دلنوشته ها

چرتکۀ عاشقی

⛱ کاسب کاری به اوج می رسد، در ترازنامۀ عاطفی هر جا عاشق بیچاره کاری نکرده یا نتوانسته بی عرضه، کم فروش و بی محبت است و بویی از عاشقی نبرده و آنجا که کاری انجام داده و خواسته ای را برآورده وظیفه اش بوده و همان قدر برایم می ارزد و همان میزان دوستش دارم. الان هم که روزگار تحریم و تورم است و وضع بازار خوب نیست و قلمروی نتوانستن ها بسیار گسترده تر از توانستن هاست عده ای هیچ سهمی برای محبت و عشق قائل نیستند!

⛱ اما قطعاً این همه ماجرا نیست! عشق کرامت می خواهد و شرافت و عاشقی و شیدایی زن و مرد نمی شناسد. عشق باید در دل ظهور کند و در فداکاری بروز، با اخلاص متولد شود و با ایثار به شکوه برسد. عاشق رنگ عوض نمی کند، چشم و دلش سیر است و گرفتار زرق و برق نمی شود. که اگر غیر از این باشد خانۀ محبت از پای بست ویران است. پس چرتکه را کنار گذارید و زلف یار در دست بگیرید، از شراب ناب وصال معشوق سرمست باشید و رسم وفاداری به جای آورید، سختی و کاستی ها را نادیده بگیرید و از هر آن چه دارید لذت ببرید که عمر دنیا بدجوری کوتاه است.

#غارتنهایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *