مقالات مدیر مسئول

دانش، خلاقیت و توسعه پایدار شهری

توسعه پايدار شهر پیامد نگاه مدرن به عدالت اجتماعي، فضايي و محيطي نسبت به شهر است. شهرهای توسعه یافته مولد خلاقیت هستند و توانایی افزودن بخش های جدیدی به ابعاد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مدیریتی شهر را دارا می باشند. خلاقیت راهگشای بهره وری است و زمانی که در مدیریت و اداره امور شهر، با در نظر داشتن و پیروی از اهداف، سیاست های ملی، اقتصادی و اجتماعی کشور همراه گردد توسعه پایدار و همه جانبه مناطق شهری را به دنبال خواهد داشت.

توسعه شهرنشینی، شکل گیری کلان شهرها و جهان شهرها و سایر تحولات حاصل از این موارد سبب گردیده است ضرورت اتخاذ رویکردهای نوین برای اداره شهرها به وجود آید. در همین راستا مدیریت شهری برای دستیابی به توسعه پایدار باید رویکرد دانشی و مبتنی بر خلاقیت و نوآوری را در عرصه های زیر دنبال نماید؛ «حداقل سازي پيامد هاي زيست محيطي»، «حداقل سازي مصرف منابع تجديد ناپذير» و «بهره برداري از منابع تجديد پذير». به عنوان مثال با کاهش شدید بارندگی در سال های اخیر بسیاری از شهرهای کشور در آستانه بحران آب و چالش «تشنگی سخت» قرار دارند.

که باید با بهره مندی از شیوه های علمی و خلاقانه مدیریت بهینه برای این منبع مهم و حیاتی صورت پذیرد. برای تحقق موارد فوق و دسترسی به توسعه پایدار باید در حوزه هایی همچون کاهش استفاده از خودروهای شخصی، کاهش مصرف منابع و توليد آلودگي در شهر، کاهش آلایندگی های صنعتی، افزایش فشردگی کالبدی در توسعه شهری، حفاظت و احياي نظام هاي طبيعي شهری و مناطق پيراموني، کاهش مصرف منابع شهری و منطقه ای، بهبود زيست پذيري اجتماعات بشري، پايندگي و تقويت اقتصاد شهري و اصلاح نظام اداري و حکمراني شهري راهکارها و سیاست های دانش محور و خلاقانه اتخاذ گردد. امروزه با توسعه فناوری اثبات گردیده است که «دانش» توام با «خلاقیت» قدرت آفرین و در بسیاری از زمینه های اداره شهرها و کشورها راهگشا است. لذا هر چقدر در این موارد اهتمام بیشتری صورت پذیرد روند توسعه پایدار سرعت بیشتری خواهد داشت.

منبع: روزنامه شهرآرا، یکشنبه 28 فروردین 1401، شماره 3644

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *