مدیریت فرهنگی

خلاصه کتاب شبیخون فرهنگی

نویسنده: احمد طهماسبی

تهاجم فرهنگی به معنای تلاش برنامه ریزی شده و سازمان یافته و منسجم یک گروه یا یک جامعه برای تحمیل باورها ، ارزش ها و اعتقادات، نمادها،  اخلاقیات و رفتارهای مورد نظر خویش بر سایر گروه ها و جوامع است که در آن عناصری از فرهنگ یک قوم بدون هیچ اجبار و الزامی به قوم دیگر منتقل می کند.

عنوان کتاب: « شبیخون فرهنگی »
تدوین برای مدیریار: الهه محمدآبادی و راضیه گلزاری
به اهتمام: احمد طهماسبی،انتشارات یاقوت،چاپ پنجم،زمستان1382
شماره شابک: ISBN 964-7682-12-3
تهیه و تنظیم: اردیبهشت 1393
قطع : رقعی
تیراژ : 3000
تعداد صفحات : 136
تاریخ نشر : 1381/9/4
رده دیویی : 0300348255

فهرست موضوعات
موضوع                                                                                           صفحه

فصل اول: مفهوم تهاجم فرهنگی…………………………………………………………………………..3
فصل دوم:ویژگی های تهاجم فرهنگی……………………………………………………………………3
فصل سوم: عوامل و راههای نفوذ فرهنگی……………………………………………………………….5
فصل چهارم : زمینه های پیدایش تهاجم فرهنگی…………………………………………………….. 6
فصل پنجم: عوامل و زمینه های پذیرش تهاجم فرهنگی……………………………………………..7
فصل ششم: عوامل موفقیت تهاجم فرهنگی……………………………………………………………..9
فصل هفتم: اهداف تهاجم فرهنگی……………………………………………………………………….11
فصل هشتم: راه های مقابله با تهاجم فرهنگی…………………………………………………………..14


فصل اول : مفهوم تهاجم فرهنگی

تهاجم فرهنگی به معنی تلاش برنامه ریزی شده و سازمان یافته یک گروه یا یک جامعه برای تحمیل باورها ، ارزش ها و اعتقادات ، اخلاقیات و رفتارهای مورد نظر خویش بر سایر گروه ها و جوامع است که در آن عناصری از فرهنگ یک قوم بدون هیچ اجبار و الزامی به قوم دیگر منتقل می کند.
همین طور طبق فرموده رهبر معظم انقلاب  تهاجم فرهنگی یعنی : یک مجموعه سیاسی یا اقتصادی برای اجرای مقاصد خاص خود وسیر کردن یک ملت، به بنیان های فرهنگی آن ملت هجوم می برند. آنها همه چیزهای تازه ای را که وارد این کشور و ملت می کنند به مرور و به قصد جایگزین کردن آنها با فرهنگ و باورهای ملی آن ملت است که نام این تهاجم فرهنگی است.
*فصل دوم: ویژگی های تهاجم فرهنگی
نامرئی و نا محسوس
تهاجم فرهنگی واقعیتی است که وجود پنهان آن بسیار فراتر از ابعاد آشکار آن است. دشمن با بهره جویی از سیاست نفوذ و ضربه، ملت مورد تهاجم را ناخودآگاه تسلیم نموده و آنان را در برابر خواست قدرت ها وادار می نمایند.روش های فرهنگی همواره آرام و خزنده هستند و در برخوردهای سطحی،حساسیتی را بر نمی انگیزند، ضمن اینکه درک اهداف و نقشه های مجریان آن ها نیز به راحتی امکان پذیر نیست.
دراز مدت و دیرپا
تهاجم فرهنگی به همان میزان که نتیجه و محصول خود را دیر به دست می آورد اثری هم که برجای میکذارد دیرپا و درازمدت است و به آسانی از روح و فکر جامعه زایل شدنی نیست.
ریشه ای و عمیق
اگر فرهنگ را سنگ زیرین بنای یک جامعه بدانیم دشمن در صدد است با سلیقه خود آن را کج نموده و ریشه فرهنگ پربار اسلامی را از بیخ و بن برکند تا با قطع آن تمامی شاخه های سیاسی ، اقتصادی، حقوقی و… از بین برود. از این رو باید دانست که تهاجم فرهنگی هم ریشه ای و هم عمیق است و لحظه ای غفلت از آن زیان های جبران ناپذیری را به مملکت وارد می سازد.
همه جانبه
یعنی از یک طرف اگر هجمه ای از طرف دشمن صورت گیرد تنها در یک بعد سیاسی ، اجتماعی یا اقتصادی نیست و از طرفی شامل همه اقشار جامعه خواه کودک ، زن و مرد ، خواه پیر و جوان باشد شامل می شود.
دشمن برای وسعت بخشیدن به این هجمه ها از هر ابزار و وسیله ای استفاده می کند. دشمن برای رسیدن به این منظور بیشتر از ابزاری نظیر: مطبوعات، رسانه ها ، سینما، ورزش، نوع آرایش و پوشش و… با قصد شمول بخشیدن به تهاجم خویش بهره می گیرد.
توجه خاص و اساسی به جوانان
حضرت امام خمینی در وصیت نامه سیاسی الهی خویش به این ویژگی اشاره می فرمایند: نقشه آن است که جوانان را از فرهنگ و ادب و ارزش های خودی منصرف کنند و به سوی شرق یا غرب بکشانند و دولتمردان را از بین اینها انتخاب و به سرنوشت کشورها حکومت دهند تا به دست آنها هرچه می خواهند انجام دهند.
جمعیت کنونی ایران به سه نسل تقسیم می شوند:
1- نسل اول: کسانی که علیه شاه انقلاب کرده اند و اکنون پیرو فرتوت شده اند.
2- نسل دوم که جنگ هشت ساله را اداره کرده اند.
3- نسل سوم که در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی رشد یافته اند.
مقام معظم رهبری نسل اول را به استبداد و حک.مت زورمندانه بر ملت متهم می کند و نسل دوم را باخته می نامد و توصیه می کند که آمریکا باید به نسل سوم امید بسته و با سرمایه گذاری بر روی این نسل، تغییرات دلخواه خود را به وجود بیاورد و نظام جمهوری اسلامی را کنار بزند.
هدفمند و برنامه ریزی شده با بهره گیری از امکانات
در حال حاضر بودجه تبلیغاتی یکساله آمریکا به 90 میلیارد دلار می رسد و با ده هزار کانال ماهواره و صدها پایگاه رادیو ، تلویزیون و با ده ها زبان زنده دنیا به اضافه روزنامه ها ، مجلات و کتاب ها و.. تبلیغ می کند. مجموعه این دستگاه ها ، موسسات و امکانات باعث شده که یک نویسنده آمریکایی ماشین تبلیغاتی آمریکا را نیرومندترین سیستم شستشوی مغزی جهان بنامد.

*فصل سوم: عوامل و راههای نفوذ فرهنگی
1-    ضعف ایمان
2-    روشنفکران وابسته و عناصر نفوذی
مانند میرزا ملکم خان یکی از خیانت کاران به میهن در این باره می گوید: در اروپا که بودم طرحی ریختم که عقل و سیاست مغرب را با خرد و دیانت مشرق به هم آمیزم و از این رو فکر مادی شرق را در لفافه دین عرضه داشتم.
3-    رسانه های جمعی بیگانه
الف. رادیو و تلویزیون
ب.سینما و تئاتر
ج. مطبوعات
4-    ماهواره
5-    کتاب
6-    گرانی و توزیع ناعادلانه ثروت
از جمله عوامل نابهنجاری اجتماعی، نفوذ فرهنگ فقر است که زاییده توزیع ناعادلانه ثروت می باشد که خود موجب نابهنجاری های اجتماعی ، عدم برخورداری از امکانات عمومی جامعه، پایین آمدن سطح بینش عقیدتی سیاسی و در نهایت نوعی پذیرش فرهنگ غربی بر اثر فشارهای وارد آمده است.
7-    مواد مخدر

*فصل چهارم : زمینه های پیدایش تهاجم فرهنگی
1-    بی توجهی نسبت به فرهنگ خودی

هر یک  از جوامع انسانی ، فرهنگ خاص خود را دارند که طی سالیان متمادی در اثر خاطرات تلخ و شیرین، در تاریخ سرزمین آنها شکل گرفته و به صورت فرهنگ آن سرزمین در آمده است که از آن به فرهنگ خودی تعبیر می شود. تا زمانی که فرهنگ خودی به حیات خود ادامه داده و قدرت هضم و دفع تازه های وارداتی را داشته باشد، هیچ گونه آسیبی نخواهد دید.
2-    خود باختگی فرهنگی
حالت خود باختگی بیشتر ناشی از خود کم بینی و احساس حقارت در قبال پیشرفت و موفقیت های دیگران است.استکبار جهانی با دستیابی به علم و تکنولوژی های پیشرفته، همواره چنین وانمود کرده که هرگونه پیشرفت و ترقی در گرو اطاعت و تسلیم در برابر فرهنگ غرب است. با توجه به این تبلیغ های منفی، متأسفانه غرب توانسته است در جوامع در حال توسعه پایگاه مناسبی برای خود ایجاد نماید. در این میان نباید بی تفاوت بود که ایران اسلامی که خود زمانی مهد تمدن و فرهنگ بود، از این حالت بی تأثیر نبوده و پویایی خویش را تا حدودی از دست داده و به حالت انفعال درآمده است.
3-    بی لیاقتی سران حکومتها
قدرت و هیأت حاکمه در یک کشور تأثیر چشمگیری بر فرهنگ آن جامعه دارد. اگر حکمرانان، فاسد و بی لیاقت باشند صدمات جبران ناپذیری بر فرهنگ و ذخایر معنوی و مادی جامعه وارد می کند.
4-    رفاه طلبی و تجمل گرایی
یکی از عوامل فرهنگی که باعث موفقیت اسلام و وحدت پیروانش می شود تأکید بر عدم وابستگی مسلمانان به زخارف دنیوی و هواهای نفسانی است.
5-    عقب ماندگی علمی و صنعتی
سرزمین شرق تا قبل از شروع انقلاب صنعتی به عنوان مرکز صدور فرهنگ تمدن برای جهان محسوب می شد، غربی ها برای تهیه ی وسایل تجاری و اقتصادی خود از قبیل پارچه، ادویه جات و غیره با پیمودن کیلومترها را دریایی و خشکی و قبول همه خطرات به ملل شرق روی آوردند تا از امکانات و پیشرفت های آنان بهره ببرند. آنها نه تنها از نظر علمی و صنعتی نسبت به شرق برتری نداشتند بلکه محتاج علوم و صنایع خاور زمین بودند. استکبار برای رسیدن به اهداف خود توانست بر تولیدات داخل این کشورها ضربه وارد کند و معادن آنها را به غارت ببرد و کشورها را تک محصول قرار دهند. امروزه بیشتر کشورهای اسلامی به درآمدهای نفتی خود وابسته هستند.

* فصل پنجم: عوامل و زمینه های پذیرش تهاجم فرهنگی
عوامل و زمینه های سیاسی
الف.کینه ها و توطئه های دشمنان اسلام:

همفر جاسوس انگلیسی در کتاب خاطرات خود به کتابی به نام چگونه اسلام را نابود کنیم اشاره می کند. در این کتاب که توسط وزارت مستعمرات انگلیس تهیه شده راه های نابود ساختن و عوامل نیرومندی مسلمانان را در 23 بند آورده که به قسمت هایی زا آن اشاره می کنیم: در مسأله بی حجابی زنان باید کوشش فوق العاده به عمل آوریم تا زنان مسلمان به بی حجابی و رها کردن چادر مشتاق شوند. مسلمانان را باید از عبادت بازداشت و در وجوب عبادات در اندیشه ی آنان شک نمود. ترویج شراب خواری ، قمار،فساد و شهوت رانی تشویق به مصرف گوشت خوک و ترغیب به زیر پا نهادن دستورات اسلام و سرپیچی از اوامر و نواهی آن.
ب- عناد و مقابله با انقلاب اسلامی: اسناد به دست آمده از لانه ی جاسوسی نیز مؤید این حقیقت است که آمریکا برای مقابله با انقلاب اسلامی همت خود را معطوف جبهی فرهنگی نموده است.

عوامل و زمینه های فرهنگی

الف- بقایا و رسوبات فرهنگ شاهنشاهی
ب- عدم آشنایی کافی با فرهنگ و معارف اسلامی
ج- ضعف های موجود در سیستم تعلیم و تربیت
سیستم تعلیم و تربیت رایج در کشور ما در زمان حکومت شاه سابق یک سیستم وارداتی بوده است. استعمارگران همواره تأکید داشتند که برای بسط حاکمیت و سلطه ی استعماری وارد بر ملل مسلمان باید از راه تعلیم و تربیت و تأسیس مدارس به سبک غربی و تربیت نیرو های انسانی با فکر و سلیقه غربی اقدام نمود.
د- فراموش کردن فریضه امر به معروف و نهی از منکر
–    عدم درک اهمیت و عظمت و آثار رضایت بخش حاصل از اجرای این فریضه و تبعات و عواقب سوء ناشی از ترک آن.
–    عدم آشنائی با شیوه های موثر و صحیح امر به معروف و نهی از منکر.
ه- اقدامات و فعالیت های جریان های فرهنگی وابسته
مروری کوتاه بر پیشینه سیاسی و فکری و اعتقادی دست اندرکاران برخی نشریات داخلی از جمله کیهان، آدینه سخن، آرمان، ایران فرداو… به خوبی روشن کننده ماهیت آنهاست.

عوامل و زمینه های اقتصادی- اجتماعی
الف- فساد اداری و ورود عناصر ناصالح در تشکیلات اداری
ب- مشکلات اقتصادی مانند بیکاری ، تورم ، گرانی
ج- اقلیت های مذهبی و پیروان سایر مذاهب

عوامل و زمینه های تربیتی ، روانی و خانوادگی
الف- عدم آشنایی خانواده ها به مسائل تربیتی فرزندان

خانواده ها به دلیل عدم شناخت کافی با اصول و مبانی تعلیم و تربیت اسلام و بی توجهی به خصوصیات و خواسته های روحی ، روانی و فردی فرزندان خود در سنین مختلف با اعمال شیوه های غلط تربیت، تحقیر شخصیت و توهین به آنها در جمع و… آنها را افرادی پر توقع ، بی اراده و حقیر بار آورده و دچار بحران روحی و روانی شدید می نمایند. معاشرت های فامیلی و غیر فامیلی ، عدم رضایت موازین شرعی، شب نشینی های آن چنانی و شوخی های زننده و عدم نظارت در چگونگی گذراندن اوقات فرزندان، درگیری های اجتماعی در خانواده ها و گاه طلاق و مسائل دیگر از عواملی هستند که سبب بروز بحران روانی در جوانان می شوند.
ب- ویژگی ها و روحیات دوران جوانی و نوجوانی
دوران جوانی و نوجوانی بحرانی ترین دوران زندگی و به تعبیر روایات، شعبه ای از جهل و جنون است. این دوره از زندگی با بروز هیجان ها، حساسیت ها ، زود رنجی ها ، نازک دلی ها، اضطراب های روحی، میل به شدت مطرح شدن، توجه بیش از حد به آرایش و ظاهر خویش همراه است.

*فصل ششم: عوامل موفقیت تهاجم فرهنگی
1-    احساس حقارت

جوان سعی می کند با تقلید از فرهنگ غرب، بر احساس حقارت خویش سرپوش نهاده با تمسک به مظاهر برتری بیگانگان، کمبود خود را جبران کند.
2-    عدم ارضا ی نیازها
ارضا نشدن یا بد ارضا شدن این نیازها ، مسائل و مشکلاتی را برای نوجوان ایجاد می کند که باعث ایجاد بی قراری و عدم تعادل می شود. نوجوان برای برطرف کردن این حالت از مکانیزم های دفاعی یا رفتار جبرانی استفاده می کند.
3-    عدم مقبولیت و محبوبیت
جوان به دنبال کسب محبوبیت و مقبولیت ، به خصوص در بین همسالان است. اگر این نیازهای طبیعی به خوبی ارضا نشوند بهداشت روانی جوان و نوجوان آسیب می پذیرد و اختلاف عاطفی بروز می یابند.پذیرش فرهنگ بیگانه و پشت پا زدن آگاهانه به هنجارها، آداب، رسوم و اخلاقیات حاکم بر جامعه می تواند نمودی از عدم ارضای این نیاز باشد.
4–    رابطه با دوستان ناباب
هراس از گمنامی و تنهایی، جوان را بر می انگیزاند تا خود را در ارتباط با گروه همسالان قرار دهد.در مواردی جوان سرخورده از گروه به باندها و گروه های ناسالم اجتماعی می پیوندد تا بر تنهایی و عدم تعلیق اجتماعی خویش فایق آید.
5-    بی هدفی ویأس در جوانان
جوانانی که در زندگی هدف مشخصی ندارند و یا هدف های بسیار کوچک را دنبال می کنند، بیشتر در تزلزل و نا امنی به سر می برند و دچار یأس و نا امیدی و افسردگی می شوند. مهاجمان فرهنگی در صدد القای شبهات فکری و مذهبی هستند تا پیوند جوان ها را با باورهای مذهبی ضعیف کرده و در نتیجه بی هدفی و پوچ گرایی را ترویج نمایند و به انحرافات اخلاقی مبتلا سازند.
6-    خلأ فرهنگی جامعه
تهاجم فرهنگی به خودی خود کارساز نیست، بلکه نیاز به زمینه مساعد یعنی خلاء فرهنگی و فکری دارد. اگر انقلاب اسلامی نتواند نیازهای فکری و فرهنگی افراد جامعه به ویژه نسل جوان و تحصیل کرده و تشنه حقیقت و انسانیت را پاسخ دهد خلاء حاصله میدان را برای موفقیت هجوم فرهنگی و تبلیغی غرب و مکاتب آن باز می کند.
7-    تضعیف نهاد دولت
هر چه نهاد دولتی قوی تر و توانمند تر باشد، آسیب پذیری آن در برابر تهاجمات دشمن کمتر است. دولت برای ایفای نقش و وظایف خویش نیاز به قدرت و اقتدار دارد که این اقتدار نه از طریق استبداد ، بلکه از طریق وفاق و مشارکت مردم به وجود می آید. البته باید توجه داشت که در هر برهه ای از زمان نسبت به عملکرد دولت انتقاد وارد است و ما نباید این انتقادها را اگر سازنده باشند، گامی برای تضعیف دولت تلقی نماییم.
8-    ضعف و ناهماهنگی نهادهای فرهنگی
اگر هر یک  از نهادهای فرهنگی وظایف خویش را به خوبی و با دقت و در راستای اهداف جامعه انجام داده و هماهنگ با سایر نهادها در حفظ و حراست از فرهنگ خودی و هویت اسلامی- ملی کوشا باشند، تهاجم فرهنگی دشمنان آسیبی نخواهند رساند. مثلاً اگر نظام تعلیم وتربیت ، اندیشه های غرب را بدون نقد و بررسی در جامعه ترویج نماید، در چنین شرایطی غرب گرایی نه تنها کژی و زشتی محسوب نمی شود که امتیاز و برتری تلقی می شود.
9-    عدم عدالت اجتماعی
عدالت اجتماعی عامل پیوند اقشار و طبقات مختلف با یکدیگر و موجب پیوستگی نهادهای اجتماعی است. هر چه عملکردهای اجتماعی و اقتصادی با عدالت بیشتری عجین باشد آسیب پذیری کمتر می شود و جامعه به صورت مجموعه ای پیوسته در برابر تهاجمات پایداری می کند.
10-    فقر و عدم توسعه
فقر نیازمندی می آفریند و نیازمندی وابستگی به وجود می آورد. به فرموده الهی ، شیطان ابتدا به فقر و سپس به فحشا فرا می خواند. تجربه تلخ نیازمندی و وابستگی در کشور ما پس از نهضت مشروطه اتفاق افتاد، به طوری که روشنفکران خود باخته آن روزگار برای دستیابی به پیشرفت تمدن توصیه می کردند: ملت ایران باید از پا تا سر همانند غربیان گردند.
11-    گسترش فحشا و فساد
در تعالیم اسلام نابودی جامعه فساد و مفسد به عنوان سنتی تغییر ناپذیر در قانون مندی الهی مطرح شده است. شهید مطهری در این باره می گوید: « نقشه ای که مسیحیان برای تصرف اندلس و بیرون کشیدن آن از دست مسلمانان کشیدند، این بود که به صورت دوستی و خدمت وسایل عیاشی برای آنها فراهم کردند، باغ ها و بوستان ها ، ئقف ساختن شراب و نوشیدن مسلمین شد. دختران زیبا و بی حجاب در خیابان ها به عشق و عاشق سازی پرداختند. سرگرمی های شهوانی از هر جهت فراهم شد و روح ایمان و جوانمردی مرد. پس از این جریان بود که توانستند مسلمانان را بی درنگ از دم تیغ بگذرانند.»

* فصل هفتم: اهداف تهاجم فرهنگی
–    اسلام زدایی

مقام معظم رهبری در این زمینه می فرمایند:« استمرار فرهنگی در طول سالیان دراز در کشور ما، یک اسلام زدایی و اصالت زدایی به وجود آورده است که همه اصالت های اسلامی به تدریج مورد تهدید و یه اصطلاح مورد تهمت و برچسب بی اعتباری قرار گرفته و سعی شده است تا بنیان های پوسیده ی فرهنگ غربی جای خود را پر کند.»
–    بی اعتقاد کردن نسل جوان به انقلاب اسلامی
مقام معظم رهبری در این باره می فرمایند:« هدف قدرتهای استکباری از تهاجم فرهنگی علیه انقلاب اسلامی ، بی اعتقاد کردن نسل نو به دین ، اصول انقلابی و تفکر فعالی است که دشمنان اسلام را به هراس انداخته و قلمرو قدرت آنها را در معرض خطر قرار داده است.»
–    ضربه به اصل نظام
رهبر معظم انقلاب در این باره می فرمایند:« هدف این است که از طریق مطبوعات، رادیو و تلویزیون ، سالن های فرهنگی و جشنواره ها که مهره هایی از عناصر ضد انقلاب ممکن است در آنجاها حاضر باشند، به اصل انقلاب ضربه بزنند.»
–    موجه جلوه دادن فساد در بین جوانان
مقام معظم رهبری در این مورد ، قدرت های سلطه گرا را عامل انتشار فساد دانسته و می فرمایند: « قدرت های سلطه گر، بزرگترین عامل توجیه و نشر فسادند، فساد اخلاقی ، فساد جنسی و فساد اعتقادی… ما باید در کشورهای خود با فساد مبارزه جدی آغاز کنیم.»
–    ضربه به دین و ایمان مردم
مقام معظم رهبری معتقد است: « دشمن به شدت مشغول تهاجم فرهنگی است و این تهاجم گاهی با دست عنصر خودی غافل ، بی توجه و فاقد بینش صحیح سیاسی انجام می گیرد. آنچه هدف این تهاجم قرار می گیرد ، دین و ایمان مردم است، زیرا دشمن دریافته است که انقلاب، جنگ، نظام، دوران سازندگی ، محاسبه انتخابات ریاست جمهوری را ایمان مردم به نتیجه مطلوب رسانده است، بنابراین ایمان مردم یک هدف اصلی در مبارزه فرهنگی است.»
–    ترویج فرهنگی تسامح و تساهل و نفی مطلق خشونت
عده ای بر این باورند که تسامح و تساهل، عامل پویایی و باعث رشد اندیشه های مخالف و زمینه ساز پذیرش و تحمل عقاید دیگران می شود و فقط در این صورت جامعه به سوی پویایی ونشاط علمی پیش می رود ولی از سوی دیگر برخی متفکران معتقدند تسامح و تساهل در حوزه ی اندیشه، مساوی با تکثرگرایی و قبول نسبیت است و به دیگر سخن با اتقان فکر و استحکام آن مغایرت دارد.
–    ترویج سکولاریسم( جدایی دین ازسیاست)
مقام معظم رهبری در این باره می فرمایند:« جدایی دین از سیاست که توطئه دیرین دشمنان برای به میدان آمدن
–    امام زدایی
مقام معظم رهبری در سال 78 در دیدار اعضای ستاد برگزاری مراسم یکصدمین سال ولادت حضرت امام فرمودند:
دشمنان بعد از رحلت امام به خصوص در سال های اخیر سیاست خود را بر امام زدایی متمرکز کزده اند تا حضور معنوی و فکری امام از جامعه گرفته شود.
–    تقدس زدایی و حمله به ارزش ها:
الف-اهانت به خدا و قرآن
ب- اهانت به دین و احکام الهی
ج- اهانت به پیامبر اکرم و ائمه
د- اهانت به ولایت فقیه
ه- اهانت به چادر و حجاب
–    ولایت ستیزی و تهاجم به اصل ولایت فقیه
ولایت فقیه نه تنها از درون نظام، مورد هجوم سیلی خوردگان از انقلاب واقع شده،بلکه از آن سوی مرزهای ایران نیز مورد هجوم دشمنان و معارضان انقلاب قرار گرفته است، چرا که دشمن به خوبی دریافته که تا حکومت دینی به رهبری ولی فقیه که اشبه الناس به معصوم است و در اداره حکومت بر اساس عدل و شرع پیش می رود، نمی توان بر مردم ایران فایق آمد، از این رو تمام توان خویش را صرف تضعیف این دستگاه عظیم نمودند.
–    ترور شخصیت و شایعه پراکنی
سیامک پورزند در مصاحبه تلویزیونی می گوید: من با دفاتر رضا پهلوی ارتباط داشتم و با پول آنها از طریق ترویج فرهنگ غرب و ترویج شایعه دنبال بر اندازی بودیم. اهانت به شخصیت های بزرگی چوم حضرات آیات : مصباح یزدی، هاشمی رفسنجانی جز در راستای ترور شخصیت افرادی چون شهید بهشتی نیست.
–    جداکردن جوانان از پیکره انقلاب
رهبر معظم انقلاب با گوشزد نمودن خطر دشمن خطاب به جوانان می فرمایند:« جوانان عزیز! دشمن روی شما سرمیه گذاری زیادی می کند، حواستان جمع باشد.عده ای را به بی تفاوتی می کشاند و عده ای را دلسرد و مأیوس می کند. یأس به روح جوان زودتر راه پیدا می کند همچنان که امید این گونه است. در مقابل یأسی که دشمن می خواهد به جوان ها تلقین کند، خودتان را مصونیت بدهید.»
–    ایجاد بحران اخلاقی مثل فرار از منزل نوجوانان دختر و پسر، خودکشی،طلاق
–    ایجاد روحیه یأس و ناامیدی
–    از بین بردن روحیه ایستادگی

مقام معظم رهبری از بین بردن روحیه استقامت در بین نیروهای مؤمن و بسیجی را از دیگر اهداف جنگ فرهنگی دشمن معرفی کرده و می فرمایند:« دشمن به دنبال جنگ اقتصادی، جنگ فرهنگی را به راه اندخت که هدف از آن از بین بردن روحیه مقاومت و ایستادگی و پشتوانه ایمان، اتکا به نفس، وحدت و امید به آینده ملت ایران بود.»
–    تیره نشان دادن آینده انقلاب
–    ترویج برهنگی و بی حجابی

–    از بین بردن غیرت دینی
مقام وعظم رهبری در این رابطه فرمودند:« راه غلبه دشمن بر ملت ما این است که عامل معنوی را از ملت بگیرد. باید تلاش کند تا ایمان را در آنها ضعیف کند،آرمان های الهی را در آنها ضعیف کند ، آرمانهای الهی را در ذهن آنها کمرنگ کند این کارها با تبلیغات می شود.دشمن از ایمان و غیرت دینی مردم سیلی خورده است،او حق دارد که با غیرت دینی دشمن باشد.»

*فصل هشتم: راه های مقابله با تهاجم فرهنگی

تهاجم متقابل فرهنگی: مقام معظم رهبری می فرماید: ما در زمینه فرهنگی برای اینکه بتوانیم در برابر تهاجم سیل آسای فرهنگ غربی مقاومت کنیم و آن را پس بزنیم،آن مظاهر غلطی که از آن فرهنگ بر ما تحمیل کردند بتازیم… احتیاج به یک تهاجم فرهنگی علیه دشمن داریم و فکر می کنم این کار به یک سیاست گذاری همه جانبه ، پخته و سنجیده احتیاج دارد. منادیان اسلام و متصدیان دعوت اسلامی باید با تکیه بر جنبه های ایجابی و اثباتی و تبیین زیبای اسلام علیه هجوم دشمن دست به ضد حمله بزنند.
–    شناخت وضعیت دشمن
–    دفاع از ارزش های اسلامی
–    استفاده از هنرو هنرمندان متعهد
–    گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر
–    شناساندن ابعاد مختلف زندگی حضرت امام
–    ترویج فرهنگ نماز، قرآن و دعا
–    معرفی الگوهای مناسب به جوانان
–    آموزش خانواده
–    دقت در برنامه های آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان
–    پیشگیری از نفوذ دشمن در مراکز فرهنگی
–    انتقال تجربیات انقلاب و دفاع مقدس به نسل جوان
–    تکیه بر هویت دینی و ملی
–    تلاش در حفظ کیان خانواده
–    ایجاد اشتغال و حل مشکل بیکاری جوانان
–    تحریک افکار عمومی نسبت به عمق فاجعه
–    اردوهای آموزشی، زیارتی و سیاحتی
–    آگاهی از تحولات جاری کشور و جهان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *