مدیریت و روش تحقیق

نمونه پروپوزال

از یک پایان نامه

مقدمه: علاقه به تحقیق در زمینه خلاقیت به صورت داده های تحقیقاتی از نیمه دوم قرن بیستم آغاز شده است . یافته های تحقیقی خلاقیت نیز روی موضوعات تربیتی ، استراتژی های آموزشی ، امور اجرایی و محیط فیزیکی مدرسه تأثیر زیادی داشته است ، مربیان تعلیم و تربیت نیز به شرایط مطلوب برای رشد قوه خلاقیت دانش آموزان اهمیت بسزایی می دهند . با این وجود تحقیق در زمینه خلاقیت عمر طولانی ندارد، از سویی از آنجا که امروزه جامعه بشری با طوفانهای علمی ، تکنولوژیکی و اطلاعاتی گسترده ای روبروست ، توجه به توانایی خلاقیت در جهتی پویا به عنوان یکی از راهکارهای مفید و مؤثر برای برخورد با عقب ماندگی های علمی و تکنولوژیکی فعلی جامعه می باشد(نوری ،1381).
اثربخشی سازمانی نیز مقصدی است که تمام تلاشهای سازمانی در راستای رسیدن به آن صورت می گیرد . نظریات و نوشته های موجود در این زمینه ، حکایت از این دارد که اثربخشی پدیده ای است چند بعدی ، از جمله دستیابی به اهداف ، حفظ و تداوم سیستم ، انسجام و وحدت اجزاء ، قابلیت انطباق و ایجاد تغییرات که با یک یا دو عامل نمی توان آن را سنجید که در این راستا مدیران با مشکلات زیادی مواجه می باشند (شیرازی ، 1373).
به نظر می رسد خلاقیت یکی از عوامل مرتبط با اثربخشی سازمان باشد. و از آنجا که دانشگاهها ، محیطی علمی وپژوهشی می باشند ؛ خلاقیت مدرسان و اساتید آن می تواند با اثربخشی سازمانی ارتباط داشته باشد. بنایراین خلاقیت از جمله مسائلی است که درباره ماهیت و تعریف آن تاکنون بین محققان و روانشناسان توافقی حاصل نشده است. تورنس پس از پنجاه سال تحقیق و آزمون در باره خلاقیت، معتقد است نمی توان تعریف صریح و جامعی از خلاقیت داد. و از آنجا که اعضای هیأت علمی یک دانشگاه می‌توانند نقشی تعیین‌کننده در اثربخشی آن دانشگاه ایفاء نمایند، بنابراین سنجش میزان خلاقیت این اعضاء به عنوان یکی از عوامل اثربخشی آن دانشگاه از اهمیت خاصی می‌تواند برخوردار باشد. تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین خلاقیت اعضای هیأت علمی با اثربخشی دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان های مغان می‌پردازد. در این تحقیق سعی بر این است که بدانیم آیا خلاقیت اعضای هیأت علمی می‌تواند با اثربخشی دانشگاه آزاد اسلامی ارتباط مثبت داشته باشد یا خیر.

بیان مسئله
اگر از بلند ترین مکان زندگی کنونی به گذشته نگاهی بیاندازیم در خواهیم یافت که زندگی کنونی چقدر از نظر امکانات و تجهیزات با گذشته فرق کرده است. به عبارتی دیگر، زندگی ما تا چه اندازه از این نظر راحت تر شده است، و ما تا چه اندازه نسبت به انسان هایی که در گذشته می زیسته اند تفرق یافته ایم. گاهی اگر با هواپیما سفر کنید به چشم خود ناظر خواهید بود که سرعت حرکت انسان امروز با انسان گذشته قابل قیاس نیست در حالی که قبل از اختراع هواپیما همین مسافرت ماه ها طول می کشید (پیرخایفی ، 1384).
خلاقیت به عنوان پرقدرت ترین توانایی بشری در نهاد آدمی از کودکی گرفته تا بزرگسالی جای دارد. به قول راجرز آدمی ذاتاً خلاق متولد می شود ، با این حال خلاقیت در مراحل ابتدائی زندگی تکامل یافته و پیشرفته نیست و به همین دلیل نیازمند به توجه و هدایت است . قطعاً نخستین جایگاه خلاقیت دوران کودکی است . بنابراین مدت زمان زیادی لازم است که کودک تجربه اندوزی کند و خلاقیتش را غنا بخشد . بدون تردید ، خلاقیت تنها برای دوران کودکی موردنیاز نیست . کودک به خلاقیت برای تمامی عمر نیاز دارد. گیلفورد[1] خلاقیت را عمل یا رفتاری می شناسد که راه حلی مناسب برای مشکل ارائه نماید . او می گوید خلاقیت عبارت است از نشان دادن عمل یا رفتار و توانایی خلاق و به طور کلی عمل خلاقه یعنی ارائه راه حل مناسب برای مسائل و مشکلات . بنابراین انسان تا با مشکل روبرو نشود خلاقیتی از او صادر نمی شود . بنابراین خلاقیت مستلزم بهره گیری از نوعی تفکر است که گیلفورد آن را تفکر واگرا می نامد یعنی یافتن راه حل مسئله به صورت متفاوت از راه حل های معمولی(پیرخایفی ، 1384).
اثربخشی یا کارآمدی سازمان معمولاً در قالب میزان یا درجه ای که در آن یک سازمان اهدافش را به دست می آورد تعریف می شود (رابینز ، 1987، ص 28). اعضای هیأت علمی دانشگاه خلاقیت لازم برای انجام وظایف خود را نه فقط در جهت تحقق اهداف فردی ، بلکه تحقق اهداف سازمانی را می تواند داشته باشد و این دلیل اصلی عنایت به خلاقیت اعضای هیأت علمی است . و با توجه به اینکه دانشگاه‌ها نقش مهم و اساسی را در تأمین نیروی انسانی متخصص و اثربخش در تمامی زمینه‌ها دارند. دانشگاه آزاد اسلامی نیز به عنوان مجموعه ای که در تربیت و تأمین نیروی انسانی کارا و اثربخش در کشور نقش مهمی را ایفاء می‌کند. مقوله خلاقیت اعضای هیأت علمی می‌تواند به عنوان یک عامل اثربخش به شمار ‌آید، در این راستا محقق بر آن شد که به بررسی خلاقیت اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و ارتباط آن با اثربخشی این دانشگاهها بپردازد، بنابراین با توجه به مطالب بیان شدة فوق سؤال اصلی تحقیق این است که :
آیا بین خلاقیت اعضای هیأت علمی با اثربخشی دانشگاههای آزاد اسلامی شهرستانهای مغان ارتباطی وجود دارد؟

ضرورت و اهمیت تحقیق
در دهة اخیر، شاهد ظهور و گسترش بی‌سابقه تحقیقات علمی درباره ی خلاقیت ، نوآوری و اثربخشی بوده ایم. علت این تمرکز ویژه را شاید بتوان بیش از هر چیز، حساسیت و اهمیت نگران‌کننده این موضوع در سال‌های اخیر دانست.
از آنجا که خلاقیت یک اصل خدشه ناپذیر در پیشرفت جامعه بشری و همچنین پیشبرد اهداف سازمان ها به نحو احسن می باشد لذا می بایست در زمینه ایجاد این زمینه کوشش و تلاش همه جانبه ای از طرف مقامات بالای سازمان ها صورت گیرد که اولاً زمینه لازم برای شکوفایی استعدادها و افکار خلاق بوجود آید ، ثانیاً از اینگونه افراد حمایت همه جانبه ای صورت گیرد تا در تمامی مراحل عمل خویش احساس دلسردی و شکست ننمایند.
سازمانها برای محیطی که خلاقیت و نوآوری را ترغیب و استعددهای افراد را در این سو متبلور کند اهمیت قابل ملاحظه ای قائل شده اند. یکی از مهمترین عوامل تسهیل و تقویت توان خلاقیت و نوآوری در سازمان، ساختار مناسب و تشکیلات متناسب با اهداف مورد نظر می باشد. لذا با توجه به این امر محقق در این تحقیق به بررسی ارتباط خلاقیت اعضای هیأت علمی با اثربخشی سازمانی پرداخته است.
رودسوتی و سویوزریک (2002)، در مقاله‌ای تحت عنوان «رهبری و اثربخشی سازمانی در کارآفرینی‌های چند ملیتی جنوب آسیا» دو چشم‌انداز از اثربخشی سازمانی را مورد توجه قرار می‌دهد که از نتایج این تحقیق می‌توان گفت که : میان انگیزش کارکنان و اثربخشی سازمانی از جنبه داخلی رابطه معنادار مشاهده شد، علاوه بر این، میان اثربخشی سازمانی و رهبری نیز ارتباط واضحی مشاهده گردید.
بنابراین انتظار می‌رود که خلاقیت اعضای هیأت علمی پیش‌شرط لازم برای اثربخشی سازمان آنها باشد و از آنجا که خلاقیت در این عصر یک عامل رو به رشد در محافل علمی محسوب می شود و سازمان ها نیز به نیروهای خلاق و اثربخش نیازمندی بیشتری نشان می دهند و همچنین این تحقیق جزو موضوعاتی است که جدیداً در ایران به آن اهمیت زیادی داده می شود ، ضرورت انجام این تحقیق احساس می‌گردد.

پیشینةتحقیق
مبانی نظری
خلاقیت
خلاقیت از جمله مسائلی است که درباره ماهیت و تعریف آن تاکنون بین محققان و روانشناسان توافقی نشده است. تورنس پس از پنجاه سال تحقیق و آزمون در باره خلاقیت، معتقد است نمی توان تعریف صریح و جامعی از خلاقیت داد. آزوبل نیز می گوید خلاقیت یکی از مبهم ترین و مغشوش ترین اصطلاحات روان شناسی و تعلیم و تربیت امروز است. اما ابهام در مفهوم، به معنی پیچدگی جریان خلاقیت نیست. زیرا خلاقیت را می توان به راحتی در زندگی روز مره حس کرد. با وجود این، بیش از صدها تعریف برای خلاقیت ارائه شده است. از جمله تعاریف خلاقیت می توان به تعاریف زیر اشاره کرد.
– خلاقیت یعنی رهایی از عادتهای ذهنی
– خلاقیت یعنی نگاهی متفاوت به پدیده هایی که دیگر مردم نیز به آنها می نگرند.
– خلاقیت یعنی فرآیند تغییر، توسعه و تکامل در سازمان بندی حیات ذهنی.
– خلاقیت عبارت است از برایند حساس شدن به مسائل، نواقص، شکافهای دانش، عناصر مفقوده، ناهماهنگی ها و شناسایی دشواریها، جست وجوی راه حلها، حدس زدن ها، منظم کردن فرضیه هایی درباره نواقص، آزمودن و دوباره آزمودن.
– خلاقیت یعنی شناسایی نیاز و ارضای آن.
اما چیزی که اغلب دانشمندان بر آن اتفاق نظر دارند است که:
خلاقیت= تازگی + ارزش (احمد پور داریانی و عزیزی، 1384).
در فرهنگ لغات عمید (ص85)ابداع یا افرینش بعمنایچیزی نوآوردن یا کار تازه کردن آمده است. معنی دقیق تر آن یعنی پدید آوردن چیزی که سابقاً نبوده است. در فرهنگ آکسفورد خلاقیت بعنوان قدرت آفرییندگی تعریف شده است که قدرت منوط به هوش و توانایی تغیل است. در فرهنگ لغت روان شناسی (ص165)خلاقیت فرآیندی روانی فرض شده است، که در آن به حل کردن، ایده پروری، مفهوم سازی، خلق اشکال هنری، نظریه هایا تولیدات یگانه و بدیع اقدام می شود. در واقع براساس این تعاریف یکی از ملاک های تمایز فکر خلاقه از افکار غیر خلاقه اصل یگانه و ابداعی بودن فرض شده است. مازلو در توصیف خلاقیت گفته است: این صفت یک ویژگی اساسی سرشت انسان است، توانایی بالقوه ای که در بد و تولدبه همه انسان ها داده شده است. اکثر انسان ها این خمیمه را در طول دوران فرهنگ پذیری خود از دست می دهند، اما عده کمی از افراد ظاهراً این شیوه تازه را حفظ می کنند و یا اگر آنرا همچون اکثر مردم از دست داده باشند. بعد ها در طول زندگی آن را می یابند (پیرخایقی،1384).
خلاقیت را می توان تولید ایده ها ، رهیافت ها و مفاهیم اصیل ، بدیع و جدیدی دانست که از رفتاری انطباق پذیر برخوردار باشد( شهرآرای ، 1375).
خلاقیت از دیدگاه تورنس فرایندی است که شامل حساسیت نسبت به مسائل، کمبودها، و بن‌بست‌ها می‌شود. حساسیتی، که به دنبال تشخیص مشکل به وجود می‌آید و به دنبال جست‌وجو برای یافتن راه‌حل برای مشکلات و طرح فرضیه‌هایی به این منظور آغاز می‌شود. سپس فرضیه‌ها و راه‌حل‌ها مورد آزمایش قرار می‌گیرد و تغییرات لازم در آن به وجود می‌آید.
متداول ترین برداشت از خلاقیت عبارت است از این که فرد فکری نو و متفاوت ارائه دهد. خلاقیت را می توان با تولید یا خلق اثر نو و متفاوت ارزشیابی کرد، اما باید به خاطر داشت که هر خلاقیتی لزوماً به تولید اثر قابل مشاهده منجر نمی گردد. برای مثال، در عالم تخیل، کودک یا نوجوان چیز نو و متفاوتی خلق می کند، اما آفرینش ذهنی او برای دیگران قابل مشاهده و بالطبع ارزشیابی و قضاوت نیست . بنابراین خلاقیت یک فرآیند ذهنی است که در فرد معینی و در یک زمان مشخص دیده می شود، فرآیندی که در نتیجه آن، یک اثر جدید، اعم از فکر یا چیز نو و متفاوتی، تولید می شود. ممکن است تولید جدید و متفاوت، کلامی یا غیر کلامی، عینی یا ذهنی باشد ( عابدی ،1372).
در میان تعاریفی که درباره خلاقیت و جنبه های گوناگون آن به عمل آمده است، تفاوتهایی به چشم می خورد. برخی خلاقیت را ترکیبی از قدرت ابتکار ، انعطاف پذیری و حساسیت و برخی دیگربه آن تولید ایده ها ، رهیافت ها و مفاهیم اصیل ، بدیع و جدید می گویند. گروهی دیگرنیز فکر می کنند مراحلی که در جریان یک رفتار خلاق طی می شود، در همه افراد یکسان است؛ در صورتی که دیگران اعتقاد دارند این مراحل در افراد گوناگون متفاوت است. در مورد خصوصیات شخصیتی، برخی بر این باورند که وی‍‍‍ژگی های شخصیتی افراد خلاق جنبه ارثی دارد. در حالی که دیگران، ضمن رد این نظریه، بر اکتسابی بودن آن تاکید دارند و معتقدند می توان آن را از طریق تعلیم و تربیت به دیگران تعلیم داد. طرفداران عوامل محیطی معتقدند در تکوین یک رفتار خلاق، محیط نقش اساسی دارد، در صورتی که مخالفان این عقیده، نقش محیط را نفی می کنند و می گویند فردی که رفتاری خلاق دارد، خصوصیات خود را در هر کجا که باشد، نشان می دهد و محیط نمی تواند در آن نقش داشته باشد.

اهمیت خلاقیت
1- خلاقیت امری توسعه پذیر است.
2- خلاقیت امری فردی است و ارزشیابی خلاقیت، با ارزشیابی توانایی های فردی توأم است.
3- خلاقیت از طریق حساسیت در درک مسائل ، قابل توسعه است .
4- خلاقیت از طریق آزمایش ، تجربه و کنکاش رشد می کند .
5- اندیشة تخیلی و تفکر مبتکرانه موجب برانگیختگی قدرت خلاقیت می شود .
6- خلاقیت با استقلال فکر و اعتماد به نفس همراه است ; از این رو، برخورداری از اعتماد به نفس قوی برای رشد خلاقیت امری کاملا ضروری است.
7- خلاقیت از طریق بیان احساسات و برداشت های شخصی ، غنی تر می گردد.
8- خلاقیت ، کنجکاوی و تمایل برای دانستن و تجربه بسیاری از امور است ; بنابراین ، باید به کنجکاوی اهمیت داده شود.
9- خلاقیت توسعه آگاهی ، توانایی جذب و بهرمندی از همة نعمت های زندگی است.
اندیشه ها و اظهارات خلاقانه افراد باید مورد تشویق قرار گیرد و زمینة ظهور آن فراهم آید(سیف ، 1375).

دیدگاه های مختلف درباره خلاقیت
1- رویکرد باستانی خلاقیت: در بررسی رویکرد باستانی خلاقیت دو دیدگاه مطرح است. دیدگاه اول بدون شک ریشه افکار افلاطون دارد و مبتنی بر این عقیده است که خلاقیت ریشه ای الهی دارد. به عبارت دیگر فیض الهی به واسطه الهام، ذهن فرد خلاق را تحت تاثیر قرار می دهد. در دیدگاه دوم این عقیده وجود دارد که خلاقیت پای در دیوانگی دارد. افلاطون در این باره گفته است، الهام و شهود حقیقی در آگاهی وجود ندارد. مگر آنکه قوای ذهنی بخواب رود یا در اثر مرض و جنون در بند افتد.
2- نظریه خلاقیت تایلور: براساس نظریه تایلور خلاقیت را می توان براساس پنج سطح و سلسله مرتب کرد.1-خلاقیت بیانی : بیان فی البداهه بدون توجه به کیفیت، ابتکار و تولید.2-خلاقیت تولیدی : توانایی تولید چیزهایی ابداعی.3-خلاقیت اختراعی : توانایی استفاده بدیع از چیزهای قدیمی.4- خلاقیت ابداعی :توانایی تولید ایده های جدید و مفهوم سازی.5-خلاقیت :عالی ترین سطح خلاقیت که به ندرت قابل دست یابی است. بسیاری از قواعد انتزاعی علوم هنری و بیانی را این نوع خلاقیت شامل می شود.
3- نظریه خلاقیت آلبرت: رابرت آلبرت یکی از نظریه پردازانی است که به خلاقیت از چشم روان شناسی شخصیت می نگرد. فرضیات اساسی نظریه خلاقیت آلبرت براساس مطالعه طولی که برروی افراد برجسته انجام شده شکل پذیرفته است. این مطالعه بر روی دو مساله تاکید دارد یکی اشخاص برجسته و دیگری روابط حاکم بین شخص، محیط کار ومیحط پیرامون او.
4- رویکرد رفتارگرایان درباره خلاقیت : رفتار گرایان نیز در تحلیل خلاقیت، بر جلوه های بیرونی تفکر خلاق یعنی تولید تاکید کرده اند واز تحلیل فرآیند های دخیل در آن سرباز زده اند. براین اساس رفار خلاق یک پاسخ، یا الگویی از پاسخ هاست که بر محرک افتراقی (بیرونی یا درونی)که معمولاً چیزها، نمادها و غیره نام گرفته اند عمل می کند و به یک ترکیب یگانه که پاسخ، یا الگوی پاسخی را تقویت می کند منجر می گردد. در واقع رفتار خلاق رفتاری است یگانه و دارای ارزش تولیدی.
5- نظریه فروگذاری خلاقیت : استر نبرگ ولوبارت نظریه را مبتنی بریک رویکرد کاملاً چند متغییری ارائه کرده اند. به نظر این محققان آنچه سبب تمایز فرد خلاق از افراد غیر خلاق می شود شش صفت ویژه است. این صفات عبارتند از : فرآیندهای هوش، دانش، سبک شناختی، شخصیت، انگیزش و بافت محیطی (پیر خایفی، 1384).

اثربخشی سازمانی
اثربخشی یکی از ساختارهای سازمانی شایع، در عین حال کم ترسیم شده است که به همة شرکت‌کنندگان در زندگی سازمانی ارتباط دارد (هوی، وین، ک، میکسل، سیسل، 1376).
درک هدف‌های سازمان از نخستین گام‌هایی است که باید در راه اثربخشی سازمان برداشت. هدف‌های سازمانی باید نشانگر علت وجودی آن و آنچه که در پی دستیابی به آن است باشد. هدف‌ها را به صورت «وضع مطلوب سازمان در آینده» تعریف می‌کنند. اثربخشی سازمان عبارتست از درجه یا میزانی که سازمان به هدف‌های مورد نظر خود نائل می‌آید (دفت، 1377).
اتزیونی معتقد است سازمانی اثربخش است که نتایج قابل مشاهده آن مساوی با اهداف یا بیشتر از آن باشد. (نیکنامی، 1375) به تعبیر علاقه‌بند سازمان‌های آموزشی به این منظور به وجود آمده‌اند که به عنوان مؤثرترین و کارسازترین واحدهای اجتماعی، هدف‌های خود را در حد انتظار جامعه تحقق بخشند. از این رو تمام کوشش‌های سازمانی در جهت ترویج و تشویق رفتارهایی است که از لحاظ سازمانی، اثربخش و مولد و از لحاظ کارکنان سازمانی رضایت‌بخش و پاداش‌دهنده باشند (علاقه‌بند، 1374).
برای اثربخشی و حفظ ادامه موفقیت، مدیران بایستی ویژگی‌های خاص، توانایی‌ها و شایستگی‌های بالقوه و دانش و تجربه طولانی و مهارت‌های اجتماعی ارتباطی ـ اجتماعی داشته باشند و برای اینکه مدیریت اثربخش ایجاد گردد، باید از هدف‌ها آغاز کرد. شناخت هدف‌ها و باور داشتن آنها، تعهد نسبت به کسب آنها، همسویی و همانندی با آنها و تحرک و انگیختگی در جهت آنها گام نخستین در جهت اثربخشی مدیران است (نیکنامی، 1375).
در اجرای برنامه‌ها مدیران در درجه اول باید به منابع و به ویژه به نیروی انسانی خود متکی باشد. لازمه اثربخشی، پذیرش اهداف سازمان است و تحقق اهداف بر استفاده از همه منابع در دسترس مدیران بستگی دارد (نیکنامی، 1375). اصرار بر این است که در یک محیط سازمانی دستورالعمل‌های مربوط به کار افراد یا گروه‌ها از پیش و به صورت دوجانبه معین گردد. این فرایند دو فایده دارد، اول آنکه به کارکنان اجازه می‌دهد تا در تصمیم‌گیری بر اصولی که بر اساس آنها، کوشش‌هایشان داوری خواهد شد، شرکت کنند. دوم آنکه، دخالت دادن کارکنان در فرایند برنامه‌ریزی، تعهد آنها را نسبت به اهداف و مقاصد مقرر، بیشتر خواهد کرد. تحقیقات این مدعا را تأیید می‌کنند. یکی از تحقیقات کلاسیک در این مورد بوسیله کوچ و فرنچ[2] انجام شد. آنها دریافتند وقتی مدیران و کارکنان با یکدیگر درباره تغییرات فنی گفتگو می‌کنند، استعداد تولیدی آنها بالا می‌رود و همین این که این روند آغاز می‌شود، مقاومتشان در برابر تغییر پایین می‌آید. البته باید یادآور شد که توفیق به کارگیری مدیریت همراه با مشارکت، بستگی به موقعیت دارد. درست است که این شیوه در بعضی از محیطهای صنعتی آمریکایی مؤثر بوده، ولی ممکن است در کشورهای دیگر روش مناسبی نباشد (هرسی و بلانچارد[3]، 1375).

مبانی عملی
تحقیقات مختلفی پیرامون خلاقیت و اثربخشی سازمانی در خارج و داخل کشور صورت گرفته است که به اختصار به پیشینه چند تحقیق اشاره می شود .
· حمید زاده ، محمدرضا (1383) درتحقیق تحت عنوان بررسی و تبیین سازه های خلاقیت و نوآوری اعضای هیأت علمی در چارچوب سه متغیر: ساختاری، منابع انسانی و فرهنگی با هفده مولفه مربوط و تخمین نسبت امتیازات کسب شده نمونه آماری برای دانشگاه شهید بهشتی، بررسی تطبیقی و تعیین میزان تاثیر متغیرها بر نحوه پرورش خلاقیت و نوآوری است. از این رو، سه سوال پژوهشی در عرصه دیدگاه، نسبت امتیازات کسب شده و دامنه برآورد مولفه ها مطرح است در حالی که تحقیق دارای یک فرضیه اهم درباره میزان تاثیر متغیرها و سه فرضیه فرعی درباره وضعیت تاثیر تطبیقی متغیرهای مربوط می باشد.حجم نمونه 88 عضو هیات علمی بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده تعیین گردیده و گردآوری داده ها بر اساس پرسشنامه های استاندارد بوده که با تحلیل پرسش های پژوهش و آزمون فرضیات تحقیق، چشم اندازهای وضعیت فعلی و آینده تحول یافته ارایه می شود.
· قهرمان تبریزی و همکاران (1384) در تحقیقی تحت عنوان بررسی وجود یا عدم وجود ارتباط بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت اعضای هیأت علمی گروه ها و دانشکده های تربیت بدنی در دانشگاه های کشور بود. ابزار اندازه گیری این تحقیق شامل پرسش نامه ارزیابی فرهنگ سازمانی (OCAQ) و پرسش نامه خلاقیت رندسیپ (Randsepp) بود. نتایج نشان داد که میانگین نمره فرهنگ سازمانی 91 )از حداکثر نمره ممکن (150 و میانگین نمرات زیرمجموعه های هماهنگی با تغییر (17.3)، هم سویی اهداف فردی و گروهی (18.2)، کار گروهی هماهنگ (19.1)، مشتری گرایی (18.8) و قدرت فرهنگی سازمانی (17.6) از حداکثر نمره 30 بود. نمرات فوق نشان می دهد که فرهنگ سازمانی موجود در سطحی متوسط قرار دارد. میزان خلاقیت اعضای هیات علمی نیز با میانگین 1.3 )از حداکثر نمره ممکن (100 در حد بسیار پایین و غیر خلاق بود. نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشان داد که همبستگی بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت برابر معنی دار بود. همچنین نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد که زیر مجموعه های قدرت فرهنگ سازمانی ، هماهنگی با تغییر و هم سویی اهداف فردی و گروهی ، دارای رابطه خطی با متغیر معیار بوده و واجد شرایط پیش بینی خلاقیت هستند.
· رحیمی ، حمید (1386) در تحقیقی تحت عنوان بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت دانش و میزان خلاقیت اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 85-84 بود . سوالات تحقیق با در نظر گرفتن ابعاد مدیریت دانش ( اجتماعی شدن،برونی سازی،ترکیب و درونی سازی ) و با توجه به ویژگیهای جمعیت شناختی ( سن ،جنسیت، رشته تحصیلی، مرتبه علمی و وضعیت استخدامی ) مورد بررسی قرار گرفت . روش تحقیق مورد استفاده توصیفی – همبستگی بود . جامعه آماری شامل 466 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 85 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید . ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه مدیریت دانش با 26 گویه و یک پرسشنامه ی خلاقیت رندسیپ با 50 گویه که ضریب پایایی آن با استفاده از ضریب الفای کرونباخ به ترتیب 0/95 و 0/92 بدست آمد . نتایج نشان داد که بین ابعاد مدیریت دانش و میزان خلاقیت همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد . تفاوت معناداری بین میانگین مدیریت دانش اعضای هیات علمی برحسب سن، جنسیت و رشته تحصیلی وتفاوت معناداری بین میانگین میزان خلاقیت اعضای هیات علمی بر حسب سن، رشته تحصیلی و وضعیت استخدامی مشاهده نشد .
· مک کینون (1962) در پژوهشی دریافت که چون شخص خلاق به فشار دیگران بر روی خود توجهی ندارد و تحت تاثیر عقاید (الگوی ذهنی ) آنان درباره خود قرار نمی گیرد ، بنابراین از اینکه خودش باشد راحت تر است ولی با وجود این ، افراد خلاق از نظر اجتماعی سلب مسئولیت نمی کنند و عملاً ناهمنوایی گروهی نشان نمی دهند.
· ساودرا و کئون (2002) روی اثربخشی تئوری و ویژگی های شغلی مدیران انجام گرفت و چنین نتیجه گیری شد که اهمیت وظیفه ، خوداستقلالی و تنوع مهارت ها ارتباط مثبت با حالت ها و فعالیتهای اثربخش داشت و هویت وظیفه و بازخورد ، ارتباط منفی با فعالیت ها ی ناخوشایند داشت و همچنین نیاز رشدی کارکنان به ارتباط بین انگیزش را از طریق ترکیب ویژگیهای شغلی و حالت اثربخشی کاری و غیر اثربخش کاری تعدیل می کرد .
· مطالعات چیمبرز[4] نشان می‌دهد، که افراد خلاق خود را وقف کار می کنند و باری رسیدن به هدف سخت کار می کنند. سخت‌کوشی به حدی مهم است که گفته‌اند: تنها ده درصد از خلاقیت و نبوغ، ناشی از الهام و نود درصد آن، ‌حاصل تلاش و کوشش است. چنین اعتقادی، از مطالعه ویژگی‌های افراد خلاق که معمولاً وجود خود را وقف کارشان می‌کنند، ناشی می‌شود (شکلتون[5] و دیگران، به نقل از کریمی و جمهری،1374).
بسیاری از محققان ، شیوه های سنتی تدریس را از مهم ترین موانع رشد خلاقیت در آموزش و پرورش می دانند . تعدادی از محققان دیگر هم بر این نکته تاکید دارند که برای داشتن نظام آموزشی سازنده ، نظام سنتی باید متحول شود و به سوی آموزش های خلاق هدایت گردد . اما تعدادی از معلمان به علت نداشتن تسلط و شناخت کافی از این شیوه ، از روش های تدریس خلاق در کلاس درس بهره نمی گیرند(نقل از کریمی و جمهوری ، 1374).

اهداف تحقیق
هدف کلی
تعیین رابطه خلاقیت اعضای هیأت علمی با اثربخشی دانشگاه آزاد اسلامی شهرستانهای مغان (گرمی ، پارس آباد و بیله سوار) .

اهداف اختصاصی
1. تعیین رابطه خلاقیت اعضای هیأت علمی با سن آنها در دانشگاه آزاد اسلامی شهرستانهای مغان.
2. مقایسه خلاقیت اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شهرستانهای مغان بر اساس رشته تحصیلی.
3. مقایسه خلاقیت اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شهرستانهای مغان بر اساس سابقه تدریس.
4. مقایسه خلاقیت اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شهرستانهای مغان بر اساس وضعیت استخدامی.
5. مقایسه خلاقیت اعضای هیأت علمی با اثربخشی دانشگاه های گرمی ، پارس آباد و بیله سوار.

فرضیه‌های تحقیق
فرض کلی
بین خلاقیت اعضای هیأت علمی با اثربخشی دانشگاه آزاد اسلامی شهرستانهای مغان رابطه وجود دارد.

فرض های اختصاصی
1. بین خلاقیت اعضای هیأت علمی و سن آنها در دانشگاه آزاد اسلامی شهرستانهای مغان رابطه وجود دارد.
2. بین خلاقیت اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شهرستانهای مغان بر اساس رشته تحصیلی تفاوت وجود دارد.
3. بین خلاقیت اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شهرستانهای مغان بر اساس سابقه تدریس تفاوت وجود دارد.
4. بین خلاقیت اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شهرستانهای مغان بر اساس وضعیت استخدامی آنها تفاوت وجود دارد.
5. بین خلاقیت اعضای هیأت علمی و اثربخشی دانشگاههای آزاد اسلامی شهرستانهای مغان تفاوت وجود دارد.

تعریف اصطلاحات :
ـ خلاقیت [6]
تعریف نظری:
لوتانز (1992): استاد رفتار سازمانی، خلاقیت را به وجود آوردن تلفیقی از اندیشه ها و رهیافتهای افراد و یا گروهها در یک روش جدید، تعریف کرده است. بارزمن خلاقیت را فرآیند شناختی از به وجود آمدن یک ایده، مفهوم، کالا یا کشفی بدیع می داند (شهرآرای، 1375، ص 39).

تعریف عملیاتی :
در این تحقیق منظور از خلاقیت اعضای هیأت علمی نمره ای است که آزمودنی ها (اعضای هیأت علمی دانشگاه) از پرسشنامه رندسیپ (1979) کسب کرده باشند.

ـ اثربخشی سازمانی[7]
تعریف نظری:
هرسی و بلانچارد (1988) معتقدند موفقیت سازمان به وسیله تولیداتش اندازه‌گیری می‌شود در صورتی که معیار سنجش اثربخشی نگرش است. موفقیت نتیجه رفتار اطاعت‌گونه ‌است و اثربخشی نتیجة همکاری و علاقمندی است.
تعریف عملیاتی :
در این تحقیق میزان اثربخشی دانشگاههای آزاد شهرستان های مغان توسط پرسشنامة اثربخشی سازمانی محقق ساخته حمیدی که شامل 20 سؤال است آزمون خواهد شد.

روش تحقیق :
در این تحقیق با توجه به موضوع و اهداف پژوهش از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی استفاده خواهد شد.

جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری تحقیق شامل کلیه اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاههای آزاد اسلامی شهرستانهای مغان می‌باشد که شامل 100 نفرمی‌‌باشد. نمونه آماری نیز با تعیین حجم نمونه از طریق جدول مورگان به80 نفر نمونه گیری به روش تصادفی ساده می‌باشد.

ابزار اندازه گیری
در این تحقیق با توجه به اهداف تحقیق، به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز جهت آزمودن فرضیات تحقیق از ابزار اندازه‌گیری مناسب و متناسب که پرسشنامه‌های استاندارد می‌باشد استفاده خواهد شد.

پرسشنامه‌ ویژگی‌های شخصی نمونه‌ها
شامل ویژگی‌های فردی و شغلی افراد از قبیل جنس، سن، سابقه خدمت، محل خدمت ، سطح تحصیلات و وضعیت استخدامی افراد نمونه می باشد.

پرسشنامه‌ خلاقیت رندسیپ
این پرسشنامه توسط « رندسیپ» ابداع و در سال 1979 در مجله کارکنان به چاپ رسیده است . ایوانسیوچ و ماتسون در کتاب مدیریت و رفتار سازمانی در فصلی بنام «تصمیم گیری» پرسشنامه خلاقیت رندسیپ را به عنوان ابزاری کامل برای سنجش خلاقیت گزارش کرده اند . این پرسش نامه شامل 50 سوال است که هر سوال به صورت مقیاس پنج ارزشی لیکرت درجه بندی شده است.
قهرمان تبریزی و همکاران (1384) طی یک مطالعه مقدماتی برای آزمون روایی آن از ضریب بازآزمایی استفاده کرده اند که 92/0 به دست آمده است . و برای ضرییب پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده کرده اند که 72/0 بدست آورده اند.

پرسشنامه اثربخشی سازمانی حمیدی
برای سنجش و اندازه‌گیری اثربخشی با توجه به رویکردهای مختلف اثربخشی یک پرسشنامه 20سئوالی محقق ساخته توسط حمیدی 1382 در قالب یک مقیاس 5 رتبه‌ای ساخته شده است. به نحوی که به گزینه‌ خیلی کم یک امتیاز و گزینه کم دو امتیاز، به گزیه متوسط 3 امتیاز و به گزینه زیاد 4 امتیاز و خیلی زیاد 5 امتیاز تعلق گرفت.
عیدی ، امیر حسین (1386) ضرییب پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ 72/0 بدست آورده اند.

شیوه جمع آوری داده ها :
پس از بیان اهداف تحقیق به روسای محترم دانشگاههای آزاد اسلامی شهرستانهای مغان و کسب رضایت و جلب همکاری آنها اقدام به انجام پژوهش خواهد شد . برای این منظور با مراجعه به کارگزینی دانشگاههای آزاد گرمی ، پارس آباد و بیله سوار داده های مربوط به موضوع جمع آوری و بعد از کد گذاری پرسشنامه ها به صورت مسلسل اطلاعات مندرج در برنامه نرم افزاری spss کامپیوتر پانچ خواهد شد .

شیوه ی تجزیه و تحلیل داده ها :
به منظور بررسی رابطه‌ بین خلاقیت اعضای هیأت علمی با اثربخشی دانشگاه های آزاد اسلامی شهرستانهای مغان ، داده‌هایی که از طریق اجرای پرسشنامه‌ بین اعضای هیأت علمی دانشگاه های آزاد اسلامی شهرستانهای مغان به دست می‌آید ، از طریق آزمون همبستگی ، Anovaو سایر روش‌های آماری بررسی خواهد گردید و به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها، از نرم‌افزار آماری SPSS استفاده خواهد شد.

فرض کلی
– بین خلاقیت اعضای هیأت علمی با اثربخشی دانشگاه آزاد اسلامی شهرستانهای مغان رابطه وجود دارد(آزمون همبستگی پیرسون ).

فرض های اختصاصی
– بین خلاقیت اعضای هیأت علمی و سن آنها در دانشگاه آزاد اسلامی شهرستانهای مغان رابطه وجود دارد(همبستگی پیرسون).
– بین خلاقیت اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شهرستانهای مغان بر اساس رشته تحصیلی تفاوت وجود دارد(آنالیز واریانس یک راهه).
– بین خلاقیت اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شهرستانهای مغان بر اساس سابقه تدریس تفاوت وجود دارد(آنالیز واریانس یک راهه).
– بین خلاقیت اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شهرستانهای مغان بر اساس وضعیت استخدامی آنها تفاوت وجود دارد(آنالیز واریانس یک راهه).
– بین خلاقیت اعضای هیأت علمی و اثربخشی دانشگاههای آزاد اسلامی شهرستانهای مغان تفاوت وجود دارد(آنالیز واریانس یک راهه).

http://aslaani.persianblog.ir/post/18/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *