مقالات مدیر مسئول

عرصه هاي همدلي و همزباني دولت و ملت

سال 1394 از سوي رهبر معظم انقلاب به عنوان «دولت و ملت؛ همدلي و همزباني» ناميده شده است. اين نامگذاري در حالي صورت پذيرفته که ايالات متحده و ساير کشورهاي قدرتمند غربي در جهت ايجاد محروميت و محدوديت براي ايران اسلامي کاملاً همدل و همزبان شده و با ائتلاف و اتحادي نامبارک در اين مسير از هيچ حرکتي همچون؛ تحريم هاي ناجوانمردانه، سياه نمايي، دروغ پردازي، تبليغات منفي و … فروگذار نکرده اند. بر همين اساس چند سالي است که پتانسيل قابل توجهي از امکانات و توان کشور به جاي آنکه معطوف به توسعه کشور باشد گرفتار جريانات فرسايشي مذاکرات 1+5 و اثبات حقوق اوليه خود گرديده است. لذا به نظر مي رسد اتحاد حداکثري و همدلي و همزباني دولت و ملت ايران اسلامي ضمن آن که سبب شکوفايي استعدادها و ظرفيت هاي عظيم و مهم داخلي و همچنين افزايش توان مقابله و ايجاد هم افزايي در مواجهه با بيگانگان و مشکلات پيش روي کشور مي گردد، مانع هرز منابع و ثروت هاي عمومي نيز مي شود. وقتي مي گوييم همدلي منظور اين است که دولت و ملت ابتدا خود را در جايگاه، ديدگاه، مسئوليت ها و محدوديت هاي طرف مقابل قرار دهند، آنگاه احساسات و هيجانات خود را از ديدگاه و جايگاه او مورد بررسي قرار داده و سپس اقدام به تصميم گيري، ارايه راه حل و اظهار نظر نمايند. اگر اين مراحل در ارتباطات في مابين دولت و ملت به صورت کامل رخ دهد مسلماً برچسب زدن، قضاوت و پيش داوري کردن، درشت نمايي يا ريز نمايي، سرزنش کردن يا غفلت کردن و … رخ نداده و فرآيند همدلي و همزباني به صورت کامل محقق مي شود. بر همين اساس مي توان برخي از مهمترين عرصه هايي که سبب افزايش همدلي و همزباني ميان دولت و ملت مي گردد را به شرح زير بيان نمود:

اول؛ عرصه هاي دولت: دولت براي آنکه بتواند آحاد مردم را نسبت به فعاليت ها، برنامه ها و اقداماتش با خود همدل و همزبان سازد مي بايست در عرصه هاي زير اقدامات قابل توجهي انجام دهد:

* افزايش مشارکت اجتماعي و واگذاري امور به مردم: يکي از مهمترين وظايف دولت براي ايجاد همدلي و همزباني توسعه مشارکت هاي اجتماعي و واگذاري امور به مردم است. زماني که بخش خصوصي در کشور توسعه يافته و تقويت شود و آحاد ملت شاهد کاهش تصدي گري دولت باشند در مسير پيشرفت کشور در قبال دولت همکاري و مساعدت بيشتري نشان خواهند داد.

* اصلاح بوروکراسي اداري و تسهيل ارائه خدمات به مردم: مردم به عنوان مهمترين دريافت کنندگان خدمات سازمان هاي دولتي مي بايست مورد تکريم قرار گيرند و با اصلاح بوروکراسي نظام اداري کشور، خدمات مورد نياز آن ها در ساده ترين و کوتاه ترين شکل ممکن ارائه گردد.

* سلامت اداري و مقابله با فقر، فساد و تبعيض: يکي از مهمترين عرصه هاي افزايش اعتماد عمومي و ايجاد همدلي و همزباني بين دولت و ملت مقابله با فساد اداري و برچيده شدن رشا و ارتشا، پارتي بازي، توصيه پذيري، تبعيض و هرگونه فسادي در بدنه دولت و وزارت خانه‌هاي مربوطه است.

* ارتقاي سطح رفاهي و بهبود معيشت مردم: دولت و دولتمردان بايد طعم تلخ نداري و فقر مردم را حس کرده و تمامي توان خود را براي بهبود معيشت و کاهش تورم و فقر در جامعه به کار بندند. اگر در اوضاع نامساعد اقتصادي عده زيادي از مردم تحت فشار بوده و مسئولين دولتي بدون احساس مسئوليت کافي زندگي مرفهي داشته باشند نه تنها همدلي و همزباني رخ نمي‌دهد بلکه بيشتر سبب نااميدي و دلسردي مردم نسبت به دولت مي گردد.

* صداقت، شفاف سازي در عملکرد و پاسخگويي در مسئوليت: مردم زماني مي توانند به دولت اعتماد نمايند که دولت مسائل کشور را صادقانه و شفاف با آنها در ميان گذاشته و ضمن ارائه مستمر گزارش عملکرد خود براي مردم، به اصل مهم “پاسخگويي در مسئوليت” به عنوان پيش نياز نظم اجتماعي اعتقاد راسخ و عملي داشته باشد.

* قانون مداري و حراست از حقوق مردم: زماني که مردم مشاهده نمايند دولتمردان در قول و عمل آنها را صاحب کشور و ولي نعمت خود دانسته و از حقوق آن ها بر اساس قانون اساسي به نحو احسن حمايت و حراست مي نمايند نسبت به دولت دلگرم شده و در توسعه کشور با برنامه هاي دولت همدل و همزبان مي شوند.

دوم؛ عرصه هاي ملت: آحاد مردم نيز موظفند بر اساس توصيه رهبر انقلاب براي تحقق همدلي و همزباني با دولت نسبت به تحقق موارد زير اهتمام جدي داشته باشند:

* پرداخت منظم ماليات و حقوق دولت: آنچه مسلم است دولت در قبال خدماتي که به مردم ارائه مي دهد از حقوقي نيز برخورداراست. اکنون که دولت مجبور به فاصله گرفتن از خام فروشي و وابستگي به نفت است بايد مردم نيز براي تحقق اين هدف دولتمردان را ياري نمايند. متأسفانه فرار مالياتي خصوصاً توسط افرادي که درآمدهاي سرشاري دارند آسيب جدي در مسير تحقق اين هدف دولت است که مي تواند عرصه مناسبي براي توسعه همراهي ملت با دولت باشد.

* اعتماد به دولت: بنا به تعبير رهبر انقلاب؛ «هرچه بين ملّت و دولت صميميّت بيشتر و همکاري بيشتر و همدلي بيشتري باشد، کارها بهتر پيش خواهد رفت. بايد به يکديگر اعتماد کنند؛ هم دولت، ملّت را به معناي واقعي کلمه قبول داشته باشد و ارزش و اهميت و توانايي‌هاي ملت را به درستي بپذيرد، هم ملت به دولت که کارگزار کارهاي او است به معناي حقيقي کلمه اعتماد کند.»

* نقد منصفانه و پرهيز از سياه نمايي: متأسفانه رسم غلطي در جامعه وجود دارد که عده اي فارغ از اينکه چه دولتي و با چه رويکردي سرکار است همواره به دنبال بزرگ نمايي کاستي هاي دولت مردان و سياه نمايي وضعيت کشور هستند. آنچه مسلم است نظام مديريتي ما کاستي هاي فراواني دارد اما مردم براي همدلي و همزباني با دولت بايد با پرهيز از سياه نمايي و غرض ورزي با نقد منصفانه دولت را در جهت رفع کاستي ها و تحقق اهداف متعالي کشور ياري نمايند.

* حضور موثر در میدان عمل: مردم باید با حضوری فعال و پرشور در میدان عمل مسئولین کشور را در راه نیل به اهداف نظام همراهی کنند. مواردی از قبیل؛ شرکت در انتخابات سال جاری، پرهیز از برندگرایی و استفاده از کالای ایرانی، مشارکت در فراخوان های عمومی دولت همچون انجام وظایف مردمی اقتصاد مقاومتی، صرفه جویی در مصرف انرژی و … از مهمترین عرصه های همدلی و همزبانی مردم با دولت می باشد.

سخن پاياني اينکه همدلي و همزباني با خود پيام اتحاد، مهرباني، جانفشاني و تشريک مساعي جهت نيل به توسعه و پيشرفت کشور به همراه دارد. اگر مي خواهيم به اين نعمت بزرگ نايل شويم بايد رويکرد و نيت دولت و ملت نسبت به يکديگر خدمتگزاري، مجاهدت، بصيرت و خدمت باشد. اگر سبک زندگي دولتمردان همانند آحاد جامعه اسلامي باشد و مردم با چشمان خود ملاحظه نمايند که مسئول دولتي شيفته خدمت است و نه تشنه قدرت، با او همدل و همزبان مي شوند، محدوديت ها و مشکلاتش را درک مي کنند و صبورانه و مجاهدانه او را در راه تحقق اهدافش همراهي مي نمايند. همدلي و همزباني دولت و ملت در چارچوب ارزش هاي اسلامي و در راه اهداف متعالي نظام در واقع همان نسخه شفابخشي است که بنيانگذار جمهوري اسلامي آن را براي درمان دردهاي کشور پيچيد و امروز بار ديگر در کلام رهبر انقلاب زينت بخش عنوان سال جديد گرديده است. وقتي ملت و دولت به ريسمان محکم ارزش هاي اخلاقي و اسلامي چنگ زده و به دور از منفعت طلبي و خودبيني باشند همدلي و همزباني در يک سخن معنا خواهد گرديد؛ «نام جاويد وطن»

منبع: یادداشت روز روزنامه خراسان – مورخ دوشنبه 1394/01/17 شماره انتشار 18939

http://www.khorasannews.com/News.aspx?type=1&year=1394&month=1&day=17&id=7195754

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *