مقالات مدیر مسئول

شهر تعاملی

•    ویژگی: شهر تعاملی در بعد ویژگی «محتاط و توسعه گر» است. بدین معنا که در ارتباط با عناصر محیطی و شهری از نظر قواعد ارتباطات سیستمی محتاط است و قابلیت خودکنترلی دارد و همزمان به دنبال ایجاد رویکردهای توسعه گرایی در عرصه های خدمات رسانی و توسعه شهری است.
•    زمان: از نظر بعد زمانی برنامه شهر تعاملی گرایش به گذشته، حال و آینده دارد. بدین معنا که هم بر حفظ هویت، تاریخ و میراث شهری از حیث قالب و محتوا تأکید دارد، هم به دنبال ایجاد زندگی مطلوب اکنون است و هم از طریق مطالعات آینده پژوهی توان انطباق خود با نیازهای آتی را دارد.
•    دستاورد: شهر تعاملی با بهره مندی از دستاوردهای «تجربه، ثبات و حرکت» که در قالب رویکردهای «واکنشی، غیرفعال و فعال» به دست آورده است به دنبال دستاورد «خلق آینده» می باشد. به بیان دیگر شهر تعاملی دوست ندارد که به حالت قبلی برگردد، اما از آنچه که هست راضی نیست و آینده پیش رو را هم راحت نمی‌پذیرد! بلکه به دنبال خلق آینده است.

مدیریت شهری باید با گذر از مفاهیم ذهنی، انتزاعی و برنامه ای برای عینیت بخشیدن به مفهوم شهر تعاملی راهکارهای عملیاتی زیر را دنبال نماید:

•    اول: مشارکت: در شهر تعاملی کسی نمي‌تواند براي ديگري به طور مؤثر برنامه‌ريزي كند. هرچند مديران مستقيماً در فرآيند برنامه‌ريزي شركت دارند و اين كار از مسئوليت هاي اصلي آنها است اما افزون بر اين به همه آنهايي كه برايشان معمولاً برنامه‌ريزي مي‌شود (شهروندان، سرمایه گذاران و ذینفعان عرصه های شهری) نيز فرصت شركت در اين فرآيند داده مي‌شود.
•    دوم: مداومت و پویایی: کلیه عناصر شهر تعاملی هم حرکت وضعی مستمر دارند هم حرکت انتقالی. به بیان ساده تر هم خود به صورت دائم در حال رشد و ارتقا و افزایش سطح مدیریتی و شهروندی هستند هم در ارتباط با سایر عناصر محیطی قرار دارند، یاد می دهند، یاد می گیرند، منفعت می رسانند و خدمات متقابل دارند.
•    سوم: کل نگری و هماهنگی: شهرها بستر گسترده و متنوعی از خدمات هستند که گروه ها، نهادها، سازمان ها و آحاد مردم را شامل می شود. در شهر تعاملی ضمن حفظ قابلیت های هریک از اجزای سیستم رویکرد جامع نگری و کل گرایی در برنامه ریزی و تنظیم ساز و کارهای هماهنگی اهمیت فراوانی دارد.

منبع: روزنامه شهرآرا، سه شنبه 2 آذر 1400، شماره 3536

https://shahraranews.ir/fa/publication/content/12326/337699

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *