دلنوشته ها

تمامی اسناد و مدارک علیه من است!


⛱ حق با شماست! تمامی اسناد و مدارک علیه من است. اکنون دلی دارم شکسته، موهایی سپید و دستانی خالی از آبرو و احساس که همۀ آن را حراجِ کمان ابرو و زلف یار کرده و اینک تنها مانده ام و آواری که بر سر آرزوهایم فرو ریخته است. گُل در بر است و مِی در کف اما معشوق به کام دیگران است و اکنون همچون شهریار در بیت بیت دیوان زندگی ام اشعار تنهایی می سرایم.

⛱ آن هنگام که تمامی مهر و عاطفه ام را در قماربازی چشمانت باختم هرگز فکر نمی کردم جام بی خیالی سر بکشی و مست بی تفاوتی محبت و معرفت را به پای هر آن چه جز من است بریزی. اکنون من مانده ام سرگشته و حیران که در کوچه پس کوچه های زندگی به دنبال جوانی از دست رفته می گردم. من عقلم را با دلم تاخت زدم و جوانی ام را سر دادم اما هرگز پشیمان نیستم چرا که پاداش دل سوخته را خدا می دهد و جزای دل شکسته را نیز.
‌‌
#دلنوشته
#غارتنهایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *