مقالات مدیر مسئول

چرایی نارضایتی مردم

سیاست زدگی: متأسفانه از بدو شکل گیری شوراهای اسلامی، شهرداری ها تا حد زیادی دچار سیاست زدگی شده اند. به یاد آورید در اولین دوره شورای اسلامی آنقدر این امر شدید بود که حتی شورای شهر پایتخت منحل شد! هر چند در سال های اخیر تلاش شده است کمی این اتفاق کمرنگ تر شود اما کماکان رویکردهای سیاسی به جای خدمات تخصصی سبب نارضایتی مردم شده است.
تشریفات اداری زائد و پیچیده: با وجود تلاش های صورت گرفته و ادعایی که در زمینه هوشمندسازی خدمات می شود کماکان نظام اداری شهرداری ها پیچیده، طولانی و بعضاً ناسالم است. این مسأله سبب می شود هر شهروندی که سر و کارش به شهرداری ها افتاد برای دریافت خدمات به زحمت افتاده و ناراضی باشد.
عدم آشنایی مرم به قوانین و تکالیف: دلیل نارضایتی مردم همواره مدیریت شهری نیست. گاهی عدم آگاهی خود مردم باعث می شود در مواردی که شهرداری اقدام به استیفای حقوق شهر می کنند احساس نمایند زیاده خواهی است یا در حق آن ها اجحاف می شود که این امر سبب بروز نارضایتی می گردد.
سطح تعامل بیشتر: امروزه شهرداری ها بخش عظیمی از نظام اداره کشورها را بر عهده دارند. این امر سبب می شود به نسبت سایر نهادهای عمومی و دولتی سطح مراوده مردم با این نهاد محلی بیشتر و بیشتر گردد. در همین راستا تعاملات گسترده تر و خدمات بیشتر احتمال بروز چالش را نیز افزایش می دهد که این امر خود می تواند از عوامل نارضایتی بیشتر از شهرداری ها باشد.
تغییرات گسترده: در هر دوره مدیریت شهری با ورود اعضای جدید در شوراهای اسلامی تغییرات گسترده ای در قوانین، منابع انسانی و روند فرایندها و فعالیت ها ایجاد می شود. این امر گاهی سبب سردرگمی و نارضایتی مردم می شود و باعث می گردد در مواردی احساس نمایند شهرداری ها در ارائه خدمات آن گونه که باید نیستند.

البته همه موارد نارضایتی به آن چه اشاره کردم محدود نمی شود. دلایل فراوان دیگری وجود دارد که می تواند دریافت کنندگان خدمات شهری را ناراضی کند. نکته مهم آن جاست که با توجه به دامنه گسترده ارتباط مردم با شهرداری ها در سراسر کشور باید تصمیم راهبردی و معطوف به این مهم از سوی سیاست گذاران اتخاذ شود. توسعه شهر هوشمند، کاهش بوروکراسی اداری، پرهیز از نگاه سیاسی و جناحی، آگاهی بخشی در ارتباط با حقوق شهروندی و مواردی دیگر از این دست از مهم ترین راهکارهای افزایش رضایت مندی شهروندان خواهد بود.

منبع: روزنامه شهرآرا، سه شنبه 17 اسفند 1400، شماره 3623

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *