مدیریت ذهن و هوش

دنيای اسرارآميز فكر و تلقين

نویسندگان: دکتر الکساندرا امود – دکتر سم وانگ

آیا می توانیم به مغز خود اطمینان کنیم؟ما متاسفیم که باید به شما خبر بدی بدهیم که مغز ما به ما دروغهای زیادی می گوید البته مغز ما قصد دروغ گفتن به مارا ندارد. علتش این است که اون به شدت کار می کندمغز ماترجیح میدهد به جای اینکه یک جواب درست را که زمان زیادی لازم دارد در فرصت کمی به شما بدهد یک جواب نسبتا درست را در فرصتی مناسب به شما بدهد. مشکل وقتی شروع میشود که مغز از طریق حواس اطلاعاتی را دریافت میکند مثلا اینکه شما در اتاق خود ارام نشته ای مغز اطلاعات زیادی راکسب می  کندولی نمیتواند آنها را بررسی کند زیرا آنها مهم نیستند سریع آنها را فراموش می کنند….مثل صدای پرندگانی که از حیاط به گوش شما میرسد مغز بسیاری از این اطلاعات را حذف میکند چون مهم و ضروری نیست.

آیا می دانید نگاه کردن به عکس مشکلتر از بازی شطرنج است؟
ممکن است فکر کنید که فکر کنید میدانید مغز شما چه کار میکند اما شما فقط به بخش کوچکی از فعالیت مغز آگاهی دارید و آنچه مغز انچام میدهد بسیار مشکل است و ما به آن واقف نیستیم.هنگامیکه دانشمندان رایانه شروع به ساختن برنامه های رایانه کردن متوجه شد که هنگام برنامه نویسی بسیار مشکل است که یک عکس یا تصویر را تشخیص بدهد امروز به راحتی بازی شطرنج در کامپیوترقادر است یک بازی کن خوب شطرنج راببرد اما برنامه ای که موضوع آن اشکال و اجسام باشد
در کامپیوتر قادر است یک بازیکن خوب شطرنج را ببرد اما برنامه ای که موضوع آن اشکال و اجسام باشد این قدر پیشرفته نیست یامثالی دیگر بیشتر از موارد تصاویر مارا گول می زنند ممکن است در شب به چیزی نگاه کنیم وفکر کنیم که سنگ است ولی سپس متوجه می شویم که گربه همسایه است  مغز تصاویر را با استفاده از تجربیات قبلی خود حدس می زند ممکن است حدسش درست باشد یا غلط . کار دیگری که مغز به طور اتوماتیک انجام میدهد این است که متوجه می شود چه اشیایی در معرض دید قرار دارد مغز میتواند تفاوت بین مثلث و مربع که روی میز است راتشخیص دهد  اما نمی تواند بگوید چند نفر در یک عکس حضور دارند.نظر عموم راجع به طرزکار مغز، اگر می خواهید بدانید گرفتاری هایی که برای مغز پیدا می شود چگونه است از روی فیلمهایی که می بیند قضاوت کنید چون فیلمایی که ما میبینیم صدمات مغزی،نخاعی،عصبی زیادی دارندکه موجب تغییر شخصیت ،ابتدابه شیزوفرنیا و پارکینسون می شود وسایر امراض روانی که به حساب می آورد.فیلمهایی که موضوع آنها نارسایی مغز است .فیلم خاطره،مردان سیاه پوش ،تام دلجری،قتل در شب.فیلمهای غلط :پنجاه ملاقات ،پیداکردن نحو،ذهن زیبا. فیلمهایی که موضوع آنهافراموشی است حوادثی مثل قتل و ازدواج رادر پی دارد
صدمه به سر گاهی به تغییر معیشت منجر می شود.در زندگی واقعی ممکن این اتفاق در اثر ضربه به قسمت جلویی سر اتفاق بیافتد.درکتاب جزیره گلیگان شخصیت اول بعداز ضربه ای که به سر او می خورد فکر می کند یک هنر پیشه است،شکسپیر اعمال سحر آمیز رانمایندهی دگرگونیهای فکر میداند برای مثال داستان دختر زیباییکه عاشق موجودی می شود که عکسهای او مانند سر الاغ است شاید داستانهایی که برای مریضهای روحی وروانی به کار می بریم منصفانه نباشد بنابراین اختلال روانی به کار میبریم منصفانه نباشد بنابراین اختلال روانی علایم گوناگونی دارد .یک بیمار روانی ممکن است فراموشی خاصی بگیرد که به طور خود به خودی صورت میگیرد.
آیا مغرشبیه رایانه است. مردم همیشه مغز را به آخرین جدید ترین تکنولوژی شبیه میکنندو در حال حاضر نیز آن را به رایانه ای شبیه کردند که بخش سخت افزارآن به رنگ صورتی مایل به سفید است و تجربیات زندگی  هم به نرم افرار رایانه شبیه میکنند.
سحر خیزی و شب زنده داری : تمایل برای اینکه می توان درشروع صبح یا در آخر شب بهتر فعال بود بایستی ضرب آهنگ طبیعی داشت این ضرب آهنگ دقیقاٌبیست وچهار ساعت نیست .بلکه دوره ی آن بیست و سه ساعت است کسانی که برای شروع صبحی قرار میکنندسحرخیز آنها رشد پیدا میکند اشخذص در مسافرت ها متفاوت هستند اشخاصی که در سفر به شرق میروند مجبور می شوند زودتر برخیزند یا اشخاص کهبه غرب سفر میکنند مجبورند دیرتر بیدار شوند .آنهایی سحر خیز هستند در سفر به غرب مشکل دارند وآنهایی که شب زنده دار هستند درسفر به سوی شرق با مشکل مواکه می شوند غده پنیل به اندازه ی یک مخود است که زیر مغز آویزان است دور آن ملاتونین تولید می شود ملاتونین در شب زیا د می شودو در شروع خواب به حداکثر می رسد و قبل از بیداری به مقدار حداقل می رسد.
تنظیم چاقی: اگر شخثی چاق شود کاری از مغز ساخته نیست تنظیم چاقی به عهده س مغزنیست هزار مرگ ومیر در سال در کشور آمریکا می شود.
آیا نرون خاصی وجود دارد که علاقه به شیئ یا شخصی در آن ثبت شود؟ مطالعه نشان می دهد که ما وقتی به یک چیزی یا شخصی علاقه داریم یا توحه نشان میدهیم یک جا در مغزمان ویک جا در قلبمان به او اخصاص می دهیم یک نظریه قدیمی می گوید که شناسایی اشخاص و اشیی مربوط به دو یا چندنرون است که نشانه های مشخصی را در فرد به وجود می آورد اما امروز متخصیصن مغز و اعصاب این نظریه را رد می کنند
شنوایی : ما همیشه بینایی خودمانرامهم ترینخس خود میدانیم اما شاید اهمیت شنوایی کمتر از بینایی نباشد دلایل واضحی مبنی بر این که نا شنوایی زندگی را مختل میکند وجود دارد به دلیل هخین معضل اشخاص ناشنوا زبان مخصوص خود را اخترا ع کرده اند . مشکلات ارتباط وردو بدل کردن اطلاعا ت بین فرد شنوا وناشنوا چنان زیاد است که فرهنگ مخصوصی برای آن ابداع شده است.
بویایی و چشایی : ما انسانهاروزانه هزاران بو مثل :بوی نان را تشخیص می دهیم اما حیوانات بهترین دستگاههای تشخیص بو می باشند مغز با توجه به اطلاعا ت دریافتی بورا می فهمند و به این ترتیب  بو کشف می شود صدها نوع از ذرات در بینی وجود دارد که هرکدام می تواند یک بو را تشخیص دهد.چشایی هم شبیه بویایی همین مکانیسم رادارد.
عطسه: در آمریکا از هر چهار نفری که به آفتاب نگاه می کنند یک نفر آنها عطسه می کند حالا ببینم که این نعکاس شرطی بین عضسه در مقابل نور چگونه اتفاق می افتد . وقتی عطسه اتفاق می افتد مواد و ذراتی که راه بینی راتخریک میکنند بیرون می ریزد . فشار عطسه هوا را با سرعت حدود 100مایل در ساعت بیرون می دهد . کاملا ٌ مسلم است که عملی با چنین انفجاری صورت می گیرد از قبل در مغز تدارک دیده شده است مرکز عطسه در پریم استم است . صدمه به آن ناحیه در انسان و سایر پستانداران باعث می شود که عطسه حاصل نشود ، عصبی که فرمانها جویدن ، گاز زدن و بلعیدن انجام می دهد فرمان عطسه را منتقل می کند.
چرا نمیتوان خودمان را قلقلک دهیم؟ هرچه قدر قلقلکی باشیم نمی توانیم خودمان را قلقلک بدهیم آیا تا به حال امتحان کردین . دلیل آن این است که ما هر حرکتی که بخواهیم انجام دهعیم مغز ماآن حرکت را پیش بینی می کند بنابر این مغز حواس ما را آماده نگه می دارد و ما قلقلک مان نمی آید یا مثلاٌ هنگامخی که ما ساعت ها برروی صندلی می نشینیم در حال وشتن هستیم صندلی را احساس نمی کنیم اما به محض اینکه کسی به ما تلنگری به شانه های ما بزند انگشتان آن فرد را حس میکنیم.
رابطه بین فشار روحی و روانی در دوران کودکی و زخم چذیری در آینده : در انسان نیز فشارها در دوران خردسالی ممکن است زخم پذیری دوران های بزرگسالی را افزایش دهد ،بی محلی و زیر نظر نگرفتن خشونت، نبود نظمو انظباط،باعث افسردگی ، اضطراب ، چاقی ،دیابت ،افرایش هورمون استرس ونارحتی در دوران بزرگسالی خواهد شد.
آیا برای امتحان بایستی فشرده بخوانیم یا به قول معروف خرخوانی کنیم؟ حتماٌ تا به حال همه ما کم و پیش سوالات فشرده داشته ایم تقریباٌ برای همه اشخاص اتفاق افتاده است که گاهی برایشان گرفتاری پیش آمده و از درس و کلاس عقب می افتند یا و قت کافی تا زمان امتحان نداشتهاند اما در اسن جور مواقع مطالعه و کار فشرده در زمان باقی مانده ممکگن است موجب موفقیت شمادر امتحان کردد .اما این عمل به این معنی نیست که شما حداکثر استفاده از وقت را کرده باشید زمان شناسان در طول یک قرن گذشته به این موضوع پی برده اند که اگر شما فرصت کافی برای بررسی و هضم و درک مطالعه ی خودتان داشته باشید مغز مطالب را مدت طولانی تری به خاطر خواهد داشت اگر زمان مطالعه درا به دو بخش تقسیم کنیم و برای هر دو بخش زنگ تفریح نیز وجود داشتخ باشد بهتر است زیرا یادگیری تدریجی همراه با زنگ تفریح مفید تر است .ماندگاری آن در ذهن بالاتر است وشما تشویق به درس خواندن می شوید
رسیدن به قله: با نزدیک شدن دوران پیری روند کاری مغز بات گذشتن زمان بدتر می شود مشکل حافظه حدوداٌاز سن سی سالگی شروع می شود این موضوع مربوط به هیچوتالاموس مغز است لازم به تذکر است یکی از مشکلات حافظه در هنگام پیری به خاطر آوردن شماره تلفن و وسایل مشابه آن است، به طوریکه نوه ها می گویند پدر بزرگ دیگر به خوبی قدیم ها رانندگی نمی کند.

من دارم حافظه ام را از دست می دهم آیا من دچار  آلزایمر شده ام ؟
اگر شما گاهی فراموش می کنید که عینک خودتان را کجا می گذارید  دچاریک مسئله طبیعی ضده اید اما اگر فراموش کرده اید که عینک را به چشمانتان زدهای شمادچار مرض آلزایمر شده اید ناراحتی آلزایمر در2/3افراد دیوانه وجود دارد .آلزایمر در افراد روانی نمی تواند نشانهی پیری باشد .بلکه زمانی در آن پدید می آید که بخشهایی از نواحی مخصوص مغز تخریب شود این عوارضهمراه با عوارضی پیش میآی. که ارتباطی باکهولت سن ندارد.از عوامل دیگر تاثیر گذاردربیماری آتزایمرعامل ژنتیکی می باشد که تاثیر قابل توجهی در بروز آلزایمر دارد. ورزش می تواند برای مقابله با آلزایمر مفید باشد
چگونه و ازچه طریق می توان شاد بود؟ گفته اند شادترین اشخاص کسانی هستند که با خدا هستند،ازدواج کرده اند از همسایهی خود داراترهستند و برخوردهاو جوششهای اجتماعی بیشتری دارند.به نظر میرسد شادی در مقایسه با دیگر اشخاص به وجود می آید. در طول پنجاه سال گذشته در آمد سرانه مرتباٌ در حال افزایش است ولی درصد مردمی که خودشون وخوشحال میدونند تغییری نکرده است. پس منابع شادی فقط ثروت نیست بلگه زمانی ثروت شادی آور است که احتیاجات اساسی دفع شود.اما کلید شادی بر اساس یک تحقیق ئاین است که قناعت کنیم و توقعات خود مونو پایین بیاریم .در مقایسه ای که بین چندین گشور انجام شده به این نتیجه رسیدند که شادی دربین مردم چندان تابع دفاکتورهایی مانند در آمد بیشتر ، سیاست و اقتصاد بهتر نیست . علت آن ثبات درامور سیاسی و اقتصادی است. فرهنگ نیز در شادمانی موءثر است.در طی تحقیقاتی معلوم شد که مردم دانمارک نسبت به مردم فندلاند شادتدند با این که فاکتورهای نفوس بین هردو کشور برابر است ولی دانمارکی ها به آینده امیدوارترند.
مدت یک ماه قلم و کاغذ را بردارید وسه اتفاقی خوبی که براتون پیش آمده را بنویسید و علت بروز اونها روهم بنویسید. تمرین اقسردگی را کاهش می دهد. سپاسگزاری را فراموش نکنید. هر روزه 5مورد از مواردی که  به خاطر آنها سپاسگزار هستید را بنویسید اشخاصی که این کار رو انجام دادن احساسات مثبت ریاد تری نسبت به دیگران داشتند احساسات منفی اونها هم کم کم از بین رفت. گروهی از نرونها در مقابل پاداش ها عکس العمل نشان می دهند و  گروهی در مقابل تحریکات منقی این نرون ها ماده ای را آزاد می کنند که دو پامین نام دارند. نرونهای دوپامین توسط پاداش غیر منتظره فعال می شوند.دوپامین باعث می شود که نرونها وطایف گوناکونی انجام دهند. مجموعاٌ نتیجه گیری می شود که دوپامین دریادگیری هایی که رفتار مثبت را شامل می شود دخالت دارند.
شخثیت
چندان خوشانید نیست که دوستان و همکاران  ما متنفر باشند، ما فکر می کنیم که قادر هستنیم تا کلیه اعمال خود را در دست بگیریم در صورتی که این افکار در سطحی لغزنده و نا مطمئن صورت می گیرد.مغزما دائماٌ به ما دروغ می گوید . هر انسان و حتی هرحیوان شخصیت مخصوص به خود را دارد و هیچ یک مانند دیگری نیست. در اینجا سوالی مطرح می شود که تنوع رفتاری خلیق و خوی گونه ها به چه علت است؟ جواب اسن است که تنوع رفتار و گوناگونی شخصیت او باعث می شود که در زوایای گوناگون محیط زیست بتواند خودش را منطبق نماید.

عشق وزناشویی(عکس عروس و داماد و قلاب وسطشون)
هنگامیکه درباره جفتگیری حیوانا صحبت می کنید گویا فقط درباره وصلت کردن و لذت بردن صرف صحبت  می کنیم نه درباره عشق اما با توجه به ازدواج موش های صحرایی می بینم که رفتار آنها پس از ازدواج تا حد زیادی دوستانه و حتی عاشقانه است مانند انسانها. اگر موش صحرایی نر زوج خود را از دست بدهد با موش های دیگر  جفتگیری می کند ولی زندگی نر انسو محبت از مهم ترین عارت هاست شاید علت اینکه تلاش هایی برای دست یابی به مواد مخدررا ایجاد می شود این باشد که همان نواحی مغز که در اعتیاد به مواد مخدر نقش دارند نواحی باشند که مسئول ارائه پاداش طبیعی اند مثل محبت، دوستی و عشق.غدا خوردن و جفتگیری موجب آزاد شدن دوپامین می گردد به همین ترتیب چنانچه دریافت های دوپامین را محدود نماییم. از دوست شدن و وصلت جلوگیری می شود.

مطالعه بر روی عشق
مردم فکر می کنند که مردها در کار طلب همسری پیش قدم هستند اما وقتی روانشناسان این موضوع را بررسی کردندمشخص شد مردها بهندرت وارد گفت و گو با زن ها می شوند مگر اینکه علائم و نشانه هایی را حس کنند مثل نوع نگاه و در خواست کمک . سیستم عصبی و عملکرد آن عامل ایجاد همبستگی بین جفت هاست.در انسانها تصورات عاشقانه بخش های پاداش دهنده مغز را فعال می کند یعنی بخش های اکسینوسین آنها فعالیت بیشتری می کند. اگر در زمانیکه عاشق بوده اید تصمیماتی گرفته اید که بعداٌ پشیمانشده اید علت آن است که اکسینوسین باعث بالا بردن اعتماد می شود.

چگونگی تصمیم گیری
به تازگی محققین فهمیده اند که بین اطلاعات ورودی و عکس العمل های حاصل نوعی عمل مقدماتی قرار دارد که باعث تغییر تصمیم گیری می گردد و جلوی تصمیم گیری های شتاب زده را می گیرد. تصمیم شخص ممکن است ساده وعادی چون انتخاب یک فرددر حال انتخاب غذا بین دو غذا باشد و یا ممکن است بسیار پیچیده مانند انتخاب بین دو شغل باشد در هر حال برای تصمیم گیری ها مغز ما اطلاعات گوناگون را ارزیابی می کند. مفز ما طبیعتاٌ برای انجام کارهای پیچیده که مبنای کمیتی داشته باشد آمادگی چندانی ندارد. شاید به این دلیل که مفز ما به طور طبیعی و حفظ بقاو همچنین چند وچون موقعیت های اجتماعی ساخته شده است نه برای حل معمای عددی.

قناعت ،توقع ،تصمیم گیری
در تصمیم گیری ها هم شخص  قانع و هم شخص پر توقع دچار مشکل می شوند همیشه عوامل گوناگونی ر تصمیم گیری مورد توجه قرار می گیرند. مثلاٌ برای رفتن به سفر یکی از عوامل تهیه ی بلیط است. مشکلاتی مانند تاریخ حرکت، قیمت بلیط و… برای تصمیم گیری وجود دارد حتی پس از تهیه بلیط ممکن است مردد شویم برویم یا نه.
روش افراد پرتوقع در فهمیدن تفاوتها و اختلاف ها و امتیازها وقت زیادی مصرف می کند.روش افراد قانع به است ترتیب است که هدفی را انتخاب می کنندکه قانع کننده است .قانع انتخابی می کند که به اندازه کافی مناسب باشد. فیزیولوژیستی به نام باری شوارتر می گوید)قانع ها به طور متوسط خوشحال ترند.)
زن وشوهرهایی که یکی از آنها در تصمصم گیری قانع و دیگری پر توقع است و سالها با هم زندگی کرده اند معتقدند در تصمیم گیری های روش اعتدال رابه دست آورده اند.
یک فرد برای سفر:
•    وسیله سفر
•    محل
•    زمان بلیط

آیا می توان قدرت اراده را تربیت و تقویت کرد؟
روانشناسان در مورد انتخاب و تصمیم گیری طرح مطالعاتی را آنها به اصرار وظایفی را بر دوش دیگران محول می نمودند و پس از آن بررسی می نمودند که تا چه اندازه ازاده به خرج می دهند.
در یکی از موارد  شخص باید حین خوردن تربچه معما حل می کرد که در نتیجه نیمی ازشرکت کنندگان پس از 8دقیقه برنامه را رهای کردند. در مورد دیگر افراد باید ضمن خوردن شیرینی فیلم خسته کننده ای را تماشا می کردند.این افراد مقاومت کمتری نشان دادند.بعضی روانشناسان معتقدند اراده مانند ماهیچه است همانطورکه ماهیچه راتقویت می کنیم می توانیم اراده را هم نیز تقویت کنیم .تمرینات بالا برای قدرت اراده ممکن است باعث تغییراتی در مغز گردد.

ازمایش تاثیر تصورات
برای هدایت فرد به موفقیت بیشتر ، بهتر است او را به جنبهی کلیشهای مثبتی نسبت دهیم که  با وظایف او هماهنگی دارد. در آزمایشی سوءالاتی از دختران و پسران نمودند قبل از طرح سئوال جنبه های کلیشهای منفی دختران را به آنها گوشزد کردند. نتیجه این شد که دختران 64درصد پسران نمره مثبت داشتند در آزمایش مشابه دیگری قبل از طرح سئوال در مورد برتر بودن دختران سخن گفتند نتیجه این شد که دختران 86درصد پسران جواب مثبت دادند.به طور کلی وقتی به افراد جنبه های کلیشه ای مثبتشان را یاد آوری می کنیم نمرات مثبت بیشتری می گیرند تا وقتی جنبه های منفی آنها گوشزد می کنیم.مغز دوست دارد به موضاعات کلیت بخشد وهمه چیز را کلیشه ای کند ما باید از این خصلت استفاده مثبت کنیم و موضوعات مورد نظرمان را به شکلی که دوست داریم نمایش دهیم.

مغزهای بزرگ در قالبهای کوچک
در بین حیوانات اکثر آنها هوشمند هستند مانند طوطی ها،کلاغها ،گاوها،شامپانزه هاو دلفین ها آنها قادر به رفع مشکلات خود هستند . دارای اجتماعاتی با ساختار پیچیده اند. قسمت جلویی مغز آنها نسبت به بقیه قسمت های مغزشان بزرگ تر است . کار مهم دیگرآنها تقلید است.که در مرحله مشاهده صورت می گیرد و در مرحله اول مشاهده صورت می گیرد و در مرحله بعد بازسازی آن عمل آنهایی قسمت جلویی مغزشان بزرگتر است قادرند اجتماعات پیچیده تر با جمعیت بیشتر ایجاد کنند.محیط زیست تاثیربسیار زیادی در توسعه هوش اشخاص دارد بنابراین اختلاف هر شی که در یک گروه وجود دارد ممکن است به نسل بعد منتقل نگردد . جنبه های هوش گوناگون و متعدد است.

اثر چین های مغز بر روی هوش
چین و چروگ مغز عامل هوش نیست.اندازه مغز هم کاملاٌ عامل بالا بردن هوش نیست اگر وزن گونه و وزن مغز آنها راباهم مقایسه کنیم در صورت بالا بودن وزن مغز متوجه بالا بودن وزن خود ش هم می شویم حدود 3/4اندازه مغز با وزن تناسب دارد.به نظر می رسد که داشتن مغز بزرگتر که متناسب اندازه ی بدن باشد توانایی یادگیری را افزایش می دهد. هوش سیال به حافظه نیز مربوط می شود نگه داشتن اطلاعات در ذهن به طور موقت به معنی حافظه است اشخاصی که دارای هوش سیال زیادی هستند در مقابل آشفتکی و پریشانی مقاوم هستند.
هوش سیال:
حد اقل 4درصد هوش افراد منبع ژنتیکی دارد نتایج آزمایش های هوش همچنین به عواملی بستگی دارد؛تعلیم وتربیت،تغذیه محیط خانوادگی علاوه بر این موارد سموم و رنگهای سربی اثر فوق العاده منفی ای دارند.موضوع چنین است که وقتی محیط خوب نیست تاثیر فوق العاده کم می شود و حتی به 10درصدپیدا می کند.

مناظر و تصاویر هنگام استراحت .(یک فرد که دارد خواب می بیند)
محققین برای نشان دادن خاطرات دروغین (ساخته ذهن خودفرد) شیوه های مختلفی را به کاربردند. دریک نمونه ابتدا الفاظی مانند بستنی ،عسل، شیرینی، شکلات، گز را بیان می کنیم پس از گذشت زمان ازافراد می خواهند می خواهیم آنها را بیان می کنیم و می بیینیم آنها کلمه ی قند را نیز به مجموع کلمات اضافه کردند تحقیقات مربوط به خاطره به زمان فروید می رسد. او تصور می کرد که می توان خاطره وقایع رنج آوررا از ذهن زدود . اما این فرضیه هنوز به نتیجه نرسیده است

به یاد آوردن خاطره مزاحم
در بعضی مواقع که در حال فکر کردن به موضوع مهمی هستیم افکار مزاحمی ذهن ما را پریشان می کنند .مثلاٌ موسیقی که قبلاٌ شنیده ایم بارها و بارها در ذهن ما تکرار می شود.یک را برای محو خاطره این است که عبارت جدیدی برای مقابله با آن انتخاب نماییم و درباره آن فکر کنیم . وجود خاطره جدید موجب کمرنگ شدن خاطره قبلی می شود.

مرض اویستم
مرض اویستم اختلال در رفتار است و از کودکی شروع می شود نشانه های این مرض 3 مورد است:
1.    کمبود در  تقابل اجتماعی
2.    قطع ارتباطات کلامی
3.    رفتارهای انعطاف ناپذیر و تکراری
تعداد افراد ذکوری به این بیماری مبتلا می شوند 4برابر افراد مونث است. افراد در سنین سه ،چهار سالگی می توانند بفهمند و تصور کنند که دیگران به چه می اندیشندو چه احساسی دارند اما افراد مبتلا به اویستم این قابلیت  را ندارند. آنها در چشم اشخاص نگاه نمی کنند مثلاٌ وقتی دیگران صحبت می کنند آنها در چشم گوینده نگاه نمی کنند بلکه به اطراف شخص نگاه می کنند. تاثیر ژن در جه وجود آمدن اویستم نقش عمده دارد اما کمتر اتفاق می افتد که عامل اوییستم فقط تغییر یک ژن باشد محیط زیست چندان اثری بر اویستم ندارد.

حرکات تقلیدی در جلوی آینه (فرد جلوی آینه شکلک در می آورد)
نورولوژیستها ناحیه ای از مغز را که احساسات دیگران آگاهی می یابد پیدا کرده اند این محل در مقابل تقلید فعال می شود که آنها این ناحیه رانورون های آینه می نامند. کمبود اجتماعی که در شخص مبتلا به اویستم دیده می شود ممکن است در اثر مشکلات سیستم نرونهای آیینه ای باشد

آیا واکسیناسیون موجب ابتلا به اویستم می شود؟
بحث تاثیر واکسیناسیون بر ابتلا به اویستم در چند سال گذشته داغ بوده است . حقیقت این است که واکسیناسیون بین 12تا 15 ماهگی انجام می شود و عوارض اویستم بین 2تا 20 ماهگی اتفاق می افتد یعنی این دو تقریباٌهمزمان هستند ولی طی تحقیقات بعدی معلوم شد واکسیناسیون اثری در اویستم ندارد.

تفاوت های بین مذکر ومونث
در بیان بسیاری از تفاوتهای بین زن و مرد اغراق شده. بعضی می گویند زن ها مهربان و مردها خشن اند اما در این دنیا زنهای خشن و مردهای مهربان کم نیستند.زن و مرد در بعضی از قسمت های مغز تفاوت کلی دارند که معلوم می کند کدام یک مذکر و کدام یک مونث است سطح مغز زن ها بزرگتر از سطح مغز مردهاست و ارتباط بیشتری بین بخش های مختلف آنها وجود دارد.به طوری که حتی وقتی وزن زن و مرد مساوی باشد مغرمرد بزرگ تر است.

زن ها خوش خلق تر از مردان هستند
ما نمی توانیم انکار کنیم که زنها خوش خلق هستند اما بیشتر مردم چیزی را که درک نمی کنند این است که مردان نیز خو ش خلق هستند اما تفاوت آنها با زنها این است که خلق و خوی آنها در ساعات مختلف تغییر می کند . در مورد موسیقی چون تمام رهبران اکسترها مرد بودند در سال 1970 بحث بر سر این بود که آیا زنها هم می توانند مانند مردان خوب بنوازند. بعداٌ تصمیم گرفته شد که در موردی تماشاچیان نتوانند نوازندگان موفق نبود به همین دلیل در کشور های اروپایی اکثر اعضای ارکستر مرد هستند مردان در همه ی موارد انتزاعی بدتر نیستند.

مردان بسیار متفاوت تر هستند
در بین اشخاصی که نمرات بالا ی ریاضی دارند تعداد مردها بیشتر است و در بین اشخاصی که نمرات پایین ریاضی دارند هم تعداد مردان بیشتر است یعنی دامنه ی تغییرات نمرات ریاضی پسران زیاد است.

تاثیر بیولوژیکی در فکر کردن
در این آزمایش تفاوت بین زن و مرد بررسی می گردد . برای زنان کاز دشوار است آنها باید شکل را در ذهن خود در جهات گوناگون می چرخانند ولی مردان نه.

نورانی شدن فکر و جراحی مغز
از شخصی پرسیدند که اگر روزی این امکان به وجود آید که به طریق مصنوعی اشخاص به تنویز فکر نایل گردند از طریق جراحی یا دارو نظرت چیست؟ اگفت: دیگر لزومی ندارد که شخص مدت های طولانی در مورد مساله ای فکر کند بلکه به جای اختصاص دادن وقت برای فکر کردن وقتش را برای امور مهم تر می گذارد.او در ادامه گفت: اگر افکار بد ذهن مرابدون اینکه اطلاعات و دانستنی هایم از بین برود خارج کنند خیلی خوب است.در اواسط قرن بیستم عملی در بیمارستان انجام گردید که در آن  قسمتی از مغز خارج شد و رفتار خشونت آمیز فرد از بین رفت اما متاسفانه بسیا ری از دانسته های اونیز از بین رفت.

نرون شناسی وقانون
معلم مدرسه ای که اهل معرفت و ادب و انس بود به ناگاه کارهای زشت از او سرمی زد .از این معلم اسکن مغزی گرفتند و معلوم شد در مغر اوتوموری در حا ل رشد است. این توموربه قسمت جلویی مغز فشار می آورد. پس از جراحی او دیگر سردرد نداشت و فردی آرام شده بود. بعضی کارهای جنایی وحشتناک با آسیب های مغری مرتبط است که به علت آسیب های مغزی دردوران کودکی یا حتی بزرگسالی ایجاد شده است مخصوصاٌ قسمت جلوی مغز.دانشمندان عنوان می کنند که فرد پس از عمل جراحی تغییر می کند در این وضعیت شخصی که محکوم وتنبیه می شود با مرتکب جرم متفاوت است و این با قانون  مغایرت دارد.

خواب دیدن و تروسانیس
هیچکس به درستی نمی داندکه چرا خواب اینقدر مهم است تقریباٌ تمام گونه ها می خوابند بیشتر تئوریها می گویند که خواب برای مغر لازم است.در تمامی گونه ها خواب باعث می شود که فعالیت قلب ماهیچه ها و مغز کاهش یابد اما اجازه می دهد که اگر استراحت انها کافی بود بیدار شوند.چنانچه گونه ای از خواب محروم گردد دچار گرفتاری زیاد می گردد .یکی از نتایج خواب احتمالاٌ پیوند و ارنباط بین حوادث و وقایع می باشد.تچربیات روزانه بلافاصله در خواب شب ظاهر نمی شوند بلکه مدت چند روز طول می کشد. هر قسمت خواب که شخص از آن محروم شود روی بهم پیوستن خاطرات موثر است.محرومیت از خواب موجب استرس می شود.

بیهوشی و مدافینی
مرض خواب اختلالی است که مبتلایان به آن در تمام روز به خواب می روند تا کنون برای معالجه این مرض از اراکیسن استفاده نشده است بلکه به جای آن از مدافین که بسیار مفید است استفاده شده است. مدافین در افراد معمولی بیداری را افزایش می دهد.

چرا خمیازه مسری است؟
ما در هنگام خستگی ، دلتنگی و کسالت خمیازه می کشیم به نظر می رسد خمیازه مارا بیدار نگه می دارد. خمیازه باعث انبساط در حلق می گردد و باعث ورود هوای زیاد به ریه می شود. یعنی وروداکسیژن به خون که درنتیجه موجب هوشیاری می شود .شما نقطه ی مغز که فرمان خمیازه را صادر می کند در میوبرین است.

مذهب و بیولوژی
انسان شناسان معتقدند که مذهب باعث ارتباط هر چه بیشتر گروههای انسانی است . مذهب توانسته است با ایجاد همبستگی بین افراد و گروهها بقای آنها را افزایش دهد.حل مشکلات اجتماعی لزوم  بالا بردن سطح آگاهی اجتماعی از موضوعات ساده تا عدالت خواهی و عدالت اجتماعی همه ی این فشارها و توانایی ها زمینه را برا ی ظهور پیامبران و نزول کتاب های آسمانی که نتیجه ی آن دستورالعمل هی پایه ای پایه ای برای  و پایه گذاری حقوق اجتماعی است.

سکته مغزی و فراموشی
سکته مغری واقعه ای است که در اثر پاره شدن رگ خونی در قسمتی از مغر اتفاق می افتد یا اینکه خون مردگی و لخته ی خون باعث سکته مغز می شود. در اثر این پدیده اکسیژن گلوکز به این قسمممت مغز وارد نمی شود. مغر انسان نسبت به سایر اعضا انرژی بیشتری مصرف می کند. ناحیه مغز برای همسیفر 4/5مغز را تشکیل می دهد. بنابراین واضح است که بیشترین سکته ها در این ناحیه اتفاق می افتد متداولترین آثار سکته از دست دادن توانایی حرکت و تکلم است.در اثر قطع جریان خون در هر دقیقه 109نرون می میرد .14میلیون سیناپس و 12کیلومتر اکسون .اگر در سکته مغری بیماردر3 ساعت اولیه به بیمارستان مجهز برده شود و داروی لازم برای ا و تجویز شود رگ های بسته شده ممکن است دوباره باز شود. برای پایین اوردن احتمال سکته در اثر لخته ی خون مصرف آسپرین توصیه می شود. خطر سازترین عامل سکته الکل و سیگار است چربی فشرده چون گوشت قرمز و تخم مرغ ومصرف قند

الکل و مواد مخدر (ماده مخدرپرزوک)
پرزوک مصرف دارویی دارد و برای افسردگی تجویز می شود پرزوک در سلول یک مولکول راهدف قرار می دهد. پس از ازادشدن سراتونین توسط یک پروتئین انتقال دهنده به نرون بعدی وارد می شود اما پرزوک مانع از این انتقال  میشود.پرزوک بازدارنده خاصی برای سراتونین محسوب می گردد.پرزوک دارویی عمومی است.

آیا ماری جواناسرطان ریه می آورد؟
همه می دانند که مصرف تنباکو چه به صورت جویدن و چه به صورت کشیدن ایجاد سرطان می نمایدچون ماری جوانا و تنباکو هر دو دارای یک ماده هستند هر دودارای یک ماده هستند هر دو ایجاد سرطان می کنند. بعضی افراد که کنترلی روی خود ندارند به دام مواد مخدر می افتند و مصرف مواد مخدر برزندگی آنها تاثیر منفی می گذارد.الکل ماده ای بسیار خطرناک است و در تمام بیوشیمی بدن ما دخالت می کند. این ماده اعتیاد آور است و باعث تخریب مغز می شود قطع مصرف آن گاه کشنده است.

بیماری پارکینسون
در سن 50 سالگی یا زودتر ایجاد می شود یعنی مخصوص بزرگسالان است. با لرزشهای خفیف در حرکات ارادی شروع می شود به تدریج توازن به هم می خورد با پیشرفت مرض.ماهیچه ها سخت تر می شود. حتی کوچکترین حرکات بخ کندی صورت می گیرد  بخشی از مغز که به مرض پارکینسون ارتباط دارد در موقع جراحی سیاه به نظرمی رسد رنگ سیاه مربوط به نروتر نرمیترد وپامین است که وقتی اکسیده می شود سیاه به نظر می رسد.دوپامین تاثیرات مختلف در عملکرد مغر دارد.

نام کتاب: دنياي اسرارآميز فكر و تلقين
نویسندگان : دکتر الکساندرا امود و دکتر سم وانگ
مترجم : محمد صادق عظیم
ویراستار : سید محسن آثار جوی
طرح روی جلد : احمد آقا قلی زاده
اجرا و امور فنی : موسسه امید
نوبت چاپ: اول 1390
تیراژ: 2000جلد
قیمت: 3500
حق چاپ محفوظ است
شابک: 9789646255616
تلخیص کتاب:آتنا هادیان و فاطمه ضحاکی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *