دلنوشته ها

تو همان مهم ترینی

⛱ بخواب عزیزم! استراحت کن، هوای خودت را داشته باش، به خودت برس و تنها و تنها به آرامش وجود شریف خودت فکر کن. دیگر بس است! چقدر خود را به زحمت انداختی و جور دیگران را کشیدی؟ مگر از تو مهم تر هم وجود دارد؟ الان دیگر نوبت توست که ناز بیاوری، استراحت کنی، پشت چشم نازک کنی، پایت را دراز کنی، خودت را لوس کنی و از همه توقع چنین و چنان داشته باشی. خودم دور سرت می چرخم، دلت را شاد می کنم، حالت را خوب می کنم و هر آنچه از محبت و اشتیاق است به پایت می ریزیم. عزیزتر از جانم! گل خوشبوی من! عمری است که همه زیر سایه فداکاری های تو لم داده و استراحت کرده اند و از درخت پربار مهربانی های تو میوه عشق و عاطفه چیده اند پس اکنون ملاحظه هیچ کس و هیچ چیز را نکن تنها به خودت فکر کن که بدون شک تو همان مهم ترینی هستی که همه باید قدرش را بدانند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *