مدیریت رفتار

لزوم مدیریت شادی و نقش آن در سازمان

چکیده:
وقتی آدمی نیاز هایش ارضا می شود و به چیز های مورد علاقه اش دست می یابد احساس و هیجانی در او پدید می آید که از آن به شادی و نشاط تعبیر می شود و با واژه هایی چون شادمانی، سرور، وجد و … هم معناست. شادی زندگی را خوشایند می سازد و اشتیاق برای پرداختن به فعالیت های اجتماعی را آسان می سازد. شادی دارای گستره وسیعی است اما در یک تقسیم بندی کلی به دو نوع شادی های واقعی، عمیق و تعالی بخش و شادی های گذرا تقسیم می شود. شاد زیستن پاسخی به چگونه زیستن بوده و عامل تقویت اراده انسان است. “شادی” در سازمان ها دارای اهمیت خاصی بوده،  همچنین بر اساس مطالعات صورت گرفته رابطه مستقیمی میان شادی در سازمان و بهره وری برقرار بوده و با افزایش شادی کارکنان بهره وری آنها نیز افزایش می یابد، لذا آموزش شادی در سازمان ها دارای مزایای زیادی بوده و با صرف هزینه ای کم می توان به مزایای پایدار سازمانی و فردی دست یافت. در این مقاله سعی گردیده تا با ارائه تعریفی از شادی و راههای تحقق آن، افراد را به”شاد بودن” تشویق نموده و همچنین با برشمردن مزایا و راهکارهای شادی برای سازمان ها و مدیران و ارائه پیشنهاد، آنها را به ایجاد محیطی شاد برای کارکنان ترغیب نمود. 

مقدمه
انسان به طور فطری از غم گریزان و به سوی شادی در حرکت است. شادی و نشاط نه تنها بر روح و روان انسان، بلکه بر جسم او نیز تأثیر می گذارد. از نگاه اجتماعی، نیز شادمانی، قلب ها را به یکدیگر نزدیک و ترس، نگرانی، ناکامی و بدگمانی را بی اثر می کند. ارسطو می گوید: «شادی، بهترین چیزهاست و آن قدر اهمیت دارد که دیگر چیزها وسیله به دست آوردن آن هستند.» دین مقدس اسلام نیز که تأمین کننده صلاح دنیا و آخرت آدمی است، شادی های مناسب و حلال را تأیید می کند و پیروانش را از افسردگی و بی حالی برحذر می دارد.
مواردی مانند قدر زحمت ها و خوبی دیگران را به نیکی دانستن، از موهبت های الهی لذت بردن، مثبت عمل کردن و مثبت اندیشیدن، گشاده رو بودن، در زمان حال زندگی کردن، خودآرایی و آراستگی ظاهر و رضایت داشتن از زندگی، از نمونه های شادی هستند که می توان آنها را در زندگی تجربه کرد. ارتباط مستقیم شادی کارکنان و بهره وری سازمانها موجب گردیده تا سازمانها جهت دستیابی به بهره وری بیشتر اقدام به ایجاد آموزش های شادی برای کارکنان خود نموده و آنها را ترغیب نمایند تا شاد بوده و این شادی را به خانه های خود نیز ببرند.

تعریف شادی
وقتی آدمی نیاز هایش ارضا می شود و به چیز های مورد علاقه اش دست می یابد احساس و هیجانی در او پدید می آید که از آن به شادی و نشاط تعبیر می شود و با واژه هایی چون شادمانی، سرور، وجد و … هم معناست. شادی زندگی را خوشایند می سازد و اشتیاق برای پرداختن به فعالیت های اجتماعی را آسان می سازد. ارسطو پروراندن عالی‎ترین صفات و خصایص انسانی را شادمانی می داند. یعنی شادی تنها در لذتهای مادی و گذرا خلاصه نمی شود، شادمانی واقعی در نزدیک شدن به هدف والای آفرینش و آراسته شدن به خصلت ها و خوی های انسانی و الهی است. به طور خلاصه می توان گفت شادی به طور مطلق امکان پذیر نیست و هر انسانی مطابق جهان بینی و اندیشه های خود اگر به چیز های مورد علاقه اش برسد و از زندگی اش رضایت داشته باشد در خود احساس شادی می نماید. شادی از انفعالات و کیفیات انسانی محسوب شده و زاده تاثر نفس از امری مطلوب و دوست داشتنی است. درروایات آمده است که معصومان و مومنان حزن و اندوهشان در دلشان و شادی و سرورشان در چهره شان است. در فرهنگ شیعی “شادی” دارای معنا و تفسیر خاصی می باشد. حضرت علی (ع) در نامه 22 نهج البلاغه به عبد الله بن عباس می فرمایند: پس باید شادی تو از دسترسی به امور آخرتت باشد و حسرتت از آنچه از آخرت از دست داده ای. شادی واژه ای فارسی است که در معنای حاصل مصدری به کار می رود و مهم ترین برابر های آن عبارتند از: شادمانی، خوشحالی، بهج، بهجت، استبهاج، بشاشت، مسرت، نشاط، طرب، ارتیاح، وجد، انبساط، سرور، فرح، مرحان، خوشدلی، رامش و … شادی مجموعه ای از صفات مختلف مانند مثبت اندیشی، مهربانی، بخشش، پذیرش خود و دیگران و شاکر بودن است. هر فردی می تواند کاملا از روی میل و اراده بر صفات فوق تاثیر گذاشته و با تقویت آنها به شادی و نشاط زندگی خود بیفزاید. در دانش روانشناسی تعریف های پراکنده ای از هیجان شادی شده است و در آنها شادی به عنوان ترکیبی از عاطفه مثبت بالا و عاطفه منفی پایین و احساس مثبتی که از حس ارضا و پیروزی ناشی می شود، معنی شده است. هنری مور می گوید:یکی از غریب‎ترین نشانه های مشخص عصر ما که کم تر قابل تفسیر است غفلت روانشناسان از موضوع شادی است یعنی همان حالت درونی که افلاطون و ارسطو و تقریبا تمام متفکران برجسته گذشته آن را بهترین متاعی دانسته اند که از راه فعالیت قابل حصول است.

انواع شادي و شادماني
نشاط و شادماني گستره اي وسيع دارد اما در يك تقسيم بندي مي توان آن را به دو قسمت تقسيم كرد :
1-  شادي هاي واقعي ، عميق و تعالي بخش:
امام علي (ع) مي فرمايند: ((شادي انسان از بدست آوردن چيزي است كه هرگز آن را از دست ندهد ))
و براي او مفيد خواهد بود هم چنين اين شادي از آثار ايمان مذهبي است،‌كه مذهب بر زمينه هاي پيدايش شادي سفارش كرده و نشانه هايش را ستوده و راه رسيدن به آن و بهره مندي كامل از آن را پيش رو قرار داده است.
راز و نياز عاشقانه دعا و نيايش با شور و حال،‌ نماز با حضور قلب، كمك به انساني افتاده نوازش يتيمي غمگين، سير كردن گرسنه اي بي نوا، ديدار بستگان، گفتگو با دوستي صميمي، ابراز عشق به همسر و فرزندان و … كه همگي مصاديق ايجاد سرور در دلها است و از سفارشهاي دين مي باشد ، همان سرور و نشاطي را به دنبال دارد كه ديدن بهار طرب انگيز و صبح پر لطافت و قطره اي شبنم بر رخسار گل سرخ و زمزمه ي جويبار و وزش نسيم روح اقرا دارد، بلكه بيشتر چرا كه در روايت داريم (( در بهشت خانه اي وجود دارد به نام خانه شادي و تنها كسي كه يتيمان و بچه ها را خوشحال كند به آن داخل مي شود. )) و لذت شادي آخرت بسيار پايدارتر است .
2- شادي هاي گذرا :
كه به سبب هيجانات موقت و عوامل ساختگي و فعاليتهاي زيانبار پديد مي آيد مانند شادي ناشي از مصرف مواد مخدر و موسيقي هاي مبتذل و ….
 عواملی که افراد را شاد می کند عبارتند از:
1-همکاران پشتیبان و صمیمی
2-کار لذت بخش
3-رییس یا مدیر خوب
4-تعادل کاری و زندگی مناسب
5-کار متنوع
6-اعتقاد به اینکه کاری که انجام می دهیم با ارزش است.
7-احساس اینکه کاری که انجام می دهیم باعث ایجاد تفاوت می شود.
8-بخشی از یک تیم موفق بودن
9-شناسایی موفقیت های بزرگی که حاصل می شود.
10-حقوق رقابتی
عواملی که افراد را ناشاد می کندعبارتند از:
1-فقدان ارتباط از بالا(مافوقها)
2-حقوق غیر رقابتی
3-عدم شناسایی موفقیت هایمان
4-مدیر یا رییس نامناسب
5-توسعه فردی کم
6-نادیده گرفته شدن ایده ها
7-عدم ایجاد فرصت برای عوامل و مجریان فعال
8-فقدان مزایا
9- لذت بخش نبودن کار
10- احساس اینکه کاری که انجام می دهیم باعث ایجاد تفاوت نمی شود.

لزوم شادی در سازمان
بسیاری از صاحبان کسب وکارهای کوچک، وقتی در جست وجوی شادی هستند، به کارفرمایان کارگشایی تبدیل می شوند. برای بسیاری از آنها، رییس خود بودن منبعی برای رضایت خاطر و کامیابی است. این افراد وقتی بنگاهی را تاسیس کردند، عامل شادی کارمندان خود هم می شوند.
کارمندان شاد بهره وری بیشتری دارند و این امر باعث غیبت کمتر، خستگی کمتر و تنش کاری کمتر می شود. وقتی کارمندان شاد هستند، بیشتر بر کار خود متمرکزند و می خواهند به چالش های نو بپردازند. همچنین کارمندان شاد پیشگامان بهتری هستند. آنها انعطاف پذیرند، بیشتر اهل خطر کردن هستند و راحت تر از بقیه میتوانند بعد از اشتباهات و شکست های احتمالی، خود را بازیابی کنند. کارمندان شاد خلاق تر هستند و بابت وظایف روزانه خود کمتر دچار تشویش و نگرانی می شوند. کارمندان شاد در کارهای گروهی بهتر از دیگران عمل می کنند. آنها بیشتر تمایل دارند به دیگران کمک کنند و قادرند با مشکلات بزرگ تری روبه رو شوند. در سازمان ها مهم ترین دلیلی که موجب می شود یک محصول بی عیب و نقص خلق شود، نه تکنولوژی، بلکه اعتماد و عشق کارکنانی است که تکنولوژی را در اختیار دارند. بنابراین امروزه افزایش شادی در سازمان یکی از اولویت های اساسی در سازمانها شده است.
 پیامد های شاد بودن در محیط کار را نیز می توان چنین بیان کرد:
1. افزایش کارآمدی مدیریت
2. برداشتن مانع بین مدیر و کارکنان
3. کاهش استرس شغلی، فرسودگی شغلی و خشونت(ketchian,2006)
4. افزایش خوش بینی نسبت به آینده(Argyle,2001)
5. افزایش احساس کنترل محیط خارجی سازمان
6. کاهش استرس(آیزانک،1383)
7. کمک به تغییرات سازمانی
8. افزایش تولید و بهره وری
9. بهبود کارگروهی
10. رضایت شغلی
11. افزایش صمیمیت و حسن اعتماد
12. ایجا نگرش مثبت، نعطاف پذیری و خلاقیت در محیط کار(Cunningham,2006)
13. تسهیل ارتباطات بین کارکنان
14. افزایش یادگیری و یادآوری
15. افزایش تفکر خلاقانه

رابطه میان شادی و بهره وری
Alexander Kjerulf مدیر Chief Hapiness Officer بامدیران و کارکنان موسسات مختلفی در سراسر دنیا صحبت و مشاوره کرده و به آنها آموزش می دهد که چگونه محل کار خود را از یک محیط استرس زا و ملال آور به محیطی شاد و انرژی زا تبدیل نمایند. او در مقاله ای به ارتباط میان شادی و بهره وری پرداخته و عنوان می کند: پیوند و رابطه آشکاری بین “شادی در کار” و “بهره وری” وجود دارد. آیا بهره وری ما را شاد می کندیا شادی موجب بهره وری می شود؟ بله. رابطه دو طرفه ای بین این دو وجود دارد، اما پیوند “از شادی به بهره وری” قوی تر است. به این معنی که اگر می خواهید بهره ور باشید، بهترین چیزی که می تواند کمکتان کند تمرکز بر شاد بودن در کاری است که انجام می دهید. او 10 دلیل بیان می کند تا نشان دهد شادی در کار، تقویت کننده بهره وری است:
1-افراد شاد بهتر با دیگران کار می کنند:
کار با دیگران شامل کار گروهی بهتر با همکاران ، داشتن روابط کارمندی خوب برای یک مدیر، به دست آوردن رضایت بیشتر مشتریان برای نیروی کار فعال در بخش خدمات و فروش بیشتر برای فرد شاغل در بخش فروش است.
2-افراد شاد خلاق تر هستند.
3-افراد شاد به جای گله و شکایت از مشکلات آنها را حل می کنند.
4-افراد شاد انرژی بیشتری دارند.
5-افراد شاد خوش بین تر هستند.
6-افراد شاد انگیزه های بیشتری دارند.
7-افراد شاد غالبا کمتر بیمار می شوند.
8-افراد شاد سریع تر یاد می گیرند.
9-افراد شاد کم تر از بروز اشتباهات نگران می شوند و غالبا کم تر اشتباه می کنند.
10-افراد شاد بهتر تصمصم می گیرند.

مزایای شادی در محیط کار
آموزش شادی در محیط کار برای شرکت ها بسیار سود آور است همانطور که برای تک تک کارکنان نیز مفید است. با چند جلسه کوتاه آموزشی می توان مزایای زیادی به دست آورد، در حالی که هزینه آن حداقل است ولی تاثیرات آن پایدار و جاودان. مزایای شادی را می توان در سه بعد مزایابرای سازمان، مزایا برای مدیران و مزایا برای کارکنان مورد بررسی قرار داد. نگاهی کوتاه به هر کدام از آنها می تواند حاوی نکات جالبی باشد: 
1- مزایای شادی برای سازمان
الف-افزایش تولید:
کارکنان شاد مولدتر هستند. هنگامی که کارکنان شاد هستند توانایی انجام کار در آنها افزایش می یابد، شادی نه تنها باعث بهبود کمی تولید می شود بلکه با افزایش بهره وری موجب ایجاد محصول با کیفیت بهتر و همچنین افتخار و غرور و تعهد به کار در کارکنان می شود.
ب-بهبود توانایی تصمیم گیری:
شادی استرس و عدم اطمینان را که نوعی سردرگمی است کاهش می دهد و با این کار آنها به جای بخشی از یک مساله شدن یا ایجاد مشکل تبدیل  به ابزاری برای حل مشکلات  می شوند. وقتی کارکنان احساس خوبی در مورد کارشان داشته باشند آن را بهتر انجام می دهند.
ج-تجربه کارکنان شاد برای مشتریان:
کارکنان شاد عموما با مشتریان بهتر رفتار می کنند. رفتار و آرامش کارکنان، طرز حرف زدن آنها، حتی آهنگ صدای آنها باعث ایجاد احساس مطلوبی در مشتریان شده و آنها را به تعامل با سازمان ترغیب می کند. اگر کارکنان سازمانی شاد باشند، مشتریان آن شادی را دریافت می کنند و مشتریان جدیدتری جذب کارکنان شاد سازمان ها می شوند و بدین شکل شادی باعث فروش بیشتر می شود.
د-کاهش غیبت و مرخصی استعلاجی کارکنان:
شادی دارای یک ارتباط سالم مثبت است. احتمال سرماخوردگی کارکنان شاد کمتر است و آنها هنگام بروز حوادث و بیماری ها زودتر بهبود می یابند.
ه-انرژی بیشتر افراد شاد برای کار کردن:
گفته می شود: اگر می خواهید کاری درست انجام شود، آن را از یک فرد فعال بخواهید. همین حرف را می توان در مورد افراد شاد نیز به کار برد: اگر می خواهید کاری درست انجام شود،آن را از یک فرد شاد بخواهید. بیشتر کارکنان کاری را که با انرژی بیشتری انجام می دهند دوست دارند. شادی مسرس است و این انرژی می تواند در کل سازمان گسترش یابد.
و-بهبود ارتباطات:
مهم ترین جنبه کسب و کار ارتباطات است. ارتباطات خوب اولین دلیل موفقیت است. ارتباطات به صورت درون فردی شروع می شود. کسی که می تواند به خوبی با خود ارتباط یرقرار کند می تواند با دیگران هم ارتباط خوبی داشته باشد. افراد شاد با عزت نفس زیاد می توانند ارتباطات صادقانه تر و موثر تری با دیگران برقرار کنند.
ز-بهبود کار تیمی:
سازمان به منزله زنجیری است که کارکنان حلقه های آن هستند. با شادبودن تک تک حلقه های زنجیر کل زنجیر شاد گردیده و شادی موجب افزایش قدرت کل سازمان می شود. به همان میزان ناشادی سبب تضعیف قدرت سازمان خواهد شد.
ح-تعهد به کسب و کار:
افراد این احساس را دارند که آنها بخش جدایی ناپذیر سازمان هستند و فعالیت هایشان حمایت ها و ارزش هایی را برای کارشان ایجاد می کند. اخلاق سازمانی اصلاح می گردد و عامل وفاداری ترقی می یابد. در این سازمان ها وفاداری، صداقت و رفتار های اخلاقی حاکم می شود.

2-مزایای شادی برای مدیریت:
الف-سرپرستی یک کار رقابتی:
حاکم کردن آموزش شادی در سازمان ها این امکان را به مدیران می دهد تا از این روش ابداعی جدید سود بیشتری حاصل نمایند. انگیزه های افراد همیشه مادی نیست بنابر این مدیران اقدام به جذب افرادی می کنند که دارای تعهد شغلی بیشتری هستند.
ب-مزایای عالی:
وقتی کارکنان شاد هستند آنها موثرتر کار می کنند و در نتیجه تمایل به خروج از سازمان در آنها کمتر است. در چنین سازمان هایی مهارتهای بهتر تیمی وجود خواهد داشت و در نتیجه تاکید مدیریت بر داشتن کارکنان شاد موجب سود و ارزش بازار بیشتر برای سازمان خواهد شد.
ج-تحقق بیانیه رسالت سازمان:
اگر در شرکت یا سازمانی شادی آموزش داده شود، کارکنانش بیانیه رسالت را بهتر درک خواهند کرد. آنها قادر به درک دیدگاه مدیریت و کارهای شخصی خود با توجه به واقعیت های موجود خواهند بود.
د-قدردانی عمومی:
روزنامه ها به تاکتیک های شادی که توسط سازمانها اجرا می شوند علاقمند شده و به پیشرفت دید مدیریت بیشتر کمک می کنند. آنها جذب کارکنان صالح و شایسته ای می شوند که در این سازمانه هستند و این نتیجه همان تاکتیک های شادی است. روابط عمومی تلاش می کند این پیشرفت بیشتر شود.
ه-کارمندان برای کار خود ارزش قائلند:
رضایت شغلی به این معنی است که پول تنها دلیل انجام کار توسط افراد نیست. انگیزش یک محرک مهم برای فعالیت افراد است. محیط کاری و کیفیت کار باتغییر نگرش افراد طور قابل توجهی بهبود می یابد. محیط کار دوستانه باعث تولید بیشتر و پیشرفت می شود.
و-بهبود نظارت:
افراد شاد بهتر و بیشتر با مدیران خود تعامل می کنند. نظارت و سرپرستی همراه با انتقاد کم موجب موثر تر شدن نظارت و افزایش خروجی پربار تر می شود.
ز-ارزش های رهبری:
برای رهبران ساز مان ها فرصتی ایجاد می شود تامفهوم و طرز فکری بیشتر از این را دریابند که:”پول تنها چیزی است که اهمیت دارد” آنها به همراه کارگران و خانواده شان بخشی از یک زندگی پر معنا می شوند.

3-مزایای شادی برای ا فراد:
الف-شادی در خانه:
یکی از فواید شادی این است که افراد خوشحال تر به خانه می روند شاد بودن در خانه به مزیتی برای کار تبدیل می شود به این معنی که کارکنان در روز کاری بعد موثر تر و بهره ورتر کار می کنند، آنها همچنین تمایل کمتری به بهانه جویی برای تعطیل کردن کار خواهند داشت.
ب-هوش هیجانی:
یک راه برای کاهش هیجان وجود دارد، همانطور که افراد برای شاد بودن و تمرین شادی در کار آموزش دیدند، شادی باعث افزایش کنترل هیجان و احساس برای افراد می شود و خود کنترلی را بهبود می بخشد.
ج-افزایش تمرکز:
شادی باعث افزایش توانایی تمرکز بر شغل و حل مشکلات می شود. افراد شاد کمتر وقتشان را تلف می کنند و بیشتر در جریان امور قرار می گیرند.
د-عشق به کار:
شادی در کار محیطی را برای کارکنان ایجاد می کند که در آنجا کار خود را با عشق و علاقه انجام می دهند. وقتی فردی روزانه 8 ساعت و در هر هفته 5 روز صرف کار می کند، کار به عنوان بخش مهمی از زندگی وی محسوب می شود.
ه-ارزیابی موقعیت خود:
دلیلی که باعث می شود افراد کارشان را دوست داشته باشند این است که مدیریت به آنها فرصت استفاده از شادی را در زندگیشان در ضمن کار می دهد. شادی به کارکنان امکان می دهد تا موقعیت خود را در کار ارزیابی کنند و احساس خوبی نسبت به مسئولیت ها و وظایفشان داشته باشند.
و-احساس قدردانی:
یکی از عناصر تشکیل دهنده شادی “قدردانی” است. زمانی که شما باعث می شوید کسی احساس قدردانی کند، او احساس بهتری درباره ی خود و کاری که انجام می دهد خواهد داشت و خود را بخشی از شراکتی تصور خواهد کرد که درآن همکاران و خریداران محصولات و خدمات سازمان نیز سهیم هستند. اقدامات موثر برای شاد بودن در محیط کار:
حال که دانستیم شاد بودن مزایای زیادی دارد چه کنیم تا در محیط کار شاد باشیم؟

نقش مدیران در شاد سازی محیط سازمان
فوردایس(1997) از صاحبنظران روان شناسی شادی مجموعه ای با عنوان ” برنامه شادی” ارائه کرده است. این برنامه می تواند در کمک به مدیران برای شاد سازی محیط کار سودمند باشد. این برنامه 14 اصل دارد که در ادامه بیان می شود:
1. فعال تر بودن و اشتغال بیشتر داشتن
2. گذراندن وقت بیشتر در فعالیت های جمعی
3. مولد بودن (انجام کار سودمند)
4. سازماندهی بهتر داشتن
5. توقف نگرانیها
6. پایین آوردن سطح توقعات و آرزوها
7. توسعه خوش بینی
8. اکنون و اینجا بودن
9. توجه به سلامت شخصیت خود
10. رشد شخصیت برون گرا و اجتماعی
11. خودمانی بودن
12. برطرف کردن مشکلها و احساسهای منفی
13.ارتباطات مستحکم به عنوان مهمترین منبع شادی
14. ارزش قائل شدن برای خصوصیات کارکنان شاد

راهکارهای شاد بودن
راهکارهای شاد بودن را می توان به دو دسته فردی و گروهی تقسیم بندی کرد.
راهکارهای شادی فردی به قرار زیر هستند:
1. فعال بودن و خود را مشغول نگه داشتن(آرام فرد،1383)
2. بیشتر وقت خود را در کارهای جمعی و گروهی گذراندن
3. خود را با کارهای مفید و ثمر بخش و امورخیریه مشغول کردن(طریقه دار،1380)
4. به کارهای خود نظم و سامان دادن و برنامه ریزی صحیح
5.دور کردن اضطراب و نگرانی از خود(ماتیوز،1380)
6. متعادل ساختن سطح توقعات و انتظارات خود
7. داشتن شخصیت اجتماعی و پرورش آن(جیمز،1386)
8. روابط صمیمانه و نزدیک داشتن با همکاران(horning,2006)
9. پذیرا بودن عشق و علاقه دیگران
10. مسئولیت پذیری
11. تفکر مثبت(robbins,2000)
12. پذیریش اشتباهات خود و عذرخواهی بلافاصله بعد از آن
13. سکوت کردن در جایی که بحث کردن فایده ای ندارد(ویلسون،1383)
14. تشکر از افراد و دادن آزادی عمل به آنها در جایی که لازم است
15. اولویت بندی کارها
16. شناخت نقاط قوت و ضعف ، فرصت ها و تهدید ها(نیون،1384)
17. لبخند زدن
18.تاکید بر یادگیری(heady and wearing,1992)
راهکارهای گروهی(سازمانی) شادی عبارتند از:
1. نصب تابلوها و اعلامیه هایی که حاوی مطالب خنده دار و طنز آمیز راجع به کار یا سازمان است
2. ایجاد اتاق شادی، که این اتاق می تواند با اشیاء، فیلم ها و عکسهای خنده دار طراحی شود.(ketchian,2006)
3. استفاده از رنگ های شادی بخش مثل آبی در سازمان
4. نظر خواهی از افراد برای ایجاد محیط شاد در سازمان
5. تفویض اختیار، تحقیقات نشان میدهد افرادی که به آنها اختیاراتی نفویض شده است سه برابر بیش از دیگران شادترند.
6.افرادی که به عدالت سازمانی اعتقاد دارند میزان رضایت و شادمانی در آنها سیزده برابر دیگران است.(روشیانوف،1377)
7. برگزاری جشن سالروز تاسیس سازمان
8. فضای سبز شاداب(holden,1998)
9. روشنایی کافی، مبلمان اداری مناسب و خوشبو بودن محیط.(هالدن،1383)
چند پیشنهاد ساده برای اینکه در سازمان خود شاد باشید:
 قدر شغل خود را بدانید و از آن سپاسگذار باشید .
– خوش بین باشید .
– نسبت به همکاران خود از خودگذشتگی نشان دهید .
– همواره نگرشی مثبت داشته باشید .
– همواره آماده تغییر باشید .
– دوستانه رفتار کنید و از غیبت پرهیز کنید .
– اگر کارتان شما را شاد نمی کند، آن را ترک کنید.
– نگرش خود را تغییر دهید.
– قدردان و سپاسگزار شغلتان باشید.
– از “خود انتقادی” اجتناب کنید.
– نسبت به همکارنتان گذشت داشته باشید.
– به احترام خودتان بایستید (به خودتان احترام بگذارید)
– غیبت و سخن چینی نکنید.
– دوستانه رفتار کنید.
– منتظر تغییر بوده و آماده تغییر باشید.
-اگر از کارتان خسته شده اید و کارتان شما را شاد نمی کندآن را ترک کنید.

نتیجه گیری
با اینکه شادی و نشاط احساسی درونی است که اگر خود افراد نخواهند، هیچکس قادر نخواهد بود آنها را به شادی وادار کند، ولی با توجه به ارتباط مستقیم شادی کارکنان با بهره وری سازمان ها و اینکه ثابت گردیده “سازمان هایی که دارای کارکنان شادتری هستند، بهره ور ترند”، لذا سازمان ها و مدیرانی که به دنبال افزایش بهره وری هستند، می توانند با صرف حداقل هزینه و ایجاد محیطی شاد که در آن افراد راحت تر شادی خود را به دست بیاورند، درجهت ارتقای سازمان خود بکوشند.

منابع
1. آیزانک،مایکل(1383)، آموزش مهارتهای ارتقاء بهداشت روانی، نشر سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان
2. جیمز،میورییل(1386)، هیچ وقت برای شاد زیستن دیر نیست، ترجمه طویا یکتایی، کتابسرای تندیس تهران
3. طریقه دار، ابوالفضل(1380)، شرع و شادی، موسسه فرهنگی و انتشاراتی حضور قم
4. ماتیوز،اندرو(1380)، شادی بیکران، ترجمه وحید افضلی راد، نشر نیریز تهران
5. نیون،دیوید(1384)، صد راز شاد زیستن، ترجمه روپاپورمناف، انتشارات نسل نو اندیش تهران
6. ویلسون، پل(1383)، 148 نکته برای لذت شادمانی، ترجمه سپیده خلیلی، انتشادات قدیانی تهران
7. هالدن، رابرت(1383)، خنده بهترین دارو، ترجمه مسعود رواحی، انتشارات حیان تهران
8. رحيمي يگانه ، زهرا ، خانواده موفق و  با نشاط ، (3) 1386 چاپ اول ، انتشارات پيام نور
9.علم الهدايي ، حسن ،‌ مهارتهاي خوب زندگي كردن ج2 ،‌1386 ،‌چاپ اول ، انتشارات دانشگاه فردوسي،
نعمتی به نام شادی،مهدی یار احمدی خراسانی،سایت جامع مدیریت(مدیر یار)
10. مهین کوشک آبادی، روانشناسی شادی، سایت جامع مدیریت(مدیر یار)
11 نقـش مـديـران در آفرينش محيط سازمانـي شـاد، محمـد علــي طاهــري،سایت اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان مازندران
12 مهدی صیدآبادی، چرا سازمانها باید شاد باشند، گروه جامعه سایت تبیان زنجان، 1392
13. امید حیدری فر، مدیریت شادی در سازمان، سایت مدیریار، 1392
14. ابراهیم سالاری نهند، شادی و نقش آن در سازمانها، 1389

Matin.bakhtiyari@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *