مقالات مدیر مسئول

و اما بعد؛ هنگامۀ جبران

این که در جریان تأیید یا رد صلاحیت ها توسط شورای نگهبان چه اتفاقاتی افتاده یا به تعبیر رهبر انقلاب به برخی از افراد احراز صلاحیت نشده ظلم شده و باید توسط دستگاه های مسئول جبران شود، اینکه فلان نامزد انتخاباتی در جریان مناظرات چه وعده هایی داده، چه چیزی گفته یا شنیده یا بحث کاندیدای پوششی و روکشی و خلق برخی واژگان جدید در سپهر سیاسی کشور مطرح گردیده است، این که عوامل اصلی مشارکت پایین تر مردم در انتخابات جاری نسبت به ادوار گذشته کدام یک از موارد؛ کرونا، عملکرد دولت فعلی، مشکلات شدید اقتصادی و معیشتی، سیاه نمایی بدخواهان، مسائل مربوط به احراز صلاحیت ها، ناامیدی مردم و … می باشد و بسیاری سخنان، مسائل و مواردی دیگر که از این جنس مطرح می شود همه در جای خود به عنوان چالش هایی مهم برای تجربه اندوزی، تحلیل و واکاوی برای اصلاح و بهبود فرآیندها و رویکردها باید مورد توجه دولت جدید و سایر دست اندرکاران و مسئولان نظام قرار گیرد و  فرآیندِ “جبران ” به صورت عملی و واقعی در رفع اشتباهات، کاستی ها، ظلم ها، محدودیت ها و … که مورد تأکید رهبر معظم قرار گرفته است خود را نشان دهد. “جبران” با بازسازی، اصلاح، تغییر و بهبود برخی فرآیندها، رویکردها، تصمیم گیری ها و خط مشی ها خود را نشان می دهد تا از این طریق هم از تکرار کاستی ها و انحرافات جلوگیری شود و هم از افرادی که احیاناً حقوقی از آن ها تضییع شده دلجویی به عمل آید. امر مهمی که از وظایف اساسی دولت اسلامی برای تحقق عدالت است. و اما بعد دولت جدید (که تا چند هفتۀ آینده زمام امور را به دست می گیرد) برای نجات کشور از نابسامانی ها و بحران ها اول؛ در حوزه اجتماعی که همانا بازگرداندن امیدواری و شادمانی به مردم است و دوم؛ اقتصادی که رونق تولید، صنعت، کسب وکار و افزایش سطح رفاه و معیشت مردم است نیازمند مشارکت، همراهی و کوشش همگانی مردم، بخش خصوصی، نخبگان و احزاب مختلف سیاسی است. پس فرای اینکه این دولت را دوست داریم یا خیر، به آن رأی داده ایم یا نه، فرآیند انتخابات مورد تأیید ماست یا نیست همۀ کسانی که ایران و ایرانی را دوست دارند باید در مسیر پیشرفت کشور نقش آفرینی نمایند. صدارت امور توسط افراد مختلف دست به دست می شود، افراد می روند و تنها “نام جاوید وطن” می ماند پس برای سربلندی آن همه باید دِین خود را ادا نماییم.

منبع: روزنامه قدس، سه شنبه 8 تیر 1400، شماره 9564

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *