مقالات مدیر مسئول

مدیریت بحران در شهرها

مدیریت شهری به عنوان یکی از عرصه های مهم اجتماعی و ارکان حاکمیتی در این مقوله نقش مهمی به عهده دارد که همواره باید برای چهار مرحله مدیریت بحران شامل «پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی و بازتوانی» برنامه ای جامع و آینده نگر داشته باشد و در خود توانایی های لازم برای رویارویی با اتفاقات غیرمترقبه را فراهم کند. بحران حالتی است که بر اثر وقوع یک حادثه مشخص و پیش بینی نشده رخ می دهد، به طوری که سازمان ها با منابع و امکانات موجود و معمول خود، قادر به مقابله با آن نیستند. بلایای طبیعی همانند سیل، زلزله، طوفان و… در دوران حیات آدمی بر روی کره زمین همواره وجود داشته است و خواهد داشت که مدیریت شهری درکنار سایر عناصر نظام مدیریت بحران، نقش مهمی برای به حداقل رساندن آسیب های ناشی از این بحران ها برعهده دارد. هرچند در ساختار شهرداری های کشور جایگاه سازمانی ویژه ای برای انجام امور مطالعاتی، فرهنگ سازی و آماده سازی برای رویارویی با بحران های احتمالی پیش بینی شده است، در این میان، نکته بسیار مهمی وجود دارد که باید به آن توجه کرد. مدیریت بحران با سایر اقدامات سازمانی که دارای سلسله مراتب یا تشریفات خاصی هستند، تفاوت های بنیادین دارد. بسیاری مواقع در هنگام بحران، به تصمیم های آنی و در گستره زمانی حداکثر چندثانیه ای نیاز داریم که در چارچوب های رسمی و معمول سازمانی تعریف نمی شود، بنابراین مدیریت شهری وظیفه دارد ابتدا برای همه سرمایه های انسانی خود، اصول و مفاهیم مدیریت بحران را فرهنگ سازی و هریک از آن ها را با راه ورسم مقابله با بحران ها آماده کند و سپس از طریق ابزارهایی که دراختیار دارد، این مهم را به شهروندان نیز انتقال دهد. به معنای ساده تر، مدیریت و کنترل بحران یک امر همگانی است که تمام آحاد جامعه شهری باید دربرابر آن حساسیت و آمادگی داشته باشند. هرچند با تحقق مدیریت واحد شهری فاصله زیادی داریم، شهرداری ها از ظرفیت مناسبی برای بسیج کردن سایر نهادهای مربوط در هنگام بحران ها برخوردار هستند.

منبع: روزنامه شهرآرا، پنجشنبه 15 اردیبهشت 1401، شماره 3656

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *