financial regulations, as well as risks from the new FTA commitments and GATS Understanding on Commitments in Financial Services.
The GATS and FTAs have a rule that allow exceptions to the rules for prudential regulation to protect the stability and integrity of the financial system and to protect investors or depositors, referred to as the prudential ‘carve out’. This clause is according to EU officials sufficient to allow exceptions to the rules.  However, the ‘prudential carve out’ is too vaguely formulated and requires respecting the commitments and rules, so that there is no guarantee that new EU rules will be considered fully in compliance with the free trade accords (e.g. the EC doubts whether an financial transaction tax can be compliant with the GATS/FTA texts). This means that it is not excluded that new trade rules can be challenged before a WTO dispute panel eventhough so far that has not happened.
In general, the fact that many new regulations need to be based on the ‘prudential carve out’ means that the GATS and FTA models are a wrong basis to liberalise financial services.
In conclusion:
Banking restructuring as proposed by the ‘Liikanen Report’ requires that the international context and the international legal obligations the EU is undertaking provide the right context and the right international regulatory and institutional framework. Therefore the EU needs to change its policy on Free trade agreements (GATS and FTAs) that cover financial services liberalization in a way that promotes undue risky competition and undermines regulation.

ماجرای امید بخش ترین آیه قرآن
در داستان جالبى از امیر المومنین حضرت على(علیه السلام ) به این مضمون نقل شده است که روزى رو به سوى مردم کرد و فرمود: به نظر شما امید بخش ترین آیه قرآن کدام آیه است ؟ بعضى گفتند آیه “ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء”(خداوند هرگز شرک را نمى بخشد و پائین تر از آن را براى هر کس که بخواهد مى بخشد) سوره نساء آیه ۴۸
امام فرمود: خوب است ، ولى آنچه من میخواهم نیست ، بعضى گفتند آیه “و من یعمل سوء او یظلم نفسه ثم یستغفرالله یجد الله غفورا رحیما” (هر کس عمل زشتى انجام دهد یا بر خویشتن ستم کند و سپس از خدا آمرزش بخواهد خدا را غفور و رحیم خواهد یافت) سوره نساء آیه ۱۱۰
امام فرمود خوبست ولى آنچه را مى خواهم نیست .
بعضى دیگر گفتند آیه “قل یا عبادى الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفورالرحیم” (اى بندگان من که دراثر گناه، بر خویشتن زیاده روی کرده اید، ازرحمت خدا مایوس نشوید در حقیقت ‏خدا همه گناهان را مى‏آمرزد که او خود آمرزنده مهربان است) سوره زمرآیه۵۳
امام فرمود خوبست اما آنچه مى خواهم نیست ! بعضى دیگر گفتند آیه “و الذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا نفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم و من یغفر الذنوب الا الله” (پرهیزکاران کسانى هستند که هنگامى که کار زشتى انجام مى دهند یا به خود ستم مى کنند به یاد خدا مى افتند، از گناهان خویش آمرزش مى طلبند و چه کسى است جز خدا که گناهان را بیامرزد)
سوره آل عمران آیه۱۳۵
باز امام فرمود خوبست ولى آنچه مى خواهم نیست . در این هنگام مردم از هر طرف به سوى امام متوجه شدند و همهمه کردند فرمود: چه خبر است اى مسلمانان ؟ عرض کردند: به خدا سوگند ما آیه دیگرى در این زمینه سراغ نداریم . امام فرمود: از حبیب خودم رسول خدا شنیدم که فرمود:
امید بخش ترین آیه قرآن این آیه است
“واقم الصلوة طرفى النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکرى للذاکرین”
سوره هود آیه ۱۱۴
و فرمود: اى على! آن خدایى که مرا به حق مبعوث کرده و بشیر و نذیرم قرار داده یکى از شما که برمى‏خیزد براى وضو گرفتن، گناهانش از جوارحش مى‏ریزد، و وقتى به روى خود و به قلب خود متوجه خدا مى‏شود از نمازش کنار نمى‏رود مگر آنکه از گناهانش چیزى نمى‏ماند، و مانند روزى که متولد شده پاک مى‏شود، و اگر بین هر دو نماز گناهى بکند نماز بعدى پاکش می‏کند، آن گاه نمازهاى پنجگانه را شمرد
بعد فرمود: یا على جز این نیست که نمازهاى پنجگانه براى امت من حکم نهر جارى را دارد که در خانه آنها واقع باشد، حال چگونه است وضع کسى که بدنش آلودگى داشته باشد، و خود را روزى پنج نوبت در آن آب بشوید؟ نمازهاى پنجگانه هم به خدا سوگند براى امت من همین حکم را دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *