مقالات مدیر مسئول

دانش بینان های شهری

شهرهای دانش بنیان عامل اساسی توسعه ملی هستند. کلان شهرها و جهان شهرها امروز در عرصه رقابتی تنگانگ برای به دست آوردن جایگاه جهانی و منطقه ای قرار گرفته اند. این رقابت هنگامی شدت بیشتری می یابد که فناوری های ارتباطات و اطلاعات و همچنین مقولاتی همچون اینترنت اشیا، متاورس، واقعیت مجازی، واقعیت افزوده و … خود را به عنوان پدیده های فرامدرن به عرصه خدمات شهری عرضه کرده اند. برای تحقق این مهم به مجموعه های دانش بنیان در حوزه های تخصصی شهری نیاز اساسی وجود دارد که بتوانند با به کارگیری دانش روز در زمینه های مختلفی که شهرداری ها خدمات ارائه می کنند سیستم مدیریت شهری را در مسیر نیل به اهداف و توسعه سازمانی یاری نمایند. روش های قدیمی توسعه شهری در جهان امروز دیگر کارایی ندارند بر این اساس اقتصاد شهری نوین خصوصاً در حوزه درآمدهای پایدار شهری باید رویکردها و روش های خود را بر پایه علم روز تازه گردانی نماید. دانش محوری از ارکان پیشرفت و توسعه پایدار شهری است که باید در تمامی روندها و فرایندها مورد توجه قرار گیرد. ارتباط مؤثر، هدفمند، برنامه ریزی شده و مبتنی بر محصول مدیریت شهری با مراکز آموزشی دولتی و خصوصی، دانشگاه ها، کارخانه های نوآوری، پارک های علم و فناوری و…  از مهم ترین اقدامات در این راستا محسوب می شود. مهم ترین عرصه هایی که مجموعه ها و شرکت های دانش بنیان می توانند در چارچوب آن به مدیریت شهری کمک کنند در زمینه برنامه ریزی، حل مسأله، چالش های فناوری، صنایع آلاینده، بافت فرسوده، معضلات اجتماعی و … می باشد. توسعه شهری دانش بنیان رهیافت و نمونه ای از توسعه است که زمینه های رقابت و پایداری را در ویژگی های مولد، زایشی و افزایشی اقتصاد دانش بنیان شهر دنبال می نماید. شهر دانش¬ بنیان یا توسعه شهری دانش بنیان رهیافت و راهبرد جدید تعامل میان دانش و شهر است که با تولید و فعال ¬سازی چرخه دانش در شهر، فرایندهای اقتصاد و پیشران توسعه شهری را به منابع اقتصاد دانش بنیان و با ویژگی های ¬زایشی و افزایش دانش مرتبط می¬سازد.

منبع: روزنامه شهرآرا، پنجشنبه 2 تیر 1401، شماره 3696

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *