مقالات مدیر مسئول

بستن مجاری فساد با شفافیت و هوشمندسازی

«فساد» نقض قوانین موجود برای تامین منافع و سود شخصی است. در برخورد با فساد یکی از موارد بسیار مهم دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد «شفافیت» است. زمانی که امور در تقنین و اجرا شفاف باشند و راه های گریز از قانون یا دور زدن آن بسته شود بسیاری از گلوگاه های فساد کور می گردد و سیستم در مسیر سلامت حرکت می نماید. یکی از راهکارهای اساسی در مسیر ایجاد شفافیت و سلامت سیستم های سازمانی مقوله «هوشمندسازی» است. امری که سبب می شود روندها و فرایندها بر مدار «قانون، فناوری اطلاعات، پایش و کنترل مستمر» جاری و از انحرافات قانونی پیشگیری گردد. مدیریت شهری با قوانین و بخشنامه های متعددی که از شورای شهر، مجلس، وزارتخانه و یا سایر نهادهای بالادستی ابلاغ گردیده مواجه است. در بسیاری موارد مجموعه ی این قوانین با کاستی هایی همراه است که عملکرد سیستم را تحت تأثیر قرار می دهد یا به بیان ساده تر ممکن است قوانین به روزرسانی نشده و یا در گذشته قوانین نامناسبی وضع گردیده است که سیستم را ناخودآگاه در مسیر انحراف از قانون قرار داده است. بنابراین علاوه بر موارد اشاره شده در صدر این نوشتار ضرورت دارد بازنگری و به روزرسانی قوانین مربوط به شوراهای اسلامی و شهرداری ها مورد توجه ویژه نهادهای قانونگذار قرار گیرد. اگر سامانه جامع فرایندها و سیستم های معتبر و کارآمد سازمانی برقرار و کلیه فعالیت ها بر مدار آن تعریف گردد مجاری فساد به حداقل کاهش می یابد و سلامت اداری تضمین می شود. فساد اداری اعتماد شهروندان به مدیریت شهری را خدشه دار می ساز د و ثبات سیا سی، فرهنگی واجتماعی را متزلزل نموده و با آسیب رساندن به رقابت منصفانه در امور شهری، بازار کار و تخصیص ناکارآمد منابع مانع رشد اقتصادی شهر و به دنبال آن کشور می گردد. از این رو ضرورت دارد این مهم در اولویت برنامه های شوراهای اسلامی و شهرداری ها که پیشانی ارتباط حاکمیت با مردم است قرار گیرد.

 

منبع: روزنامه شهرآرا، پنجشنبه 16 تیر 1401، شماره 3708

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *