دلنوشته ها

من صبرم زیاد است

⛱ اکنون جمع اضدادم. آرام نیستم ولی آرامش دارم، شکست خورده ام ولی از همیشه امیدوارترم، امواج خروشان هر روز مرا به گوشه ای پرتاب می کند ولی احساس امنیت می کنم و در تمام فراز و نشیب ها دلم گرم است به معجزه ی احسان. همان حال خوبِ نیک اندیشی و خوش رفتاری، دیگران را دوست داشتن و مهربانی را تکثیر کردن، گذشت کردن و نادیده گرفتن، صبر کردن و حلم داشتن و از همه مهمتر همه چیز را واگذار کردن به کسی که خوب می داند و خوب می تواند، می بیند و غافل نمی شود، می بخشد و منت نمی گذارد، در آغوش می کشد و رها نمی کند و در زمان خود به بهترین شکل همه چیز را در جای خود می نشاند و پاسخ تمام مرارت ها و سختی ها را می دهد.

#دلنوشته
#غارتنهایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *