مقالات مدیر مسئول

وقت کار

به هر حال چه بدخواهان کشور و ملت بخواهند چه نخواهند دولت رئیسی که رویکرد مردمی و ادبیات متفاوتی در جریان رقابت های انتخاباتی داشت کمابیش در بین آحاد مردم برای تغییر وضع موجود امیدواری هایی ایجاد کرده بود که حالا با این قبیل اتفاقات جامعه دستخوش هیجاناتی می شود که نتیجه و پیامد آن گسترش نگرانی از مسائل اقتصادی پیش روی کشور است. هر چند این جسارت و شجاعت که حتی بعد از زمانی کوتاه که از عمر مدیر ارشد اجرایی در سطح وزارت خانه ای مهم در کشور گذشت و دیدیم عملکرد وی نتایج مطلوبی به همراه نداشته و یا در اداره امور ناموفق بوده است قابل توجه می باشد اما نباید از این مهم نیر غافل ماند که کشور فرصت زیادی برای این گونه جابجایی ها و معلق ماندن امور ندارد. اداره شدن وزارت خانه ای با این سطح از اهمیت به دست سرپرستی که نمی داند چه آینده ای در انتظار جایگاه مدیریت اوست قطعاً موضوع پسندیده ای نخواهد بود. امری که ضرورت معرفی هر چه زودتر وزیر پیشنهادی جدید از سوی دولت به مجلس را بیش از پیش می کند. اما به هر حال این گونه ریزش ها هر چند ناخوشایند و دوست نداشتنی است اما در تمامی دولت ها در سراسر جهان امری طبیعی است که امکان وقوع آن محتمل است. پس نباید این مسأله را نشان ناکارآمدی و یا بحران مدیریتی قلمداد کرد. فقط ضرورت دارد در ادامه راه در انتخاب گزینه های دیگر با احتیاط و حساسیت بیشتری عمل نمود. اکنون وقت کار است و کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند تلاش مضاعف مدیران و دست اندرکاران برای بهبود شرایط و تحول و توسعه امور است. لذا نباید اجازه داد این گونه اتفاقات اصل موضوع که همه مردم آن را به عنوان حق قانونی خود مطالبه دارند و همانا آن بهبود وضعیت اقتصاد و کسب و کار در کشور است در حاشیه قرار گیرد. دولت جراحی اقتصادی عظیمی را با موضوع یارانه ها آغاز نموده است و چون بخش گسترده ای از جامعه به این موضوع با تردید نگاه می کنند قطعاً در مسیر پیش روی خود با چالش های زیادی مواجه خواهد بود. منش و روش عبدالملکی حاشیه های زیادی برای دولت داشته است از انتصابات فامیلی، افزایش غیرکارشناسانه حقوق بازنشستگان و ایده‌های بسته‌های معیشتی بگیرید تا کمک 6 میلیاردی او به یک برنامه تلویزیونی به نام «میدون» و جمله معروف «با یک میلیون تومان هم می‌شود شغلی ایجاد کرد»؛ هر چند وزیر جوان سابق این حرف را 3 سال پیش و در زمان دولت دوازدهم مطرح کرده بود اما، وقتی در جایگاه وزارت کار قرار گرفت در جریان بازید از نمایشگاه مشاغل مهارت محور کم سرمایه بار دیگر این جمله را مطرح کرد که با انتقادات زیادی مواجه گردید. پس ضرورت دارد دولت در ادامه راه در انتخاب مدیران وسواس بیشتری به خرج دهد و همچنین از بروز چنین حاشیه هایی که وقت و انرژی اداره کشور را می گیرد پیشگیری نماید. نباید وقت کار گرفته شود و خرج اموری حاشیه ای، کم اهمیت و یا مسائلی از قبیل جابجایی مدیران گردد. شاید برخی افراد که در جایگاه های مهم تصمیم گیری قرار گرفته اند هنوز از حساسیت زمان و جایگاه خود آن طور که باید آگاه نیستند. شایسته است چنین مسائلی خارج از جهت گیری های مغرضانه سیاسی بررسی گردد تا بتوان با شناسایی کاستی ها و رفع آن ها کشور را در مسیر پیشرفت یاری کرد.

منبع: هفته نامه نخست، پنجشنبه 2 تیرماه 1401، شماره 924

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *