مقالات مدیر مسئول

حتمی دانستن پاسخگویی

خصوصاً زمانی که مدیران در مجموعه ای دولتی با سرمایه های مردمی به فعالیت می پردازند قطعاً می بایست خود را در برابر چند گروه مختلف پاسخگو بدانند: اول خداوند است (پاسخگویی شرعی) که دستی بالای همۀ دست ها دارد و بدون شک مدیران باید در روز حساب در محضر الهی برای تک تک تصمیماتشان پاسخ شرعی و اخلاقی مناسب داشته باشند. سپس مردم (پاسخگویی عمومی)، منتخبان و وکلای مردم (پاسخگویی سیاسی)، مسئولان فرادستی (پاسخگویی سازمانی)، سازمان های نظارتی (پاسخگویی قانونی) و رسانه ها (پاسخگویی حرفه ای) به عنوان نمایندگان افکار عمومی هستند که در هر مورد قواعد و قوانین عرفی یا رسمی خاصی برای آن تعریف گردیده است. به هر حال پاسخگویی سه هدف عمده دارد: نخست آنکه ابزاری است جهت نظارت بر قدرت و پیشگیری از سوء استفاده از اختیارات عمومی، دوم تضمینی است برکاربرد صحیح منابع ملی، تبعیت از قانون و صیانت از ارزش های خدمات عمومی و سوم ابزار موثری برای ارتقا و بهبود زمامداری و مدیریت خدمات عمومی است. وقتی فردی مسئولیتی به عهده می گیرد و مابه ازای آن قدرت تصمیم گیری پیدا می کند، بودجه و اعتبارات در اختیار دارد، عزل و نصب ها و جابجایی های سرمایه های انسانی سازمان را انجام می دهد و خلاصه بر گستره ای از امور مردم قدرت و اختیار می یابد باید در همان اندازه آمادۀ پاسخگویی نیز باشد. خصوصاً این مسأله در حوزه مدیریت شهری از آن جهت اهمیت بسیار بیشتری دارد که شهرداری ها، شهر را مستقیماً با مشارکت و پول مردم اداره می کنند. یعنی شهرداری ها به وسیله مردم و برای مردم ایجاد می شوند و می بایست در برابر آنها پاسخگو باشند. با گذر از الگوی مدیریت سنتی و نگرش جدید به پارادایم مدیریت به پاسخگویی فراپارادایمی می رسیم و در آن به جای مدیریت حکومت به حاکمیت مدیریت می پردازند و دولت ها در جایگاه کارآفرینی و هدایتگری عمل می کنند که در همین راستا یکی از الزامات اساسی توسعه پایدار این است که علاوه بر پاسخگویی به نسل حاضر ظرفیت پاسخگویی به نسل های آینده نیز وجود داشته باشد. به هر حال همۀ انسان ها ملزم به پاسخگویی هستند خصوصاً زمانی که فردی امانت دار مردم در جایگاه های مدیریتی باشد این حساب و کتاب حساس تر، دقیق تر و به مراتب سخت تر خواهد بود. پس بر اساس توصیه شارع مقدس فراموش نکنیم و به یکدیگر تذکر بدهیم که؛ خدا هست، قیامت وجود دارد، حساب و کتاب جدی است و پاسخگویی حتمی خواهد بود.

منبع: روزنامه شهرآرا، دوشنبه 22 شهریور 1400، شماره 3479

https://shahraranews.ir/fa/publication/content/12084/332725

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *