معرفی کتب مدیریت

خلاصه کتاب برنامه اقدام مثبت

 

در یک فعالیت اقتصادی با مدیریت مطلوب هرکس می تواند سبب ترفیع و ارتقاء خویش باشد. وظیفه مدیریت این است که به تحقق این شرایط نظارت کند. روشی عالی برای تخریب روحیه کارکنان در یک سازمان، ایجاد شرایطی است که هر یک از کارکنان احساس کنند برای پیشرفت کردن در کارشان باید زردرنگ بازی و یا به عبارتی سیاست بازی کنند. در شرایط مدیریت مطلوب هر یک از کارکنان می توانند پیشرفت خود را مقدر سازند.در یک سازمان با مدیریت قوی کارکنان می توانند آزادانه برای گرفتن ترفیعات شغلی با یکدیگر رقابت کنند.

نام و نام خانوادگی خلاصه کننده: سینا صادقی
مشخصات کتاب
نام کتاب: برنامه اقدام مثبت
ناشر: لیوسا
نویسنده: ناپلیون هیل
مترجم: مهدی قراچه داغی
چاپ دوم: ( اول لیوسا )1389
تیراژ:1650 نسخه

فهرست
ویژگیهای منشی    4
1- وفای به عهد سنگ بنا و ستون منش نیکوست.    4
2- هر فکری که به ذهن راه دهید بخشی ادامه دار از شخصیت شما میشود.    4
3-کسی را که مورد تحسین شماست انتخاب کنید و هر قدر که میتوانید از او تقلید کنید.ممکن است این قهرمان پرستی باشد اما منش و خصات شما را بهبود می بخشد.    4
4-غره شدن و به خود بالیدن نشانه عقده حقارت و خودکم بینی است.    4
5- صداقت بیش از اندازه هم چیز خوبی نیست.    4
6-سودمندترین طرز استفاده از زمان، سکوت کردن و مراقبه است.باید برای یافتن راهنماییها به درون خود توجه کنید    4
ابتکار شخصی    5
1- موفقیت یک شبه معنا ندارد.    5
2-به ابتکار خود عمل کنید اما مسیولیت اعمالتان را نیز بپذیرید.    5
3- اگر امادگی پذیرفتن مسیولیت را ندارید از تقبل انجام کار خودداری نمایید.    5
4- کسی که در غیاب رییسش کار می کند شرایط پیشرفت خودش را هموار می سازد.    5
5- در یک فعالیت اقتصادی با مدیریت مطلوب هرکس می تواند سبب ترفیع و ارتقاء خویش باشد. وظیفه مدیریت این است که به تحقق این شرایط نظارت کند.    5
6- آیا منتظرید که موفقیت از در ظاهر شود یا می خواهید آنرا در جایی که پنهان شده است پیدا کنید؟    5
نگرش برنده    6
1- کیفیت و کمیت کاری که ارایه می دهید، به علاوه نگرشی که در قبال این کار دارید، میزان دستمزد شما و نوع کاری را که می کنید مشخص می سازد. 6
2- تلاش برای گرفتن، بدون دادن و از خود مایه گذاشتن به این می ماند که بدون اینکه بذری بپاشید انتظار برداشت داشته باشید.    6
3-می توانید هر اندازه بخواهید درباره دیگران حرف بزنید، مشروط بر آنکه به کیفیات خوب آنها اشاره کنید.    6
4- ذهنی که تحت تأثیر نگرش منفی بیمار است از جسم بیمار خطرناکتر است زیرا ذهن بیمار همیشه واگیر دار است.    6
1-اگر اعتقاد داشته باشید که می توانید،حتما می توانید.    6
2- چه کسی به شما گفت که این کار غملی نیست، به چه موفقیت عظیمی رسیده است که او را واجد شرایط کرده تا برای شما تعیین محدودیت بکند؟    7
3- به هر چه بخواهید می رسید،مشروط بر آنکه جایگزینی را به جای خواسته خود نپذیرید.    7
4-دایمی ترین چیز در دنیا دهنیتی است که در ذهن خود ایجاد می کنید.    7
5- اگر نمی دانید که چه می خواهید، نگویید که هرگز شانس به شما روی نیاورده است.    7
عمل    7
1- با کمال میل موفقیتهایتان را با دیگران در میان بگذارید، اما…    7
2- اگر می خواهید کاری سریعا و به درستی انجام شود، از کسی که سرش شلوغ است بخواهید آنرا برای شما انجام دهد.انسان تنبل بیکار جایگزین های بسیار زیادی برای آن سراغ دارد.    7
3-به خاطر داشته باشید که کایت در جهت مخالف باد پرواز می کند.    8
4- حقیقتی از زندگی است که می گوید« یا درست رفتار کن و یا جایت را به دیگران بسپار، اما بهانه تراشی نکن.»    8
5- مسلم بدانید که اگر شروع نکنید خط پایانی در کار نخواهد بود.    8
فرصت مناسب    8
1-کسانیکه به سرعت محدودیت ها را لمس می کنند معمولا در یافتن فرصتهای مناسب کند عمل می کنند.    8
2- هرگز نپذیرید که دنیا به شما فرصت مناسبی نداده است.    8
3- انسان خردمند همیشه فرصتهای مطلوب را مطابق نیاز های خود شکل می دهد.    8
4-فرصت مناسب هرگز به سراغ کسانی که توان تصمیم گیری را ندارند نمیرود.    9
5- از تمبر پستی درس بگیرید.    9
قدرت کار گروهی    9
1- اگر افسر ارتش نباشید، بدانید که همیشه با خواهش کردن بهتر از دستور دادن به نتیجه می رسید.    9
2-با همکاری دوستانه در هر بازاری موفق تر می شوید.    9
3- برای حفظ دوستی آنرا ابراز کنید.    9
4-توجه داشته باشید که لحن صدا بهتر از کلمات ذهنیت شما را انتقال می دهد.    10
5- یک ماهی گیر خوب غذای مورد علاقه ماهیان را به قلاب ماهی گیری وصل می کند. در رولبط انسانی هم از این  موضوع به سود خود استفاده کنید.    10
شکست و ناکامی    10
1-نداشتن هدف و مقصود علت اصلی شکست و ناکامی است.    10
2- کسانی که بر سر پول قمار می کنند، در فکر تقلب هستند زیرا انتظار دارند بر آنکه کاری صورت دهند چیزی به دست آورند.    10
3-خودخوری تخدیر کننده است.    10
4-اگر ندانید که چرا شکست خوردید، با تدبیرتر از زمانی که شروع کردید نیستید.    10
5- وقتی با مشکلی روبرو می شوید و شکستی را متحمل می گردید، به جای اینکه به بخت و اقبال بد خود نفرین کنید سپاسگذار باشید که از این حد بدترش برای شما اتفاق نیفتاده است.    11
6- اگر کسی در زندگی به شما لیمو داد ناراحت نشوید.با این لیمو، لیموناد درست کنید و آنرا به دست کسانی بدهید که از فرط شکایت کردن تشنه شده اند.    11
ذهن شما    11
1- از قدرت خلاق ذهن خود استفاده کنید.    11
2-تصور کارگاه روح است که در ان همه برنامه های رسیدن به موفقیت شکل میگیرد.    11
3- تصمیمات سریع ذهن را گوش به زنگ می کند.    11
4- سن واقعی به نگرش ذهنی شما بستگی دارد نه به سالهایی که پشت سر گذاشته اید.    12
5- اشخاص مدبر دو برابر فکر میکنند و یک برابر حرف می زنند.    12
سلامتی و خوشبختی    12
1- نگرش ذهنی شما کلید مطمین شخصیت شماست.    12
2-هر خصوصیتی که بخواهید می توانید در دیگران ببینید.    12
3-چه کسی را فریب داده اید،آن شخصی را یا خودتان را؟قبل از اینکه به این پرسش جواب بدهید خوب فکر کنید.    12
4-با تبسم بیش از اخم کردن، از شر نگرانیها خلاص شوید.    12
5- برای اینکه اتومبیلتان خوب کار کند می دانید که چه سرویسی باید به آن بدهید.بیاموزید که برای حفظ سلامتی خود کدام غذا برایتان مؤثر تر است.    13
امید و ایمان    13
1-ایمان به اساس و شالوده ای نیاز دارد، اما هراس اغلب پایه و اساس درستی ندارد.    13
2-آزادی بدون اینکه با خود صادق باشید مفهوم پیدا نمی کند.    13
3-بهترین نیایش، سپاسگذاری از چیزهایی است که تا کنون نصیب برده ایم.    13
4-پنج واقعیت عالم هستی زمان، فضا، ماده، انرژی و فراست بی انتهایی است که این نظم را به وجود آورده است.    13
5-چیزی به نام بخت خوب و بد وجود ندارد.هر چیزی علتی دارد که آثار مشخصی بر جای می گذارد.    13

ویژگی های منشی
1- وفای به عهد سنگ بنا و ستون منش نیکوست.

اشخاص با خصلت به گفته خود عمل میکنند.وقتی میگویند کاری را انجام میدهند به عهد خود وفا میکنند.این اشخاص در زمره رهبران هستند، کسانی هستند که دیگران برای گرفتن راهنمایی به آنها مراجعه میکنند زیرا این اشخاص نشان داده اند که مراقب و متوجه هستند.قابل اطمینان بودن مانند هر ویژگی منش یک عادت است.

2- هر فکری که به ذهن راه دهید بخشی ادامه دار از شخصیت شما میشود.
افکار شما روی شما تأثیر میگذارند.شما هرطور که بیشتر فکر میکنید همان میشوید.اگر به موفقیت فکر کنید، ذهن خود را برای رسیدن به موفقیت شرطی میکنید و به موفقیت میرسید.برعکس، اگر به شکست و ناکامی بیندیشید، ناکام و عاجز میشوید.

3-کسی را که مورد تحسین شماست انتخاب کنید و هر قدر که میتوانید از او تقلید کنید.ممکن است این قهرمان پرستی باشد اما منش و خصات شما را بهبود می بخشد.
تفاوت میان قهرمان پرستی کورکورانه و انتخاب الگو به طرزی اندیشمندانه در توانایی شماست که میان ویژگی ها و خصایل مطلوب و ویژگیها و خصایل نه چندان خوب تمایز قایل شوید.

4-غره شدن و به خود بالیدن نشانه عقده حقارت و خودکم بینی است.
واقعیت این است که اشخاص توانمند مجبور نیستند که درباره موفقیتهای خود فخرفروشی کنند.اشخاص به واقع موفق اجازه می دهند تا موفقیتهایشان خود به زبان آیند و خود را نشان دهند. اگر به دیگران نشان دهید که چه کارهایی انجام داده اید اثرش به مراتب بیشتر از این است که در قالب کلام به آنها بگویید که چه کرده اید.

5- صداقت بیش از اندازه هم چیز خوبی نیست.
صادق بودن با دیگران به معنای شقی بودن با آنها نیست.لازم نیست صرفا به دلیل اینکه می خواهید حقیقت را بگویید آنچه را که در دیگران نمیپسندید به آنها یادآور شوید.  گاه بهتر است مکنونات قلبی دیگران را درباره خود ندانیم.احترام به حرمت نفس دیگران گاه ایجاب میکند که در گفتن حقایق به آنها صرفه جویی کنیم.

6-سودمندترین طرز استفاده از زمان، سکوت کردن و مراقبه است.باید برای یافتن راهنماییها به درون خود توجه کنید
روح پرحرف و پرصدا نیست.برای اینکه با روح و روان خود در تماس شوید به آرامش نیاز دارید.بکوشید و همه روزه دقایقی را به خلوت با خویشتن اختصاص دهید.

ابتکار شخصی
1- موفقیت یک شبه معنا ندارد.

اگر می خواهید روی نردبان موفقیت حرکت کنید باید هرطور شده کار مورد نظر را انجام دهید حتی اگر به نظر برسد که آنقدرها جالب و جاذب نیست.وقتی با عزم جزم به انجام کاری می پردازید سرانجام پاداش کارهای خود را دریافت می کنید.
2-به ابتکار خود عمل کنید اما مسیولیت اعمالتان را نیز بپذیرید.
ابتکار عمل را به دست گرفتن به معنای قبول نقش رهبری است و این سببی است تا مورد تحسین و تمجید همگان واقع شوید و یا برعکس مورد استفاده قرار بگیرید.رهبر خوب کسی است که دیگران را در موفقیت های خود سهیم می داند اما مسیولیت کامل شکستها و ناکامیهای موقتی را عهده دار می شود.
3- اگر امادگی پذیرفتن مسیولیت را ندارید از تقبل انجام کار خودداری نمایید.
اگر می خواهید به مقامات بالاتری برسید به دیگران، به دوستان و به کارفرمایان خود نشان دهید کسی هستید که آنها می توانند روی او حساب کنند.
4- کسی که در غیاب رییسش کار می کند شرایط پیشرفت خودش را هموار می سازد.
اگر بر اساس بالاترین معیارهای خود کار کنید، ارتقاء خود به خود حاصل خواهد شد.
5- در یک فعالیت اقتصادی با مدیریت مطلوب هرکس می تواند سبب ترفیع و ارتقاء خویش باشد.
وظیفه مدیریت این است که به تحقق این شرایط نظارت کند.
روشی عالی برای تخریب روحیه کارکنان در یک سازمان، ایجاد شرایطی است که هر یک از کارکنان احساس کنند برای پیشرفت کردن در کارشان باید زردرنگ بازی و یا به عبارتی سیاست بازی کنند. در شرایط مدیریت مطلوب هر یک از کارکنان می توانند پیشرفت خود را مقدر سازند.در یک سازمان با مدیریت قوی کارکنان می توانند آزادانه برای گرفتن ترفیعات شغلی با یکدیگر رقابت کنند.
6- آیا منتظرید که موفقیت از در ظاهر شود یا می خواهید آنرا در جایی که پنهان شده است پیدا کنید؟
موفق ها کسانی هستند که به جستجوی موفقیت می روند.ابتکار عمل را به دست بگیرید تا فرصت های مطلوب و مناسب خود راخلق کنید.چیزی بهتر از اقدام بر اساس طرحی از پیش تدوین یافته نیست.

نگرش برنده
1- کیفیت و کمیت کاری که ارایه می دهید، به علاوه نگرشی که در قبال این کار دارید، میزان دستمزد شما و نوع کاری را که می کنید مشخص می سازد.
کسانی که در شرکتها به بالاترین مقامها می رسند که بیشتر تلاش می کنند و بیش از اندازه ای که حقوق می گیریند کاری صورت می دهند و در انجام این کار روحیه ای شاد از خود به نمایش می گذارند.وقتی در انجام دادن کارها و وظایف پیش روی خود حالت مثبت داشته باشید و آنقدر مداومت به خرج دهید که کارتان را به پایان برسانید، آینده ای روشن را برای خود تدارک می بینید.
2- تلاش برای گرفتن، بدون دادن و از خود مایه گذاشتن به این می ماند که بدون اینکه بذری بپاشید انتظار برداشت داشته باشید.
حاصلخیز ترین زمین های دنیا مادام که چیزی در آن نکارید محصول نمیدهد.برای موفق شدن در هر تلاشی باید وقت و استعداد خود را در آن سرمایه گذاری کنید.
3-می توانید هر اندازه بخواهید درباره دیگران حرف بزنید، مشروط بر آنکه به کیفیات خوب آنها اشاره کنید.
این توصیه قدیمی که «اگر نمی توانید درباره کسی حرف های خوب بزنید، چه بهتر که اصولا حرفی نزنید» به همان قوت قبلی باقیست.مطمین باشید که صحبتهای منفی شما درباره دیگران به گوش آنها خواهد رسید.دلیل روشنی دارد.کسانی که با ما درباره اشکالات دیگران حرف می زنند، مسلما با آنها هم درباره اشکالات ما حرف خواهند زد.
4- ذهنی که تحت تأثیر نگرش منفی بیمار است از جسم بیمار خطرناکتر است زیرا ذهن بیمار همیشه واگیر دار است.
متخصصان رفتار انسانی به این نتیجه رسیده اند که امکان ندارد عضوی از یک گروه روی سایر اعضای گروه تأثیر نگذارد.به همین شکل، هر گروهی به اندازه ضعیف ترین عضو خود قدرت دارد. بی جهت با کسانی که از ذهنیت منفی برخوردارند، هم گروه نشوید به جای آن با اشخاص شاد،مثبت و مولد ارتباط برقرار سازید.

هدفگذاری
1-اگر اعتقاد داشته باشید که می توانید،حتما می توانید.
به هر چه اعتقاد داشته باشیم اتفاق می افتد.به این اصطلاحا تحقق باور می گویند.ذهن انسان به گونه ای است که پیوسته می خواهد به آنچه بیشتر فکر می کند تحقق بخشد.
2- چه کسی به شما گفت که این کار غملی نیست، به چه موفقیت عظیمی رسیده است که او را واجد شرایط کرده تا برای شما تعیین محدودیت بکند؟
اشخاص موفق و درگیر فرصت آنرا ندارند که خطوط ذندگی شما را مشخص کنند انها گرفتار زندگی خود هستند.ناموفق ها و ناقابلها بیش از هر کسی فرصت دارند که خط و خطوط زندگی دیگران را ترسیم کنند.این اشخاص از شکست خوردن و ناکام ماندن شما لذت می برند.
3- به هر چه بخواهید می رسید،مشروط بر آنکه جایگزینی را به جای خواسته خود نپذیرید.
مصالحه و سازش عنصری مهم در سیاست،دیپلماسی و مذاکره است، اما در کار هدف گذاری و رسیدن به اهداف اقدام درستی نیست.
4-دایمی ترین چیز در دنیا دهنیتی است که در ذهن خود ایجاد می کنید.
واقعیتی است که اغلب محدودیتها را خود وضع می کنیم.خود را مجاب می کنیم که انجام کاری غیر ممکن است و در نتیجه آنرا به غیر ممکن تبدیل می کنیم.ما انسانها هم موجودات عادت هستیم. چه بهتر که گهگاه توانمندیهای خود را آزمایش کنیم.
5- اگر نمی دانید که چه می خواهید، نگویید که هرگز شانس به شما روی نیاورده است.
کسانی که بیش از همه شکایت می کنند که در زندگی هرگز شانس به آنه مراجعه نکرده است، همیشه کسانی هستند که برای شکست ها و ناکامی های خود جواب حاضر و آماده ای دارند.اشخاص موفق به دستاویز و بهانه متمسک نمی شوند، آنها مسیولیت اعمال خود را بر عهده می گیرند، برای خود هدف گذاری می کنند.

عمل
1- با کمال میل موفقیتهایتان را با دیگران در میان بگذارید، اما…
ابتدا موفقیت خود را در عمل نشان دهید و از کسانی که در این موفقیت به شما کمک کرده اند یاد کنید
2- اگر می خواهید کاری سریعا و به درستی انجام شود، از کسی که سرش شلوغ است بخواهید آنرا برای شما انجام دهد.انسان تنبل بیکار جایگزین های بسیار زیادی برای آن سراغ دارد.
کسانی که گرفتار و پرکار هستند مسامحه نمیکنند.آنها می دانند که کار مانند سوار شدن به یک دوچرخه می ماند.یا به حرکت خود ادامه می دهید و یا از روی دوچرخع به زمین می غلتید.موثرتیرن اشخاص احساسی اضظراری دارند.زمانی برای انجان دادن کارشان در نظر میگیرند و الویتها را مشخص می سازند.
3-به خاطر داشته باشید که کایت در جهت مخالف باد پرواز می کند.
از شروع کار بدانید که موفقیت به آسانی بدست نمی آید. دقت کنید به فلسفه ای دست بیاویزید که به رغم همه دشواریها شما را در رسیدم به موفقیت کمک کند.
4- حقیقتی از زندگی است که می گوید« یا درست رفتار کن و یا جایت را به دیگران بسپار، اما بهانه تراشی نکن.»
در دنیای مدیریت امروز یا باید رهبری کنید یا تبعیت و در غیر این صورت صحنه را خالی کنید. رهبر بودن را انتخاب کنید.ابتکار عمل را به دست بگیرید. وقتی با مسیله یا یک تصمیم دشواری روبرو می شوید، زمان بیش از اندازه زیادی را صرف یافتن راه حل نکنید.
5- مسلم بدانید که اگر شروع نکنید خط پایانی در کار نخواهد بود.
یک ضربالمثل قدیمی می گوید« یک سفر یکهزار مایلی با یک قدم تنها شروع می شود.» زندگی پر از فزصت مناسب است، فرصت برای موفق شدن و فرصت برای شکست خوردن.این بستگی به شما دارد که از فرصت هایی که پیش آمده به نحد احسن استفاده کنید.

فرصت مناسب
1-کسانیکه به سرعت محدودیت ها را لمس می کنند معمولا در یافتن فرصتهای مناسب کند عمل می کنند.
میشل تاد تهیه کننده فیلمهای سینمایی زمانی گفت «ورشکست شدن یک امر موقتی است، اما فقیر بودن حالتی از ذهن است.» در مورد فرصت مناسب هم همین مطلب صدق میکند،اینکه فرصتهای مناسب را ببینید یا محدودیتها را، موضوعیست که کاملا در کنترل شماست.
2- هرگز نپذیرید که دنیا به شما فرصت مناسبی نداده است.
فرصت مناسب چیزی نیست که کسی آنرا به شما بدهد، فرصت مناسب را باید بیابید و خلق کنید.فرصتهای مزلوب برای همه و در هر زمینه ای از زندگی وجود دارند.ممکن است اینها فرصتهایی که شما ترجیح می دهید نباشند.اما هر فرصت مناسبی را که مورد استفاده قرار دهید، به فرصت مناسب بزرگتری تبدیل می شود.
3- انسان خردمند همیشه فرصتهای مطلوب را مطابق نیاز های خود شکل می دهد.
توانایی شناختن فرصتهای مطلوب عنصر مهمی در رسیدن به موفقیت است، اما این توانایی در نهایت یک نقطه شروع است.ایده ای ارزشمند است که به عمل تبدیل می شود آنهم به دست شما. اشخاص به شدت موفق می دانند که به روشهای مختلفی می توانند فرصتها را به فعل تبدیل کنند.
4-فرصت مناسب هرگز به سراغ کسانی که توان تصمیم گیری را ندارند نمیرود.
اشخاص موفق به راحتی تصمیم میگیرند.وقتی فرصت مناسب به آنها روی می آورد آنرا به دقت ارزیابی می کنند، تصمیم می گیرند و اقدام لازم را انجام می دهند. آنها می دانند که تردید و دودلی وقتی را هدر می دهد که می توان از آن برای آنجام دادن کارهای سودمندتر استفاده نمود.مجبور نیستید همه تصمیم ها را یکجا و در شروع بگیرند. هر تصمیم می تواند در پی اخذ تصمیم قبلی گرفته شود.
5- از تمبر پستی درس بگیرید.
نکته مهم و جالب درباره تمبر پستی این است که به گوشه پاکت انقدر می چسبد تا پاکت به مقصد خود برسد.چه بهتر شما هم مانند تمبر پست آنقدر مداومت کنید تا در تمام زمینه های شغلی و اجتماعی به خواسته های خود برسید.بدانید که بر سر شما موانعی هستند اما به یقین با تلاش و مداومت می توانید این موانع را از پیش پای خود بردارید.

قدرت کار گروهی
1- اگر افسر ارتش نباشید، بدانید که همیشه با خواهش کردن بهتر از دستور دادن به نتیجه می رسید.
رهبران سازمانهای اقتصادی، رهبران سیاسی و غیره به این نتیجه رسیده اند که اگر به جای دستور دادن از اشخاص خواهش بکنند نتایج به مراتب بهتری عاید می شود.حتی وقتی بر دیگران مدیریت می کنید، اگر از افراد خود خواهش بکنید نتایج بسیار بهتری عاید می شود.
2-با همکاری دوستانه در هر بازاری موفق تر می شوید.
وقتی با رقبای خود برخورد خوب و محترمانه می کنید، آنها نیز به سهم خود با شما برخورد بهتری را به نمایش می گذارند.اینکونه صنعتی که در آن فعالیت می کنید از دوام و توانایی بیشتری برخوردار می شود.هر صنعتی که رقبای فعال در آن با هم در راه خصومت و عناد قدم بردارند متلاشی می شود.
3- برای حفظ دوستی آنرا ابراز کنید.
به دوستانتان بگویید که تا چه اندازه به دوستی آنها افتخار می کنید.مواقع و موفقیتهای مهم برای آنها را به خاطر بسپارید. ار آنها به خاطر موفقیتهایشان تعریف کنید.از همه مهمتر بگذارید بدانند که در وقت نیاز به کمکشان می شتابید.
4-توجه داشته باشید که لحن صدا بهتر از کلمات ذهنیت شما را انتقال می دهد.
کسانی که به مقامات بالای سازمان خود می رسند کسانی هستند که آموخته اند تا احساسات خود را در کنترل خویش در آورند.وقتی در سمت رهبری و مدیریت هستیتد، باید بیاموزید که در مخابره پیام خود دقت کافی به عمل آورید.
5- یک ماهی گیر خوب غذای مورد علاقه ماهیان را به قلاب ماهی گیری وصل می کند. در رولبط انسانی هم از این  موضوع به سود خود استفاده کنید.
همانطور که در گفت و گو بیشتر گوش دادن از بیشتر حرف زدن بهتر است، در روابط با اشخاص هم توجه به رفاه و حال دیگران موثرتر از در نظر گرفتن صرفا خواسته های خویش است.وقتی با دیگران طوری رفتار میکنید که ترجیح میدهید آنها با شما رفتار کنند، تبدیل به کسی می شوید که دیگران به دوستی با او راغب می شوند.اینگونه احترام، دوستی و صمیمیت را برای خود می خرید.

شکست و ناکامی
1-نداشتن هدف و مقصود علت اصلی شکست و ناکامی است.
انسان بدون برنامه هم جریان با حوادث زندگی به حرکت در می آید و مقاومتش در برابر شداید و مشکلات نقصان می پذیرد.داشتن یک برنامه مشخص برای زندگی، اتخاذ صدها تصمیم گیری در زندگی را ساده می کند.
2- کسانی که بر سر پول قمار می کنند، در فکر تقلب هستند زیرا انتظار دارند بر آنکه کاری صورت دهند چیزی به دست آورند.
کسی که در زندگی می خواهد از روی شانس و اقبال صاحب پول و مال و منال شوند شریک تجاری خوبی نیستند.
3-خودخوری تخدیر کننده است.
اشکال مواد مخدر و داروهای تخدیر کننده این است که بدن انسان در برابر آنها مقاوم می شود. در زمینه خودخوری هم همین مطلب صدق می کند.هر چه از آن استفاده کنید میزان نیازتان از آن افزایش می یابد.
4-اگر ندانید که چرا شکست خوردید، با تدبیرتر از زمانی که شروع کردید نیستید.
می گویند کسانی که از تاریخ درس نمی گیرند انرا به اجبار تکرار می کنند.بدون اینکه طعم شکست را تجربه نکنید به درایت نمی رسید و بدون درایت، موفقیت عمر دراز ندارد.وقتی اشتباهی صورت می دهید به خود بگویید« خوب شد، حالا آن را از سر راهم بر می دارم و دیگر آن را مرتکب نمی شوم.»
5- وقتی با مشکلی روبرو می شوید و شکستی را متحمل می گردید، به جای اینکه به بخت و اقبال بد خود نفرین کنید سپاسگذار باشید که از این حد بدترش برای شما اتفاق نیفتاده است.
برای برخورد با شکست و ناکامی باید موقعیت را به شکلی که هست ارزیابی کنید. وقتی به این نتیجه برسید که شرایط می توانست از آنچه هست بدتر باشد،نخستین قدم را برای از میا برداشتن مشکل برداشته اید.
6- اگر کسی در زندگی به شما لیمو داد ناراحت نشوید.با این لیمو، لیموناد درست کنید و آنرا به دست کسانی بدهید که از فرط شکایت کردن تشنه شده اند.در نظر اشخاص موفق موانع زندگی نقطه اتکاهایی هستند مه می توانید برای رسیدن به موفقیت از آنها بالا بروید.

ذهن شما
1- از قدرت خلاق ذهن خود استفاده کنید.
جیمز وب یانگ پنج مرحله را در این خصوص شناسایی کرده است:
1.    اطلاعات مناسب را گردآوری کنید.
2.    ازلاعات بدست آمده را در ذهن خود مرور کنید.
3.    ایده را در ذهن نیمه هشیار خود بپرورید.
4.    متوجه زاییده شدن ایده باشید.
5.    روی ایده بدست آمده کار کنید تا قابلیت عملی پیدا کنید.
2-تصور کارگاه روح است که در ان همه برنامه های رسیدن به موفقیت شکل میگیرد.
قبل از اینکه بتوانید کار ارزشمندی بکنید، ابتدا باید آنرا در ذهن خود بپرورید.ذهن با محدودیت فیزیکی و جسمانی روبرو نیست.حد و مرز هم ندارد. شما در کارگاه ذهن خود می توانید چیزهای را که هرگز وجود نداشته اند تصور کنید.میتوانید از قدرت تصور و خیال خود برای حل بسیاری از مسایل دشوار استفاده کنید.
3- تصمیمات سریع ذهن را گوش به زنگ می کند.
اشخاص موفق در تصمیم گیری ها قاطع عمل می کنند.بی جهت وقت را هدر نمی دهند و فرصت بدست آمده را تلف نمی کنند، اطلاعات مناسب را جمع آوری میکنند، راه چاره های مختلف را بامشاورین و صاحبنظرانی که به قوه تشخیص آنها اطمینان دارند در میان می گذارند و با توجه به یافته های خود تصمیم می گیرند و به حرکت در می آیند.
4- سن واقعی به نگرش ذهنی شما بستگی دارد نه به سالهایی که پشت سر گذاشته اید.
تیرون ادواردز نویسنده و روحانی آمریکا می گفت« سن به سال بستگی ندارد به خلق و خو و سلامتی بستگی دارد.بعضیها پیر متولد می شوند و بعضی ها هرگز پیر نیم شوند.»
5- اشخاص مدبر دو برابر فکر میکنند و یک برابر حرف می زنند.
شاید بزرگترین کیفیت یک رهبر و ارزشمند ترین مهارت در ایجاد یک رابطه این است که بتوانید قبل از اینکه حرفی بزنید روی آن فکر کنید.اگر وقتی خشمگین می شوید بلافاصله حرف بزنید و بعد از اینکه حرف تندی زده اید تأسف بخورید، قاعده قدیمی شمارش از یک تا ده قبل از سخن گفتن باز هم به شما کمک می کند.

سلامتی و خوشبختی
1- نگرش ذهنی شما کلید مطمین شخصیت شماست.
برداشتی که از خودتان دارید تا حدود زیادی نگرش دیگران را در قبال شما مشخص میکند. اگر شما انسانی مطمین،بشاش و مثبت باشید،همکاران، دوستان و بستگانتان جذب شخصیت شما خواهند شد.
2-هر خصوصیتی که بخواهید می توانید در دیگران ببینید.
مارگارت ولف هانگرفورد می گفت« زیبایی در چشم زیبا بین است.»منظور او این بود که هرچه را که بخواهیم در چشم دیگران می بینیم.هر انسانی آمیخته ای از احساسات، عواطف و افکار است، که بعضی از اینها خوب و بعضی بد هستند.اگر شما مثبت باشید کیفیات مثبت دیگران را می بینید.
3-چه کسی را فریب داده اید،آن شخصی را یا خودتان را؟قبل از اینکه به این پرسش جواب بدهید خوب فکر کنید.
هرکس گهگاه وسوسه می شود که از دیگران به سود خود استفاده کند.اگر تحت تأثیر این ذهنیت اقدامی صورت دهند،شایسته آنچه بر سرشان میآید هستند.وقتی با اشخاص صادقانه برخورد می کنید به انسان بهتری تبدیل می شوید.
4-با تبسم بیش از اخم کردن، از شر نگرانیها خلاص شوید.
آنقدر جدی نشوید که توان خندیدن را از دست بدهید.بدون کمی تفریح و نشاط هرگز نمی توانید در زندگی بیش از80000 ساعت کار کنید.
5- برای اینکه اتومبیلتان خوب کار کند می دانید که چه سرویسی باید به آن بدهید.بیاموزید که برای حفظ سلامتی خود کدام غذا برایتان مؤثر تر است.

امید و ایمان
1-ایمان به اساس و شالوده ای نیاز دارد، اما هراس اغلب پایه و اساس درستی ندارد.
پایه و اساس ادیان را ایمان تشکیل می دهد.تا تردید و دودلی را کنار نگذارید نمی توانید به وجود یک ذی جود فراتر پی ببرید.همین موضوع درباره ایمانی که به خودتان دارید صدق می کند.باید به نیروی ایمان تجهیز باشید تا از باورهایتان حمایت کنید.وقتی از باور قوی برخوردار باشید می توانید به سادگی بر هراسهای خود چیره شوید.
2-آزادی بدون اینکه با خود صادق باشید مفهوم پیدا نمی کند.
کسی که در مقام فریب خود باشد در زندانی که برای خود ساخته محبوس خواهد بود.رشد و اعتلای شخصی با داشتن صداقت با خود شروع می شود.تا زمانی که با خود صادق نباشید، تا زمانی که به قابلیتهای خود توجه نکنید نمی توانید هدفی را که انتخاب کرده اید دنبال نمایید.
3-بهترین نیایش، سپاسگذاری از چیزهایی است که تا کنون نصیب برده ایم.
دعا و نیایش نشانه ایمان راسخ است.وقتی نیایش می کنید در شرایطی قرار می گیرید که می توانید در اوقات سختی از آن استفاده کنید.

4-پنج واقعیت عالم هستی
زمان، فضا، ماده، انرژی و فراست بی انتهایی است که این نظم را به وجود آورده است.نظام علم هستی بزرگترین اثبات وجود خداوند است.نظام دنیا دقیق تر و عظیم تر از آن است که خود به خود و بر حسب اتفاق ایجاد شده باشد.
5-چیزی به نام بخت خوب و بد وجود ندارد.هر چیزی علتی دارد که آثار مشخصی بر جای می گذارد.
چیزهای مطلق در زندگی محدود هستند.هر عمل و اقدامی که بکنید روی شما و دیگران تأثیری بر جای می گذارد که می توانید بد یا خوب باشد.در ایم میان شرایط نقش آفرین هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *