مدیریت جهانگردی

درباره هتل داری

Hospitality: The hospitality landscape is evolving quickly as new technology demands that hotels become more social and engaging in their marketing  efforts, travelers are looking for the best value propositions, and consumer demand is pushing for hotels to make concerted efforts on property upgrades and improvements.

چشم انداز هتل داری به سرعت به عنوان خواسته هاي فن آوري هاي جديد در حال تکامل است .یعنی هتل ها در تلاش هاي بازاريابي خود  اجتماعي تر و جذاب تر مي شوند، مسافران بهترين شرایط اقامت  را جستجو میکنند ، و تقاضاي مصرف کننده هدایت میشود به سوی هتل ها  یی که  تلاش هاي هماهنگ در بهبود و ارتقاء دارد.

By Robert Rauch
in featuer yeares is projected to be a better and brighter one for the hospitality industry, but what are the new factors driving the market in featuer? The landscape is evolving quickly as new technology demands that hotels become more social and engaging in their marketing efforts, travelers are looking for the best value propositions, and consumer demand is pushing for hotels to make concerted efforts on property upgrades and improvements.

توسط رابرت راخ
سالهای آينده وضعیت  بهتر و روشن تر براي صنعت هتل داری است، اما عوامل جديد هدایتگر در بازار در  آینده، چه هستند؟ چشم انداز به عنوان خواسته هاي فن آوري هاي جديد که  در آن هتل ها در تلاش هاي بازاريابي خود را اجتماعي تر و جذاب تر مي شوند، ومسافران به دنبال براي بهترين ارزش گزاره، و تقاضاي مصرف کننده هدایت میشود به سوی هتل هایی که  تلاش هاي هماهنگ در بهبود و ارتقاء دارد. به سرعت در حال تکامل است

To understand the market and to help hoteliers capitalize on what’s to come, Robert Rauch, otherwise known as the Hotel Guru and president of R.A. Rauch & Associates, a San Diego-based hospitality management company, has compiled and released his list of Top 10 hospitality industry trends for 2012:

براي درک بازار و کمک به سرمايه گذاران هتل ها  برای  آنچه که  خواهد آمد، رابرت راخ، در غير اين صورت به عنوان گورو هتل و رئيس جمهور RA شناخته شده راخ و همکاران، مديريت يک شرکت هتل داری مستقر در سان ديگو، ، وارد شده اند و فهرست خود را از 10 صنعت مهمان نوازي  رو به رشد بالا براي سال 2012منتشر نمودند:

1. Hoteliers will invest in reinvigorating properties to take advantage of the market.
After years of delaying capital expenditures, hotel companies are betting that now is the best opportunity to renovate their properties. In 2012, we’ll see even more hotels renovating lobbies, restaurants, bars and fitness centers, as well as replacing beds, TVs, and more. Hotel sales, an absolute outcome of an improved market, will spur even more renovations since sale contracts always contain a provision requiring the new owner to upgrade the property.

1. مسئولین هتل دار بمنظور  تقویت و تجدید  قرار از امتیازات موجود در بازارهای سرمایه گذاری استفاده میکنند
پس از گذشت سالهای مدیران هتلداری دریافته اند هزینه هایی  که جهت ارتقاء  سرمایه های خود بکارگرفته اند  در حال حاضر بهترین فرصت است تا خود را به معیار استاندارد جهانی برسانند. حتی در سال 2012  بیشتر هتل ها استاندارد جهانی را رعایت کردند و برای هتل های خود مجموعه ای  شامل لابی ، رستوران ، کافی شاب  ، باشگاه بدنسازی  ، رختخواب  های استاندارد مجموعه  صوتی تصویری مانند تلویزیونها … راه اندازی نمودند ، استقبال  از هتل ها حتی هنگامی که کرایه  آنها افزایش یافته ، بیشتر شده است  و همیشه قرارداد  فروش هتل ها با استقبال  خریداران  جدید هتل بمنظور بهبود ارتقاء  مشخصه ها واستاندارد  جهانی هتل ها بیشتر شده ند .

2. There will be little to no new development dollars on the debt or equity Side.
This is good news for most, but bad news for the developers who genuinely have enviable sites in great markets. Despite that, optimism reigns. A great deal can, and will, get done. We’ve seen it. In fact, we’re working on one ourselves.

2. همیشه درعدد بدهی سهامداران هتلهای افزایش سود وجود نخواهد داشت
روند سود ممکن است  تغییر  کنند . این ممکن است  خبر خوبی برای خیلی ها  باشد اما برای صاحبان هتل که در بازار  جهانی دارای سهام هستند  خبر خوبی بهحساب نمی آید  . با این وجود  باز هم این صاحبان هتل نیبت به آینده شغل خود  امیدوار هستند و ممکن است  تا در آینده با یک  تعامل خوب نتیجه کار خود را کامل نمایند . چراکه ما نمونه هایی از این اتفاقات را دیده ایم . بهر حال در واقع ما برای خودمان کار میکنیم .

3. Online booking will continue to (modestly) grow.
The number of U.S. travelers booking and researching online is still growing. More than 114 million people will research travel online this year, while 94 million will actually book reservations. While more than 50 percent of travel bookings are made on the Internet, the online travel market has matured and expected modest growth and stabilization.

3. رزروو پذیرش بصورت آنلاين ادامه خواهد یافت (به ميزان متوسطي) .
تعداد کسانی که به صورت روزانه پس از ورود به هتل اتاقهای بصورت آنلاین  برای خود رزور میکنند  در ایالات متحده در حال افزایش است .در سال بیش از 114میلیون نفر بصورت آن لاین بدنبال  رزور هتل بوده اند درحالی که فقط 94 میلیون نفر hc آنها واقعاً مکانی برای خود رزرو کرده اند  در واقع 50 درصد از رزرو ها از طریق اینترنت  صورت میگیرد . در حال حاضر سوان آن لاین اکنون به لحاظ رشد  و پیشرفت  به حد کمال  رسیده است و و انتظار می رود این موضوع از یک رشد و ثبات متوسطی برخوردار گردد.

4. There will be more mobile bookings and research.
More and more travelers will be turning to their mobile devices to not only research lodging and travel options, but to book and communicate room preferences directly with the hotel. Mobile channel booking has increased four-fold between 2008 and 2010 according to Forrester Research. Plus, Google is projecting that mobile will overtake PCs as the most common Web-access device by 2013. With travelers adopting smartphones and tablets at such a rapid pace, it’s crucial for hoteliers to optimize their website for mobile usage to capture potential mobile transactions.

4.افزایش استفاده از موبایل بمنظورتحقیف و رزرو هتل
بیشتر مسافران و گردشگران از تلفن همراه خود نه تنها به منظور پیدا کردن مکانی برای مسافرت استفاده میکنند . از ا« بمنظور رزو هتل نیز استفاده می کنند . بر اساس تحقیقات مدرسه نورستر استفاده از موبایل به منظور رزرو هتل بین سالهای 2008 تا 2010 به بیش از 4 برابر رسدیه است . گوگل نیز در حال برنامه ریزی به روی نرم افزاری است که از گوشی های موبایل بجای کامپیوتر در رزرو هتل ها استفاده نماییم . مسافران بتوانند از طریق گوشی های خود در کمترین زمان ، مکان مورد نظر خود را برای رزرو مهیا کنند واین موضوع برای صاحبان هتل بسیار مهم و حیاطی می باشد

5. Demand and average rate are up in most markets, but not equally distributed.
The top 25 markets in the U.S., and those that were really battered at the height of the recession, have seen the most bounce by and large. Many secondary and tertiary markets have not seen a strong recovery to date.

5. تقاضا و نرخ متوسط  در بشتر بازارها افزایش یافته اما به صورت مساوی تقسیم نشده است
25 شرکت  بزرگ آمریکا از نوسانات و بحرانهای اقتصادی ضربه های سنگینی  را متحمل شده است  و تا مرز ورشکستگی  نیز پیش رفته اند و بسیاری از شرکتهای  دیگر تا به امروز نتوانسته اند خود را باشرایط جدید بازار وفق دهند

6. Revenue management will make the art of managing a hotel more of a science.
Revenue management has morphed from the days it was first introduced by the airline industry in the 1970s to being a complex science today. Managers have always lowered prices to stimulate sales when demand is weak and have raised prices during peak demand periods. Hotels are now able to update prices for all future arrival dates to match market demands each day, via advanced market intelligence applications. TravelClick has pace reports for transient and group demand that look at bookings one year in advance. Plus, Smith Travel Research will soon introduce reports offering intelligence looking at future bookings, rather than solely historic figures.

6.مديريت  بر درآمد هنری از علم  مديريت هتل داری است .
مدیریت درآمد برای اولین بار توسط کمپانی هواپیمایی آمریکا در سال 1970 تبدیل به یک علم خاص رد این زمینه شده است . مدیران شرکتها همیشه در زمانی که تقاضا ی بازار  کم باشد شروع به کاهش قیمت ها میکنند  و درزمانی که تقاضا بیشرت باشد قیمتهای را نیز افزایش میدهند . هتل های نیز هم اکنون توانایی  بهروز رسانی قیمتهای خود در بازار از طریق برنامه پیشرفته TravelClick با توجه به درخواست و نیازهای موجود در بازار هستند . از امتیازات این برنامه ها  مشاهده برنامه یک سال آینده  ، لیست رزروها برای مدیران هتل  می باشد با این حال موسسه تحقیقاتی Travelsmith  به زودی گزارش در خصوص میزان تقاضا برای رزرو هتل منتشر خواهد کرد

7. Proliferation of distribution channel management will largely impact pricing.
More than ever, it will be vital for hotel owners and operators to stay on top of the distribution landscape that is expanding beyond OTAs, including popular sales vehicles such as meta-search, flash sales and mobile channels. Beyond simple awareness of the different mediums available to sell hotel rooms, hoteliers must know the costs of the variety of distribution channels and the returns expected from each. Hoteliers must preserve rate parity and their brand by utilizing the most cost-effective distribution channels, instead of using desperate measures to sell inventory.

7. تاثیر گسترده روشهای مدیریتی بر توزیع قیمتها
بشتر از هر زمان دیگری مانده در یک چشم انداز خوب به منظور توزیع امکانات هتل داری باری صاحبان هتل حیاتی و مهم خواهد بود .آنها باید گسترش امکانات خود را از حد ota بیشر کنند که این امکانات شامل فروش نسیه ، متاسرچ ، فلش سی و .. می باشد . تگذشته از روشهای نرم افزاری مانند موبایل و اینترنت استفاده از جارید و روزنامه ها نیز می تواند به مدیران هتل ها در رزرو اتاقها کمک کنند . مدیران هتل می بایست از روشها ی مقورن به صرفه برای تبلیغات برند تجاری خود استفاده کنند و نباید برای تبلیغات به موجودی هزینه های خود ضربه زده و مقدار آن موجودی  را حفظ نمایند

8. Brands will put more money into deals to expand market share.
The brands are at war for the development deals that have a chance to get financed. Starwood, Hyatt, and Intercontinental are aggressively pursuing the Hilton and Marriott juggernaut. Whether it’s key money, mezzanine debt or equity, seasoned developers will have their way with the brands as they fight for share of the new builds.

8. برندها باعث افزایش در آمد  در معاملات و گسترش مشارکت بازار خواه.
برندهای تجاری بعنوان کدینگهایی برای توسعه و تامیل منابع مالی در بازارها استفاده  می شود . شرکت starawood انتر کانتیننتال و همیلتون و مریوت از برندهای مهم این نوع شرکتها می باشند اين که آيا آن پول کليد، بدهي يا حقوق صاحبان سهام گستر یاقته از منطق خاصی پیروی میکند باعث شده ، توسعه دهندگان برندها  راه خود را با علامت هاي تجاري  بعنوان شاخه ای که آنها را برای مشارکت در ساختار جدید ارتقا خواهد  داد انتخاب کرده اند .

9. Prepare for growth.
However, know where we are in the game. We are in the second inning of the industry when compared to a baseball game with the peak or 9th inning coming in 2016…use caution from 2017 and beyond. These next five years will see hotel values with annualized double digit growth. Demand will stabilize in 2012 but rates will grow beyond the rate of inflation. That means profits and values improve markedly.

9. آماده شدن براي رشد.
هر جند در میدان مسابقه فرار داریم ما در حال ورود به بازار دیگر هستم یان شبیه به یک مسابقه باز ی بیس بال است و باید خود را به نقطه اوج در سال 2017 رساند و با ید در 5 سال آینده نرخ رشد هتل بایک رشد دو رفمی مواجه شود . باید میزان رزو وتقاضا ها در سال 2010 مقبت شود ونرخ ردش نیز باید از نرخ تورم بیشتر شود این موضوع نشان خواهدداد که میزان سود رشد قابل ملاحظه ای کرده است

10. Social media will continue to transform connections with travelers.
By 2016, half of the travel industry will be using social media as a way of generating revenue and bookings. Currently more than one-fifth (22 percent) use social media as a revenue generating tool with a further 27 percent planning to do so over the next five years. Plus, social media will become more of a key component of Search Engine Results Page (SERP) algorithms. Facebook’s posts are already integrated into Bing search and Google+ emerged with native integration into Google search. Hotels can no longer afford to linger over adding social media to their marketing mix. It’s now a necessary element of traffic-driving success.
Mr. Rauch serves as President of R. A. Rauch & Associates, Inc. He is a nationally recognized, hotelier serving clients in all facets of the industry. Rauch has over 35 years of hospitality-related management experience.

10. رسانه هاي اجتماعي می تواند رشد ارتباطات افراد با مسافرت را ادامه دهند .
تا سال 2016 نیم یاز صنعت توریست بمنظور کسب درآمد از طریق رسانه های اجتماعی صورت می پذیرد در حال حاضر سهم رسانده در حدود یک پنجم در رابطه با در آمد و روشها ی تولید سود بوده که این همه تا سال 2017 باید بهحدود 27 درصد رشد برسد . همچنین باید رسانه های اجتماعی یک کلید خاص به نام serp را برای خود اختصاص دهند البته فیس بوک و موتورهای جستجوی  being و گوگل نیز پست هایی برا یان منظور در نظر گرفته اند هتل ها دیگر فرصت انکه رسانه های بری تولی سود در بازار هایدر جهت منافع خود استفاده نمایند راندارند وباید آنه را در راستای کار خود استفاده نمایند
آقاي راخ به عنوان مسئول انجمن RA که شرکتش در سراسر دنیا شناخته شده است در حال دادن امکانات و خدمات به مشتریان در تمام موارد مورد نیاز است و بیش از 35 سال در صنعت هتل داری تجربه دارد .
گردآرونده، تنظیم و ترجمه : جعفر زمانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *