مقالات مدیر مسئول

به سوی شهرهای دانش بنیان

امروزه با توجه به افزایش نقش آفرینی مدیریت شهری در حکمرانی مطلوب کشورها اتخاذ روش های مناسبی که از طریق آن نظام های دانشی جانشین روش های سنتی گردد اهمیت روز افزون یافته است. اداره شهرها فعالیتی پیچیده است که نیاز به دانش و تخصص متنوع در سطوح مختلف دارد. اگر مجموعه های دانشی در سطح شهرها حمایت شوند و در جریان اداره و اصلاح امور در چارچوب قوانین جاری کشور مسئولیت هایی به عهده بگیرند و بتوانند با تصمیم سازی های مناسب و تولید دانش به روز مدیران را در فرایند تصمیم سازی کمک نمایند اتفاق مهمی است که می تواند آرام آرام عرصه اداره شهر را دانش بنیان نماید.

شهرهای دانش بنیان چارچوب و عناصر دانشی دارند. شهر، شهرداری، شهروندان و رویکردها، اهداف، باورها و ابزار مورد استفاده آن ها همگی باید بر مدار دانش و آگاهی حرکت نمایند تا اتفاق مهم شهر دانش بنیان محقق شود. شاید بخش قابل توجهی از این مهم از طریق جامعه پذیری و فرهنگ سازی رخ دهد. به گونه ای که در مرور زمان شهروندان و مدیران شهری در بستر توسعه آگاهی های عمومی و هوشمندی شهرها نظام دانشی را در شهر مستقر می سازند.

مراکز نوآوری و کارآفرینی شهرداری ها، مرکز پژوهش های شوراهای شهر، مراکز و نهادهای مطالعاتی مدیریت شهری و سایر نقاط راهبردی مربوط به این امر باید با وحدت رویه و باور و عزم جدی چارچوب های شهر دانش بنیان را طراحی نمایند و با فعال سازی شهروندان و بخش خصوصی و جوانان مستعدی که ظرفیت تولید فکر و دانش دارند نسبت به تولید دانش و توسعه رویکردهای مبتنی بر آن اقدام نمایند. شهرهای هوشمند یکی از بهترین محصولات نگاه دانش بنیان در توسعه شهرها است. خصوصاً زمانی که نگاه جهان شهر داشته باشیم اهمیت این امر بیش از پیش خواهد بود.

منبع: روزنامه شهرآرا، پنجشنبه 25 فروردین 1401، شماره 3642

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *