مقالات مدیر مسئول

حق با مردم است

از بدو پیروزی انقلاب اسلامی امام راحل همواره بر نقش و اهمیت جایگاه مردم در نزد مدیران تأکید داشتند و این مهم همیشه مورد توجه و توصیه رهبر انقلاب نیز بوده است. نکته مهمی که برخی مسئولین در ادوار مختلف از این  امر غافل شده اند و خساراتی نیز در همین راستا به کشور وارد گردیده است. هر حرکت و تصمیمی اگر در جهت مصالح عامه و افزایش رفاه مردم و بهبود سطح زندگی آن ها نباشد پذیرفته شده نیست. موضوع مهمی که در تمامی سطوح مدیریت کشور باید بدان توجه شود. مدیریت شهری نیز از این قاعده اساسی مستثنا نیست.

با توجه به اینکه اکثر جمعیت کشور ما شهرنشین هستند و از خدمات شهرداری ها استفاده می کنند باید شوراهای اسلامی در فرایند تقنین و شهرداری ها در ارائه خدمات گسترده شهری منافع و مصالح مردم را در نظر بگیرند و هیچ گاه از آن غافل نشوند. شهروندان صاحبان اصلی شهر هستند و حق بهره مندی از زندگی مطلوب، شایسته و در خور شأن خویش را دارند که باید در راهبردهای مدیریت شهری این مهم به عنوان عامل تعیین کننده در تمامی فعالیت ها و فرایندها مورد توجه قرار بگیرد.

متأسفانه همانند جریان هایی که در صنعت خودرو در کشور وجود دارد که بر اساس آن به خاطر منافع کلان عده ای معدود مردم تاوان سنگینی پس می دهند و خسارات فراوانی را متحمل می شوند در سایر نهادها نیز بعضاً فرایندها و فعالیت هایی صورت می پذیرد که به دلیل کیفیت نامناسب (یا منافع عده ای قلیل به جای آحاد مردم) سبب تضییع حقوق اجتماعی، ایجاد تبعیض و بروز نارضایتی می گردد. اگر تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر رعایت حق مردم را مورد توجه قرار دهیم باید این گونه موارد مورد بازنگری اساسی قرار گرفته و از دایره فعالیت های سازمان های دولتی و نهادهای عمومی حذف گردند. بر اساس چشم انداز جهان شهر برکت و کرامت مدیریت شهری «مردمی، علمی، هوشمند، قانون مدار و فساد ستیز» است که باید این راهبرد اساسی را مورد توجه قرار داده و کلیه فعالیت ها و رویکردهای خود را با آن تطبیق دهد.

منبع: روزنامه شهرآرا، یکشنبه 17 بهمن 1400، شماره 3599

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *