مقالات مدیر مسئول

توانمندسازی شهروندان

1: توانمندسازی فناوری: با مضامین: «توسعه شهر هوشمند و خدمات الکترونیکی، ایجاد فضای امن مجازی برای شهروندان، بهره مندی عادلانه از فضای مجازی»
2: توانمندسازی سیاسی: با مضامین: «بهبود مشارکت مردم در اداره شهر، احترام به آرا و عقاید افراد و گروه ها، احترام به فعالیت های مدنی شهروندان، ترویج اتحاد و دوستی در شهر، پرهیز از اعمال خشونت های سیاسی»
3: توانمندسازی حقوقی: با مضامین: «آگاهی شهروندی از حقوق و تکالیف، صیانت از حریم و مالکیت خصوصی شهروندان، ایجاد اعتماد شهروندان به قانون و نظام قضایی، بهره مندی عادلانه از خدمات و امکانات عمومی، دادخواهی و دادرسی عادلانه، پرهیز از رفتارهای تحقیرآمیز با شهروندان، بهبود کیفیت خدمات قضایی»
4: توامندسازی اقتصادی: با مضامین: «بهره مندی از فرصت های عادلانه در انجام فعالیت های اقتصادی، بهبود کیفیت زندگی مادی شهروندان، مشارکت مردم در اقتصاد ملی، توسعه بخش تعاونی، بهبود عرصه کار شایسته»
5: توامندسازی فرهنگی: با مضامین: «توجه به تکثرگرایی دینی و قومی، احترام به آزادی های مشروع، تعلیم و تربیت شهروندی، بهبود فضائل اخلاقی و معنوی شهروندان»
6: توامندسازی اجتماعی: با مضامین: «استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی، تضمین حقوق پایدار زنان، بهبود وضعیت زندگی گروه های آسیب پذیر، حمایت از حقوق کودکان، بهبود سلامت جسمی و روحی شهروندان»
7: توامندسازی محیطی: با مضامین: «مشارکت شهروندان در صیانت محیط زیست، ایجاد محیط زیست سالم و فاقد آلودگی، ایجاد شرایط محیطی پایدار برای ساکنان شهر»
8: توامندسازی اجتماعی: با مضامین: «بهبود نقش و جایگاه جوانان در اداره جامعه، حمایت از زدانیان جهت بازگشت به زندگی سالم اجتماعی، بهبود زندگی اجتماعی شهروندان، بهسازی ساختمان شهری جهت کاهش صدمات انسانی»
9: توامندسازی اداری: با مضامین: «سرعت، بی طرفی و پاسخگویی در خدمات، ایجاد فرصت های برابر و رقابتی برای شهروندان جهت دسترسی به شغل، ایجاد انگیزه در کارکنان دولتی جهت ارائه خدمات شایسته به شهروندان»

موارد بسیاری از مضامین ذکر شده چه از حیث تقنین در شوراهای اسلامی و چه اجرا در شهرداری ها جز وظایف ذاتی مدیریت شهری است. اما تحقق همه موارد فوق مستلزم ایجاد مدیریت واحد شهری است که تا شکل گیری آن فاصله زیادی داریم. لذا برای «توانمند سازی شهروندان» باید مدیریت شهری میدان داری کند و با تعامل مناسب با سایر نهادهای مسئول و ذیریط زمینه شکل گیری این مهم را در همه ابعاد فراهم سازد. شهرها تنها با حضور شهروندان آگاه، توانمند و پیشرو توسعه خواهند یافت.

منبع: روزنامه شهرآرا، یکشنبه 12 دی 1400، شماره 3570

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *